Byla 2A-272-611/2013
Dėl įpareigojimo atlaisvinti taką, tretieji asmenys Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrius, VĮ „Registrų centras“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Kutrienės, Loretos Lipnickienės ir Andžej Maciejevski (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės J. S. apeliacinį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 24 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės J. S. ieškinį atsakovams R. M. ir V. Z. dėl įpareigojimo atlaisvinti taką, tretieji asmenys Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrius, VĮ „Registrų centras“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama įpareigoti atsakovę R. M. sutvarkyti ir atlaisvinti savavališkai užimtą 1 m. pločio projektinį taką, pažymėtą sodų bendrijos „Rūta“ („Linas“) generaliniame plane ir G. M. IĮ „G.M.“ 2011-01-25 sudarytoje situacijos schemoje, nugriaunant pastatytą tvorą bei netrukdyti juo naudotis; taip pat įpareigoti atsakovą V. Z., sutvarkyti ir atlaisvinti savavališkai užimtą 1 m. pločio projektinį taką, pažymėtą sodų bendrijos „Rūta“ („Linas“) generaliniame plane ir G. M. IĮ „G.M.“ 2011-01-25 sudarytoje situacijos schemoje, nugriaunant arba patraukiant pastatytą šiltnamį bei netrukdyti juo naudotis, priteisti solidariai iš atsakovų patirtas išlaidas. Ieškovė nurodė, kad remiantis sodų bendrijos "Rūta" ("Linas") generaliniu planu ir R. M. žemės sklypo Nr. ( - )planu, nuo ieškovei priklausančio žemės sklypo yra suprojektuotas projektinis 1 m. pločio takas. Tačiau kaip matyti iš G. M. individualios įmonės "G.M." 2011 m. sausio 25 d. sudarytos situacijos schemos, atsakovai šį taką yra užėmę ir užtvėrę, t. y. V. Z. yra pastatęs šiltnamį, o R. M. – tvorą, tokiu būdu ieškovė negali tinkamai naudotis šiuo taku ir patekti prie šalia esančio upelio. Šį faktą patvirtina ir 2011 m. gegužės 25 d. antstolės A. P. surašytas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 173/11/107. Atsakovai atlaisvinti taką atsisako.

5Atsakovė R. M. atsiliepimu prašė ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas ir skirti jai 20 000 Lt baudą. Nurodė, kad tako, dėl kurio atlaisvinimo ieškovė kelia reikalavimą, nėra ir nebuvo, nėra įregistruota jokių inžinerinių tinklų kaip „takas“, jai priklausančio žemės sklypo dalies daiktinių teisių suvaržymų, takas nėra įregistruotas nekilnojamojo turto registre, nėra duomenų, kad jam įregistruotas servitutas.

6Atsakovas V. Z. atsiliepimu prašė ieškinį atmesti ir priteisti 1 000 Lt bylinėjimosi išlaidų. Nurodė, kad byloje nėra duomenų, kurie patvirtintų projektinį taką. Ieškovei įsigyjant žemės sklypą buvo žinoma, kad jokio takelio, skirto jai vienai patekti prie upelio nebuvo ir nėra, be to, sodo sklypo Nr.339 plane pažymėtas takas nėra skirtas kieno nors naudojimui, nes jis neįtrauktas į žemės sklypo plotą. Pažymėjo, kad ieškovės pateikta situacijos schema nėra sklypo formavimo dokumentas.

7Trečiasis asmuo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrius prašė ieškinį tenkinti ir įpareigoti atsakovus pašalinti pažeidimus. Nurodė, kad tarp ieškovės ir atsakovų sklypų yra 1 m. projektinis takas. Pažymėjo, kad advokato M. K. pateiktas žemės sklypo planas, kurį sudarė UAB „Vilniaus matininkas“ nėra suderintas su Vilniaus r. žemėtvarkos skyriumi, todėl negali būti įrodymu. Nurodė, kad atsakovų žemės sklypų ribos neatitinka teritorijų matavimo dokumentų, jiems priklausančių žemės sklypų kadastriniams matavimams nustatė trūkumus.

8Trečiasis asmuo VĮ Registrų centras atsiliepimu prašė ieškinį nagrinėti teismo nuožiūra. Nurodė, kad ieškovės ir atsakovų nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų planai, situacijos schemos turėtų būti suderinti su kompetentingomis institucijomis, ribos pažymėtos netikslia kartografine medžiaga.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Vilniaus rajono apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 24 d. sprendimu ieškinį atmetė, iš ieškovės priteisė 1 000 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovui V. Z. bei 22,53 Lt išlaidų valstybei.

11Teismas nustatė, kad ieškovė 2012-10-03 dovanojimo sutarties pagrindu nuosavybėn įgijo 0,0088 ha žemės sklypą ( - ), kadastro Nr. ( - ) ( - ), ji yra šio sklypo savininkė. Teismas konstatavo, kad SB „Rūta“ generaliniame plane, G. M. IĮ „G.M.“ situacijos schemoje, antstolės A. P. surašytame faktinių aplinkybių konstatavimo protokole nustatyta, kad nuo ieškovei priklausančio žemės sklypo tarp atsakovams priklausančių žemės sklypų eina projektinis 1 m. pločio takas. Vis dėlto, pažymėjo, kad Vilniaus r. žemėtvarkos skyrius nustatė trūkumus nekilnojamųjų daiktų – atsakovei R. M. priklausančio žemės sklypo ir atsakovui V. Z. priklausančio žemės sklypo – kadastro duomenų trūkumus, nurodė, kad jų žemės sklypų ribos neatitinka teritorijų planavimo dokumentų, todėl teismas padarė išvadą, kad matininkai atlikę minėtus kadastrinius matavimus galimai nesivadovavo SB „Rūta“ („Linas“) generaliniu planu ir žemės sklypų privatizavimo schemomis. Teismas konstatavo, kad patikslinus kadastrinius matavimus pagal generalinį planą, manytina, kad nurodytoje vietoje atsirastų vietos projektiniam keliui, tačiau kadangi atsakovams priklausančių sklypų kadastriniai matavimai atlikti netiksliai, nėra galimybės nustatyti, ant kieno žemės (ar ant tako) pastatyti atsakovų statiniai. Teismas pažymėjo, kad byloje nereiškiamas reikalavimas dėl žemės sklypų ribos nustatymo, o tokiam reikalavimui nesant, teismas negali spręsti nuosavybės teisių į ginčytiną žemę ir nustatinėti žemės sklypų ribas. Tik nustačius atsakovų sklypų ribas, bus galima nustatyti, ar atsakovams išsipirkus žemės sklypus, liko SB „Rūta“ („Linas“) generaliniame plane pažymėtas takas ir ar atsakovams pastačius statinius pažeidžiama ieškovės teisė naudotis šiuo sklypu.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Ieškovė apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 24 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK normas dėl įrodymų vertinimo: teismas neįvertino visų byloje esančių įrodymų, kuriuos ieškovė pateikė su ieškiniu, neįvertino trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM nurodytų argumentų ir įrodymų, vadovavosi tik atsakovų pateiktais jiems priklausančių žemės sklypų kadastrinių matavimų planais, kuriuos pats teismas laikė neleistinais įrodymais. Neįvertino G. M. IĮ „G.M“ sudarytos situacijos schemos, antstolės A. P. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole nustatytų aplinkybių, todėl sprendimą priėmė formaliai, pažeidė šalių lygiateisiškumo principą.
  2. Byloje nepaneigtos ieškovės nurodytos aplinkybės ir jas pagrindžiantys įrodymai. Be to, ieškovė neturi jokio teisinio pagrindo reikšti reikalavimą dėl kitiems asmenims (atsakovams) priklausančių žemės sklypų ribų nustatymo. Tuo labiau, kad atsakovas priklausančių žemės sklypų ribos pažymėtos tiek SB „Rūta“ generaliniame plane, tiek privatizavimo schemose, yra aiškios ir neturi jokios teisinės reikšmės, ar atsakovų atlikti kadastriniai matavimai ateityje bus suderinti, ar ne.
  3. Faktas, kad atsakovams priklausančių žemės sklypų atlikti kadastriniai matavimai nėra tikslūs, nepaneigia ieškovės nurodytų aplinkybių , kad takas yra užtvertas atsakovų statiniais, todėl negali būti pagrindu teismui atmesti ieškinį.

14Atsakovė R. M. atsiliepimu į ieškovės apeliacinį skundą prašo Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 24 d. sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą į apeliacinį skundą grindžia šiomis aplinkybėmis:

  1. apeliantė neįrodė, kad takas, dėl kurio atlaisvinimo reiškiami reikalavimai, yra ar buvo natūroje. Jo niekada nebuvo. Atsakovė pažymi, kad jos nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype nėra įregistruotų jokių inžinerinių tinklų kaip „takas“, kitų jai priklausančio žemės sklypo dalies daiktinių teisių suvaržymų, t.y. joks servitutas neįregistruotas.
  2. Antstolio aplinkybių konstatavimo protokolas negali būti tinkamu įrodymu, pagrindžiančiu ieškovės ieškinio dalyką. Be to, nepateikta įrodymų, kam minėtas takas priklauso – nors ieškovė ir trečiasis asmuo teigė, kad jis priklauso valstybei, tą įrodančių dokumentų nepateikė.

15Atsakovas V. Z. atsiliepimu į ieškovės apeliacinį skundą prašo Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 24 d. sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas – 300 Lt. Atsiliepimą į apeliacinį skundą grindžia šiomis aplinkybėmis:

  1. pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo visus byloje surinktus įrodymus, ištyrė ir ieškovės pateiktus dokumentus. Nei žemės sklypų ribos, nei ieškovės nurodyto tako vieta valstybinėje koordinačių sistemoje nėra nustatytos, todėl teismas pagrįstai nusprendė, kad jų nenustačius, neįmanoma patenkinti ieškinio reikalavimų.
  2. SB „Rūta“ („Linas“) sklypo plane M 1:2000, kurį 1997-06-05 suderino VĮ Valstybinis žemėtvarkos institutas, Vilniaus rajono regioninis kadastro ir geodezijos centras ir SB „Linas“ pirmininkas nėra paneigtas, juo galima vadovautis nustatant bendro naudojimo kelių ribas. Tą konstatavo ir Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas. Tuo tarpu minėtame plane ieškovės nurodytas takas nepažymėtas.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

17Apeliacinis skundas netenkintinas.

18Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą teisėtumo ir pagrįstumo aspektu, taip pat ex officio patikrinti, ar nėra CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, daro išvadą, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra, todėl pasisako tik dėl ieškovės apeliacinio skundo argumentų.

19Byloje esantys duomenys patvirtina, kad ieškovė nuosavybės teise valdo 0,088 ha žemės sklypą, esantį ( - ) (sklypo Nr. ( - )) (unikalus Nr. ( - )) SB ,,Rūta“ (I t., b.l. 6, 42-43), atsakovas V. Z. nuosavybės teise valdo 0,0788 ha žemės sklypą, esantį ( - ) (sklypo Nr. ( - )) (unikalus Nr. ( - )) SB ,,Rūta“ (I t., b.l. 43), o atsakovė R. M. nuosavybės teise valdo 0,0780 ha žemės sklypą, esantį ( - ) (sklypo Nr. ( - )) (unikalus Nr. ( - )) SB ,,Rūta“ (b.l. 44-45). Ieškovė teigia, kad nuo jai priklausančio sklypo yra suprojektuotas projektinis 1 m pločio takas tarp atsakovų sklypų link upės, tačiau atsakovai yra užtvėrę jį ir trukdo ieškovei šiuo taku naudotis.

20Kaip matyti iš byloje esančio atsakovės R. M. žemės sklypo (Nr.339) schemos, šis sklypas ribojasi su ieškovės ir kito atsakovo V. Z. sklypu (Nr. ( - )), šios atsakovės sklype greta ribos su atsakovo V. Z. sklypu yra suprojektuotas 1 m pločio takas (I t., b.l.9, 10). Tokie atsakovų sklypų projektai yra įregistruoti viešame registre, ieškovės ir atsakovų sklypų tikslieji geodeziniai matavimai nėra įregistruoti viešame registre. Atsakovų sklypų schemos patvirtintos SB „Rūta“ pirmininko 1992 metais. Kaip matyti iš SB „Rūta“ generalinio plano (I t., b.l.21), ieškovės nurodomas takas iš tikrųjų yra pažymėtas ir jis iki žemės sklypų privatizavimo buvo žaliojoje zonoje, priklausė bendrijai, tačiau privatizuojant žemė sklypus, atsakovų sklypų plotai buvo padidinti žalios zonos sąskaita ir minėtas takas yra įbraižytas atsakovės R. M. sklype. Kita vertus, ( - ), Generaliniame plane (I t., b.l.110), ieškovės minimas takas SB „Rūta“ teritorijoje iš viso nėra pažymėtas. Ieškovės pateiktoje į bylą G. M. IĮ „G.M.“ situacijos schemoje ieškovės minimas 1 m pločio projektinis takas taip pat yra pažymėtas atsakovės R. M. žemės sklype. Duomenų, kad minėtas takas būtų suprojektuotas ne atsakovei R. M. priklausančiame žemės sklype ar kad būtų suprojektuotas valstybiniame žemės sklype, byloje nėra. Taip pat byloje nėra duomenų, kad ginčo takas, kaip bylos nagrinėjimo metu nurodė Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovė, priklauso valstybei. Taigi, įvertinus byloje esančių įrodymų visumą, atsižvelgiant į tai, kad sodų bendrijos generaliniame plane ginčo takas pažymėtas neaiškiai (t.y. neaišku kuriame žemės sklype), tačiau jis aiškiai pažymėtas atsakovės R. M. sklype, darytina išvada, kad ginčo takas kaip projektinis yra pažymėtas būtent atsakovei R. M. priklausančiame sklype, o ne tarp atsakovų žemės sklypų. Ieškovės apeliaciniame skunde nurodoma aplinkybė, kad ginčo takas yra suprojektuotas išilgai atsakovei R. M. priklausančio žemė sklypo ribos bei išilgai atsakovui V. Z. priklausančio žemės sklypo vakarinės ribos, t.y. tarp atsakovų sklypų, nėra pagrįsta bylos įrodymais, o aukščiau nurodytų įrodymų visuma tokį teiginį paneigia. Pagal bylos duomenis viešame registre ieškovės žemės sklype nėra pažymėti jokie servitutai (daiktinės teisės), suteikiantys teisę ieškovei naudotis atsakovės R. M. sklype esančiu taku, atitinkamai nei vieno atsakovo sklype taip pat nėra įregistruoti servitutiniai takai (daiktinės teisės), kuriais naudotis būtų suteikta teisė ieškovei ir (ar) kitiems asmenims (I t., b.l.6-8, 42-45). Byloje taip pat nėra duomenų, kad viešame registre būtų pažymėtas bei įregistruotas ginčo takas kaip savarankiškas nuosavybės teisės objektas.

21Pagal CK 4.37 str. savininkas turi teisę savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti. Pagal CK 4.39 str. nuosavybės teisė gali būti apribota paties savininko valia, įstatymų ar teismo sprendimo, o kilus abejonėms dėl nuosavybės teisės apribojimo, visais atvejais laikoma, kad nuosavybės teisė neapribota. Nagrinėjamu atveju dėl aukščiau nurodytų motyvų, atsižvelgdama į nustatytas faktines aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovų nuosavybės teisės nėra apribotos ir nėra teisinio pagrindo riboti atsakovų nuosavybės teises į jų turimus byloje minimus žemės sklypus. Byloje nebuvo reiškiamas reikalavimas dėl servituto naudotis taku per atsakovų sklypus ieškovei nustatymo, ieškovė tik prašė įpareigoti atsakovus netrukdyti jai naudotis ginčo taku, pagal bylos duomenis pažymėtu atsakovės R. M. sklype, pašalinant atsakovams tvorą ir šiltnamį, tačiau ieškovė neįrodė, kad turi teisę naudotis šiuo taku (CPK 178 str.). Ieškovė taip pat neįrodė, kad ginčo takas yra suprojektuotas tarp atsakovams priklausančių sklypų. Aplinkybė, kad sodininkų bendrijos nariai faktiškai prie upės eidavo per atsakovams priklausančius sklypus, nesudaro pagrindo dėl aukščiau nurodytų motyvų pripažinti ieškovei teisę naudotis tokiu taku. Byloje esantis antstolės A. P. surašytas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas tik patvirtina atsakovams priklausančių tvoros ir šiltnamio faktinį buvimą, tačiau neįrodo, kad ieškovės minimas ginčo takas yra suprojektuotas būtent tarp atsakovams priklausančių sklypų, nes antstolis neįgaliotas spręsti tokius klausimus dėl atitinkamos kompetencijos nebuvimo, kita vertus, antstolė, konstatuodama tako tarp atsakovams priklausančių sklypų faktą, nepagrindė, kuo remiantis toks faktas buvo nustatytas. Todėl nėra pagrindo ginti ieškovės teises jos nurodomu CK 4.98 str. nurodytu pagrindu ir ieškinį tenkinti. Pirmosios teismas, atsižvelgiant į aukščiau nurodytus teisėjų kolegijos motyvus ir nustatytas faktines aplinkybes, nepagrįstai pripažino, kad ginčo projektinis takas buvo suprojektuotas ir suformuotas tarp atsakovams priklausančių žemės sklypų, o ne atsakovės R. M. sklype, dėl ko neteisingai nustatė faktines bylos aplinkybes. Todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ieškinio atmetimą grindė tuo, kad neaiškios yra atsakovų sklypų ribos, tačiau dėl aukščiau nurodytų teisėjų kolegijos motyvų bylą iš esmės išsprendė teisingai. Todėl teisėjų kolegija, pripažindama, kad pirmosios instancijos teismo nurodyti ieškinio atmetimo motyvai buvo nepagrįsti ir neteisingi, šioje nutartyje nurodytais patikslintais ieškinio motyvais pirmosios instancijos teismo sprendimą palieka nepakeistą, nes CPK 328 str. draudžia naikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą teismo sprendimą vien formaliais pagrindais (CPK 326 str. 1 d. 1 p.), byla visumoje buvo išspręsta teisingai.

22Dėl nurodytų motyvų ieškovės apeliacinis skundas atmetamas, o skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

23Atmetus ieškovės apeliacinį skundą, iš jos atsakovei R. M. priteistina 847 Lt advokato teisinės pagalbos apeliacinės instancijos teisme išlaidų ir atsakovui V. Z. priteistina 300 Lt advokato teisinės pagalbos surašant atsiliepimą į ieškinį išlaidų (CPK 93 str., 98 str.). Ieškovės patirtos bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidos neatlyginamos (CPK 93 str.).

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

25Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 24 d. sprendimą palikti nepakeistą.

26Priteisti iš ieškovės J. S. 847 (aštuonis šimtus keturiasdešimt septynis) litus bylinėjimosi išlaidų atsakovei R. M. ir 300 (tris šimtus) bylinėjimosi išlaidų atsakovui V. Z..

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama įpareigoti atsakovę... 5. Atsakovė R. M. atsiliepimu prašė ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovės... 6. Atsakovas V. Z. atsiliepimu prašė ieškinį atmesti ir priteisti 1 000 Lt... 7. Trečiasis asmuo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 8. Trečiasis asmuo VĮ Registrų centras atsiliepimu prašė ieškinį nagrinėti... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 24 d. sprendimu ieškinį... 11. Teismas nustatė, kad ieškovė 2012-10-03 dovanojimo sutarties pagrindu... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Ieškovė apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus rajono apylinkės... 14. Atsakovė R. M. atsiliepimu į ieškovės apeliacinį skundą prašo Vilniaus... 15. Atsakovas V. Z. atsiliepimu į ieškovės apeliacinį skundą prašo Vilniaus... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 17. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 18. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 19. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad ieškovė nuosavybės teise valdo 0,088... 20. Kaip matyti iš byloje esančio atsakovės R. M. žemės sklypo (Nr.339)... 21. Pagal CK 4.37 str. savininkas turi teisę savo nuožiūra, nepažeidžiant... 22. Dėl nurodytų motyvų ieškovės apeliacinis skundas atmetamas, o skundžiamas... 23. Atmetus ieškovės apeliacinį skundą, iš jos atsakovei R. M. priteistina 847... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu,... 25. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 24 d. sprendimą palikti... 26. Priteisti iš ieškovės J. S. 847 (aštuonis šimtus keturiasdešimt septynis)...