Byla 2SA-2-115/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Algirdo Auruškevičiaus, teisėjų Dalios Kačinskienės, Tatjanos Žukauskienės teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantų antstolio R. Vižainiškio ir suinteresuoto asmens kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. liepos 16 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-521-614/2009 pagal pareiškėjų V. Z. ir I. Z. skundą dėl antstolio R. Vižainiškio veiksmų, suinteresuoti asmenys Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ ir antstolis R. Vižainiškis.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3pareiškėjai V. Z. ir I. Z. skundu ir papildytu skundu dėl antstolio Rimanto Vižainiškio veiksmų (I t. b.l. 2-8; II t. b.l. 1-15), kuriais prašė atnaujinti terminą skundui paduoti, įpareigojo antstolį R. Vižainiškį priimti patvarkymą dėl užbaigimo vykdomosios bylos NR.128-568/08, užvestos pagal Vilniaus raj. 1-ojo notarų biuro išduotą vykdomąjį įrašą Nr.1-2235, išduotą 2008-03-19 dėl 110.459,90 Lt išieškojimo iš skolininko (pareiškėjo) V. Z., išieškotojo kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“; įpareigoti antstolį R. Vižainiškį panaikinti visus jo uždėtus pareiškėjų turtui areštus, vykdant išieškojimą išieškotojo – suinteresuoto asmens kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ naudai.

4Nurodė, kad 2006-12-15 sudarė paskolos sutartį su Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ dėl 413.500 Lt paskolos. Už jų prievoles laidavo R. J., A. J. ir A. J.. Kreditorius taip pat pareikalavo pasirašyti vekselį 413.500 Lt sumai. Sutrikus mokėjimams kreditorius sutartį nutraukė. 2007 m. notarė L.Šilerienė išdavė vykdomąjį įrašą dėl 413.500 Lt vekselio sumos, 42.496 Lt palūkanų ir 1.824,40 Lt notaro atlyginimo išieškojimo ir 2008-01-02 antstolis pagal jį pradėjo išieškojimą, areštavo turto 459.969 Lt sumai. Vykdymo eigoje išieškotojas pareikalavo pasirašyti dar vieną vekselį 110.000 Lt sumai. 2008-03-20 antstolis pradėjo vykdomąją bylą Nr.128-568/08. 2008-05-20 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo Hipotekos skyrius priėmė nutartį areštuoti laiduotojams priklausantį žemės sklypą, esantį ( - ). sav. Nutarties pagrindu pradėta dar viena vykdomoji byla Nr.0128/08/01414. Pareiškėjų teigimu, pagal vieną paskolos sutartį dėl 413.500 Lt skolos antstolis vienu metu vykdo net tris vykdomąsias bylas 1147.116,89 Lt sumai, nors dalis paskolos pareiškėjų kreditoriui jau grąžinta (iki sutarties nutraukimo į kasą sumokėjo 253.158,46 Lt). Mano, jog buvo apgauti dėl vekselių esmės ir reikšmės, dabar iš jų išieškoma kelis kartus daugiau. 2008-12-01 pareiškėjai kreditoriui grąžino 110.000 Lt; kreditorius išdavė raštą, kad vekselis 110.000 Lt sumai apmokėtas, todėl prašė antstolio užbaigti vieną vykdomąją bylą. Antstolis vykdomosios bylos neužbaigė, pateikė dokumento kopiją, iš kurio matyti, kad išieškotojas pažeidė susitarimą ir teisės normas, nes neturėjo teisės paskirstyti mokėjimo kitaip, nei susitarta. Rašte nurodyta melaginga aplinkybė, kad išieškotojas atšaukia savo anksčiau išduotą raštą, naujai paaiškėjus aplinkybėms dėl antstolio vykdomų bylų, nes šios aplinkybės jam buvo žinomos. Antstolio veiksmų neteisėtumas pasireiškia neveikimu – antstolis turėjo užbaigti vykdomąją bylą (CPK 613, 632 str.), gi išieškotojas vienašališkai atšaukti susitarimo negalėjo. Antstolis turėjo patikrinti skolos sumokėjimo atšaukimo teisėtumą. Nurodo, kad areštai neteisėti, nes uždėti vykdant išieškojimą pagal naikintinus vekselius. Visose trijose vykdomosiose bylose turto areštuota 1.440.859,72 Lt sumai, antstolis atskirose kredito įstaigose išieškotinas sumas areštavo po kelis kartus.

