Byla e2YT-786-445/2017
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto – sodybos buvimo fakto nustatymo

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Dalis Žilionis, sekretoriaujant Reginai Tertelytei, dalyvaujant pareiškėjos A. P. atstovui advokatui Gintarui Česnulevičiui, nedalyvaujant suinteresuotiems asmenims V. V., M. L., Varėnos rajono savivaldybės administracijos, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministrijos, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos, Varėnos rajono savivaldybės administracijos atstovams,

2žodinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos A. P. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto – sodybos buvimo fakto nustatymo.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja A. P. prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad tėvų J. V. ir V. V. buvusi sodyba, kurią sudarė gyvenamasis namas, tvartas, kluonas bei šulinys iki 1990 metų stovėjo pareiškėjos paveldėtame miškų ūkio paskirties žemės sklype( - ), kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), Merkinės kadastrinėje vietovėje.

5Pareiškėja nurodė, kad 2013 m. sausio 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 40 pakeitė Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 1131 „Dėl Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“. Įsigaliojus šiam pakeitimui nuo 2013 m. sausio 20 d., miško savininkams atsirado galimybė miško žemę paversti kitomis naudmenomis buvusioms sodyboms privačioje miško žemėje atstatyti.

6Po savo tėvo J. V. mirties pareiškėja paveldėjo tėvui priklausiusį miškų ūkio paskirties žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) Merkinės k.v. Šis žemės sklypas buvo padalintas į du žemės sklypus, vienas iš kurių yra Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) Merkinės k.v.

7Miškų ūkio paskirties žemės sklypas, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) Merkinės k.v., priklausė tėvui J. V., o jam mirus, paveldėjo šį žemės sklypą. 2011 metais šis žemės sklypas buvo padalintas į du žemės sklypus, vienas iš kurių yra Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) Merkinės k.v. Šiame miškų ūkio paskirties žemės sklype buvę pastatai priklausė tėvams - J. V. ir V. V.. Tai patvirtina Alytaus apskrities archyvo pateikti duomenys iš ūkinių knygų. Tėvai J. V. ir V. V. susituokė ( - ). Tais pačiais metais jie minėtame sklype šalia 1930 metais statyto ūkinio pastato perstatė seną gyvenamąjį namą, kuriame apsigyveno ir gyveno iki 1990 metų. Po 1990 metų tėvams išsikėlus gyventi kitur, sodybos pastatai per keletą ar keliolika metų buvo išardyti, tinkamos medžiagos panaudotos kitų pastatų statybai, o netinkamos - utilizuotos, mediena panaudota kaip kietas kuras. Be gyvenamojo namo ir tvarto, sodyboje dar buvo ir šulinys, kiti neregistruoti statiniai- kluonas, malkinė (pašiūrė). Apie statinių buvimą liudija Alytaus apskrities archyvo išduotos Varėnos rajono Merkinės apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto dokumentų archyvinio fondo Varėnos rajono Merkinės apylinkės Merkinės vienkiemių 1964- 1972 metų ir 1980-1990 metų ūkinių knygų įrašai.Tačiau ūkinių knygų įrašuose nėra išlikusių duomenų apie šulinį, kluoną bei malkinę. Šiuo metu buvusioje sodybos vietoje yra išlikęs tik gyvenamojo namo rūsys bei šulinys su išimtais viršutiniais žiedais, išlikę dviejų statinių akmeniniai pamatai, auga vaismedžiai, kai kurie jų jau yra sulaukėję.

8Suinteresuotas asmuo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriuo prašė bylą nagrinėti teismo nuožiūra, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais pagal byloje esančią medžiagą. Suinteresuotas asmuo nurodė, kad sodybos buvimo faktas visų pirma siejamas su gyvenamojo namo žemės sklype buvimu, todėl būtina įrodyti gyvenamojo namo buvimo faktą. Vietoj buvusios sodybos gali būti atstatyta tik viena sodyba.

9Suinteresuotas asmuo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministrijos Varėnos skyrius pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriuo prašė bylą nagrinėti teismo nuožiūra. Nurodė, kad ši institucija neturi intereso šios bylos baigtimi, kadangi Nacionalinė žemės tarnyba yra valstybinės žemės, kuri neperduota patikėjimo teise valdyti kitiems teisės aktuose nurodytiems subjektams, patikėtinis.

10Suinteresuotas asmuo Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriuo nurodė, kad pareiškėjos pateikti įrodymai patvirtina sodybos buvimo vietos faktą.

11Suinteresuotas asmuo M. L. pateiktu atsiliepimu į ieškinį prašė tenkinti pilnai.

12Pareiškėjos atstovas pareiškimą palaikė ir prašė tenkinti. Jis nurodė, kad iki 1990 metų pareiškėjos paveldėtame miškų ūkio paskirties žemės sklype ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), Merkinės kadastrinėje vietovėje buvo jos tėvų J. V. ir V. V. sodyba, kurią sudarė gyvenamasis namas, tvartas, kluonas bei šulinys. Išlikę sodybos liekanos, t.y. namo rūsio dalis bei šulinys su išimtais viršutiniais žiedais, išlikę dviejų statinių akmeniniai pamatai, auga vaismedžiai, kai kurie jų jau yra sulaukėję. Apie statinių buvimą liudija Alytaus apskrities archyvo išduotos Varėnos rajono Merkinės apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto dokumentų archyvinio fondo Varėnos rajono Merkinės apylinkės Merkinės vienkiemių 1964 - 1972 metų ir 1980-1990 metų ūkinių knygų įrašai.Prašomą nustatyti faktą patvirtina ir pateiktų fotonuotraukų duomenys.

13Teismas konstatuoja:

14pareiškimas tenkintinas.

15Nekilnojamojo turto registro išrašu patvirtinama, kad pareiškėjai A. P. nuosavybės teise priklauso 2.9545 ha žemės sklypas, miškų ūkio paskirties, naudojimo būdas – ūkinių miškų sklypas, kurio unikalus Nr. ( - ) (kadastrinis numeris Nr. ( - ), Merkinės k. v.), miškų ūkio paskirties sklypas (gautas padalijus daiktą unik. Nr. ( - ) (b.l. 9).

162010-09-13 paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimu, A. P. paveldėjo žemės sklypas, miškų ūkio paskirties, naudojimo būdas – ūkinių miškų sklypai, esantis ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), Merkinės kadastrinėje vietovėje (b.l. 12-15).

17Alytaus apskrities archyvo 2016-09-07 išduotos Varėnos rajono Merkinės apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto dokumentų archyvinio fondo Varėnos rajono Merkinės apylinkės Merkinės vienkiemių 1964- 1972 metų ir 1980-1990 metų ūkinių knygų įrašai apie mano tėvo J. V. turėtą nekilnojamąjį turtą, kuriame nurodomi gyvenamieji namai 1930 ir 1952 metų statybos, vėliau nurodomas gyvenamasis namas 1952 m. statybos (1/2 dalis), o tvartas (1/2 dalis) – 1930 m. statybos, o dar vėliau gyvenamasis namas ir ūkio statinys pilnai, be dalių ( b.l. 17-29).

18Sodybos buvimo faktas fiksuotas ir pagal ortofoto 1972 metų nuotraukas ( b.l. 37-40).

19Pagal byloje pateiktas šiuo metu vietovės nuotraukas matyti, kad pareiškėjos nurodomoje vietovėje (pareiškime nurodytame žemės sklype) yra statinio likučiai, vaismedžių išsidėstymas tam tikra tvarka, išlikę akmenys išdėstyti viena linija, taisyklingos formos įgriova žemėje ( b.l. 41-44).

20Juridiniai faktai – tai įvykiai, asmenų veiksmai ar neveikimas, taip pat kitos aplinkybės, dėl kurių atsiranda, pasikeičia ar nutrūksta tam tikri teisiniai santykiai ir atitinkamai atsiranda, pasikeičia ar baigiasi subjektinės teisės ir pareigos. Kai tam tikras juridinis faktas nėra akivaizdus arba nėra jį patvirtinančių dokumentų, asmuo negali įgyti atitinkamų subjektinių teisių arba įgyvendinti jau esamos subjektinės teisės. Tokiu atveju asmuo gali pasinaudoti įstatymo įtvirtinta galimybe kreiptis į teismą, prašydamas nustatyti tam tikrą juridinį faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. K. v. Kauno apskrities viršininko administracija ir kt., bylos Nr. 3K-3-421/2008).

21Pagal CPK 445 straipsnį teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų. Vadovaujantis šia ir kitomis CPK XXVI skyriaus, reglamentuojančio juridinio fakto nustatymą, nuostatomis, kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridinis; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali gauti kitokia, t. y. ne teismo, tvarka dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą. Šios įstatymo nuostatos yra imperatyviosios, todėl, kai nėra bent vienos iš nurodytų sąlygų, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nepriklauso teismo kompetencijai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjos B. S. pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-273/2011; 2011 m. lapkričio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjo R. P. ir kt.).

22Byloje nustatytos aplinkybės, kad sodybos (gyvenamojo namo, ūkinio pastato) ( - ) savininkais iki 1990-05-02 buvo J. V. ir V. V.. Šiuo metu nėra išlikę pastatų statybos dokumentai, patys pastatai, kaip daiktai, nėra išlikę pilnumoje, žemės sklype nėra įregistruoti statiniai, o nuosavybės teise priklausantis sklypas yra miškų ūkio paskirties žemės, todėl pareiškėja negali teisės aktų nustatyta tvarka gauti statybos leidimą.

23Asmens kreipimasis į teismą su prašymu nustatyti tam tikrą faktą lemia, kad pareiškėjas žino (arba bent turi žinoti), kokia materialioji teisė šiam faktui suteikia juridinę reikšmę ir kokių jo asmeninių ar turtinių teisių gali dėl to fakto atsirasti. Prašomas nustatyti faktas siejamas su turtinių teisių, nustatytų Saugomų teritorijų įstatyme, atsiradimu.

24Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje įtvirtintos bendro pobūdžio taisyklės, kokios leidžiamos statybos rūšys yra gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose. Šio straipsnio 3 dalies 8 punkte numatyta, jog buvusios sodybos atstatymo teisė šioje dalyje nustatyta tvarka įgyvendinama taip, kad vietoj vienos buvusios sodybos gali būti atstatoma tik viena sodyba.

25Įstatymų leidėjas nurodo tris savarankiškus būdus, kaip yra patvirtinamas buvusios sodybos faktas, suteikiantis teisę statyti saugomoje teritorijoje: 1) statinių ir (ar) sodų fizinių liekanų buvimas; 2) tos teritorijos planai, žemėlapiai ir panašūs dokumentai, kuriuose pažymėta buvusi sodyba; 3) sodybos buvimo juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas teismo sprendimu, kai nėra išlikę nei archyvinių, nei grafinių sodybos buvimo dokumentų. Sodybos buvimo faktas, kaip suteikiantis galimybę vykdyti statybas draustinio teritorijoje, gali būti patvirtintas vienu iš nurodytų trijų būdų. Turinčio juridinę reikšmę fakto nustatymas yra vienas iš būdų draustinio teritorijoje buvusios sodybos faktui patvirtinti tuo atveju, kai egzistuoja viso CPK 444 str. 1 d. bei 445 str. nustatytos sąlygos.

26Remiantis teismų praktika juridinis faktas, jog sodyba – gyvenamasis namas su priklausiniais buvo pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, gali būti nustatomas, kai konstatuojama, jog yra išlikę buvusių statinių ir (ar ) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. K. v. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas ir kt.), t. y. sodybos buvimo faktas visų pirma siejamas su gyvenamojo namo sklype buvimu. Kad yra išlikę buvusių statinių ir (ar ) sodų liekanų, patvirtina sprendime nurodyti rašytiniai įrodymai. Šiuo atveju pareiškėja siekia atkurti teises tik į vieną sodybą, t.y. tą sodybą, kuri ir buvo.

27Pareiškėja A. P. yra 2.9545 ha žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ) (kadastrinis numeris Nr. ( - ), Merkinės k. v.), miškų ūkio paskirties sklypas (gautas padalijus daiktą unik. Nr. ( - )), savininkė. Nuosavybės teises į šį žemės sklypą ji įgijo 2010-09-13 pagal paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimą, nuosavybės teisės įregistruotos nekilnojamojo turto registre ir galioja nuo 2012-03-21.

28Kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad pagrindinis sodybos atitinkamame žemės sklype elementas yra gyvenamasis pastatas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 27 d. nutartis, civilinė byla Nr. 3K-3-179/2009 ir kt.). Šiuo aspektu konstatuotina, kad pagal ūkinių knygų duomenis 1964-1972, 1980-1990 m., J. V. vardu, kaip šeimos galvos, nurodyta, jog turėjo gyvenamąjį namą ir ūkio statinį, laikė naminius gyvulius, naudojosi pasodybiniu sklypu ir namų valdos žeme po pastatais ir apie juos. Taigi aplinkybė, kad J. V. šeima turėjo gyvenamąjį namą, įrodyta, nes nėra pateikta įrodymų, paneigiančių tokias aplinkybes ar sudarančių pagrindą jomis abejoti.

29Teismas daro išvadą, kad pareiškėjos prašymas gyvenamosios sodybos atstatymo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjai nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype Merkinės viensėdyje Merkinės seniūnijoje Varėnos r.sav., buvo sodyba (gyvenamasis namas ir ūkiniai pastatai), neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir galiojantiems teisės aktams.

30Pagal CPK 176 str. 1 d. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimo. Civiliniame procese įrodymų pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu. Išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo. Bylose dėl faktų, turinčių juridinę reikšmę, nustatymo įrodinėjimo ypatumą lemia tai, kad šiose bylose yra naudojami netiesioginiai įrodymai ( dalinai patvirtinantys aplinkybes), nes jeigu pareiškėjai turėtų tiesioginių prašomą faktą patvirtinančių įrodymų, tai jam apskritai nereikėtų kreiptis į teismą (CPK 445 str.). Šioje byloje susidariusi tokia situacija, kad egzistuoja duomenys apie gyvenamojo namo ir ūkinių pastatų J. V. vardu buvimą tik 1964-1972 m. ir 1980-1990 m. laikotarpiais, t.y. nėra pakankamai archyvinių duomenų nuo pastatų pastatymo momento iki jų dalinio išnykimo. Suinteresuoti asmenys neginčija pareiškėjos nurodytų aplinkybių ir nepateikė kitų įrodymų, kurie paneigtų pareiškėjos nurodomas aplinkybes. Priešingai, suinteresuotas asmuo Dzūkijos nacionalinis parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija pilnai pripažįsta pareiškėjos pareiškime nurodytas aplinkybes. Įvertinus pateiktus ir byloje ištirtus rašytinius įrodymus, konstatuotina, kad įrodymų visuma sudaro pagrindą pareiškėjos pareiškimą patenkinti.

31Prašomą nustatyti faktą pareiškėja sieja su teisės miškų ūkio paskirties žemės sklypą pakeisti kitos paskirties naudmenomis, atstatyti buvusią tėvų sodybą, šiuo metu esančią jai nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, kuris yra nacionalinio parko ir valstybinio gamtinio rezervato teritorijoje, todėl nagrinėjamoje byloje prašomas nustatyti faktas siejamas su turtinių teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme, atsiradimu, prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas sukels pareiškėjai teisinius padarinius.

32Pareiškėjai priklausantis nekilnojamas turtas, žemės sklypas, kurio unikalus Nr. ( - ) (kadastrinis adresas ( - ) Merkinės k.v.) Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministrijos Varėnos žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011-12-23 įsakymu nr. 3VĮ-(14.3.2.) -1385 ir 2012-03-02 įsakymu Nr.3VĮ-(14..3.2.)-242 buvo suformuotas į du atskirus žemės sklypus, kurių vienas yra 2.9545 ha, ( - ). Pareiškėja ir nurodė, kad būtent šiame žemės sklype buvo jos tėvų sodyba.

33Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 442 str. 1 p., 443 str.1 d., 444 str.2 d. 9 p., 445 str., 448 str., teismas

Nutarė

34pareiškimą tenkinti.

35Miškų ūkio žemės paskirties pakeitimo kitomis naudmenomis, siekiant atstatyti buvusią sodybą privačiame žemės sklype tikslu, nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. P., asmens kodas ( - ) nuosavybės teise priklausančiame 2.9545 ha žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ) (kadastrinis numeris Nr. ( - ), Merkinės k. v.), miškų ūkio paskirties sklypas (gautas padalijus daiktą unik. Nr. ( - )), buvo jos tėvų J. V. ir V. V. sodyba (gyvenamasis namas ir ūkio statiniai, kiemo inžineriniai įrenginiai).

36Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant Varėnos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Dalis Žilionis, sekretoriaujant... 2. žodinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos A. P.... 3. Teismas... 4. pareiškėja A. P. prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad... 5. Pareiškėja nurodė, kad 2013 m. sausio 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė... 6. Po savo tėvo J. V. mirties pareiškėja paveldėjo tėvui priklausiusį... 7. Miškų ūkio paskirties žemės sklypas, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis... 8. Suinteresuotas asmuo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos... 9. Suinteresuotas asmuo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 10. Suinteresuotas asmuo Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio... 11. Suinteresuotas asmuo M. L. pateiktu atsiliepimu į ieškinį prašė tenkinti... 12. Pareiškėjos atstovas pareiškimą palaikė ir prašė tenkinti. Jis nurodė,... 13. Teismas konstatuoja:... 14. pareiškimas tenkintinas.... 15. Nekilnojamojo turto registro išrašu patvirtinama, kad pareiškėjai A. P.... 16. 2010-09-13 paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimu, A. P. paveldėjo... 17. Alytaus apskrities archyvo 2016-09-07 išduotos Varėnos rajono Merkinės... 18. Sodybos buvimo faktas fiksuotas ir pagal ortofoto 1972 metų nuotraukas ( b.l.... 19. Pagal byloje pateiktas šiuo metu vietovės nuotraukas matyti, kad... 20. Juridiniai faktai – tai įvykiai, asmenų veiksmai ar neveikimas, taip pat... 21. Pagal CPK 445 straipsnį teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus... 22. Byloje nustatytos aplinkybės, kad sodybos (gyvenamojo namo, ūkinio pastato) (... 23. Asmens kreipimasis į teismą su prašymu nustatyti tam tikrą faktą lemia,... 24. Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje įtvirtintos bendro... 25. Įstatymų leidėjas nurodo tris savarankiškus būdus, kaip yra patvirtinamas... 26. Remiantis teismų praktika juridinis faktas, jog sodyba – gyvenamasis namas... 27. Pareiškėja A. P. yra 2.9545 ha žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - )... 28. Kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad pagrindinis sodybos... 29. Teismas daro išvadą, kad pareiškėjos prašymas gyvenamosios sodybos... 30. Pagal CPK 176 str. 1 d. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje... 31. Prašomą nustatyti faktą pareiškėja sieja su teisės miškų ūkio... 32. Pareiškėjai priklausantis nekilnojamas turtas, žemės sklypas, kurio... 33. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 442 str. 1 p., 443 str.1 d., 444 str.2... 34. pareiškimą tenkinti.... 35. Miškų ūkio žemės paskirties pakeitimo kitomis naudmenomis, siekiant... 36. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas...