Byla 2-1053-673/2014
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Laima Šablevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo KLI LT, UAB ieškinį atsakovei L. B. dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas KLI LT, UAB ieškiniu (b. l. 1-3) prašo priteisti iš atsakovės L. B. 1493,23 Lt įsiskolinimą, kurį sudaro 871,65 Lt skola už paslaugas ir 621,58 Lt delspinigiai, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, civilinėje byloje Nr. L2-3172-188/2013 sumokėtus 100 Lt už advokato pagalbą bei šioje byloje sumokėtą žyminį mokestį ir kitas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti tinkamai 2014-04-08 CPK 130 str. numatyta tvarka, viešo paskelbimo būdu. Per nustatytą 30 dienų nuo pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje terminą ir per protingą terminą jam pasibaigus atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Susipažinus su teismui pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2005-08-25 atsakovė L. B. ir L. P. individuali įmonė ,,Kompiuterinis langas“ sudarė interneto paslaugų teikimo sutartį Nr. K315 (b. l. 9-10, 11, 12), kurios pagrindu atsakovei buvo teikiamos interneto prieigos paslaugos. Atsakovei 2007-01-24 pateikus rašytinį prašymą (b. l. 13), paslaugų teikimas 2007-04-13 buvo nutrauktas (b. l. 14). 2009-04-14 atsakovė ir L. P. individuali įmonė ,,Kompiuterinis langas“ sudarė naują interneto paslaugų teikimo sutartį Nr. K1469 (b. l. 15-16, 17, 18). Pagal minėtas sutartis atsakovė įsipareigojo už suteiktas paslaugas mokėti per 10 dienų sąskaitos išrašymo dienos, o laiku neatsiskaičius, mokėti 0,2 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną (sutarčių 3.2 p.). 2011-08-22 L. P. individuali įmonė ,,Kompiuterinis langas“ buvo pertvarkyta į KLI LT, UAB, kuri perėmė visas pertvarkytos individualios įmonės ,,Kompiuterinis langas“ teises ir pareigas, turtą bei įsipareigojimus (b. l. 5, 6). Iš pateiktos skolos ir delspinigių priskaičiavimo pažymos (b. l. 22) matyti, kad už paslaugas, suteiktas iki 2013-10-31, atsakovei buvo priskaičiuota 2046,92 Lt, iš kurių apmokėta – 1175,27 Lt, įsiskolinimas - 871,65 Lt, už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą atsakovei priskaičiuota 621,58 Lt delspinigių (b. l. 22).

6Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų bei sutarties nurodymus, atsisakyti vienašališkai įvykdyti prievolę draudžiama (CK 6.38 str., 6.59 str.). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Nustačius, kad atsakovė netinkamai vykdė prisiimtas prievoles, už suteiktas interneto prieigos paslaugas pilnai neapmokėjo (tai paneigiančių duomenų byloje nėra), ieškovui iš atsakovės priteistina 871,65 Lt skola.

7Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 621,58 Lt delspinigius, paskaičiuotus remiantis sutarties 3.2. p.

8Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 str.). Nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys: 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006, 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.).

9Įvertinęs tai, kad atsakovė yra vartotoja, sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu pagal ieškovo iš anksto parengtas standartines sąlygas ir atsakovė turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, tai, jog 0,2 proc. dydžio delspinigiai per dieną sudaro net 73 proc. metinių palūkanų, tai, jog byloje nėra pateikta jokių įrodymų apie ieškovo patirtus nuostolius, susijusius su atsakovės įsipareigojimų nevykdymu, taip pat tai, jog byloje nėra jokių duomenų apie tai, kad ieškovas būtų ėmęsis kokių nors priemonių, kad skola būtų išieškota anksčiau, siuntęs atsakovei priminimus apie esamą įsiskolinimą bei įspėjęs apie tai, kad už prievolės įvykdymo termino praleidimą yra skaičiuojami delspinigiai, teismas daro išvadą, jog prašomos priteisti netesybos yra aiškiai per didelės ir atlieka ne kompensacinę funkciją. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju 0,05 proc. dydžio delspinigiai būtų adekvatūs ieškovo patirtiems nuostoliams, toks delspinigių dydis atitiktų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalaujamų priteisti delspinigių dydis mažintinas keturis kartus iki 0,05 proc. dydžio delspinigių per dieną ir ieškovui iš atsakovės priteistina 155,40 Lt delspinigių. Likusioje dalyje reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas.

10Remiantis CK 6.37 str. 2 d., numatančia, kad skolininkas turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014-03-21 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

11Pagal bendrą taisyklę patenkinus ieškinį iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Ieškovas pateiktą ieškinį apmokėjo 72,00 Lt dydžio žyminiu mokesčiu, kas yra minimalus turtiniuose ginčuose mokamas indeksuotas žyminis mokestis, todėl ieškovui iš atsakovės žyminis mokestis priteistinas nemažinant jo dydžio proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovas taip pat patyrė 70,00 Lt bylinėjimosi išlaidų už advokato paslaugas. Kadangi teismo sprendimu tenkinama 69 proc. ieškovo turtinių reikalavimų, iš atsakovės ieškovui priteistina 48,30 Lt išlaidų už advokato paslaugas. Ieškovas taip pat prašo priteisti 100,00 Lt atstovavimo išlaidų už pareiškimo parengimą, kreipiantis dėl teismo įsakymo išdavimo civilinėje byloje Nr. L2-3172-188/2013, kurios panaikinus išduotą teismo įsakymą ir pareiškimą palikus nenagrinėtą, liko nepriteistos. Civilinėje byloje Nr. L2-3172-188/2013 esantys duomenys (b. l. 3, 24) patvirtina, kad ieškovas patyrė nurodyto dydžio išlaidas, todėl šios bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovės. Tokiu būdu ieškovui iš atsakovės iš viso priteistina 220,30 Lt bylinėjimosi išlaidų (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 2 d., 98 str. 1 d.).

12Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285-286 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovės L. B., a. k. ( - ) 871,65 Lt (aštuonis šimtus septyniasdešimt vieną litą 65 ct) skolos, 155,40 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt penkis litus 40 ct) delspinigių, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2014-03-21 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 220,30 Lt (du šimtus dvidešimt litų 30 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovui KLI LT, UAB, į. k. 267258020.

15Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

16Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kėdainių rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai