Byla 2-97-879/2012
Dėl skolos, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Daina Vaidachavičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB “Miesto energija” ieškinį atsakovei R. R. dėl skolos, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės R. R. 67,99 Lt skolos už patiektą šilumą, 29,09 Lt skolos už karštą vandenį ir šilumos kiekį cirkuliacijai, 22,47 Lt skolos už sistemų aptarnavimą, 11,65 Lt karšto vandens pardavimo mokesčio, 16,06 Lt delspinigių, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 70,00 Lt turėtų žyminio mokesčio išlaidų, 6,00 Lt už nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo turėtas išlaidas, 2,00 Lt už banko patvirtinimą, jog sumokėtas žyminis mokestis..

3Ieškovas nurodė, kad su atsakove R. R. 2001 m. sausio 20 d. sudarė sutartį Nr. 2609785, dėl šilumos energijos tiekimo, vartojimo ir atsiskaitymo fiziniams asmenims. Šia sutartimi atsakovė įsipareigojo nustatytais terminais ir tvarka mokėti mokesčius už tiekiamą šilumos energiją. Butą, esantį ( - ) atsakovė valdo nuosavybės teise. Atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė ir už laikotarpį nuo 2010-04-01 iki 2011-06-30, įsiskolino ieškovui 67,99 Lt už patiektą šilumos energiją, 29,09 Lt už karštą vandenį ir šilumos kiekį cirkuliacijai, 22,47 Lt už sistemų aptarnavimą, 11,65 Lt už karšto vandens pardavimo mokestį, 16,06 Lt delspinigių. Ieškovas nurodė, kad 2011-06-22 įspėjimu pareikalavo, kad atsakovė sumokėtų skolą, tačiau atsakovė ieškovo reikalavimo neįvykdė. Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių atsakovei nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento.

4Procesiniai dokumentai, skirti atsakovei R. R., įteikti 2011-12-19 asmeniškai, pasiūlant jai per 14 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį. Atsakovė per nustatytą terminą be pateisinamos priežasties nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl gali būti priimtas sprendimas už akių (LR CPK 142 str. 4 d.).

5Pagal LR CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatas, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinys tenkinamas visiškai.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovas su atsakove R. R., kaip buto, esančio ( - ) savininke (b.l. 4,5), 2001 m. sausio 20 d. sudarė sutartį dėl šilumos energijos tiekimo, vartojimo ir atsiskaitymo fiziniams asmenims Nr. 2609785 (b.l. 3). Sutarties 6.2. punktas nustato, kad atsakovas įsipareigoja už šilumos energiją ieškovui apmokėti iki poataskaitinio mėnesio paskutinės dienos, o pagal sutarties 6.3. punktą, nustatytu laiku neapmokėjus už patiektą šilumos energiją, priskaičiuojami 0,04 procentų delspinigiai už kiekvieną pavėluotą dieną. Byloje esanti mokesčių paskaičiavimo pažyma (b.l. 6-8) patvirtina, kad atsakovė įsipareigojimų pagal sutartį neįvykdė, todėl už laikotarpį nuo 2010-04-01 iki 2011-06-30 liko skolinga ieškovui 67,99 Lt skolos už patiektą šilumą, 29,09 Lt skolos už karštą vandenį ir šilumos kiekį cirkuliacijai, 22,47 Lt skolos už sistemų aptarnavimą, 11,65 Lt karšto vandens pardavimo mokesčio. Vadovaujantis tarp ieškovo ir atsakovės 2001-01-20 sudarytos sutarties 6.3 p. paskaičiuoti delspinigiai –16,06 Lt. Iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad butas, esantis ( - ) nuosavybės teise priklauso ½ dalis atsakovei R. R. ir ½ dalis E. R.. (b.l.4,5) Atsakovė dėl skolos sumokėjimo įspėta (b.l. 9).

8Pagal LR CK 6.38 str. 1 d., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais. Vadovaujantis LR CK 6.71 str. nuostatomis, skolininkas kreditoriui privalo mokėti netesybas, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Vadovaujantis tarp ieškovo ir atsakovės 2001-01-20 sudarytos sutarties 6.3 p. paskaičiuoti delspinigiai – 16,06 Lt. Kadangi atsakovė savo sutartinės prievolės atsiskaityti už patiektą šilumos energiją ir karštą vandenį neįvykdė, ieškinys tenkinamas LR CK 6.38, 6.63, 6.71, 6.383 straipsnių pagrindu priteisiama 67,99 Lt skolos už patiektą šilumą, 29,09 Lt skolos už karštą vandenį ir šilumos kiekį cirkuliacijai, 22,47 Lt skolos už sistemų aptarnavimą, 11,65 Lt karšto vandens pardavimo mokesčio.

9Vadovaujantis LR CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., iš atsakovės priteisiamos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 70,00 Lt žyminis mokestis, 6,00 Lt nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo turėtos išlaidos, 2,00 Lt už banko patvirtinimą, kad sumokėtas žyminis mokestis, iš viso 78,00 Lt bylinėjimosi išlaidų iš atsakovės priteisiamos ieškovo naudai LR CPK 79 str., 88 str., 93 str. 1 d. pagrindu.

11Vadovaujantis LR CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str., teismas

Nutarė

12Ieškinį patenkinti visiškai.

13Priteisti iš atsakovės R. R., a.k. ( - ) gyv. ( - ) 67,99 Lt (šešiasdešimt septynis litus 99 centus) skolos už patiektą šilumos energiją, 29,09 Lt (dvidešimt devynis litus 9 centus) skolos už karštą vandenį ir šilumos kiekį cirkuliacijai, 22,47 Lt (dvidešimt du litus 47 centus) už sistemų aptarnavimą, 11,65 Lt (vienuolika litų 65 centus) karšto vandens pardavimo mokesčio, 16,06 (šešiolika litų 6 centus)delspinigių, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2011 m. lapkričio 4 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 78,00 Lt (septyniasdešimt aštuonis litus) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB “Miesto energija”, į.k. 183204042, buveinės adresas Šviesos g. 17, Ukmergėje, naudai.

14Atsakovė R. R. sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Sprendimas už akių įsiteisėja po dvidešimties dienų nuo jo priėmimo dienos. Jeigu dėl šio sprendimo paduodamas pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, jis įsiteisėja užbaigus peržiūrėjimo procedūrą, jeigu pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkinamas.

15Ieškovas UAB “Miesto energija” per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai