Byla e2S-947-372/2018
Dėl baudos skyrimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Simonaitienė,

2rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Genora“ vadovo A. B. atskirąjį skundą dėl Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2018 m. rugsėjo 24 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos antstolės E. M. pareiškimą suinteresuotam asmeniui A. B. dėl baudos skyrimo.

3Apeliacinės instancijos teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėja antstolė E. M. kreipėsi į teismą prašydama spręsti klausimą dėl baudų skyrimo bankrutavusios viešosios įstaigos (toliau – BVšĮ) „Mažeikių sporto centras“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Genora“ vadovui suinteresuotam asmeniui A. B. už: 1) patvarkymo dėl skolininko turto arešto ir įpareigojimo pervesti pinigines lėšas Nr. ( - ) nevykdymą ir kliudymą vykdyti vykdomąjį dokumentą nuo 2018 m. balandžio 4 d. iki kreipimosi į teismą dienos; 2) patvarkymo dėl skolininko turto arešto ir įpareigojimo pervesti pinigines lėšas Nr. ( - ) nevykdymą ir kliudymą vykdyti vykdomąjį dokumentą nuo 2018 m. gegužės 30 d. iki kreipimosi į teismą dienos; 3) patvarkymo dėl skolininko turto arešto ir įpareigojimo pervesti pinigines lėšas Nr. ( - ) nevykdymą ir kliudymą vykdyti vykdomąjį dokumentą nuo 2018 m. gegužės 30 d. iki kreipimosi į teismą dienos.

72.

8Nurodė, kad BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto administratoriaus UAB „Genora“ direktorius nevykdo antstolės reikalavimų, neperveda areštuotų lėšų, nepateikia informacijos dėl kokių priežasčių nevykdomi patvarkymai, nepateikiami dokumentai, todėl yra kliudoma vykdyti vykdomuosius dokumentus. Esant šiai situacijai, įstatymų nustatyta tvarka jam turi būti paskirtos baudos.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

103.

11Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmai 2018 m. rugsėjo 24 d. nutartimi antstolės E. M. pareiškimą tenkino – paskyrė: 1) BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto administratoriaus UAB „Genora“ vadovui suinteresuotam asmeniui A. B. 169 Eur dydžio baudą už antstolės patvarkymo Nr. ( - ) nevykdymą ir kliudymą vykdyti vykdomąjį dokumentą Nr. ( - ); 2) Už antstolės patvarkymo Nr. ( - ) nevykdymą ir kliudymą vykdyti vykdomąjį dokumentą Nr. ( - ) paskyrė 113 Eur dydžio baudą; 3) Už antstolės patvarkymo Nr. ( - ) nevykdymą ir kliudymą vykdyti vykdomąjį dokumentą Nr. ( - ) paskyrė 113 Eur dydžio baudą.

124.

13Teismas taip pat įpareigojo BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto administratoriaus UAB „Genora“ vadovą A. B. paskirtas baudas sumokėti per 30 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos į vieną iš pasirinktų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų. Išaiškino, kad nustatytu laiku nesumokėjus baudos, vykdomasis dokumentas dėl baudos priverstinio išieškojimo bus perduotas antstoliui vykdyti priverstine tvarka, bei, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos vykdyti teisėtus antstolės reikalavimus ir patvarkymus. Teismo motyvai:

144.1.

15Teismas nurodė, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą.

164.2.

17Nurodė, kad asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki trijų šimtų eurų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną.

184.3.

19Teismas darė išvadą, kad A. B., būdamas UAB „Genora“ vadovu, yra atsakingas už antstolio priimtų patvarkymų nevykdymą.

204.4.

21Teismas nustatė, kad BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto administratorius UAB „Genora“ tinkamai nevykdė antstolės patvarkymų, nepervedė į antstolės depozitinę sąskaitą areštuotų lėšų, nepateikė informacijos dėl patvarkymo nevykdymo, todėl, teismas darė išvadą, kad BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto administratorius UAB „Genora“ šiurkščiai pažeidė CPK normas, reglamentuojančias vykdymo procesą ir savo veiksmais (neveikimu) apsunkino vykdomųjų raštų įvykdymą išieškotojų atžvilgiu. Teismas konstatavo, kad yra pagrindas UAB „Genora“ vadovui skirti baudą už antstolės teisėtų reikalavimų nevykdymą.

22III. Atskirojo skundo argumentai

234.

24Suinteresuotas asmuo UAB „Genora“ vadovas A. B. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2018 m. rugsėjo 24 d. nutartį panaikinti. Atskirąjį skundą grindžia šiais esminiais argumentais:

254.5.

26UAB „Genora“ nebuvo įteikti patvarkymai. Įteikimo pranešimuose nurodomi asmenys nėra UAB „Genora“ darbuotojai, korespondencija UAB „Genora“ nepasiekė. Ne vieną kartą buvo prašoma atsiųsti patvarkymus.

274.6.

28Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad visos bankrutuojančios įmonės sąskaitos yra areštuotos teismo antstolio reikalavimams pagal vykdomuosius dokumentus, vykdymo užtikrinimui. Esant bankrutuojančioje įmonėje lėšų, lėšos nedelsiant būtų nurašytos nuo banko sąskaitų. Bankroto administratorius neturi jokių galimybių lėšas užlaikyti areštuotose banko sąskaitose, todėl jokiam vykdymo procesui netrukdo. Taip pat bankroto administratorius neturi jokios pareigos bei galimybių kažkaip kitaip pervesti lėšų. Teismo antstolis nesupranta, kad net ir priteisus bylinėjimosi išlaidas iš administravimo išlaidų, kito lėšų šaltinio, išskyrus bankroto metu gautų realizavus bankrutuojančios įmonės turtą ar išieškojus iš skolininkų, tiesiog nėra, apie tai ne kartą antstolis buvo informuotas.

295.

30Atsiliepimų į atskirąjį skundą įstatymo nustatyta tvarka teismui nepateikta.

31Apeliacinės instancijos teismas

konstatuoja:

32IV. Apeliacinės instancijos teismo išaiškinimai ir argumentai

33Atskirasis skundas netenkintinas

346.

35Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

367.

37Byloje nagrinėjamas klausimas dėl teismo nutarties, kuria buvo skirta bauda už antstolio patvarkymų reikalavimų nevykdymą, teisėtumo ir pagrįstumo.

388.

39CPK 585 straipsnio 1, 2 dalyse yra įtvirtinta antstolio reikalavimo privalomumo taisyklė ir atsakomybė už reikalavimo nevykdymą. Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (CPK 585 straipsnio 1 dalis). Pagal šio straipsnio 2 dalį (red., galiojusi iki 2017 m. liepos 1 d.) - asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, šio straipsnio 2 dalyje numatytą baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (CPK 585 straipsnio 3 dalis).

409.

41Nagrinėjamu atveju iš civilinės bylos ir vykdomųjų bylų Nr. ( - ), Nr. ( - ), ( - ), kurios yra antstolės E. M. žinioje, nustatyta, kad vykdomi skolų išieškojimai iš skolininko BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto administravimo išlaidų. Vykdomojoje byloje Nr. ( - ), antstolė 2018 m. kovo 23 d. turto arešto aktu Nr. ( - ) areštavo BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ pinigines lėšas 2836,06 Eur sumai, esančias ( - ), banko sąskaitos Nr. ( - ), bei ( - ), banko sąskaitos Nr. ( - ), ir BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto administratoriui UAB „Genora“ išsiuntė patvarkymą dėl skolininko turto arešto ir įpareigojimo pervesti pinigines lėšas Nr. ( - ), kuriuo BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto administratorius UAB „Genora“ įpareigotas per 5 dienas nuo patvarkymo gavimo dienos pervesti pinigines lėšas į antstolės depozitinę sąskaitą (vykd. b. l. 77-78, 84). Minėtas patvarkymas BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto administratoriui UAB „Genora“ įteiktas 2018 m. kovo 29 d. (vykd. b. l. 88). UAB „Genora“ nevykdant minėto patvarkymo, 2018 m. gegužės 18 d. įmonei išsiųstas raštas dėl patvarkymo nevykdymo Nr. ( - ), kuriuo bankroto administratorius UAB „Genora“ įpareigotas per 5 dienas nuo šio rašto gavimo dienos pateikti raštu informaciją, kodėl nevykdomas 2018 m. kovo 26 d. patvarkymas dėl skolininko turto arešto ir įpareigojimo pervesti pinigines lėšas Nr. ( - ), bei pateikti tai patvirtinančius dokumentus (vykd. b. l. 90). Minėtas raštas bankroto administratoriui įteiktas 2018 m. birželio 27 d. (vykd. b. l. 96). Duomenų apie lėšų pervedimą į antstolės depozitinę sąskaitą ir informacijos suteikimą apie patvarkymo nevykdymą byloje nėra.

4210.

43Iš vykdomosios bylos Nr. ( - ) matyti, jog antstolė 2018 m. gegužės 21 d. turto arešto aktu Nr. ( - ), areštavo BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ pinigines lėšas 2716,45 Eur sumai, esančias ( - ) banke, banko sąskaitos Nr. ( - ), bei ( - )“, banko sąskaitos ( - ), ir BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto administratoriui UAB „Genora“ išsiuntė patvarkymą dėl skolininko turto arešto ir įpareigojimo pervesti pinigines lėšas Nr. ( - ), kuriuo BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto administratorius UAB „Genora“ įpareigotas per 5 dienas nuo patvarkymo gavimo dienos pervesti pinigines lėšas į antstolės depozitinę sąskaitą (vykd. b. l. 53-55). Minėtas patvarkymas BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto administratoriui UAB „Genora“ įteiktas 2018 m. gegužės 24 d. (vykd. b. l. 60). UAB „Genora“ nevykdant minėto patvarkymo, 2018 m. birželio 22 d. įmonei išsiųstas raštas dėl patvarkymo nevykdymo Nr. ( - ), kuriuo bankroto administratorius UAB „Genora“ įpareigotas per 5 dienas nuo šio rašto gavimo dienos pateikti raštu informaciją, kodėl nevykdomas 2018 m. gegužės 21 d. patvarkymas dėl skolininko turto arešto ir įpareigojimo pervesti pinigines lėšas Nr. ( - ), bei pateikti tai patvirtinančius dokumentus (vykd. b. l. 61). Minėtas raštas bankroto administratoriui įteiktas 2018 m. birželio 27 d. (vykd. b. l. 96). Duomenų apie lėšų pervedimą į antstolės depozitinę sąskaitą ir informacijos suteikimą apie patvarkymo nevykdymą byloje nėra.

4411.

45Iš vykdomosios bylos Nr. ( - ) matyti, jog antstolė 2018 m. gegužės 21 d. turto arešto aktu Nr. ( - ), areštavo BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ pinigines lėšas 2716,45 Eur sumai, esančias ( - ), banko sąskaitos Nr. ( - ), bei ( - ), banko sąskaitos ( - ), ir BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto administratoriui UAB „Genora“ išsiuntė patvarkymą dėl skolininko turto arešto ir įpareigojimo pervesti pinigines lėšas Nr. ( - ), kuriuo BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto administratorius UAB „Genora“ įpareigotas per 5 dienas nuo patvarkymo gavimo dienos pervesti pinigines lėšas į antstolės depozitinę sąskaitą (vykd. b. l. 22-24). Minėtas patvarkymas BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto administratoriui UAB „Genora“ įteiktas 2018 m. gegužės 24 d. (vykd. b. l. 28). UAB „Genora“ nevykdant minėto patvarkymo, 2018 m. birželio 22 d. įmonei išsiųstas raštas dėl patvarkymo nevykdymo Nr. ( - ), kuriuo bankroto administratorius UAB „Genora“ įpareigotas per 5 dienas nuo šio rašto gavimo dienos pateikti raštu informaciją, kodėl nevykdomas 2018 m. gegužės 21 d. patvarkymas dėl skolininko turto arešto ir įpareigojimo pervesti pinigines lėšas Nr. ( - ), bei pateikti tai patvirtinančius dokumentus (vykd. b. l. 29). Minėtas raštas bankroto administratoriui įteiktas 2018 m. birželio 27 d. (vykd. b. l. 30). Duomenų apie lėšų pervedimą į antstolės depozitinę sąskaitą ir informacijos suteikimą apie patvarkymo nevykdymą byloje nėra.

4612.

47Telšių apylinkės teismas Mažeikių rūmai 2018 m. rugsėjo 24 d. nutartyje, kuria skirta bauda BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto administratorės UAB „Genora“ vadovui A. B., sprendė, kad A. B., būdamas atsakingas už antstolio priimtų patvarkymų Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ) vykdymą, jų tinkamai nevykdė, nepervedė į antstolės depozitinę sąskaitą areštuotų lėšų, nepateikė informacijos dėl minėtų patvarkymo nevykdymo, dėl ko ir yra pagrindas UAB „Genora“ vadovui skirti baudą už antstolės teisėtų reikalavimų nevykdymą.

4813.

49Pažymėtina, jog baudos skyrimas yra viena iš griežčiausių civiliniame procese numatytų procesinio poveikio priemonių, sukelianti proceso dalyviams neigiamas finansinio pobūdžio pasekmes, todėl teismo nuomone, įvertinus šios nuobaudos sukeliamas pasekmes, ji turi būti taikoma atsakingai, tinkamai išanalizavus ir įvertinus jos taikymo būtinumą ir pagrįstumą. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad teismas, spręsdamas baudos paskyrimo klausimą, turi konstatuoti ne tik patį reikalavimo neįvykdymo faktą, bet įvertinti ir reikalavimo neįvykdymo priežastis, realias šio reikalavimo įvykdymo galimybes, kitas svarbias aplinkybes, apibūdinančias pažeidimo pobūdį, bei remtis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais.

5014.

51BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto administratorės UAB „Genora“ vadovas atskirajame skunde iš esmės nurodo, jog UAB „Genora“ nebuvo įteikti jokie patvarkymai. Įteikimo pranešimuose nurodomi asmenys nėra UAB „Genora“ darbuotojai, korespondencija UAB „Genora“ nepasiekė. Ne vieną kartą buvo prašoma atsiųsti patvarkymus.

5215.

53Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad visi minėti patvarkymai BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto administratorei UAB „Genora“ buvo įteikti tinkamai.

5416.

55Pažymėtina, jog remiantis LR CPK 122 straipsnio 2 dalimi, juridiniam asmeniui visi procesiniai dokumentai įteikiami juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu, išskyrus atvejus, kai juridinis asmuo nurodo kitą procesinių dokumentų įteikimo adresą arba kai įteikiama elektroninių ryšių priemonėmis. Pagal LR CPK 123 straipsnio 2 dalį juridiniams asmenims adresuoti procesiniai dokumentai įteikiami šio juridinio asmens vadovui, kitiems juridinių asmenų registre nurodytiems valdymo organų nariams, juridinio asmens atstovams teisme arba raštinės darbuotojui. LR CPK 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kai procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato juridinio asmens buveinės vietoje ar kitoje juridinio asmens nurodytoje vietoje, procesinis dokumentas įteikiamas bet kuriam kitam įteikimo vietoje esančiam juridinio asmens darbuotojui; kai šioje dalyje nustatyta tvarka procesinių dokumentų įteikti nepavyksta, procesinis dokumentas siunčiamas juridinio asmens buveinės adresu ir laikomas įteiktu praėjus dešimčiai dienų nuo išsiuntimo.

5617.

57Nagrinėjamu atveju UAB „Genora“ buveinė, nurodyta Juridinių asmenų registre, yra ( - ). Iš antstolės E. M. kontoroje vykdomųjų bylų Nr. ( - ), Nr. ( - ), ( - ) duomenų matyti, kad antstolės visi anksčiau minėti patvarkymai UAB „Genora“ buvo įteikti įmonės buveinės ankstesniuoju adresu: ( - ), įgaliotam asmeniui V. S.. Taip pat iš vykdomojoje byloje Nr. ( - ) esančių duomenų matyti, jog UAB „Genora“ 2018 m. birželio 4 d. buvo siųstas el. laiškas „Dėl adreso patikslinimo“, bei 2018 m. birželio 12 d. ir 2018 m. birželio 19 d. vyko pokalbiai telefonu su BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto administratoriumi. Pastarojo pokalbio metu, bankroto administratorius nurodė, jog procesinius dokumentus galima siųsti buvusiu UAB „Genora“ buveinės adresu, t. y. ( - ). Kaip matyti iš nustatytų aplinkybių, BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto administratorei UAB „Genora“ puikiai buvo žinoma apie antstolės įpareigojimus bankroto admnistratorės atžvilgiu, be to suinteresuotas asmuo UAB „Genora“ vadovas A. B. atskirajame skunde pats nurodo, jog ne kartą buvo prašoma atsiųsti patvarkymus.

5818.

59Pažymėtina, kad suinteresuotajam asmeniui tenka pareiga įrodyti tas aplinkybes, kuriomis jis remiasi (LR CPK 178 straipsnis). Suinteresuotas asmuo UAB „Genora“ vadovas A. B., kaip minėta ankščiau, pateikdamas atskirąjį skundą, akcentavo, jog įteikimo pranešimuose nurodomi asmenys nėra UAB „Genora“ darbuotojai, tačiau suinteresuotasis asmuo savo deklaratyvių tvirtinimų jokiais įrodymais nepagrindžia.

6019.

61BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto administratorės UAB „Genora“ vadovas atskirajame skunde iš esmės taip pat nurodo, jog jis neturi jokių galimybių lėšas užlaikyti areštuotose BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ banko sąskaitose, neturi jokios pareigos bei galimybių kažkaip kitaip pervesti lėšų. Pasak UAB „Genora“ vadovo, antstolis nesupranta, kad net ir priteisus bylinėjimosi išlaidas iš administravimo išlaidų, kito lėšų šaltinio, išskyrus bankroto metu gautų realizavus bankrutuojančios įmonės turtą ar išieškojus iš skolininkų, tiesiog nėra, apie tai ne kartą antstolis buvo informuotas. Taigi, jokiam vykdymo procesui nėra trukdoma.

6220.

63Iš bylos medžiagos ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta (CPK 179 straipsnio 3 dalis), kad Mažeikių rajono apylinkės teismas 2017 m. gegužės 22 d. sprendimu, civilinėje byloje Nr.e2-80-215/2017 pagal ieškovės bankrutuojančios VŠĮ „Mažeikių sporto centras“ ieškinius atsakovėms UAB „Beržūna“, UAB „Santarvės laikraštis“ ir UAB „Mažeikių Varduva“ dėl skolos priteisimo, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovės prievolė atlyginti atsakovėms bylinėjimosi išlaidas atsirado jau po bankroto bylos bankrutuojančiai VšĮ „Mažeikių sporto centras“ iškėlimo, bankroto procedūrų metu, sprendė, kad atsakovių patirtos bylinėjimosi išlaidos kvalifikuotinos bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidomis bei atlygintinos iš bankrutuojančios VšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto administravimo išlaidų, o ne bendra kreditorinių reikalavimų tenkinimo tvarka bankrutuojančios VšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto procese. Šiaulių apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 18 d. nutartimi Mažeikių rajono apylinkės teismo 2017 m. gegužės 22 d. sprendimas paliktas nepakeistas.

6421.

65Taip pat nustatyta, jog 2018 m. rugpjūčio 10 d. įvyko BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ pakartotinis kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo sprendžiami klausimai: 1) dėl termino įmonės likvidavimo procedūroms užbaigti pratęsimo; 2) dėl papildomų įmonės administravimo išlaidų patvirtinimo 8240,35 Eur dydžio sumai; 3) dėl SKYTE parko tolimesnio pardavimo/nurašymo/perdavimo. Kaip matyti, antruoju darbotvarkės klausimu buvo sprendžiamas klausimas dėl tvirtintinos papildomos 8240,35 Eur dydžio sumos administravimo išlaidoms, susijusiomis su bylinėjimusi pagal vykdomus išieškojimus pagal vykdomąsias bylas Nr. ( - ), Nr. ( - ), ( - ). Pakartotinio BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ kreditorių susirinkimo metu, įmonės kreditoriai nutarė nepritarti dėl antrojo darbotvarkės klausimo.

6622.

67Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimu, kuomet pareigą sumokėti bylinėjimosi išlaidas turi bankrutuojanti bendrovė, tokios išlaidos yra priteisiamos iš bankrutuojančios bendrovės administravimo išlaidoms skirtų lėšų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2013). Sprendžiant dėl išlaidų atlyginimo iš bankrutuojančios įmonės administravimui skirtų lėšų svarbu nustatyti, ar atitinkamos išlaidos pagal savo teisinę prigimtį skirtos bankroto procedūroms atlikti, kreditorių interesams bankroto procedūrų metu ginti, įmonės veiklai (išskyrus ūkinę komercinę veiklą) užtikrinti. Nustačius tokias aplinkybes, išlaidos turi būti dengiamos iš administravimo išlaidų sąmatos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2011). Pažymėtina ir tai, jog administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas, keitimas ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarkos nustatymas priklauso kreditorių susirinkimo kompetencijai (ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalis).

6823.

69Iš nustatytų aplinkybių visumos ir nurodyto teisinio reglamentavimo, galima daryti išvadą, jog BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto administratorės UAB „Genora“ vadovas A. B., nagrinėjamu atveju neturėjo jokios galimybės, į antstolės E. M. nurodytą depozitinę sąskaitą, pervesti jokių lėšų, kadangi 2018 m. rugpjūčio 10 d. įvykusio BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ pakartotinio kreditorių susirinkimo metu buvo nuspręsta netvirtinti papildomos 8240,35 Eur dydžio sumos, skirtos administravimo išlaidoms padengti. Todėl, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog nėra pagrindo pripažinti, kad BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto administratorės UAB „Genora“ vadovas A. B. atliko neteisėtus veiksmus, trukdė antstolei per kiek įmanoma trumpesnį laiką ir kuo ekonomiškiau įvykdyti vykdomuosius dokumentus bei pažeidė išieškotojų vykdomosiose bylose teises bei teisėtus interesus.

7024.

71Atsižvelgdamas į anksčiau nurodytų aplinkybių visumą, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad bauda BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto administratorės UAB „Genora“ vadovui A. B. skirta nepagrįstai, todėl skundžiama Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2018 m. rugsėjo 24 d. nutartis, kuria patenkintas antstolės pareiškimas dėl baudos skyrimo vykdomosiose bylose Nr. ( - ), ( - ), ( - ) už patvarkymų nevykdymą naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – antstolės pareiškimą dėl baudos skyrimo BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto administratorės UAB „Genora“ vadovui A. B. netenkintinas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

72Vadovaudamasis CPK 335 straipsniu, 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu, 339 straipsniu, teismas

Nutarė

73Atskirąjį skundą tenkinti.

74Panaikinti Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2018 m. rugsėjo 24 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – antstolės E. M. pareiškimą dėl baudos skyrimo BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto administratorės UAB „Genora“ vadovui A. B. (a. k. ( - ) netenkinti.

Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė... 2. rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens... 3. Apeliacinės instancijos teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėja antstolė E. M. kreipėsi į teismą prašydama spręsti klausimą... 7. 2.... 8. Nurodė, kad BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto administratoriaus... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3.... 11. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmai 2018 m. rugsėjo 24 d. nutartimi... 12. 4.... 13. Teismas taip pat įpareigojo BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto... 14. 4.1.... 15. Teismas nurodė, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti... 16. 4.2.... 17. Nurodė, kad asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo... 18. 4.3.... 19. Teismas darė išvadą, kad A. B., būdamas UAB „Genora“ vadovu, yra... 20. 4.4.... 21. Teismas nustatė, kad BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto... 22. III. Atskirojo skundo argumentai... 23. 4.... 24. Suinteresuotas asmuo UAB „Genora“ vadovas A. B. pateikė atskirąjį... 25. 4.5.... 26. UAB „Genora“ nebuvo įteikti patvarkymai. Įteikimo pranešimuose nurodomi... 27. 4.6.... 28. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad visos bankrutuojančios įmonės... 29. 5.... 30. Atsiliepimų į atskirąjį skundą įstatymo nustatyta tvarka teismui... 31. Apeliacinės instancijos teismas... 32. IV. Apeliacinės instancijos teismo išaiškinimai ir argumentai... 33. Atskirasis skundas netenkintinas... 34. 6.... 35. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 36. 7.... 37. Byloje nagrinėjamas klausimas dėl teismo nutarties, kuria buvo skirta bauda... 38. 8.... 39. CPK 585 straipsnio 1, 2 dalyse yra įtvirtinta antstolio reikalavimo... 40. 9.... 41. Nagrinėjamu atveju iš civilinės bylos ir vykdomųjų bylų Nr. ( - ), Nr. (... 42. 10.... 43. Iš vykdomosios bylos Nr. ( - ) matyti, jog antstolė 2018 m. gegužės 21 d.... 44. 11.... 45. Iš vykdomosios bylos Nr. ( - ) matyti, jog antstolė 2018 m. gegužės 21 d.... 46. 12.... 47. Telšių apylinkės teismas Mažeikių rūmai 2018 m. rugsėjo 24 d. nutartyje,... 48. 13.... 49. Pažymėtina, jog baudos skyrimas yra viena iš griežčiausių civiliniame... 50. 14.... 51. BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto administratorės UAB... 52. 15.... 53. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad visi minėti patvarkymai BVšĮ... 54. 16.... 55. Pažymėtina, jog remiantis LR CPK 122 straipsnio 2 dalimi, juridiniam asmeniui... 56. 17.... 57. Nagrinėjamu atveju UAB „Genora“ buveinė, nurodyta Juridinių asmenų... 58. 18.... 59. Pažymėtina, kad suinteresuotajam asmeniui tenka pareiga įrodyti tas... 60. 19.... 61. BVšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto administratorės UAB... 62. 20.... 63. Iš bylos medžiagos ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų... 64. 21.... 65. Taip pat nustatyta, jog 2018 m. rugpjūčio 10 d. įvyko BVšĮ „Mažeikių... 66. 22.... 67. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką bylinėjimosi... 68. 23.... 69. Iš nustatytų aplinkybių visumos ir nurodyto teisinio reglamentavimo, galima... 70. 24.... 71. Atsižvelgdamas į anksčiau nurodytų aplinkybių visumą, apeliacinės... 72. Vadovaudamasis CPK 335 straipsniu, 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2... 73. Atskirąjį skundą tenkinti.... 74. Panaikinti Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2018 m. rugsėjo 24 d....