Byla B2-2070-343/2010

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė, sekretoriaujant Editai Tamulaitienei, dalyvaujant B UAB „Deluka“ atstovui Arūnui Gedeikiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl UAB “Deluka” bankroto ir

Nustatė

2Kauno apygardos teismas 2010 m. balandžio 26 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB “Deluka” (b.l. 34-35). 2010 m. rugsėjo 27 d. nutartimi B UAB „Deluka“ pripažinta bankrutavusia, ją likviduoti dėl bankroto ( b.l. 99).

3Vykdant likvidavimo procedūrą nustatyta, kad įmonė turto neturi (b.l. 101), debitorinių įsiskolinimų nėra ( b.l. 101 ). Administratorius pateikė įmonės likvidacinį balansą ( b.l. 101), įmonės likvidavimo aktą ( b.l. 103-104 ). Įmonės kreditoriai 2010 09 16 kreditorių susirinkime administratoriaus teigimu apsvarstė klausimą dėl įmonės veiklos pabaigos, nes įmonė dar iki bankroto bylos iškėlimo nevykdė veiklos, o įmonės turtą sudarė tik debitoriniai įsiskolinimai, įpareigojo administratorių kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos atlikus būtinus veiksmus. Netikėti administratoriumi teismas neturi pagrindo. Pateiktas turto ir prievolių perdavimo aktas (b.l. 108-109) patvirtina, kad didžiausiems kreditoriams yra iškeltos bankroto bylos, o iš kitų debitorių dėl mažų įsiskolinimų administratoriaus teigimu buvo

Nutarė

4skolų neieškoti, nes išieškojimo sąnaudos viršytų išieškomas skolas.

5Atsakovė pateikė ĮBĮ 31str. 8p. nurodytus dokumentus: likvidavimo balansą (b.l.101), įmonės likvidavimo aktą (b.l.103-104), Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, jog su šia institucija įmonė yra atsiskaičiusi (b.l.105).

6Teismas sprendžia, kad, esant paminėtoms aplinkybėms ir įrodymams, priimtinas sprendimas dėl įmonės veiklos pabaigos, o administratorius įpareigotinas atlikti veiksmus, nurodytus ĮBĮ 32str. 5d.

7Vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 32str. 4d., CPK 265-270str., str., teismas n u s p r e n d ž i a:

8pripažinti UAB “Deluka” ( Įgulos g. 12, Kaune; įmonės kodas 300033811 ) veiklą pabaigta.

9Įpareigoti administratorių atlikti veiksmus, nurodytus ĮBĮ 32str. 5d.

10Įpareigoti administratorių sprendimo nuorašą įteikti kreditoriams.

11Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos Apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai