Byla e2S-2107-555/2018

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Tamašauskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų 2018 m. rugsėjo 24 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2FB-11096-217/2018 pagal bankrutuojančių asmenų E. M. ir R. M. bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Lexuna“ prašymą dėl bankroto bylos bankrutuojantiems asmenims nutraukimo, suinteresuoti asmenys akcinė bendrovė „Kauno energija“, akcinė bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“, akcinė bendrovė SEB bankas, uždaroji akcinė bendrovė „4finance“, uždaroji akcinė bendrovė „Adampolis“, uždaroji akcinė bendrovė „Būsto paskolų draudimas“, uždaroji akcinė bendrovė „Būsto valda“, uždaroji akcinė bendrovė „Digital Lietuva“, uždaroji akcinė bendrovė „Gelvora“, uždaroji akcinė bendrovė „Kauno švara“, uždaroji akcinė bendrovė „Lietuvos dujų tiekimas“, uždaroji akcinė bendrovė „Moment Credit“ ir Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, antstoliai: A. A., J. Ž., N. B., S. V., M. L. ir V. Z..

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų (buvęs Jonavos rajono apylinkės teismas) 2016 m. gegužės 16 d. nutartimi E. M. ir R. M. iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Bankrotas ir restruktūrizavimas“, kuri 2017 m. spalio 20 d. nutartimi buvo atstatydinta iš bankroto administratoriaus pareigų ir naująja E. M. ir R. M. bankroto administratore paskirta UAB „Lexuna“. 2017 m. kovo 14 d. nutartimi buvo patvirtintas E. M. ir R. M. mokumo atkūrimo planas, bankroto proceso terminas 3 metai.

72.

8Bankrutuojančių fizinių asmenų E. M. ir R. M. bankroto administratorė UAB „Lexuna“ 2018 m. kovo 26 d. pateikė prašymą nutraukti fizinių asmenų bankroto bylą, bankrutuojantiems asmenims nevykdant mokumo atkūrimo plano.

93.

10Bankrutuojantys asmenys E. M. ir R. M. prašė patvirtinti patikslintą mokumo atkūrimo planą. Paaiškino, kad pagal savo gebėjimus geriau apmokamo darbo susirasti negali, pastoviai dirba, tuo tarpu kreditorei UAB „Būsto paskolų draudimas“ yra pervesta 200,00 Eur.

114.

12Suinteresuoti asmenys AB SEB bankas, UAB „Būsto paskolų draudimas“ ir UAB „Kauno švara“ prašymą nutraukti bankrutuojančių fizinių asmenų bankrotą palaikė.

13II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

145.

15Kauno apylinkės teismas Jonavos rūmai 2018 m. rugsėjo 24 d. nutartimi netenkino bankrutuojančių asmenų E. M. ir R. M. bankroto administratorės UAB „Lexuna“ prašymo nutraukti bankroto bylą; patvirtino E. M. ir R. M. 2018 m. gegužės 11 d. mokumo atkūrimo planą; UAB „Būsto paskolų draudimas“ prašymą priteisti kelionės išlaidas netenkino.

166.

17Teismas nustatė, kad 2018 m. kovo 19 d. įvykusio E. ir R. M. kreditorių susirinkime kreditoriai balsavo vienbalsiai ir nutarė nutraukti bankroto bylą fiziniams asmenims bei įpareigoti administratorių kreditorių vardu kreiptis į teismą dėl bankroto bylos nutraukimo.

187.

19Teismas atsižvelgęs į tai, kad pirmoji bankrutuojančių asmenų bankroto administratorė UAB ,,Bankrotas ir restruktūrizavimas“ neteko teisės teikti administravimo paslaugas ir 2017 m. spalio 20 d. nutartimi buvo paskirta nauja bankroto administratorė – UAB „Lexuna“, pasisakė, kad fizinių asmenų bankroto procese iškilo nenumatytų kliūčių ir tai turėjo įtakos proceso eigai. Apie bankroto administratorės pasikeitimą bankrutuojantys asmenys buvo informuoti tik 2018 m. sausio 30 d., o dėl įsipareigojimų nevykdymo E. M. informavo, jog tam tikru metu nedirbo ir mokėjimų administratorei negalėjo pervesti. Šiuo metu pareiškėjai dirba ir turi pastovias pajamas, iš kurių gali toliau vykdyti mokėjimus administratoriui. Teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, nenustatė bankrutuojančių asmenų piktybiškumo ar kitų Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 10 straipsnyje fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo pagrindų, ir sprendė, kad pagrindo nutraukti bankroto bylą nėra.

208.

21Teismas nustatė, kad bankrutuojantys asmenys bankroto administratorei iš viso pervedė 380,00 Eur, ir laikė, kad tai įrodo, jog bankrutuojantys asmenys yra pasirengę vykdyti mokumo atkūrimo planą ir siekia šią procedūrą užbaigti. Teismas taip pat nurodė, kad fizinių asmenų bankroto proceso metu buvo kliūtys, nepriklausomos nuo bankrutuojančių asmenų valios – keitėsi bankroto administratorė, pareiškėjai buvo netekę darbo, tačiau jie jo ieškojo, šiuo metu yra dirbantys ir turi nuolatinius darbus. Teismas, atsižvelgęs į bankroto administratorės išvadą, į nemokių fizinių asmenų R. M. ir E. M. teises ir teisėtus interesus, įvertinęs kreditoriaus UAB „Būsto paskolų draudimas“ nurodytas pastabas, padarė išvadą, kad pateiktas patikslintas mokumo atkūrimo planas nepažeidžia fizinių asmenų ir kreditorių interesų pusiausvyros, todėl yra pagrindas jį patvirtinti. Kadangi teismo nutartimi buvo išspręstas mokumo atkūrimo plano patvirtinimas, UAB „Būsto paskolų draudimas“ prašymas priteisti kelionės išlaidas laikytas pertekliniu ir netenkintas.

22III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

239.

24Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo UAB „Būsto paskolų draudimas“ prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų 2018 m. rugsėjo 24 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – nutraukti bankrutuojančių asmenų E. M. ir R. M. bankroto bylą; priteisti 45,08 Eur bylinėjimosi išlaidas; prijungti naujus įrodymus. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

259.1.

26Pirmosios instancijos teismas pažeidė sprendimo priėmimo ir paskelbimo tvarką (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 268 straipsnio 11 dalis). Teismas 2018 m. rugsėjo 24 d. paskelbė skundžiamą nutartį ir 2018 m. rugsėjo 25 d. ją išsiuntė bankroto administratorei UAB „Lexuna“, bankrutuojantiems fiziniams asmenims, tačiau jos neišsiuntė trečiajam asmeniui. Nutartis buvo gauta tik iš bankroto administratorės. Tokiu būvu buvo pažeistas šalių lygybės teismui principas.

279.2.

28Pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančias teisės normas. Bankrutuojantis asmuo E. M. bylos nagrinėjimo metu buvo įpareigota pateikti rašytinius įrodymus, kada, į kokią sąskaitą ir kokiu būdu bankroto administratoriui yra atlikusi mokėjimus po 200,00 Eur ir didesnėmis sumomis, tačiau šių įrodymų teismui nepateikė. Nėra aišku ir kokius rašytinius įrodymus vertino teismas, pasisakydamas apie bankrutuojančios E. M. darbo užmokestį. Be to, byloje esantys faktiniai duomenys patvirtina, kad bankrutuojantys asmenys yra nesąžiningi.

299.3.

30Pirmosios instancijos teismas netyrė ir nevertino aplinkybių, susijusių su bankroto bylos nutraukimu. Teismas buvo šališkas, kadangi jau pirmojo posėdžio metu sprendė klausimą dėl patikslinto mokumo atkūrimo plano projekto patvirtinimo, bet nesprendė bankroto bylos nutraukimo klausimo.

319.4.

32Egzistuoja FABĮ 10 straipsnyje įtvirtinti bankrutuojančių asmenų bankroto bylos nutraukimo pagrindai: iki atskirojo skundo rengimo dienos, praėjus daugiau nei 18 mėnesių nuo plano patvirtinimo dienos, kreditoriams nėra pervesta nei euro ir kreditoriai, kurių reikalavimų suma sudaro 95,90 procentus teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos, susirinkime priėmė nutarimą, įpareigojantį bankroto administratorių kreiptis į teismą dėl bankroto bylos nutraukimo; šiuo konkrečiu atveju bankrutuojantys asmenys nėra sąžiningi, kadangi nors ir gavo pastovias pajamas nevykdė patvirtinto plano nuostatų; norėdami, kad bankroto byla nebūtų nutraukta, kreditoriams ir teismui pateikė melagingą informaciją apie gaunamas pajamas, jas padidindami; nevykdė įsiteisėjusios teismo nutarties, kadangi turi net po tris banko sąskaitas keliuose bankuose, nors iškėlus bankroto bylą bankrutuojantis asmuo gali turėti tik vieną banko sąskaitą; vykstant bankroto procesui antstolė L. U. N. iš E. M. vykdė skolos išieškojimą, kadangi nebuvo informuota apie vykstantį bankroto procesą.

339.5.

34Pirmosios instancijos teismas pažeidė FABĮ 8 straipsnio 8 dalyje įtvirtintą teismo teisę tvirtinti mokumo atkūrimo planą ir teismų šiuo klausimu suformuotą praktiką. Bankrutuojantiems asmenims net tris kartus buvo suteikta teisė patvirtinti patikslintą mokumo atkūrimo planą, tačiau kreditoriams jo nepatvirtinus, 2018 m. gegužės 11 d. mokumo atkūrimo planą patvirtino teismas, nors buvo svarstytas ir 2018 m. liepos 10 d. patikslintas mokumo atkūrimo plano projektas. Kreditorių susirinkimas nepritarė patikslintam 2018 m. gegužės 11 d. mokumo atkūrimo planui, kadangi jis neatitinka: FABĮ 7 straipsnio 1 dalies 5 punkto reikalavimų – nėra nurodyta kitų priemonių, skirtu bankrutuojančių asmenų mokumui atkurti; FABĮ 7 straipsnio 1 dalies 12 punkto reikalavimų – nėra kreditorių reikalavimų tenkinimo grafiko.

359.6.

36Pirmosios instancijos teismas patvirtino patikslintą mokumo atkūrimo planą, kurio realiai bankrutuojantys fiziniai asmenys net negalės vykdyti. Nėra aiškus koks yra vidutinis E. M. vieno mėnesio darbo užmokestis, kadangi pateikta prieštaringa informacija ir nėra aišku, ar nurodytos pajamos atskaičius mokesčius, ar ne. Be to, nurodyta informacija yra pasenusi, kadangi E. M. šiuo metu dirba kitoje įmonėje. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad abiejų bankrutuojančių asmenų bendros pajamos yra apie 632,00 Eur, todėl nėra aišku, kokius įrodymus vertino ir, kodėl teismas nurodė, kad jų pajamos yra 785,00 Eur. Iš realiai gaunamų pajamų atėmus būtinųjų poreikių tenkinimui skirtą sumą (444,17 Eur) ir atėmus bankroto administratoriui skirtą sumą (86,00 Eur), kreditoriams lieka 101,83 Eur suma, todėl toks planas nebus vykdomas, nes jie neturi ir neturės finansinių galimybių jį vykdyti. Teismas šių aplinkybių nevertino.

379.7.

38Pirmosios instancijos teismas taip pat nepasisakė ir neargumentavo, kodėl nėra priteisiamos trečiojo asmens turėtos 45,08 Eur kelionės išlaidos.

3910.

40Bankrutuojančių asmenų E. M. ir R. M. bankroto administratorės UAB „Lexuna“ įgaliotas asmuo pateikė teismui atsiliepimą į suinteresuoto asmens atskirąjį skundą, kuriuo prašo klausimą spręsti teismo nuožiūra. Atsilipime nurodo, kad savo poziciją dėl bankrutuojančių fizinių asmenų bankroto procedūros yra pateikęs pirmosios instancijos teismui.

41Teismas

konstatuoja:

42IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4311.

44Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 ir 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

4512.

46Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta nutraukti fizinio asmens bankroto bylą bei patvirtintas patikslintas mokumo atkūrimo planas, teisėtumo ir pagrįstumo patirtinimas.

47Dėl naujų įrodymų prijungimo

4813.

49Apeliantė kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus įrodymus – 2018 m. spalio 8 d. UAB „Lexuna“ el. laiško kopiją, 2018 m. gegužės 31 d. ir 2018 m. liepos 31 d. apeliantės pastabas, 2018 m. rugsėjo 6 d. UAB „Lexuna“ el. laiško kopiją, 2018 m. rugsėjo 7 d. UAB „Būsto paskolų draudimas“ prašymą dėl dokumentų išreikalavimo, Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų 2018 m. rugsėjo 11 d. rašto kopiją, 2018 m. rugsėjo 6 d. UAB „Lexuna“ prašymo kopiją ir 2018 m. rugsėjo 7 d. UBA „Lexuna“ pranešimo kopiją. Nurodo, kad teikia visiškai naujus įrodymus, kuriu nebuvo pateikęs pirmosios instancijos teismui, nes jų būtinybė atsirado tik susipažinus su skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi.

5014.

51Vadovaujantis CPK 314 straipsniu, apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. CPK 180 straipsnis nustato, kad teismas priima nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie patvirtina arba paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes. Pažymėtina, kad naujų įrodymų priėmimas apeliacinės instancijos teisme turi atitikti įstatyme nustatytą reglamentavimą, o prašymas juos priimti ir ištirti turi būti išimtinai argumentuotas (CPK 306 straipsnio 3 dalis, 314 straipsnis, CPK 338 straipsnis).

5215.

53Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į atskirojo skundo argumentus, pateiktų įrodymų turinį ir pobūdį, pažymi, kad apeliantės prašomi prijungti prie bylos įrodymai iš tiesų nėra nauji įrodymai, kadangi jie jau yra nagrinėjamoje byloje, o juose nurodyta informacija teismui yra žinoma, todėl vadovaudamasis CPK 314 straipsniu, teismas atsisako juos priimti, kaip pateiktus į bylą pakartotinai.

54Dėl procesinių teisės normų pažeidimo

5516.

56Apeliantės nuomone, pirmosios instancijos teismas pažeidė teismo procesinio sprendimo priėmimo ir paskelbimo tvarką (CPK 268 straipsnio 11 dalis), kadangi skundžiama nutartis buvo išsiųsta tik bankrutuojantiems asmenims ir jų bankroto administratorei UAB „Lexuna“, tuo tarpu jai ši nutartis nebuvo siunčiama, ją gavo tik iš bankroto administratorės 2018 m. spalio 8 d. Tokiu būdu buvo pažeistas šalių lygybės teismui principas.

5717.

58Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apylinkės teismas Jonavos rūmai 2018 m. rugsėjo 13 d. išnagrinėjęs klausimą dėl bankrutuojančių fizinių asmenų bankroto bylos nutraukimo ir patikslinto mokumo atkūrimo plano patvirtinimo, nutarė teismo procesinio sprendimo priėmimą ir paskelbimą atidėti 2018 m. rugsėjo 24 d. Į teismo procesinio sprendimo priėmimą ir paskelbimą proceso šalys neatvyko. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis 2018 m. rugsėjo 25 d. išsiųsta bankrutuojantiems fiziniams asmenims ir jų bankroto administratorei.

5918.

60FABĮ 5 straipsnio 1 punktas numato, kad fizinių asmenų bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. CPK 268 straipsnio 11 dalyje nurodyta, kad kai sprendimo priėmimas ir paskelbimas buvo atidėtas CPK 269 straipsnyje nustatyta tvarka ir nė vienas iš dalyvaujančių byloje asmenų neatvyko į teismo sprendimo paskelbimą, sprendimo paskelbimui yra prilyginamas bylą išnagrinėjusio teisėjo (teisėjų kolegijos narių) pasirašyto sprendimo pateikimas teismo, o kai teismas sudarytas iš teismo rūmų, – teismo rūmų, į kuriuos paskirti teisėjai ar teisėjas išnagrinėjo bylą, raštinei teismo nurodytą sprendimo paskelbimo dieną. Šio sprendimo patvirtintos kopijos per tris darbo dienas nuo teismo nurodytos sprendimo paskelbimo dienos išsiunčiamos dalyvaujantiems byloje asmenims.

6119.

62Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nustatytas aplinkybes, neturi pagrindo sutikti, jog buvo pažeista CPK 268 straipsnio 11 dalyje įtvirtinta sprendimo priėmimo ir paskelbimo tvarka. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis bankrutuojantiems fiziniams asmenims ir jų bankroto administratorei buvo išsiųsta sekančią dieną, tuo tarpu su priimta nutartimi bankrutuojančių fizinių asmenų kreditorius supažindinti buvo įpareigota bankroto administratorė, kuri, kaip tą patvirtino ir pati apeliantė, savo pareigą įvykdė (2018 m. spalio 8 d. pateikta nutartis). Šiuo atveju taip pat nėra pagrindo spręsti, kad buvo pažeistas šalių procesinio lygiateisiškumo principas, kadangi nei vienam iš bankrutuojančių fizinių asmenų kreditorių pirmosios instancijos teismas skundžiamos nutarties tiesiogiai nesiuntė, be to, apeliantei nebuvo atimta ir galimybė pasinaudoti jai suteikta teise pirmosios instancijos teismo nutartį apskųsti CPK nustatyta tvarka.

63Dėl ginčo esmės

6420.

65Byloje kilo ginčas dėl fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo ir patikslinto mokumo atkūrimo plano tvirtinimo.

6621.

67Fizinių asmenų bankroto įstatymo 1 straipsnyje nustatytas fizinių asmenų bankroto tikslas – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinio asmens, ūkininko ir kito fizinio asmens, kuris verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. Kaip nurodo kasacinis teismas, fizinio asmens bankroto procesas suteikia galimybę fiziniams asmenims, kurie dėl pablogėjusios finansinės padėties nebegali vykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, grįžti į aktyvią ekonominę veiklą, netapti našta valstybės socialinei sistemai, taip apsaugant asmens orumą, o kreditoriams suteikiant galimybę atgauti bent dalį skolų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-561/2014).

6822.

69Taigi FABĮ 1 straipsnio 1 dalyje imperatyviai nustatyta, kad pasinaudoti fizinio asmens bankroto procedūra gali tik sąžiningi asmenys. Siekiančių bankrutuoti asmenų sąžiningumas aktualus ne tik fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo stadijoje, kurioje pagal įstatymą asmens sąžiningumas yra būtina bankroto bylos iškėlimo sąlyga, bet ir viso bankroto proceso metu. Tas pats laiko atžvilgiu pasakytina ir apie bankrutuojančio asmens ir kreditorių bendradarbiavimo, interesų derinimo principų taikymą.

7023.

71Kaip nurodoma kasacinio teismo praktikoje, būtent nuo asmens, kuriam iškelta bankroto byla, sąžiningų pastangų priklauso bankroto plano įvykdymo sėkmingumas, kartu fizinio asmens bankroto tikslų įgyvendinimas. Taigi, pirmiausia fizinis asmuo privalo būti aktyvus, sąžiningai naudotis jam bankroto įstatymu suteiktomis teisėmis ir vykdyti jam nustatytas pareigas. Tokiam asmeniui nebendradarbiaujant ir nesiekiant maksimalaus galimo kreditorių reikalavimų tenkinimo, bankroto procesas nebus rezultatyvus, nebus užtikrintas kreditorių interesų gynimas, kartu bus pažeista skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263-706/2015). Tai reiškia, kad, sprendžiant bet kokius fizinio asmens bankroto proceso metu kilusius klausimus, priskirtus teismo kompetencijai, turi būti taikomos taisyklės dėl bankrutuojančio asmens sąžiningumo vertinimo, skolininko ir kreditorių interesų balanso išlaikymo ir kt.

7224.

73Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų (buvęs Jonavos rajono apylinkės teismas) 2016 m. gegužės 16 d. nutartimi E. M. ir R. M. iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Bankrotas ir restruktūrizavimas“, kuri 2017 m. spalio 20 d. nutartimi buvo atstatydinta iš bankroto administratoriaus pareigų ir naująja E. M. ir R. M. bankroto administratore paskirta UAB „Lexuna“. 2017 m. kovo 14 d. nutartimi buvo patvirtintas E. M. ir R. M. mokumo atkūrimo planas, bankroto proceso terminas 3 metai. Bankrutuojančių fizinių asmenų E. M. ir R. M. bankroto administratorė UAB „Lexuna“, vadovaudamasi FABĮ 10 straipsnio 2 dalimi, pateikė teismui prašymą nutraukti fizinių asmenų bankroto bylą, bankrutuojantiems fiziniams asmenims nevykdant mokumo atkūrimo plano, kartu pateikė ir 2018 m. kovo 19 d. bankrutuojančių fizinių asmenų kreditorių susirinkimo protokolą. Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu, bankrutuojantys fiziniai asmenys išreiškė prašymą sudaryti jiems galimybę pasitvirtini patikslintą mokumo atkūrimo planą. 2018 m. gegužės 31 d., 2018 m. liepos 31 d. ir 2018 m. rugsėjo 6 d. įvyko bankrutuojančių fizinių asmenų kreditorių susirinkimai, kurių metu kreditoriai nepritarė patikslintam bankrutuojančių fizinių asmenų mokumo atkūrimo planui. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi netenkino bankrutuojančių fizinių asmenų bankroto administratorės UAB „Lexuna“ prašymo nutraukti bankroto bylą ir patvirtino bankrutuojančių fizinių asmenų 2018 m. gegužės 11 d. (teiktas 2018 m. gegužės 31 d. kreditorių susirinkimui) patikslintą mokumo atkūrimo planą. Apeliantė UAB „Būsto paskolų draudimas“, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo nutartimi, pateikė atskirąjį skundą.

7425.

75FABĮ 10 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas gali priimti nutartį nutraukti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu plane numatytos priemonės neįgyvendinamos ir dėl to kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška viršija visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų 2/3 sumos, kreipiasi į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo.

7626.

77Pažymėtina, jog svarstant prašymą dėl fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo teismas turi paisyti skolininko ir kreditoriaus interesų pusiausvyros, nustatyti ir įvertinti plane nurodytų priemonių neįgyvendinimo priežastis, bankrutuojančio asmens elgesį, jo pastangas vykdyti plane nustatytus įsipareigojimus, priemonių neįvykdymo apimtį, bankroto proceso stadiją, bankroto trukmę nuo proceso pradžios bei kitas reikšmingas aplinkybes ir jų pagrindu spręsti, ar bankroto bylos nutraukimas yra proporcinga priemonė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-52-248/2018).

7827.

79Pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis iš esmės pagrįsta argumentais, kad bankroto proceso metu buvo kliūtys, nepriklausančios nuo bankrutuojančių asmenų valios (keitėsi bankroto administratorius, bankrutuojantys fiziniai asmenys buvo netekę darbo) ir, kad bankrutuojantys asmenys yra pasirengę vykdyti mokumo atkūrimo planą (abu yra dirbantys, atliko tris mokėjimus į bankroto administratoriaus depozitinę sąskaitą, pagal patikslintą mokumo atkūrimo planą kreditoriams ir administravimo išlaidoms dengti lieka 340,83 Eur suma). Tačiau apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nagrinėjamos bylos medžiagą bei atskirojo skundo argumentus, neturi pagrindo sutikti su pirmosios instancijos teismo nurodytomis aplinkybėmis, lemiančiomis bankrutuojančių fizinių asmenų patvirtino mokumo atkūrimo plano nevykdymo objektyvias priežastis.

8028.

81Mokumo atkūrimo plano tinkamas vykdymas yra viena esminių fizinio asmens pareigų fizinio asmens bankroto procese, nuo kurios priklauso bankroto procedūrų eiga. Todėl bankrutuojantis fizinis asmuo mokumo atkūrimo planą privalo įgyvendinti sąžiningai bei tinkamai naudotis jam bankroto įstatymu suteiktomis teisėmis. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismo nustatyta aplinkybė dėl bankroto administratoriaus pasikeitimo, nėra pakankama spręsti, kad bankrutuojančių asmenų galimybės vykdyti plane nustatytas pareigas buvo suvaržytos. Skundžiamojoje nutartyje teismas apsiribojęs teiginiu, kad dėl bankroto administratoriaus keitimo bankroto procese įvyko nesklandumų, nevertino bankrutuojančių asmenų elgesio, nenustatinėjo kokios priežastys įtakojo, jog nebuvo vykdomos plane numatytos priemonės, neįvardijo ir neatskleidė, kaip ir kokie nesklandumai buvo priežastimi bankrutuojantiems asmenims nevykdyti plano, visiškai nevertino ir nepasisakė dėl bankroto administratorės UAB „Lexuna“ įgalioto asmens 2018 m. rugsėjo 13 d. teismo posėdyje ir teismui teiktuose procesiniuose dokumentuose išdėstytų argumentų, taip pat nevertino pačių bankrutuojančių fizinių asmenų elgesio, susijusio su jų pastangomis tiek vykdant patvirtintą mokumo atkūrimo planą, tiek siekiant šio plano pakeitimo.

