Byla 1-109-768/2015

1Panevėžio apygardos teismas, pirmininkaujant Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjui Donatui Jatužiui, sekretoriaujant Jūratei Buitvydienei, dalyvaujant prokurorei Jelenai Sabaliauskienei, gynėjams advokatams Eligijai Norkienei - Paplauskei, Dovilei Baniulei, Gintarui Ruseckui,

2viešame teisiamajame posėdyje, išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

3V. L., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, išsiskyręs, 9 kl. išsilavinimo, nedirbantis, registruotas darbo biržoje, gyv. ( - ), dekl. gyv. vieta - ( - ), anksčiau neteistas (teistumas išnykęs),

4K. Č., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, 7 kl. išsilavinimo, nedirbantis, darbo biržoje neregistruotas, gyv. ( - ), dekl. gyv. vieta - ( - ), anksčiau teistas: 2009-09-04 Rokiškio r. apylinkės teismo Baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 178 str. 2 d. - bauda (5 MGL) 650 Lt, bauda išieškota 2012-04-02; 2012-04-04 Rokiškio r. apylinkės teismo pagal BK 284 str. 1 d. - 60 parų arešto bausme. 2012-10-12 paleistas iš Marijampolės pataisos namų atlikęs arešto bausmę, teistumas neišnykęs,

5V. Č., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė, išsituokusi, vidurinio išsilavinimo, nedirbanti, registruota darbo biržoje, gyv. ( - ), neteista,

6kaltinami padarę nusikalstamą veiką, numatytą BK 129 straipsnio 1 dalyje,

Nustatė

7V. L., K. Č. ir V. Č., 2014 m. gruodžio 21 d., laikotarpiu nuo 16.00 val. iki 19.00 val., tiksliai nenustatytą valandą, bute, esančiame ( - ), būdami apsvaigęs nuo alkoholio, veikdami bendrininkų grupėje, dėl asmeninių nesutarimų ir pykčio, bendrais veiksmais sudavė rankomis, kojomis ir žarstekliu 21 smūgį V. D. į galvą ir kitas kūno vietas, tuo padarė poodines kraujosruvas kairiame dilbyje, kairėje plaštakoje, odos nubrozdinimus su poodinėmis kraujosruvomis kairiame petyje, kairėje šlaunyje, kairėje blauzdoje, nugaros kairėje mentės bei užpakalinės pažastinės linijos srityse, poodines kraujosruvas ir odos nubrozdinimus veide, poodinę kraujosruvą kairėje ausyje, muštinę žaizdą pakaušyje, kraujosruvas abipus galvos minkštuose audiniuose, nosies kaulų lūžį, kraujo patekėjimą po minkštaisiais galvos smegenų dangalais, kraujo išsiliejimą į galvos smegenų skilvelius, kraujosruvas galvos smegenų žievėje, poodines kraujosruvas krūtinėje, dešiniųjų V, VI, VII, VIII, IX šonkaulių lūžius su krūtinplėvės pažeidimais, kairiųjų IV, V, VII, VIII šonkaulių lūžius su krūtinplėvės pažeidimu, kraujosruvas širdiplėvėje, didžiosios taukinės ir plonųjų žarnų pasaito kraujosruvas su plyšimais, kas komplikavosi išoriniu kraujavimu, kraujavimu į krūtinės ir pilvo ertmes, galvos smegenų pabrinkimu ir suspaudimu, tokiu būdu bendrais veiksmais sumušė V. D., kuris nuo galvos, krūtinės ir pilvo sumušimų visumos įvykio vietoje mirė, taip tyčia nužudė V. D., po to, visiems susitarus nuslėpti nusikalstamos veikos pėdsakus, V. L. kartu su K. Č. nukentėjusiojo lavoną išvežė automobiliu „FORD TRANSIT“, valst. Nr. ( - ), ir paslėpė ( - ) miške, prie ( - ) upės, šalia ( - ) kaimo, esančio ( - ) rajone, teritorijos, kur V. D. lavonas rastas 2014 m. gruodžio 22 d. 13.15 val.

8Kaltinamasis V. L. paaiškino, kad 2014 m. gruodžio 21 d. K. Č. kvietimu išgerti brendžio buvo pas V. Č. bute. Jis, K. ir V. Č. brendį gėrė nuo 15 ar 16 val. V. D. atėjo 18 val., kai brendis jau buvo išgertas, todėl nusipirko alaus, kokį kiekį neatsimenantis. Begeriant V. D. dėl V. jam išsakytų priekaištų apie dingusius iš jos pinigus, pradėjo gąsdinti, kad padegsiantis namą. Kilo konfliktas, muštynės. V. D. ėmė peilį ir bandė juo suduoti K. Č.. Jis mėgino sustabdyti muštynes, ramino abi puses. K. besigindamas mušė V. D. kumščiais, sudavė 3-4 kartus jam į galvą, galbūt dar į krūtinę. V. D. laikė peilį, tačiau K. sudavus smūgius, peilį paleido. Taip muštynės baigėsi. Tada K. pakvietė parūkyti prie pečiaus. Parūkę pamatė, kad V. D. praradęs sąmonę arba negyvas. Paguldžius jį ant žemės darė dirbtinį kvėpavimą ir sakė, kad kviestų greitąją pagalbą. Taip pat mano, kad V. D. buvo sulaužytais šonkauliais prieš šį konfliktą, nors jis pats nematė, kad jis būtų sumuštas. Girdėjo, kad V. D. buvo sumušęs A. R.. V. D. smūgių į pilvą niekas nesudavė. Jis pats V. D. nemušė nei delnu, nei keliu. Ikiteismini tyrimo metu, atliekamos jo apklausos metu sakė sau palankias aplinkybes t.y., kad sudavė nukentėjusiajam keturis kartus į veidą, nes žinodamas, kad policijos pareigūnai vartoja fizinį smurtą, norėjo išsaugoti sveikatą. Taip pat nurodė, kad ir V. galėjo suduoti žarstekliu V. D., tačiau žarsteklio V. neturėjo, ji rankoje turėjo tik telefoną. Tuo metu žarsteklis buvo padėtas prie pečiaus. Įvykio vietoje nurodė, kad V. sudavė 4 - 5 smūgius V. D., nes turėjo pareigūnų pasiūlymą, kad jeigu jis taip pasakys, jam iš namų leis pasiimti daiktus. Be to, policijos pareigūnas jam grasino. Ankstesnėse apklausose apie peilį neminėjo, nes tik teisme gali sakyti tiesą. Apie žaizdą V. D. galvoje nieko negali pasakyti, nes ne visą laiką buvo kambaryje. Negali paaiškinti kaip V. D. padarytas 21 sužalojimas ir kaip ant spintelės atsirado jo avalinės pėdsakas. Kad V. D. negyvas nesuprato. Manė, kad jis be sąmonės, todėl K. pasiūlė jį nuvežti pas gydytojus. Ar S. tikrino pulsą neatsimena. Neatsimena kuomet buvo atėjusi jo motina. Kai kurių aplinkybių neprisimena dėl situacijos, o ne dėl alkoholio, nes nebuvo labai girtas. Kodėl V. D. nenuvežė į ligoninę paaiškinti negali. Jo ankstesni paaiškinimai, kad K. išvežė nukentėjusįjį vienas pats buvo neteisingi, tačiau negali paaiškinti kodėl. Jo niekas nevertė taip sakyti. K. vienas pats priėmė sprendimą nevežti V. D. į ligoninę. Jis turėjo viltį, kad galbūt jis atsigaus, todėl K. pasiūlė jį tiesiog palikti nuošalioje vietoje.

9Kaltinamasis V. L. ikiteisminio tyrimo metu apklausiamas kaip įtariamasis, 2014-12-22 ir 2015-02-03, kaltę pripažino iš dalies ir paaiškino, kad 2014-12-21 po pietų, pakviestas K. Č., nuėjo pas V. Č. į butą, kur visi trys gėrė brendį. Apie 16 val. atėjo kaimynas V. D. ir visi gėrė alų. Bebaigiant gerti visą alų, V. pasakė K., kad V. D. anksčiau yra sudavęs jai, kad V. D. su sugyventine pavogė iš jos pinigus, ir ragino K. mušti V. D.. Tada jis, t.y. V. L., pradėjo V. D. priekaištauti, kad šis muša jo seserį L. Jis V. D. pasakė, kad iš savo buto girdi, kaip šis muša seserį, klausė kada baigs tas nesąmones daryti. V. D. jam liepė nesikišti, tada jis sėdinčiam ant lovos V. D. delnu sudavė į veidą gal keturis smūgius. V. D. kraujas nebėgo, nugriuvęs nebuvo. Tada pradėjo V. D. mušti K., kuris atrodė gana girtas ir priekaištavo V. D. dėl to, kad šis pakėlė ranką prieš jo motiną. K. sėdinčiam V. D. sudavė daug smūgių: pirma kumščiais sudavė smūgius į galvą, veidą, daužė abejomis rankomis. Nuo ko V. D. pradėjo bėgti kraujas iš nosies. V. D. nugriuvo ant lovos ir tada K. pradėjo jį spardyti į nugarą. Jis, t.y. V. L., bandė raminti, patraukti K. nuo V. D., tačiau nepajėgė. V. šaukė K. „duok, duok „kurvai“ ir priėjusi sudavė kelis kartus delnu ar kumščiu V. D. į nugarą. Po jos suduotų smūgių, V. pasodino V. D., papurtė ir paliko sėdėti ant lovos. V. D. rankomis valėsi kruviną veidą. Tada jis, t.y. V. L., su K. parūkė ir vėliau pamatė, kad V. D. atrodė kaip nebegyvas. Visi trys žiūrėjo kas jam yra, niekas nepasiūlė kad reikia kviesti greitąją, suprato visi kad V. D. nebegyvas. Ant sofos, kur buvo V. D., buvo matyti kraujo, veidas buvo kruvinas. Jis matė daug kraujo. Tada K. pasiūlė išvežti V. D. kur nors ir išmesti. Jis ir V. su viskuo sutiko, V. liepė greičiau jiems V. D. išvežti. Tada K. išėjo pasiimti savo mašiną iš tėvo namų. Jis, t.y. V. L. liko sėdėti, o V. dar kelis kartus tikrino ar nėra pulso. Netrukus K. atvažiavo su autobusiuku FORD TRANSIT, sustojo prie bendro namo lauko durų. Tuo metu jau buvo sutemę, gal apie 20 val. K. paėmė netoliese lovos, ant grindų buvusį užklotą geltonos spalvos, užklojo V. D.. Tada abu suėmę vienas už pažastų, kitas už kojų, V. D. išnešė į mašiną, įkėlė pro priekines keleivio pusės duris ir paguldė ant sėdynės. Jis tada atsitūpė priekyje prie sėdynės, o K. vairavo. V. liko namuose, ji nebuvo išėjusi į lauką. K. sakė, kad žino, kur V. D. nuvežti. Jie išvažiavo iš ( - ), važiavo link ( - ). Pavažiavus geru keliu apie 3 km, K. pasuko į kairę pusę keliuku per lauką. Po to, pravažiavus apleistas fermas, pavažiavus tolyn per laukus, dar kartą pasuko į kairę, pagal griovį ir pavažiavus gal apie 1 km, jis sustojo netoli miškelio. Matėsi vanduo, buvo apžėlę žolėmis, krūmais. Kai abu iškėlė su visu užklotu V., panešė nuo keliuko apie 3 metrus link vandens pusės, K. pasiūlė V. mesti į upę, tačiau jis, t.y. V. L., pasiūlė palikti, nemesti ir pasakė „gal jis dar atsigaus“. Paguldę V. D., jie patikrino pulsą, tačiau jo neužčiuopė. K. bandė išvažiuoti, tačiau mašina užklimpo, nebeišvažiavo. K. neturėjo savo telefono sąskaitoje pinigų, todėl liepė jam, t.y. V. L., skambinti iš savo, kad juos ištrauktų. Tiksliau K. iš jo telefono skambino pažįstamam vardu Ž., kuris atvažiavo su AUDI A6 automobiliu. Ž. nepavyko ištraukti, tada visi Ž. mašina išvažiavo ant kelio, kur susitiko traktorių „BELARUS“, jį vairavęs vaikinas sutiko padėti ir ištraukė autobusiuką. Tada jie abu nuvažiavo pas K. tėvą į namo kiemą, ten palikę mašina, abu grįžo pas V. Kambaryje dar buvo kraujo ant grindų prie lovos, kur sėdėjo V. D.. Kai sugrįžo, buvo apie 21 val. Kraujas buvo išvalytas nuo grindų ir lovoje. Tada V. paprašė dar alaus nervams nuraminti. Nusipirkę alaus, toliau visi trys gėrė. Gal apie 22 val. į butą atėjo jo motina D. R., kuri tik parūkė ir vėl išėjo. Dar buvo atėjusi jo sugyventinė S. G., tačiau buvo trumpai. Baigus gerti alų, K. išėjo į namus, jis taip pat. Netrukus atvažiavo policijos pareigūnai ir jį sulaikė lauke. V. neįsileido pareigūnų, todėl šie išlaužė duris ir ją sulaikė bute. Jis mano, kad dėl jo smūgių V. D. mirti negalėjo. Jis V. D. iš kelio nesudavė. V. Č. išgėrusi „durniuoja“, „koliojasi“, puola muštis, yra anksčiau grasinusi jo motinai peiliu. Girdėjo kalbas, kad V. muša savo sugyventinį D. Jis yra ginęs D., kai jį norėjo sumušti K. Č.. Jis sekančią dieną po sulaikymo policijoje parodė kelią, kur su K. vežė lavoną ir kur lavoną paliko (3 t., b. l. 133; 134-138; 139-141).

10V. L. papildomos apklausos metu 2015-05-06 ir pareiškus galutinį įtarimą 2015-05-19, kaltės dėl padaryto nusikaltimo nepripažino ir parodė, kad nei vieno smūgio V. D. nesudavė, V. D. lavono slėpti nepadėjo, nesiūlė lavoną užkasti kieme. Jis po to, kai K. sumušė V. D., darė šiam dirbtinį kvėpavimą ir kitiems liepė kviesti greitąją. Jis V. D. padėjo išnešti iš buto ir pakrauti į K. mašiną, nes manė, kad K. veš V. D. į ligoninę. K. išvažiuojant, jis padavė K. savo mobilųjį telefoną, kurį vėliau jam grąžino. Jis nežinojo kur K. išvažiavo. Vėliau jam V. Č. pasakė, kad K. užklimpo ir telefonu prašė padėti jį ištraukti. Jis nuėjo pėsčiomis iki K. užklimpusio automobilio, kurį rado pagal mašinos mirksinčius geltonos spalvos žibintus. Anksčiau jis davė kitokius parodymus, nes buvo išsigandęs, šoke, bijojo pareigūnų. Jam ir jo šeimai K. grasino susidorojimu, liepė prisiimti vienam kaltę dėl nužudymo, o už tai žadėjo mokėti pinigus. Jis pats K. negrasino, laiškų nerašė. (3 t., b. l. 145-148; 155-157)

11Parodymų patikrinimo vietoje metu 2015-02-03 V. L. parodė bute, adresu ( - ), kambarį, kuriame 2014-12-21 gėrė alkoholį su V. D., K. ir V., paaiškino įvykio aplinkybes, kad jis pirmas rankos plaštaka sudavė kelis antausius V., o tada pradėjo mušti K. Po to, kartu su K. nuėjus parūkyti, V. pradėjo mušti V., suduodama 4 – 5 smūgius. (3 t., b. l. 142-143; 144)

12Kaltinamasis K. Č. teisiamojo posėdžio metu paaiškino, kad 2014 m. gruodžio 22 d. begeriant alų V. L. susimušė su V. D.. Mėginant juos išskirti V. D. užsimojo prieš jį, todėl sudavė jam kelis kartus į nugarą, šoną ir pasodino jį. Praėjus valandai paėmė V. D. už rankos. Ji buvo šalta. Patikrinus pulsą suprato, kad širdis neplaka. Tada atsivarė automobilį. Nešant V. D. iš mamos buto, jis išslydo prie lauko durų ir jo galva trenkėsi į slenkstį, dėl to V. D. galvoje atsirado žaizda. V. D. nunešė į automobilį ir nuvežė ten, kur jis vėliau buvo rastas. Negali paaiškinti, kodėl V. L. apie šį įvykį pasakojo kitaip. Po įvykio visas aplinkybes prisiminė geriau, tačiau buvo apklausinėjamas kai dar buvo neblaivus. Pirmos apklausos metu pasakė daugmaž viską teisingai, tačiau mama jo neragino mušti V. D.. V. L. už tai, kad V. D. mušdavo jo seserį, pirmas pradėjo jį mušti. V. L. ir į veidą nukentėjusiajam sudavė, ir kojomis spyrė, ir trypė jo galvą. Mama tikrai nesudavė žarstekliu V. D., ji gal tik norėdama pagąsdinti buvo ja užsimojusi. Pamena ir V. L. smūgį keliu. V. D. net nuo sofos nukrito nuo tokio smūgio keliu. Jis mano, kad jie abu su V. L. kalti dėl to kas įvyko, todėl labai gailisi. V. L. sugyventinė buvo atėjusi ir prieš įvykį, ir po jo. Ji kvietė V. L. eiti namo. Neatsimena, ar ji buvo atėjusi V. D. mušimo metu, tačiau užėjusi ji galėjo pamatyti, kas tuo metu vyko kambaryje, tačiau negalėjo girdėti jo žodžių, kad „močela gerai su kačerga pavarė“. Gali būti, kad kraujas ant spintelių atsirado tuo metu, kai V. D. krito. Apklausų metu minėjo apie žarsteklį, nes jo vaizduotėje žarsteklis buvo. Gal mama juo buvo užsimojusi, tačiau netrenkė. Ikiteisminio tyrimo metu galbūt apkalbėjo mamą sakydamas, kad ji ragino mušti V. D.. Niekam nesiūlė prisiimti kaltės.

13Iš įtariamojo K. Č. 2014-12-23 apklausos metu duotų paaiškinimų matyti, kad 2014-12-21 apie 16-17 val., būdamas neblaivus, nuėjo pas motiną V. Č., kur nusinešė brendžio butelį IMPERIAL, 0,7 l talpos. Jis taip pat pasikvietė išgerti mamos kaimyną V. L.. Begeriant, atėjo kaimynas V. D.. Jo mama V. pradėjo priekaištauti V. D., kad šis anksčiau iš jos pavogė 100 Lt. V. D. gynėsi, kad ne jis pavogė, o jo sugyventinė L., kuri yra V. sesuo. Tada į konfliktą įsikišo V. ir pasakė, kad L. pinigus liepė pavogti V. D.. Šio konflikto metu mama ragino V., kad šis muštų V. D.. V. supyko, buvo labai „užsivedęs“ ir pirmas pradėjo mušti sėdintį ant sofos V. D. suduodamas į veidą ne amžiau kaip 10 smūgių kumščiais, trenkė V. D. galvą sau į kelią. V. D. nukritus ant grindų, V. pradėjo jį spardyti: spyrė keletą ar kelioliką kartų V. į pakaušį, po to trypė galvą koja. Vienu momentu jo motina žarstekliu sudavė 3 kartus per V. D. kojas (blauzdas), po to sudavė per nugarą. Jis taip pat V. sudavė 2 kartus per nugarą ir liepė keltis. Pasodintas ant sofos V. D. prasėdėjo apie valandą. Kilus įtarimui, kad V. D. nebegyvas, jis uždėjo ant krūtinės plaštaką, tačiau širdis neplakė. Motina su V. tikrino pulsą, tačiau neužčiuopė. Tada V. pasakė, kad V. D. mirė, todėl reikia jį kažkur išvežti ir paslėpti. Jo kūną kartu su V. įkrovė į automobilį FORD TRANSIT, ( - ), ir nuvežė link ( - ) kaimo. V. jį ištempė ir kažkur paliko, o grįžęs pasakė, kad paliko gulėti, gal atsigaus. Kadangi jų mašina užklimpo skambino Ž. S.. Ž. atvažiavo Audi A6 automobiliu, bandė traukti, tačiau jam nepavyko. Tada visi trys išvažiavo link ( - ). Bevažiuodami pamatė ir sustabdė traktorių. Paprašius traktoriaus vairuotojas sutiko padėti ir ištraukė užklimpusią mašiną. Grįžę atgal į butą pas jo motiną, toliau gėrė. Jis matė, kad kraujas nuo lovos jau buvo išvalytas. Žarsteklis, kuriuo V. D. mušė mama, buvo apie pusę metro ilgio, viename gale su lenkta rankena, kitas galas tiesus. (t. 5, b. l. 5-10)

14Iš 2015-01-08 parodymų patikrinimo vietoje protokolo ir vaizdo įrašo matyti, kad K. Č. parodymų patikrinimo vietoje metu paaiškino ir parodė, kokiu būdu V. L. mušė V. D., paaiškino, kokį smūgių skaičių ir į kurias kūno vietas sudavė tiek V. L., tiek jis pats, taip pat paneigė prieš tai duotus paaiškinimus, kad jo mama V. Č. žarstekliu mušė V. D., savo šį paaiškinimą motyvuodamas tuo, kad jis duodamas parodymus dar buvo šoke, tačiau neneigė to, kad mama mosikavosi žarstekliu gąsdindama V. D.. Apžiūrėjus vietą prie pečiaus, patraukus prie pečiaus pagal šiaurinę sieną stovintį mažą suoliuką, kuris apkrautas įvairiais patiesalai, lygiagrečiai sienai, pagal pat sieną ant grindų buvo rastas metalinis žarsteklis. Žarsteklis, kurio ilgis apie 76 cm, paimtas. (t., 5, b. l. 12-14, 15 - 26; 3 t., b. l. 144 - diskelis)

15Iš 2015-05-18 įtariamojo K. Č. apklausos protokolo matyti, kad pripažįsta sudavęs V. D. du smūgius - į nugarą ir šoną, tačiau tai padarė besigindamas, mėgindamas išskirti V. D. ir V. L., kai turbūt V. D. pagalvojęs, kad ir jis nori jį mušti, norėjo suduoti smūgius jam, t.y. K. Č.. Jis V. L. ar jo šeimos nariams negrasino, už pinigus kaltės prisiimti nesiūlė. Tai jam V. L. siūlė prisiimti kaltę už pinigus. (t., 5, b. l. 27, 28-29)

16Kaltinamoji V. Č., kai jai buvo pranešta apie įtarimą padarius nusikaltimą, numatytą 129 straipsnio 1 dalyje, kaltu neprisipažino (2 t., b. l. 192; 193).

17V. Č., apklausta kaip įtariamoji 2014-12-22, parodė, kad 2014-12-21 pas ją į namus, esančius ( - ), atėjo sūnus K. Č. ir kaimynas V. L., su kuriais ji išgėrė. Vėliau atėjo kaimynas V. D.. Toliau visi gėrė, konfliktų nebuvo. Ji buvo išėjusi iš buto, o kai grįžo, taip pat nematė, kad tarp vyrų būtų įvykęs koks konfliktas. Apie 18 val. atėjo kaimynė S., V. žmona. Kadangi ji, t.y. V. Č. buvo pavargusi, ji nuėjo miegoti, o visi kiti išėjo iš buto.

18V. Č., apklausta 2015-01-12, parodė, kad V. D. atrodė blaivus. Ji buvo išėjusi į lauką, kai ji grįžo, jai kilo įtarimas, kad V. D. pamuštas, nes jo veidas buvo su kažkokiais paraudimais, bėgo iš nosies kraujas. Ji klausė „ką jūs čia darot“, tai V. atsakė „jisai žino už ką“. Toliau visi gėrė alų. Begeriant V. pradėjo priekaištauti V. D. dėl pavogto metalo, o V. D. gynėsi, kad nevogė. Ji pamatė, kaip V. sėdinčiam V. D. keliu sudavė į krūtinę. Ji liepė visiems išeiti ir V. išsivedė V. D. apkabinęs per pečius į lauką. K. išėjo paskui juos. Ji nukraustė stalą, sutvarkė ir nuėjo miegoti. Po to naktį, gal apie 23.30 val., ji išgirdo stiprų beldimą į duris, ji išsigando, į „112“ iš savo mobiliojo numerio, kurio neprisimena, baigiasi „066“. Ji sakė, kad laužia duris ir tuo metu į kambarį įėjo pareigūnai. K. važinėja į Angliją, kažką dirba. Jis iš Anglijos grįžo savaitė laiko iki šio įvykio ir važinėjo su kažkokiu dideliu automobiliu. V. su V. D. konfliktavo dėl metalo, dar dėl kažko, norėjo mušti su beisbolo lazda. Ji gyvena su sugyventiniui D. G.. V. D. nuomojosi butą iš D. ir gyveno su V. seserimi L. G.. V. D. ir L. blogai sugyvendavo, nes girdėdavosi jų bute barniai, triukšmas, muštynės. L. vaikščiojo su mėlynėmis paaky. Ji yra mačiusi kaip pats V. mušė savo seserį, savo motiną. V. D. iki šio įvykio buvo sumuštas, panašiai, prieš dvi savaites ir matėsi begyjanti gelsvos spalvos mėlynė po akimi. Bute Nr. ( - ) V. gyvena su savo motina D. R. ir savo sugyventine S. Jos, t.y. V. Č., santykiai su V. D. buvo labai geri. 2014 m. gruodžio 12 ar 13 d. L. pavogė iš jos namų 100 Lt kupiūrą. Pinigus jai grąžino D. su V. Ji anksčiau sakė V. D., kad jei šis triukšmaus bute, jį išvys lauk, todėl V. D. ne kartą grasino padegti namus. Ji V. D. nemušė ir neragino mušti. Ji bute niekur kraujo nevalė. Baltos spalvos spintelės, stovėjusios kambaryje netoli pečiaus, durų tą vakarą niekas nesulaužė. Apie V. D. nužudymą ji nieko nežino. (2 t., b. l. 187-191).

19Pareiškus galutinį įtarimą 2015-05-18 V. Č. parodė, kad kalta neprisipažįsta, tvirtino savo anksčiau duotus parodymus ir parodė, kad įvykio vakarą ji jokių smurtinių veiksmų V. D. atžvilgiu neatliko, kitų mušti nekurstė, lavono slėpti nesitarė. Bute vyko išgertuvės, ji gėrė alkoholį, buvo neblaivi, tačiau viską atsimena. Jai atėjus į kambarį, V. D. veidas buvo paraudęs, sumuštas, bėgo kraujas. Po to ji matė, kaip V. L. iš kelio sudavė V. D. į veidą. Nežino, iš kur galėjo atsirasti V. D. kraujo ant jos liemenės, jos „kroksų“. Ji V. D. nemušė, niekur neišsikruvino ir kraujo nevalė. Ji tą vakarą, kai V. D. išėjo su V. L., V. L. ar kam kitam neskambino. Jai taip pat niekas neskambino. Ji nuėjo iš karto miegoti ir kas toliau vyko nežino. Daugiau pas ją niekas nebuvo atėjęs. Kaimynės S., R. buvo atėjusios, kai atvyko pareigūnai. Ji po šio įvykio negrasino susidoroti asmenims, kurie yra susiję su šiuo įvykiu, tai yra S., R., V. L.. Niekam nesiūlė už pinigus prisiimti vienam kaltės dėl V. D. nužudymo. (2 t., b. l. 193-195).

20Ekspertas R. Ž. paaiškino, kad V. D. buvo nustatyti visi nauji šonkaulių lūžiai su kraujosrūvomis. Jokių sąaugų ant šonkaulių nesimatė. Jei šonkaulių lūžis būtų savaitės senumo, būtų pastebėjęs. Išvadoje nurodė, kad sužalojimai galėjo būti padaryti suduodant rankomis, kojomis ir kažkokiu daiktu, kadangi žaizda pakaušyje yra su ryškiu nubrozdinimu. Aukos kojose kraujosrūvos yra 1x5 dydžio, tai taip pat galėjo būti padaryta pailgas pagal formą daiktu. Žarstekliu galėjo būti padaryta žaizda pakaušyje, kairėje šlaunyje, kairėje blauzdoje. V. D. mirė nuo galvoje, krūtinėje ir pilve nustatytų sužalojimų visumos. Patys pavojingiausi gyvybei buvo smūgiai į galvą, šonkaulių lūžiai, pilvo sumušimas kepenų srityje.

21Liudytoja S. G. parodė, kad 2014 m. iš gruodžio 21 d. į 22 d. matė, kaip K. Č. mušė V. D. per šonus, jį spardė. Tai buvo V. Č. namuose. Maždaug tarp 21 – 23 val. jai paskambino V. L. ir pakvietė ateiti į pirmą aukštą pas V. Č.. Įėjusi pas V. Č. pamatė ant žemės gulintį V. D.. Pradžioje galvojo, kad jis guli girtas, todėl K. Č. pasakė, kad pakeltų, tačiau vietoje to, K. Č. pradėjo V. mušti daužydamas per šonus, spardyti. V. D. į smūgius nereagavo. G. V. Č. žodžius, - „jam taip ir reikia, duok daugiau“. Ji tada nubėgo namo ir pasakė V. L. motinai D. R., kad mušamas D. Tuomet D. R. taip pat nuėjo pas V. Č. pažiūrėti kas ten vyksta. Sugrįžusi nieko nepasakė, tik verkė. Neužilgo per langą pamačiusi, kad V. su K. kažkur išėjo, nuėjo atgal pas V. Č. į namus. V. Č. jai pasakė, kad V. miega. Tuo metu V. D. buvo pasodintas ant sofos. Ant jo kojų matėsi mėlynės, rankų pirštų panagės buvo pamėlę, aplink nosį, burną, ausis matėsi sukrešėjęs kraujas. Jo kakta buvo prakirsta. Patikėjo, kad jis miega, tačiau patikrinusi pulsą jo neužčiuopė, be to, V. nekvėpavo, todėl suprato, kad jis nebegyvas. Pasimetė, bet toliau buvo pas V. Č.. Jos abi laukė grįžtančių K. ir V. Laukdama vaikštinėjo po kambarį, tuo tarpu V. Č. ją ramino sakydama, kad viskas bus sutvarkyta. V. buvo išgėrusi, tačiau ne girta. Jautėsi, kad ji rami. Neklausinėjo V. Č. kas primušė V. D.. Neužilgo autobusiuku atvažiavę K. Č. ir V. L. išnešė V. D. lavoną. Jos dar prašė pažiūrėti, ar nepamatys kokie nors pašaliniai žmonės. Jie nepasakė kur išveža lavoną. Ji buvo streso būsenoje, pasimetusi, nežinojo ką daryti, tiesiog buvo kartu su V. Č. ir laukė. Ji skambinėjo sūnui, klausė kada sugrįš. Iš jos sužinojo, kad buvo užklimpusi mašina, kuria išvežė lavoną. Jai V. Č. sakė, kad V. buvo primuštas už tai, kad iš jos pavogė 100 Lt. Be to, jis grasino, kad padegs namus. V. D. buvo mėgėjas grasinti. Kai jis pasigerdavo, būdavo aršus ir visiems grasindavo. V. Č. pasigėrusi taip pat labai arši tampa. D. R. tuo metu bute nebuvo, ji atėjo vėliau, išvažiavus vyrams. Ji klausė, kur išėjo vyrai, kur yra V. D.. Pradžioje melavo sakydamos, kad jie išėjo į degalinę, tačiau po to V. Č. pasakė, kad V. D. nebegyvas. Kai grįžo K. Č. ir V. L., jie atsinešė alaus. Begeriant jai pasidarė neramu, todėl išbėgusi iš buto, apie įvykį pranešė policijai. Vėliau, ikiteisminio tyrimo metu, pamelavo tyrėjai, kad V. L. sudavė smūgius V. D.. Ji tuo metu buvo supykusi už tai, kad V. L. girtavo, neklausė jos ir nėjo namo, todėl pareigūnui pasakė, kad V. plaštaka sudavė V. D.. Tuo metu galvojo, kad suduodant plaštaka neužmuštum žmogaus. Skambindama į pagalbos centrą ir pranešdama, kad jos sugyventinis V. L. ir K. Č. muša žmogų, pasikarščiavo. Šią dieną labai tiksliai neprisimena visų įvykio aplinkybių, todėl teismas gali remtis jos parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo metu.

22V. L. su V. D. kartu dirbdavo ir išgerdavo, bet niekada nesimušdavo. V. D. labai mušdavo savo sugyventinę, V. L. seserį L. G.. V. L. savo seserį užtardavo, sakydavo V. D., kad negalima taip elgtis. Kol gyveno ( - ) žinojo ir girdėjo, kad girta V. Č. po įvykio grasino savo sugyventiniui sakydama, - „užmušiau vieną, užmušiu ir kitą“. Ji tada ėjo į darbą ir matė, kaip jie susiginčijo dėl pinigų. Tada V. Č. sviedė akmenį į D. G. ir būtent taip pasakė, - „Užmušiau vieną, užmušiu ir kitą“. Be to, ji naudodama polietileną dusindavo savo sugyventinį. V. L. laiškuose jai rašė, kad K. siūlo jam prisiimti kaltę.

23Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja S. G. parodė, kad 2014-12-21, apie 18 val., ji buvo nuėjusi pas kaimynę V. Č. į butą, adresu ( - ), pamatė kambaryje ant grindų, ant nugaros gulintį kaimyną V. D.. Matė, kad buvo V. D. mėlynas kairys šonas ties šonkauliais. Bute buvo jos sugyventinis V. L., V. Č. ir šios sūnus K. Č.. Ji K. Č. liepė pakelti V. D. ir pasodinti ant sofos, tačiau K. gulinčiam V. D. sudavė kumščiais 6-7 smūgius į kairį šoną. V. D. į smūgius nereagavo. V. Č. juokėsi ir ragino K. ir V. L. mušti V. D. daugiau. Tada V. L. sudavė gulinčiam V. D. delnu į veidą, sakydamas „čia tau už seserį“. Po to K. bandė V. D. pakelti, tačiau šis susmuko, ir šis sudavė ne mažiau, kaip 2 smūgius V. D. kumščiais į veidą, į viršutinę kūno dalį, pakėlęs V. D. smogė iš kelio į galvą. Po to ji išbėgo iš buto ir apie tai papasakojo sugyventinio motinai D. R.. Ši išėjo pažiūrėti ir netrukus grįžo verkdama. D. R. jai pasakė, kad K. Č. taip mušė V. D., kad šiam iš burnos, ausų pradėjo bėgti kraujas. Pamačiusi, kad K. Č. su V. L. išėjo iš minėto buto, ji nuėjo pasižiūrėti ir pamatė sukniubusį ant sofos V. D.. Paklausus ar V. D. gyvas, V. Č. pasakė, kad V. D. miega. Ji nepatikėjo. V. D. buvo kruvinas veidas, praskeltas pakaušis ir kakta. Ji patikrino V. D. pulsą, tačiau jo neužčiuopė, jis nekvėpavo, nagai buvo pamėlynavę. Kambaryje ant grindų, baldų matė daug kraujo. Ji klausė kur yra K. ir V., tai V. Č. jai pasakė, kad jie viską sutvarkys. Netrukus jie grįžo. V. L. tikrino ar V. D. gyvas, o K. pasakė, kad nėra ko žiūrėti, nes nebegyvas. V. Č. padavė gelsvos spalvos užuolaidą, su kuria uždengė V. D.. V. L. su K. Č. išnešę kūną, pakrovė į baltos spalvos autobusiuką, abu susėdę ir išvažiavo. Kol jie grįžo, ji visą laiką buvo su V. Č. pas šią bute. V. Č. sakė, kad V. D. taip ir reikia. V. L. grįžo su K. Č., atsinešė alaus ir jie visi gėrė. Begeriant pasakė, kad V. D. nuvežė kažkur prie ( - ) kaimo, prie upės, kad norėjo įmesti į upę, tačiau persigalvojo. K. Č. žadėjo apie 04.00 val. nuvažiuoti ten ir kūną sudeginti. Apie tai ji pranešė policijai. V. L. sudavė smūgius V. D. gal dėl to, kad V. D. mušdavo V. L. seserį L., su kuria gyveno. Prieš šį įvykį V. Č. kaltino V. D. pavogusi iš jos pinigus. V. D. yra grasinęs padegti namus. K. mušė V. D. raginamas V. Č.. Po įvykio nei V. Č., nei kiti asmenys jai negrasino. Jai V. rašė, kad K. jam siūlo vienam prisiimti kaltę, o už tai jam ir šeimai mokės pinigus (2t., b. l. 42-43; 44-46; 47; 48; 49).

24Liudytoja D. R. parodė, kad 2014 m. gruodžio 21 d. S. G. pasakius, kad pas V. Č. baigia užmušti V. D., nuėjo pažiūrėti kas vyksta. V. D. atrodė nekaip, kruvinu veidu, dar kvėpavo, tačiau į jos kvietimą nereagavo, todėl patikrino pulsą. Nesuprato, ar pulsą užčiuopė, nes buvo labai išsigandusi, pradėjo verkti. Kai ji paklausė, ką jie padarė V. D., V. pasakė, kad nieko tokio, jam dar mažai. Girdėjo, kaip K. Č. pasakė, kad „močia tai pavarė su kačerga“. Šiuos žodžius K. pasakė vėliau, kai jau V. D. kambaryje nebebuvo. Nematė, kad V. būtų turėjusi rankoje žarsteklį. Žarsteklis buvo padėtas virtuvėje prie pečiaus.

25V. Č. kaltino V. D. ir jos dukrą L. dėl 100 Lt vagystės. Ji pati gražino pinigus V. Č. dar tą pačią dieną, nes jautė kaltę. L. prisipažino, kad V. liepė jai paimti iš V. 100 litų.

26Liudytojas Ž. S. parodė, kad datos nepamena, bet apie 19.30 val. iš K. Č. telefono paskambino V. L. ir pasakęs, kad užklimpo jų automobilis, paprašė padėti. Kartu su dukra nuvyko į nurodytą vietą automobiliu Audi. Privažiavęs prie jų pamatė, kad jie tikrai įklimpę. Jie neaiškino priežasčių kodėl jie ten ir ką veikią. Jo automobiliu ištraukti užklimpusio autobusiuko nepavyko, todėl visi kartu važiavo ieškoti traktoriaus. Abu kaltinamieji buvo šiek tiek išgėrę, bet ne girti. Bevažiuojant pamatė važiuojantį traktorių. Susistabdė traktorių bei sutarė, kad padės. Dar vėliau jam į namus atvežė paskolintą virvę automobiliui ištraukti.

27Liudytojas A. U. parodė, kad datos tiksliai nepamena, apie 19. 30 val. padėjo kaltinamiesiems savo traktoriumi ištraukti jų užklimpusį autobusiuką. Atrodė, kad kaltinamieji buvo blaivūs. Vėliau sužinojo, kad į tą vietą buvo išvežtas lavonas.

28Liudytoja A. A. parodė, kad K. Č. atėjo pas juos atsisveikinti su dukryte ir pasakė, kad pasiduoda bei prašė iškviesti policiją. Jis nieko nepasakojo, sėdėjo ir verkė. Jie iš aplinkinių žinojo apie nusikaltimą, be to, K. ieškojo ( - ) policija. Apie dukros sumušimą nežino. Ryte dukra pasakė, kad naktį kvietė policiją, nes ją sumušė ( - ). Kokie buvo K. santykiai su jo mama ji nežinanti, tačiau iš jos K. grįždavo išgėręs.

29Liudytojas B. A. parodė, kad analogiškai A. A..

30Liudytojas G. V. parodė, kad areštinėje galbūt bendravo su kaltinamuoju V. L. 8 minutes, tačiau apie ką, neprisimena. Taip pat jis dalyvavo įvykio vietos apžiūroje. Į įvykio vietą važiavo kartu su A. Ž. ir tyrėja I. S.. V. L. buvo sulaikytas ir laikomas areštinėje. Jam areštinėje buvo paaiškinta, kad yra pakankamai duomenų, kad jis yra prisidėjęs prie nusikaltimo ir jei jis paaiškins, kaip viskas buvo, tai bus vertinama kaip atsakomybę lengvinanti aplinkybė. Tada V. L. rodė kur važiuoti ir parodė vietą, kurioje jie su K. Č. išmetė lavoną. Taip pat vyko į V. L. parodymų patikrinimą vietoje. Kaltinamajam rodant jis viską filmavo. Važiuojant į įvykio vietą kaltinamasis prašė, kad jie jam leistų pasiimti rūbų ir higienos priemonių, nes nėra kam atvežti šių daiktų. Jam buvo leista pasiimti higienos priemones. Kitų daiktų, kuriuos norėjo pasiimti kaltinamasis, pasiimti ir vežtis į areštinę neleido. Jokio psichologinio smurto kaltinamojo atžvilgiu nenaudojo, sąlygų pasiimant daiktus nekėlė.

31Liudytojas D. Š. parodė iš esmės analogiškai liudytojui G. V..

32Liudytojas A. Ž. parodė, kad kur yra V. D. lavonas parodė kaltinamasis V. L.. Vykstant į įvykio vietą V. L. pats savo noru papasakojo nužudymo aplinkybes, tačiau ką tiksliai papasakojo šiuo metu jau nepamena, nes tyrimo pradžioje žiūrima į esmę, o kiek ir kas sudavė smūgių jie tuo metu nesiaiškino. Šis atvejis buvo išskirtinis, nes buvo pranešimas apie nužudymą, tačiau paties nužudytojo nebuvo.

33Liudytojas I. L. parodė, kad kaltinamojo I. L. nepamena. Jam atrodo, kad savo iniciatyva jis pas kaltinamąjį nėjo. Galėjo jie bendrauti apie 30 minučių, tačiau neprisimena apie ką. V. L. galėjo išsakyti kokius nors skundus dėl sąlygų areštinėje ar dėl maisto, tačiau pareiškimų dėl fizinio poveikio neišsakė.

34Įvykio vietos apžiūros metu 2014-12-22 bute adresu ( - ), užfiksuoti ir paimti tyrimui pėdsakai: – antrame, pereinamajame kambaryje įvairūs tušti buteliai nuo alkoholio – alaus, brendžio, cigarečių nuorūkos, rudos spalvos dėmės panašios į kraują ant baltos spintelės šono, ant grindų; ant baltos spintelės durų, kurios buvo pastatytos prie spintelės, vidinėje pusėje rastas avalynės pėdsako fragmentas, baltos spalvos mobilusis telefonas (1t., b. l. 10-12, 13-diskelis, 14-20 - nuotraukos, schema, 153 – avalynės pėdsako fragmentas).

35Papildomos įvykio vietos apžiūros metu bute, adresu ( - ), iš pereinamojo kambario paimtos baltos spalvos spintelės durys su avalynės pėdsako fragmentu; šalia pečiaus ant suoliuko rasta ir paimta medžiagos dalis su rudos spalvos dėmėmis, panašiomis į kraują; paimta megzta pilkos su juoda spalva kepurė (buvo padėta ant maišo su malkomis, prie pečiaus); prie dviviečio fotelio ant grindų rastos ir paimtos mėlynos spalvos guminės šlepetės (1t., b. l. 21-26; 50 - diskelis).

36Automobilio „FORD TRANSIT“, valst. Nr. ( - ), stovėjusio namo kieme, adresu ( - ), apžiūros metu ir papildomos apžiūros metu užfiksuota ant kairės keleivio pusės priekinių durų dvejose vietose, ant priekinės kairės pusės keleivio sėdynės rudos spalvos dėmės, panašios į kraują; ant kairės keleivio pusės priekinių durų rasta ir paimta - seilių dėmės pavyzdys, kvapo pėdsakas nuo sėdynės. Automobilis su vairu dešinėje, su angliškais valstybiniais numeriais, su geltonos spalvos švyturėliais ant stogo. Automobilis grąžintas pagal pakvitavimą A. C. (1t., b. l. 27-28; 34; 30 ir 50 – diskeliai; 75-80; 103-106).

37Panevėžio AVPK NTB SNTS viršininko A. Ž. 2014-12-22 tarnybiniame pranešime nurodyta, kad V. L. parodė vietą prie ( - ) upės, už ( - ) mstl., ( - ) r., apie 5 km nuo ( - ), iš kur su K. Č. FORD TRANSIT automobiliu išvežė ir paliko V. D. lavoną. Šioje vietoje buvo rastas lavonas, buvo iškviesti pareigūnai, kurie atliko apžiūrą. (1 t., b. l. 29).

38A. Ž. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad V. L. sutiko savanoriškai parodyti vietą, kurioje yra V. D. kūnas (t. 1, b.l. 29)

39Įvykio vietos ir lavono apžiūros protokole nurodyta, kad apžiūros metu, o prie ( - ) upės, šalia ( - ), ( - ) miško 319 kvartalo pietiniame kampe, netoli lauko keliuko rastas V. D. lavonas su daugybinėmis kraujosruvomis veide, kitose kūno vietose, žaizda pakaušyje; lavonas truputi apsnigtas, užklotas gelsvos spalvos audeklu su raudonos spalvos dėmėmis panašiomis į kraują, po audeklu ant lavono užmestas pilkos spalvos džemperis; lavonas be avalynės, su kojinėmis; netoli lavono ant žolės matyti raudonos spalvos dėmės, panašios į kraują; ant keliuko rastos automobilio buksavimo žymės; paimtas grunto pavyzdys; kraujo dėmių pavyzdžiai (1t., b. l. 30-32, 35 – diskelis, 36-43).

40Daiktų apžiūros 2015-01-30 protokole nurodyta, kad buvo apžiūrėti ant lavono rasti audeklas - margas geltonos su rudos spalvų, panašus į užuolaidą, ir pilkos spalvos džemperis, ant kurių daugelyje vietų matyti rudos spalvos dėmės panašios į kraują. Daiktai perduoti saugoti į Panevėžio apskrities VPK daiktų saugojimo patalpą (1t., b. l. 56; 57; 58; 59-60; 61; 50 - diskelis).

41Daiktų apžiūros 2015-01-27 ir 2015-01-30 protokoluose nurodyta, kad buvo apžiūrėti paimti papildomos įvykio vietos apžiūros metu iš buto, adresu ( - ), objektai: rausvo audeklo dalis, ant kurios matyti keliose vietose netaisyklingų formų rudos spalvos dėmės panašios į kraują; ant mėlynos spalvos guminių vyriškų šlepečių matyti taškalų formos rudos spalvos dėmės panašios į kraują; megzta pilkos su juodos spalvų vyriška kepurė. Daiktai perduoti saugoti į Panevėžio apskrities VPK daiktų saugojimo patalpą (1t., b. l. 47-49; 53-55; 50 - diskelis).

42Iš Bendrojo pagalbos centro gauti garso įrašai, kurie įrašyti CD laikmenoje „Verbatim CD-R“, laikomi prie bylos. Iš įrašo turinio matyti, kad pranešėja (S. G.) praneša, jog jos kaimynas nužudė žmogų ir kartu su jos vyru V. L. nužudytąjį išvežė. (2 t., b. l. 36-37, 38-41).

43Daiktų apžiūros 2014-12-29 protokole nurodyta buvo apžiūrėtas baltos spalvos mobilusis telefonas „NOKIA 206“, kuris paimtas įvykio vietos apžiūros metu ( - ). Matyti, kad IMEI ( - ), IMEI Nr. ( - ) su UAB „TELE2“ SIM kortele abonento Nr. ( - ). ( pagal pakvitavimą grąžintas V. Č.) (1t., b. l. 68-69, 70-73; 74; 50 - diskelis).

44Daiktų apžiūros 2014-12-29 protokole nurodyta, kad apžiūrėtas asmens kratos metu pas V. L. paimtas mobilusis telefonas „LG“ IMEI Nr. ( - ) su UAB „TELE2Pildyk“ SIM kortele Nr. ( - ). ( perduotas saugoti į Panevėžio apskrities VPK daiktų saugojimo patalpą) (4 t., b. l. 89; 90-91, 92-107; 108; 109; 1 t., b. l. 50 - diskelis).

45Daiktų apžiūros 2014-12-29 protokole nurodyta, kad apžiūrėtas asmens kratos metu pas K. Č. paimtas mobilusis telefonas „NOKIA 6303ci“ IMEI Nr. ( - ) su UAB Omnitel SIM kortele „Ežys“ Nr. ( - ). ( perduotas saugoti į Panevėžio apskrities VPK daiktų saugojimo patalpą) (5 t., b. l. 75; 76-77, 78-81; 82; 83; 1 t., b. l. 50 - diskelis).

46Atlikus V. L. mobiliojo telefono „LG“ IMEI Nr. ( - ) su UAB „TELE2Pildyk“ SIM kortele, kurios abonento Nr. ( - ), analizę, nustatyta, kad iš jo telefono buvo skambinta 2014-12-21 19:09:55 val. į abonentą Nr. ( - ) priklausantį Ž. S., pokalbis truko iki 19:11:49 val., ir 19:20:39 val. Ž. S. skambino V. L. ir pokalbis truko iki 19:21:21 val. (2 t., b. l. 136-137).

47Atlikus Panevėžio AVPK KP Specialiųjų užduočių valdybos 2015-05-14 Nr. 50-PR2-24647 informacijos analizę, nustatyta, kad V. Č. iš jai priklausančio abonento Nr. ( - ) nuo 2014-12-21 16:39:15 val. iki 2014-12-22 00:16:35 val. bendravo su abonentais: Nr. ( - ) – priklauso D. R.; su abonentu Nr. ( - ) – priklauso S. G.; su abonentu Nr. ( - ) - priklauso K. Č.; su Nr. ( - ) - priklauso V. L.:

4816:39:15 val. V. Č. skambino D. R. (pokalbis truko 69 sek);

4919:07:33 val. V. Č. rašo SMS S. G.;

5019:12:55 val. V. Č. skambino K. Č. (pokalbis truko 29 sek);

5119:22:30 val. V. Č. skambino K. Č. (pokalbis truko 0 sek);

5219:24:00 val. V. Č. skambino V. L. (pokalbis truko 100 sek);

53Nuo 19:30:24 iki 19:33:48 val. V. Č. skambino V. L. – praleisti skambučiai;

542014-12-22 02:03:49 val. V. Č. skambino iš Bendrojo pagalbos centro Nr. ( - ) (pokalbis truko 270 sek);

55V. Č. į Bendrąjį pagalbos centrą neskambino. D. G. abonentas Nr. ( - ) buvo išjungtas.

56L. G. abonento Nr. ( - ) kontaktų su V. L., D. R., S. G. abonentais nebuvo.

57S. G. iš jai priklausančio abonento ( - ) bendravo su V. Č., R. R., V. L.. Ji skambino į Bendrojo pagalbos centro Nr. ( - ) du kartus - 2014-12-21 23:45:38 val., pokalbis truko 288 sek., ir 2014-12-22 00:07:48 val. , pokalbis truko 91 sek. (2 t., b. l. 147-151, 152 - diskelis; 153-156).

58Daiktų ( dokumentų) pateikimo metu S. Č. pateikė automobilio „FORD TRANSIT“, valst. Nr. ( - ), raktus, kurie apžiūrėti ir grąžinti kartu su automobiliu pagal pakvitavimą A. C. (2 t., b. l. 75, 76; 1 t., b. l. 50 - diskelis; 103-106).

59Daiktų (dokumentų) pateikimo metu įtariamoji V. Č. pateikė savo rausvos spalvos džemperį, rudos spalvos liemenę, juodos spalvos sportines kelnes, rausvos spalvos guminės šlepetės (kroksus). Ant guminių šlepečių matyti rudos spalvos dėmės panašios į kraują. Daiktai perduoti saugoti į Panevėžio apskrities VPK daiktų saugojimo patalpą (3t., b. l. 42; 43-44, 45-46; 47; 48; 1 t., b. l. 50 - diskelis).

60Daiktų ( dokumentų ) pateikimo metu įtariamasis V. L. pateikė savo striukę, baltos spalvos trumpomis rankovėmis marškinėlius „MACHO IS BACK“, pilkos spalvos su gaubtu džemperį, juodos spalvos sportines kelnės „NIKE“, pilkos spalvos batus „SUPERUM,OUTDOOR“, kurie apžiūrėti ir perduoti saugoti į Panevėžio apskrities VPK daiktų saugojimo patalpą (4 t., b. l. 112; 113-114; 115; 116; 117; 118; 1 t., b. l. 50 – diskelis ).

61Daiktų (dokumentų) pateikimo metu įtariamasis K. Č. pateikė striukę, savo rudos spalvos vyriškus batus „Timberland“, juodos spalvos sportines kelnes „Newline“, pilkos spalvos džemperį „OTTC 2012 ORLANDO“, kurie apžiūrėti ir perduoti saugoti į Panevėžio apskrities VPK daiktų saugojimo patalpą (5 t., b. l. 86-87; 88; 89; 90; 91; 1 t., b. l. 50 - diskelis).

62Valstybinės teismo medicinos tarnybos Serologijos ir DNR laboratorijos specialisto 2015-02-02 - 2015-03-13 išvadoje Nr. S 27/15 (01) nurodyta:

631. Ant medžiagos dalies, paimtos papildomos įvykio vietos apžiūros metu, V. L. džemperio, V. Č. liemenės, K. Č. džemperio, sportinių kelnių, dviejose nuoplovose nuo grindų, nuoplovoje iš automobilio nuo sėdynės, nuo spintelės rastas žmogaus kraujas. Atlikus DNR tyrimą gautas DNR profilis sutampa su V. D. DNR profiliu su 99,9999999999999% tikimybe.

642. Ant žarsteklio (10 obj.), K. Č. kairio bato (5 obj.) rasti žmogaus kraujo pėdsakai. Atlikus DNR tyrimą DNR profilio tinkamo vertinimui negauta.

653. Ant K. Č. dešinio bato (6 obj.) žmogaus kraujo nerasta.

664. Ant V. Č. sportinių kelnių dėmių ir sutepimų, tinkančių kraujo tyrimui, nerasta (1t., b. l. 113-115, 116-125).

67Valstybinės teismo medicinos tarnybos Medicinos kriminalistikos laboratorijos specialisto 2015-03-17 - 2015-05-05 išvadoje Nr. MK 22/15 (01) nurodyta:

681. Tirti pateikta V. D. odos žaizda iš kairio momens srities yra muštinė, padaryta daiktu arba įrankiu, turinčiu cilindrinių savybių traumuojantį paviršių. Tirti pateiktas žarsteklis turi cilindrinių savybių traumuojantį paviršių. Tačiau pasisakyti ar šiuo, tirti pateiktu žarstekliu, yra padaryta tirta kairio momens srities odos žaizda, negalima, kadangi žaizdoje užsifiksavę požymiai yra plačios grupinės priklausomybės, ji konkretaus žalojusio daikto nustatymui netinkama.

692., 3. V. D. megztinio pažeidimas Nr.l - priekio viršutinėje dalyje, yra padarytas neaštriu būdu, vienu trauminiu poveikiu, pažeidime užsifiksavę požymiai yra rūšinės priklausomybės, įrankio nustatymui netinkami. Todėl nustatyti ar jis padarytas tirti pateiktu žarstekliu negalima. Megztinio pažeidimų Nr.2 ir Nr.3 tikslaus padarymo būdo nustatyti negalima, jie galėjo susidaryti dėl mezginio susidėvėjimo. Megztinio pažeidimų/defektų Nr. 4 - Nr. 14 morfologiniai požymiai rodo, kad nuo jų padarymo praėjęs tam tikras laiko tarpas, todėl tikslaus padarymo būdo nustatyti negalima, jie galėjo būti padaryti kandžių.

70Kelnių pažeidimas padarytas neaštriu būdu, vienu trauminiu poveikiu. Pažeidime užsifiksavę požymiai yra rūšinės priklausomybės, įrankio nustatymui netinkami. Todėl nustatyti ar jis padarytas tirti pateiktu žarstekliu negalima.

71V. D. marškinėliuose mechaninių pažeidimų nėra.

72V. D. drabužių pažeidimų lokalizacija, išsidėstymas nurodyti specialisto išvados tiriamojoje dalyje.

734. V. D. megztinio pažeidimą Nr. 1 pagal lokalizaciją galimai atitinka aprašyta specialisto išvadoje Nr. M 479/14 (P-05) poodinė kraujosruva 6x5 cm krūtinkaulio kūno viršutinio trečdalio projekcijoje. V. D. kelnių pažeidimą pagal lokalizaciją galimai atitinka aprašytas specialisto išvadoje Nr. M 479/14 (P-05) odos nubrozdinimas 1,5x4 cm kairės šlaunies viršutinio trečdalio užpakaliniame paviršiuje, tuoj žemiau sėdmens.

745. Kūno sužalojimai buku daiktu arba įrankiu (tame tarpe ir žarstekliu) gali būti padaromi nepadarant drabužių pažeidimų (1t., b. l. 128-134, 135-139).

75Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalistinių tyrimų biuro specialisto 2015-02-04 išvadoje Nr. 50-5-(89)-IS1-132 nurodyta:

761. Avalynės pėdsakas, rastas ir nukopijuotais plokštelėje, apžiūrint įvykio vietą – dėl V. D. nužudymo, adr. ( - ), yra netinkamas avalynės identifikavimui (1t., b. l. 150-151, 153).

77Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalistinių tyrimų biuro specialisto 2015-03-23 išvadoje Nr. 50-5-(205)-IS1-232 nurodyta:

  1. Du avalynės pėdsakai, išryškinti ant spintelės durelių varčios, paimtos papildomos įvykio vietos apžiūros metu - dėl V. D. nužudymo, adr. ( - ), gali būti tinkami juos palikusios avalynės identifikavimui, tik pateikus konkrečius lyginamuosius pavyzdžius, grupinės priklausomybės nustatymui.
  2. Du avalynės pėdsakai, išryškinti ant spintelės durelių varčios, yra palikti tokio pat tipo avalyne, kaip ir pateikta įtariamojo V. L. avalynė SUPERUM (1t., b. l. 156-159).

78Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalistinių tyrimų biuro specialisto išvadoje 2015-05-14 Nr. 50-5-(359)-IS1-390 nustatyta:

791. Du mechaninio poveikio pėdsakai, palikti ant tyrimui pateiktų spintelės durelių, paimtų papildomos įvykio vietos apžiūros metu - dėl V. D. nužudymo, adr. ( - ), yra netinkami juos palikusio įnagio identifikavimui.

80Tyrimui pateiktas žarsteklis yra pagamintas iš pilkos spalvos kieto metalo. Žarsteklio paviršius padengtas korozija. Vienas žarsteklio galas yra sulenktas 90 laipsnių kampu ir suplotas. Kitas galas, sulenktas ir sudaro savotišką rankeną. Bendras pateikto objekto ilgis – 788 mm, koto skersmuo - 10 mm.

81Kadangi pateiktų spintelės durelių paviršiuje esantys mechaninio poveikio pėdsakai yra netinkami juos palikusio įnagio identifikavimui, tai atsakyti į klausimą ar pėdsakai yra palikti tyrimui pateiktu žarstekliu, nėra galimybės (1t., b. l.163-165).

82Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos Panevėžio skyriaus specialisto 2014-12-23 - 2015-03-06 išvadoje Nr. M 479/14 (P-05) nurodyta:

831. V. D. mirė nuo galvos, krūtinės ir pilvo sumušimų. Tai nurodo poodinės kraujosruvos ir odos nubrozdinimai veide, poodinė kraujosruva kairėje ausyje, muštinė žaizda pakaušyje, kraujosruvos abipus galvos minkštuose audiniuose, nosies kaulų lūžis, kraujo patekėjimas po minkštaisiais galvos smegenų dangalais, kraujo išsiliejimas į galvos smegenų skilvelius, kraujosruvos galvos smegenų žievėje, poodinės kraujosruvos krūtinėje, abipusiai daugybiniai šonkaulių lūžiai su krūtinplėvės pažeidimu, kraujosruvos širdiplėvėje, didžiosios taukinės ir plonųjų žarnų pasaito kraujosruvos su plyšimais, kas komplikavosi išoriniu kraujavimu, kraujavimu į krūtinės ir pilvo ertmes, galvos smegenų pabrinkimu ir suspaudimu.

842. Lavoninių reiškinių būklė, konstatuota lavono tyrimo metu 2014-12-23, 15.00 vai. ir laikymo sąlygos (buvo laikomas šaldytuve) rodo, kad nuo V. D. mirties iki lavoninių reiškinių tikrinimo jo lavone galėjo praeiti 1-3 paros.

853.V. D. lavone nustatyta:

863.1 poodinės kraujosruvos ir odos nubrozdinimai veide, poodinė kraujosruva kairėje ausyje, muštinė žaizda pakaušyje, kraujosruvos abipus galvos minkštuose audiniuose, nosies kaulų lūžis, kraujo patekėjimas po minkštaisiais galvos smegenų dangalais, kraujo išsiliejimas į galvos smegenų skilvelius, kraujosruvos galvos smegenų žievėje, poodinės kraujosruvos krūtinėje, abipusiai daugybiniai šonkaulių lūžiai su krūtinplėvės pažeidimų, kraujosruvos širdiplevėje, didžiosios taukinės ir plonųjų žarnų pasaito kraujosruvos su plyšimais. Šie sužalojimai, pagal makroskopinį vaizdą, padaryti kietais bukais daiktais, kuo galėjo būti kumščiai, koja ar kitas daiktas(-ai), išskyrus peilį, ne mažiau kaip 15 trauminių poveikių pasėkoje, nuo keliolikos iki keliasdešimt minučių laikotarpyje iki mirties. Šie sužalojimai kvalifikuojami sunkiu sveikatos sutrikdymu.

873.2 poodinės kraujosruvos kairiame dilbyje, kairėje plaštakoje, odos nubrozdinimai su poodinėmis kraujosruvomis kairiame petyje, kairėje šlaunyje, kairėje blauzdoje. Šie sužalojimai, pagal makroskopinį vaizdą, padaryti kietais bukais daiktais, 6 trauminiais poveikiais neužilgo iki mirties. Šie sužalojimai kvalifikuojami nežymiu sveikatos sutrikdymu.

884. V. D. mirė nuo galvoje, krūtinėje ir pilve nustatytų sužalojimų visumos.

895. Sužalojimai, pagal makroskopinį vaizdą, panašaus senumo, todėl galėjo būti padaryti neužilgo vienas po kito.

906. Poodinės kraujosruvos kairiame dilbyje ir kairėje plaštakoje galėjo būti padarytos savigynos metu, kaire ranka prisidengiant nuo smūgių.

917. Nukentėjusysis po sužalojimų padarymo galėjo atlikti savarankiškus veiksmus iki kol neprarado sąmonės ir gyventi galėjo nuo keliolikos iki keliasdešimt minučių po sužalojimų padarymo.

928. V. D. lavone ligų, kurios galėjo turėti įtakos mirčiai nenustatyta.

939. V. D. lavono kraujyje rasta 0,80 ‰ (promilės) etilo alkoholio, šlapime rasta 1,14 ‰ (promilės) etilo alkoholio. Gyvam asmeniui tai atitiktų lengvą girtumo laipsnį (2 t., b. l. 3-13).

94Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio teismo psichiatrijos skyriaus specialisto 2015-04-15 išvadoje Nr. 97 TPK – 126/2015 nurodyta, kad V. L. nustatyta: emociškai nestabilaus tipo asmenybės sutrikimas, impulsyvusis tipas. F60.30. Skirti ambulatorinę teismo psichiatrijos ekspertizę netikslinga (4 t., b. l. 2).

95Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio teismo psichiatrijos skyriaus specialisto 2015-04-15 išvadoje Nr. 97 TPK – 125/2015 nurodyta, kad K. Č. nuo 2009-12-08 iki 2010-02-06 buvo gydytas vaikų psichiatro dėl depresijos. Vėliau pas psichiatrus nesilankė. Priklausomybių ligų centre nustatyta diagnozė: Psichikos ir elgesio sutrikimas vartojant alkoholį, priklausomybės sindromas. F10.2. Skirti ambulatorinę teismo psichiatrijos ekspertizę netikslinga (5 t., b. l. 58).

96Asmens blaivumo testu 2014-12-22 04.07 val. V. Č. nustatytas 1,58 promilių girtumas (2 t., b. l. 196).

97Asmens blaivumo testu 2014-12-22 00.37 val. V. L. nustatytas 1,64 promilių girtumas (3 t., b. l. 158).

98Bylos duomenys, kurie pripažintini įrodymais, patvirtina, kad V. L. pagrįstai kaltinamas nužudęs V. D.. Kaltinamasis teisiamojo posėdžio metu neprisipažino padaręs nusikalstamą veiką, ir, priešingai nei ikiteisminio tyrimo metu, pateikė iš esmės kitokį, įvykį apibūdinantį, paaiškinimą. Atliekant ikiteisminį tyrimą kaltinamasis nei vienoje iš jo apklausų, taip pat ir parodymų patikrinimo vietoje metu, nenurodė, kad nukentėjusysis V. D., turėdamas peilį rankoje, puolė K. Č., kuris besigindamas sudavė keletą smūgių V. D.. Tuo metu jis pats, tik stengėsi išskirti konfliktuojančius, tačiau smūgių plaštaka nukentėjusiajam nesudavęs. Save ir kitus kaltinamuosius apkalbėjo dėl savo paties saugumo, nes baiminosi pareigūnų smurto, be to, parodymų patikrinimo vietoje metu norėjo pasiimti asmeninius daiktus, todėl pareigūnų liepiamas davė atitinkamus paaiškinimus. Tačiau šie kaltinamojo pateikti prieštaringi paaiškinimai, įvertinus byloje esančių įrodymų visumą, teismo atmetami kaip nenuoseklūs ir nesutampantys su kitais byloje esančiais duomenimis. Pažymėtina, kad kaltinamasis turi teisę, o ne pareigą duoti paaiškinimus, kaltinamąjį teisinančių paaiškinimų teikimo atveju, paaiškinimai turėtų detaliai ir suprantamai atspindėti loginę įvykio seką bei leisti atkurti įvykio situaciją, kurios atkūrimas padėtų suformuoti išvadas, patvirtinančias arba paneigiančias pateiktus kaltinimus. Šiuo gi atveju, paaiškinimų nenuoseklumas, esminių įvykio detalių nutylėjimas ir jų netikslus apibūdinimas, jų neatitikimas liudytojų ir kito kaltinamojo parodymams, leidžia daryti išvadas, kad V. L. duodamas save ir kitus kaltinamuosius teisinančius, tačiau akivaizdžiai bylos duomenims prieštaraujančius, paaiškinimus, siekia padėti sau ir kitiems kaltinamiems išvengti atsakomybės. Taigi vertindamas kaltinamojo pateiktus paaiškinimus teismas atsižvelgia ir į ikiteisminio tyrimo metu gautus duomenis, kuriuos tarpusavyje sulyginęs, atmeta kaltinamojo versiją, kad tiek jis, tiek kiti kaltinamieji nesiekė nužudyti V. D.. Visų pirma ši kaltinamojo pateikta versija prieštarauja kaltinamojo K. Č. teisme duotiems paaiškinimams, kurie, kaip ir V. L. paaiškinimai, akivaizdu yra nenuoseklūs. Iš jų matyti, kad ne V. L. siekė apginti K. Č., o K. Č. siekė išskirti besimušančius nukentėjusįjį ir kaltinamąjį, kuris buvo ypač aktyvus mušdamas nukentėjusįjį, o tuo pačiu K. Č. gynėsi, nuo neva gresiančių jam smūgių ir sudavė keletą smūgių nukentėjusiajam į galvą. Kaltinamojo V. L. teismui pateikta versija, kad atitinkamus paaiškinimus ikiteisminio tyrimo metu teikė dėl savo saugumo ir įkalbėtas policijos pareigūnų, taip pat prieštarauja bylos medžiagai. Iš V. L., kaip įtariamojo paaiškinimų, pateiktų 2014-12-22 matyti, kad šios pirminės apklausos metu jis nurodė, kad tiek jis (sudavė smūgius delnu), tiek kiti įtariamieji sudavė smūgius nukentėjusiajam (b.l. 135, t. 3). Pažymėtina, kad būtent ši pirminė apklausa atlikta nepraėjus parai po jo sulaikymo, dalyvaujant įtariamojo advokatui, todėl nėra jokio pagrindo manyti, kad įtariamajam galėjo iškilti koks nors realus pavojus jo sveikatai. Be to, kaip matyti iš pateiktos medžiagos, Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdymo vyr. tyrėjas G. V., bendravo su įtariamuoju 2014-12-23, pokalbis vyko aštuonias minutes. Nei kaltinamasis, nei teisme apklaustas liudytojas G. V., neprisiminė šio pokalbio turinio. Vėliau kaltinamasis tik abstrakčiai nurodė, kokiomis aplinkybėmis jam buvo daromas poveikis duoti neteisingus paaiškinimus. Apklausiant teisme policijos pareigūnus G. V. ir D. Š. kaltinamasis neprisiminė, kuris iš jų iškėlė atitinkamas sąlygas ir siūlė jam duoti melagingus paaiškinimus. Liudytojai neneigė, kad kaltinamojo parodymų patikrinimo vietoje metu, kaltinamojo prašymu, davė leidimą kaltinamojo artimiesiems perduoti kaltinamajam būtiniausius higieninius reikmenis, tačiau paneigė, kad būtų kėlę atitinkamas sąlygas, nes nebuvo tuo suinteresuoti, atliko tik kaltinamojo konvojavimo ir apsaugos funkcijas. Taigi vertindamas šias nustatytas aplinkybes teismas konstatuoja, kad kaltinamojo paaiškinimai apie galimą prieš jį smurtą ir poveikį yra išgalvoti.

99Sprendžiant, ar kaltinamasis savo veiksmais prisidėjo prie V. D. nužudymo, teismas vertina bylos duomenų visumą kartu su kaltinamojo V. L. ikiteisminio tyrimo metu pateiktais paaiškinimais. Jau nustatyta, kad kaltinamojo teisme duoti paaiškinimai yra išgalvoti ir jais nėra pagrindo vadovautis. Tačiau nagrinėjamu atveju vertinant įrodymus, svarbią reikšmę turi pirmieji įtariamojo paaiškinimai, kuriuos iš dalies patvirtina liudytojos S. G. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai. Šių apklausų metu (t. 2, b.l. 42, 45) liudytoja patvirtino, kad matė, kaip V. L. keletą smūgių plaštaka sudavė nukentėjusiajam į galvos sritį. Pažymėtina, kad šias aplinkybes liudytoja nurodė dar tą pačią, pranešimo apie įvykį, naktį. Tuo metu įtariamasis V. L. jau buvo sulaikytas, tačiau dar neapklaustas. Taigi šie liudytojos parodymai sutampa su įtariamojo jau minėtais pirminiais paaiškinimais ir įrodo, kad kaltinamasis V. L. sudavė smūgius rankomis nukentėjusiajam į galvos sritį. Tai, kad S. G. teisme pakeitė parodymas teigdama, kad tik iš pykčio kaltinamajam, jog pastarasis laiku negrįžo namo, ji parodžiusi, kad matė, kaip kaltinamasis plaštaka sudavė smūgius, nepaneigia V. L. pateiktų kaltinimų. Šie parodymų keitimo motyvai yra logiškai nepaaiškinami vien dėl to, kad S. G. dėl menkavertės priežasties paprasčiausiai negalėjo nurodyti, kad jai artimas žmogus galimai prisidėjo prie nužudymo. Kita vertus, kaip jau paminėta, tiek jos, tiek V. L. paaiškinimai apie smūgių sudavimą sutapo. Įrodymų vertinimo požiūriu yra svarbūs ir įtariamojo V. L. parodymų patikrinimo vietoje gauti duomenys (t. 3, b.l. 142 – 144). Šio veiksmo atlikimo metu kaltinamasis taip pat patvirtino, kad pats pirmas, už tai, kad nukentėjusysis mušdavo jo seserį, plaštaka sudavė nukentėjusiajam į galvą. Teismo nuomone, šiais paaiškinimais V. L. norėjo sumažinti savo atsakomybės laipsnį teigdamas, kad suduoti smūgiai plaštaka negalėjo sukelti sunkių padarinių, tačiau šie paaiškinimai prieštarauja liudytojos S. G. parodymams, kad jai atėjus nukentėjusysis jau buvo sumuštas ir gulėjo ant žemės, ir tik po to, kai smūgius nukentėjusiajam sudavė K. Č., smūgius sudavė ir V. L.. Kad dar iki į butą ateinant S. G. vyko muštynės ir jame aktyviai dalyvavo V. L., patvirtina kambaryje ant spintelės durelių rasti du V. L. avalynės pėdsakai (t. 1, b.l. 156 – 159) bei ant tos pačios spintelės rasti nukentėjusiojo V. D. kraujo pėdsakai (t. 1, b.l. 115). Šie duomenys leidžia teigti, kad V. L., kaip teigė K. Č., spardė nukentėjusiajam į galvos sritį, kuris beje tuo metu galėjo būti nugriuvęs nuo lovos (šie duomenys užfiksuoti K. Č. apklausose bei įvykio vietos apžiūros metu ant žemės šalia minėtos spintelės rastas kraujo dėmes) bei spardydamas pataikyti ir į spintelės dureles. Iš viso to matyti, kad tiek vienas, tiek kitas kaltinamasis mušė nukentėjusįjį V. D.. Kaltinamasis V. L. taip pat neneigia, kad kartu su K. Č. išgabeno V. D. lavoną ir nuvežę į atokią vietą jį ten paliko. Veikos kvalifikacijai esminės reikšmės neturi aplinkybė, kuriam iš teisiamųjų kilo tokia mintis, tačiau kaltinamųjų bendri veiksmai siekiant paslėpti nužudytojo kūną parodo, kad jie abu suprato, jog prisidėjo prie V. D. nužudymo. Be to, iš V. L. paaiškinimų matyti, kad šioje dalyje jis keitė savo paaiškinimus siekdamas sumenkinti savo kaip bendrininko vaidmenį. Antai 2015-05-06 apklausos metu V. L. neigė supratęs, kad V. D. nebegyvas, manęs, kad K. Č. jį išveža į ligoninę, o pats K. išvežti V. D. kūno nepadėjęs (b.l. 145 - 148, t. 3). Tai dar kartą patvirtina, kad V. L. nebuvo nuoseklus ir siekė klaidinti ikiteisminio tyrimo pareigūnus ir teismą, o tuo pačiu vengė atsakomybės.

100K. Č. duodamus paaiškinimus teismui neneigė, jog galėjo prisidėti prie V. D. nužudymo, gailėjosi, tačiau jo, kaip ir kaltinamojo V. L. parodymai yra nenuoseklūs, menkinantys jo vaidmenį darant nusikalstamą veiką ir siekiantys padėti išvengti atsakomybės V. Č.. Kaltinamasis sutinka, kad suduodamas keletą smūgių nukentėjusiajam į galvos sritį prisidėjo prie nužudymo, tačiau taip veikė gindamasis. Tokie kaltinamojo teiginiai yra nepagrįsti. Byloje nėra duomenų, rodančių, kad buvo susidariusi būtinosios ginties situacija kaltinamajam K. Č.. Kaip teisme paaiškino ekspertas R. Ž., ne kaltinamajam K. Č., o nukentėjusiajam V. D. buvo nustatyti savigynos metu padaryti sužalojimai kairiame dilbyje ir kairėje plaštakoje, atsiradę kaire ranka prisidengiant nuo smūgių (t. 2, b.l. 5). Pačiam K. Č. sužalojimai nepadaryti. Be to, liudytojos S. G. parodymais nustatyta, kad K. Č. sudavė smūgius per nukentėjusiojo šonus ir spardė gulintį V. D.. Jos parodymai sutapo ir su pirminiais kaltinamojo V. L. paaiškinimais, kad K. Č. ne tik, kad sudavė smūgius rankomis nukentėjusiajam į galvos sritį, bet ir spardė nužudytajam į šonus. Tai, kad K. Č. tokius veiksmus galėjo atlikti, patvirtina Teismo medicinos specialisto išvada, kurioje konstatuojama, kad V. D. mirė nuo galvos, krūtinės ir pilvo sumušimų (t. 2, b.l. 5). Kaltinamojo pateiktą versiją, kad žaizda V. D. galvoje galėjo atsirasti tuomet, kai iš buto išnešant V. D. lavoną pastarasis iškrito iš rankų ir galva trenkėsi į slenkstį, teismas atmeta kaip nepagrįstą kitais duomenimis ir atsiradusią nenuoseklių bei nuolat keičiamų paaiškinimų pasekoje. Byloje esantys duomenys nepatvirtina tokios versijos, atvirkščiai, ji paneigiama vertinant jo kaip įtariamojo paaiškinimus ir įtariamojo parodymų patikrinimo vietoje protokolą (b.l. 13, t. 5), iš kurio matyti, kad parodymų patikrinimo vietoje metu K. Č. tvirtino, kad benešant lavoną, šis jam išslydo ir iškrito ant laiptinės lauko durų slenksčio, o galva nukrito ant kilimėlio, patiesto prie lauko durų. Jis nepastebėjo, ar matėsi tada kraujo. Šie duomenys taip pat leidžia daryti išvadą, kad K. Č. teisme pateiktas paaiškinimas dėl žaizdos V. D. galvoje, yra siekis padėti išvengti atsakomybės jo motinai. Kaip matyti visi K. Č. paaiškinimai kito priklausomai nuo nustatytų ir jam byloje žinomų aplinkybių, t.y., jis juos teikė sau ir V. Č. palankia linkme, paaiškinimus derindamas prie jau žinomų faktinių bylos aplinkybių.

101V. Č. yra kaltinama tuo, kad žodžiais kurstė naudoti fizinį smurtą V. D. atžvilgiu bei bendrais veiksmais sudavė rankomis, kojomis ir žarstekliu ne mažiau kaip 21 smūgį V. D. į galvą ir kitas kūno vietas, kas komplikavosi išoriniu kraujavimu, kraujavimu į krūtinės ir pilvo ertmes, galvos smegenų pabrinkimu ir suspaudimu, tokiu būdu bendrais veiksmais sumušė V. D., kuris nuo galvos, krūtinės ir pilvo sumušimų visumos tyčia nužudė V. D.. Kaltinamoji atsisakė teikti paaiškinimus, tačiau teismas, vertindamas įrodymų visumą ir vadovaudamasis vidiniu įsitikinimu, daro išvadą, kad byloje esantys įrodymai yra pakankami jos kaltei pagrįsti. Grįsdamas jos kaltę teismas įvertina ikiteisminio tyrimo metu gautus duomenis, o būtent įtariamųjų pateiktus paaiškinimus, įtariamųjų parodymų patikrinimo vietoje protokolus, specialisto išvadas, atliekant šiuos veiksmus gautus duomenis, kuriuos tarpusavyje sulygina.

102Ikiteisminio tyrimo metu V. Č. neigė kaltę ir visose savo apklausose teikė paaiškinimus, prieštaraujančius kitų įtariamųjų ir liudytojų parodymams (t. 2, b.l. 185, 187 – 191, 194 – 195). Esmingai prieštarauja V. Č. paaiškinimai, kad įvykio vakarą nukentėjusysis V. D. iš jos namų išėjo pats. Liudytojos S. G. parodymai ir kitų įtariamųjų paaiškinimai akivaizdžiai paneigia V. Č. ikiteisminio tyrimo metu pateiktus paaiškinimus, kurie, ikiteisminio tyrimo metu kito ir buvo nenuoseklūs. Byloje nustatyta, kad V. Č. negalėjo nematyti, kaip buvo mušamas nukentėjusysis, nes konflikto metu buvo tame pačiame kambaryje. Be to, minėtos liudytojos ir kitų įtariamųjų parodymais nustatyta, kad V. Č. matė, kaip V. D. kūnas buvo išgabentas iš jos buto. Nekyla abejonių ir tuo, kad V. Č. aktyviais smurtiniais veiksmais prisidėjo prie V. D. nužudymo. Įtariamasis V. L. (t. 3, b.l. 135) paaiškino, kad kai K. Č. mušė V. D., jo motina ragino jį tai daryti, o po to ir pati sudavė V. į nugarą. Parodymų patikrinimo vietoje metu (t. 3, b.l. 142) V. L. taip pat patvirtino, kad V. Č. sudavė 4 – 5 smūgius V. D. į galvą bei galėjo pataikyti į nugarą. Iš esmės panašius pirminius paaiškinimus pradėjus ikiteisminį tyrimą pateikė ir K. Č. (t. 5, b.l. 7 – 8). Jis nurodė, kad mama ragino V. L. mušti V. D. bei pati, V. L. mušant V. D., žarstekliu sudavė nukentėjusiajam per kojas, nugarą. Nors vėliau K. Č. pakeitė savo paaiškinimus ir nurodė, kad mama žarstekliu nukentėjusiojo nemušė, o tik gąsdino, tai prieštarauja bylos medžiagai. Tiek teismo medicinos specialistų išvadų duomenys (t. 2, b.l. 5 – 6, t. 1, b.l. 133), tiek ekspertas R. Ž. patvirtino, kad sužalojimai nukentėjusiojo kojose, po vieną sužalojimą nugaroje ir galvoje, galėjo būti padaryti žarstekliu, t.y., daiktu arba įrankiu, turinčiu cilindrinių savybių traumuojantį paviršių. Šių savybių turi ir K. Č. parodymų patikrinimo vietoje metu (t. 5, b.l. 13, 16) rastas ir paimtas žarsteklis ant kurio buvo rasti žmogaus kraujo pėdsakai (t. 1, b.l. 115). Pažymėtina, kad ir ant V. Č. liemenės rastas V. D. kraujas, nors pati V. Č. teigė, kad kraujo nevalė ir nukentėjusiojo nemušė. Įtariamųjų ir liudytojos S. G. parodymais nustatyta, kad bute, kuriame buvo nužudytas V. D., kraują išvalė V. Č., todėl yra tikimybė, kad kraujas ant V. Č. drabužių galėjo patekti kraujo valymo metu. Kita vertus, negalima atmesti ir tikimybės, kad nukentėjusiojo kraujo ant jos drabužių galėjo užtikšti ir kitiems įtariamiesiems bemušant nukentėjusįjį arba pačiai V. Č. žarstekliu sudavus nukentėjusiajam per galvą. Tokia išvada darytina atsižvelgiant į nukentėjusiojo galvoje nustatytos muštinės žaizdos pobūdį. Be to, teismas papildomai atkreipia dėmesį ir į tai, kad liudytoja D. R. teisiamojo posėdžio metu patvirtino girdėjusi, kaip K. Č., jai atėjus į V. Č. butą, pasakė, - „čia tai gerai motina žarstekliu pavarė“. Visų šių duomenų visuma suteikia pagrindą išvadai, kad V. Č. tiek mušdama rankomis, tiek mušdama žarstekliu prisidėjo prie V. D. nužudymo.

103Pagal BK 24 str. 5 d. kurstytojas yra asmuo, palenkęs kitą asmenį daryti nusikalstamą veiką. Byloje nėra duomenų, kurie leistų daryti išvadą, jog V. Č. palenkė kitus kaltinamuosius daryti nusikalstamą veiką. Vertinant įtariamųjų paaiškinimus galima konstatuoti, kad V. Č. ragino mušti nukentėjusįjį jau po to, kai smurtas buvo pradėtas naudoti. Byloje duomenų, kad jos iniciatyva būtų sumuštas ir nužudytas V. D., nėra. Iš bylos medžiagos matyti, kad konfliktas galėjo kilti dėl kelių priežasčių, t.y., dėl to, kad iš V. Č. buvo pavogti 100 Lt, ir dėl to, kad V. D. smurtaudavo prieš V. L. seserį ir dėl to, kad pats V. D. ginčo metu pagrasino padegsiąs namus. Esant šiems duomenims teismas daro išvadą, kad kaltinime įrašyti teiginiai, jog V. Č. kurstė daryti nusikaltimą yra pertekliniai, apibūdinantys tik jos elgesį darant veiką, todėl šalintini iš kaltinimo. Taip pat šalintinas iš kaltinimo dviprasmiškas teiginys, kad buvo suduota ne mažiau kaip 21 smūgis. Byloje aiškiai nustatytas sužalojimų skaičius, todėl teismas nepritaria, kuomet kaltinime naudojamos dviprasmiškos ir kaltinimo apimtį galinčios išplėsti frazės, paremtos prielaidomis ir spėjimais. Ištyrus bylos duomenis nustatyta, kad kaltinamieji V. L., K. Č. ir V. Č., bendrais veiksmais sudavė rankomis, kojomis ir žarstekliu 21 smūgį V. D. į galvą ir kitas kūno vietas, tuo padarė poodines kraujosruvas kairiame dilbyje, kairėje plaštakoje, odos nubrozdinimus su poodinėmis kraujosruvomis kairiame petyje, kairėje šlaunyje, kairėje blauzdoje, nugaros kairėje mentės bei užpakalinės pažastinės linijos srityse, poodines kraujosruvas ir odos nubrozdinimus veide, poodinę kraujosruvą kairėje ausyje, muštinę žaizdą pakaušyje, kraujosruvas abipus galvos minkštuose audiniuose, nosies kaulų lūžį, kraujo patekėjimą po minkštaisiais galvos smegenų dangalais, kraujo išsiliejimą į galvos smegenų skilvelius, kraujosruvas galvos smegenų žievėje, poodines kraujosruvas krūtinėje, dešiniųjų V, VI, VII, VIII, IX šonkaulių lūžius su krūtinplėvės pažeidimais, kairiųjų IV, V, VII, VIII šonkaulių lūžius su krūtinplėvės pažeidimu, kraujosruvas širdiplėvėje, didžiosios taukinės ir plonųjų žarnų pasaito kraujosruvas su plyšimais, kas komplikavosi išoriniu kraujavimu, kraujavimu į krūtinės ir pilvo ertmes, galvos smegenų pabrinkimu ir suspaudimu, tokiu būdu bendrais veiksmais sumušė V. D., kuris nuo galvos, krūtinės ir pilvo sumušimų visumos įvykio vietoje mirė, taip tyčia nužudė V. D..

104Taigi tarp V. L., K. Č. ir V. Č. veiksmų ir kilusių padarinių – V. D. mirties – būtinasis priežastinis ryšys byloje nustatytas. Kaltinamųjų veiksmai, kuomet nužudymui buvo panaudotas įrankis – žarsteklis, padarytų sužalojimų skaičius gyvybiškai svarbiose kūno vietose (galvoje, krūtinėje, pilve), neabejotinai rodo veiksmų nuoseklumą, pavojingumo suvokimą ir jų norą taip veikti. Taigi teismo nuomone, byloje nustatyta, kad kaltinamieji V. L., K. Č. ir V. Č. padarė tyčinį labai sunkų nusikaltimą, gyvybę atėmė veikdami tiesiogine tyčia (BK 15 straipsnio 2 dalis). Kaltinamieji suvokė, kad suduoda daugybinius smūgius į gyvybiškai svarbias kūno vietas ir norėjo kilusių padarinių. Tokiu būdu padarytas nužudymas teisingai kvalifikuotas pagal BK 129 straipsnio 1 dalį.

105Kaltinamųjų V. L., K. Č. ir V. Č. atsakomybę lengvinančių aplinkybių byloje nėra. Jų atsakomybę sunkinančios aplinkybės yra tos, kad veiką padarė būdami apsvaigę nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui ir veikdami bendrininkų grupėje.

106Skiriant kaltinamiesiems bausmę teismas atsižvelgia į padaryto labai sunkaus nusikaltimo pobūdį ir pavojingumo laipsnį, į kaltės formą ir rūšį, veiksmų tikslus ir motyvus, į kiekvieno iš bendrininkų vaidmenį darant nusikaltimą, į jų asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes. V. L. anksčiau teistas pagrinde už vagystes, teistumas išnykęs (3 t., b. l. 160-184); administracine tvarka anksčiau baustas, galiojančių nuobaudų nėra (3 t., b. l. 185-186); į psichikos sveikatos ir į narkologinę įskaitas neįrašytas (4 t., b. l. 3; 4), tačiau jam nustatytas emociškai nestabilaus tipo asmenybės sutrikimas, impulsyvusis tipas (t. 4, b.l. 2); charakterizuojamas kaip ramaus būdo asmuo, pragyvendavęs iš socialinės pašalpos ir atsitiktinių darbų (4 t., b.l. 86 ); laisvėje gyveno kartu su sugyventine ir sūnumi A. L., gim. ( - ) m. (4 t., b.l. 87 ). K. Č. anksčiau teistas dėl vagystės ir viešosios tvarkos pažeidimo, teistumas neišnykęs (5 t., b.l. 31-43), administracine tvarka baustas už Kelių eismo taisyklių (toliau KET) pažeidimus: 2011-04-13 pagal ATPK 129 str. bauda 4700 Lt (1361 EUR), 2013-02-07 pagal ATPK 123 str. 1 d., 123 str. 5 d. bauda 100 Lt (28 EUR), 2013-10-28 pagal ATPK 134 str. 1 d., bauda 200 Lt (57 EUR), informacijos apie baudų sumokėjimą nėra (5 t., b. l. 47-48); į psichikos sveikatos ir narkologinę įskaitas neįrašytas, tačiau buvo konsultuotas vaikų ir paauglių psichiatro nuo 2008-12-08 iki 2009-02-06 dėl depresijos, vėliau koduotas dėl alkoholio vartojimo, jam nustatyti psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį, priklausomybės sindromas (5 t., b. l. 58, 59; 62; 63; 66); charakteristikoje nurodyta, kad gerai dirbdavo viešuosius darbus, tačiau bendrauja su abejotinos reputacijos asmenimis, kartais piktnaudžiauja alkoholiu, elgiasi veidmainiškai – vieną sako, kitą daro, neturi atsakomybės jausmo, miestelio gyventojai juo nepasitiki, įtaria dėl įvairių vagysčių (5 t., b. l. 69), nevedęs, turi dukrą J. Č. gim. ( - ) m., (t 5, b.l. 53), darbo biržoje neregistruotas (t. 5, b.l. 54), nedirbo (t. 5, b.l. 55). V. Č. neteista, administracine tvarka bausta: 2012-05-21 pagal ATPK 18820 str. bauda 400 Lt (115 EUR), 2014-03-10 pagal ATPK 18820 str. bauda 450 Lt (130 EUR), informacijos apie baudų sumokėjimą nėra, taip pat 2014-07-25 pagal ATPK 178 str. 1 d. įspėjimu (3 t., b. l. 8-10); išsituokusi (t. 3, b.l. 21); į psichikos sveikatos centro, narkologinę įskaitas neįrašyta (3 t., b. l. 31; 33); charakterizuojama neigiamai: seniūnijoje dirbdavo atmestinai, nepareiginga, buvo pastebėta neblaivi. Miestelio gyventojai charakterizuoja kaip stačiokę, arogantišką, bendraujant su abejotinos reputacijos asmenimis, piktnaudžiaujanti alkoholiu, į išgėrimus įtraukiantį ir sūnų, būdama neblaivi ieško konfliktų ir kelia juos (3 t., b. l. 34). Sprendžiant bausmės klausimą teismas taip pat atsižvelgia į tai, kokiomis aplinkybėmis buvo padaryta nusikalstama veika, o būtent į tai, kad kaltinamieji veikė tiesiogine tyčia. Ypač atsižvelgtina į tai, kad iš esmės visų kaltinamųjų gyvenimo būdas, o ypač alkoholio vartojimas, kartais ir piktnaudžiavimas juo, didele dalimi prisidėjo prie to, kad buvo įvykdytas labai sunkus nusikaltimas vedinas paskatų, kurias įtakojo būtent alkoholio vartojimas.

107Atsižvelgiant į visas aukščiau minėtas aplinkybes V. L., V. Č., K. Č. skirtina terminuota laisvės atėmimo bausmė, kurios terminas nustatytinas artimas vidurkiui. Skiriamos bausmės dydis diferencijuojamas ir individualizuojamas atsižvelgiant į kiekvieno kaltinamojo asmenybę. K. Č. anksčiau teistas, baustas administracine tvarka, charakterizuojamas nepatenkinamai, darant nusikalstamą veiką ir siekiant išvengti atsakomybės buvo aktyvus, todėl jam skirtina griežtesnė nei kitiems kaltinamiesiems bausmė. V. L. asmenybė apibūdinama geriau, be to, jis policijos pareigūnams nurodė, kurioje vietoje buvo paslėptas nukentėjusiojo lavonas, todėl jam nustatytina mažesnė laisvės atėmimo trukmė nei K. Č.. V. Č. teisiama pirmą kartą, tačiau charakterizuojama daugiau neigiamai nei patenkinamai, nusikalstamos veikos padarymo metu žodžiais kurstė stipriau mušti nukentėjusįjį, nepadėjo tyrimui, todėl jai nustatoma panašaus dydžio bausmė kaip ir V. L..

108Byloje gauta Panevėžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos pažyma, jog nagrinėjamoje byloje antrinės teisinės pagalbos, teikiamos V. Č. išlaidos sudaro 362 Eur 80 ct. Kaltinamoji gynėjo nebuvo pasikvietusi, jam buvo paskirtas Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos parinktas gynėjas.

109Byloje taipogi gauta Panevėžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos pažyma, jog nagrinėjamoje byloje antrinės teisinės pagalbos, teikiamos V. L. išlaidos sudaro 377 Eur 39 ct. Kaltinamasis gynėjo nebuvo pasikvietęs, jis buvo suimtas, todėl jam buvo paskirtas Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos parinktas gynėjas.

110BPK 106 straipsnio 2 dalis numato teismui teisę, pripažinus kaltinamąjį kaltu, iš kaltinamojo išieškoti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas, susidariusias dėl būtino gynėjo dalyvavimo, išskyrus BPK 51 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose numatytus atvejus.

111BPK 51 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad nagrinėjant bylas, kai yra kaltinamųjų gynybos interesų prieštaravimų (BPK 51 str. 1 d. 4 p.), kai kaltinamasis yra suimtas (BPK 51 str. 1 d. 7 p.), gynėjo dalyvavimas būtinas. Ši nuostata reiškia, kad įstatymų leidėjas numatė, kad siekiant užtikrinti rungimosi principo įgyvendinimą bei užtikrinti gynybą asmeniui, kuriam dėl suėmimo taikymo gali būti apsunkinta galimybė pasirinkti sau tinkamą gynėją, dalyvauja gynėjas. Esant tokiam teisiniam reguliavimui, pagal kurį yra numatytas būtinas gynybos dalyvavimas nagrinėjant bylas, antrinės teisinės pagalbos išlaidų pripažinimas procesinėmis ir jų priteisimas iš nuteistojo galimas atsižvelgiant į nuteistojo turtinę padėtį (BPK 106 str. 2 d.). Teisę į gynybą įtvirtina Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, kurioje numatyta valstybės pareiga garantuoti asmeniui, neturinčiam pakankamai materialinių galimybių pasikviesti į baudžiamąjį procesą savo pasirinktą gynėją, valstybės garantuojamą teisinę pagalbą teikiančio gynėjo dalyvavimą. Nagrinėjamu atveju tarp visų kaltinamųjų egzistuoja gynybos interesų prieštaravimai, du iš jų suimti, be to, visų kaltinamųjų materialinė padėtis yra sunki, jie nedirbo, pradgyveno iš socialinių pašalpų bei atsitiktinių darbų. Todėl teismas sprendžia, kad antrinės teisinės pagalbos išlaidos iš kaltinamųjų V. L. ir K. Č. nepriteistinos.

112Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297-298, 301-308 straipsniais, teismas

Nutarė

113pripažinti K. Č. kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 129 str. 1 d. ir jam paskirti laisvės atėmimą 12 (dvylikai) metų.

114Pripažinti V. Č. kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 129 str. 1 d. ir jai paskirti laisvės atėmimą 11 (vienuolikai) metų.

115Pripažinti V. L. kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 129 str. 1 d. ir jam paskirti laisvės atėmimą 11 (vienuolikai) metų.

116Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 str., į bausmės laiką įskaityti laiką, išbūtą laikinajame sulaikyme bei suėmime: V. L. ir K. Č. nuo 2014-12-22 iki nuosprendžio paskelbimo dienos; V. Č. nuo 2014-12-22 iki 2015-01-21.

117Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.

118V. L. ir K. Č. paskirtos bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos – 2015 m. lapkričio 30 d., V. Č. nuo jos suėmimo vykdant šį nuosprendį dienos.

119Kardomąją priemonę – suėmimą – iki nuosprendžio įsiteisėjimo V. L. ir K. Č. palikti nepakeistą.

120Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, paskirtą V. Č., nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti ir V. Č. suimti.

121Sunaikinti kaip menkaverčius daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: įvykio vietos ir lavono apžiūros metu paimtą grunto pavyzdį (perduotas saugoti į Panevėžio apskrities VPK daiktų saugojimo patalpą pagal 2015-03-16 kvitą B Nr. 0069304), audeklą, rastą apžiūros metu ant lavono (perduotas saugoti į Panevėžio apskrities VPK daiktų saugojimo patalpą pagal 2015-01-30 kvitą B Nr. 0069159), įvykio vietos apžiūros metu ant lavono rastą ir paimtą džemperį „UMBRO“, V. D. 2 poras juodos ir pilkos spalvos kojinių, juodos spalvos trumpikes, plaukų pavyzdžius (2 paketai), pirštų ir nagų su panagių turiniu pavyzdžius (2 paketai), papildomos įvykio vietos apžiūros metu bute, adresu ( - ), rastas tamsiai mėlynos spalvos guminės šlepetes „Sunrise“ (daiktai perduoti į Panevėžio apskrities VPK daiktų saugojimo patalpą, pagal 2015-01-30 kvitą B Nr. 0069161), megztą kepurę, rastą papildomos įvykio vietos apžiūros metu bute, adresu ( - ), (perduota saugoti į Panevėžio apskrities VPK daiktų saugojimo patalpą, paketas Nr. 0043329, pagal 2015-05-20 kvitą B Nr. 0069685), įvykio vietos apžiūros metu bute, adresu ( - ), paimtas dvi daktiloplokšteles su rankų pirštų pėdsakais nuo spintelės durų (1 vokas), dvi daktiloplokštelės su rankų pirštų pėdsakais nuo butelių (1 vokas), 18 vnt. cigarečių nuorūkų (1 vokas), automobilio „FORD TRANZIT“, valst. Nr. ( - ), apžiūros metu rastą ir paimtą biologinį pėdsaką, įvykio vietos apžiūros metu prie ( - ) upės, už ( - ) kaimo, lavono radimo vietoje, rastą ir paimtą dėmės pavyzdį nuo kelio, V. L. rankų nuoplovas, destiliuoto vandens pavyzdį, rankų nagų su panagių turiniu pavyzdžius, K. Č. rankų nuoplovas, destiliuoto vandens pavyzdį, rankų nagų su panagių turiniu pavyzdžius (perduoti saugoti į Panevėžio apskrities VPK daiktų saugojimo patalpą, pagal 2015-01-30 kvitą B Nr. 0069160), automobilio „FORD TRANZIT, valst. Nr. ( - ), apžiūros metu paimtus kvapų pavyzdžius bei foninį kvapą (3 vnt. 0,5 l talpos stiklainių) perduotų į Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro Odorologinių tyrimų ir kinologijos valdybą, adresu ( - ), Iš Valstybinės teismo medicinos tarnybos Panevėžio skyriaus paimti nukentėjusiojo V. D. tamsiai mėlynas dryžuotas megztinis, juodos spalvos sportinės kelnės, juodos spalvos trumpomis rankovėmis marškinėliai - perduoti saugoti į Panevėžio apskrities VPK daiktų saugojimo patalpą, pagal 2015-05-19 kvitą B Nr. 0069671 (1 t., b. l. 140; 141), žarsteklį (perduotas saugoti į Panevėžio apskrities VPK daiktų saugojimo patalpą pagal 2015-05-19 kvitą B Nr. 0069670), įvykio vietos apžiūros metu bute, adresu ( - ), rastus ir paimtus objektus - rausvos spalvos dėmės nuo grindų kambaryje pavyzdį, rausvos spalvos dėmės nuo spintelės kambaryje pavyzdį, rausvos spalvos dėmės nuo grindų kambaryje, prie sekcijos, pavyzdį, automobilio „FORD TRANZIT“, valst. Nr. ( - ), apžiūros metu rastą ir paimtą rausvos spalvos dėmės, panašios į kraują, pavyzdį, papildomos įvykio vietos apžiūros metu bute, adresu ( - ), rastą ir paimtą medžiagos dalį kambaryje, prie pečiaus, su dėmėmis panašiomis į kraują, V. Č. seilių DNR pavyzdžius (perduoti saugoti į Panevėžio apskrities VPK daiktų saugojimo patalpą pagal 2015-05-20 kvitą B Nr. 0069677), spintelės vienos pusės duris (perduotos saugoti į Panevėžio apskrities VPK daiktų saugojimo patalpą pagal 2015-05-19 kvitą B Nr. 006669), V. Č. rankų nuoplovas, rankų nagų su panagių turiniu pavyzdžius, drabužius ir avalynę (perduoti saugoti į Panevėžio apskrities VPK daiktų saugojimo patalpą pagal 2015-05-19 kvitą B Nr. 0069672). (LR BPK 94 str. 1 d. 4 p.)

122V. L. mobilųjį telefoną su SIM kortele ir atminties kortele, perduotą saugoti į Panevėžio apskrities VPK daiktų saugojimo patalpą pagal 2015-05-19 kvitą B Nr. 0069673, perduoti V. B. (BPK 94 str. 1 d. 5 p.).

123V. L. drabužius ir avalynę, perduotus saugoti į Panevėžio apskrities VPK daiktų saugojimo patalpą pagal 2015-02-02 kvitą B Nr. 0069173 ir pagal 2015-05-19 kvitą B Nr. 0069675, grąžintini jų teisėtam savininkui V. L. (BPK 94 str. 1 d. 5 p.).

124K. Č. drabužius ir avalynę, perduotus saugoti į Panevėžio apskrities VPK daiktų saugojimo patalpą pagal 2015-02-02 kvitą B Nr. 0069174 ir pagal 2015-05-20 kvitą B Nr. 0069686, gražintini jų teisėtam savininkui K. Č. (BPK 94 str. 1 d. 5 p.).

125K. Č. mobilųjį telefoną su SIM kortele, perduotą saugoti į Panevėžio apskrities VPK daiktų saugojimo patalpą pagal 2015-05-19 kvitą B Nr. 0069674, grąžinti S. Č. (BPK 94 str. 1 d. 5 p.).

126Atsisakyti pripažinti proceso išlaidomis antrinės teisinės pagalbos išlaidas V. Č. ir V. L..

127Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismas, pirmininkaujant Baudžiamųjų bylų skyriaus... 2. viešame teisiamajame posėdyje, išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 3. V. L., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 4. K. Č., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 5. V. Č., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė,... 6. kaltinami padarę nusikalstamą veiką, numatytą BK 129 straipsnio 1 dalyje,... 7. V. L., K. Č. ir V. Č., 2014 m. gruodžio 21 d., laikotarpiu nuo 16.00 val.... 8. Kaltinamasis V. L. paaiškino, kad 2014 m. gruodžio 21 d. K. Č. kvietimu... 9. Kaltinamasis V. L. ikiteisminio tyrimo metu apklausiamas kaip įtariamasis,... 10. V. L. papildomos apklausos metu 2015-05-06 ir pareiškus galutinį įtarimą... 11. Parodymų patikrinimo vietoje metu 2015-02-03 V. L. parodė bute, adresu ( - ),... 12. Kaltinamasis K. Č. teisiamojo posėdžio metu paaiškino, kad 2014 m.... 13. Iš įtariamojo K. Č. 2014-12-23 apklausos metu duotų paaiškinimų matyti,... 14. Iš 2015-01-08 parodymų patikrinimo vietoje protokolo ir vaizdo įrašo... 15. Iš 2015-05-18 įtariamojo K. Č. apklausos protokolo matyti, kad pripažįsta... 16. Kaltinamoji V. Č., kai jai buvo pranešta apie įtarimą padarius... 17. V. Č., apklausta kaip įtariamoji 2014-12-22, parodė, kad 2014-12-21 pas ją... 18. V. Č., apklausta 2015-01-12, parodė, kad V. D. atrodė blaivus. Ji buvo... 19. Pareiškus galutinį įtarimą 2015-05-18 V. Č. parodė, kad kalta... 20. Ekspertas R. Ž. paaiškino, kad V. D. buvo nustatyti visi nauji šonkaulių... 21. Liudytoja S. G. parodė, kad 2014 m. iš gruodžio 21 d. į 22 d. matė, kaip... 22. V. L. su V. D. kartu dirbdavo ir išgerdavo, bet niekada nesimušdavo. V. D.... 23. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja S. G. parodė, kad 2014-12-21, apie 18 val.,... 24. Liudytoja D. R. parodė, kad 2014 m. gruodžio 21 d. S. G. pasakius, kad pas V.... 25. V. Č. kaltino V. D. ir jos dukrą L. dėl 100 Lt vagystės. Ji pati gražino... 26. Liudytojas Ž. S. parodė, kad datos nepamena, bet apie 19.30 val. iš K. Č.... 27. Liudytojas A. U. parodė, kad datos tiksliai nepamena, apie 19. 30 val. padėjo... 28. Liudytoja A. A. parodė, kad K. Č. atėjo pas juos atsisveikinti su dukryte ir... 29. Liudytojas B. A. parodė, kad analogiškai A. A..... 30. Liudytojas G. V. parodė, kad areštinėje galbūt bendravo su kaltinamuoju V.... 31. Liudytojas D. Š. parodė iš esmės analogiškai liudytojui G. V..... 32. Liudytojas A. Ž. parodė, kad kur yra V. D. lavonas parodė kaltinamasis V.... 33. Liudytojas I. L. parodė, kad kaltinamojo I. L. nepamena. Jam atrodo, kad savo... 34. Įvykio vietos apžiūros metu 2014-12-22 bute adresu ( - ), užfiksuoti ir... 35. Papildomos įvykio vietos apžiūros metu bute, adresu ( - ), iš pereinamojo... 36. Automobilio „FORD TRANSIT“, valst. Nr. ( - ), stovėjusio namo kieme,... 37. Panevėžio AVPK NTB SNTS viršininko A. Ž. 2014-12-22 tarnybiniame pranešime... 38. A. Ž. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad V. L. sutiko savanoriškai... 39. Įvykio vietos ir lavono apžiūros protokole nurodyta, kad apžiūros metu, o... 40. Daiktų apžiūros 2015-01-30 protokole nurodyta, kad buvo apžiūrėti ant... 41. Daiktų apžiūros 2015-01-27 ir 2015-01-30 protokoluose nurodyta, kad buvo... 42. Iš Bendrojo pagalbos centro gauti garso įrašai, kurie įrašyti CD... 43. Daiktų apžiūros 2014-12-29 protokole nurodyta buvo apžiūrėtas baltos... 44. Daiktų apžiūros 2014-12-29 protokole nurodyta, kad apžiūrėtas asmens... 45. Daiktų apžiūros 2014-12-29 protokole nurodyta, kad apžiūrėtas asmens... 46. Atlikus V. L. mobiliojo telefono „LG“ IMEI Nr. ( - ) su UAB... 47. Atlikus Panevėžio AVPK KP Specialiųjų užduočių valdybos 2015-05-14 Nr.... 48. 16:39:15 val. V. Č. skambino D. R. (pokalbis truko 69 sek);... 49. 19:07:33 val. V. Č. rašo SMS S. G.;... 50. 19:12:55 val. V. Č. skambino K. Č. (pokalbis truko 29 sek);... 51. 19:22:30 val. V. Č. skambino K. Č. (pokalbis truko 0 sek);... 52. 19:24:00 val. V. Č. skambino V. L. (pokalbis truko 100 sek);... 53. Nuo 19:30:24 iki 19:33:48 val. V. Č. skambino V. L. – praleisti skambučiai;... 54. 2014-12-22 02:03:49 val. V. Č. skambino iš Bendrojo pagalbos centro Nr. ( - )... 55. V. Č. į Bendrąjį pagalbos centrą neskambino. D. G. abonentas Nr. ( - )... 56. L. G. abonento Nr. ( - ) kontaktų su V. L., D. R., S. G. abonentais nebuvo.... 57. S. G. iš jai priklausančio abonento ( - ) bendravo su V. Č., R. R., V. L..... 58. Daiktų ( dokumentų) pateikimo metu S. Č. pateikė automobilio „FORD... 59. Daiktų (dokumentų) pateikimo metu įtariamoji V. Č. pateikė savo rausvos... 60. Daiktų ( dokumentų ) pateikimo metu įtariamasis V. L. pateikė savo... 61. Daiktų (dokumentų) pateikimo metu įtariamasis K. Č. pateikė striukę, savo... 62. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Serologijos ir DNR laboratorijos... 63. 1. Ant medžiagos dalies, paimtos papildomos įvykio vietos apžiūros metu, V.... 64. 2. Ant žarsteklio (10 obj.), K. Č. kairio bato (5 obj.) rasti žmogaus kraujo... 65. 3. Ant K. Č. dešinio bato (6 obj.) žmogaus kraujo nerasta.... 66. 4. Ant V. Č. sportinių kelnių dėmių ir sutepimų, tinkančių kraujo... 67. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Medicinos kriminalistikos laboratorijos... 68. 1. Tirti pateikta V. D. odos žaizda iš kairio momens srities yra muštinė,... 69. 2., 3. V. D. megztinio pažeidimas Nr.l - priekio viršutinėje dalyje, yra... 70. Kelnių pažeidimas padarytas neaštriu būdu, vienu trauminiu poveikiu.... 71. V. D. marškinėliuose mechaninių pažeidimų nėra.... 72. V. D. drabužių pažeidimų lokalizacija, išsidėstymas nurodyti specialisto... 73. 4. V. D. megztinio pažeidimą Nr. 1 pagal lokalizaciją galimai atitinka... 74. 5. Kūno sužalojimai buku daiktu arba įrankiu (tame tarpe ir žarstekliu)... 75. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalistinių... 76. 1. Avalynės pėdsakas, rastas ir nukopijuotais plokštelėje, apžiūrint... 77. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalistinių... 78. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalistinių... 79. 1. Du mechaninio poveikio pėdsakai, palikti ant tyrimui pateiktų spintelės... 80. Tyrimui pateiktas žarsteklis yra pagamintas iš pilkos spalvos kieto metalo.... 81. Kadangi pateiktų spintelės durelių paviršiuje esantys mechaninio poveikio... 82. Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Teisingumo... 83. 1. V. D. mirė nuo galvos, krūtinės ir pilvo sumušimų. Tai nurodo poodinės... 84. 2. Lavoninių reiškinių būklė, konstatuota lavono tyrimo metu 2014-12-23,... 85. 3.V. D. lavone nustatyta:... 86. 3.1 poodinės kraujosruvos ir odos nubrozdinimai veide, poodinė kraujosruva... 87. 3.2 poodinės kraujosruvos kairiame dilbyje, kairėje plaštakoje, odos... 88. 4. V. D. mirė nuo galvoje, krūtinėje ir pilve nustatytų sužalojimų... 89. 5. Sužalojimai, pagal makroskopinį vaizdą, panašaus senumo, todėl galėjo... 90. 6. Poodinės kraujosruvos kairiame dilbyje ir kairėje plaštakoje galėjo... 91. 7. Nukentėjusysis po sužalojimų padarymo galėjo atlikti savarankiškus... 92. 8. V. D. lavone ligų, kurios galėjo turėti įtakos mirčiai nenustatyta.... 93. 9. V. D. lavono kraujyje rasta 0,80 ‰ (promilės) etilo alkoholio, šlapime... 94. Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos... 95. Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos... 96. Asmens blaivumo testu 2014-12-22 04.07 val. V. Č. nustatytas 1,58 promilių... 97. Asmens blaivumo testu 2014-12-22 00.37 val. V. L. nustatytas 1,64 promilių... 98. Bylos duomenys, kurie pripažintini įrodymais, patvirtina, kad V. L.... 99. Sprendžiant, ar kaltinamasis savo veiksmais prisidėjo prie V. D. nužudymo,... 100. K. Č. duodamus paaiškinimus teismui neneigė, jog galėjo prisidėti prie V.... 101. V. Č. yra kaltinama tuo, kad žodžiais kurstė naudoti fizinį smurtą V. D.... 102. Ikiteisminio tyrimo metu V. Č. neigė kaltę ir visose savo apklausose teikė... 103. Pagal BK 24 str. 5 d. kurstytojas yra asmuo, palenkęs kitą asmenį daryti... 104. Taigi tarp V. L., K. Č. ir V. Č. veiksmų ir kilusių padarinių – V. D.... 105. Kaltinamųjų V. L., K. Č. ir V. Č. atsakomybę lengvinančių aplinkybių... 106. Skiriant kaltinamiesiems bausmę teismas atsižvelgia į padaryto labai sunkaus... 107. Atsižvelgiant į visas aukščiau minėtas aplinkybes V. L., V. Č., K. Č.... 108. Byloje gauta Panevėžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos... 109. Byloje taipogi gauta Panevėžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos... 110. BPK 106 straipsnio 2 dalis numato teismui teisę, pripažinus kaltinamąjį... 111. BPK 51 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad nagrinėjant bylas, kai yra... 112. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297-298,... 113. pripažinti K. Č. kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 129... 114. Pripažinti V. Č. kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 129... 115. Pripažinti V. L. kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 129... 116. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 str., į bausmės... 117. Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.... 118. V. L. ir K. Č. paskirtos bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio... 119. Kardomąją priemonę – suėmimą – iki nuosprendžio įsiteisėjimo V. L.... 120. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, paskirtą V.... 121. Sunaikinti kaip menkaverčius daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai... 122. V. L. mobilųjį telefoną su SIM kortele ir atminties kortele, perduotą... 123. V. L. drabužius ir avalynę, perduotus saugoti į Panevėžio apskrities VPK... 124. K. Č. drabužius ir avalynę, perduotus saugoti į Panevėžio apskrities VPK... 125. K. Č. mobilųjį telefoną su SIM kortele, perduotą saugoti į Panevėžio... 126. Atsisakyti pripažinti proceso išlaidomis antrinės teisinės pagalbos... 127. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui...