Byla e2-2-1022/2017
Dėl žalos atlyginimo priteisimo

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Auksė Balkaitienė,

2sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Genovaitei Šetkauskienei,

3dalyvaujant ieškovės akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ atstovei advokato padėjėjai Ingridai Varanavičei, atsakovui G. S., jo atstovui advokatui Albertui Kruminui, atsakovui E. Z., jo atstovui advokatui Virginijui Gžimailai, trečiajam asmeniui A. P.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ patikslintą ieškinį atsakovams G. S., E. Z., L. J., tretiesiems asmenims A. P. ir J. K. dėl žalos atlyginimo priteisimo, ir

5Reikalavimų ir atsikirtimų santrauka

6ieškovė akcinė bendrovė (toliau – AB) „Lietuvos draudimas“ kreipėsi į teismą patikslintu ieškiniu prašydama iš atsakovų G. S., E. Z. ir L. J. solidariai priteisti 1449,63 Eur žalos atlyginimo regreso teise, procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad 2013 m. lapkričio 30 d. buvo apgadinta A. P. priklausanti pirtis, esanti ( - ), kuri buvo apdrausta AB „Lietuvos draudimas“. Dėl šio įvykio metu padarytos žalos AB „Lietuvos draudimas“ išmokėjo 1449,63 Eur draudimo išmoką, kurią prašo priteisti iš atsakingų už žalą asmenų – atsakovų. Nurodė, jog Telšių apylinkės prokuratūros 2014 m. balandžio 7 d. nutarime nurodyta, kad turtas sugadintas 2013 m. lapkričio 30 d. pirties patalpose įvykusio konflikto metu, kuriame dalyvavo ir turtą gadino E. Z., G. S. ir L. J.. Ieškovė, išmokėjusi draudimo išmoką nukentėjusiajam A. P., įgijo teisę reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingų už padarytą žalą asmenų. Kadangi žala padaryta bendrais visų atsakovų veiksmais, išmokėta suma iš atsakovų priteistina solidariai.

7Atsiliepime į ieškinį atsakovas E. Z. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, jog tik gavęs ieškinį sužinojo apie nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą ir jame konstatuotas aplinkybes. Pažymėjo, jog nutarime nurodyta vienintelė E. Z. veika - jis ranka išdaužė pirties vidinių durų stiklą. Kitų veikų jis neatliko, jokio kito turto negadino. Nurodė, jog buvo tik išdaužtas durų stiklas, o kitos durų sudedamosios dalys sugadintos nebuvo, todėl atsakovas už visų durų dalių pakeitimą materialiai nėra atsakingas. Ieškovės reikalaujama žala nėra reali, nes viešais internete skelbiamais duomenimis vidinių durų kaina svyruoja nuo 70 iki 100 Eur, be to nutarime aiškiai nustatyta kiekvieno iš atsakovų padaryta veika, yra aiški galimybė suskaičiuoti konkrečią kiekvieno iš atsakovų padarytą žalą, todėl solidari atsakomybė negali būti taikoma. Nesutiko su reikalavimu priteisti procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas, nes ieškovė prieš kreipdamasi į teismą į atsakovą su pretenzija nesikreipė, todėl atsakovas nežinojo apie prievolę atlyginti ieškovei žalą.

8Atsiliepime į ieškinį atsakovas G. S. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad A. P. padarytą žalą atlygino. A. P. pasirašė raštą, jog pretenzijų G. S. nebeturi, todėl su reikalavimu priteisti iš jo padarytą žalą nesutinka. Nurodė, jog jam kyla abejonių dėl atliktų remonto darbų apimties ir kainos, nes UAB „Rudikių malūnas“, atlikusios remonto darbus, vienu iš akcininkų yra A. P. tėvas.

9Teismo posėdyje ieškovės atstovė patikslintą ieškinį palaikė patikslintame ieškinyje nurodytais motyvais, prašė jį tenkinti. Nurodė, kad trečiajam asmeniui A. P. padaryti nuostoliai buvo didesni nei buvo apskaičiuota ir išmokėta draudimo išmoka, kadangi buvo išskaičiuota besąlyginė išskaita. Žalos dydis apskaičiuotas pagal pateiktas sąskaitas, sugadintų daiktų rinkos kainas, todėl paskaičiuotas žalos dydis yra teisingas. Nesutiko su atsakovo G. S. argumentais, jog šis padarytą žalą yra atlyginęs, kadangi G. S. atlygino tik žalą už sugadintus baldus ir besąlyginę išskaitą, t. y. atlygino tai, ko trečiajam asmeniui nesumokėjo ieškovė. Atsakovai nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą neskundė, vadinasi šiame nutarime nurodytas aplinkybes pripažįsta. Kadangi nutarime nėra konstatuota, kokią žalą konkrečiai padarė kiekvienas iš atsakovų, už padarytą žalą jie atsako solidariai.

10Teismo posėdyje atsakovas E. Z. su ieškiniu sutiko iš dalies. Nurodė, kad jis išdaužė vidinių durų stiklą, todėl yra atsakingas tik už šią žalą. Gavęs komercinius pasiūlymus iš kelių įmonių, pats įvertino savo padarytą žalą, kurią mano esant ne didesnę nei 200 Eur.

11Teismo posėdyje atsakovo E. Z. advokatas Virginijus Gžimaila su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad bylos aplinkybės yra neaiškios, neįrodyta kas ir kokios žalos konkrečiai padarė, todėl ieškovės reikalavimas dėl žalos priteisimo nepagrįstas.

12Teismo posėdyje atsakovas G. S. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad už tai, kad nuvertė ir sulaužė spintą jau yra trečiajam asmeniui sumokėjęs. Kitų daiktų nelaužė, iš įvykio vietos išvažiavo, kai kiti daiktai dar nebuvo sulaužyti.

13Teismo posėdyje atsakovo G. S. atstovas advokatas Albertas Kruminas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.

14Teismo posėdyje trečiasis asmuo A. P. su ieškiniu sutiko. Nurodė, jog išnuomojo tvarkingas patalpas, o kitą dieną atvykęs rado išdaužtus langus, sulaužytas duris, spintą, todėl iškvietė policiją. Patvirtino, jog ieškovė jam sumokėjo draudimo išmoką už pastatą, o G. S. sumokėjo už baldus, kitus sugadinimus, kurių nepadengė draudimo išmoka.

15Teismo nustatytos bylos aplinkybės

16Byloje nustatyta, kad 2013 m. lapkričio 30 d. buvo nuniokotas A. P. priklausantis pastatas – pirtis, esantis ( - ). 2013 m. lapkričio 30 d. Telšių apskrities VPK Akmenės rajono PK buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalį. Ikiteisminio tyrimo metu atlikta įvykio vietos apžiūra, įvykio vietos apžiūros protokole nurodyta, kad apžiūrint ( - ), esantį pastatą nustatyta, kad iš išorinės ir vidinės pusės yra aplankstytos metalinės įėjimo į pastatą durys; pastato pirmame aukšte ant grindų padėtos sulaužytos medinės vidinės durys, mėtosi stiklo šukės; antrame pastato aukšte yra keturi langai mediniais rėmais, langų rėmuose esantys stiklai dvigubi, išdaužti, ant grindų mėtosi stiklų šukės. A. P. priklausantis pastatas – pirtis 2013 m. lapkričio 15 d. buvo apdraustas AB „Lietuvos draudimas“ ūkininko turto draudimo liudijimu ( - ). 2013 m. gruodžio 5 d. AB „Lietuvos draudimas“ pranešime apskaičiavime nurodyta, jog apie draudiminį įvykį pranešė draudėjas A. P., kuris nurodė, jog pastatą buvo išnuomojęs, o ryte rado nuniokotą, apie įvykį yra pranešta policijai; aprašyti šie nuostoliai: išdaužti keturių medinių langų dvigubi stiklai, sulaužyta medinių durų su raštuotu stiklu varčia, deformuota lauko durų varčia. 2014 m. sausio 14 d. apskaičiuota 6005,29 Lt nuostolių suma, kuri sumažinta 1000 Lt išskaita ir apskaičiuota galutinė draudimo išmoka – 5005,29 Lt (1449,63 Eur). 2014 m. sausio 14 d. pranešimu draudėjas A. P. informuotas apie jam išmokėtiną 5005,29 Lt draudimo išmoką, 2014 m. sausio 16 d. 5005,29 Lt (1449,63 Eur) draudimo išmoka pervesta A. P.. 2014 m. balandžio 7 d. Šiaulių apygardos prokuratūros Telšių apylinkės prokuratūros nutarimu 2013 m. lapkričio 30 d. pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal BK 284 straipsnio 1 dalį nutrauktas nustačius, kad G. S., L. J. ir E. Z. veikoje yra požymiai nusikalstamos veikos, numatytos BK 187 straipsnio 1 dalyje, kuri tiriama pagal privataus kaltinimo bylų procesą, todėl ikiteisminis tyrimas nutraukiamas, išaiškinant nukentėjusiajam teisę kreiptis į teismą privataus kaltinimo tvarka. Nutarimu konstatuota, jog laukines įėjimo duris spirdami kojomis sugadino G. S. ir L. J., vidines medines pirties duris sugadino E. Z.; antrame pastato aukšte buvusią medinę spintą spirdamas koja sulaužė G. S.. Iš ikiteisminio tyrimo surinktų duomenų matyti, kad nėra gauta jokių duomenų apie tai, kad išskyrus G. S., L. J. ir E. Z. būtų kas nors likęs ir niokojęs A. P. priklausantį turtą.

17Aplinkybių teisinis įvertinimas

18

19Dėl prievolės atlyginti žalą solidarumo

20Deliktinės civilinės atsakomybės atveju Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.6 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta taisyklė, kad solidarioji skolininkų pareiga preziumuojama, jei prievolė susijusi su paslaugų teikimu, jungtine veikla arba kelių asmenų veiksmais padarytos žalos atlyginimu.

21Atsakomybė už kelių asmenų bendrai padarytą žalą reglamentuojama CK 6.279 straipsnyje. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bendrai padarę žalos asmenys nukentėjusiam asmeniui atsako solidariai. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad bendru žalos padarymu laikomi tokie atvejai, kai žala yra kelių asmenų veiksmų padarinys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-196/2010; 2010 m. gegužės 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-205/2010; kt.). Kasacinio teismo praktikoje taip pat yra išaiškinta, kad solidarioji atsakomybė taikoma, kai pagal neteisėtus veiksmus ir kilusią žalą saistančio priežastinio ryšio pobūdį nustatomas bendrininkavimas siaurąja prasme ir toks bendrininkavimas gali būti skirstomas į subjektyvųjį ir objektyvųjį bendrininkavimą. Subjektyvusis bendrininkavimas – tai atvejai, kai keli pažeidėjai veikia bendrai, t. y. turėdami bendrą ketinimą sukelti žalą. Objektyvusis bendrininkavimas – tai atvejai, kai žala atsiranda tik dėl kelių atskirų, pavienių priežasčių sąveikos, t. y. keli pažeidėjai veikia atskirai neturėdami ketinimo sukelti žalą, apie vienas kito neteisėtus veiksmus dažniausiai nežinodami, tačiau žala atsiranda tik dėl to, kad kiekvieno jų veiksmai buvo būtinoji žalos atsiradimo priežastis. Objektyviojo bendrininkavimo atveju pažeidėjų veiksmų bendrumas nėra akivaizdžiai išreikštas. Jokio susitarimo sukelti žalą ar dalyvauti atliekant neteisėtus veiksmus nėra. Vis dėlto kiekvienas iš pažeidėjų prisideda prie žalos atsiradimo iš esmės – be jo žala (visa apimtimi) apskritai nebūtų atsiradusi. Taigi šiuo atveju, priešingai nei nemažos dalies subjektyviojo bendrininkavimo atvejų, konstatuojamas faktinio priežastinio ryšio tarp kiekvieno iš pažeidėjų veiksmų ir atsiradusios žalos egzistavimas. Kadangi objektyviojo bendrininkavimo atveju kelios priežastys yra atskiros, tačiau priklausomos viena nuo kitos, tai šia priklausomybės prasme galima konstatuoti žalos nedalomumą bei veiksmų bendrumą objektyviąja prasme.

22Vadovaujantis šiais išaiškinimais, CK įtvirtinta, kad atsakomybė yra solidarioji, jei visa arba konkreti žalos dalis yra priskirtina dviem ar daugiau asmenų, t. y. ne vien tuo atveju, kai nustatomas subjektyvus bendrininkavimas (bendri atsakovų veiksmai, sukėlę žalą), bet ir tada, kai bendru tikslu nesusiję kelių asmenų veiksmai sukelia žalą, t. y. objektyviojo bendrininkavimo atveju. Tai reiškia, kad asmenys laikomi padariusiais žalos bendrais veiksmais (CK 6.279 straipsnio 1 dalis) ir preziumuojama solidarioji skolininkų prievolė (CK 6.6 straipsnio 3 dalis) ir tais atvejais, kai bendra žala atsiranda dėl savarankiškų, nesuderintų atsakovų veiksmų, kurie sukėlė bendrą žalą (objektyviojo bendrininkavimo).

23Nagrinėjamoje byloje nenustatyta, kad atsakovai E. Z., G. S. ir L. J. būtų atvykę į trečiajam asmeniui A. P. priklausančią pirtį turėdami tikslą kartu arba kiekvienas atskirai sugadinti ar suniokoti tam tikrus konkrečius daiktus, tačiau iš bylos duomenų matyti ir patys atsakovai G. S. ir E. Z. pripažįsta, kad tam tikrus trečiojo asmens daiktus sugadino, sulaužė, žinojo, kad jiems būnant A. P. priklausančioje pirtyje ten gadinamas, niokojamas šio asmens turtas. Atsižvelgiant į tai, kad turto gadinimo veiksmai prasidėjo būtent nuo to, kad G. S. sulaužė spintą, po ko, E. Z. sulaužė vidines pirties duris, vėliau G. S. ir L. J. spardė įėjimo į pastatą lauko duris, nei E. Z., nei G. S. nenurodė priežasties, tikslo ar motyvų, dėl kurių jie gadino, niokojo trečiojo asmens daiktus, tokie atsakovų veiksmai turi būti vertinami kaip peraugantys į bendrus veiksmus žalojant turtą, nes tai akivaizdžiai nukreipta į žalos vienam objektui padarymą – neapibrėžto trečiojo asmens A. P. turto niokojimą. O esant padarytai žalai tuo atveju, kai jos darymas nukreiptas į vieną objektą (nagrinėjamu atveju neapibrėžtą A. P. turtą), pareiga įrodyti, kad jos nepadarė tenka atsakovams, siekiantiems išvengti civilinės atsakomybės (CK 6.279 straipsnio 1 dalis).

24Kasacinis teismas yra suformulavęs teisės aiškinimo ir taikymo taisyklę, jog deliktinės civilinės atsakomybės atveju esant skolininkų daugetui ir nustatant veiksmų bendrumą pagal CK 6.6 straipsnio 3 dalį, 6.279 straipsnio 1 ir 4 dalis, preziumuojama, kad keli žalą padarę asmenys turi solidariąją žalos atlyginimo prievolę, t. y. įrodinėjant šios prievolės pobūdį iš anksto laikomasi nuostatos, kad žala padaryta bendrais veiksmais ir dėl to žalos atlyginimo prievolė yra solidari. Skolininkas gali solidarumo prezumpciją (kad žala padaryta skolininkų bendrais veiksmais) paneigti vadovaudamasis CK 6.279 straipsnio 4 dalies nuostatomis ir įrodydamas, kad žala negalėjo būti įvykio (veiksmų), už kurį jis atsakingas, rezultatas. Priešingu atveju, nepaneigus prezumpcijos, yra laikoma, kad žala padaryta bendrais skolininkų daugeto veiksmais ir taikoma solidarioji civilinė atsakomybė pagal CK 6.279 straipsnio 1 dalį.

25Byloje nėra ginčo dėl to, kad trečiojo asmens A. P. turtas – pastatas – pirtis su jame esančiais daiktais buvo apgadintas, nuniokotas būtent 2013 m. lapkričio 30 d., šiame pastate vykusio privataus renginio metu, kuriame dalyvavo ir atsakovai G. S., E. Z., L. J.. 2014 m. balandžio 7 d. Šiaulių apygardos prokuratūros Telšių apylinkės prokuratūros nutarimu dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo konstatuota, jog nėra gauta jokių duomenų apie tai, kad išskyrus G. S., L. J. ir E. Z. būtų kas nors likęs ir niokojęs A. P. priklausantį turtą. Atsakovai E. Z. ir G. S. pripažino, jog sugadino, niokojo konkrečius trečiajam asmeniui priklausančius daiktus (spintą, vidines duris), ir nors su reikalavimu atlyginti žalą solidariai nesutiko, jokių įrodymų, kad likusi žala (sugadintos lauko durys, išdaužti langai) negalėjo būti veiksmų, už kuriuos atsakingi būtent jie, rezultatas, nepateikė. Priešingai, iš ikiteisminio tyrimo metu paties atsakovo G. S. duotų parodymų, matyti, kad apklausiamas apie įvykio aplinkybes, jis pripažino ne tik tai, kad sulaužė spintą, bet ir tai, kad kartu su L. J. spyrė į laukines įėjimo duris; ikiteisminio tyrimo metu liudytoju apklaustas M. M. taip pat patvirtino, kad G. S. su L. J. spardė laukines įėjimo į pastatą duris, t. y. byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovai padarė daugiau žalos, nei pripažįsta.

26Įvertinus nustatytas aplinkybes, tai, kad atsakovai G. S. ir E. Z. savo kaltę dėl žalos trečiajam asmeniui A. P. padarymo iš dalies pripažino, įrodymų, patvirtinančių, kad likusi žala kilo ne dėl jų veiksmų nepateikė, teismas konstatuoja, jog atsakovai nepaneigė prezumpcijos, jog visa žala padaryta bendrais jų veiksmais, todėl žalos, padarytos A. P. turtui, atlyginimo prievolė yra solidari.

27Dėl žalos dydžio

28Byloje nustatyta, jog trečiasis asmuo A. P. pagal uždarosios akcinės bendrovės “Rudikių malūnas” 2013 m. gruodžio 27 d. atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą, 2014 m. sausio 6 d. mokėjimo nurodymu už 2013 m. lapkričio 30 d. sugadinto turto – pastato – pirties remontą sumokėjo 7266,40 Lt. Ieškovė 2014 m. sausio 14 d. apskaičiavo, jog A. P. padaryta žala yra 6005,29 Lt. Šią sumą sumažinus 1000 Lt išskaita, 2014 m. sausio 16 d. A. P. buvo išmokėta 5005,29 Lt (1449,63 Eur) draudimo išmoka. 2014 m. birželio 23 d. A. P. pasirašė du raštus, viename iš jų patvirtino, jog G. S. atlygino padarytą žalą už sugadintus baldus ir negautą besąlyginę išskaitą, kitame patvirtino, jog G. S. atlygino jam turtinę ir neturtinę 1000 Lt žalą ir pretenzijų G. S. už padarytą nusikalstamą veiką neturi. 2016 m. rugsėjo 29 d. mokėjimo nurodymu Nr. ( - ) A. Z. sumokėjo AB “Lietuvos draudimas” 100 Eur už E. Z. padarytą žalą.

29CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Žala, padaryta asmens turtui, nesant įstatymo išimčių, turi būti atlyginama laikantis visiško nuostolių atlyginimo – restitutio in integrum – principo (CK 6.251 straipsnis), kurio esmė ta, kad žalos atlyginimu turi būti siekiama ją patyrusį asmenį grąžinti į iki pažeidimo buvusią padėtį. CK 6.1015 straipsnyje nustatyta, kad draudikas, sumokėjęs draudimo išmoką, turi teisę reikalauti, kad sumokėtas dėl padarytos žalos sumas grąžintų atsakingas už žalos padarymą asmuo.

30Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis).

31Ieškovė savo reikalavimui dėl 1449,63 Eur žalos atlyginimo priteisimo pateikė dokumentus, patvirtinančius, jog trečiajam asmeniui buvo išmokėta būtent tokio dydžio draudimo išmoka. Atsakovai, nesutikdami su prašomos priteisti žalos dydžiu, jokių įrodymų ar konkrečių argumentų, kurios trečiojo asmens patirtos išlaidos pagal atliktų darbų aktą, į kurį atsižvelgiant buvo apskaičiuota draudimo išmoka, yra nepagrįstos ar per didelės nepateikė. Atsakovo G. S. pateikti A. P. pasirašyti raštai, patvirtinantys, kad A. P. jam pretenzijų nebeturi, patvirtina, kad atsakovas G. S. atlygino trečiajam asmeniui žalą, padarytą sulaužant spintą ir besąlyginę išskaitą, t. y. tą žalos dalį, kuri nebuvo atlyginta ieškovės, todėl tai nesudaro pagrindo konstatuoti, kad G. S. yra atlyginęs ieškovės prašomą priteisti žalą. Atsakovo E. Z. pateiktas dokumentas patvirtina, kad atsakovas bylos nagrinėjimo metu sumokėjo ieškovei 100 Eur žalos atlyginimą.

32Įvertinus byloje pateiktus įrodymus, šalių paaiškinimus, teismas konstatuoja, jog ieškovės prašomas priteisti žalos dydis yra pagrįstas ir įrodytas, atsakovai įrodymų, patvirtinančių, kad prašoma priteisti žala yra nepagrįstai didelė ir turėtų būti mažinama nepateikė, todėl atsižvelgiant į tai, kad atsakovas E. Z. bylos nagrinėjimo metu sumokėjo ieškovei 100 Eur žalos atlyginimo, ieškovė reikalavimo šioje dalyje neatsisakė, ieškinys tenkintinas iš dalies priteisiant ieškovei solidariai iš atsakovų 1349,63 Eur žalos atlyginimo (CK 6.1015 straipsnis).

33Dėl procesinių palūkanų

34CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnis numato, jog terminą įvykdyti piniginė prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų metines palūkanas, o jei abi šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys – šešių procentų palūkanas.

35Ieškinį iš dalies patenkinus, ieškovei iš atsakovų solidariai priteistinos 5 proc. metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo 2015 m. gegužės 11 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

36Pažymėtina, jog ieškovė siuntė atsakovams G. S. ir E. Z. pretenzijas dėl žalos atlyginimo dar 2014 m. gegužės 13 d., todėl atsakovo E. Z. argumentai, jog jam nebuvo žinoma apie prievolę atlyginti žalą ir todėl iš jo negali būti priteistos procesinės palūkanos bei bylinėjimosi išlaidos, atmestini kaip nepagrįsti.

37Dėl bylinėjimosi išlaidų

38Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas, teismas priteisia iš antrosios šalies. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 1, 2 dalys).

39Ieškovė pateikė dokumentus, patvirtinančius 33 Eur žyminio mokesčio ir 290,82 Eur išlaidų advokato pagalbai bei kuro išlaidų apmokėjimą, iš viso ieškovės bylinėjimosi išlaidas sudaro 323,82 Eur. Ieškinį patenkinus iš dalies (93 proc.), ieškovei iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina po 100,38 Eur ( 323,82 Eur x 93 proc. / 3) bylinėjimosi išlaidų.

40Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Šiaulių skyriaus 2016 m. kovo 8 d. pažyma patvirtina, kad šioje byloje A. Z. (buv. įstatyminei E. Z. atstovei) suteiktos antrinės teisinės pagalbos išlaidos sudaro 325,52 Eur, 2016 m. gruodžio 20 d. pažyma patvirtina, kad E. Z. suteiktos antrinės teisinės pagalbos išlaidos sudaro 226,20 Eur, iš viso šioje byloje suteiktos antrinės teisinės pagalbos išlaidos sudaro 551,72 Eur. Ieškinio dalį atmetus ( 7 proc.), 38,62 Eur (551,72 Eur x 7 proc.) Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų priteistina iš ieškovės Valstybės naudai.

41Šioje byloje taip pat paskaičiuotos pašto išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu dalyvaujantiems byloje asmenims, kurios sudaro 22,64 Eur. Kadangi atsakovas E. Z. valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Šiaulių skyriaus sprendimu atleistas nuo 100 proc. bylinėjimosi išlaidų sumokėjimo, ieškinį iš dalies patenkinus, 21 Eur šių išlaidų lygiomis dalimis priteistina iš atsakovų G. S. ir L. J. Valstybės naudai, ir 1,64 Eur – iš ieškovės AB “Lietuvos draudimas” valstybės naudai.

42Atsižvelgiant į tai, kad teismo turėtos pašto išlaidos, priteistinos iš ieškovės neviršija 3 Eur, todėl nepriteistinos (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo“, CPK 96 straipsnio 6 dalis ).

43Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 269-271 straipsniais,

Nutarė

44Ieškinį tenkinti iš dalies.

45Priteisti ieškovei akcinei bendrovei „Lietuvos draudimas“, j. a. k. 110051834, solidariai iš atsakovų G. S., a. k. ( - ), E. Z., a. k. ( - ), ir L. J., a. k. ( - ):

46– 1349,63 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus keturiasdešimt devynis eurus 63 ct) žalos atlyginimo;

47– 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015 m. gegužės 11 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

48Priteisti ieškovei akcinei bendrovei „Lietuvos draudimas“, j. a. k. 110051834, iš atsakovų G. S., a. k. ( - ), E. Z., a. k. ( - ), ir L. J., a. k. ( - ), po 100,38 Eur (vieną šimtą eurų 38 ct) bylinėjimosi išlaidų.

49Likusioje dalyje ieškinio netenkinti.

50Priteisti iš atsakovų G. S., a. k. ( - ), ir L. J., a. k. ( - ), į valstybės biudžetą po 10,50 Eur (dešimt eurų 50 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų (gavėjas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), įmokos kodas 5660 – žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu).

51Priteisti iš ieškovės akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“, j. a. k. 110051834, į valstybės biudžetą 38,62 Eur (trisdešimt aštuonis eurus 62 ct) Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų (gavėjas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), įmokos kodas 5630 – už suteiktą antrinę teisinę pagalbą).

52Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Auksė Balkaitienė,... 2. sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Genovaitei Šetkauskienei,... 3. dalyvaujant ieškovės akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ atstovei... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 5. Reikalavimų ir atsikirtimų santrauka... 6. ieškovė akcinė bendrovė (toliau – AB) „Lietuvos draudimas“ kreipėsi... 7. Atsiliepime į ieškinį atsakovas E. Z. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, jog... 8. Atsiliepime į ieškinį atsakovas G. S. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad A.... 9. Teismo posėdyje ieškovės atstovė patikslintą ieškinį palaikė... 10. Teismo posėdyje atsakovas E. Z. su ieškiniu sutiko iš dalies. Nurodė, kad... 11. Teismo posėdyje atsakovo E. Z. advokatas Virginijus Gžimaila su ieškiniu... 12. Teismo posėdyje atsakovas G. S. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad už tai,... 13. Teismo posėdyje atsakovo G. S. atstovas advokatas Albertas Kruminas su... 14. Teismo posėdyje trečiasis asmuo A. P. su ieškiniu sutiko. Nurodė, jog... 15. Teismo nustatytos bylos aplinkybės... 16. Byloje nustatyta, kad 2013 m. lapkričio 30 d. buvo nuniokotas A. P.... 17. Aplinkybių teisinis įvertinimas... 18. ... 19. Dėl prievolės atlyginti žalą solidarumo... 20. Deliktinės civilinės atsakomybės atveju Lietuvos Respublikos civilinio... 21. Atsakomybė už kelių asmenų bendrai padarytą žalą reglamentuojama CK... 22. Vadovaujantis šiais išaiškinimais, CK įtvirtinta, kad atsakomybė yra... 23. Nagrinėjamoje byloje nenustatyta, kad atsakovai E. Z., G. S. ir L. J. būtų... 24. Kasacinis teismas yra suformulavęs teisės aiškinimo ir taikymo taisyklę,... 25. Byloje nėra ginčo dėl to, kad trečiojo asmens A. P. turtas – pastatas –... 26. Įvertinus nustatytas aplinkybes, tai, kad atsakovai G. S. ir E. Z. savo kaltę... 27. Dėl žalos dydžio... 28. Byloje nustatyta, jog trečiasis asmuo A. P. pagal uždarosios akcinės... 29. CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas... 30. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia... 31. Ieškovė savo reikalavimui dėl 1449,63 Eur žalos atlyginimo priteisimo... 32. Įvertinus byloje pateiktus įrodymus, šalių paaiškinimus, teismas... 33. Dėl procesinių palūkanų... 34. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog skolininkas privalo mokėti įstatymų... 35. Ieškinį iš dalies patenkinus, ieškovei iš atsakovų solidariai... 36. Pažymėtina, jog ieškovė siuntė atsakovams G. S. ir E. Z. pretenzijas dėl... 37. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 38. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 39. Ieškovė pateikė dokumentus, patvirtinančius 33 Eur žyminio mokesčio ir... 40. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Šiaulių skyriaus 2016 m.... 41. Šioje byloje taip pat paskaičiuotos pašto išlaidos, susijusios su... 42. Atsižvelgiant į tai, kad teismo turėtos pašto išlaidos, priteistinos iš... 43. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 269-271... 44. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 45. Priteisti ieškovei akcinei bendrovei „Lietuvos draudimas“, j. a. k.... 46. – 1349,63 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus keturiasdešimt devynis eurus... 47. – 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme... 48. Priteisti ieškovei akcinei bendrovei „Lietuvos draudimas“, j. a. k.... 49. Likusioje dalyje ieškinio netenkinti.... 50. Priteisti iš atsakovų G. S., a. k. ( - ), ir L. J., a. k. ( - ), į... 51. Priteisti iš ieškovės akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“, j. a. k.... 52. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...