Byla 3K-3-168/2008

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Juozo Šerkšno (kolegijos pirmininkas), Dangutės Ambrasienės ir Gintaro Kryževičiaus (pranešėjas), rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo M. S. firmos „Ugrima“ kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. rugsėjo 17 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovų „Polygrade L.L.C.“ ir UAB „Jurstanus“ ieškinį atsakovui M. S. firmai „Ugrima“ dėl piniginio įnašo, pelno dalies, palūkanų priteisimo.

2

3

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I. Ieškinio pagrindas ir dalykas

6Ieškovai „Polygrade L.L.C.“ ir UAB „Jurstanus“ teismo prašė priteisti iš atsakovo M. S. firmos „Ugrima“ „Polygrade L.L.C.“ naudai 433 014,95 Lt piniginį įnašą, 50 procentų pelno sumos nuo realizuotų 4864,93 t grūdų, t. y. 131 678,60 Lt; iš viso 564 693,60 Lt, bei 5 procentus metinių palūkanų nuo šios sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, UAB „Jurstanus“ naudai 25 procentų pelno sumos nuo realizuotų 4864,93 t grūdų, t. y. 65 839,30 Lt, ir 5 procentus metinių palūkanų nuo šios sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

72004 m. birželio 7 d. šalys sudarė jungtinės veiklos sutartį dėl Konsorciumo įkūrimo žemės ūkio produkcijai gaminti, įsigyti, platinti ir realizuoti. Susitarta dėl bendro verslo vykdymo, gauto pelno paskirstymo tvarkos bei sąlygų. Atsakovas iš AB „Jonavos grūdai“, AB „Akmens meistrai“ ir VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros pirko grūdus. Už 1 793 102,70 Lt (be PVM) nupirkta 4866,67 t grūdų. Pardavus juos gauta 2 056 460,40 Lt pajamų (be PVM). Ieškovų teigimu, Konsorciumas gavo 263 357,70 Lt pelno. Atsakovas už parduotus grūdus su ieškovais neatsiskaitė.

8II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas ieškinį tenkino iš dalies: priteisė iš atsakovo ieškovui „Polygrade L.L.C.“ 283759,95 Lt piniginį įnašą, 50 procentų pelno sumos nuo realizuotų 4864, 93 t grūdų, t. y. 131 678,60 Lt, bei 5 procentus metinių palūkanų, o ieškovo UAB „Jurstanus“ naudai - 25 procentus pelno sumos nuo realizuotų 4864,93 t grūdų, t. y. 65 839,30 Lt, ir 5 procentus metinių palūkanų nuo šios sumos.

10Nustatyta, kad šalys veikė 2004 m. birželio 7 d. jungtinės veiklos sutarties pagrindu. Ieškovas „Polygrade L.L.C.“ pagal sutartį 2004 m. lapkričio 8 d. pervedė į atsakovo sąskaitą 50 000 eurų; 2004 m. lapkričio 11 d. - 20 000 eurų; 2004 m. lapkričio 16 d. - 52 425 JAV dolerius ir 20 000 JAV dolerių, iš viso - 433 014,95 Lt, kurie buvo panaudoti grūdams pirkti. Grūdai buvo perkami atsakovo vardu, tačiau pagal šalių sutartį jie laikytini Konsorciumo grūdais, o gautos pajamos - Konsorciumo pajamomis. Gautas pelnas turi būti paskirstomas šalių jungtinės veiklos sutarties 5.1.5 punkte nustatyta tvarka.

11Konsorciumas pagal 2004 m. rugsėjo 1 d. pirkimo-pardavimo sutartį, 2004 m. rugsėjo 22 d. susitarimą dėl 2004 m. rugsėjo 1 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 73 pakeitimo, 2004 m. lapkričio 4 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 114/91 iš AB „Jonavos grūdai“ nupirko 3000 t grūdų, 2004 m. spalio 21 d. ir 2005 m. gegužės 5 d. iš AB „Akmens meistrai“ nupirko 692,04 t grūdų. Viso atsakovo vardu iš minėtų bendrovių nupirkta 3 692,04 t grūdų už 1 670 046,45 Lt (su PVM). 2005 m. gruodžio 28 d. atsakovo vardu iš VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros buvo nupirkta 1174,63 t grūdų, už kuriuos sumokėta 445 079,37 Lt (su PVM). Nustatyta, kad iš viso Konsorciumas už 1 793 102,70 Lt (be PVM) įsigijo 4866,67 t grūdų.

