Byla A2-1635-527/2013

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolita Cirulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovų R. S., J. P., D. J., P. B., D. N., A. G., Kvietkinės kaimo bendruomenės ir Santakos kaimo bendruomenės atstovo advokato Sauliaus Dambrausko prašymą atnaujinti apeliacinį procesą dėl civilinėje byloje Nr. 2S-1188-230/2013 priimtos Kauno apygardos teismo 2013 m. birželio mėn. 18 d. nutarties, kuria buvo nutrauktas apeliacinis procesas civilinėje byloje pagal ieškovų atstovo atskirąjį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 28 d. nutarties, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. A2-1085-91/2013 pagal pareiškėjų D. M., A. A., V. P., R. V., K. M., I. K., L. J., S. S., V. Z., V. K., A. Š., I. D., K. M., Z. S., V. M., P. E., V. G., D. S., V. M., I. T., V. K., M. G., A. M., L. G. ir V. M. prašymą atnaujinti procesą Marijampolės rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-375-399/2011 pagal ieškovų R. S., J. P., D. J., P. B., D. N., A. G., Kvietkinės kaimo bendruomenės, Santakos kaimo bendruomenės ieškinį atsakovams LR Aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentui, UAB „Saerimner“ dėl teises pažeidžiančių veiksmų nutraukimo ir taršos integruotos prevencijos bei kontrolės leidimo panaikinimo,

Nustatė

2ieškovų atstovas advokatas Saulius Dambrauskas 2013-06-28 pateikė prašymą, patikslintą 2013-07-09, atnaujinti apeliacinį procesą civilinėje byloje Nr. 2S-1188-230/2013 (b. l. 4–6, 13–15). Prašyme nurodyta, kad Kauno apygardos teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs ieškovų atstovo atskirąjį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013-02-28 nutarties, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. A2-1085-91/2013, 2013-06-18 nutartimi apeliacinį procesą civilinėje byloje Nr. 2S-1188-230/2013 nutraukė. Apeliacinį procesą prašoma atnaujinti dėl to, kad apeliacinės instancijos teismas dėl informacijos netikslumo teismų informacinėje sistemoje LITEKO padarė akivaizdžią klaidą, nustatinėdamas Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013-05-24 nutarties apskundimo aplinkybes. Nutraukdamas apeliacinį procesą civilinėje byloje Nr. 2S-1188-230/2013, teismas nutartį motyvavo iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta aplinkybe, kad Marijampolės rajono apylinkės teismas 2013-05-24 nutartimi pareiškėjų prašymą atmetė ir atsisakė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-375-399/2011. Tačiau minėta nutartis atskiruoju skundu buvo apskųsta CPK nustatyta tvarka ir terminais. Ši teismo padaryta klaida turėjo esminės reikšmės atskirojo skundo nagrinėjimo procesinei baigčiai, nes teismas, nutraukdamas procesą, ieškovų atskirojo skundo iš esmės nenagrinėjo ir dėl jo nepasisakė.

3Atsakovo UAB „Saerimner“ atstovas advokatas Rytis Paukštė 2013-07-22 pateikė atsiliepimą į prašymą dėl apeliacinio proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2S-1188-230/2013, kuriame prašoma atmesti prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2S-1188-230/2013 ir Kauno apygardos teismo 2013-06-18 nutartį civilinėje byloje Nr. 2S-1188-230/2013 palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodoma, kad proceso atnaujinimo institutas skirtas teismų sprendimų, bylas išsprendus iš esmės, peržiūrėjimui esant tam tikriems pagrindams. Šis institutas negali būti taikomas laikinųjų apsaugos priemonių institutui, kuris taikomas tik kaip laikina procesinė priemonė. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti keičiamos, naikinamos, taikomos bylos eigoje neribotą skaičių kartų, skirtingai nei teismų sprendimai dėl ginčo esmės. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010-02-01 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-20/2010 nurodė, kad proceso atnaujinimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo negalimas, nes kaip toks jis nenagrinėtinas teisme. Prašyme nenurodytas joks pagrindas (CPK 366 str.), kuris leistų nagrinėti prašymą dėl proceso atnaujinimo. Vienintelis argumentas, kad apeliacinės instancijos teismas padarė aiškią fakto klaidą, teigdamas, jog apeliacine tvarka nėra apskųsta Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013-05-24 nutartis, nors ši nutartis yra apskųsta ir atskirojo skundo pagrindu Kauno apygardos teisme iškelta civilinė byla Nr. 2S-1717-259/2013. CPK 366 str. 1 d. 9 p. yra numatytas pagrindas atnaujinti procesą civilinėje byloje, jeigu pirmosios instancijos teismas padaro aiškią teisės normos taikymo (o ne faktinių aplinkybių nustatymo) klaidą. Tačiau esant tokiam pagrindui (o šio ginčo atveju tokio pagrindo nėra, nes teigiama, kad dėl faktų suklydo apeliacinės instancijos teismas), reikėtų kreiptis į pirmosios instancijos teismą (CPK 367 str. 3 d.), o ne į Kauno apygardos teismą, kuris bylą sprendė kaip apeliacinės instancijos teismas.

4Pareiškėjų atstovo advokato Laimučio Jankausko 2013-07-24 atsiliepime į prašymą dėl apeliacinio proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2S-1188-230/2013 prašoma netenkinti prašymo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2S-1188-230/2013. Nurodoma, kad procesas negali būti atnaujintas sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ar panaikinimo. Tokios pačios pozicijos laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo formuojamoje teismų praktikoje. Atstovo nuomone, prašyme nenurodyta teisės norma, kuria ieškovų atstovas grindžia savo prašymą atnaujinti procesą. Prašyme dėl proceso atnaujinimo nurodoma, kad teismas padarė akivaizdžią klaidą, nustatinėdamas Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013-05-24 nutarties apskundimo aplinkybes. Tačiau CPK 366 str. 1 d. 9 p. nustatytas proceso atnaujinimo pagrindas šiuo atveju negali būti taikomas, nes minėtoje normoje numatyta pirmos instancijos teismo sprendime (nutartyje) padaryta aiški teisės normos taikymo klaida. Šiuo atveju klaidą padarė apeliacinės, o ne pirmosios instancijos teismas ir padaryta klaida yra fakto, o ne teisės normos klaida. Todėl CPK 366 str. 1 d. 9 p. numatytas proceso atnaujinimo pagrindas negali būti pagrindu tenkinti ieškovų atstovo prašymą atnaujinti procesą. Kitų CPK 366 str. nustatytų proceso atnaujinimo pagrindų ieškovų atstovas taip pat nenurodė, todėl jo prašymas negali būti patenkintas. Prašyme neišreikšta ieškovų atstovų pozicija dėl Kauno apygardos teismo 2013-06-18 nutarties. Ieškovai 2013-07-01 atsiliepimu į atskirąjį skundą Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2S-1717-259/2013 dėl proceso atnaujinimo (dėl ginčo esmės) prašo panaikinti tas pačias laikinąsias apsaugos priemones. Todėl šių laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo klausimas bet kuriuo atveju bus sprendžiamas Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2S-1717-259/2013.

5Prašymas atnaujinti apeliacinį procesą civilinėje byloje Nr. 2S-1188-230/2013 tenkintinas.

6Civilinės bylos Nr. 2S-1188-230/2013 duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2013-06-18 nutartimi buvo nutrauktas apeliacinis procesas pagal ieškovų R. S., J. P., D. J., P. B., D. N., A. G., Kvietkinės kaimo bendruomenės ir Santakos kaimo bendruomenės atskirąjį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013-02-28 nutarties. Teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą, iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatė, kad Marijampolės rajono apylinkės teismas 2013-05-24 nutartimi civilinėje byloje Nr. A2-1085-91/2013 pareiškėjų prašymą atmetė ir atsisakė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-375-399/2011. Kadangi pareiškėjų prašymas atnaujinti procesą atskirojo skundo dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių nagrinėjimo metu jau buvo išnagrinėtas ir Marijampolės rajono apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. A2-1085-91/2013 atmestas, teismas sprendė, kad ginčijama nutartis, kuria laikinosios apsaugos priemonės buvo taikytos iki bus išnagrinėta byla dėl proceso atnaujinimo bei ja spręstas klausimas yra praradę aktualumą, todėl tolesnis atskirojo skundo nagrinėjimas yra beprasmis. Nelikus apeliacijos objekto, teismas apeliacinį procesą nutraukė. Nutraukus apeliacinį procesą paaiškėjo, kad buvo padaryta fakto klaida, t. y. remiantis neteisingais teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis buvo nustatytas faktas, kad byla pagal pareiškėjų prašymą atnaujinti procesą byloje jau išnagrinėta ir atsisakyta atnaujinti procesą, kadangi dėl 2013-05-24 nutarties civilinėje byloje Nr. A2-1085-91/2013 iš tiesų buvo paduotas pareiškėjų atskirasis skundas, kuris remiantis Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, apeliacine tvarka bus nagrinėjamas 2013-09-23 (civilinės bylos Nr. 2S-1717-259/2013). Kadangi paaiškėjo padaryta fakto, nulėmusio procesinę atskirojo skundo nagrinėjimo baigtį, konstatavimo klaida, siekiant nepažeisti CPK 334 straipsnyje numatytos pareiškėjų teisės į apeliaciją, teismas sprendžia, kad yra būtina šią klaidą ištaisyti. Įstatymas nenumato procesinės galimybės tokiu būdu padarytą klaidą apeliacinės instancijos teisme ištaisyti, todėl, nesant įstatymo, reglamentuojančio tokį procesinį veiksmą, taikytinas įstatymas, reglamentuojantis panašų procesinį santykį, t. y. teisės normos dėl proceso atnaujinimo. Todėl, remiantis CPK 3 straipsnio 6 dalimi, 302 straipsniu, 370 straipsnio 3 dalimi, apeliacinis procesas civilinėje byloje Nr. 2S-1188-230/2013 pagal ieškovų atskirąjį skundą atnaujintinas CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu (dėl aiškios teisės normos taikymo klaidos), taikant įstatymo analogiją (CPK 3 str. 6 d.). Nors pareiškėjų ir atsakovo atstovų nuomone CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte numatyto pagrindo nagrinėjamuoju atveju nėra, kadangi teismas padarė ne aiškią teisės normos taikymo klaidą, o suklydo nustatydamas faktines aplinkybes, teismo vertinimu, būtent neteisingai nustatytos faktinės aplinkybės lėmė ir procesinių teisės normų netinkamą taikymą, kadangi remiantis nustatytomis faktinėmis aplinkybės apeliacinis procesas dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013-02-28 nutarties buvo nepagrįstai nutrauktas. Nagrinėjamuoju atveju teismas negali vadovautis ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-02-01 nutarties išaiškinimu civilinėje byloje Nr. 3K-3-20/2010, kurią nurodė pareiškėjų ir atsakovo atstovai, ir kurioje konstatuota, jog proceso atnaujinimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo negalimas ir nenagrinėtinas teisme, kadangi nagrinėjamos bylos ir civilinės bylos Nr. 3K-3-20/2010 faktinės aplinkybės nesutampa. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr. 3K-3-20/2010 padarė išvadą, jog proceso atnaujinimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo negalimas, nustatęs, kad yra galimybė teismui, pritaikiusiam laikinąją apsaugos priemonę, pačiam šią priemonę panaikinti. Pažymėtina, jog nagrinėjamuoju atveju procesą prašoma atnaujinti ne dėl nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, o dėl apeliacinės instancijos teismo nutarties, kuria apeliacinis procesas buvo nutrauktas. Šiuo atveju nebėra jokios teisinės galimybės apeliantams, atskiruoju skundu prašiusiems panaikinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo 2013-02-28 nutartį (kuri apeliacine tvarka taip ir liko neperžiūrėta dėl nutraukto apeliacinio proceso), pasinaudoti apeliacijos teise dėl 2013-06-18 nutarties, kurios pats apeliacinės instancijos teismas pasinaikinti taip pat negali. Be to, šiuo atveju nėra teisinių galimybių ir kasacijai, nes nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių kasacine tvarka neskundžiamos (CPK 151 str. 2 d.), o šiuo atveju ginčas plačiąja prasme yra kilęs iš laikinųjų apsaugos priemonių taikymo 2013-02-28 nutarties.

7Atnaujinus procesą civilinėje byloje Nr. 2S-1188-230/2013, naikintina apeliacine tvarka neperžiūrėta Kauno apygardos teismo 2013-06-18 nutartis, kurioje padaryta aiški teisės normos taikymo klaida (CPK 3 str. 6 d., 366 str. 1 d. 9 p.).

8Atsižvelgiant į nagrinėtinos bylos ginčo esmę ir pobūdį ir įvertinus tai, kad bylos baigtis yra tiesiogiai susijusi su žmonių teisėmis į sveiką ir švarią aplinką, teismas, vadovaudamasis CPK 7 ir 8 straipsniais, ieškovų R. S., J. P., D. J., P. B., D. N., A. G., Kvietkinės kaimo bendruomenės ir Santakos kaimo bendruomenės atskirąjį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013-02-28 nutarties išnagrinėja iš esmės rašytinio proceso tvarka šiame posėdyje, konstatavus, kad joks papildomas pasirengimas klausimą nagrinėti teisme yra nereikalingas (370 str. 4 d.).

9Nustatyta, kad Marijampolės rajono apylinkės teismas 2011-10-13 sprendimu panaikino Marijampolės regiono aplinkos departamento 2005-07-27 UAB „Saerimner” išduotą, 2006-12-22 išduotą ir 2007-04-04 bei 2008-03-04 koreguotą Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą Nr. 8.6.-21/11; pripažino UAB „Saerimner“ ūkinę veiklą vykdomą 06 padalinyje, ( - ) esančiame kiaulių komplekse, neteisėta ir ją nutraukė; nustatė, kad ūkinę veiklą UAB „Saerimner”, 06 padalinyje, ( - ) esančiame kiaulių komplekse privalo nutraukti per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

10Pareiškėjai D. M., A. A., V. P., R. V., K. M., I. K., L. J., S. S., V. Z., V. K., A. Š., I. D., K. M., Z. S., V. M., P. E., V. G., D. S., V. M., I. T., V. K., M. G., A. M., L. G. ir V. M. 2013-02-25 kreipėsi į pirmosios instancijos teismą su prašymu atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-375-399/2011 CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu, nes minėtu sprendimu teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą pareiškėjų materialių teisių ir pareigų. Taip pat pareiškėjai prašė sustabdyti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011-10-13 sprendimo vykdymą.

11Marijampolės rajono apylinkės teismas 2013 m. vasario 28 d. nutartimi pareiškėjų prašymą patenkino ir sustabdė Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011-10-13 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-375-399/2011 vykdymą iki bus išnagrinėta byla dėl proceso atnaujinimo (b. l. 13–14, civilinės bylos Nr. 2S-1188-230/2013). Teismo vertinimu, įpareigojimas nutraukti kiaulių fermos ūkinę veiklą teismų sprendimais byloje sukelia tiesiogines neigiamas pasekmes kiaulių fermos darbuotojams, tai yra pareiškėjams. Teismas nurodė, kad nesustabdžius sprendimo vykdymo bus ne tik, kad apsunkintas, bet ir praktiškai neįmanomas teismo sprendimo vykdymo atgręžimas – nutraukus fermoje kiaulių auginimą ir atleidus darbuotojus, išardžius ir išvežus įrangą, sutvarkius aplinką, iš naujo po kelerių metų, baigus bylos nagrinėjimą iš naujo ir vis tik leidus kiaulių fermoje vykdyti ūkinę veiklą, būtų neįmanoma grąžinti pareiškėjus į tą pačią padėtį, kurioje jie yra dabar, kadangi kai kuriems pareiškėjams likę vos pora metų iki pensinio amžiaus, kiti gali emigruoti, įsidarbinti kitur ir t. t. Sprendimo vykdymo atgręžimas būtų apsunkintas ir dėl to, kad, norėdama atnaujinti ūkinę veiklą kiaulių fermoje, UAB „Saerimner“ turėtų iš naujo gauti integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, atnaujinti verslo sandorius, įrangą ir sutvarkyti visus kitus reikalus reikalingus gamybai vystyti. Tokie derinimai reikalauja daug laiko, kadangi užtrunka visų procedūrų su kompetentingomis institucijomis suderinimas. Todėl teismas sprendė, kad šioje stadijoje yra pagrindas sustabdyti teismo sprendimo vykdymą iki bus išnagrinėta byla dėl proceso atnaujinimo.

12Atskiruoju skundu (b. l. 19–24, civilinės bylos Nr. 2S-1188-230/2013) ieškovai R. S., J. P., D. J., P. B., D. N., A. G., Kvietkinės kaimo bendruomenė ir Santakos kaimo bendruomenė prašė panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013-02-28 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atskirajame skunde nurodyta, kad nutartis naikintina dėl šių motyvų:

131. Pareiškėjų prašymas dėl proceso atnaujinimo yra akivaizdžiai nepagrįstas. Net jeigu darbo sutarčių nutraukimas ir būtų tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su išnagrinėta byla, darbuotojų teisė prašyti atnaujinti procesą byloje būtų determinuojama išskirtinai tos aplinkybės, ar teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ar pareigų. Tai, kad teismų procesiniai sprendimai gali turėti netiesioginių pasekmių kitų asmenų teisėms ir pareigoms, nėra pagrindas tokį sprendimą laikyti sprendimu, kuriuo teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ar pareigų. Iš nagrinėjamoje byloje priimtų teismų procesinių sprendimų atsakovei UAB „Saerimner“ nekyla prievolė nutraukti darbo santykius su pareiškėjais. Atsakovė, atsižvelgdama į savo galimybes ir tolesnį verslo planavimą, išskirtinai savo valia sprendžia dėl teisinių pasekmių, kurios kilo jai vykdant byloje pripažintą neteisėtą ūkinę veiklą, likvidavimo. Todėl atsakovė turi teisę teisinių santykių pasikeitimą su darbuotojais spręsti ir kitais įstatyme nustatytais būdais, tarp jų ir nenutraukiant su pareiškėjais darbo teisinių santykių. Taigi, apeliantų nuomone, nagrinėjamoje byloje nei ieškinio pagrindai, nei ieškinio dalykas, nei priimti teismų procesiniai sprendimai nėra susiję su neįtrauktų į bylos nagrinėjimą pareiškėjų materialiosiomis teisėmis ar pareigomis.

142. Nagrinėdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismas nesprendžia ir nepasisako dėl paties pareiškimo, kuriuo siekiama atnaujinti procesą, pagrįstumo. Tačiau esant ankščiau nurodytoms aplinkybėms akivaizdu, kad pareiškėjai ne tik, kad tikėtinai nepagrindė pareiškimo pagrįstumo, tačiau akivaizdu, kad net jeigu būtų pripažinti formalūs pagrindai atnaujinti procesą ir bylą nagrinėti pakartotinai, neišeinant už proceso atnaujinimo pagrindų (CPK 370 str. 4 d.), tai niekaip negalėtų daryti įtakos priimtų teismų procesinių sprendimų esmei, būtent dėl ieškovų suformuluoto ieškinio pagrindo bei dalyko ginant pažeistas žmonių teises į sveikatą ir švarią aplinką.

153. Skundžiama teismo nutartis, kuria pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė ir kuria sustabdytas būtent Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimo vykdymas, nesukuria jokių teisinių pasekmių, kadangi šiuo atveju vykdytina nagrinėjamoje byloje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo priimta nutartis Nr. 3K-3-112/2013.

16Atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 34–43, civilinės bylos Nr. 2S-1188-230/2013) pareiškėjai prašo Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013-02-28 nutartį palikti nepakeistą šiais argumentais:

171. Teismas skundžiama nutartimi teisingai įvertino grėsmę, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali būti apsunkintas, ir tuo tikslu būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti sprendimo vykdymą specialiosios CPK normos (372 straipsnio 2 dalies) pagrindu. Be teiginių, vertinančių prašymo dėl proceso atnaujinimo argumentų pagrįstumą, apeliantai nepateikė nei vieno argumento dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių pagrįstumo. Atskirojo skundo argumentai susiję net ne su prašymo pagrįstumo vertinimu, bet yra skirti bylos nagrinėjimui iš esmės jau po proceso atnaujinimo.

182. Nagrinėjamoje byloje teismų priimtų procesinių sprendimų vykdymo pasekmėmis labiau pažeidžiamos būtent pareiškėjų teisės, nei realiai apginamos neva pažeistos ieškovų teisės. Todėl apeliantų argumentai, kad pareiškėjai neturi materialinio suinteresuotumo šioje byloje, yra nepagrįsti.

193. Nepagrįstas apeliantų argumentas, kad skundžiama nutartis nesukuria teisinių pasekmių, kadangi byloje vykdytina Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, o ne Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011-10-13 sprendimas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nepriėmė jokio naujo sprendimo byloje, o tik paliko pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą. Todėl būtent Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011-10-13 sprendimas ir yra vykdytinas dokumentas šioje byloje.

20Atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 27 civilinės bylos Nr. 2S-1188-230/2013) atsakovas LR aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas prašo Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013-02-28 nutartį palikti nepakeistą šiais argumentais:

211. Pagal CPK 372 straipsnio 2 dalį teismas turi teisę sustabdyti sprendimo ar nutarties vykdymą iki bus išnagrinėta byla dėl proceso atnaujinimo. Sustabdyti ar nestabdyti sprendimo vykdymą yra teismo diskrecijos teisė, kuria pirmosios instancijos teismas ir pasinaudojo.

222. CPK nuostatos sprendimo vykdymo sustabdymą nelaiko laikinąja apsaugos priemone, todėl reikalavimai, numatyti CPK 144-152 straipsniuose, neturėtų būti taikomi.

233. Pareiškėjų prašymo dėl proceso atnaujinimo pagrįstumą teismas nustatinėja posėdžio metu, nagrinėjant prašymo atnaujinti procesą klausimą (CPK 370 str. 3 d.). Todėl teismui priimant nutartį dėl sprendimo vykdymo sustabdymo, klausimas dėl pareiškėjų prašymo pagrįstumo nėra sprendžiamas.

24Atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 28–31 civilinės bylos Nr. 2S-1188-230/2013) atsakovė UAB „Searimner“ prašo Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013-02-28 nutartį palikti nepakeistą, nurodydama, kad teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, kadangi atsakovės UAB „Searimner“ prievolė nutraukti ūkinę veiklą turi tiesioginės įtakos pareiškėjų materialiosioms teisėms; skundžiama nutartimi sustabdytas byloje vykdytinas dokumentas; atskirojo skundo argumentai nesusiję su laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimais.

25Atskirasis skundas netenkintinas, Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 28 d. nutartis paliktina nepakeista.

26Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 straipsnis). Pagrindų, nurodytų CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti panaikinta atskirajame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

27Iš bylos duomenų matyti, kad Marijampolės rajono apylinkės teisme 2013-02-25 priimtas pareiškėjų D. M., A. A., V. P., R. V., K. M., I. K., L. J., S. S., V. Z., V. K., A. Š., I. D., K. M., Z. S., V. M., P. E., V. G., D. S., V. M., I. T., V. K., M. G., A. M., L. G. ir V. M. prašymas atnaujinti procesą Marijampolės rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-375-399/2011, kurioje 2011-10-13 sprendimu teismas panaikino Marijampolės regiono aplinkos departamento 2005-07-27 UAB „Saerimner” išduotą, 2006-12-22 išduotą ir 2007-04-04 bei 2008-03-04 koreguotą Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą Nr. 8.6.-21/11; pripažino UAB „Saerimner“ ūkinę veiklą vykdomą 06 padalinyje, ( - ) esančiame kiaulių komplekse, neteisėta ir ją nutraukė; nustatė, kad ūkinę veiklą UAB „Saerimner”, 06 padalinyje, ( - ) esančiame kiaulių komplekse privalo nutraukti per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Šioje byloje skundžiama Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013-02-28 nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytas Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011-10-13 sprendimo vykdymas civilinėje byloje Nr. 2-375-399/2011 iki bus išnagrinėta byla dėl proceso atnaujinimo.

28Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai patenkino pareiškėjų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

29Pagal CPK 372 straipsnio 2 dalį prašymą nagrinėjantis teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu arba savo iniciatyva turi teisę sustabdyti sprendimo ar nutarties vykdymą, iki bus išnagrinėta byla dėl proceso atnaujinimo. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjų prašymą tenkino įvertinęs aplinkybes, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013-01-16 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2013 Kauno apygardos teismo nutartį paliko nepakeistą, nustatė, kad UAB „Saerimner“ ūkinę veiklą fermoje privalo nutraukti per tris mėnesius nuo nutarties įsiteisėjimo dienos. Teismas sprendė, kad įpareigojimas UAB „Saerimner“ nutraukti ūkinę veiklą kiaulių fermoje sukelia tiesiogines neigiamas pasekmes kiaulių fermos darbuotojams, t. y. pareiškėjams, kurių įspėjimus dėl atleidimo iš darbo kiaulių fermose gavusi dauguma yra socialiai pažeidžiami. Nesustabdžius sprendimo vykdymo bus ne tik apsunkintas, bet ir praktiškai neįmanomas teismo sprendimo vykdymo atgręžimas, kadangi išnagrinėjus bylą iš naujo ir tuo atveju, jei bus leista vykdyti ūkinę veiklą, reikės UAB ,,Saerimner“ iš naujo gauti integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, atnaujinti verslo sandorius, įrangą ir atlikti visus kitus veiksmus, reikalingus gamybai vystyti. Tokie derinimai reikalauja daug laiko, kadangi užtrunka visų procedūrų su kompetentingomis institucijomis suderinimas. Apeliantai, nesutikdami su šiais pirmosios instancijos teismo argumentais, nurodo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikyti nėra pagrindo, kadangi prašymas dėl proceso atnaujinimo yra akivaizdžiai nepagrįstas, be to, skundžiama nutartis nesukuria teisinių pasekmių, kadangi byloje vykdytina Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, o ne Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 13 d. sprendimas. Apeliacinės instancijos teismas atskirojo skundo argumentus atmeta kaip nepagrįstus ir nesudarančius pagrindo panaikinti skundžiamą nutartį. Pažymėtina, jog klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendimas priklauso nuo to, kokioje prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimo stadijoje jis yra sprendžiamas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo stadijoje teismas išsamaus įrodymų tyrimo bei vertinimo neatlieka. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas įsitikinimą, kad nesustabdžius sprendimo vykdymo gali kilti grėsmė pareiškėjų interesams grindė tuo, jog kiaulių fermoje ūkinės veiklos nutraukimas turės tiesioginės įtakos pareiškėjų, kaip fermos darbuotojų, interesams ir kad būtų apsunkintas teismo sprendimo vykdymo atgręžimas. Teismas sprendžia, kad pareiškėjų nurodytos aplinkybės įvertintos tinkamai ir teismo pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė atitinka pareikšto reikalavimo esmę, yra susijusi su būsimo teismo sprendimo įvykdymu. Todėl apeliantų argumentai, kad teismo nutartis sustabdyti teismo sprendimo vykdymą yra nemotyvuota, priimta nesant įrodymų, atmestini. Nepagrįstas apeliantų argumentas, kad skundžiama nutartis nesukuria teisinių pasekmių, kadangi byloje vykdytina Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, o ne Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011-10-13 sprendimas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nepriėmė jokio naujo sprendimo byloje, o tik paliko pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą, todėl būtent Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011-10-13 sprendimas, kurį Lietuvos Aukščiausiasis Teismas paliko nepakeistą, ir yra vykdytinas dokumentas šioje byloje.

30Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, todėl skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

31Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 3 straipsnio 6 dalimi, 302 straipsniu, 366 straipsnio 1 dalies 9 punktu, 370 straipsnio 3 dalimi, 371 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

32atnaujinti apeliacinį procesą dėl civilinėje byloje Nr. 2S-1188-230/2013 priimtos Kauno apygardos teismo 2013 m. birželio mėn. 18 d. nutarties, kuria buvo nutrauktas apeliacinis procesas civilinėje byloje pagal ieškovų atstovo atskirąjį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 28 d. nutarties, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. A2-1085-91/2013 pagal pareiškėjų D. M., A. A., V. P., R. V., K. M., I. K., L. J., S. S., V. Z., V. K., A. Š., I. D., K. M., Z. S., V. M., P. E., V. G., D. S., V. M., I. T., V. K., M. G., A. M., L. G. ir V. M. prašymą atnaujinti procesą

33Kauno apygardos teismo 2013 m. birželio 18 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

34Ieškovų atstovo atskirąjį skundą atmesti.

35Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolita Cirulienė,... 2. ieškovų atstovas advokatas Saulius Dambrauskas 2013-06-28 pateikė prašymą,... 3. Atsakovo UAB „Saerimner“ atstovas advokatas Rytis Paukštė 2013-07-22... 4. Pareiškėjų atstovo advokato Laimučio Jankausko 2013-07-24 atsiliepime į... 5. Prašymas atnaujinti apeliacinį procesą civilinėje byloje Nr.... 6. Civilinės bylos Nr. 2S-1188-230/2013 duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos... 7. Atnaujinus procesą civilinėje byloje Nr. 2S-1188-230/2013, naikintina... 8. Atsižvelgiant į nagrinėtinos bylos ginčo esmę ir pobūdį ir įvertinus... 9. Nustatyta, kad Marijampolės rajono apylinkės teismas 2011-10-13 sprendimu... 10. Pareiškėjai D. M., A. A., V. P., R. V., K. M., I. K., L. J., S. S., V. Z., V.... 11. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2013 m. vasario 28 d. nutartimi... 12. Atskiruoju skundu (b. l. 19–24, civilinės bylos Nr. 2S-1188-230/2013)... 13. 1. Pareiškėjų prašymas dėl proceso atnaujinimo yra akivaizdžiai... 14. 2. Nagrinėdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismas... 15. 3. Skundžiama teismo nutartis, kuria pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė... 16. Atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 34–43, civilinės bylos Nr.... 17. 1. Teismas skundžiama nutartimi teisingai įvertino grėsmę, kad būsimo... 18. 2. Nagrinėjamoje byloje teismų priimtų procesinių sprendimų vykdymo... 19. 3. Nepagrįstas apeliantų argumentas, kad skundžiama nutartis nesukuria... 20. Atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 27 civilinės bylos Nr.... 21. 1. Pagal CPK 372 straipsnio 2 dalį teismas turi teisę sustabdyti sprendimo ar... 22. 2. CPK nuostatos sprendimo vykdymo sustabdymą nelaiko laikinąja apsaugos... 23. 3. Pareiškėjų prašymo dėl proceso atnaujinimo pagrįstumą teismas... 24. Atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 28–31 civilinės bylos Nr.... 25. Atskirasis skundas netenkintinas, Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013... 26. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 27. Iš bylos duomenų matyti, kad Marijampolės rajono apylinkės teisme... 28. Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai patenkino... 29. Pagal CPK 372 straipsnio 2 dalį prašymą nagrinėjantis teismas... 30. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 31. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 3... 32. atnaujinti apeliacinį procesą dėl civilinėje byloje Nr. 2S-1188-230/2013... 33. Kauno apygardos teismo 2013 m. birželio 18 d. nutartį panaikinti ir klausimą... 34. Ieškovų atstovo atskirąjį skundą atmesti.... 35. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 28 d. nutartį palikti...