Byla 2-249-901/2013
Dėl tėvystės bei vaiko gyvenamos vietos nustatymo ir išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo, išvadą teikianti institucija - Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Laura Karmazaitė,

2sekretoriaujant Virginijai Matiušovienei, dalyvaujant ieškovei L. M. ir jos atstovei advokatei V. K., Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei J. Ž.,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka bylą išnagrinėjo civilinę pagal ieškovės L. M. ieškinį atsakovui V. K. dėl tėvystės bei vaiko gyvenamos vietos nustatymo ir išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo, išvadą teikianti institucija - Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius.

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5Ieškovė L. M. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama teismo nustatyti, kad atsakovas V. K. yra D. M., gim. ( - ), tėvas, nustatyti vaiko gyvenamą vietą su motina L. M., priteisti iš atsakovo išlaikymą nepilnamečiui vaikui po 350 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio pareiškimo dienos iki vaiko pilnametystės, priteisti 12 600 Lt išlaikymo įsiskolinimą, ieškovę paskirti vaiko turto uzufruktore. Ieškovė paaiškino, kad ji susipažino ir pradėjo draugauti su atsakovu nuo 2006 metų rudens, po kurio laiko ir gyventi kartu pas atsakovo mamą, pradėjo lauktis jo vaiko. Gimus sūnui pranešė apie tai atsakovui ir siūlė jam gera valia pripažinti tėvystę, tačiau tą jis atsisakė padaryti. Atsakovas sūnumi nesidomi nuo jo gimimo, su juo nebendrauja, juo nesirūpina ir išlaikyti nepadeda.

6Atsakovas V. K. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, po įpareigojimo jį atvesdinti per policiją atvykto tik į vieną parengiamąjį teismo posėdį, kuriame su ieškiniu nesutiko. Nors sutiko, kad būtų atlikta DNR ekspertizė, tačiau sutartu laiku į ekspertizę neatvyko, toliau slapstėsi, bylos procesu visiškai nesidomėjo, neteikė jokių motyvuotų prieštaravimų, prašymų, bylos procesui buvo abejingas.

7Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė išvadoje nurodė, kad atsižvelgiant į vaiko teisę žinoti savo tikruosius tėvus, remiantis ieškovės paaiškinimais, atsižvelgiant į tai, kad atsakovas neatvyko į ekspertizę, kas laikytina kad jo tėvystės netiesioginiu įrodymu, yra pagrindas tenkinti ieškinį ir nustatyti, kad V. K. yra D. M. tėvas, nustatyti vaiko gyvenamą vietą su mama, priteisti iš atsakovo ieškovės prašomą vaikui išlaikymą.

8Ieškinys tenkintinas.

9Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad ( - ) gimė D. M., jo motina įrašyta ieškovė L. M., a.k. ( - ) duomenų apie vaiko tėvą nenurodyta (4 b. l.).

10Pareigą apsaugoti vaiko teises ir teisėtus interesus ir užtikrinti jų įgyvendinimą įtvirtina tiek tarptautiniai (Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija), tiek nacionaliniai teisės aktai (Konstitucija, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (toliau CK), kiti teisės aktai). Vienas iš saugomų ir ginamų vaiko interesų – teisė žinoti savo kilmę. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 9 str. 1 d. nustatyta, kad vaikas nuo gimimo momento turi teisę į vardą, pavardę, tautybę ir pilietybę, teisę į šeimos bei kitus su jo individualybe susijusius ryšius ir jų išsaugojimą. Vaiko teisė, kiek tai įmanoma, žinoti savo tėvus (Vaiko teisių konvencijos 7 str. 1d.), pirmiausia reiškia vaiko teisę žinoti savo biologinius tėvus. Tai ypač aktualu nesantuokiniams vaikams. CK 3.148 straipsnyje išvardyti teisiniai tėvystės nustatymo pagrindai. Šio straipsnio 1 dalyje kaip pagrindas tėvystei nustatyti nurodyti moksliniai įrodymai (ekspertizių išvados dėl giminystės ryšio įrodymo) ir kitos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse (toliau CPK) išvardytos įrodinėjimo priemonės (šalių paaiškinimai, liudytojų parodymai ir kt.). Tuo atveju, jeigu šalys atsisako ekspertizės arba dėl tam tikrų objektyvių priežasčių nėra galimybės jos atlikti, pagrindu tėvystei nustatyti gali būti įrodomieji faktai, patikimai patvirtinantys tėvystę: bendras vaiko motinos ir spėjamo vaiko tėvo gyvenimas, bendras vaiko auklėjimas, išlaikymas, taip pat ir kiti įrodymai.

11Teismas atsižvelgia į tai, kad pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę dalyvaujantys civiliniame teisiniame ginče asmenys turi įstatyminę pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 178 str.). Įrodinėjimo tikslas, kurio turi siekti civilinės bylos dalyviai ir bylą nagrinėjantis teismas - teismo įsitikinimas, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja. Teismas turi vertinti įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu įrodinėjamų aplinkybių išnagrinėjimu, pagal įstatymą, neteikiant išankstinės galios jokiems įrodymams, išskyrus įstatymo pripažintus turinčiais didesnę įrodomąją reikšmę (CPK 185 str.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje praktikoje pripažinta, kad civiliniame procese įrodymų pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu. Tai reiškia, jog nėra reikalaujama šimtaprocentinio teismo įsitikinimo. Išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo.

12Posėdžio metu ieškovė paaiškino, kad su atsakovu V. K. pradėjo draugauti nuo 2006 m., nuo lapkričio mėn. pradėjo kartu su juo gyventi pas jo motiną iki 7 mėn. nėštumo, be to kurį laiką su atsakovu nuomavos butą (98 b.l.). Iki ieškovė pradėjo lauktis atsakovo vaiko, jų santykiai buvo geri, sužinojęs apie tai, kad ieškovė laukiasi, atsakovas pradėjo reikalauti nutraukti nėštumą, ieškovei nesutikus, pradėjo girtauti, girtas priekabiauti ir muštis, todėl ieškovė grįžo gyventi pas savo motiną. Gimus sūnui pranešė apie tai atsakovui ir siūlė jam gera valia pripažinti tėvystę, tačiau tą jis atsisakė padaryti. Atsakovas vaiką pripažįsta tik girtas. Kaip teismo posėdžio metu ieškovė nurodė liudytojai į teismo posėdį vykti nenori, nes atsakovas agresyvus, visi jo bijo. Atsakovas sūnumi nesidomi nuo jo gimimo, su juo nebendrauja, juo nesirūpina ir išlaikyti nepadeda, aplankė tik du kartus per gimtadienius.

13Reikia pažymėti, kad atsakovui sutinkant teismui paskyrus DNR ekspertizę, atsakovas sutartu laiku į ekspertizę neatvyko, norint įteikti procesinius dokumentus ir teismo šaukimus buvo paskelbta jo paieška per policiją, ieškovą nutarta atvesdinti, tačiau atsakovas slapstėsi, jo brolis atsisakė priimti dokumentus (67-68, 73-75 b.l.). Atsakovas bylos procesu visiškai nesidomėjo, nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį, motyvuotų prieštaravimų ieškovės reikalavimams, neteikė prašymų teismui, bylos procesui buvo abejingas. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, į tai, kad atsakovas kurį laiką iki vaikui gimstant gyveno su vaiko motina, į tai, kad atsakovas atsisakė ekspertizės (77-78 b.l.), teismas tokį atsakovo ekspertizės atsisakymą vertina kaip ieškovės vaiko tėvystės įrodymą (CK 3.148 str. 2 d., CPK 185 str.). Kad atsakovas yra D. M. tėvas patvirtina ir pačios ieškovės paaiškinimai, kurie yra logiški, nuoseklūs, neprieštarauja kitiems įrodymams, todėl netikėti jais teismas neturi pagrindo.

14Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, teismas, atsižvelgdamas į ieškovės paaiškinimus, į atsakovo pasyvumą ir nesidomėjimą nuo 2012 m. liepos mėn. nagrinėjama civiline byla dėl ieškovės vaiko tėvystės nustatymo, nors apie teismine tvarka nustatinėjamą ieškovės vaiko tėvystę jam žinoma, atsakovui atsisakius atlikti tėvystės patvirtinimo ar paneigimo DNR ekspertizę, teismas sprendžia, kad ieškovės reikalavimas yra pagrįstas, įrodytas, todėl nustatytina, kad atsakovas V. K. yra D. M., gim. ( - ), tėvas (CK 3.147 str., 3.148 str., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-06-14 nutartis civ. byloje Nr. Nr. 3K-3-279/2011). Ieškovė neprašė, kad vaikui būtų suteikta atsakovo pavardė, todėl ji nėra keistina.

15Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo.

16Ieškovė prašo nustatyti nepilnamečio vaiko D. M. gyvenamąją vietą su ja, nes tai labiausiai atitiks nepilnamečio vaiko interesus, be to, nuo pat vaiko gimimo būtent ieškovė rūpinosi vaiku, jį išlaikė. Tokiam ieškovės reikalavimui neprieštaravo vaiko teisių apsaugos skyriaus atsakovė, kuri teigė, kad mama tinkamai rūpinasi vaiku, ieškovės šeima Vaiko teisių apsaugos skyriui nėra žinoma, nėra įrašyta į socialinės rizikos šeimų sąrašą. Atsižvelgiant į tai, kad nėra ginčo dėl šio ieškovės reikalavimo, be to, vaikas nuo gimimo gyvena su motina, nepilnamečio vaiko D. M. gyvenamoji vieta nustatytina su motina L. M. (CK 3.169 str.). Tuo pačiu nustatytina, kad atsakovas turi teisę bendrauti su vaiku ir dalyvauti jo auklėjime abiejų tėvų bendru sutarimu, neribojant bendravimo trukmės ir vietos (CK 3.164 str., 3.169 str., CPK 185 str.) .

17Dėl išlaikymo priteisimo.

18Pripažinus atsakovą V. K. nepilnamečio D. M. tėvu, atsakovui atsiranda pareiga išlaikyti savo vaiką (CK 3.192 str.). Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnyje 6 dalyje nustatyta tėvų teisė ir pareiga auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti. Kad abu tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius bei juos prižiūrėti numato ir CK 3.155 straipsnis, 3.156 straipsnis bei 3.192 straipsnio 1 dalis. Tėvo ar motinos atsisakymas nuo pareigų savo nepilnamečiams vaikams negalioja (CK 3.159 str. 1 d.). CK 3.198 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas, priteisdamas išlaikymą turi nustatyti tokį išlaikymo dydį, kuris būtų pakankamas tenkinti vaiko poreikius. Būtinoms vaiko vystymosi sąlygoms sudaryti turi būti patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui. Siekiant, jog suaugęs vaikas taptų visaverte asmenybe, išlaikymo forma bei dydis negali būti ribojami vien vaiko minimalių (fiziologinių) poreikių tenkinimu, visais atvejais svarbu užtikrinti, jog vaikas turėtų materialines sąlygas fiziškai ir socialiai vystytis, realizuoti ir tobulinti savo įgimtus bei įgytus gebėjimus, tėvai atsakingi už vaiko aplinką ir sudaromas realias prielaidas formuotis normaliai vaiko vertybių (požiūrių) sistemai, už paramą vaikui siekiant išsilavinimo, jam realizuojant turimus sugebėjimus, pomėgius.

19Bylos nagrinėjimo iš esmės metu nustatyta, kad ieškovė viena augina minėtą nepilnametį vaiką, gyvena pas savo tėvus, nekilnojamo turto pati neturi, jai tenka pagrindiniai rūpesčiai dėl vaiko priežiūros, auklėjimo, sveikatos, mokslų. Iki vaikui suėjo 3 metai ieškovė gaudavo socialinę pašalpą apie 800 Lt, vaikui suėjus 3 metams 350 Lt, kai vaikui suėjo 5 metai, ieškovė pradėjo dirbti, gauna apie 600 Lt, kurį laiką darbo neturėjo, materialiai ieškovei niekas nepadeda (2, 98 b.l.). Vaikas lanko darželį, už darželį kas mėnesį ieškovė turi mokėti pusę mokėtinos sumos - 32 Lt. Vaiko poreikiai mėnesiui yra apie 750 litų: maistui - 250 Lt per mėnesį (į dieną po 8,33Lt), rūbams/avalynei - 80 Lt per mėnesį, mokslo - ugdymo priemonėms - 30 litų per mėnesį, higienos prekės - 30 litų per mėnesį, gydymo, sveikatos priežiūra (vaikas turi specialių poreikių dėl ausų ligos) - 40 Lt per mėnesį, poilsiui - laisvalaikiui, atostogoms, šventėms - 40 Lt per mėnesį, komunalinių mokesčių dalis tenkanti vaikui - 250 Lt per mėnesį (buto nuoma 200 Lt, paslaugos vidutiniškai 400 Lt : 2 dalis), plius darželis; kas mėnesį nepilnamečiui D. M. iš valstybės mokama 52 Lt išmoka (2, 5-7 b.l.). Ieškovės pajamos yra mažos, jai suteikta teisė gauti Valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą pagal pirmąjį asmens turto ir pajamų lygį, kai valstybė garantuoja ir apmoka 100 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų (8-9 b. l.).

20Atsakovas duomenų apie savo gaunamas pajamas teismui nepateikė, iš Sodros duomenų, atsakovas nuo 2011 m. kovo iki 2012 m. liepos mėn. dirbo UAB „Gabenitra“, nuo 2011 m. rugsėjo mėn. iki 2012 gegužės mėn. gaudavo apie 200 Lt, iki 2012 m. liepos mėn. gaudavo apie 400 Lt, kitų duomenų apie atsakovo kitas gaunamas pajams teismas neturi; atsakovas turi daug nekilnojamo turto (VĮ Registrų centre nurodyta vidutinė viso šio turto vertė apie 52 000 Lt), automobilį (15-32, 34 b.l.). Ieškovei teikiant paaiškinimus buvo kilęs klausimas ar atsakovas dar gali turėti nepilnametį vaiką su galimai buvusia sutuoktine, kuriai priteistas iš jo išlaikymas, teismui pareikalavus, kad atsakovas nurodytų duomenis apie ją ir vaiką, taip pat galimai buvusiai jo sutuoktinei G. K. nusiuntus siūlymą įstoti į bylą (98, 100-103 b.l.), tačiau nustatytu terminu nei minėta moteris nei atsakovas, kuris turi pareigą domėtis bylos eiga, teikti prieštaravimus dėl išlaikymo dydžio, nepatvirtino aplinkybės, kad turi dar vieną išlaikytinį.

21CK 6.461 straipsnio 2 dalyje nustatytas orientacinis vaikui priteistino išlaikymo dydis, t.y. jis turi būti ne mažesnis kaip minimali mėnesinė alga, kuri šiuo metu yra 1000 Lt. Nustatant ieškovo turtinę padėtį vertintinas ne tik jo turimas turtas ir gaunamos pajamos, bet ir tai, kokių priemonių jis ėmėsi, kad gautų atitinkančias savo amžių bei profesines galimybes pajamas, iš kurių būtų teikiamas išlaikymas vaikams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 26 d. nutartis, c.b. Nr. 3K-3-303/2008). Ieškovė neturi duomenų apie atsakovo gaunamas pajamas. Nėra duomenų, kad atsakovas turėtų sveikatos problemų, dėl kurių negalėtų uždirbti pakankamai lėšų savo vaiko išlaikymui, todėl teismas daro išvadą, kad atsakovo turtinė padėtis leidžia jam teikti ieškovės prašomą priteisti minimalų išlaikymą vaikui. Tokiomis aplinkybėmis nėra pagrindo perkelti sūnaus išlaikymo pareigos tik ieškovei, suteikiant galimybę atsakovui iš esmės nusišalinti nuo šios jo prievolės vykdymo.

22Pažymėtina, kad ieškovė prašo sūnaus išlaikymui priteisti iš atsakovo nedidelę, protingą, neviršijančią vaiko minimalių poreikių sumą - 350 Lt per mėnesį, todėl esant ieškovės reikalavimui pagrįstam, įrodytam, jis tenkintinas ir iš atsakovo V. K. priteistinas išlaikymas nepilnamečiam D. M. periodinėmis išmokomis po 350 Lt kas mėnesį nuo ieškinio padavimo dienos (2012-07-10) iki jo pilnametystės (CK 3.194 str., 3.196 str.).

23Ieškovė prašo teismo priteisti iš atsakovo išlaikymo įsiskolinimą už trejus metus iki ieškinio pateikimo dienos, viso 12 600 Lt (1-3 b.l.). Ieškovė nurodė, kad atsakovas nuo vaiko gimimo jokios materialinės paramos savo nepilnamečiui sūnui neteikė, vaiku nesirūpino.

24Išlaikymo įsiskolinimas gali būti išieškotas ne daugiau kaip už trejus metus iki ieškinio pareiškimo dienos (CK 3.200 str.). Atsakovas nepateikė teismui jokių įrodymų, kas prisidėdavo prie savo vaiko išlaikymo, kad rėmė vaiko motiną (CPK 178 str.). Teismas atsižvelgdamas į tai, į ieškovės prašomą priteisti sumą (ieškovė išlaikymo įsiskolinimą skaičiuoja po 350 Lt kas mėnesį), taip pat atsižvelgdamas į atsakovo turtinę padėtį už tą laikotarpį, į tai, kad nėra duomenų, kad jis turėjo kitų nepilnamečių išlaikytinių, buvo darbingas, galėjo gauti didesnes pajamas, todėl atsižvelgdama į teismų praktiką tokiais atvejais nutaria tenkinti ieškovės reikalavimą, priteisiant iš atsakovo išlaikymo įsiskolinimą vaikui už 3 metus nuo 2009-07-09 iki 2012-07-09, skaičiuojant po 350 Lt kas mėnesį, viso 12 600 Lt (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. kovo 22 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-205/2004, 2006 m. rugsėjo 13 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-469/2006, kt.).

25Tėvai privalo įvertinti savo turtinę padėtį, savo pasirengimą užauginti vaikus, elgtis apdairiai, rūpestingai ir imtis visų įmanomų priemonių gauti didesnes pajamas, kad galėtų skirti jiems išlaikymą bent minimaliems jų poreikiams tenkinti. Priešingu atveju, tėvams neįvertinus savo pasirengimo užauginti vaikus, ugdyti asmenybes, sudarant būtinas sąlygas vaikams vystytis, atsakomybė už sąmoningai prisiimtą pernelyg didelę socialinę riziką ir pasekmes tenka patiems tėvams.

26Priteisus iš atsakovo išlaikymą nepilnamečiam D. M., tenkintinas ieškovės reikalavimas paskirti ją uzufrukto teise tvarkyti sūnaus D. išlaikymui skirtas lėšas (CK 3.190 str. 1 d., 3.191 str.).

27Vaikui skirtas išlaikymas privalo būti naudojamas tik jo interesams (CK 3.203 str. 1 d.).

28Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

29Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.).

30Ieškovei buvo suteikta pilnai apmokama valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba ir su šios pagalbos teikimu susijusio išlaidos, todėl šios (405,50 Lt) ir kitos valstybės patirtos išlaidos - 647,00 Lt žyminio mokesčio ir 17,00 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų priteisini iš atsakovo (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 5 p., 82 str., 85 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d., 96 str. 1 d., 66 b.l.).

31Vadovaudamasis CPK 259 str., 263-268 str., 269 str., 270 str., teismas

Nutarė

32Ieškinį patenkinti.

33Nustatyti, kad V. K., a. k. ( - ) yra D. M., a. k. ( - ) tėvas.

34Nustatyti nepilnamečio vaiko D. M., gim. ( - ), gyvenamąją vietą su motina L. M., a.k. ( - )

35Priteisti iš atsakovo V. K., a. k. ( - ) nepilnamečiui sūnui D. M., gim. ( - ), išlaikymo įsiskolinimą už trejus metus 12 600 Lt (dvylika tūkstančių šešis šimtus litų), taip pat išlaikymą po 350 Lt (tris šimtus penkiasdešimt litų) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio pareiškimo gavimo teisme dienos 2012-07-10 iki kol vaikas sulauks pilnametystės, pavedant išlaikymo lėšomis uzufrukto teise disponuoti įstatyminei nepilnamečio sūnaus atstovei – motinai L. M..

36Priteisti iš atsakovo V. K., a. k. ( - ) į valstybės biudžetą 405,50 Lt (keturis šimtus penkis litus 50 ct) valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų, 647,00 Lt (šešis šimtus keturiasdešimt septynis litus) žyminio mokesčio ir 17,00 Lt (septyniolika litų) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų (bylinėjimosi išlaidos valstybei turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. ( - ), “Swedbank”, AB, b.k. 73000, įmokos kodas 5660).

37Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Laura Karmazaitė,... 2. sekretoriaujant Virginijai Matiušovienei, dalyvaujant ieškovei L. M. ir jos... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka bylą išnagrinėjo civilinę... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 5. Ieškovė L. M. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama teismo nustatyti,... 6. Atsakovas V. K. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, po įpareigojimo jį... 7. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad ( - ) gimė D. M., jo motina... 10. Pareigą apsaugoti vaiko teises ir teisėtus interesus ir užtikrinti jų... 11. Teismas atsižvelgia į tai, kad pagal bendrąją įrodinėjimo naštos... 12. Posėdžio metu ieškovė paaiškino, kad su atsakovu V. K. pradėjo draugauti... 13. Reikia pažymėti, kad atsakovui sutinkant teismui paskyrus DNR ekspertizę,... 14. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, teismas, atsižvelgdamas į... 15. Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo.... 16. Ieškovė prašo nustatyti nepilnamečio vaiko D. M. gyvenamąją vietą su ja,... 17. Dėl išlaikymo priteisimo.... 18. Pripažinus atsakovą V. K. nepilnamečio D. M. tėvu, atsakovui atsiranda... 19. Bylos nagrinėjimo iš esmės metu nustatyta, kad ieškovė viena augina... 20. Atsakovas duomenų apie savo gaunamas pajamas teismui nepateikė, iš Sodros... 21. CK 6.461 straipsnio 2 dalyje nustatytas orientacinis vaikui priteistino... 22. Pažymėtina, kad ieškovė prašo sūnaus išlaikymui priteisti iš atsakovo... 23. Ieškovė prašo teismo priteisti iš atsakovo išlaikymo įsiskolinimą už... 24. Išlaikymo įsiskolinimas gali būti išieškotas ne daugiau kaip už trejus... 25. Tėvai privalo įvertinti savo turtinę padėtį, savo pasirengimą užauginti... 26. Priteisus iš atsakovo išlaikymą nepilnamečiam D. M., tenkintinas ieškovės... 27. Vaikui skirtas išlaikymas privalo būti naudojamas tik jo interesams (CK 3.203... 28. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. ... 29. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 30. Ieškovei buvo suteikta pilnai apmokama valstybės garantuojama antrinė... 31. Vadovaudamasis CPK 259 str., 263-268 str., 269 str., 270 str., teismas... 32. Ieškinį patenkinti.... 33. Nustatyti, kad V. K., a. k. ( - ) yra D. M., a. k. ( - ) tėvas.... 34. Nustatyti nepilnamečio vaiko D. M., gim. ( - ), gyvenamąją vietą su motina... 35. Priteisti iš atsakovo V. K., a. k. ( - ) nepilnamečiui sūnui D. M., gim. ( -... 36. Priteisti iš atsakovo V. K., a. k. ( - ) į valstybės biudžetą 405,50 Lt... 37. Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių...