Byla e2-4764-758/2019
Dėl skolos priteisimo

1Utenos apylinkės teismo Visagino rūmų teisėjas Gintautas Būga, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo „PlusPlus Capital“ AS ieškinį atsakovams UAB SUNRISA ir R. Z. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas prašo iš atsakovų solidariai priteisti 1732,02 Eur skolos, 353,13 Eur mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų, 48,50 delspinigių, 47,40 procentų mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų, skaičiuojamų nuo 1732,02 Eur nuo 2019-05-25 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovams procesiniai dokumentai įteikti tinkamai: atsakovui R. Z. įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau –CPK) 123 straipsnio nustatyta tvarka (įteikiant asmeniškai), UAB SUNRISA įteikti CPK 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka (paliekant pranešimą apie įteiktinus procesinius dokumentus 30 dienų asmens deklaruotoje gyvenamojoje vietoje). Atsižvelgiant į tai, jog atsakovai per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, o ieškovas „PlusPlus Capital“ AS prašo priimti sprendimą už akių, jei atsakovai nepateiks atsiliepimo į pareikštą ieškinį, teismas priima sprendimą už akių, ginčą spręsdamas pagal ieškovo pareikštą reikalavimą ir jo nurodytas aplinkybes, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 str. 4 d., 285 str. ir 286 str.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Teismas, atlikęs formalų ieškovo rašytinių įrodymų, pateiktų per elektroninių paslaugų portalą (EPP), vertinimą nustatė, kad 2018 m. kovo 7 d. UAB „mogo LT“ ir atsakovas UAB SUNRISA sudarė lizingo (išperkamosios nuomos) sutartį Nr. L07032018/0100, pagal kurią Mogo suteikė atsakovui teisę valdyti ir naudotis lizingo pagrindu bei išpirkti HYUNDAI SANTA FE, valst. Nr. ( - ) o atsakovas priėmė Transporto priemonę iš Mogo ir ją valdė ir ja naudojosi lizingo pagrindu su teise išpirkti bei įsipareigojo mokėti lizingo įmokas ieškovui. Laiduotojas R. Z..

7Kadangi atsakovas nevykdė savo įsipareigojimų ir nemokėjo įmokų sutartyje numatyta tvarka, 2019 m. vasario 18 d. sutartis su atsakovu buvo nutraukta. Transporto priemonė sugrąžinta ieškovui, t. y. teisėtam automobilio savininkui. Apie sutarties nutraukimą atsakovas informuotas rašytiniu pranešimu. UAB „mogo LT“ išsiuntė atsakovams pretenzijas, kuriose nurodė apie kreditoriaus teisių perleidimą bei ragino skolininkus padengti susidariusį įsiskolinimą. Sutarties nutraukimo dieną bendra įsiskolinimo suma susidarė 2923,56 Eur. 2019 m. kovo 21 d. ieškovas pardavė Transporto priemonę už 1450,00 Eur ir šia suma sumažino atsakovo bendrą 3212,33 Eur įsiskolinimą. Taigi, po transporto priemonės pardavimo, atsakovo įsiskolinimas yra 1762,33 Eur.

82017 m vasario 28 d. Kreditorius UAB ,,Mogo LT“ reikalavimo perleidimo sutartimi perleido reikalavimo teisę į atsakovo įsiskolinimą naujam kreditoriui ,,Risk Management Services“ OU. 2017 m. kovo 1 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi kreditorius ,,Risk Management Services“ OU perleido kreditorinio reikalavimo teises į atsakovo įsiskolinimą „PlusPlus Capital“ AS, kurią Lietuvoje atstovauja „PlusPlus Baltic“ OU Lietuvos filialas. 2019 m. gegužės 30 d. reikalavimo perleidimo dieną skolos suma sudarė 1954,97. 2019 m. birželio 4 d. atsakovams išsiųsti pranešimai dėl reikalavimų teisių perleidimo, kuriais buvo informuoti apie skolos perleidimą „PlusPlus Baltic“ OU Lietuvos filialo, pranešime atsakovai buvo raginami sumokėti įsiskolinimą į „PlusPlus Baltic“ OU Lietuvos filialo atsiskaitomąją sąskaitą.

9Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) CK 6.567 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad lizingo (finansinės nuomos) sutartimi viena šalis (lizingo davėjas) įsipareigoja įgyti nuosavybės teise iš trečiojo asmens kitos šalies (lizingo gavėjo) nurodytą daiktą ir perduoti jį lizingo gavėjui valdyti ir naudoti verslo tikslais už užmokestį su sąlyga, kad sumokėjus visą lizingo sutartyje numatytą kainą daiktas pereis lizingo gavėjui nuosavybės teise, jeigu sutartis nenumato ko kita (netiesioginis lizingas). Lizingą reglamentuojančios CK XXX skyriaus normos mutatis mutandis taikomos ir tais atvejais, kai lizingo davėjas yra nuomojamo turto savininkas. Pagal kasacinio teismo praktiką lizingo sutarties esmė – lizingo davėjo lizingo gavėjui teikiamas finansavimas, kurio forma yra ne piniginė, bet suteikta galimybė lizingo gavėjui valdyti ir naudotis jo verslui reikalingu daiktu (gaunant iš to naudos), specialiai tam įsigytu lizingo davėjo, ir lizingo davėjui mokant už tai periodines įmokas, kurių dydis priklauso nuo konkrečios sutarties sąlygų, bet kurios visais atvejais skirtos kompensuoti lizingo davėjo praradimus įsigyjant daiktą (įvertinamos sutarties administravimo sąnaudos, daikto nusidėvėjimas jo naudojimo procese ir kt.) bei atlyginti jam už suteiktas finansavimo paslaugas (mokant palūkanas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB SEB lizingas v. RAB „Vingriai“, bylos Nr. 3K-3-277/2013).

10Nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, tarp ieškovo ir atsakovų susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai (CK 6.1 – 6.4 str., 6.101 str. 1 d., 6.109 str.). Atsakovui UAB SUNRISA atsirado pareiga ieškovui įvykdyti įsipareigojimus pagal 2018 m. kovo 7 d. lizingo (išperkamosios nuomos) sutartį Nr. L07032018/0100 (CK 6.574 str.). CK 6.81 straipsnio nuostatas, kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis, todėl atsakovui (laiduotojui) R. Z. atsirado pareiga ieškovui įvykdyti įsipareigojimus pagal 2018 m. kovo 7 d. laidavimo sutartį Nr. GP07032018/0100, atsakovui UAB SUNRISA nevykdžius savo prievolės pagal minėtą lizingo sutartį (CK 6.81 str.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d.). Pradinis kreditorius tinkamai vykdė savo pareigą – suteikė atsakovui UAB SUNRISA teisę valdyti ir naudotis lizingo pagrindu bei išpirkti automobilį HYUNDAI SANTA FE, valst. Nr. ( - ) tačiau atsakovas savo sutartinius įsipareigojimus pažeidė - priėmęs transporto priemonę iš Mogo ir valdydamas bei naudodamasis ja lizingo pagrindu su teise išpirkti įsipareigojo mokėti lizingo įmokas sutartyje nustatytais terminais. Atsakovas UAB SUNRISA tinkamai nevykdė savo sutartinės prievolės, laiku nemokėjo įmokų pagal lizingo sutartį, todėl vadovaujantis nustatytomis aplinkybėmis bei byloje esančiais rašytiniais įrodymais ir Reikalavimo perleidimo sutartimis, iš atsakovų solidariai ieškovui priteistina 2133,65 Eur skola, kurią sudaro 1732,02 Eur įsiskolinimas, 353,13 Eur mokėjimo funkciją atliekančios palūkanos, 48,50 Eur delspinigiai (CK 6.4 str., 6.71 str., 6.72 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.574 str., 6.81 str.).

11Ieškovui iš atsakovų taip pat priteistinos 47,40 procentų dydžio mokėjimo funkciją atliekančios palūkanos skaičiuojamos nuo 1732,02 Eur nuo 2019 m. liepos 25 d. iki visiško kredito gražinimo (CK 6.872 str. 2 d., 6.874 str. 1 d.).

12CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, iš atsakovų priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. liepos 30 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

13Pagal CPK 93 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovas už ieškinį sumokėjo 48,00 Eur žyminio mokesčio, todėl atsakovai lygiomis dalimis turi ieškovui atlyginti šias išlaidas – kiekvienas po24,00 Eur.

14Pašto išlaidos byloje sudaro 9,40 Eur, jos priteistinos iš atsakovo į valstybės biudžetą (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 268 str., 270 str., 279 str.,

Nutarė

16ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti solidariai iš UAB SUNRISA, įmonės kodas 302674260, ir R. Z., asmens kodas ( - ) 1732,02 Eur (vieną tūkstantį septynis šimtus trisdešimt du eurus, 02 ct) skolos, 353,13 Eur ( tris šimtus penkiasdešimt tris eurus, 13 ct) mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų, 48,50 Eur (keturiasdešimt aštuonis eurus, 50 ct) delspinigių, 47,40 procentų metinių mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų, skaičiuojamų nuo 1732,02 Eur nuo 2019 m. liepos 25 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 2133,65 sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. liepos 30 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovo „PlusPlus Capital“ AS, į. k. 11919806, naudai.

18Priteisti iš atsakovo UAB SUNRISA, įmonės kodas 302674260, ieškovo „PlusPlus Capital“ AS, į. k. 11919806, naudai 24,00 Eur (dvidešimt keturis eurus, 00 ct) žyminio mokesčio.

19Priteisti iš atsakovės R. Z., asmens kodas ( - ) ieškovo „PlusPlus Capital“ AS, į. k. 11919806, atstovaujamo „PlusPlus Baltic“ OU Lietuvos filialui, į. k. 303012217 naudai 24,00 Eur (dvidešimt keturis eurus, 00 ct) žyminio mokesčio.

20Priteisti iš atsakovo UAB SUNRISA, įmonės kodas 302674260, 4,70 Eur ( keturis eurus, 70 ct) į valstybės biudžetą išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija, juridinio asmens kodas 188659752, sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esanti AB „Swedbank“, įmokos kodas 5660).

21Priteisti iš atsakovo R. Z., asmens kodas ( - ) 4,70 Eur ( keturis eurus, 70 ct) į valstybės biudžetą išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija, juridinio asmens kodas 188659752, sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esanti AB „Swedbank“, įmokos kodas 5660).

22Išaiškinti atsakovams, jog jie negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos gali paduoti Utenos apylinkės teismo Visagino rūmams pareiškimą, atitinkantį CPK 111 straipsnio ir CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Ieškovas per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Panevėžio apygardos teismui per Utenos apylinkės teismo Visagino rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Utenos apylinkės teismo Visagino rūmų teisėjas Gintautas Būga, rašytinio... 2. Teismas... 3. ieškovas prašo iš atsakovų solidariai priteisti 1732,02 Eur skolos, 353,13... 4. Atsakovams procesiniai dokumentai įteikti tinkamai: atsakovui R. Z. įteikti... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Teismas, atlikęs formalų ieškovo rašytinių įrodymų, pateiktų per... 7. Kadangi atsakovas nevykdė savo įsipareigojimų ir nemokėjo įmokų sutartyje... 8. 2017 m vasario 28 d. Kreditorius UAB ,,Mogo LT“ reikalavimo perleidimo... 9. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) CK 6.567... 10. Nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, tarp ieškovo ir atsakovų... 11. Ieškovui iš atsakovų taip pat priteistinos 47,40 procentų dydžio mokėjimo... 12. CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas... 13. Pagal CPK 93 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas... 14. Pašto išlaidos byloje sudaro 9,40 Eur, jos priteistinos iš atsakovo į... 15. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 16. ieškinį tenkinti visiškai.... 17. Priteisti solidariai iš UAB SUNRISA, įmonės kodas 302674260, ir R. Z.,... 18. Priteisti iš atsakovo UAB SUNRISA, įmonės kodas 302674260, ieškovo... 19. Priteisti iš atsakovės R. Z., asmens kodas ( - ) ieškovo „PlusPlus... 20. Priteisti iš atsakovo UAB SUNRISA, įmonės kodas 302674260, 4,70 Eur (... 21. Priteisti iš atsakovo R. Z., asmens kodas ( - ) 4,70 Eur ( keturis eurus, 70... 22. Išaiškinti atsakovams, jog jie negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine,... 23. Ieškovas per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę...