Byla 2A-420/2006

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (pranešėja), Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas) ir Donato Šerno, sekretoriaujant Jūratei Lajauskienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo V. J. prašymą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. lapkričio 28 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2A-420/2006 pagal ieškovo Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro ir atsakovo V. J. apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. birželio 12 d. sprendimo išaiškinimo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2006 m. lapkričio 28 d. nutartimi išnagrinėjo atsakovo A. J. bei Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro apeliacinius skundus civilinėje byloje Nr. 2A-420/2006 pagal ieškovo Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro ieškinį ginant viešąjį interesą atsakovams Vilniaus apskrities viršininko administracijai, Utenos apskrities viršininko administracijai, Valstybiniam žemėtvarkos institutui, I. S. individualiai įmonei, V. J., S. Ž., Mr. I., M. I., N. I., Z. J. , trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, dėl išvadų, įsakymų, sprendimų, teisinės registracijos panaikinimo ir restitucijos taikymo. Šia nutartimi teisėjų kolegija atmetė atsakovo A. J. apeliacinį skundą, o viešąjį interesą ginančio Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro apeliacinį skundą patenkino iš dalies ir pakeitė apskųstą pirmosios instancijos teismo 2006 m. birželio 12 d. sprendimą ir išdėstydamą nutarties (sprendimo) rezoliucinę dalį, be kitų sprendimų, taip pat Nutarė

41. Pripažinti niekinėmis ir negaliojančiomis 2002 m. gegužės 7 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 1-1643, sudarytą tarp V. J. bei M. I., ir 2002 m. birželio 10 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2-3347, sudarytą tarp M. I. bei T. B., V. P. B., A. B., R. K. , S. K. . Taikyti restituciją sumokant piniginį ekvivalentą, tai yra priteisti iš V. J. M. I. 20 000 Lt, o iš M. I. priteisti valstybei 51 300 Lt.

52. Pripažinti niekinėmis ir negaliojančiomis 2002 m. gegužės 7 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 1-1642, sudarytą tarp V. J. bei M. I. , ir 2002 m. birželio 10 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2-3353, sudarytą tarp M. I. bei T. B., V. P. B., A. B., R. K. , S. K. . Taikyti restituciją sumokant piniginį ekvivalentą, tai yra priteisti iš V. J. M. I. 5 000 Lt, o iš M. I. priteisti valstybei 3 000 Lt.

63. Pripažinti niekinėmis ir negaliojančiomis 2001 m. rugpjūčio 31 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 1-3602 ir 2001 m. rugpjūčio 31 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 1-3601, sudarytas tarp V. J. ir R. S. . Taikyti restituciją sumokant piniginį ekvivalentą, tai yra priteisti iš V. J. valstybei 20 000 Lt.

7Atsakovas V. J. 2007 m. sausio 2 d. kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą, prašydamas išaiškinti šią teismo 2006 m. lapkričio 28 d. nutartį. Nurodė, kad teismas pripažino niekinėmis ir negaliojančiomis anksčiau minėtas 2002 m. birželio 10 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2-3347, 2002 m. birželio 10 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2-3353, 2001 m. rugpjūčio 31 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 1-3602 ir 2001 m. rugpjūčio 31 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 1-3601, tačiau netaikė restitucijos T. B., V. P. B., A. B., R. K. , S. K. bei R. S. atžvilgiu. Atsižvelgdamas į tai, atsakovas prašė teismo išaiškinti, ar teismas, pripažindamas niekinėmis anksčiau nurodytas sutartis, išsprendė klausimą dėl byloje nedalyvaujančių asmenų, tai yra T. B., V. P. B., A. B., R. K. , S. K. bei R. S. , teisių ir pareigų, kylančių iš panaikintų sutarčių, ar ši nutartis neturės jokios įtakos šių asmenų teisėms ir pareigoms, susijusioms su panaikintomis sutartimis bei jų sudarymo pagrindu. Taip pat prašė paaiškinti, ar priimta nutartis neturės įtakos T. B., V. P. B., A. B., R. K. bei S. K. nuosavybės teisių atsiradimo pagrindams į nekilnojamąjį turtą, kuris buvo įgytas teismo pripažintomis niekinėmis pirkimo-pardavimo sutartimis.

8Prašymas tenkintinas.

9Kaip žinoma, jeigu sprendimas yra neaiškus, tai jį priėmęs teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu tokį sprendimą išaiškinti (CPK 278 str.). Svarbu atkreipti dėmesį į tai, jog aiškindamas sprendimą teismas negali keisti jo turinio, esmės ar analizuoti sprendime neaptartų klausimų.

10Teisėjų kolegija sprendžia, kad šioje byloje atsakovo V. J. pateiktas prašymas dėl nutarties išaiškinimo atitinka visus tokiam procesiniam dokumentui keliamus reikalavimus, yra paduotas nepraleidus CPK nustatytų terminų, todėl turi būti priimtas ir nagrinėjamas (CPK 111, 278 str.).

11Kaip minėta, atsakovas prašo išaiškinti, ar teismas pasisakė dėl T. B., V. P. B., A. B., R. K. , S. K. bei R. S. teisių ir pareigų, bei kokią įtaką minėta teismo 2006 m. lapkričio 28 d. nutartis turės šių asmenų nuosavybės teisės atsiradimo pagrindams į nekilnojamąjį turtą, įgytą pagal pirkimo-pardavimo sutartis, kurios prašoma išaiškinti nutartimi pripažintos niekinėmis.

12Teisėjų kolegija pažymi, jog šioje byloje ieškovas, viešąjį interesą ginantis Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras, minėtų asmenų - T. B., V. P. B., A. B., R. K. , S. K. bei R. S. atžvilgiu, nereiškė jokių reikalavimų, neįtraukė jų į bylą dalyvaujančiais asmenimis, kaip yra nurodyta prašomoje išaiškinti nutartyje, neginčijo jų sąžiningumo įgyjant nekilnojamąjį turtą. Todėl apeliacinės instancijos teismas, prašoma išaiškinti nutartimi ex officio (savo iniciatyva), CK 1.78 straipsnio pirmosios dalies, 1.80 straipsnio pirmosios dalies pagrindu pripažinęs niekinėmis ir negaliojančiomis pirkimo-pardavimo sutartis, kurių pagrindu neįtraukti dalyvauti į bylą T. B., V. P. B., A. B., R. K., S. K. bei R. S. įsigijo turtą iš kitų atsakovų – V. J., bei artimais giminystės ryšiais su jo sutuoktine atsakove Z. J. susijusių M. I. , Mr. I., - nesvarstė klausimo dėl restitucijos taikymo galimybės šių asmenų atžvilgiu. Kaip buvo minėta, įstatymo nuostatos draudžia išreikalauti nekilnojamąjį turtą iš sąžiningo įgijėjo (CK 4.96 str.). Tokiu atveju turtas turi būti laikomas teisėtai įgytu ne tik sudaryto sandorio, bet ir įstatymo pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-1188/2002). Šitokios nuomonės teisėjų kolegija laikėsi nagrinėdama šią civilinę bylą bei remdamasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama teismų praktika.

13Dėl šių aplinkybių teisėjų kolegija atsakovui V. J. išaiškina, jog apeliacinės instancijos teismas 2006 m. lapkričio 28 d. nutartimi pripažindamas niekinėmis minėtas sutartis, kurių šalys yra neįtraukti dalyvauti byloje T. B., V. P. B., A. B., R. K., S. K. bei R. S. , neišsprendė klausimo dėl šių nedalyvaujančių byloje asmenų teisių ir pareigų, kylančių iš minėtų pirkimo-pardavimo sutarčių, ir minimas procesinis sprendimas neturės įtakos šių asmenų teisėms bei pareigoms, susijusioms su minėtomis sutartimis ir jų sudarymo pagrindui. Išaiškinama teismo nutartis neturės įtakos pagrindams, pagal kuriuos atsirado šių asmenų nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą, įsigytą pagal minėtas apeliacinės instancijos teismo pripažintas niekinėmis sutartis: 2002 m. birželio 10 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2-3347, 2002 m. birželio 10 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2-3353, 2001 m. rugpjūčio 31 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 1-3602 ir 2001 m. rugpjūčio 31 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 1-3601.

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 278 straipsnio pirmąja dalimi ir 302 straipsniu,

Nutarė

15

16Išaiškinti Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. lapkričio 28 d. nutartį nurodant, kad apeliacinės instancijos teismas, pripažindamas niekinėmis sutartis: 2002 m. birželio 10 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2-3347, sudarytą tarp M. I. bei T. B., V. P. B., A. B., R. K. , S. K. ; 2002 m. birželio 10 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2-3353, sudarytą tarp M. I. bei T. B., V. P. B., A. B., R. K. , S. K. ; 2001 m. rugpjūčio 31 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 1-3602 ir 2001 m. rugpjūčio 31 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 1-3601, sudarytas tarp V. J. ir R. S. , - kuriose dalyvavo neįtraukti dalyvauti byloje T. B., V. P. B., A. B., R. K., S. K. bei R. S., neišsprendė klausimo dėl šių asmenų teisių ir pareigų, kylančių iš minėtų sandorių.

17Išaiškinti, jog Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. lapkričio 28 d. nutartis, neturės įtakos šių asmenų teisėms bei pareigoms, susijusioms su sudarytais sandoriais, bei nuosavybės teisių atsiradimo pagrindams į nekilnojamąjį turtą, įgytą teismo pripažintomis niekinėmis sutartimis.

18

Proceso dalyviai
Ryšiai