8229.

83Atkreiptinas dėmesys į tai, kad kartu su bankroto administratorės prašymu nutraukti bankrutuojančių fizinių asmenų bankroto bylą buvo nagrinėjamas ir pačių bankrutuojančių fizinių asmenų prašymas dėl patikslinto mokumo plano tvirtinimo. FABĮ 8 straipsnio 1–10 dalyse nustatyta plano tvirtinimo procedūra, o šio straipsnio 13 dalyje nurodyta, kad plano pakeitimai svarstomi ir tvirtinami ta pačia tvarka kaip ir planas. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad susiteikiant bankrutuojantiems fiziniams asmenims galimybę patikslintą mokumo atkūrimo planą, įvyko net trys kreditorių susirinkimai (2018 m. gegužės 31 d., 2018 m. liepos 31 d. ir 2018 m. rugsėjo 6 d.), kurių metu tvirtinimui buvo teikti du patikslinti mokumo atkūrimo planai (2018 m. gegužės 11 d. ir 2018 m. liepos 10 d.), tuo tarpu paskutiniam kreditorių susirinkimui, įvykusiam 2018 m. rugsėjo 6 d., patikslintas mokumo atkūrimo planas pateiktas išvis nebuvo. Iš byloje esančio bankroto administratorės 2018 m. rugsėjo 6 d. prašymo (elektroninės bylos t. 3, b. l. 187) taip pat matyti, kad bankroto administratorė prašė teismo vadovautis jos prašymu dėl bankroto bylos nutraukimo ir/ar svarstyti klausimą dėl paskutinio kreditorių susirinkimui pateikto mokumo atkūrimo plano tvirtinimo. Šiuo atveju pažymėtina, kad, kaip pagrįstai nurodė ir apeliantė, paskutinis kreditorių susirinkimui teiktas patikslintas mokumo atkūrimo planas buvo 2018 m. liepos 10 d., o ne 2018 m. gegužės 11 d., todėl visiškai nėra aišku, kokiais argumentais remiantis buvo patvirtintas būtent pirmasis kreditorių susirinkimui pateiktas patikslintas mokumo atkūrimo planas (2018 m. gegužės 11 d.). Be to, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl bankrutuojančių fizinių asmenų patikslinto mokumo atkūrimo plano patvirtinimo, kuomet kreditorių susirinkimas net tris kartus jam nepritarė, formaliai taikė FABĮ ir nevertino, ar konkrečios fizinių asmenų mokumo atkūrimo priemonės yra proporcingos, atsižvelgiant į individualias bylos aplinkybes, neįvertino bankrutuojančių asmenų ir jų kreditorių interesų, jų pusiausvyros, proporcingumo ir fizinio asmens bankroto procedūrų tikslų, taip pat visiškai nevertino priežasčių, dėl kurių kreditoriai nesutiko su paskutiniu teiktu mokumo atkūrimo plano projektu.

8430.

85Atsižvelgus į išdėstytą, spręstina, kad šiuo atveju nebuvo atskleista bylos esmė, tinkamai ir iki galo neišsiaiškintos anksčiau minėtos aplinkybės, dėl to yra pagrindas panaikinti skundžiamą nutartį ir perduoti klausimą dėl bankrutuojančių fizinių asmenų E. M. ir R. M. bankroto bylos nutraukimo ir patikslinto mokumo atkūrimo plano tvirtinimo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 straipsnio 2 punktas, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 338 straipsnis). Šių nustatytų pažeidimų ištaisyti apeliacinės instancijos teisme nėra galimybės, nes tokia situacija prieštarautų apeliacinės instancijos paskirčiai, taip pat ir šalių teisei į apeliaciją po to, kai bylą iš esmės ir tinkamai išnagrinės pirmosios instancijos teismas.

8631.

87Kadangi byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, tai teismo ir šalių turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo turės pasisakyti šis teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės pakartotinai (CPK 93 straipsnis).

88Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 338-339 straipsniu,

Nutarė

89Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų 2018 m. rugsėjo 24 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo bei patikslinto mokumo atkūrimo plano tvirtinimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

90Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų (buvęs Jonavos rajono apylinkės... 7. 2.... 8. Bankrutuojančių fizinių asmenų E. M. ir R. M. bankroto administratorė UAB... 9. 3.... 10. Bankrutuojantys asmenys E. M. ir R. M. prašė patvirtinti patikslintą mokumo... 11. 4.... 12. Suinteresuoti asmenys AB SEB bankas, UAB „Būsto paskolų draudimas“ ir UAB... 13. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 5.... 15. Kauno apylinkės teismas Jonavos rūmai 2018 m. rugsėjo 24 d. nutartimi... 16. 6.... 17. Teismas nustatė, kad 2018 m. kovo 19 d. įvykusio E. ir R. M. kreditorių... 18. 7.... 19. Teismas atsižvelgęs į tai, kad pirmoji bankrutuojančių asmenų bankroto... 20. 8.... 21. Teismas nustatė, kad bankrutuojantys asmenys bankroto administratorei iš viso... 22. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 23. 9.... 24. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo UAB „Būsto paskolų draudimas“... 25. 9.1.... 26. Pirmosios instancijos teismas pažeidė sprendimo priėmimo ir paskelbimo... 27. 9.2.... 28. Pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą... 29. 9.3.... 30. Pirmosios instancijos teismas netyrė ir nevertino aplinkybių, susijusių su... 31. 9.4.... 32. Egzistuoja FABĮ 10 straipsnyje įtvirtinti bankrutuojančių asmenų bankroto... 33. 9.5.... 34. Pirmosios instancijos teismas pažeidė FABĮ 8 straipsnio 8 dalyje... 35. 9.6.... 36. Pirmosios instancijos teismas patvirtino patikslintą mokumo atkūrimo planą,... 37. 9.7.... 38. Pirmosios instancijos teismas taip pat nepasisakė ir neargumentavo, kodėl... 39. 10.... 40. Bankrutuojančių asmenų E. M. ir R. M. bankroto administratorės UAB... 41. Teismas... 42. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 43. 11.... 44. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų,... 45. 12.... 46. Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 47. Dėl naujų įrodymų prijungimo... 48. 13.... 49. Apeliantė kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus įrodymus – 2018 m.... 50. 14.... 51. Vadovaujantis CPK 314 straipsniu, apeliacinės instancijos teismas atsisako... 52. 15.... 53. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į atskirojo skundo... 54. Dėl procesinių teisės normų pažeidimo... 55. 16.... 56. Apeliantės nuomone, pirmosios instancijos teismas pažeidė teismo procesinio... 57. 17.... 58. Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apylinkės teismas Jonavos rūmai 2018 m.... 59. 18.... 60. FABĮ 5 straipsnio 1 punktas numato, kad fizinių asmenų bankroto bylos... 61. 19.... 62. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nustatytas aplinkybes, neturi... 63. Dėl ginčo esmės... 64. 20.... 65. Byloje kilo ginčas dėl fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo ir... 66. 21.... 67. Fizinių asmenų bankroto įstatymo 1 straipsnyje nustatytas fizinių asmenų... 68. 22.... 69. Taigi FABĮ 1 straipsnio 1 dalyje imperatyviai nustatyta, kad pasinaudoti... 70. 23.... 71. Kaip nurodoma kasacinio teismo praktikoje, būtent nuo asmens, kuriam iškelta... 72. 24.... 73. Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų (buvęs... 74. 25.... 75. FABĮ 10 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas gali priimti nutartį... 76. 26.... 77. Pažymėtina, jog svarstant prašymą dėl fizinio asmens bankroto bylos... 78. 27.... 79. Pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis iš esmės pagrįsta... 80. 28.... 81. Mokumo atkūrimo plano tinkamas vykdymas yra viena esminių fizinio asmens... 82. 29.... 83. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad kartu su bankroto administratorės prašymu... 84. 30.... 85. Atsižvelgus į išdėstytą, spręstina, kad šiuo atveju nebuvo atskleista... 86. 31.... 87. Kadangi byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, tai... 88. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 89. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų 2018 m. rugsėjo 24 d. nutartį... 90. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....