122005 m. liepos 25 d. dalis Konsorciumo grūdų, t. y. 998,260 t, buvo parduotos VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai už 383 716,45 Lt (su PVM). Likusi dalis grūdų - 3866,67 t - 2005 metais eksportuota į Baltarusiją ir parduota už 1 731 277 Lt (be PVM). Pardavus visus grūdus gauta 2 056 460,40 Lt pajamų (be PVM). Ši suma laikytina Konsorciumo pajamomis pagal jungtinės veiklos sutartį. Konsorciumas gavo 263 357,70 Lt pelno ir šis turi būti paskirstytas šalims pagal minėtos sutarties 5.1.5 punkto nuostatas.

13Kadangi atsakovas grąžino ieškovui „Polygrade L.L.C.“ 39 000 eurų, tai pirmosios instancijos teismas prašomą priteisti 433 014,95 Lt piniginį įnašą šia suma sumažino, priteisdamas ieškovui 298 464,95 Lt.

14Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2007 m. rugsėjo 17 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2006 m. gruodžio 27 d. sprendimą panaikino ir bylą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

15Konstatuota, kad, spręsdamas jungtinės veiklos (konsorciumo) sutarties pagrindu gauto pelno paskirstymo tarp šalių klausimą, pirmosios instancijos teismas turėjo išnagrinėti visus sandorius, sudarytus šios sutarties pagrindu, sudėti pagal juos gautą pelną ir atsiradusius nuostolius, o ne vertinti kiekvieną sandorį atskirai.

16Nustatyta, kad byloje nėra įrodymų, jog atsakovas pardavęs grūdus gavo 263 357,70 Lt pelno. Lietuvos apeliaciniam teismui jis pateikė papildomus dokumentus, rodančius, jog buvo patirta tam tikrų nuostolių (T. 3, b. l. 148-156). Ieškovai nepateikė konkrečių pelno, gauto pagal jungtinės veiklos sutartį, apskaičiavimų, o tik nurodė dalį sąskaitų, pagal kurias buvo pirkti bei parduoti grūdai. Iš jų neaišku, koks buvo gautas pelnas (ar patirtas nuostolis), kurį pagal jungtinės veiklos sutartį šalys atitinkamai susitarė dalytis (sutarties 5.1.5 punktas).

17Pagal jungtinės veiklos sutartį šalys susitarė dalytis faktiškai gautą pelną, kuris apskaičiuojamas iš realiai gautų pajamų atėmus visas turėtas išlaidas ir nuostolius (sutarties 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7 punktai). Padaryta išvada, kad, nagrinėjant šalių ginčą, reikia nustatyti ne tik gautas pajamas, bet ir visas turėtas išlaidas, nuostolius, įvertinti šalių įnašus ir tik tada apskaičiuoti gautą pelną. Šių aplinkybių pirmosios instancijos teismas netyrė ir jų nesiaiškino.

18III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

19Kasaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. rugsėjo 17 d. nutartį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

20Apeliacinės instancijos teismas pažeidė CPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą, motyvuodamas, jog nagrinėjant kilusį ginčą reikia nustatyti ne tik pajamas, bet ir visas turėtas išlaidas bei nuostolius, įvertinti šalių įnašus ir apskaičiuoti gautą pelną. Nagrinėjant bylą tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismuose, šalys suformulavo savo reikalavimus bei atsikirtimus, pateikė visus turimus įrodymus, pagrindžiančius aplinkybes, kuriomis rėmėsi byloje. Į bylą pateikti visi turimi rašytiniai įrodymai. Atsakovas apeliacinės instancijos teismui taip pat pateikė papildomus įrodymus, kurių dėl objektyvių priežasčių negalėjo pateikti pirmosios instancijos teismui. Grąžinti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui nėra prasmės, nes naujų įrodymų, susijusių su 2004 m. birželio 7 d. jungtinės veiklos sutarties vykdymo aplinkybėmis, šalys nebepateiks, o bylos nagrinėjimas bus nepagrįstai vilkinamas.

21Apeliacinės instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė CPK 7 straipsnį, įtvirtinantį proceso ekonomiškumo ir koncentruotumo principus. Įvertinant nutarties panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui išimtinį pobūdį, ją priimant inter alia turi būti nurodoma ir dėl tokios nutarties įtakos proceso operatyvumui ir koncentruotumui bei sprendžiamas klausimas, ar proceso užvilkinimas yra pateisinamas.

22Atsiliepimu į kasacinį skundą ieškovai prašo jį atmesti. Jame teigiama, kad kasatorius (atsakovas) tik apeliacinės instancijos teismui pateikė dokumentus, kurie tariamai įrodo, kad jis negavo jokio pelno pagal šalių sutartį ir patyrė nuostolių. Kasatorius (atsakovas) niekada ieškovų, kaip sutarties šalies, neinformavo apie šių aplinkybių buvimą. Apeliacinės instancijos teismas pagrįstai grąžino bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui, nes atsakovo pateikti nauji įrodymai apeliacinės instancijos teisme nebuvo nagrinėti pirmosios instancijos teisme, o jie turi esminę reikšmę sprendžiant kasatoriaus (atsakovo) atsakomybę pagal sutartį prieš ieškovus. Kasatorius negautą pelną grindžia savo kontrahentų, t. y. asmenų, kuriems perleido grūdus, prievolių pažeidimais (neatsiskaitymais su kasatoriumi), t. y. nors to ir neįvardydamas, remiasi force majeure buvimu.

23Teisėjų kolegija

konstatuoja:

24IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

26Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad šalys veikė jungtinės (partnerystės) sutarties pagrindu. Kadangi Konsorciumas, pardavęs grūdus gavo 263 357,70 Lt pelno, tai jis turi būti paskirstytas šalims pagal sutarties 5.1.5 punkto nuostatas. Apeliacinės instancijos teismas sprendė, kad neatskleista bylos esmė, nes reikia nustatyti ne tik gautas pajamas bei pelną, bet ir visas turėtas išlaidas ir nuostolius, įvertinti šalių įnašus. Byla perduota nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, motyvuojant tuo, kad turi būti surinkti papildomi įrodymai.

27V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

29Kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio skundo ribų, remdamasis teismų procesiniuose sprendimuose nustatytomis bylos aplinkybėmis, patikrina apskųstus teismų procesinius sprendimus teisės taikymo aspektu (CPK 353 straipsnio 1 dalis). Šioje byloje vertintina, ar apeliacinės instancijos teismas, remdamasis CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktu, pagrįstai panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą ir bylą grąžino nagrinėti iš naujo.

30Siekiant įgyvendinti proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principus, sutrumpinti bylinėjimosi trukmę ir užtikrinti operatyvesnį teismo procesą, civilinio proceso normose nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas pats privalo ištaisyti pirmosios instancijos teismo padarytas fakto ir teisės klaidas, o byla gali būti grąžinta nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui tik išimtiniais, įstatyme numatytais atvejais. Apeliacinės instancijos teismas panaikina pirmosios instancijos teismo sprendimą ir bylą grąžina nagrinėti iš naujo CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu, kai neatskleista bylos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. rugsėjo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-407/2004) yra konstatavęs, kad pagal CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą bylos esmė suprantama kaip svarbiausios bylos faktinės ir teisinės aplinkybės; neišsamus ar nepakankamas bylos aplinkybių tyrimas gali būti vertinamas kaip procesinis pažeidimas, sudarantis pagrindą teismo sprendimui panaikinti ar pakeisti, bet jis nėra pakankamas perduoti ginčą nagrinėti pirmosios instancijos teismui, jeigu tai įmanoma padaryti apeliacinės instancijos teisme. Ar tai galima padaryti apeliacinės instancijos teisme, priklauso nuo konkrečių aplinkybių - atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį, įrodymų gavimo galimybes. Jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalaujamų įrodymų apimties ir pobūdžio būtų galima išvada, kad byla turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, kas kartu reikštų, jog iš esmės tinkamo proceso pirmosios instancijos teisme nebuvo, tai būtų pagrindas taikyti bylos esmės neatskleidimą kaip pagrindą perduoti nagrinėti bylą pirmojoje instancijoje. Šioje byloje pirmosios instancijos teismas įvertino byloje esančius įrodymus ir išdėstė teisinius argumentus, kuriais remiantis konstatuotos ginčui išspręsti reikšmingos aplinkybės. Kasacinis teismas pažymi, kad vadovaujantis CPK 324 straipsnio 3 dalimi tais atvejais, kai teismas pripažįsta, kad yra būtina, gali pakartotinai arba papildomai tirti pirmosios instancijos teisme ištirtus įrodymus, o tais atvejais, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti tam tikrus įrodymus ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau ir apeliacinės instancijos teismas pripažįsta juos galimus priimti ir tirti, apeliacinės instancijos teismas gali priimti ir tirti taip pat ir naujus įrodymus (CPK 324 straipsnio 3 dalis, 314 straipsnis). Šios bylos kontekste akcentuotina, kad procesinė naujų įrodymų pateikimo apeliacinės instancijos teismui galimybės ribojimo taisyklė turi koreliuoti su civilinio proceso tikslų (CPK 2 straipsnis) įgyvendinimu ir negali būti vertinama kaip proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principų įgyvendinimui skirtų procesinių priemonių taikymo siaurinimą pateisinanti definicija. Taigi apeliacinės instancijos teismas turėjo teisinį pagrindą bendradarbiaudamas su dalyvaujančiais byloje asmenimis pats reikalauti pateikti, jei tai reikalinga, skaičiavimų patikslinimus, pagrindžiančius ne tik pagal sutartis gautas pajamas, bet ir patirtas išlaidas bei nuostolius, taip pat įvertinti kiekvieną sandorį, sudarytą vykdant jungtinės veikos sutartį. Dėl nurodytų argumentų kasacinis teismas sprendžia, kad apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą pagal taisykles, apibrėžiamas CPK 320 straipsnio 1 dalyje, turi teisinį pagrindą pasisakyti dėl fakto ir teisės iš esmės, priimta nutartis bylą grąžinti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui yra neteisėta, naikintina ir byla perduotina iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui.

31Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 362 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

32

33Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. rugsėjo 17 d. nutartį panaikinti ir bylą perduoti iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui.

34Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ... 3. ... 4. Teisėjų kolegija... 5. I. Ieškinio pagrindas ir dalykas... 6. Ieškovai „Polygrade L.L.C.“ ir UAB „Jurstanus“ teismo prašė... 7. 2004 m. birželio 7 d. šalys sudarė jungtinės veiklos sutartį dėl... 8. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė... 9. Kauno apygardos teismas ieškinį tenkino iš dalies: priteisė iš atsakovo... 10. Nustatyta, kad šalys veikė 2004 m. birželio 7 d. jungtinės veiklos... 11. Konsorciumas pagal 2004 m. rugsėjo 1 d. pirkimo-pardavimo sutartį, 2004 m.... 12. 2005 m. liepos 25 d. dalis Konsorciumo grūdų, t. y. 998,260 t, buvo parduotos... 13. Kadangi atsakovas grąžino ieškovui „Polygrade L.L.C.“ 39 000 eurų, tai... 14. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2007... 15. Konstatuota, kad, spręsdamas jungtinės veiklos (konsorciumo) sutarties... 16. Nustatyta, kad byloje nėra įrodymų, jog atsakovas pardavęs grūdus gavo 263... 17. Pagal jungtinės veiklos sutartį šalys susitarė dalytis faktiškai gautą... 18. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 19. Kasaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo... 20. Apeliacinės instancijos teismas pažeidė CPK 326 straipsnio 1 dalies 4... 21. Apeliacinės instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė CPK 7... 22. Atsiliepimu į kasacinį skundą ieškovai prašo jį atmesti. Jame teigiama,... 23. Teisėjų kolegija... 24. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 26. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad šalys veikė jungtinės... 27. V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 29. Kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio skundo ribų, remdamasis teismų... 30. Siekiant įgyvendinti proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principus,... 31. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 32. ... 33. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007... 34. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...