Byla 2A-574-513/2011

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Irmos Čuchraj, kolegijos teisėjų kolegijos teisėjų Rimvidos Zubernienės ir Audriaus Saulėno, sekretoriaujant Daliai Rimgailienei, dalyvaujant ieškovo atstovui V. M., atsakovės atstovui advokatui R. P. ir atstovui J. K., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Jongita“ apeliacinį skundą dėl Tauragės rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 2 d. sprendimo civilinėje byloje, iškeltoje pagal ieškovo Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato ieškinį atsakovei UAB „Jongita“, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, Tauragės apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, antstolio R. A. G. kontora, dėl įpareigojimo perduoti transporto priemones.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė įpareigoti atsakovę UAB „Jongita“ perduoti ieškovui Tauragės AVPK transporto priemones, pripažintas atliekomis, sunaikinimui. 2007-10-16 Tauragės AVPK su UAB „Jongita“ sudarė neatlygintinę pasaugos sutartį dėl transporto priemonių nuvežimo ir saugojimo. UAB „Jongita“ yra saugomos šešios konfiskuotos transporto priemonės, kurios 2009-09-29 Tauragės AVPK viršininko Turto pripažinimo atliekomis aktais pripažintos atliekomis ir turi būti šalinamos į metalo laužą. Atsakovė atsisako perduoti ieškovui ginčo transporto priemones, kol vyksta teisminiai ginčai dėl transportavimo ir saugojimo paslaugos apmokėjimo. UAB „Jongita“ neturi jokio teisinio pagrindo neperduoti konfiskuotų ir atliekomis pripažintų transporto priemonių naikinimui ieškovui, nes dėl to ieškovas negali vykdyti pareigos sunaikinti atliekas pagal LR Vyriausybės nutarimu nustatytą tvarką.

4Tauragės rajono apylinkės teismas 2010-11-02 sprendimu ieškinį tenkino visiškai. Įpareigojo atsakovę UAB „Jongita“ perduoti ieškovui ginčo transporto priemones, pripažintas atliekomis, sunaikinimui. Priteisė iš atsakovės valstybei 133 Lt žyminio mokesčio ir 15 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Teismas konstatavo, kad ieškovas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti iš atsakovės grąžinti transporto priemones, pripažintas atliekomis, o atsakovė privalo juos grąžinti. Atsakovei netinkamai vykdant sutartį ir nesilaikant įstatymo reikalavimų – ieškovui neperduodant transporto priemonių, ieškovas negali vykdyti pareigos pagal LR Vyriausybės

52004-05-26 nutarimu Nr. 634 patvirtintų taisyklių 145 p. Atsakovė kelia klausimą dėl saugojimo išlaidų pagal šalių sudarytą 2007-10-16 neatlygintinę pasaugos sutartį dėl transporto priemonių nuvežimo ir saugojimo atlyginimo, tačiau šis klausimas turi būti išspręstas sprendžiant ne šį ginčą, o paduodant ieškinį teismui dėl transporto priemonių, pripažintų atliekomis, saugojimo išlaidų priteisimo.

6Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Jongita“ prašo panaikinti Tauragės rajono apylinkės teismo 2010-11-02 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti. Konfiskuotos transporto priemonės tapo valstybės nuosavybe, pasaugos davėjas Tauragės AVPK ilgą laiką po transporto priemonių konfiskavimo nesirūpino jų likimu, nesilaikė teisės aktais nustatytų terminų ir dėl to nepagrįstai didino atsakovės turėtas saugojimo išlaidas. Tokių išlaidų po transporto priemonių konfiskavimo iš buvusių savininkų išieškoti nėra teisinio pagrindo, todėl šias išlaidas privalo atlyginti pasaugos davėjas. Nurodo, kad konfiskuotas turtas priskiriamas valstybei perduotinam turtui, o valstybės institucijų su šio turto saugojimu, pripažinimo atliekomis ir kitais veiksmais patirtos išlaidos apmokamos iš joms skirtų valstybės biudžeto asignavimų.

7Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas Tauragės AVPK prašo atsakovės apeliacinio skundo netenkinti, Tauragės rajono apylinkės teismo 2010-11-02 sprendimą palikti nepakeistą. Ieškovas turi pareigą šalinti turtą, pripažintą atliekomis, tačiau atsakovei atsisakius grąžinti atliekomis pripažintas transporto priemones, to padaryti negali. UAB „Jongita“ negrąžindama atliekomis pripažintų transporto priemonių, pati įgyja pareigą tvarkyti atliekas.

8Apeliacinis skundas atmestinas.

9Byloje kilo ginčas dėl pasaugą reglamentuojančių teisės normų taikymo ir saugotojo teisės sulaikyti perduotas jam saugoti konfiskuotas transporto priemones, kol davėjas su juo neatsiskaitys.

10Bylos medžiaga nustatyta, kad 2007-10-16 tarp šalių sudaryta neatlygintinė pasaugos sutartis dėl transporto priemonių nuvežimo ir saugojimo (b. l. 3). UAB „Jongita“ yra saugomos šešios konfiskuotos transporto priemonės: PEUGEOT 605, valst. Nr. ( - ) VW PASSAT, valst. Nr. ( - ) motociklas KYMKO, be valst. Nr., identifikacinis Nr. panaikintas; MAZDA 626, valst. Nr. ( - ) FORD ESCORT, valst. Nr. ( - ) SUBARU LEGASY, be valst. Nr. identifikavimo Nr. ( - ), kurios 2009-09-29 ir 2009-10-12 Tauragės AVPK viršininko Turto pripažinimo atliekomis aktais pripažintos atliekomis ir turi būti šalinamos į metalo laužą (b. l. 4–9).

11Sandoriais laikomi asmenų veiksmai, kuriais siekiama sukurti, pakeisti ar panaikinti civilines teises ir pareigas (CK 1.63 str. 1 d.). CK 6.830 straipsnio 1 dalis numato, kad pasaugos sutartimi viena šalis (saugotojas) įsipareigoja saugoti kitos šalies (davėjo) perduotą kilnojamąjį daiktą ir grąžinti jį išsaugotą, o davėjas įsipareigoja sumokėti atlyginimą, jeigu tai nustatyta sutartyje. Pagal šalių susitarimą pasaugos sutartis gali būti atlygintinė arba neatlygintinė (CK 6.830 str. 2 d.). Jeigu pasaugos sutartis yra atlygintinė, davėjas privalo sumokėti saugotojui atlyginimą pasibaigus saugojimui (CK 6.840 str. 1 ir 6 d.). Nagrinėjamu atveju tarp šalių sudaryta neatlygintinė pasaugos sutartis dėl transporto priemonių nuvežimo ir saugojimo yra nenuginčyta ir ji nesukuria ieškovui pareigos mokėti atlyginimo už konfiskuotų automobilių pasaugą. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-26 nutarimu Nr. 634 patvirtintų Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių 5 p. nustato, kad tais atvejais, kai valstybei perduotiną turtą būtina saugoti, valstybės institucijos, kurių žinioje yra valstybei perduotinas turtas, privalo užtikrinti, kad su asmenimis, teikiančiais saugojimo paslaugas, būtų sudaromos ekonomiškai pagrįstos saugojimo sutartys. Tačiau nagrinėjamu atveju tokia sutartis su atsakove sudaryta nebuvo ir ji negali naudotis CK 6.840 straipsnio 5 dalyje nurodyta sulaikymo teise.

12Svarbia laikytina pirmosios instancijos teismo konstatuota aplinkybė, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-26 nutarimu Nr. 634 patvirtintų taisyklių 145 p. įpareigoja ieškovę šalinti pripažintą atliekomis turtą vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu ir Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis aplinkos ministro 2003-12-24 įsakymu Nr. 710. Atsakovei sulaikius konfiskuotas transporto priemones, ieškovas neturi galimybės vykdyti teisės aktais nustatytos pareigos tvarkyti valstybės turtą.

13Iš šalių sudarytos 2007-10-16 neatlygintinės pasaugos sutarties 1.3 p. matyti, kad už atsakovės teikiamas paslaugas imamas mokestis iš transporto priemonių savininkų įmonės nustatytais tarifais. Tačiau pažymėtina, kad ginčas dėl apmokėjimo už pasaugą neturi teisinės reikšmės, nes šalių sutartimi negali būti nustatoma trečiųjų asmenų prievolė, o pasaugos sutarties dalis, kurioje nustatyta saugotojo teisė reikalauti iš trečiųjų asmenų išlaidų atlyginimo, nesukelia teisinių padarinių ir yra niekinė (CK 1.78 str. 1 d., 6.154, 6.156, 6.159 str.).

14Esant nurodytoms aplinkybėms teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą sprendimą (CPK 328 str.) ir jį naikinti arba keisti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

15Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 324–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

16Tauragės rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 2 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai