Byla 2S-779-460/2016
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys, uždaroji akcinės bendrovė „Pempininkų būstas“, uždaroji akcinės bendrovė „Būsto paskolų draudimas“, antstolis Aleksandras Selezniovas

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolio Aleksandro Selezniovo (apeliantas) atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-1759-991/2016 pagal pareiškėjų Valstybės įmonės Turto banko ir uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“ skundus dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys, uždaroji akcinės bendrovė „Pempininkų būstas“, uždaroji akcinės bendrovė „Būsto paskolų draudimas“, antstolis Aleksandras Selezniovas,

2Teismas,

Nustatė

3pareiškėja VĮ Turto bankas kreipėsi į antstolį Aleksandrą Selezniovą su skundu prašydama panaikinti antstolio 2015-12-10 patvarkymą Nr. S1-386697 „Dėl lėšų arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą“. Nurodė, kad antstolio Aleksandro Selezniovo žinioje yra vykdomoji byla Nr. 0010/14/04464, pradėta vykdyti pagal 2014-01-31 Vilniaus m. 2-ojo notarų biuro išduotą vykdomąjį raštą Nr. 1-624 dėl 77780,78 Eur skolos ir 16 proc. dydžio metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko A. S. išieškotojo AB Nordea Bank naudai, vykdomoji byla Nr. 0010/12/03087, pradėta vykdyti pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-08-24 išduotą vykdomąjį raštą dėl 6757,35 Eur skolos ir 5 proc. dydžio metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko A. S. UAB „Būsto paskolų draudimas“ naudai, bei vykdomoji byla Nr. 0010/15/03635, pradėta vykdyti pagal 2015-09-03 Klaipėdos miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-7771-777/2013 dėl 286,77 Eur skolos ir 5 proc. dydžio metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko A. S. išieškotojo UAB „Pempininkų būstas“ naudai. Po skolininko A. S. mirties jo nekilnojamąjį turtą paveldėjo Lietuvos Respublika. Turtą šiuo metu patikėjimo teise valdo VĮ Turto bankas. Teigia, kad turto pardavimą turėtų vykdyti antstolis. Dėl to antstolio 2015-12-10 patvarkymas Nr. S1-386697 „Dėl lėšų arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą“, kuriuo pareiškėja įpareigota realizuoti turtą bei pervesti pinigines lėšas į antstolio depozitinę sąskaitą, turėtų būti panaikintas, kaip nepagrįstas.

4UAB „Būsto paskolų draudimas“ kreipėsi antstolį Aleksandrą Selezniovą su skundu prašydama panaikinti 2015-12-10 patvarkymą Nr. S1-386697 „Dėl lėšų arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą“ vykdomojoje byloje Nr. 0010/12/03087, pradėtoje vykdyti pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-08-24 išduotą vykdomąjį raštą dėl 6757,35 Eur skolos ir 5 proc. dydžio metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko A. S. UAB „Būsto paskolų draudimas“ naudai. Nurodė, kad antstolis nepagrįstai įpareigojo VĮ Turto banką parduoti valstybei nuosavybės teise perėjusį įkeistą nekilnojamąjį turtą, butą su rūsiu, esantį Debreceno g. 40-56, Klaipėda, kadangi jį turėtų realizuoti pats antstolis.

5Antstolis Aleksandras Selezniovas nesutikdamas su skundais 2016-01-06 patvarkymais Nr. S1a-570 ir Nr. S1a-554 skundų netenkino ir su vykdomosiomis bylomis persiuntė teismui. Nurodė, kad vadovaujantis „Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių“, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-26 nutarimu Nr. 634, (2015-03-13 Lietuvos Respublikos nutarimu Nr. 259 pakeistų) valstybė, paveldėjusi mirusiojo turtą, šį turtą turi realizuoti pagal CPK 692 straipsnį, t. y. turtą antstolis realizuoti perduoda valstybinės mokesčių inspekcijos įstaigai.

6Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016 m. kovo 4 d. nutartimi pareiškėjų VĮ Turto banko ir UAB „Būsto paskolų draudimas“ skundus tenkino. Nutarė panaikinti antstolio Aleksandro Selezniovo 2015-12-10 patvarkymą Nr. S1-386697 „Dėl lėšų arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą. Nurodė, jog LR Vyriausybės 2004-05-26 nutarimo Nr. 634, kuriuo patvirtintos Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklės, pagrindu paveldėtas turtas Valstybinės mokesčių inspekcijos realizuojamas tik tuo atveju, kai ji nėra vykdymo proceso šalis.

7Apeliantas pateikė atskirąjį skundą, juo prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 4 d. nutartį ir priimti naują sprendimą. Antstolio nuomone, jis negali vykdyti valstybės paveldėto turto realizavimo, kadangi Vykdant išieškojimą iš valstybės, savivaldybės ar biudžetinių įstaigų, išieškojimas gali būti nukreipiamas tik į joms priklausančias pinigines lėšas.

8Atsiliepime Valstybės įmonė Turto bankas su skundu nesutinka, prašo jo netenkinti. Nurodo, jog parduoti valstybės paveldėtą turtą, kai jis yra areštuotas, Turto bankui teisė nesuteikta, atitinkamai VMI nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-03-13 nutarimo Nr. 259 įsigaliojimo taip pat neturi teisės pardavinėti valstybės paveldėtą nekilnojamąjį turtą.

9Atskirasis skundas netenkintinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis, CPK 338 straipsnis).

11Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolio Aleksandro Selezniovo žinioje yra vykdomoji byla Nr. 0010/14/04464, pradėta vykdyti pagal 2014-01-31 Vilniaus m. 2-ojo notarų biuro išduotą vykdomąjį raštą Nr. 1-624 dėl 77780,78 Eur skolos ir 16 proc. dydžio metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko A. S. išieškotojo AB Nordea Bank naudai, vykdomoji byla Nr. 0010/12/03087, pradėta vykdyti pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-08-24 išduotą vykdomąjį raštą dėl 6757,35 Eur skolos ir 5 proc. dydžio metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko A. S. UAB „Būsto paskolų draudimas“ naudai, bei vykdomoji byla Nr. 0010/15/03635, pradėta vykdyti pagal 2015-09-03 Klaipėdos miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-7771-777/2013 dėl 286,77 Eur skolos ir 5 proc. dydžio metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko A. S. išieškotojo UAB „Pempininkų būstas“ naudai. Po skolininko A. S. mirties jo nekilnojamąjį turtą paveldėjo Lietuvos Respublika. Turtą šiuo metu patikėjimo teise valdo VĮ Turto bankas. Antstolis 2015-12-10 priėmė patvarkymą Nr. S1-386697, kuriame nurodė: realizavus valstybei nuosavybės teise perėjusį įkeistą nekilnojamąjį turtą – butą su rusiu, esantį Debreceno g. 40-56, Klaipėda, areštuoja 88951,47 Eur piniginių lėšų sumą ir prašo pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą; įpareigojo VĮ „Turto bankas“ informuoti antstolį apie turto pardavimą.

12Byloje kilo ginčas ir dėl teisės normų, reglamentuojančių išieškojimą iš valstybės paveldėto turto vykdymo procese, aiškinimo ir taikymo.

13Apeliacinės instancijos teismas pirmiausia pažymi, jog valstybės paveldėto turto apskaitymą ir realizavimą reglamentuoja Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-26 nutarimu Nr. 634 (toliau Taisyklės). Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2015-03-13 nutarimu Nr. 259 (Nr. 2015-03963) pakeitė Taisyklių nuostatas, reglamentuojančias valstybės paveldėtino turto apskaitymą. Po Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-03-13 nutarimo Nr. 259 įsigaliojimo valstybės paveldėtą nekilnojamąjį turtą, įskaitant ir jam priskirtus žemės sklypus, perima valstybės įmonė Turto bankas, tačiau akcentuotina, kad parduoti valstybės paveldėtą turtą, kai jis yra areštuotas, įmonei teisė nesuteikta, Valstybinės mokesčių inspekcijos nuo minėto nutarimo įsigaliojimo taip pat nebeturi teisės pardavinėti valstybės paveldėtą nekilnojamąjį turtą.

14Antra, pažymėtina, kad šioje byloje kilusio ginčo specifiką lemia tai, kad sprendžiama dėl išieškojimo tvarkos iš hipoteka įkeisto valstybės paveldėto skolininko (palikėjo) turto. Valstybei perėjęs turtas yra įkeistas išieškotojai AB Nordea Bankui.

15Trečia, nesutiktina su antstoliu, kad negalima vadovautis aukštesnių teismų praktika, jeigu ji nebuvo paskelbta biuletenyje „Teismų praktika“. Pagal Konstituciją teismų praktika formuojama tik teismams patiems sprendžiant bylas (Lietuvos Respublik?s Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d., 2006 m. gegužės 9 d., 2007 m. spalio 24 d. nutarimai ir kt.). Pagal CPK 4 straipsnį vienodos teismų praktikos formavimą įstatymų nustatyta tvarka užtikrina Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose. Žemesniosios instancijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi aukštesniosios instancijos teismų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose. Tai reiškia, kad pagal Konstituciją ir įstatymus teismai, nagrinėdami bylas, turi vadovautis teismų procesiniais sprendimais suformuotais precedentais.

16Ketvirta, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2015 m. liepos 5 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-428-695/2015 pabrėžė, jog vien tai, kad vykdymo proceso metu hipoteka įkeistas skolininko turtas paveldėjimo būdu perėjo valstybės nuosavybėn, savaime nereiškia, kad pasikeitė turto realizavimo procesinė tvarka ir jai netaikytinas specialusis reglamentavimas. Sutiktina su antstoliu, kad išieškojimas, vykdomas iš valstybės, gali būti nukreipiamas tik į valstybei priklausančias lėšas (CPK 668 straipsnio 2 dalis). Tačiau minėta norma nereglamentuoja hipoteka įkeisto valstybės nuosavybėn paveldėjimo būdu perėjusio turto realizavimo tvarkos. Nėra teisinio pagrindo tvirtinti, kad ši norma draudžia antstoliui realizuoti hipoteka įkeistą turtą, kurį paveldėjo valstybė, tapusi hipotekos skolininke.

17Apibendrindamas aptartą teisinį reguliavimą ir teismų praktiką apeliacinės instancijos teismas mano, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-03-13 nutarimo Nr. 259 (Nr. 2015-03963) Taisyklių nuostatos, reglamentuojančias valstybės paveldėtino turto apskaitymą, neapima hipoteka įkeisto valstybės nuosavybėn paveldėjimo būdu perėjusio turto realizavimo ir gautų lėšų paskirstymo.

18Esant nurodytų argumentų ir aplinkybių visetui, pirmosios instancijos teismo nutarties atskirojo skundo motyvais naikinti ar keisti nėra pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas, CPK 339 straipsnis).

19Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 straipsniais,

Nutarė

20Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra... 2. Teismas,... 3. pareiškėja VĮ Turto bankas kreipėsi į antstolį Aleksandrą Selezniovą su... 4. UAB „Būsto paskolų draudimas“ kreipėsi antstolį Aleksandrą Selezniovą... 5. Antstolis Aleksandras Selezniovas nesutikdamas su skundais 2016-01-06... 6. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016 m. kovo 4 d. nutartimi pareiškėjų... 7. Apeliantas pateikė atskirąjį skundą, juo prašo panaikinti Klaipėdos... 8. Atsiliepime Valstybės įmonė Turto bankas su skundu nesutinka, prašo jo... 9. Atskirasis skundas netenkintinas.... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 11. Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolio Aleksandro Selezniovo žinioje yra... 12. Byloje kilo ginčas ir dėl teisės normų, reglamentuojančių išieškojimą... 13. Apeliacinės instancijos teismas pirmiausia pažymi, jog valstybės paveldėto... 14. Antra, pažymėtina, kad šioje byloje kilusio ginčo specifiką lemia tai, kad... 15. Trečia, nesutiktina su antstoliu, kad negalima vadovautis aukštesnių teismų... 16. Ketvirta, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų... 17. Apibendrindamas aptartą teisinį reguliavimą ir teismų praktiką... 18. Esant nurodytų argumentų ir aplinkybių visetui, pirmosios instancijos teismo... 19. Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 straipsniais,... 20. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 4 d. nutartį palikti...