Byla 2-12752-1009/2018
Dėl materialinio išlaikymo dydžio pakeitimo

1Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų teisėja Sigita Kazlauskienė, sekretoriaujant Rasai Budreckienei, dalyvaujant ieškovei D. K., ieškovės atstovei advokatei Raimondai Klimienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės D. K. ieškinį atsakovui R. K. dėl materialinio išlaikymo dydžio pakeitimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydama pakeisti 2006-06-30 Alytaus rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-209-59/2006 ir 2016-11-27 Alytaus rajono apylinkės teismo įsakymu civilinėje byloje Nr. L2-4518-179/2006 iš atsakovo R. K. priteisto išlaikymo nepilnamečiams vaikams dydį, ir priteisti nepilnamečiams vaikams išlaikymą periodinėmis kas mėnesį mokamomis 75,00 Eur dydžio išmokomis kiekvienam vaikui nuo 2018-08-01 iki vaikų pilnametystės.

5Ieškinyje nurodo, kad 2006 m. nutraukiant šalių santuoka vaikų gyvenamoji vieta teismo sprendimu buvo nustatyta su ja, vaikams priteistas materialinis išlaikymas periodinėmis išmokomis po 14,48 Eur (50,00 Lt). 2006-11-27 teismo įsakymu buvo priteistas išlaikymas dukrai M. K. taip pat po 14,48 Eur (50,00 Lt). Nuo teismo sprendimų praėjo 12 metų. Per tą laiką nepilnamečių vaikų poreikiai išaugo. Priteisto išlaikymo nepakanka užtikrinti net minimalių vaikų poreikių, kadangi ypatingai pabrango prekių ir paslaugų kainos Su atsakovu visiškai nebendrauja, jis prie vaikų išlaikymo visiškai neprisideda. Kiekvieno iš vaikų išlaikymui per mėnesį reikalinga suma sudaro ne mažiau kaip 150,00 Eur. Ji dirba, gauna minimalias pajamas, kadangi vaikai gyvena kartu su ja, jai tenka didesnė kasdienė našta (b. l. 2-3).

6Ieškovė teismo posėdžio metu nurodė, kad palaiko ieškinį ir papildomai paaiškino, jog atsakovas išlaikymo vaikams niekada neteikė, prieš eilę metu vieną kartą buvo davęs šiek tiek pinigų. Daugiau išlaikymui pinigų neskyrė. Vaikai šiuo metu mokosi Ariogalos gimnazijoje. Kiek jai žinoma, atsakovas sveikatos problemų neturi, paskutinį kartą, kuomet matė atsakovą, jis atrodė sveikas, darbingas. Atsakovas mokėsi, turi įgijęs automechaniko specialybę. Šiuo metu jai nežinoma, kur atsakovas gali gyventi. Mažesnieji vaikai tėvo visiškai nepažįsta.

7Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai viešo paskelbimo būdu.

8Ieškinys tenkintinas.

9Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnis). Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-177/2006, 3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008).

10Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad 2006-06-30 Alytaus rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-209-59/2006 buvo nutraukta ieškovės ir atsakovo santuoka, sudaryta 1989-02-10, šalių nepilnamečių vaikų gyvenamoji vieta nustatyta su ieškove D. K., nepilnamečiams vaikams: G., S., M., L., A., E. (buvęs vardas – P. D.), A. J. ir V. iš atsakovo priteistas materialinis išlaikymas po 14,48 Eur (50,00 Lt) iki jų pilnametystės (b. l. 6-8). 2006-11-27 Alytaus rajono apylinkės teismo teismo įsakymu civilinėje byloje Nr. L2-4518-179/2006 iš atsakovo buvo priteistas išlaikymas nepilnametei dukrai M. K. periodinėmis išmokomis po 14,48 Eur (50,00 Lt) iki jos pilnametystės (b. l. 9). Ieškovė dirba, gauna pastovias pajamas (b. l. 12). Atsakovas šiuo metu niekur nedirba (b. l. 13), teismui duomenų apie jo finansinę padėtį nepateikta. Teismo žiniomis atsakovas nekilnojamo turto neturi.

11Išlaikymo dydžio keitimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.201 straipsnis, kurio 1 dalyje nustatyta, kad teismas gali pagal vaiko, jo tėvo (motinos) arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ar prokuroro ieškinį sumažinti arba padidinti priteisto išlaikymo dydį, jeigu po teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas išlaikymas, priėmimo iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis, o 2 dalyje numatyta, kad priteisto išlaikymo dydis gali būti padidintas atsiradus papildomoms vaiko priežiūros išlaidoms (vaiko liga, sužalojimas, slaugymas ar nuolatinė priežiūra).

12Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad išlaikymo dydžio pakeitimo sąlyga – iš esmės pasikeitusi tėvų turtinė padėtis arba (ir) vaiko poreikiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-209-916/2016). Teismas, visų pirma, turi įsitikinti tokios sąlygos (sąlygų) buvimu ir tik tada, atsižvelgdamas į įstatymo nustatytus kriterijus ir suformuluotas tokios kategorijos bylose teismų praktikos nuostatas, spręsti, koks išlaikymo dydis turėtų būti priteisiamas, t. y. laikytinas pakankamu vaiko poreikiams patenkinti. CK 3.192 straipsnio 2 dalyje yra nustatytas proporcingumo kriterijus, kuriuo teismas privalo vadovautis, spręsdamas, kokio dydžio išlaikymas turėtų būti priteisiamas, t. y. išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas.

13Nagrinėjamu atveju akivaizdu, kad nuo išlaikymo priteisimo momento (2006 m.) pasikeitė ekonominė situacija Lietuvoje, padidėjo maisto produktų kainos, nepilnamečiams vaikams natūraliai augant ir vystantis, padidėjo jiems išlaikyti reikalingų lėšų suma. Po teismo sprendimų priėmimo nepilnamečiai šalių vaikai paaugo, pradėjo lankyti mokyklą, todėl teismas daro išvadą, kad nepilnamečiams vaikams iš atsakovo priteisto išlaikymo po 14,48 Eur kas mėnesį net jų būtiniausiems poreikiams patenkinti šiuo metu nepakanka. Teismo nuomone, ieškovės prašomas išlaikymo dydis yra pakankamas protingiems nepilnamečių vaikų poreikiams patenkinti. Dėl šių aplinkybių teismas laiko, kad ieškovės reikalavimas pagrįstas, todėl tenkintinas visiškai, iš atsakovo priteistas išlaikymas didintinas iki 75,00 Eur periodinių mėnesinių išmokų kiekvieną mėnesį kiekvienam vaikui iki vaikų pilnametystės.

14Ieškovė už reikalavimą dėl išlaikymo priteisimo nuo žyminio mokesčio atleista (CPK 83 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Atsakovui tenkanti žyminio mokesčio dalis sudaro 87,00 Eur ((60,52x4)x12mėn.x3proc.= 87,00 Eur). Atsižvelgiant į CPK 85 straipsnio 1 dalies 3 punktą, iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistinas 87,00 Eur žyminis mokestis bei 1,27 Eur pašto išlaidų.

15Antrinės teisinės pagalbos išlaidos valstybei priteisiamos pagal CPK nustatytas taisykles. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas valstybei teismas priteisia savo iniciatyva, gavęs duomenis apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą organizuojančios institucijos apskaičiuotas valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas (CPK 99 straipsnio 2 dalis). Byloje pateiktos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos pagal pateiktą 2018-11-12 pažymą Nr. (2.19) NTP-7-6806 sudaro 182,00 Eur. Ieškovės reikalavimai patenkinti 100 proc. Duomenų, kad atsakovas būtų atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo byloje nėra. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, iš atsakovo valstybės biudžeto naudai priteistina 100 proc. ieškovei suteiktų antrinės teisinės pagalbos išlaidų, kurios sudaro 182,00 Eur (CPK 79 straipsnis, 83 straipsnis, 85 straipsnis, 99 straipsnis).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais,

Nutarė

17ieškinį tenkinti visiškai.

18Pakeisti Alytaus rajono apylinkės teismo 2006-06-30 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2‑209‑59/2006 ir Alytaus rajono apylinkės teismo 2006-11-27 teismo įsakymu civilinėje byloje Nr. L2-4518-179/2006 priteisto išlaikymo dydį.

19Priteisti iš atsakovo R. K., asmens kodas ( - ) nepilnamečiams vaikams E. K., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) A. J.K., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) V. K., gim. 2004-01-14, asmens kodas ( - ) ir M. K., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) po 75,00 Eur (septyniasdešimt penkis eurus 00 ct) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2018-08-01, iki vaikų pilnametystės, išlaikymo sumas indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją.

20Priteisti iš atsakovo R. K., asmens kodas ( - ) 87,00 Eur (aštuoniasdešimt septynis eurus 00 ct) žyminio mokesčio ir 1,27 Eur (vieną eurą 27 ct) pašto išlaidų į valstybės biudžetą (išieškotojas Valstybinė mokesčių inspekcija, įmokos kodas 5660).

21Priteisti iš atsakovo R. K., asmens kodas ( - ) valstybės naudai, 182,00 Eur (vieną šimtą aštuoniasdešimt du eurus 00 ct) antrinės teisinės pagalbos išlaidų (sumokant jas į valstybės biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5630, mokėjimo paskirtis – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą).

22Sprendimą vykdyti skubiai.

23Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmus.

Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų teisėja Sigita... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės D. K.... 3. Teismas... 4. ieškovė kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydama pakeisti 2006-06-30... 5. Ieškinyje nurodo, kad 2006 m. nutraukiant šalių santuoka vaikų gyvenamoji... 6. Ieškovė teismo posėdžio metu nurodė, kad palaiko ieškinį ir papildomai... 7. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko,... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 10. Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad 2006-06-30 Alytaus rajono... 11. Išlaikymo dydžio keitimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio... 12. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad išlaikymo dydžio pakeitimo sąlyga... 13. Nagrinėjamu atveju akivaizdu, kad nuo išlaikymo priteisimo momento (2006 m.)... 14. Ieškovė už reikalavimą dėl išlaikymo priteisimo nuo žyminio mokesčio... 15. Antrinės teisinės pagalbos išlaidos valstybei priteisiamos pagal CPK... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270... 17. ieškinį tenkinti visiškai.... 18. Pakeisti Alytaus rajono apylinkės teismo 2006-06-30 sprendimu civilinėje... 19. Priteisti iš atsakovo R. K., asmens kodas ( - ) nepilnamečiams vaikams E. K.,... 20. Priteisti iš atsakovo R. K., asmens kodas ( - ) 87,00 Eur (aštuoniasdešimt... 21. Priteisti iš atsakovo R. K., asmens kodas ( - ) valstybės naudai, 182,00 Eur... 22. Sprendimą vykdyti skubiai.... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...