5Atsiliepimais į skundą ir patikslintą skundą suinteresuotas asmuo Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ nesutiko su pareiškėjų reikalavimais (I t.,b.l.192-196; II t.,b.l.18-22). Nurodė, kad 2008-12-01 I. Z. sumokėjus 110.000 Lt, KU „Vilniaus taupomoji kasa“ išdavė raštą dėl vykdomosios bylos užbaigimo, tačiau kredito unijos narių prašymų svarstymas priklauso kredito unijos valdybos kompetencijai (LR Kredito unijų įstatymo 35 str. 2 d.). 2008-12-02 išnagrinėjusi I. Z. prašymą, valdyba nutarė atšaukti 2008-12-01 raštą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir skolininkės įmokėtą sumą paskirstyti trijose antstolio vedamose vykdomosiose bylose CK 6.54 str. numatyta tvarka. Atlikus įmokos paskirstymą, įsiskolinimas vykdomojoje byloje Nr.128-2464/07 sumažintas 44.438,03 Lt ir sudarė 413.482,10 Lt; vykdomojoje byloje Nr.128-1414/08 - sumažintas 65.101,80 Lt ir sudarė 497.286,92 Lt ir vykdomojoje byloje Nr.128-568/08 sumažintas 459,90 Lt ir sudarė 110.000 Lt. Vykdomoji byla negalėjo būti užbaigta (CPK 632 str.). Gavus išieškotojo rašto atšaukimą, antstolio pareiga užbaigti vykdomąją bylą išnyko. Antstolis nepažeidė nei terminų, nei teisės aktų, areštus taikė pagrįstai.

6Pareiškėjų atstovas teismo posėdyje pareiškėjų skundą palaikė iš dalies (II t.b.l. 68-70, 86). Nurodė, jog pareiškėjai palaiko tik dalį pastarojo prašymo: prašo panaikinti areštą vykdomojoje byloje Nr.128-207/08, kadangi hipotekos teisėjui priėmus nutartį areštuoti turtą ir jį realizuoti antstolis turėjo tik padaryti turto apyrašą, o ne dar kartą tą turtą areštuoti, taip pat prašo panaikinti vienas kitą dubliuojančius areštus.

7Atsiliepimais į skundą ir patikslintą skundą antstolis R. Vižainiškis nesutiko su pareiškėjų skundu (I t.,b.l. 200-202.; II t.,b.l. 27-28). Nurodė, kad jo žinioje yra dvi vykdomosios bylos dėl išieškojimo iš skolininkų išieškotojo KU „Vilniaus taupomoji kasa“ naudai: dėl 457.920,40 Lt išieškojimo pagal Vilniaus r. 1-ojo notarų biuro vykdomąjį įrašą Nr.1-11008, išduotą 2007-12-28 (vykdomosios bylos Nr.128-2464/07) ir dėl 562.388,72 Lt išieškojimo pagal Vilniaus m. 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus vykdomąjį raštą Nr.245V/2008, išduotą 2008-07-16 (vykdomosios bylos Nr.128-1414/08) ir viena vykdomoji byla dėl išieškojimo iš skolininko V. Z. išieškotojo KU „Vilniaus taupomoji kasa“ naudai dėl 110.459,90 Lt išieškojimo pagal Vilniaus r. 1-ojo notarų biuro išduotą vykdomąjį įrašą Nr.1-2235, išduotą 2008-03-19 (vykdomosios bylos Nr.128-568/08). Antstolis neturi teisės revizuoti vykdomųjų dokumentų teisėtumo. Vykdant išieškojimą, I. Z. pateikė išieškotojo 2008-12-01 raštą dėl V. Z. vykdomosios bylos užbaigimo. Įstatymas nenumato termino, per kurį turi būti užbaigiama vykdomoji byla. Kadangi užbaigiant vykdomąją bylą turi būti atliekami įvairūs procedūriniai klausimai (vykdymo išlaidų apmokėjimas, areštų panaikinimo klausimas), atlikti šiuos veiksmus reikalingas protingas terminas. I. Z. minėtą 2008-12-01 raštą pateikė 2008-12-01 darbo dienos pabaigoje, o 2008-12-03 antstolių kontoroje gautas KU „Vilniaus taupomoji kasa“ raštas dėl pirmojo rašto atšaukimo. Per vieną dieną antstoliui neišsprendus vykdomosios bylos užbaigimo klausimo negalima laikyti neveikimu.

8Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2009 m. liepos 16 d. nutartimi skundą tenkino iš dalies; pripažino, kad antstolio R. Vižainiškio neveikimas jam neužbaigiant vykdomosios bylos Nr.128-568/08, kurioje iš V. Z. pagal Vilniaus r. 1-ojo notarų biuro 2008-03-19 išduotą vykdomąjį įrašą Nr.1-2235 išieškoma 110.459,90 Lt išieškotojo KU „Vilniaus taupomoji kasa“ naudai, neteisėtas; dalyje dėl antstolio įpareigojimo priimti patvarkymą dėl vykdomosios bylos Nr.128-568/08 užbaigimo ir joje antstolio taikytų areštų panaikinimo bei antstolio įpareigojimo sumažinti vykdymo išlaidas, skundo netenkino; pareiškėjų skundą likusioje dalyje, t.y. dėl areštų panaikinimo vykdomosiose bylose Nr.128-2464/07 ir Nr.128-207/08 perdavė pagal teismingumą nagrinėti Vilniaus rajono apylinkės teismui (II t.,b.l.90-94).

9Pirmosios instancijos teismas nagrinėjo pareiškėjų skundą dalyje dėl įpareigojimo užbaigti vykdomąją bylą Nr.128-568/08 ir panaikinti visus joje taikytus areštus bei sumažinti vykdymo išlaidas. Teismas sprendė, kad išieškotojas neturėjo teisinio pagrindo atšaukti savo 2008-12-01 rašto dėl vykdomosios bylos užbaigimo, nes išieškotojo argumentas, kad jis kaip naujai paaiškėjusią aplinkybę nurodo sužinojimą apie kelias pas antstolį vykdomas vykdomąsias bylas, nėra suprantamas ir logiškas. Teismas nustatė, kad skolininkas ir kreditorius buvo susitarę dėl pareiškėjos įmokamos 110.000,00 Lt sumos paskirties, tai patvirtino išieškotojo išduotas 2008-12-01 raštas „Dėl vykdomosios bylos užbaigimo“, skirtas antstoliui; įrašo apie grynųjų pinigų priėmimo paskirtį kvite teismas nelaikė reikšmingu, kaip vienašalio ir netikslaus. Teismas nurodė, jog išieškotojas neturėjo vadovautis CK 6.54 str., reglamentuojančiu atvejį, kai šalys nėra susitarusios dėl įmokų vykdant vieną prievolę, ir kai įmokėta suma nepadengia visos sumos. Šį atvejį, kai skolininkas privalo grąžinti kreditoriui kelias tos pačios rūšies skolas, reglamentuoja ne CK 6.55 str.1 d., kur nustatyta išimtinė skolininko teisė pareikšti, kurią skolą jis grąžina. Tokios teisės be kreditoriaus sutikimo skolininkas neturi tik vienu atveju - skirti įmoką prievolei, kurios įvykdymo terminas dar nėra suėjęs vietoj įmokos pagal prievolę, kurios terminas suėjęs. Teismas konstatavo, kad iš išduotų vykdomųjų dokumentų, pagal visus tris vykdomuosius dokumentus skolų grąžinimo terminai yra suėję, todėl išimtis netaikoma. Teismas sprendė, kad buvo skolininko ir išieškotojo susitarimas, kurio išieškotojas vienašališkai atšaukti negalėjo, be to ir įstatymu nustatyta išimtinė skolininko teisė pareikšti, kurią skolą jis kreditoriui grąžina. Teismas kritiškai vertino išieškotojo argumentus dėl pasirašiusios raštą darbuotojos įgalinimų, kadangi abu išieškotojo vardu pasirašė valdybos pirmininkė E. Petrauskienė, įrodymų apie valdybos posėdžius ar svarstymo rezultatus byloje nėra. Teismas sprendė, jog esant neteisėtam ir nepagrįstam išieškotojo 2008-12-01 rašto dėl vykdomosios bylos užbaigimo vienašališkam atšaukimui, antstolis turėjo užbaigti vykdomąją bylą Nr.128-568/08 ir atlikti kitus įstatymo nustatytus veiksmus – panaikinti šioje vykdomojoje byloje taikytus areštus, apskaičiuoti vykdymo išlaidas ir k.t. (CPK 631, 632 str.). Teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr.2-2737-431/2009 2009-03-17 nutartimi patenkino ieškovų V. Z. ir I. Z. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir sustabdė išieškojimą vykdomojoje byloje Nr.128-568/08, teismo nutartis įsiteisėjo 2009-06-11, todėl teismas netenkino pareiškėjų prašymo įpareigoti antstolį priimti patvarkymą užbaigti vykdomąją bylą Nr.128-568/08. Teismo vertinimu šioje situacijoje negalėjo būti patenkintas ir pareiškėjų prašymas sumažinti vykdymo išlaidas, nes kol nėra priimtas patvarkymas dėl vykdomosios bylos užbaigimo pagal CPK 611 str., šiems procesiniams veiksmams atlikti nėra pagrindo.

10Antstolis R. Vižainiškis pateikė atskirąjį skundą (II t., b.l. 96-97), kuriuo prašė panaikinti Vilniaus m. 3 apylinkės teismo 2009 m. liepos 16 d. nutartį ir klausimą spręsti iš esmės: netenkinti pareiškėjų skundo dalyje dėl antstolio R.Vižainiškio neveikimo jam neužbaigiant vykdomosios bylos Nr. 0128/08/00568, kurioje iš V. Z. pagal Vilniaus r. l notarų biuro 2008-03-19 išduotą vykdomąjį įrašą Nr. 1-2235 išieškoma 110.459,90 Lt „Vilniaus taupomoji kasa“ naudai. Nurodė, jog jis nebuvo informuotas apie Vilniaus m. 3 apylinkės teismo nutartį atnaujinti civilinės bylos Nr. 2-25 1-614/09 nagrinėjimą iš esmės ir pateikti vykdomąją bylą Nr. 0568 bei skirti teismo posėdį. Teigia, jog antstolis nekompetentingas vertinti išieškotojo 2008-12-01 rašto dėl vykdomosios bylos užbaigimo vienašališko atšaukimo teisėtumą ir pagrįstumą. Antstolis neturi teisės vesti išieškotojo buhalterinės apskaitos ir spręsti už jį ar skola padengta pilnai ar ne. Antstoliui nebuvo žinomos ir skolininkų mokėjimo išieškotojui tiesiogiai aplinkybės. Todėl antstolis negali vertinti bylos šalių tarpusavio veiksmų, nes nedalyvavo juos atliekant. Pabrėžia, kad išieškotojo KU „Vilniaus taupomoji kasa“ 2008-12-01 raštą pateikė skolininkė I. Z., o pats išieškotojas pateikė 2008-12-02 raštą, kuriuo išreiškė valią dėl išieškotinų sumų sumažinimo vykdomosiose bylose. Antstoliui nekilo abejonių dėl išieškotinų sumų dydžių sumažinimo ta suma, kurią I. Z. sumokėjo tiesiogiai išieškotojui. Pažymėjo, jog teismo posėdyje nedalyvavo, nes atostogavo, todėl negalėjo atsikirsti į pareiškėjų skundą.

11Suinteresuotas asmuo Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ pateikė atskirąjį skundą (II t., b.l. 99-101), kuriuo prašė panaikinti Vilniaus m. 3 apylinkės teismo 2009 m. liepos 16 d. nutartį ir klausimą spręsti iš esmės:1) netenkinti pareiškėjų skundo dalyje dėl antstolio R. Vižainiškio neveikimo jam neužbaigiant vykdomosios bylos Nr. 128-568/08, kurioje iš V. Z. pagal Vilniaus r. l notarų biuro 2008-03-19 išduotą vykdomoji įrašą Nr. 1-2235 išieškoma 110.459,90 Lt išieškotojo KU „Vilniaus taupomoji kasa“ naudai, ir dėl antstolio įpareigojimo priimti patvarkymą dėl vykdomosios bylos Nr. 128-568/08 užbaigimo ir joje antstolio taikytų areštų panaikinimo bei antstolio įpareigojimo sumažinti vykdymo išlaidas; 2) atnaujinti vykdomąsias bylas Nr. 128-2464/07, Nr. 128-568/08; 3) pareiškėjų skundą likusioje dalyje, t.y. dėl areštų panaikinimo vykdomosiose bylose Nr. 128-2464/07 ir Nr. 128-207/08 perduoti pagal teismingumą nagrinėti Vilniaus rajono apylinkės teismui. Nurodė, jog teismas netinkamai vertino pagrindinius įrodymus. Teigia, kad vykdomosios bylos dėl išieškojimo iš skolininkų buvo pradėtos nuo 2007 m. gruodžio mėnesio ir vykdomos iki šiol, tai reiškia, kad iki 110.000 Lt įmokėjimo, kuris įvyko 2008-12-01 praėjo beveik dviejų metų terminas, iki to laiko skolininkai tiesiogiai kreditoriui nemokėjo. Pažymėjo, kad išieškotoją antstolių kontoroje atstovavo advokato padėjėjas R. P., bet ne valdybos pirmininkė E. Petrauskienė, kuri nežinodama visų aplinkybių, 2008-12-01 išdavė klaidingą raštą, pažymintį, kad V. Z. vekselis apmokėtas ir atsisakoma vykdomosios bylos. Teigia, jog šis raštas neatitiko nei išieškotojo, nei pareiškėjų interesų, nes šalys susitarė užskaityti įmokėtą 110.000 Lt sumą I. Z. nurašytos paskolos dengimui, ką patvirtina 2008-12-01 grynųjų pinigų priėmimo kvitas. Mano, jog teismas nepagrįstai nustatė, kad 2008-12-01 išieškotojo rašto dėl vykdomosios bylos užbaigimo vienašališkas atšaukimas neteisėtas ir nepagrįstas. Vienintelis šalių susitarimas dėl pareiškėjos įmokamos 110.000 Lt sumos paskirties yra abiejų šalių pasirašytas 2008-12-01 grynųjų pinigų priėmimo kvitas. Pareiškėja įmokėjo 110.000 Lt sumą I. Z. nurašytos paskolos dengimui, todėl valdybos pirmininkė negalėjo išduoti rašto dėl vykdomosios bylos užbaigimo, gi išieškotojas teisėtai ir pagrįstai atšaukė savo klaidingą 2008-12-01 raštą „Dėl vykdomosios bylos užbaigimo“. Mano, jog teismas neįvertino vieno iš pagrindinių įrodymų - mokėjimo dokumento, laikydamas jį vienašaliu ir netiksliu, kuris patvirtina šalių susitarimą dėl pinigų įmokėjimo paskirties –110.000 Lt I. Z. nurašytos paskolos gražinimui. Teigia, jog išieškotojas klaidingai paskirstė įmokėtą sumą pagal LR CK 6.54 str., nes paskirsčius paskolos dengimui įmokėtą 110.000 Lt sumą paskolos sutartyje nustatyta tvarka, vykdomoji byla Nr.128-568/08, dėl 110.459,90 Lt išieškojimo iš skolininko V. Z., negalėjo būti užbaigta, nes pareiškėjo V. Z. įsiskolinimas įvykdomojoje byloje Nr. 128-568/08 nebuvo padengtas. Mano, jog antstolis nekompetentingas vertinti išieškotojo 2008-12-01 rašto dėl vykdomosios bylos užbaigimo vienašališko atšaukimo teisėtumą ir pagrįstumą, todėl to negalima laikyti antstolio neveikimu.

12Pareiškėjai V. Z. ir I. Z. atsiliepimu į atskiruosius skundus (II t., b.l. 106-110) prašė atskiruosius skundus atmesti. Nurodė, kad antstolis aktyviai dalyvavo pareiškėjų apgaudinėjime vykdant išieškojimą, jo ir KU „Vilniaus taupomoji kasa“ veiksmai buvo koordinuojami advokato pad. R. P., kuris yra KU „Vilniaus taupomoji kasa“ paskolų komiteto pirmininku. Taip pat pažymėjo, jog tai, kad KU „Vilniaus taupomoji kasa“ valdybos pirmininkė neturėjo įgaliojimų, visgi pagal LR CK 2.83 str. 1 d. jos veiksmai sukelia teisines pasekmes juridiniam asmeniui; be to, pareiškėjai nurodo neturintys duomenų, kad kredito unijoje, 2008-12-01 rašto išdavimo metu būtų buvęs nustatytas kiekybinis atstovavimas. Todėl, priėmęs atitinkamą įvykdymą ir išdavęs raštą dėl vykdomosios bylos užbaigimo, suinteresuotas asmuo prarado teisę vienašališkai perskirstyti įmokėtą sumą ir atšaukti savo prašymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo. 2008-12-01 pareiškėjai kreipėsi į antstolį su minėtu KU „Vilniaus taupomoji kasa“ 2008-12-01 raštu. Antstolio veiksmų neteisėtumas pasireiškia vilkinimu atlikti procesinį veiksmą -užbaigti vykdomąją bylą tuo pagrindu, kad įvykdytas vykdomasis dokumentas (LR CPK 632 str.). Teigia, jog išieškotojui tikrai buvo žinoma apie visas tris antstolio vykdomas bylas, nes dviejose jis pats buvo išieškotoju, tą žinojo ir antstolis. Pažymi, jog išieškotojui buvo sumokėta vykdymo procese, nurodant, už ką mokama. Sumokėjus antstoliui šią sumą, pats antstolis, vadovaujantis įstatymu ir vykdymo instrukcija, negalėtų tos sumos perskirstyti. Todėl ir išieškotojas vykdymo byloje negali turėti daugiau teisių, nei antstolis. Mano, kad antstolis skolos sumokėjimą patvirtinančio dokumento atšaukimo teisėtumą turėjo patikrinti, o būdamas rūpestingas ir apdairus, nepažeisti CPK 634 str. 2 d. reikalavimų.

13Suinteresuotas asmuo Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ atsiliepimu į atskirąjį skundą (II t., b.l. 124-125) prašė panaikinti Vilniaus m. 3 apylinkės teismo 2009 m. liepos 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-521-614/2009 ir išspręsti klausimą iš esmės: netenkinti pareiškėjų skundo dalyje dėl antstolio R. Vižainiškio neveikimo jam neužbaigiant vykdomosios bylos Nr. 0128/08/00568, kurioje iš V. Z. pagal Vilniaus r. l notarų biuro 2008-03-19 išduotą vykdomąjį įrašą Nr. 1-2235 išieškoma 110.459,90 Lt išieškotojo KU „Vilniaus taupomoji kasa“ naudai. Nurodė, jog ginčijama nutartis naikintina absoliučių nutarties negaliojimo pagrindu, nes pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą antstoliui R. Vižainiškiui nedalyvaujant ir jam nebuvo tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą (CPK 329 str. 3 d. l p.). Pažymėjo, jog antstolis nekompetentingas vertinti išieškotojo 2008-12-01 rašto dėl vykdomosios bylos užbaigimo vienašališko atšaukimo teisėtumą ir pagrįstumą.

15Apeliantų antstolio R. Vižainiškio ir suinteresuotas asmuo Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ atskirieji skundai netenkintini.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

17Kolegija pažymi, kad vykdymo procesas yra baigiamoji civilinio proceso stadija, kurios metu įgyvendinamas vykdomasis dokumentas, o išieškotojas ir skolininkas realiai patiria teisinius ir turtinius vykdytino dokumento padarinius. Vykdant teismo sprendimus ir kitus vykdytinus dokumentus (vykdomuosius įrašus), privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos priverstinės teismo sprendimų ir kitų vykdytinų dokumentų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko ir trečiųjų asmenų teisės bei teisėti interesai. LR CPK normose, reglamentuojančiose vykdymo procesą, išieškojimo iš skolininko turto tvarką, įtvirtinta skolininko ir kreditoriaus interesų pusiausvyra.

18Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad pareiškėja I. Z. 2008-12-01 patiekė prašymą išieškotojui KU „Vilniaus taupomoji kasa“ leisti apmokėti jos sutuoktinio V. Z. vekselį 110.000,00 Lt sumai ir išduoti raštą, skirtą antstoliui, kad vekselis yra apmokėtas ir atsisakoma vykdomosios bylos Nr.128-568/08 (I t.,b.l.165). Kreditorius su prašymu sutiko, nes 2008-12-01 pareiškėjai I. Z. išieškotojui tiesiogiai įmokėjus 110.000,00 Lt (I t., b.l.167), išieškotojas išdavė antstoliui skirtą raštą, kuriame pažymėjo, kad V. Z. vekselis yra pilnai apmokėtas ir prašė antstolio užbaigti vykdomąją bylą dėl išieškojimo iš V. Z. ir panaikinti visus areštus, taikytus jo turtui ir sąskaitoms banke (I t.,b.l.166). Šis išieškotojo raštas antstolio kontoroje gautas 2008-12-01 (vykd.b.l. 127). 2008-12-03 antstoliui buvo pateiktas išieškotojo prašymas dėl 2008-12-01 rašto „Dėl vykdomosios bylos užbaigimo“ atšaukimo (I t., b.l.169, vykd. b.l. 128 ).

19Teisėjų kolegija pažymi, kad antstolis R. Vižainiškis atskirąjį skundą motyvuoja tuo, jog nekompetentingas vertinti išieškotojo 2008-12-01 rašto dėl vykdomosios bylos užbaigimo vienašališko atšaukimo teisėtumą ir pagrįstumą. Tačiau teisėjų kolegija atmeta šį apelianto atskirojo skundo argumentą, nes vykdydamas išieškojimą antstolis turi siekti išieškotojo ir skolininko interesų pusiausvyros, kad skolininkui taikomos prievartos priemonės būtų proporcingos, būtinos ir teisėtos, nes antstolis yra viešosios teisės subjektas, jis privalo veikti teisėtai, o taip pat užtikrinti šalių lygiateisiškumą vykdymo procese (LR Antstolių įstatymo 3 str.). Be to antstolis, vykdydamas vykdomąjį dokumentą, turi vadovautis CPK normomis ir CK 1.5 str., įpareigojančiu civilinių teisinių santykių subjektus, įgyvendinant savo teises bei atliekant pareigas, veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus.

20Apeliantas KU „Vilniaus taupomoji kasa“ vienu iš atskirojo motyvų nurodo tai, kad teismas nepagrįstai nustatė, jog 2008-12-01 išieškotojo rašto dėl vykdomosios bylos užbaigimo vienašališkas atšaukimas neteisėtas ir nepagrįstas, nes apeliantas KU „Vilniaus taupomoji kasa“ vadovavosi CK 6.54 str. normomis ir paskolos sutartyje numatyta mokėjimų užskaitymo tvarka. Taigi, iš bylos medžiagos ir apeliantų atskirųjų skundų motyvų matyti, kad ginčas tarp šalių yra kilęs dėl įmokų pagal prievoles paskirstymo.

21Pažymėtina, kad CK 6 knygos I dalies II skyriaus normos reglamentuoja prievolių vykdymą ir jų neįvykdymo teisines pasekmes, todėl jos taikytinos šiam ginčui spręsti. CK 6.54 str. 1 d. nustatyta, jog jeigu šalys nesusitarė kitaip, įmokos, kreditoriaus gautos vykdant prievolę, pirmiausiai skiriamos atlyginti kreditoriaus turėtoms išlaidoms, susijusioms su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu. Antrąja eile įmokos skiriamos mokėti palūkanoms pagal jų mokėjimo terminų eiliškumą (CK 6.54 str. 2 d.) Trečiąja eile įmokos skiriamos netesyboms mokėti (CK 6.54 str. 3 d.). Ketvirtąja eile įmokos skiriamos pagrindinei prievolei įvykdyti (CK 6.54 str. 4 d.). Atsižvelgiant į šias teisės normas, darytina išvada, jog CK 6.54 str. nuostatos taikytinos esant vienai prievolei. Tuo tarpu CK 6.55 str. reglamentuoja įmokų paskirstymą, kai yra kelios skolos. CK 6.55 str. 1 d. numatyta, jog skolininkas, privalantis grąžinti tam pačiam kreditoriui kelias tos pačios rūšies skolas, mokėdamas jas gali pareikšti, kurią skolą jis grąžina. Tai reiškia, kad skolininkas faktiškai neturi teisės be kreditoriaus sutikimo skirti įmokas tik prievolei, kurios įvykdymo terminas dar nesuėjęs, vietoj įmokos pagal prievolę, kurios įvykdymo terminas suėjęs.

22Nagrinėjamu atveju, antstolis R. Vižainiškis vykdo išieškojimą iš pareiškėjų išieškotojo KU „Vilniaus taupomoji kasa“ naudai vykdomosiose bylose: 1) dėl 110.459,90 Lt išieškojimo iš V. Z. pagal Vilniaus r. 1-ojo notarų biuro vykdomąjį įrašą Nr.1-2235, išduotą 2008-03-19, vykdomosios bylos Nr.128-568/08; 2) dėl 457.920,40 Lt išieškojimo iš I. Z. pagal Vilniaus r. 1-ojo notarų biuro vykdomąjį įrašą Nr.1-11008, išduotą 2007-12-28, vykdomosios bylos Nr.128-2464/07; 3) dėl 562.388,72 Lt išieškojimo iš I. Z. pagal Vilniaus m. 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus vykdomąjį raštą Nr.245V/2008, išduotą 2008-07-16, vykdomosios bylos Nr.128-207/08. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, jog nagrinėjamu atveju, esant kelioms skolininkui tam pačiam kreditoriui skoloms, taikytinos CK 6.55 str. normos, kadangi iš byloje esančių duomenų matyti, jog pagal visus tris vykdomuosius dokumentus išieškotojui KU „Vilniaus taupomoji kasa“ skolų grąžinimo terminai 2008-12-01 (skolininkės I. Z. 110.000 Lt įmokos sumokėjimo dieną) yra suėję. Todėl kolegija sprendžia, kad skolininkai (pareiškėjai) CK 6.55 str. 1 d. pagrindu turėjo teisę pareikšti, kurią skolą jie grąžina išieškotojui KU „Vilniaus taupomoji kasa“, o antstolis, gavęs išieškotojo patvirtinimą apie 110000Lt įmoką ir vykdomosios bylos užbaigimą, turėjo CPK nustatyta tvarka imtis atitinkamų priemonių, kad vykdomoji byla Nr. 128-568/08 dėl 110459,90Lt išieškojimo iš V. Z. būtų užbaigta. Kadangi antstolis to nedarė, jo neveikimą pirmos instancijos teismas pagrįstai pripažino neteisėtu.

23Kolegija taip pat sutinka su pirmos instancijos teismo argumentais, kad išieškotojas esamoje situacijoje neturėjo teisinio pagrindo atšaukti savo 2008-12-01 rašto dėl vykdomosios bylos užbaigimo dėl paaiškėjusių aplinkybių (sužinojimą apie kelias pas antstolį esančias vykdomąsias bylas), nes esminę reikšmę šiuo atveju turi ne bylų skaičius, o skolininkų teisė pasirinkti grąžintiną skolą ir išieškotojo pripažinimas, jog su juo pilnai pagal vieną vykdomąją bylą išieškomą sumą yra atsiskaityta.

24Be to, pažymėtina, kad išieškotoją KU „Vilniaus taupomoji kasa“ antstolių kontoroje atstovavo advokato padėjėjas R. P., kuris yra išieškotojo paskolų komiteto pirmininkas (b.l. 123), todėl valdybos pirmininkė E.Petrauskienė prieš išduodamą 2008-12-01 raštą negalėjo nežinoti apie esamą padėtį, V. Z. vekselio apmokėjimą ir procese numatytą galimybę nutraukti vykdomąją bylą, nes I. Z. prašė jos atsisakyti.

25Suinteresuotas asmuo KU „Vilniaus taupomoji kasa“ atskirajame skunde argumentavo, jog teismas neįvertino vieno iš pagrindinių įrodymų - mokėjimo dokumento, laikydamas jį vienašaliu ir netiksliu, kuris patvirtina šalių susitarimą dėl pinigų įmokėjimo paskirties –110.000 Lt I. Z. nurašytos paskolos gražinimui. Tačiau kaip matyti iš grynųjų pinigų priėmimo kvito (I t.,b.l.167), tai grynųjų pinigų priėmimo paskirtį kvite nurodė KU „Vilniaus taupomoji kasa“ darbuotoja (kasininkė O. R.), o pati mokėtoja – skolininkė I. Z. 2008-12-01 prašyme išieškotojui aiškiai išreiškė savo valią – prašė leisti apmokėti sutuoktinio V. Z. pasirašytą vekselį 110.000 Lt sumai (I t., b.l.165). Išieškotojas KU „Vilniaus taupomoji kasa“ su tuo aiškiai sutiko, kadangi 2008-12-01 rašte antstoliui (I t.,b.l.) nurodė, jog V. Z. vekselis yra pilnai apmokėtas ir prašė užbaigti vykdomąją bylą bei panaikinti visus areštus, taikytus V. Z. turtui ir sąskaitoms bankuose. Todėl teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstą ir šį apelianto KU „Vilniaus taupomoji kasa“ atskirojo skundo argumentą.

26Kiti atskirųjų skundų argumentai reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui neturi, todėl kolegija dėl jų atskirai nepasisako.

27Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas teisingai taikė teisės normas ir priėmė pagrįstą bei teisėtą nutartį. Kadangi apeliantų antstolio R. Vižainiškio ir KU „Vilniaus taupomoji kasa“ atskirųjų skundų argumentai nesudaro pagrindo ginčijamai nutarčiai panaikinti ar pakeisti, Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. liepos 16 d. nutartis paliktina nepakeista (LR CPK 337 str. 1 p.).

28Be to, iš apeliantų antstolio R. Vižainiškio ir KU „Vilniaus taupomoji kasa“ priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos (CPK 88 str.1 d. 3 p., 96 str.).

31Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1d. 1 p., 339 str., teisėjų kolegija

Nutarė

32Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. liepos 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-521-614/2009 palikti nepakeistą.

33Priteisti iš apeliantų antstolio R. Vižainiškio ir KU „Vilniaus taupomoji kasa“ 15,75 Lt valstybei procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, t.y. po 7,87 Lt iš kiekvieno.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. pareiškėjai V. Z. ir I. Z. skundu ir papildytu skundu dėl antstolio Rimanto... 4. Nurodė, kad 2006-12-15 sudarė paskolos sutartį su Kredito unija „Vilniaus... 5. Atsiliepimais į skundą ir patikslintą skundą suinteresuotas asmuo Kredito... 6. Pareiškėjų atstovas teismo posėdyje pareiškėjų skundą palaikė iš... 7. Atsiliepimais į skundą ir patikslintą skundą antstolis R. Vižainiškis... 8. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2009 m. liepos 16 d. nutartimi skundą... 9. Pirmosios instancijos teismas nagrinėjo pareiškėjų skundą dalyje dėl... 10. Antstolis R. Vižainiškis pateikė atskirąjį skundą (II t., b.l. 96-97),... 11. Suinteresuotas asmuo Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ pateikė... 12. Pareiškėjai V. Z. ir I. Z. atsiliepimu į atskiruosius skundus (II t., b.l.... 13. Suinteresuotas asmuo Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ atsiliepimu į... 15. Apeliantų antstolio R. Vižainiškio ir suinteresuotas asmuo Kredito unija... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. Kolegija pažymi, kad vykdymo procesas yra baigiamoji civilinio proceso... 18. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad pareiškėja I. Z. 2008-12-01... 19. Teisėjų kolegija pažymi, kad antstolis R. Vižainiškis atskirąjį skundą... 20. Apeliantas KU „Vilniaus taupomoji kasa“ vienu iš atskirojo motyvų nurodo... 21. Pažymėtina, kad CK 6 knygos I dalies II skyriaus normos reglamentuoja... 22. Nagrinėjamu atveju, antstolis R. Vižainiškis vykdo išieškojimą iš... 23. Kolegija taip pat sutinka su pirmos instancijos teismo argumentais, kad... 24. Be to, pažymėtina, kad išieškotoją KU „Vilniaus taupomoji kasa“... 25. Suinteresuotas asmuo KU „Vilniaus taupomoji kasa“ atskirajame skunde... 26. Kiti atskirųjų skundų argumentai reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui... 27. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 28. Be to, iš apeliantų antstolio R. Vižainiškio ir KU „Vilniaus taupomoji... 31. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str.... 32. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. liepos 16 d. nutartį civilinėje... 33. Priteisti iš apeliantų antstolio R. Vižainiškio ir KU „Vilniaus taupomoji...