Byla 2A-752-345/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų teisėjų kolegija,

2susidedanti iš

3kolegijos pirmininko ir pranešėjo

4Henricho Jaglinskio,

5kolegijos teisėjų

6Dalios Kačinskienės

7Tatjanos Žukauskienės

8sekretoriaujant

9Julijai Štreimikienei,

10dalyvaujant ieškovo atstovams

11adv. A. V. ir

12G. M.

13atsakovo atstovui

14adv. R. K.

15viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB ,,Transilotas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 4 d. galutinio sprendimo, kuriuo patenkintas ieškovo UAB ,,Gepala“ ieškinys, atsakovui UAB ,,Transilotas“ dėl skolos priteisimo.

16Kolegija, išnagrinėjusi bylą

Nustatė

17Ieškovas UAB ,,Gepala“ kreipėsi į teismą ir prašė dokumentinio proceso tvarka iš atsakovo UAB ,,Transilotas“ priteisti 7250,88 Lt skolą, 99,71 Lt delspinigius ir 15,21 procentų dydžio metines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2008 m. rugsėjo mėn. su atsakovu sudarė sutartį Nr. 08/09/30L dėl krovinio vežimo. Sutartimi ieškovas (vežėjas) įsipareigojo pervežti krovinį iš Čekijos į Rusiją, dokumentus įforminant Vilniuje, o atsakovas įsipareigojo už vežimą sumokėti 3000 EUR (10 358,40 Lt) per 15 d. po CMR važtaraščių originalų ir sąskaitos pateikimo. Ieškovas 2008 m. rugsėjo 26 d. nuvyko į pasikrovimo vietą Čekijoje, Prahos mieste, kur siuntėjas pakrovė krovinį, skirtą gavėjui Ronton Invest LLC ir išdavė ieškovui CMR važtaraščius Nr. CZZ6386893, CZZ6571829 ir CZZ6571826. Krovinį pristačius į Vilnių, jo neperkraunant, 2008 m. spalio 3 d. UAB „Vingės terminalas“ buvo įforminti dokumentai, reikalingi kroviniui gabenti į Rusiją. UAB „Vingės terminalas“ įformino ir pateikė ieškovui CMR važtaraštį Nr. 6LA 0498800. Krovinys su minėtu važtaraščiu 2008 m. spalio 15 d. buvo pristatytas į Maskvą gavėjui Rusijos įmonei „Grin“, tai patvirtina gavėjo spaudas CMR važtaraščio Nr. 6LA 0498800 24 skiltyje. Krovinys pagal šalių sudarytą Sutartį buvo gabenamas tarptautiniu maršrutu iš Čekijos į Rusiją, todėl kilusiam ginčui spręsti taikytina 1956 m. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (toliau – CMR). CMR važtaraščiai Nr. CZZ6386893, CZZ6571829, CZZ6571826 ir 6LA 0498800 remiantis CMR konvencijos 9 str., yra vežimo sutarties sudarymo patvirtinimas, taip pat įrodymas, kad faktinis krovinio vežėjas buvo UAB „Gepala“ (įrašai važtaraščio 16 skiltyse). Atsižvelgiant į tai, kad krovinys šalių sudarytos Sutarties sąlygomis buvo pristatytas CMR važtaraštyje nurodytam gavėjui, vežėjas UAB „Gepala“ pagal Sutarties sąlygas turi teisę į vežimo užmokestį. Šiuo pagrindu už atliktas krovinio vežimo paslaugas ieškovas pateikė atsakovui 2008-10-21 PVM sąskaitą-faktūrą GPL Nr. 0002096 2980 EUR (10 289,34 Lt) sumai bei CMR važtaraščių Nr. CZZ6386893, CZZ6571829, CZZ6571826 ir 6LA 0498800 originalus. Atsakovas, remiantis Sutarties sąlygomis, už vežimo paslaugas privalėjo sumokėti per 15 d. nuo minėtų dokumentų gavimo, tačiau 2009-01-14 sumokėjo ieškovui 966,78 Lt, liko nesumokėta ieškovui 9322,56 Lt. Atsakovas praleido prievolės įvykdymo terminą, todėl remiantis Civilinio kodekso 6.261 straipsniu, prašė iš atsakovo priteisti sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Skaičiuotinų palūkanų dydį nustato 2003 m. gruodžio 9 d. Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas Nr. IX-1873, kadangi atsakovas, vykdydamas komercinę veiklą, šio įstatymo prasme laikomas ūkio subjektu. Remiantis šio įstatymo 3 str. 4 d., palūkanų dydis apskaičiuojamas, taikant šio Įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nurodytą palūkanų normą vieno mėnesio VIL1BOR palūkanų normą, padidintą 7 procentiniais punktais, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas. Pagal ieškovo pateiktą 2008-10-21 PVM sąskaitą faktūrą GPL Nr. 0002096 atsakovas privalėjo sumokėti ieškovui iki 2008-11-05, todėl palūkanos skaičiuojamos pagal palūkanų normą, galiojusią 2008 m. antrąjį pusmetį. Remiantis Lietuvos Banko duomenimis, VILIBOR už 2008 metų antrąjį pusmetį buvo 4,84 procentinio punkto, todėl palūkanų norma, galiojusi šį pusmetį, yra 4,84 + 7, t.y. 11,84 proc. Remiantis minėta palūkanų norma ir tuo, kad įsiskolinimo suma pagal 2008-10-21 PVM sąskaitą faktūrą GPL Nr.0002096 sudaro 9322,56 Lt bei turėjo būti sumokėta iki 2008-11-05, laikotarpis, už kurį skaičiuojamos palūkanos, - nuo 2008-11-06 iki 2009-03-02 (117 dienų), o palūkanų suma už minėtą laikotarpį yra 353,82 Lt. CK 6.37 str. 2 d. nurodo, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (procesinės palūkanos). Vadovaujantis LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 3 str. 4 d., palūkanų dydis apskaičiuojamas, taikant šio Įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nurodytą palūkanų normą - vieno mėnesio VILIBOR palūkanų normą, padidintą 7 procentiniais punktais, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas. Atsakovui pareiga mokėti procesines metines palūkanas atsiranda nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2009 m. pirmąjį pusmetį. LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 3 str. 4 d. nustato, kad pirmąjį metų pusmetį galioja paskutinė palūkanų norma, paskelbta prieš pirmojo metų pusmečio pirmąją kalendorinę dieną, šiuo atveju - 2008-12-31 d. Remiantis Lietuvos Banko duomenimis, VILIBOR 2008-12-31 d. buvo 8,21 procentinio punkto, todėl palūkanų norma, galiojanti pirmąjį 2009 m. pusmetį yra 8,21+7, t.y. 15,21 proc. Remiantis minėta palūkanų norma bei vadovaujantis išdėstytu, iš atsakovo priteistinos 15,21 proc. dydžio procesinės palūkanos nuo priteistos sumos, t.y. 9676,38 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

18Vilniaus miesto antras apylinkės teismas 2009 m. rugpjūčio 12 d. priėmė preliminarųjį sprendimą, kuriuo ieškinį patenkinto pilnai ir priteisė iš atsakovo UAB „Transilotas“ ieškovo UAB „Gepala“ naudai 9322,56 Lt. skolą, 353,85 Lt. palūkanų, 15,21 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 9676,38 lt. sumą nuo civilinės bylos iškėlimo 2009 08 12 teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 145,15 lt. žyminį mokestį.

