Byla 2-1640/2013
Dėl žemės sklypo ir pastatų pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir nekilnojamojo turto grąžinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė Bukavinienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo G. C. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-3886-798/2013 pagal ieškovo G. C. ieškinį atsakovams T. C., A. L. ir O. L. dėl žemės sklypo ir pastatų pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir nekilnojamojo turto grąžinimo.

2Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas V. G. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti negaliojančia 2012-09-11 žemės sklypo ir pastatų (sodo ir ūkio pastato) pirkimo-pardavimo sutartį ir grąžinti į bendrą sutuoktinių G. C. ir T. C. nuosavybę: 0,0641 ha dydžio žemės sklypą (unikalus numeris (duomenys neskelbtini)), esantį adresu: (duomenys neskelbtini); 42,73 kvadratinių metrų ploto sodo pastatą (unikalus numeris (duomenys neskelbtini)), esantį (duomenys neskelbtini), ir 64 kvadratinių metrų ploto ūkio pastatą (unikalus numeris (duomenys neskelbtini)), esantį adresu (duomenys neskelbtini). Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti nurodytą atsakovų turtą. Nurodė, kad atsakovė bendrą sutuoktinių turtą perleido be ieškovo žinios siekdama, kad minėtas turtas nebūtų padalintas santuokos nutraukimo procese ir liktų tik jai vienai. Toks atsakovės elgesys ne tik gali būti laikomas nesąžiningu, bet ir byloja apie realią galimybę, kad ginčo turtas ir toliau bus bandomas perleisti ar kitaip apsunkinti siekiant apsunkinti ar net padaryti negalimą teismo sprendimo, jei jis būtų palankus ieškovui, vykdymą.

5Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 29 d. nutartimi ieškovo prašymas patenkintas visiškai.

6Atsakovai A. L. ir O. L. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 29 d. nutartį dėl atsakovų turto arešto. Nurodė, kad ieškovas prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones nuslėpė faktą, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. birželio 20 d. nutartimi (civilinė byla Nr. S2-11758-101/2012) atsakovei T. C. buvo leista sudaryti žemės sklypo (unikalus numeris (duomenys neskelbtini)) ir sodo pastato (unikalus numeris (duomenys neskelbtini)), esančių (duomenys neskelbtini), pardavimo sutartį be sutuoktinio G. C. (ieškovo) sutikimo. Taip pat teismas leido gautas lėšas panaudoti tik ieškovo ir atsakovės T. C. paskolos kreditoriui AB SEB bankui išankstiniam grąžinimui. Todėl minėta aplinkybė paneigia vienintelį ieškinyje nurodytą ginčijamo sandorio ydingumą – ieškovo, kaip sutuoktinio sutikimo reikalingumą parduoti nekilnojamuosius daiktus. Atsakovai sąžiningai nuosavybėn įsigijo objektus pagal atlyginamą sandorį, sumokėdami visą įgyjamo turto kainą tiesiogiai ieškovo G. C. ir atsakovės T. C. kreditoriui AB SEB bankui. Esant tokioms sąlygoms, restitucijos taikymas, priteisiant turtą natūra iš atsakovų A. L. ir O. L. ieškovo ir atsakovės T. C., kaip sutuoktinių bendrojon nuosavybėn negalimas. Ieškovas pareiškė reikalavimą dėl 2012-09-11 pirkimo-pardavimo sutarties (notarinio įrašo numeris AG-1108) pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo – grąžinti atsakovų A. L. ir O. L. areštuotą nekilnojamąjį turtą ieškovo ir atsakovės T. C. bendrojon jungtinėn nuosavybėn. Teigė, kad skundžiama nutartimi areštuotas ūkio pastatas (unikalus numeris – 4400-1804-9720) esantis (duomenys neskelbtini), nėra ginčo sutarties dalykas, todėl šioje byloje galimai net pripažinus ginčo sutartį negaliojančia, nurodyto ūkio pastato teisinio statuso klausimas šioje byloje negali būti sprendžiamas. Tokiu būdu Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 29 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės išeina už pareikšto ieškinio ribų. Teismas priimdamas skundžiamą nutartį neįvertino CK 1.80 straipsnio 4 dalies, numatančios, kad turtas, buvęs pripažinto negaliojančiu sandorio dalyku, negali būti išreikalautas iš jį sąžiningai įgijusio trečiojo asmens, išskyrus šio kodekso 4.96 straipsnio 1,2 ir 3 dalyse numatytus atvejus. Ieškovas neginčija ginčo sutarties kontrahentų – atsakovų – sąžiningumo. Tai reiškia, kad net pripažinus ginčo sutartį negaliojančia CK 4.96 straipsnio 1,2 ir 3 dalių prasme areštuotas atsakovų nekilnojamasis turtas negalės būti išreikalautas iš atsakovų, kaip sąžiningų įgijėjų ir grąžintas ieškovo ir atsakovės T. C. bendrojon jungtinėn nuosavybėn. Dėl ko nėra pagrindo apsunkinti šį nekilnojamąjį turtą. Teismas neįvertino, kad CPK 137 straipsnio 6 dalis numato, jog teisėjas priėmęs pareiškimą dėl civilinės bylos dėl registruojamo daikto teisinio statuso arba daiktinių teisių į jį iškėlimo, ne vėliau kaip kitą dieną apie tai praneša viešo registro tvarkytojui, kuriame įregistruotas daiktas ar daiktinės teisės į jį. Tai reiškia, kad nekilnojamojo turto registre bus atliktas atitinkamas įrašas apie šios bylos iškėlimą ir esamą šalių ginčą dėl daiktinių teisių į skundžiamąja nutartimi areštuotą turtą, o savaime tai suvaržo ir apsunkina tokio nekilnojamojo daikto perleidimą trečiajam asmeniui. Todėl teismas turėjo pagrindą svarstyti švelnesnės laikinosios apsaugos priemonės taikymo galimybes, padaryti įrašą nekilnojamojo turto registre, kuriuo būtų draudžiama perleisti atsakovų nekilnojamąjį turtą. Atsakovų A. L. ir O. L. nekilnojamojo turto areštas yra perteklinė priemonė ir pažeidžia šalių interesų pusiausvyros principą.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2013 m. balandžio 18 d. nutartimi atsakovų A. L. ir O. L. atskirąjį skundą tenkino – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovų A. L. ir O. L. turtui atmetė, panaikino Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 29 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Teismas nurodė, kad kaip matyti iš atskirojo skundo argumentų ir su skundu pateikto įrodymo – 2012-09-11 Vilniaus miesto 14 notarų biure patvirtintos pirkimo-pardavimo sutarties tarp atsakovės T. C. ir atsakovo A. L. dėl ginčo žemės sklypo (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), kadastrinis numeris (duomenys neskelbtini) ir pastato – sodo namo (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)) esančių (duomenys neskelbtini), sutarties 6.1 punkte pardavėjas (atsakovė T. C.) pareiškė, kad parduodamas turtas priklauso jam (pardavėjai) bendrosios jungtinės nuosavybės teise. Prieš sudarant ir pasirašant sutartį 2012 m. birželio 20 d. yra gauta Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartis (c.b. S-2-11758-101/2012) pagal kurią teismas leido T. C. sudaryti aukščiau nurodyto turto pardavimo sutartį be sutuoktinio G. C. sutikimo ir gautas pinigines lėšas panaudoti paskolos su AB SEB banku 2006-05-04 sudarytą kredito sutartį Nr.1750618010484-03 išankstiniam grąžinimui. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes ir į tai, kad šio ginčo turtas atsakovams A. L. ir O. L. buvo perleistas esant priimtai ir įsiteisėjusiai Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. birželio 20 d. nutarčiai Nr. S2-11758-101/2012, teismas nurodė, kad pagrindo konstatuoti, jog ieškovas nutylėdamas šią reikšmingą aplinkybę tikėtinai pagrindė ieškinio reikalavimus, nėra. Ieškovas taip pat nepateikė jokių įrodymų, kad atsakovai A. L. ir O. L. ėmėsi ar ketina imtis veiksmų susijusių su įsigyto ginčo turto perleidimu tretiesiems asmenims (CPK 178 str.). Todėl teismas nurodė, jog nėra pagrindo manyti, kad atsakovai A. L. ir O. L. tyčiniais veiksmais sieks perleisti įsigytą turtą tretiesiems asmenims, todėl tenkinti ieškovo prašymą ir taikyti atsakovų A. L. ir O. L. įsigyto ginčo turto atžvilgiu laikinąsias apsaugos priemones nėra pagrindo (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 2 d.).

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Ieškovas G. C. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 18 d. nutartį panaikinti, tenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – areštuoti 0,0641 ha dydžio žemės sklypą (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)), esantį adresu (duomenys neskelbtini); 42,73 kv. m ploto sodo pastatą (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)), esantį (duomenys neskelbtini), ir 64 kv. m ploto ūkio pastatą (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)), esantį adresu (duomenys neskelbtini). Skundą grindžia šiais argumentais:

111. Iki skundžiamos teismo nutarties ieškovas nežinojo, kad jo sutuoktinė yra gavusi teismo leidimą parduoti ginčo turtą. Dėl to teismo išvada apie tai, kad ieškovas yra nutylėjęs aplinkybę, kad yra išduotas teismo leidimas parduoti ginčo turtą nėra pagrįsta. Atsakovė T. C. siekdama išvengti sutuoktinių turto dalybų, specialiai neinformavusi sutuoktinio ir klaidindama teismą gavo teismo leidimą parduoti ginčo turtą ir tik tuomet inicijavo skyrybų proceso pradžią. Šios aplinkybės yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

122. Nekilnojamojo turto registro duomenimis atsakovas A. L., 2012-12-27 pateikdamas deklaraciją apie statybos užbaigimą, įregistravo ginčo žemės sklype esantį 64 kv. m ploto ūkio pastatą. Tačiau 2012-09-11 pirkimo-pardavimo sutartimi atsakovė T. C. minėto pastato atsakovui A. L. neperdavė. Taigi atsakovas A. L. visiškai neatlygintinai gavo didelės vertės bendrą G. C. ir T. C. turtą, kurį vėliau užregistravo nekilnojamojo turto registre kaip savo. Be to, minėto turo perleidimui teismas nėra atsakovei T. C. išdavęs leidimo. Nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad atsakovai elgėsi nesąžiningai, dėl ko egzistuoja reali galimybė, jog ir ateityje nesąžiningais veiksmais atsakovai sieks ginčo turtą kuo labiau apsunkinti tam, kad galimas teismo sprendimas taptų neįvykdomas.

133. Vien vadovaujantis nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašais 2012-09-11 pirkimo-pardavimo sutartimi buvo perleista turto, kurio vidutinė rinkos vertė sudaro 247 600 Lt. Tuo tarpu minėtas turtas buvo perleistas už 180 581 Lt. Ši aplinkybė leidžia pagrįstai įtarti, kad įvykęs 2012-09-11 pirkimo-pardavimo sandoris buvo sudarytas siekiant išvengti sutuoktinių turto dalybų.

14Atsakovai A. L. ir O. L. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 18 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad skunde nurodytas faktinis pagrindas yra visiškai nesusijęs su laikinųjų apsaugos priemonių instituto taikymu šioje byloje, todėl jame nurodyti ieškovo teiginiai laikytini jo samprotavimais, kurie nėra pagrįsti įrodymais ir sudarantys pagrindą šioje byloje atsakovų atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

15IV. Apeliacinio teismo argumentai

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai (lot. „prima facie“) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010). Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Tuo tarpu teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011). Tai reiškia, kad teismui atlikus ieškinyje pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nutarus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, iš esmės neturi teisinės reikšmės, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, nes laikinosios apsaugos priemonės negali būti taikomos.

18Nagrinėjamu atveju ieškovas prašo pripažinti negaliojančia 2012-09-11 žemės sklypo ir pastatų (sodo ir ūkio pastato) pirkimo-pardavimo sutartį ir grąžinti į bendrą sutuoktinių G. C. ir T. C. nuosavybę: 0,0641 ha dydžio žemės sklypą (unikalus numeris (duomenys neskelbtini)), esantį adresu (duomenys neskelbtini); 42,73 kvadratinių metrų ploto sodo pastatą (unikalus numeris (duomenys neskelbtini)), esantį (duomenys neskelbtini), ir 64 kvadratinių metrų ploto ūkio pastatą (unikalus numeris (duomenys neskelbtini)), esantį adresu (duomenys neskelbtini). Ieškovo teigimu, 2012-09-11 žemės sklypo ir pastatų (sodo ir ūkio pastato) pirkimo-pardavimo sandorio sudarymui turėjo būti gautas ieškovo sutikimas, nes minėtas turtas ieškovui ir atsakovei T. C. priklauso bendrąja jungtine nuosavybe. Šį ieškovo teiginį paneigia aplinkybė, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. birželio 20 d. nutartimi (civilinėje byloje Nr. S-2-11758-101/2012) leido atsakovei T. C. sudaryti ginčo turto pardavimo sutartį be sutuoktinio G. C. sutikimo ir gautas pinigines lėšas panaudoti paskolos su AB SEB banku 2006-05-04 sudarytą kredito sutartį Nr.1750618010484-03 išankstiniam grąžinimui. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į šias aplinkybes ir į tai, kad ginčo turtas atsakovams A. L. ir O. L. buvo perleistas esant priimtai ir įsiteisėjusiai Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. birželio 20 d. nutarčiai, sprendė, kad ieškovas tikėtinai nepagrindė ieškinio reikalavimų, todėl skundžiama nutartimi panaikino ieškovo prašymu taikytas laikinąsias apsaugos priemones – areštą ginčo turtui.

19Teismas sutinka su tokiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis. Ieškovo pateiktų duomenų preliminarus įvertinimas leidžia manyti, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas. Kaip minėta, atsakovė T. C. ginčijamą sandorį sudarė gavusi teismo leidimą sudaryti ginčo turto pardavimo sutartį be sutuoktinio G. C. sutikimo. Apelianto nurodytas teiginys, kad jis iki skundžiamos teismo nutarties nežinojo, kad jo sutuoktinė yra gavusi teismo leidimą parduoti ginčo turtą, nėra pagrindas išvadai, kad ši aplinkybė sudaro prielaidas šioje proceso stadijoje laikyti ieškinį tikėtinai pagrįstu ir tenkintinu.

20Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl kolegija dėl jų nepasisako.

21Taigi ieškovo pateiktų duomenų preliminarus vertinimas sudaro pagrindą manyti, jog ieškovui palankaus teismo sprendimo pagal šioje bylos nagrinėjimo stadijoje pateiktus duomenis priėmimo galimybė kelia pagrįstų abejonių. Dėl paminėtų aplinkybių, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai panaikino ieškovo prašymu taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo teisėtą ir pagrįstą nutartį atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo, todėl ji paliktina nepakeista.

22Ieškovas skunde nurodo, kad ruošiamas patikslintas ieškinys šioje byloje. Teismas pažymi, kad ši nutartis neužkerta galimybės ieškovui, iš esmės pasikeitus aplinkybėms, prašyti teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 144, 145 str.).

23Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

24Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė... 2. Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas V. G. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti... 5. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 29 d. nutartimi ieškovo prašymas... 6. Atsakovai A. L. ir O. L. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. balandžio 18 d. nutartimi atsakovų A. L.... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Ieškovas G. C. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2013 m.... 11. 1. Iki skundžiamos teismo nutarties ieškovas nežinojo, kad jo sutuoktinė... 12. 2. Nekilnojamojo turto registro duomenimis atsakovas A. L., 2012-12-27... 13. 3. Vien vadovaujantis nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko... 14. Atsakovai A. L. ir O. L. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus... 15. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje ar... 18. Nagrinėjamu atveju ieškovas prašo pripažinti negaliojančia 2012-09-11... 19. Teismas sutinka su tokiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis. Ieškovo... 20. Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai neturi teisinės... 21. Taigi ieškovo pateiktų duomenų preliminarus vertinimas sudaro pagrindą... 22. Ieškovas skunde nurodo, kad ruošiamas patikslintas ieškinys šioje byloje.... 23. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios... 24. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 18 d. nutartį palikti...