Byla 2A-651-115/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Algirdo Auruškevičiaus, teisėjų Dalios Kačinskienės, Dalios Višinskienės, sekretoriaujant Ritai Kurganovaitei, dalyvaujant ieškovo UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ direktoriui Algimantui Sapiegai; ieškovo atstovui advokatui Rolandui Misiui,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo AB „Spauda“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. vasario 20 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-3588-131/2009 pagal ieškovo UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ ieškinį atsakovui AB „Spauda“ dėl prievolių nevykdymo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4ieškovas UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo AB „Spauda“ atsakovo 25836,39 Lt skolą, 6 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad su atsakovu AB „Spauda“ 2005-08-25 pasirašė poligrafijos paslaugų teikimo sutartį. Pagal sutartį ieškovas įsipareigojo atlikti atsakovo užsakytus poligrafijos darbus, o atsakovas įsipareigojo sumokėti už suteiktas paslaugas pagal ieškovo pateiktas sąskaitas. Ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė, o atsakovas tik iš dalies apmokėjo ieškovui už atliktus darbus ir liko ieškovui skolinas 25836,39 Lt.

5Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2008-10-27 preliminariu sprendimu ieškinį tenkino visiškai ir priteisė ieškovui UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ iš atsakovo AB „Spauda“ 25836,39 Lt skolą, 6 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 2360 Lt atstovavimo išlaidų bei 387,55 Lt sumokėto žyminio mokesčio.

6Atsakovas AB „Spauda“ pateikė teismui prieštaravimus, kuriais su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad ieškovo pateiktos sąskaitos už suteiktas paslaugas neatitinka 2005-01-25 Paslaugų sutarties Priede Nr. 1 šalių sulygtų įkainių, taip pat ieškovas nurodė neteisingus atliktų darbų kiekius ir kt. Atsakovas prašė teismo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą bei panaikinti 2008-10-27 preliminarų sprendimą. Ieškovas UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ nurodė, kad preliminarus sprendimas yra teisėtas ir prašė jį palikti nepakeistą.

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009 m. vasario 20 d. sprendimu Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008-10-27 preliminarų sprendimą paliko nepakeistą. Pirmos instancijos teismas nurodė, kad ieškinys pagrįstas prie ieškinio pateiktais rašytiniais įrodymais (2005-01-25 poligrafijos paslaugų teikimo sutartimi, PVM sąskaitomis faktūromis ir kitais dokumentais), todėl teismas jį tenkino (LR CPK 5 str., 424 str., 425 str., 427 str., LR CK 6.1 str., 6.37 str., 6.38 str., 6.71 str., 6.73 str., 6.256 str., 6.344 str.).

8Atsakovas AB „Spauda“ pateikė teismui apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-02-20 sprendimą ir perduoti bylą pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atsakovas nurodo, kad nesutiko su preliminariu teismo sprendimu, pateikė motyvuotus prieštaravimus, tačiau teismas į juos neatsižvelgė. Atsakovas nurodo, kad teismas turėjo vadovautis LR CPK 270 str. 4 d. bei sprendime nurodyti argumentus, dėl kurių buvo atmesti kurie nors įrodymai. Pirmos instancijos teismas visiškai neanalizavo atsakovo motyvuotuose prieštaravimuose pateiktų argumentų ir nenurodė, kodėl šiuos argumentus atmetė. Teismas 2009-02-20 sprendime nurodė, kad atsakovas į teismo posėdį neatvyko be pateisinamų priežasčių, nors apie teismo posėdžio datą bei laiką buvo informuotas, tačiau teismas visiškai nepasisakė apie tai, kad atsakovas prieš posėdį pateikė prašymą atidėti posėdį ir nurodė negalėjimo atvykti į teismo posėdį priežastis. Atsakovas mano, kad pirmos instancijos teismas nagrinėdamas bylą pažeidė procesinės teisės normas, todėl sprendimas turi būti panaikintas, o byla perduota pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

9Ieškovas UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo pirmos instancijos teismas sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti jam turėtas bylinėjimosi išlaidas iš atsakovo. Ieškovas nurodo, kad pirmos instancijos teismo sprendimas atitinka visus procesinių teisės normų reikalavimus, nepažeidė nei LR CPK 270 str., nei LR CPK 430 str. 6 dalies. Kadangi byla buvo nagrinėjama dokumentinio proceso tvarka, manytina, kad teismo motyvai neturėtų būti itin išsamūs ir neprotingai gausūs. Ieškovas mano, kad atsakovas nepagrįstai reikalauja, kad teismas priimdamas galutinį sprendimą nuodugniai ir išsamiai iš naujo dėstytų aplinkybes, kurios jau buvo nurodytos preliminariame sprendime. Akivaizdu, kad atsakovo apeliacinio skundo argumentai, kuriais jis grindžia sprendimo neteisėtumą ir nepagrįstumą, yra grynai formalūs. Ieškovas pažymi, kad pagrindinė teismo užduotis yra išspręsti ginčą dėl teisės, todėl jei pirmos instancijos teismas iš esmės teisingai išsprendė šalių ginčą, tačiau padarė neesminių formalių teisės pažeidimų, nekeičiančių teismo išvados pagrįstumo, teismo sprendimo aukštesnės instancijos teismas neturėtų naikinti.

10Apeliacinis skundas tenkintinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str.1 d.).

12Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (LR CPK 320 str. 2 d.).

13Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas UAB“Spauda“ apeliaciniu skundu nesutinka su pirmos instancijos teismo galutiniu sprendimu, kuriuo yra patenkintas ieškovo UAB“Sisteminio modernizavimo grupė“ reikalavimas dėl skolos už atliktus poligrafinius darbus ir palūkanų priteisimo.

14Kolegija, išnagrinėjusi bylą, sprendžia, kad skundžiamas pirmos instancijos teismo galutinis sprendimas naikintinas, o byla perduotina nagrinėti iš naujo dėl neatskleistos jos esmės ir absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindo buvimo.

15Kolegija pažymi, kad ieškovas, pareikšdamas ieškinį ir prašydamas jį nagrinėti dokumentinio proceso tvarka, turi jį pagrįsti leistinais rašytiniais įrodymais. Antrajame dokumentinio proceso etape, kai atsakovas gavęs preliminaraus sprendimo nuorašą pareiškia prieštaravimus, įrodinėjimo priemonės neribojamos (CPK 430 straipsnis). Šiame etape tiek ieškovas, tiek atsakovas gali teikti visas CPK 177 straipsnio leidžiamas įrodinėjimo priemones. Šalių lygiateisiškumo principas (CPK 17 straipsnis) reikalauja užtikrinti lygias galimybes proceso šalims įgyvendinti savo teises dokumentiniame procese. Atsakovas gali gintis nuo ieškinio reikšdamas prieštaravimus (CPK 42 straipsnio 1 dalis). Prieštaravimai – tai atsakovo paaiškinimai, pagrindžiantys jam pareikšto ieškinio nepagrįstumą. Prieštaravimai gali būti procesinio ir materialinio teisinio pobūdžio. Procesinio pobūdžio prieštaravimais atsakovas nurodo civilinės bylos iškėlimo arba proceso eigos neteisėtumą. Procesiniai prieštaravimai paprastai pareiškiami dėl tokių trūkumų, kuriuos teismas turėtų pašalinti ex officio. Materialinio pobūdžio prieštaravimai gali būti pareikšti dėl pareikšto reikalavimo esmės, tiek neigiant faktus, kurie sudaro reikalavimo faktinį pagrindą, tiek ieškovo nurodytus teisinius argumentus. Ieškovo nurodytų faktų neigimas gali būti išreikštas atsakovui nurodant faktus, kurie nesuderinami su ieškinio faktiniu pagrindu. Pastarieji gali būti dvejopo pobūdžio: faktai, paneigiantys ieškinio pagrįstumą arba faktai, neneigiantys ieškinio pagrindo, bet prieštaraujantys ieškinio atsiradimui, t.y. teisę panaikinantys faktai. Pažymėtina, kad tais atvejais, kai įstatymo leidėjas suvaržo šalies procesines gynybos priemones, teismas turi užtikrinti, kad teisių apsauga būtų pasiekta leistinomis priemonėmis. Konkrečios bylos atveju tai reiškia, kad teismas turi išnagrinėti visus atsakovo prieštaravimus – tiek procesinio, tiek materialinio pobūdžio. Šioje byloje atsakovas prieštaravimuose nurodė, kad ieškovas reikalauja pagal PVM sąskaitas faktūras sumokėti už suteiktas paslaugas daugiau nei priklauso pagal sutarties priede numatytus įkainius, o taip pat padidino atskirų darbų kiekius arba prirašė darbus, kurių visiškai nebuvo, pateikdamas lentelėse savo skaičiavimus, o taip pat nurodydamas kitas aplinkybes, kuriomis grindžia prieštaravimus (b.l. 65). Tačiau pirmos instancijos teismas visiškai nieko nepasisakė dėl atsakovo prieštaravimų ir galutiniu sprendimu paliko galioti nepakeistą preliminarų sprendimą. Tai rodo, kad yra neatskleista bylos esmė ir ji apeliacinės instancijos teisme turėtų būti nagrinėjama visa apimtimi. Be to, teismo galutinis sprendimas faktiškai yra be motyvų. Kolegija mano, kad nurodytos aplinkybės duoda pagrindą panaikinti skundžiamą sprendimą, o bylą perduoti pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327straipsnio 1 dalies 2 punktas, 329straipsnio 2dalies 4 punktas).

16Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra pažymėjęs (pavyzdžiui Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-03-04 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-168/2008; 2007-10-9 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-375/2007; 200502-21 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2005), kad pagal CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės instancijos teismas turi teisę perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, kai nustatomos šioje teisės normoje nustatytos jos taikymo sąlygos, būtent kad bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme nebuvo atskleista jos esmė ir kad pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima iš esmės išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme. Bylos esmė suprantama kaip svarbiausios faktinės ir teisinės bylos aplinkybės. Sprendžiant, ar yra CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo sąlygos, turi būti atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį, įrodymų gavimo galimybes. Jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties ir pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reikštų, jog būtų pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme kaip pagrindą perduoti bylą nagrinėti iš naujo.

17Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra išaiškinęs, kad pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą absoliučiu sprendimo ar nutarties negaliojimo pagrindu laikomas visiškas motyvų nebuvimas. Neišsamūs motyvai reiškia CPK normų pažeidimą, tačiau toks pažeidimas turi būti vertinamas kiekvienu konkrečiu atveju viso sprendimo kontekste. Kolegija pažymi, kad šioje byloje visiškai nebuvo vertinami atsakovo prieštaravimai. Be to, sprendime nėra teismo argumentų ir išvados kodėl pateikta sutartis, PVM sąskaitos faktūros ir kiti dokumentai patvirtina ieškinio pagrįstumą. T.y., kad ieškovas pagal užsakymą atliko ir atsakovui perdavė visus sąskaitose nurodytos apimties darbus, o jų kaina atitinka nustatytus įkainius. Kolegija mano, kad tokių argumentų sprendime nebuvimas ir prieštaravimuose nurodytų aplinkybių nevertinimas, laikytina esminiu proceso pažeidimu, nes dėl šios priežasties galėjo būti priimtas neteisingas sprendimas. Tai rodo, kad teismo galutinis sprendimas yra surašytas nesilaikant CPK 270 straipsnio 4 dalies reikalavimų, todėl jis pripažintinas negaliojančiu ir CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkto pagrindu.

18Kiti atsakovo apeliaciniame skunde nurodyti argumentai reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui neturi, todėl kolegija dėl jų atskirai nepasisako.

19Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmos instancijos teismas pažeidė procesinės teisės normas, todėl skundžiamas sprendimas naikintinas, o byla perduotina tam pačiam teismui kitam teisėjui nagrinėti iš naujo(CPK 326str.1d.4p.).

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

22Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. vasario 20 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-3588-131/2009 panaikinti ir bylą perduoti tam pačiam teismui kitam teisėjui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. ieškovas UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ kreipėsi į teismą su... 5. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2008-10-27 preliminariu sprendimu... 6. Atsakovas AB „Spauda“ pateikė teismui prieštaravimus, kuriais su... 7. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009 m. vasario 20 d. sprendimu Vilniaus... 8. Atsakovas AB „Spauda“ pateikė teismui apeliacinį skundą, kuriuo prašo... 9. Ieškovas UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ atsiliepimu į apeliacinį... 10. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 12. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame... 13. Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas UAB“Spauda“ apeliaciniu skundu... 14. Kolegija, išnagrinėjusi bylą, sprendžia, kad skundžiamas pirmos... 15. Kolegija pažymi, kad ieškovas, pareikšdamas ieškinį ir prašydamas jį... 16. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra pažymėjęs (pavyzdžiui... 17. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra išaiškinęs, kad pagal CPK 329... 18. Kiti atsakovo apeliaciniame skunde nurodyti argumentai reikšmės teisingam... 19. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 22. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. vasario 20 d. sprendimą...