19Atsakovas pateiktame prieštaravime dėl Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 12 d. preliminaraus sprendimo, prašė teismo, panaikinti Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 12 d. preliminarųjį sprendimą ir atmesti ieškovo ieškinio reikalavimus dėl skolos, palūkanų, procesinių dokumentų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo atlyginimo, taip pat priteisti iš ieškovo, atsakovo naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad UAB „Transilotas“ yra juridinis asmuo, užsiimantis tarptautinių krovinių gabenimu bei teikia ekspedicijos, logistikos paslaugas. 2008 m. į jų įmonę kreipėsi Latvijos įmonė SIA „GM & G“ dėl krovinio pervežimo iš Čekijos į Rusiją. Su šia įmone buvo sudaryta sutartis, kurioje yra numatyta, kad bendra vežimo kaina sudaro 3200 EUR (2800 EUR + 400 EUR). Šio užsakymo pagrindu su UAB „Gepala“ sudarė transporto sutartįužsakymą Nr. 08/09/30L. Pervežimo kainą pagal sutartį sudarė 3000 eurų. UAB „Transilotas“ yra ekspeditorius, todėl ieškodamas vežėjo, su juo tikėdamasis sudaryti vežimo sutartį, sutarties tekstą su įmonės direktoriaus parašu ir antspaudu nusiuntė faksu ieškovo įmonei. Transporto sutarties - užsakymo Nr. 08/09/30L 2.2.13 punkte yra numatyta, kad sutartį taisyti draudžiama, todėl šalis, siekianti koreguoti sutartį, privalo kreiptis į kitą sutarties šalį su pasiūlymu koreguoti (pakeisti) sutarties sąlygas. Tokio pasiūlymo koreguoti sutartį ieškovas nepateikė, todėl sutartyje esantys trys pakeitimai yra padaryti ieškovo vienašališkai, negavus atsakovo sutikimo. Iš sutarties turinio matyti, kad su pakeitimais sutiko tik ieškovo įmonė, kuri vienašališkai atliko šiuos pakeitimus ir taip pažeidė sutartį, todėl negalioja savavališkai pakeistos sutarties sąlygos. Iš ieškovo pateiktos sutarties matyti, kad buvo atlikti taisymai tik ieškovo iniciatyva, sąlygų nederinus su atsakovu. Taigi, ieškovas savavališkai pakeitė šias sąlygas: nustatė 500 EUR dydžio avansą; apmokėjimo už vežimą terminą, t. y. jį sumažino nuo 20 d. iki 15 d.; užsakovo mokamos prastovos buvo padidintos nuo 100 EUR iki 150 EUR už 1 dieną; todėl tikrosios sutarties sąlygos yra tokios, kokios buvo be pataisymų, t. y. pervežimo kaina 3000 eurų + muitinės mokesčiai; atsiskaitoma pateikus CMR ir sąskaitos - faktūros originalus per 20 dienų; prastovos dydis - 100 eurų už vieną parą. Tuo būdu, ieškovo atlikti pakeitimai yra negaliojantys ir yra taikomos sutarties pradinės sąlygos. Pagal šį užsakymą vežėjo ieškovo transporto priemonė turėjo atvykti į krovinio pakrovimo vietą 2008 m. rugsėjo 25-26 dienomis. Atsakovo klientas SIA „GM&G“ informavo, kad ieškovo įmonės transporto priemonei atvykus tik 2008-09-26 (penktadienį) vakare, pakrovimo darbai nebuvo vykdomi, kadangi darbo laikas buvo pasibaigęs, todėl krovimo darbai buvo atliekami tik kitą darbo dieną, t. y. 2008-09-29. Dėl šios aplinkybės SIA „GM&G“ privalėjo sumokėti 300 eurų už sandėliavimą Prahoje, ir įmonės atstovui davė 20 Eurų tam, kad būtų sumokėti kelių mokesčiai (už kelius Lenkijoje). Taigi, numatyta pervežimo kaina įskaičius mokėtinas sumas, susijusias su šiuo vežimu, sumažėjo 320,00 Eurų dydžio suma (3000,00 Eurų - 320,00 Eurai = 2680,00 Eurai), kadangi šia suma sumažėjo SIA „GM&G“ mokėtinos sumos ieškovui už vežimą. Ieškovo įmonės transporto priemonė, kuri buvo numatyta sutartyje - užsakyme į iškrovimą atvyko 2008 m. spalio 10 d., nors užsakyme nurodyta data yra 2008-10-03. Gavus patvirtinimais užsakovo SIA „GM&G“ paaiškėjo, kad transporto priemonė atvyko 2008-10-10 po pietų. Išmuitinimo procedūrai pradėti ir dokumentams priimti yra nustatytas laikas nuo 10 val. iki 11 val., todėl išmuitinimo darbai buvo pradėti vykdyti kitą darbo dieną - 2008 m. spalio 13 d. Iškrovimo darbai buvo pabaigti 2008 m. spalio 15 d. Sutarties užsakymo Nr. 08/09/30L 2.1.1. punkte yra numatyta, kad užsakovas įsipareigoja atlikti sutartyje numatytos transporto priemonės iškrovimą/išmuitinimą per 48 val., todėl išmuitinimo darbams prasidėjus 2008-10-13, terminas kroviniui iškrauti yra iki 2008-10-15. Kadangi krovinys buvo iškrautas 2008-10-15, todėl atsakovas sutinka apmokėti prastovas už 1 dieną, t. y. už 2008 m. spalio 15 d. Krovinį pristačius ir jį iškrovus, buvo sumokėta 500 Eurų dydžio suma (400 Eurų suma už pervežimą, 100 Eurų už dokumentų įforminimą). Sutarties 2.2.12 punkte yra numatyta, kad kontaktai su užsakovo klientais yra draudžiami. Už šį sutarties pažeidimą turi būti sumokama bauda 70 procentų nuo pervežimo (frachto) sumos, t. y. nuo 3000 Eurų sumos baudos dydis sudaro 2100,00 Eurų. Kadangi SIA „GM&G“ informavo atsakovą, kad ieškovo įmonė derėjosi dėl sumos apmokėjimo tiesiogiai su šia įmone, eliminuojant iš sutartinių santykių ekspeditorių - atsakovą, todėl pažeidus sutarties 2.2.12 punktą, privalo būti sumokama bauda, kuri yra lygi 2100,00 Eurų dydžiui. Atsakovo klientas (užsakovas) SIA „GM&G“ turėjo sumokėti už sandėliavimą Čekijoje, kelių mokesčius, viso 320 EUR. Šia suma užsakovas sumažino mokėtiną sumą atsakovui. Kadangi atsakovo nuostoliai pasireiškė negautomis pajamomis, todėl turi būti mažinama ieškovo reikalaujama suma (3000 EUR). Atsakovo mokėtina suma sudarytų 2680 EUR. Kadangi ieškovas pažeidė sutarties 2.2.12 punktą, ji privalo sumokėti 2100 EUR dydžio baudą, kuri yra įskaičiuota į mokėtiną atsakovą sumą. Ieškovas taip pat yra gavęs 500 EUR dydžio sumą krovinio pristatymo vietoje (400 EUR už vežimą ir 100 EUR už dokumentų įforminimą), kurios mažina atsakovo mokėtiną sumą. Ieškovo įmonė nenurodo, kad buvo gauta 500 EUR dydžio suma, pristačius krovinį į Rusiją. Tikslios mokėtinos sumos yra tokios: Sutarta pervežimo suma tarp UAB ,,Transilotas“ ir UAB „Gepala“ pervežimo kaina - 3000,00 Eurų; mokestis už dokumentų tvarkymą - 100,00 Eurų. Viso 3 100,00 Eurų. Sumokėtos sumos ieškovui už vežimą: kelių mokestis - 20 Eurų; krovinį pristačius Rusijoje buvo išmokėta 500 Eurų suma; Viso 520,00 Euru. Atsakovo mokėtinos sumos pagal sutartį ieškovo įmonei: - 1 dienos prastova už išmuitinimo/iškrovimo darbų vykdymą Rusijoje - 100,00 Eurų.Viso 100,00 Eurų. UAB ,, Gepala“ mokėtinos sumos pagal sutartį atsakovo įmonei: bauda už sutarties pažeidimą- 2100,00 Eurų; mokestis už 3 dienų sandėliavimą Čekijoje - 300,00 Eurų. Viso 2400,00 Eurų. 3100,00 Eurų (sutarta pervežimo kaina, įskaitant mokestį už dokumentų tvarkymą) + 00,00 Eurų (prastova už išmuitinimo/iškrovimo darbus Rusijoje). Viso atsakovas turėjo sumokėti 3200 EUR sumą. 3200 EUR - 520,00 Eurų (sumokėtos sumos) = 2680,00 Eurų. 2680 Eurų - 2400,00 Eurų (bauda už sutarties pažeidimą bei mokestis už priverstinį sandėliavimą Čekijoje) = 280,00 Eurų (atsakovo mokėtina suma už atliktą pervežimą). Ši 280 EUR (966,78 Lt) dydžio suma buvo pervesta į ieškovo sąskaitą 2009-01-14. Kadangi atsakovas tinkamai įvykdė savo prievolę ir atsiskaitė už atliktą vežimą pagrindo tenkinti ieškinio reikalavimus nebuvo. Atsakovas nesutiko su reikalavimu apmokėti skolą už krovinių vežimo paslaugas, laikydamas, kad prievolę atsiskaityti su vežėju yra atlikęs (įskaičius faktiškai išmokėtas sumas bei taikomas sutartines baudas, kurios mažina sutartyje numatytą mokėjimą, t. y. įskaitymo būdu), todėl nesutiko ir su ieškovo reikalavimais sumokėti palūkanas, kurios sudarė 353,85 Lt, 15,21 procentų dydžio procesines palūkanas bei atlyginti bylinėjimosi išlaidas.

