Byla 2S-378-232/2014
Dėl baudos už antstolės reikalavimų nevykdymą paskyrimo UAB „Verslo kubas” vadovui S. S., suinteresuoti asmenys – UAB „Verslo kubas ”, S. S

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Liuda Uckienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (suinteresuoto asmens) S. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 30 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos antstolės N. Š. pareiškimą dėl baudos už antstolės reikalavimų nevykdymą paskyrimo UAB „Verslo kubas” vadovui S. S., suinteresuoti asmenys – UAB „Verslo kubas ”, S. S.,

Nustatė

2I. Ginčo esmė.

3pareiškėja antstolė N. Š. kreipėsi į teismą, prašydama suinteresuoto asmens UAB „Verslo kubas” vadovui S. S. skirti 100 Lt baudą už kiekvieną antstolės reikalavimo nevykdymo dieną. Nurodė, kad vykdant Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2012-12-13 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. L2-2381-807/2012 dėl skolos išieškojimo iš UAB „Verslo kubas” išieškotojo UAB „Senamiesčio ūkis“ naudai, UAB „Verslo kubas” vadovui 2013-06-15 buvo įteiktas 2013-06-11 reikalavimas nurodyti turtą, kuriuo suinteresuotas asmuo buvo įpareigotas pateikti duomenis apie UAB „Verslo kubas“ turimą turtą, jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą ir kt. Suinteresuotas asmuo S. S. antstolės reikalavimo nevykdė, todėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-07-08 nutartimi jam buvo paskirta 300 Lt bauda. 2013-09-18 suinteresuotam asmeniui pakartotinai buvo išsiųstas antstolės reikalavimas per 7 dienas pateikti duomenis apie skolininkui priklausantį turtą, tačiau įmonės vadovas iki šiol piktybiškai nevykdo minėto antstolės reikalavimo ir tokiais veiksmais trukdo vykdyti skolų išieškojimą.

4Suinteresuotas asmuo S. S. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė pareiškėjos prašymo netenkinti ir prašė įpareigoti antstolį siųsti suinteresuotam asmeniui visus dokumentus į jo gyvenamąją vietą adresu Tolimoji g. 26, Vilnius.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. spalio 30 d. nutartimi antstolės N. Š. pareiškimą dėl baudos skyrimo tenkino. Paskyrė UAB „Verslo kubas“ vadovui S. S. baudą – 600 Lt už antstolės N. Š. reikalavimo nevykdymą. I. S. S., kad bauda turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „Swedbank“. S. S. paskirtą baudą išieškoti iš jo asmeninių lėšų.

7Teismas nurodė, kad remiantis Juridinių asmenų registro duomenimis, UAB „Verslo kubas“ vadovas yra S. S., kuris yra atsakingas už antstolės 2013-09-18 reikalavimo nurodyti turtą nevykdymą. Byloje nėra jokių duomenų, kurie sudarytų pagrindą atleisti UAB „Verslo kubas“ vadovą nuo pareigos vykdyti antstolės reikalavimą. Teismas atsižvelgęs į tai, kad antstolė dėl baudos skyrimo suinteresuotam asmeniui kreipiasi antrą kartą, o suinteresuotas asmuo piktybiškai nevykdo antstolės reikalavimo, taip pat byloje nesant duomenų, kurie sudarytų pagrindą atleisti UAB „Verslo kubas“ vadovą nuo pareigos vykdyti antstolės reikalavimą, konstatavo, jog UAB „Verslo kubas“ vadovas S. S. be pateisinamų priežasčių neįvykdė antstolės reikalavimo. Teismas nurodęs, jog 100 Lt baudą už kiekvieną antstolės reikalavimo nevykdymo dieną, prieštarauja protingumo ir sąžiningumo principams, skyrė UAB „Verslo kubas“ vadovui S. S. 600 Lt baudą už antstolės reikalavimo nevykdymą.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Suinteresuotas asmuo S. S. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-10-30 nutartį, nes suinteresuotas asmuo S. S. nėra supažindintas su antstolės N. Š. veiksmais. Nurodė, jos suinteresuotas asmuo neturėjo galimybės susipažinti su antstolės siunčiamais pranešimais, kadangi jie siųsti adresu A. V. g., Vilniaus m. Antstolė neįsitikino, jog siųsti pranešimai įteikti adresatui t.y. UAB „Verslo kubas“. Pažymėjo, jog antstolės siųsti pranešimai įteikti UAB „Eskola“ darbuotojams: 2013-06-15 įteiktas šios įmonės administratoriui R. B., 2013-09-29 įteiktas įmonės administratorei I. G., pranešimai UAB „Verslo kubas“ nepasiekė. Taip pat pažymėjo, jog UAB „Verslo kubas“ registracijos vieta – T. g., Vilniaus m.

10Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindo bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

12Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui. Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (LR Antstolių įstatymo 2 str. 1 d., LR CPK 585 str. 1 d.). Jeigu antstolio reikalavimai nevykdomi, tai antstolio arba vykdymo proceso šalių prašymu teismas gali pritaikyti procesinio poveikio priemones – baudas (LR CPK 585 str. 2 d., 616 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-10-22 nutartis c.b. Nr. 3K-3-454/2009).

13Pagal bylos medžiagą nustatyta, kad antstolės N. Š. kontoroje yra vykdomas Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo išduotas 2012-12-13 teismo įsakymas dėl 5 435,26 Lt skolos, 5 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir 340,77 Lt bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš UAB „Verslo kubas“ išieškotojo UAB „Senamiesčio ūkis“ naudai (vykdomoji byla Nr. 33-325/2013). 2013-06-11 buvo priimtas patvarkymas pateikti informaciją apie turimą turtą ir išsiųstas UAB „Verslo kubas“, adresu A. V. g., Vilniaus m., kuris 2013-06-15 buvo įteiktas įmonės administratoriui R. B.. Suinteresuotas asmuo reikalavimo nevykdė, todėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-07-08 nutartimi jam buvo paskirta vienkartinė 300 Lt bauda. 2013-09-18 buvo pakartotinai priimtas patvarkymas pateikti informaciją apie turimą turtą ir išsiųstas UAB „Verslo kubas“, tuo pačiu adresu, 2013-09-29 įteiktas įmonės administratorei I. G.. Tačiau antstolei nėra pateikta jokios informacijos apie įmonės turimą turtą, jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose, nepateikta reikalaujama kasos knyga, įmonės pagrindinių priemonių sąrašas bei debitorių sąrašas.

14Skundžiama Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 30 d. nutartimi skolininko UAB „Verslo kubas“ vadovui S. S. pakartotinai paskirta 600 Lt baudą už antstolės N. Č. reikalavimo nevykdymą.

15Atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo grindžia argumentais, jog suinteresuotas asmuo neturėjo galimybės susipažinti su antstolės siunčiamais patvarkymais, kadangi jie siųsti adresu A. V. g., Vilniaus m., įteikti UAB „Eskola“ darbuotojams, kai tuo tarpu UAB „Verslo kubas“ registracijos adresas“ - Tolimoji g., Vilniaus m.

16Minėta, jeigu antstolio reikalavimai nevykdomi, tai antstolio arba vykdymo proceso šalių prašymu teismas gali pritaikyti procesinio poveikio priemones – baudas. Pagal LR CPK 585 str. 3 d. jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vydyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, šio straipsnio 2 d. numatyta baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui. CPK 122 str. 2 d., 123 str. 2 d. numato, kad juridiniams asmenims visi procesiniai dokumentai įteikiami juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu, juridinio asmens vadovui, kitiems juridinių asmenų registre nurodytiems valdymo organų nariams, juridinio asmens atstovams teisme arba raštinės darbuotojui.

17Kaip matyti iš vykdomosios bylos medžiagos 2013-05-15 antstolės raginimas įvykdyti sprendimą skolininkui UAB „Verslo kubas“ siųstas buveinės adresu T. g., Vilniaus m. Minėtu adresu siųstas raginimas grįžo neįteiktas, nurodyta, jog adresato nepavyko rasti, į pašto pranešimus neatsako. Todėl 2013-05-28 raginimas įvykdyti sprendimą siųstas UAB „Verslo kubas“, adresu A. V. g., Vilnaus m., kuris įteiktas administratoriui R. B.. 2013-06-11 antstolės patvarkymas pateikti informaciją apie turimą turtą išsiųstas UAB „Verslo kubas“, adresu A. V. g., Vilniaus m., kuris 2013-06-15 taip pat įteiktas įmonės administratoriui R. B., 2013-09-18 pakartotinis patvarkymas pateikti informaciją apie turimą turtą taip pat išsiųstas UAB „Verslo kubas“, adresu A. V. g., Vilniaus m., įteiktas 2013-09-29 įmonės administratorei I. G.. Kaip matyti iš Juridinių asmenų registro duomenų, A. V. g. 16-22, Vilniaus m., yra registruota vienintelio skolininko UAB „Verslo kubas“ akcininko gyvenamoji vieta. Pažymėtina, jog juridinių asmenų registro duomenis apelianto atskirajame skunde minima įmonė UAB „Eskola“ (apelianto teigimu šios įmonės darbuotojams įteikti parvarkymai dėl informacijos pateikimo apie turimą turtą) taip pat registruota tuo pačiu, kaip ir skolininkas UAB „Verslo kubas“ adresu T. g., Vilniaus m., šios įmonės vieninteliu akcininku yra tas pats asmuo, kaip ir skolininko UAB „Verslo kubas“, kurio registruota gyv.vieta yra A. V. g.. Kadangi UAB „Eskola“ ir UAB „Verslo kubas“ buveinės adresai sutampa, šių įmonių savininkas (vienintelis akcininkas) yra tas pats asmuo, todėl laikytina, jog iš esmės patvarkymai pateikti informaciją apie turimą turtą įteikti tinkamai. Pažymėtina ir tai, jog Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-07-08 nutartimi UAB „Verslo kubas“ vadovui t.y. suinteresuotam asmeniui S. S. jau buvo paskirta vienkartinė 300 Lt bauda už antstolės N. Š. reikalavimų nevykdymą (t.y. pateikti informaciją apie turimą turtą bei pristatyti patvarkyme nurodytus obejektus). Byloje nėra duomenų, jog suinteresuotas asmuo šią nutartį būtų skundęs, teismų informacinės sistemos „LITEKO“, kurioje privalomai yra fiksuojami visi byloje atliekami procesiniai veiksmai, pažymėta, jog nutartis yra įsiteisėjusi. Todėl iš paminėto darytina išvada, jog apeliantas žinojo apie antstolės jam siųstus raginimus bei patvarkymus pateikti informaciją apie turimą turtą, tačiau antstolės reikalavimų nėra įvykdęs.

18Pažymėtina, kad vykdymo procese skolininkas turi ne tik teises, bet ir pareigas. LR CPK 644 straipsnio 4 punkte yra nustatyta viena iš skolininko vykdymo procese pareigų – aktyviai domėtis vykdymo eiga. Ši pareiga reiškia, kad kaip ir kitos vykdymo proceso šalys, skolininkas turi sąžiningai naudotis įstatymo suteiktomis teisėmis bei pareigomis, turi bendradarbiauti su šalimis ir vykdymo veiksmus atliekančiu antstoliu, naudodamasis LR CPK 643 straipsnyje ir kitose LR CPK teisės normose nustatytomis teisėmis, anstoliui aktyviai padėti greitai ir tinkamai įvykdyti sprendimą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju yra pagrindas pripažinti, kad skolininkas šią pareigą vykdė netinkamai.

19Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas iš esmės priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą teismo nutartį, dėl to skundžiama teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

20Kasacinės instancijos teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 p., apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

22Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Liuda Uckienė, teismo posėdyje apeliacine... 2. I. Ginčo esmė.... 3. pareiškėja antstolė N. Š. kreipėsi į teismą, prašydama suinteresuoto... 4. Suinteresuotas asmuo S. S. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė pareiškėjos... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. spalio 30 d. nutartimi antstolės N.... 7. Teismas nurodė, kad remiantis Juridinių asmenų registro duomenimis, UAB... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Suinteresuotas asmuo S. S. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto... 10. Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 12. Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui.... 13. Pagal bylos medžiagą nustatyta, kad antstolės N. Š. kontoroje yra vykdomas... 14. Skundžiama Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 30 d. nutartimi... 15. Atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo grindžia argumentais, jog... 16. Minėta, jeigu antstolio reikalavimai nevykdomi, tai antstolio arba vykdymo... 17. Kaip matyti iš vykdomosios bylos medžiagos 2013-05-15 antstolės raginimas... 18. Pažymėtina, kad vykdymo procese skolininkas turi ne tik teises, bet ir... 19. Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 20. Kasacinės instancijos teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad įstatyminė... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337... 22. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 30 d. nutartį palikti...