20Ieškovas UAB ,,Gepala“ atsiliepime į atsakovo prieštaravimus prašė prieštaravimus atmesti, o ieškovo ieškinį, atsakovui UAB ,,Transilotas“ patenkinti. Nurodė, jog ieškovas pakoreguodamas sutarties salygas ir faksimilinio ryšio priemonėmis pateikdamas ją atsakovui pateikė jam atsakymą į oferta su tikslu ją akceptuoti su ieškovo atliktais pakeitimais. Kadangi, remiantis CK 6.178 str. 2 d., atsakovas, gavęs sutartį su ieškovo atliktomis jos nuostatų korekcijos, nedelsdamas nepareiškė prieštaraujantis tokiems papildymams ir pakeitimams, laikytina, kad sutartis sudaryta su joje ieškovo atliktais pakeitimais. Atsakovas teismui nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad šalys buvo susitarusios vykdyti sutartį pagal pirmines atsakovo pateiktas sutarties nuostatas, t.y. be ieškovo padarytų korekcijų. Be to, rašytinis susitarimas laikomas sudarytu kai yra pasirašomas abiejų šalių, t. y. oferta turi būti priimta (CK 6.162 str. 1 d., CK 6.173 str.). Sutartis pasirašyta abiejų šalių, šiuo dokumentu apsikeista faksimilinio ryšio priemonėmis, ir tai atitinka CK 1.73 straipsnio 2 dalies reikalavimus, o šios vežimo Sutarties sudarymas patvirtintas pateiktais byloje važtaraščiais (CK 6.808 str. 2 d.). Atsakovas, nepagrįstai nurodė, jog ieškovui sumokėjo 500 EUR dydžio sumą už pervežimą, pristačius ir iškrovus krovinį, nes jokių tai patvirtinančių dokumentų nėra. Tačiau atsakovo pozicija dėl 500 EUR avanso sumokėjimo patvirtino, jog atsakovas pripažino sutarties vykdymą ir sutartyje padarytas korekcijas, todėl ieškovo vertinimu, atsakovas laikė, jog sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu, t.y. pagal atsakovo parengtas standartines sutarties sąlygas (CK 6.160 str. 2 d., 6.185 str.). Su tokiu argumentu, ieškovas nesutiko, nes atsakovas neįrodė, jog sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu, todėl sutartis laikytina sudaryta abipusių derybų būdu, todėl sutartis šalims galiojo su joje ieškovo padarytais pakeitimais. Atsakovas nepagrįstai teigia, jog jis patyrė 320 EUR nuostolių, dėl vėlavusių krovimo darbų atlikimo, nes CMR konvencija nereguliuoja pakrovimo iškrovimo darbų atlikimo, todėl šalys galėjo dėl jų atlikimo susitarti. Tokiu atveju krovinį pakrauti turėjo jo siuntėjas, prisiimdamas atsakomybę už savalaikį bei tinkamą krovinio pakrovimą. Kadangi krovinys nebuvo pakrautas laiku, ieškovas neturėjo išeities ir buvo priverstas laukti iki 2008-09-29 d. kol krovinys bus pakrautas. Pažymėjo, kad krovinio pakrovimą ne 2008-09-26 d., o 2008-09-29 d. sąlygojo ne Ieškovo veiksmai, o krovinio siuntėjo, nesuspėjusio laiku pakrauti krovinio, veiksmai, todėl atsakovas neturi pagrindo 300 EUR suma mažinti sutarties kainos. Be to, kaina nemažintina ir dėl to, kad atsakovas sutarties kainos sumažinimą šia suma grindžia tik faktu, kad krovinio siuntėjas jam nesumokėjo nurodytos sumos. Tačiau šiuo atveju Atsakovas turėjo pareigą įrodyti, kad ieškovas yra atsakingas už jo patirtus nuostolius šiai sumai (6.247 str.). Atsakovui jokiais faktiniais duomenimis neįrodžius jo, o ne krovinio siuntėjo, patirtų nuostolių bei priežastinio ryšio tarp jo patirtų nuostolių ir ieškovo veiksmų, nurodymas, kad atsakovas mažina ieškovui priklausantį užmokestį už vežimo paslaugas nurodytai sumai, pripažintinas negaliojančiu. Nepagrįstas atsakovo argumentas, kad bendra 320 EUR suma mažintina, įskaičius mokėtinas sumas, susijusias su šiuo vežimu, nes ji prieštarauja suformuotai Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikai nagrinėjamu klausimu.Tam, kad prievolė pasibaigtų įskaitymu, užtenka vienos prievolės šalies valios, apie kurią turi būti informuojama kita šalis. Tai reiškia, kad įskaitymo teisinės pasekmės atsiranda, t. y. prievolė pasibaigia, nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, tik būtina, kad kitai prievolės šaliai kontrahentas praneštų apie šį teisinį veiksmą“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-12-11 d. civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2006).Tačiau įskaitymas laikomas teisėtu ir galiojančiu tik esant tokioms sąlygoms: apie atliktą įskaitymą tinkamai pranešta kitai šaliai. Pažymėtina, kad Atsakovas nėra tinkamai pranešęs Ieškovui apie atliktą įskaitymą. Atsakovo 2008-12-18 d. Pranešimas, pateiktas į bylą, negali būti laikomas tinkamu pranešimu apie įskaitymą, kadangi jis neatitinka žemiau pateikiamų sąlygų, kurioms esant įskaitymas laikomas atliktu teisėtai; įskaitymas yra laikomas atliktu teisėtai, jeigu yra visos įstatyme nustatytos būtinosios įskaitymo sąlygos (2007-12-21 LAT nutartis civ.b. Nr. 3K-3-593/2007; 2006-12-11 LAT nutartis civ.b. Nr. 3K-3-624/2006). Ieškovo nuomone, šiuo atveju nebuvo būtinųjų sąlygų, kurioms esant įskaitymas laikomas atliktu teisėtai. Sutarties kaina negali būti mažinama Atsakovo nurodoma 320 EUR suma, kadangi: 20 EUR sumą Ieškovas jau yra minusavęs, pateikdamas Atsakovui PVM sąskaitą faktūrą serija GPL Nr. 0002096; 300 EUR suma vertintina ne kaip Atsakovo nuostoliai esant jiems tarptautinio pervežimo teisiniuose santykiuose, o kaip krovinio siuntėjo nuostoliai, kurių atlyginimo klausimas sprendžiamas, remiantis Atsakovo įsipareigojimų krovinio siuntėjui apimtimi. Be to, 300 EUR nuostolių sumą krovinio siuntėjas patyrė ne dėl Ieškovo kaltės, kadangi į krovinio pakrovimo vietą Ieškovas atvyko Sutartyje nustatytu terminu; taip pat tokio dydžio nuostolių faktas neįrodytas CK 6.247 str. taikymo prasme, o nesant neteisėtų Ieškovo veiksmų, nėra pagrindo priteisti nuostolių atlyginimą (CK 6.245 str. 1 d. 6.246 str.); Atmestini Atsakovo argumentai, kad 320 EUR suma mažintina Sutarties kaina, „įskaičius šią sumą", kadangi tarpusavio reikalavimų įskaitymui teisės aktai numato griežtus reikalavimus, kurių Atsakovo veiksmai, ketinant įskaityti šią sumą, neatitinka. Atsakovas savo Prieštaravimuose taip pat nurodo, kad į krovinio iškrovimo vietą jis atvyko ne 2008-10-03 d., kaip numatyta Sutartyje, tačiau 2008-10-10 d. taip pat nurodo, kad Ieškovas turėjo atvykti 10-11 vai. Pažymi, kad, visų pirma, atvyko laikas Sutartyje nėra numatytas, o vėlavimas į krovinio iškrovimo vietą buvo sąlygotas pavėluoto krovinio pakrovimo, kuris, kaip jau minėta, įvyko ne dėl Ieškovo, o dėl krovinio siuntėjo veiksmų. Atsakovas nurodo, kad Ieškovas turi sumokėti Atsakovui 2100 EUR sumą už tiesioginį kontaktą su krovinio siuntėju - SIA „GM&G". Pažymi, kad 2008-09-19 d. Sutartyje, sudarytoje tarp Atsakovo ir SIA „GM&G", numatyta privaloma sąlyga krovinį gabenančiam vairuotojui „kiekvieną dieną <...> pranešinėti SMS žinutėmis toliau nurodytu telefonu numeriu. Jeigu tas reikalavimas nebus vykdomas, užsakovas turi teisę skirti nuo 50 iki 200 EUR dydžio baudą". Atsakovas, siekdamas išvengti netesybų, Ieškovui vairuotojui savo iniciatyva pateikė krovinio siuntėjo - SIA „GM&G“ - telefono numerį bei nurodė, kad šiuo numeriu Ieškovo vairuotojas privalo pranešinėti krovinio siuntėjui apie krovinio gabenimo eigą (šį faktą patvirtina ir pateikiamas Ieškovo vairuotojo paaiškinimas). Tokiu būdu, laikytina, kad Atsakovas pats inicijavo Ieškovo darbuotojų bendravimą su krovinio siuntėju -SIA „GM&G". Su krovinio siuntėju yra bendravęs ir Ieškovo įmonės direktorius. Šio bendravimo iniciatorius taip pat buvo Atsakovas. Ieškovo direktoriui esant Atsakovo buveinėje bei Atsakovui darbuotojui bendraujant telefonu su krovinio siuntėju, pokalbio metu Ieškovui buvo perduotas telefono ragelis, siekiant, kad Ieškovo direktorius galėtų tiesiogiai bendrauti su krovinio siuntėju dėl krovinio gabenimo. Remiantis tuo, kad Ieškovo ir krovinio siuntėjo bendravimas buvo inicijuotas ir sąlygotas Atsakovo veiksmų, Atsakovas neturi teisinio pagrindo reikalauti baudos už Ieškovo tiesioginį kontaktą su SIA „GM&G". Atsakovo argumentas dėl baudos už tiesioginį Ieškovo kontaktą su krovinio siuntėju atmestinas dar ir dėl to, kad dydis yra neprotingai didelis, esant toliau paminėtiems pagrindams. Visų pirma, Ieškovo ir SIA „GM&G" bendravimą inicijavo pats Atsakovas, dėl ko negali būti taikoma bauda. Antra, dėl Ieškovo kontakto su krovinio siuntėju, Atsakovas nepatyrė jokių nuostolių, nuostolių faktas neįrodytas jokia faktine bylos medžiaga. Atmestini taip pat Atsakovo argumentai dėl kitų prieštaravimuose nurodytų sumų įskaitymo, kadangi priešpriešinių reikalavimų įskaitymui taikomos aukščiau paminėti reikalavimai, kurių Atsakovas savo veiksmuose, ketindamas įskaityti reikalavimus, nesilaikė. Be to, Atsakovo reikalavimai nepagrįsti jokiais faktiniais įrodymais kaip jo patirta žala, sąlygota Ieškovo veiksmų. Taip pat yra atmestinas ir Atsakovo argumentas, kuriuo jis nurodo, kad Ieškovui yra sumokėjęs 500 EUR, t.y. dalį Sutarties kainos po krovinio iškrovimo. Toks Atsakovo teiginys nepatvirtintas jokiais faktiniais įrodymais (mokėjimo pavedimu ar kasos išlaidų orderiu) ir neatitinka tikrovės, todėl yra atmestinas.

21Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 4 d. galutiniu sprendimu, Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 12 d. preliminarus sprendimas paliktas galioti. Iš atsakovo UAB „Transilotas, ieškovo UAB „Gepala“ naudai priteista 2648,00 Lt advokato teisinei pagalbai apmokėti.

22Teismas pažymėjo, jog atsakovas nepateikė teismui įrodymų, kad Transporto sutartis-užsakymas Nr. 08/09/30L nebuvo įvykdyta (CPK 178 str.). Priešingai, teismui pateiktas CMR važtaraštis Nr. 6LA 0498800 patvirtino, kad krovinys su minėtu važtaraščiu 2008 m. spalio 15 d. buvo pristatytas į Maskvą gavėjui Rusijos įmonei „Grin“ (b. l. 16-18). Teismui nepateikta įrodymų, kad krovinio siuntėjas arba gavėjas buvo pateikęs kokias nors pretenzijas dėl krovinio nepristatymo arba praradimo (CPK 178 str.). Atsakovas taip pat nepateikė teismui įrodymų, kad yra sumokėjęs ieškovui kelių mokestį - 20 Eurų bei krovinį pristačius į Rusiją - 500 Eurų sumą (CPK 178 str.). Įvertinęs bylos medžiagą, teismas konstatavo, jog ieškovas atsakovo užsakymą tarptautiniam krovinio pervežimui įvykdė, o atsakovas su ieškovu pilnai neatsiskaitė sutartyje nustatytais terminais, todėl ieškovo naudai, pagrįstai, preliminariuoju sprendimu priteistas 9322,56 Lt. atlyginimas už krovinio vežimą pagal 2008-10-21 PVM sąskaitą-faktūrą GPL Nr.0002096 (LR CK 6.38, 6.63, 6.200, 6.205, 6.256 str.. 6.824 str.). Teismas įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, padarė išvadą, jog atsakovas nevykdė prievolės laiku ir visiškai atsiskaityti su ieškovu, todėl pagrįstai preliminariuoju sprendimu buvo patenkintas ieškovo reikalavimas iš atsakovo priteisti jo naudai 353,82 Lt dydžio palūkanas (Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 3 d., 3 str. 4 d., CK 6.261 str.), todėl sprendė, jog palūkanas už pagal komercinius sandorius atliekamus pavėluotus mokėjimus reglamentuoja 2003 m. gruodžio 9 d. Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas Nr. IX-1873 (toliau - Įstatymas). Įstatymo 2 str. 3 d. numato, jog palūkanų norma yra vieno mėnesio VILIBOR palūkanų norma, padidinta 7 procentiniais punktais. Palūkanų, kurias skolininkas privalo mokėti už pavėlavimą, dydis skaičiuojamas taikant vieno mėnesio VILIBOR palūkanų normą, galiojusią tų metų pusmetį, kurį atsakovui atsirado pareiga mokėti palūkanas (Įstatymo 3 str. 4 d.). Atsakovui pareiga mokėti procesines palūkanas atsirado nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2009 m. pirmąjį pusmetį. Pirmąjį 2009 metų pusmetį galiojo paskutinė palūkanų norma, paskelbta prieš pirmojo metų pusmečio pirmąją kalendorinę dieną (2008-12-31). 2008 m. gruodžio 31 d. vieno mėnesio VILIBOR palūkanų norma buvo 8,21 procentų (www.lb.lt). Atitinkamai, VILIBOR palūkanų normą padidinus 7 procentiniais punktais, Atsakovui pagrįstai priskaičiuotos 15,21 % metinės palūkanos. CK 6.37 str. 2 d. yra įtvirtinta atsakovo pareiga mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl pagrįstai buvo patenkintas ieškovo reikalavimas iš atsakovo ieškovo naudai priteisti 15,21 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 3 d., 2.34 str. 3 d.). Patenkinus ieškovo reikalavimus, iš atsakovo ieškovo naudai pagrįstai buvo priteistas 145,15 Lt žyminis mokestis (LR CPK 79 str.). Ieškovas iš atsakovo taip pat prašė priteisti dokumentų vertimo išlaidas. Kadangi buvo pateikti tai pagrindžiantys įrodymai, teismas tenkino ieškovo prašymą priteisti 87,58 Lt išlaidas ieškovo patirtas už vertimo paslaugas. Teismas taip pat konstatavo, jog Civilinio proceso kodekso 430 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad dokumentiniame procese negalima pakeisti ieškinio dalyko ir pagrindo, padidinti ieškinio reikalavimus bei pareikšti priešieškinį. Pagrindinis atsakovo prieštaravime nurodytas nesutikimo su ieškiniu motyvas yra tai, kad ieškovas netinkamai vykdė sutartį-užsakymą Nr. 08/09/30L, dėl ko atsakovas patyrė nuostolių, o taip pat, kad ieškovas turi sumokėti atsakovui baudą už netinkamą sutarties vykdymą. Kadangi tarp ieškovo ir atsakovo yra kilęs ginčas dėl patirtų nuostolių ir baudos sumokėjimo, atsakovas turi teisę kreiptis su atskiru ieškiniu dėl nuostolių ir baudos iš ieškovo priteisimo, todėl šioje civilinėje byloje klausimas dėl atsakovo patirtų nuostolių ir baudos sumokėjimo nenagrinėjamas. Teismas pilnai sutiko su ieškovo atsiliepime į atsakovo prieštaravimus nurodytais argumentais dėl priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo ir daro išvadą, kad atsakovas tokio įskaitymo šiuo konkrečiu atveju daryti negalėjo. Nurodytais argumentais, teismas priimto 2009 m. rugpjūčio 12 d. preliminaraus sprendimo panaikinti neturėjo teisinio pagrindo. Atmetus atsakovo argumentus ir preliminarė sprendimą palikus nepakeistą, iš atsakovo, ieškovo naudai buvo priteistos 2648,00 Lt išlaidos susijusios su advokato teikta teisine pagalba.

23Atsakovas UAB ,,Transilotas“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 4 d. sprendimą panaikinti, priimti naują kuriuo ieškovo UAB ,,Gepala“ ieškinį atmesti bei priteisti iš ieškovo, atsakovo UAB ,,Transilotas“ naudai bylinėjimosi išlaidas.

24Nurodo, kad priimdamas sprendimą, pirmos instancijos teismas netinkamai ištyrė bei įvertino bylos aplinkybes, padarė neteisingas ir nepagrįstas išvadas, pažeidė materialinės ir procesinės teisės normas. Atsakovas prieštaravimuose nurodytas aplinkybes pagrindė rašytiniais įrodymais, tačiau teismas atsakovo pateiktų įrodymų netyrė ir nevertino. Nepagrįstas teismo argumentas, jog atsakovas dėl patirtų nuostolių ir baudos išieškojimo iš ieškovo, turi kreiptis su atskiru ieškiniu į teismą ir kad atsakovo priešpriešiniai reikalavimai ieškovui neturi reikšmės sprendžiant dėl ieškovo reikalavimo sumokėti atlyginimą už krovinio vežimą. Teismas byloje netinkamai taikė ir aiškino Civilinio proceso kodekso 430 straipsnio 4 dalies nuostatas, nes atsakovas nebuvo byloje pareiškęs priešieškinio. Įskaitymas tarp ginčo šalių dėl pervežimo kainos sumokėjimo, nuostolių atlyginimo bei netesybų sumokėjimo buvo atliktas dar iki bylos iškėlimo teisme ir jokie priešpriešiniai reikalavimai keliami nebuvo. Dėl netinkamai aiškintos ir taikytos Civilinio proceso kodekso 430 straipsnio 4 dalies normų, teismas neatskleidė bylos esmės. Teismas, padarydamas išvadą dėl įskaitymo negalimumo, nurodė, jog sutinka su ieškovo atsiliepime į atsakovo prieštaravimus nurodytais argumentais, tačiau išsamiau savo išvados, kodėl įskaitymas byloje negalėjo būti atliktas, neargumentavo. Pirmos instancijos teismas neįvertino aplinkybės, kad 300 Eurų suma, kurios užsakovas SIA ,,GM&G turėjo sumokėti už papildomą trijų dienų krovinio sandėliavimą Prahoje, ieškovui UAB ,,Gepala“ pavėlavus pateikti transporto priemonę krovinio pakrovimui, vėliau buvo išskaičiuoti iš UAB ,,Transilotas“ priklausančio atlyginimo už krovinio ekspedijavimą. Nurodytą aplinkybę patvirtino 2008 m. rugsėjo 29 d. SIA ,,GM&G“ raštas, PVM sąskaita-faktūra LOT Nr. 0000392, sąskaitos išrašas apie SIA ,,GM&G“ atliktą apmokėjimą. Teismui papildomai buvo pateiktas ir SIA ,,GM&G“ sudaryto 2008 m. rugsėjo 19 d. užsakymo nuorašas. Priežastinis ryšys tarp nurodytos UAB ,,Transilotas“ patirtos 300 Eurų žalos ir ieškovo UAB ,,Gepala“ veiksmų tiesioginis, kadangi žala patirta tiesiogiai dėl ieškovo, vykdančio sutartį pažeidimų, nes ieškovas pavėlavo pateikti transporto priemonę krovinio pakrovimui ir transportavimui, nes jo transporto priemonė į krovinio pakrovimo vietą Prachoje atvyko 2008 m. rugsėjo 26 (penktadienį) po 15 valandos, jau pasibaigus darbo laikui. Todėl krovinio pakrovimas tą dieną atliekamas nebuvo, o buvo atliktas praėjus trims dienoms. Kadangi atsakovas patyrė 300 Eurų žalą, jis įgijo reikalauti žalos atlyginimo ir jo reikalavimas yra priešpriešinis ir vienarūšis UAB ,,Gepala“ reikalavimui dėl apmokėjimo už krovinio vežimą. Be to, atsakovo reikalavimas dėl įskaitymo, aiškiai apibrėžtas 2008 m. gruodžio 12 d. pranešime ir ankstesnėse ieškovui išsiųstuose rašytinėse pretenzijose, o likutis 280 Eurų buvo jam sumokėtas. Tačiau teismas atsakovo nurodytų aplinkybių netyrė ir nesiaiškino. Teismas taip pat nevertino aplinkybės, jog pristačius krovinį į vietą ieškovas gavo dalį apmokėjimo, 500 Eurų, nors UAB ,,Gepala“ 2008 m. spalio 28 d. rašte patvirtinama, jog krovinį iškrovus Rusijoje gavo 400 Eurų apmokėjimą. Teismas nepagrįstai priteisė iš atsakovo 15,21 procentų metinių palūkanų mokėtinų pagal ,,Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą“, nes šio įstatymo normos taikomos komerciniams sandoriams pagal kuriuos perduodamos prekės, teikiamos paslaugos, atliekami darbai ar mokėjimai. Įstatyminį pagrindą procesinių palūkanų priteisimui sudaro Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalies normos įpareigojančios skolininką mokėti įstatymo nustatytas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo Teismų praktikoje ir teisės teorijoje pripažįstama, jog procesinių palūkanų dydis yra nustatytas Civilinio kodekso 6.210 straipsnio normų, kuriose nuordyta, jog skolininkas privalo mokėti 5 arba 6 procentų dydžio metines palūkanas. Faktinis pagrindas priteisti procesines palūkanas yra teismo priteista suma, o ne komercinis sandoris. Be to, Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatytos palūkanos atlieka išimtinai kreditoriaus praradimų kompensavimo funkciją. Todėl pirmos instancijos teismas priimdamas skundžiamą, 2009 m. gruodžio 4 d. galutinį sprendimą ir priteisdamas 15.21 procentą metinių palūkanų iš atsakovo nuo 9 676,38 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo pažeidė Civilinio kodkeso 6.210 straipsnio nuostatas, Mokėjimų atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 1 straipsnio normas bei nepagrįstai nukrypo nuo teismų formuojamos praktikos procesinių palūkanų klausimu (Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalis).

25Ieškovas UAB ,,Gepala“ atsiliepimu į apeliacinį skundą, prašo jį atmesti, o skundžiamąjį teismo sprendimą palikti galioti, priteisti iš atsakovo, ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad pirmos instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog siekdamas prisiteisti patirtus nuostolius bei baudą dėl ieškovo netinkamai vykdytos sutarties, atsakovas turi kreiptis į teismą su kitu ieškiniu, nes priešieškinio pareiškimas sprendžiant bylą dokumentinio proceso tvarka negalimas. Atsakovo argumenatai dėl įskaitymo ir sutarties kainos sumažinimo 300 Eurų nepagrįsti, kadangi atsakovas neįrodė ieškovo kaltės dėl savo patirtų nuostolių bei priežastinio ryšio tarp jo patirtų nuostolių ir ieškovo veiksmų. Įskaitymas pripažįstamas teisėtu, jei šalis sieja abipusės teisės ir pareigos skolininkoas yra kreditorius, o kreditorius skolininkas. Tačiau šiuo atveju ieškovas turėjo teisė reikalauti sumokėti už suteiktas pervežimo paslaugas, o atsakovas turėjo pareigą atsiskaityti, tačiau neturėjo reikalavimo teisės į ieškovą dėl 300 Eurų sumokėjimo, nes ši suma nebuvo šalių aptarta rašytiniu susitarimu. Nepagrįsti atsakovo argumetai, jog jis sumokėjo ieškovui 500 Eurų avansą, nes byloje tokių duomenų nera. Pirmos instancijos teismas pagrįstai tenkino ieškovo reikalavimą priteisti palūkanas pagal LR ,,Mokėjimų atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą“. Nurodytais argumentais prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti.

26Apeliacinis skundas atmestinas.

27Teisėjų kolegija įvertinusi civilinės bylos medžiagą, apeliacinio skundo bei atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus, konstatuoja, jog primos instancijos teismo priimtas sprendimas atitinka faktines bylos aplinkybes, priimtas tinkamai pritaikius materialinės ir procesinės teisės normas, todėl pripažintinas teisėtu ir pagrįstu (CPK 263 str.).

28Byloje nustatyta, kad ginčo šalys 2008 metų rugsėjo mėnesį sudarė krovinio vežimo sutartį Nr. 08/09/30L, kuria ieškovas įsipareigojo nuvežti atsakovo krovinį iš Čekijos į Rusiją, dokumentus įforminant Vilniuje, o atsakovas įsipareigojo sumokėti už vežimą 3 000 Eurų (10 358,40 Lt) per 15 d. po CMR važtaraščių originalų ir sąskaitų pateikimo. (b. l. 7). Ieškovas 2008 m. rugsėjo 26 d. nuvyko į pasikrovimo vietą Čekijoje, Prahos mieste, kur siuntėjas pakrovė krovinį, skirtą gavėjui Ronton Invest LLC ir išdavė ieškovui CMR važtaraščius Nr. CZZ6386893, CZZ6571829 ir CZZ6571826. Krovinį pristačius į Vilnių, jo neperkraunant, 2008 m. spalio 3 d. UAB „Vingės terminalas“ buvo įforminti dokumentai, reikalingi kroviniui gabenti į Rusiją. UAB „Vingės terminalas“ įformino ir pateikė ieškovui CMR važtaraštį Nr. 6LA 0498800. Krovinys su minėtu važtaraščiu 2008 m. spalio 15 d. buvo pristatytas į Maskvą gavėjui Rusijos įmonei „Grin“, tai patvirtina gavėjo spaudas CMR važtaraščio Nr. 6LA 0498800 24 skiltyje (b. l. 16-18).

29Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR), 1 straipsnyje nustatyta, kad ši Konvencija taikoma kelių transporto priemonėmis vežamo krovinio už užmokestį sutarčiai, kai krovinio siuntėjas ir gavėjas yra skirtingų šalių teritorijose ir kai bent viena iš jų yra Konvencijos narė. Ši Konvencija taikoma nepriklausomai nuo sutartį pasirašančių šalių gyvenamosios vietos ir tautybės. Krovinys pagal šalių sudarytą sutartį buvo gabenamas tarptautiniu maršrutu iš Čekijos į Rusiją, todėl kilusiam ginčui spręsti taikytina 1956 m. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR).

30Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR), konvencijos 4 straipsnyje nustatyta, jog krovinio vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas yra važtaraštis. Konvencijos 9 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog važtaraštis yra vežimo sutarties sudarymo patvirtinimas, taip pat įrodymas, kad krovinys vežėjo dispozicijon yra perėjęs iki tol, kol bus įrodyta priešingai. Į bylą pateikti CMR važtaraščiai Nr. CZZ6386893, CZZ6571829, CZZ6571826 ir 6LA 0498800 yra vežimo sutarties sudarymo patvirtinimas, taip pat įrodymas, kad faktinis krovinio vežėjas buvo UAB „Gepala“ (įrašai važtaraščio 16 skiltyse), kuris krovinį pristatė galutiniam jo gavėjui ribotos atsakomybės bendrovei ,,Grin“ (b.l. 16; 18). Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR), 17 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog vežėjas atsako tiek už viso, tiek už dalies krovinio praradimą ar jo sugadinimą nuo to momento, kai krovinį priėmė vežti, ir iki jo perdavimo momento, taip pat už krovinio pavėluotą pristatymą. Nagrinėjamu atveju duomenų apie tai, jog krovinys buvo sugadintas ar prarastas nėra, todėl teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovas suteikęs vežimo paslaugą, įgijo teisę į užmokestį bei pagrįstai atsakovui pateikė 2008-10-21 PVM sąskaitą-faktūrą GPL Nr. 0002096 2980 Eurų (10 289,34 Lt) sumai bei CMR važtaraščių Nr. CZZ6386893, CZZ6571829, CZZ6571826 ir 6LA 0498800 originalus (b. l. 8), o pirmos instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog atsakovui neįrodžius, jog kroviniui buvo padaryta žala ar krovinys sugadintas ar prarastas, atsakovas turėjo pareigą atsiskaityti su ieškovu pagal pateiktus CMR važtaraščius. Atsakovas 2009-01-14 sumokėjo ieškovui 966,78 Lt ir liko skolingas 9322,56 Lt.

31Nesutikdamas su pirmos instancijos teismo išvadomis, apeliantas apeliaciniame skunde nurodo, jog teismas byloje netinkamai taikė ir aiškino Civilinio proceso kodekso 430 straipsnio 4 dalies nuostatas, nes atsakovas nebuvo byloje pareiškęs priešieškinio. Įskaitymas tarp ginčo šalių dėl pervežimo kainos sumokėjimo, nuostolių atlyginimo bei netesybų sumokėjimo buvo atliktas dar iki bylos iškėlimo teisme ir jokie priešpriešiniai reikalavimai keliami nebuvo. Dėl netinkamai aiškintos ir taikytos Civilinio proceso kodekso 430 straipsnio 4 dalies normų, teismas neatskleidė bylos esmės. Su atsakovo argumentais teisėjų kolegija nesutinka. Civilinio proceso kodekso 430 straipsnio 4 dalis nustato, jog dokumentiniame procese negalima pakeisti ieškinio dalyko ir pagrindo, padidinti ieškinio reikalavimus bei pareikšti priešieškinį. Šalių lygiateisiškumo principas (CPK 17 straipsnis) reikalauja užtikrinti lygias galimybes proceso šalims įgyvendinti savo teises procese. Šiuo atveju, gindamasis nuo ieškovo pareikšto reikalavimo, atsakovas gali pareikšti prieštaravimus, bei pateikti visus Civilinio proceso kodekso 177 straipsnyje išvardytus leistinus įrodymus pagrindžiančius jam pareikšto ieškinio nepagrįstumą. Nagrinėjamoje byloje atsakovas rėmėsi aplinkybe, jog ieškovas pažeidė transporto ekspedijavimo sutartį-užsakymą Nr. 08/09/30 L, pateikti transporto priemonę krovinio pakrovimui Prahoje, todėl atsakovas patyrė 300 Eurų nuostolius, nes šią sumą iš jo išskaičiavo vežimo užsakovas SIA ,,GM&G“ sumokėjusi nurodytą sumą už papildomą trijų dienų krovinio sandėliavimą Prahoje. Kaip matyti iš byloje esančios transporto sutarties-užsakymo Nr. 08/09/30L atsakovas UAB ,,Transilotas“ su vežėju, ieškovu UAB ,,Gepala“ sutarties 2.1.1 punktu susitarė, jog užsakovas įsipareigojo atlikti sutartyje numatytos transporto priemonės pakrovimą/išmuitinimą per 48 valandas, iškrovimą/ išmuitinimą per 48 valandas. Nesilaikant šių normų dėl užsakovo kaltės, užsakovas įsipareigojo mokėti po 150 Eurų už prastovos parą. Šalys, šiuo sutarties punktu taip pat susitarė, jog šeštadienis ir sekmadienis neapmokamos. Bylos duomenimis taip pat nustatyta, jog vežėjas į Prahą atvyko 2008 m. rugsėjo 26 dieną (penktadienį), t.y. sutartyje numatytą dieną (pažymėtina, jog atvykimo valanda sutartyje nenurodyta), tačiau jam atvykus, visi krovos darbai buvo pasibaigę, todėl užsakovo prekės buvo pakrautos tik 2008 m. rugsėjo 29 d. (pirmadienį). Tokiu būdu ieškovui atvykus į pasikrovimo vietą laiku-2008-09-26, jis negali būti atsakingas už krovinio nepakrovimą tą dieną ir išlaidų susijusių su krovinio sandėliavimu (jei tokios buvo) iki sekančios darbo dienos atlyginimu. Atsakovas taip pat remiasi argumentu, jog į bylą pateikta SIA ,,GM&G“ atsakovui 2008 m. rugsėjo 29 d., išrašyta PVM sąskaita-faktūra LOT Nr. 0000392, įrodo, jog atsakovas už prastovas sumokėjo 300 Eurų sumą užsakovui SIA ,,GM&G“. Kaip matyti iš į bylą pateiktos 2008-09-19 transportavimo sutarties (užduoties) dėl krovinio pervežimo automobiliu (b.l. 58; 119-120), joje frachto (mokesčio transporto priemonės savininkui už krovinio gabenimą) vertė nurodyta 2800 Eurų + 400 Eurų (avansas). Tuo tarpu, atsakovo į bylą pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje LOT Nr. 0000392 (b.l. 69-70), transporto paslaugos pagal sutartį 08/09/30L nurodytos 2680 Eurų. Taigi, iš atsakovo pateiktų rašytinių įrodymų (CPK 177 str. 2 d.), matyti, jog užsakymo ir sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos skiriasi 120 Eurų, todėl teisėjų kolegija neturi pagrindo teigti, jog atsakovas patyrė 300 Eurų nuostolius. Be to, atsakovas į bylą pateikė jo ir SIA ,,GM&G“ sudarytą transportavimo sutartį (užduotį) dėl krovinio pervežimo automobiliu (b.l. 119-120), kurios 4 punkte nustatyta, jog už prastovas atsakovas turi sumokėti po 100 Eurų už parą, o apie kilusius keblumus privalu nedelsiant pranešti atsakingam užsakovo asmeniui. Kolegijos vertinimu, atsakovas prieš užsakovą SIA ,,GM&G“ tiesiogiai įsipareigojo vykdyti tarp jų sudarytą sutartį ir įgijo atsakomybę prieš krovinio siuntėją SIA ,,GM&G“, nes, kaip sutarties šalis, įsipareigojo pervežti krovinį, todėl CMR prasme laikytinas vežėju, nepriklausomai nuo to, kad faktiškai krovinį vežė kitas asmuo. Todėl teisėjų kolegija sutinka su atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentu, jog būtent siuntėjo (gavėjo) ir susitariančiojo vežėjo sutartis nulemia susitariančiojo vežėjo atsakomybės siuntėjui (gavėjui) apimtį ir garantuoja, kad netinkamo sutarties vykdymo atveju, susitariančioji šalis atsakys siuntėjui (gavėjui) už jo patirtus nuostolius. Teisėjų kolegijos vertinimu, byloje nustatytos aplinkybės įpareigoja atsakovą įrodyti aplinkybę, kad šie 300 Eurų nuostoliai buvo ir jie yra kilę dėl ieškovo netinkamo įsipareigojimų vykdymo dėl krovinio pavėluoto pakrovimo. Tai, kad atsakovas UAB ,,Transilotas“ atliko įskaitymus, savaime nereiškia atsakovo nuostolių, jų sudėties ar kilmės pagrindimo, todėl kolegija pripažįsta, kad pirmos instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog atsakovas neįrodė, kad patyrė 300 Eurų nuostolius už papildomas sandėliavimo dienas.

32Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu, atsakovas rėmėsi aplinkybe, kad ieškovas siekė tiesiogiai bendrauti su užsakovu, todėl atsakovas taikė ieškovui baudą sudarančią 70 procentų vežimo kainos. Kaip paaiškėjo teismo posėdžio metu, ieškovas su užsakovu betarpiškai bendravo paties atsakovo iniciatyva ir tik po krovinio pristatymo užsakovui bei suėjus visiems terminams per kuriuos atsakovas privalėjo sumokėti ieškovui vežimo kainą, todėl pagrindo taikyti ieškovui baudą, atsakovas neturėjo.

33Apeliaciniame skunde, atsakovas remiasi aplinkybe, jog teismas nevertino aplinkybės, kad pristačius krovinį į vietą ieškovas gavo dalį apmokėjimo, 500 Eurų, nors UAB ,,Gepala“ 2008 m. spalio 28 d. rašte patvirtinama, jog krovinį iškrovus Rusijoje gavo 400 Eurų apmokėjimą, bei kaip įrodymą, į bylą pateikė ieškovo UAB ,,Gepala“ atsiliepimą į 2008 m. spalio 26 d pretenziją Nr 61 (b.l. 121). Civilinio proceso kodekso 176 straipsnis nustato, jog įrodinėjimo tikslas, teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku egzistoja arba neegzistuoja. Atsakovo į bylą pateiktoje su SIA ,,GM&G“ sudarytoje transportavimo sutartyje (užduotyje) dėl krovinio pervežimo automobiliu (b.l. 58; 119-120), lentelėje nurodoma, jog Frachto (mokesčio transporto priemonės savininkui už krovinio gabenimą) vertė 2800 Eurų + 400 Eurų (avansas). Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovo pateiktas ieškovo atsakymas į 2008 m. spalio 26 d. pretenziją Nr. 61 ir nepateikus atsiskaitymą patvirtinančių (buhalterinių) dokumentų, neįrodo aplinkybės, kad ieškovui buvo sumokėtas 500 Eurų avansas, todėl apeliacinio skundo argumentas, jog atsakovas ieškovui sumokėjo 500 Eurų avansą pripažintinas nepagrįstu.

34Nesutikdamas su jam priteistų palūkanų dydžiu, atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, jog pirmos instancijos teismas priimdamas skundžiamą, 2009 m. gruodžio 4 d. galutinį sprendimą ir priteisdamas 15.21 procentą metinių palūkanų iš atsakovo nuo 9 676,38 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme, iki teismo sprendim o visiško įvykdymo pažeidė Civilinio kodekeso 6.210 straipsnio nuostatas, Mokėjimų atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 1 straipsnio normas bei nepagrįstai nukrypo nuo teismų formuojamos praktikos procesinių palūkanų klausimu (Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalis).

35Teisėjų kolegija su tokiu atsakovo argumentu nesutinka. Pagal 2000 m. bir­že­lio 29 d. Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Ta­ry­bos di­rek­ty­vos Nr. 2000/35 EB nuostatas, nuo 2004 m. ge­gu­žės 1 d. įsi­ga­lio­jęs 2003 m. gruo­džio 9 d. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos mo­kė­ji­mų, at­lie­ka­mų pa­gal ko­mer­ci­nius san­do­rius, vė­la­vi­mo pre­ven­ci­jos įsta­ty­mas (to­liau – Įsta­ty­mas) nu­ma­to pa­lū­ka­nas už pa­vė­luo­tus mo­kė­ji­mus pa­gal ko­mer­ci­nius san­do­rius – vie­no mė­ne­sio VILIBOR pa­lū­ka­nų nor­ma pa­di­din­ta 7 pro­cen­ti­niais punk­tais (Įsta­ty­mo 2 straips­nio 3 da­lis), taip pat šių pa­lū­ka­nų mo­kė­ji­mo ter­mi­nus. Tai – spe­cia­lu­sis įsta­ty­mas, tu­rin­tis pir­me­ny­bę prieš CK 6.210 straips­nį nu­sta­tant pa­lū­ka­nas už at­lie­ka­mus pa­gal ko­mer­ci­nius san­do­rius pa­vė­luo­tus mo­kė­ji­mus (CK 1.3 straips­nio 3 da­lis). Nu­ro­dy­ta įsta­ty­mo nor­ma yra dis­po­zi­ty­vi, ir ša­lys ga­li su­si­tar­ti ki­taip ap­skai­čiuo­ti pa­lū­ka­nų dy­dį (pa­vyz­džiui, tai­ky­ti CK 6.210 straips­ny­je nu­sta­ty­tas įsta­ty­mi­nes pa­lū­ka­nas). Jei ša­lys nė­ra su­si­ta­ru­sios dėl ki­to­kios pa­lū­ka­nų nor­mos už pa­vė­luo­tus mo­kė­ji­mus, teis­mas, nu­sta­tęs, kad san­do­ris ati­tin­ka įsta­ty­me nu­ro­dy­tus ko­mer­ci­nių san­do­rių po­žy­mius, jei kre­di­to­rius to rei­ka­lau­ja, tu­rė­tų tai­ky­ti įsta­ty­me nu­sta­ty­tas pa­lū­ka­nas, tarp jų ir nuo by­los iš­kė­li­mo teis­me iki vi­siš­ko spren­di­mo įvyk­dy­mo. Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovo su atsakovu sudaryta vežimo sutartis, laikytina atlygintinių paslaugų teikimo sutartimi, todėl jai gali būti taikomos 2003 m. gruo­džio 9 d. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos mo­kė­ji­mų, at­lie­ka­mų pa­gal ko­mer­ci­nius san­do­rius, vė­la­vi­mo pre­ven­ci­jos įsta­ty­mo nuostatos, nustatančios pa­lū­ka­nas už pa­vė­luo­tus mo­kė­ji­mus pa­gal ko­mer­ci­nius san­do­rius. Pagal CMR konvencijos 27 straipsnį pagal sutartį įgaliojimus turintis asmuo gali pareikalauti sumokėti palūkanas nuo sumos, skirtos kompensacijai už krovinio praradimą ar sugadinimą. Nagrinėjamu atveju, ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti skolą už suteiktą vežimo paslaugą. Byloje nenustatyta, jog šalys susitarė dėl kitokio palūkanų normos mokėjimo, ieškovas byloje kėlė reikalavimą dėl skolos ir palūkanų priteisimo iš atsakovo už suteiktą vežimo paslaugą, nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, nes šiuo atveju yra skaičiuojamos palūkanos už pavėluotą atsiskaitymą, bet ne už kompensacijai skirtos sumos palūkanos pagal CMR konvencijos 27 straipsnį, todėl teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su pirmos instancijos teismo priteistomis 15.21 procentų metinių palūkanų dydžiu už laiku neįvykdytą prievolę.

36Teisėjų kolegija konstatuoja, kad skundžiamame sprendime yra objektyviai ir teisingai įvertinti įrodymai, tinkamai įvertintos ir išnagrinėtos visos bylai reikšmingos aplinkybės. Byloje nėra duomenų, kad teismas apribojo atsakovo teisę teikti įrodymus. Pirmosios instancijos teismas nenukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos praktikos.

37Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą sprendimą, kuris yra teisėtas ir pagrįstas, materialinės ir procesinės teisės normos pritaikytos tinkamai, nėra Civilinio proceso kodekso 329 straipsnyje, 330 straipsnyje numatytų pagrindų, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti pakeistas ar panaikintas apeliaciniame skunde nurodytais motyvais. Skundžiamas sprendimas paliktinas nepakeistas, nes byla išspręsta teisingai (CMR Konvencijos 1 str., 4 str., 9 str.,, 17 str., LR CK 1.5 str., 6.37 str. 2d., 6.193 str., 6.200 str., 6.210 str. 2 d., CPK 7 str., 8 str., 95 str., 177 str. - 179 str., 185 str., 313 str., 314 str., 320 str., 328 str.).

38Civilinio proceso kodekso 93 straipsnis nustato, kad šaliai kurios naudai primamas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas, teismas priteisia iš antrosios šalies. Civilinio proceso kodekso 98 straipsnyje nustatyta, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas iš antrosios šalies priteisia išlaidas advokato pagalbai apmokėti, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konultacijas. Nagrinėjamoje byloje, ieškovo atstovė pateikė PVM sąskaitą-faktūrą Serija AD Nr. 0393 ir prašė teismo priteisti 1815 Lt ieškovo patirtų išlaidų apeliacinės instancijos teisme. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjama byla nėra sudėtinga, advokatė ieškovą atstovavo nuo bylos nagrinėjimo teisme pradžios (b.l. 6), todėl didelių sąnaudų atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimas nereikalavo, kadangi bylos aplinkybės advokatei jau buvo žinomos, naujos aplinkybės apeliacinės instancijos teismui nurodytos nebuvo, nauji įrodymai taip pat nepateikti, todėl kolegija, vadovaudamasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, sprendžia, kad pagrįstas atlyginimas advokatei, už ieškovui teiktas teisines paslaugas apeliacinės instancijos teisme, 1000 Lt atstovavimo išlaidų, kurios priteistinos iš atsakovo.

39Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu teisėjų kolegija

Nutarė

40Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 4 d. galutinį sprendimą palikti nepakeistą, o atsakovo UAB ,,Transilotas“ apeliacinį skundą atmesti.

41Priteisti iš atsakovo UAB ,,Transilotas“ a.k. 300909585, ieškovo UAB ,,Gepala“ į/k 1042403 naudai 1000 (vienas tūkstantis) Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apeliacinės instancijos teisme atlyginti, o valstybės naudai 7,15 (septyni litai penkiolika cnt.) Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų teisėjų... 2. susidedanti iš... 3. kolegijos pirmininko ir pranešėjo... 4. Henricho Jaglinskio,... 5. kolegijos teisėjų... 6. Dalios Kačinskienės... 7. Tatjanos Žukauskienės... 8. sekretoriaujant... 9. Julijai Štreimikienei,... 10. dalyvaujant ieškovo atstovams... 11. adv. A. V. ir... 12. G. M.... 13. atsakovo atstovui... 14. adv. R. K.... 15. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 16. Kolegija, išnagrinėjusi bylą... 17. Ieškovas UAB ,,Gepala“ kreipėsi į teismą ir prašė dokumentinio proceso... 18. Vilniaus miesto antras apylinkės teismas 2009 m. rugpjūčio 12 d. priėmė... 19. Atsakovas pateiktame prieštaravime dėl Vilniaus miesto antro apylinkės... 20. Ieškovas UAB ,,Gepala“ atsiliepime į atsakovo prieštaravimus prašė... 21. Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 4 d. galutiniu... 22. Teismas pažymėjo, jog atsakovas nepateikė teismui įrodymų, kad Transporto... 23. Atsakovas UAB ,,Transilotas“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto antro... 24. Nurodo, kad priimdamas sprendimą, pirmos instancijos teismas netinkamai... 25. Ieškovas UAB ,,Gepala“ atsiliepimu į apeliacinį skundą, prašo jį... 26. Apeliacinis skundas atmestinas.... 27. Teisėjų kolegija įvertinusi civilinės bylos medžiagą, apeliacinio skundo... 28. Byloje nustatyta, kad ginčo šalys 2008 metų rugsėjo mėnesį sudarė... 29. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR), 1... 30. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR), konvencijos... 31. Nesutikdamas su pirmos instancijos teismo išvadomis, apeliantas apeliaciniame... 32. Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu, atsakovas rėmėsi aplinkybe,... 33. Apeliaciniame skunde, atsakovas remiasi aplinkybe, jog teismas nevertino... 34. Nesutikdamas su jam priteistų palūkanų dydžiu, atsakovas apeliaciniame... 35. Teisėjų kolegija su tokiu atsakovo argumentu nesutinka. Pagal 2000 m.... 36. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad skundžiamame sprendime yra objektyviai ir... 37. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad apeliacinio skundo... 38. Civilinio proceso kodekso 93 straipsnis nustato, kad šaliai kurios naudai... 39. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325, 326... 40. Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 4 d. galutinį... 41. Priteisti iš atsakovo UAB ,,Transilotas“ a.k. 300909585, ieškovo UAB...