Byla B2-1064-159/2009
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eugenija Morkūnienė, sekretoriaujant Antanui Leikui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilines bylas pagal ieškovės UAB „Tobula instaliacija“ ir trečiojo asmens pareiškiančio savarankiškus reikalavimus UAB „Lamberta“ ieškinius atsakovei UAB „Entas“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2ieškovė UAB „Tobula instaliacija“ 2008-12-30 pareiškė ieškinį atsakovei

3UAB „Entas“ dėl bankroto bylos iškėlimo. Nurodė, kad ieškovė pagal atsakovės užsakymą atliko gyvenamųjų namų kvartalo Kalotėje vidaus elektros instaliacijos montavimo darbus ir atsakovė skolinga 57 398,11 Lt ( b. l. 3–5).

4Atsakovė UAB „Entas“ 2009-03-03 pateikė atsiliepimą į ieškinį. Juo su ieškovės UAB „Tobula instaliacija“ ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Nurodė, kad UAB „Entas“ neatsisako vykdyti savo įsipareigojimų, tačiau juos galės įvykdyti tik pardavusi pastatytus butus (b. l. 67–69). Klaipėdos apygardos teismo 2009-03-25 nutartimi civilinė byla Nr. B2-1064-159/2009 pagal trečiojo asmens pareiškiančio savarankiškus reikalavimus UAB „Lamberta“ ieškinį atsakovei UAB „Entas“ dėl bankroto bylos iškėlimo sujungta su civiline byla Nr. B2-591-159/2009 pagal ieškovės UAB „Tobula instaliacija“ ieškinį atsakovei UAB „Entas“ dėl bankroto bylos iškėlimo ir nustatytas civilinės bylos Nr. B2-1064-159/2009.

52009-03-25 teisme gautas atsakovės UAB „Entas“ raštas, kad su UAB „Tobula instaliacija“ ir UAB „Lamberta“ yra preliminariai susitarta dėl taikos sutarties sudarymo šioje byloje ir pasirašytą taikos sutartį teismui pateiks 2009-03-26.

62009-03-27 teisme gautas ieškovės UAB „Tobula instaliacija“, atsakovės

7UAB „Entas“ ir trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus UAB „Lamberta“ prašymas patvirtinti tarp jų 2009-03-26 sudarytą taikos sutartį. Įsiteisėjus Klaipėdos apygardos teismo nutarčiai dėl šios taikos sutarties patvirtinimo, prašo teismą palikti galioti laikinąsias apsaugos priemones butui / patalpai Nr. 4, bendras plotas 173,92 kv. m, unikalus

8Nr. ( - ), esančiai ( - ) rajone, iki visiško atsakovės UAB „Entas“ atsiskaitymo su kreditorėmis UAB „Tobula instaliacija“ ir UAB „Lamberta“. Kitas taikytas laikinąsias apsaugos priemones panaikinti.

9Į parengiamąjį teismo posėdį niekas neatvyko, apie perengiamojo teimo posėdžio datą ir laiką šalims pranešta tinkamai (b. l. 95).

10Sudaryta taikos sutartis tvirtintina, byla nutrauktina.

11Nustatyta, kad 2009-03-26 ieškovė UAB „Tobula instaliacija“, atsakovė UAB „Entas“ ir trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, UAB „Lamberta“ sudarė taikos sutartį. Sutartis sudaryta pagal šalių valią, nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, neprieštarauja įstatymui ir viešajam interesui, todėl tvirtintina, nes bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi (CPK 42 str. 1-2 d., 140 str. 3 d.). Nurodė, jog civilinės bylos nutraukimo pasekmės joms žinomos, todėl yra pagrindas šią civilinę bylą nutraukti (CPK 293 str. 5 p., 294 str. 2 d.).

12Patvirtinus taikos sutartį, Klaipėdos apygardos teismo 2008-12-31 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės butui / patalpai Nr. 4, bendras plotas 173,92 kv. m, unikalus

13Nr. ( - ), esančiai ( - ) rajone, paliktinos galioti, iki atsakovė įvykdys taikos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus (CPK 150 str. 5 d., b. l. 30–31). Kitam

14UAB „Entas“ nekilnojamajam ir kilnojamajam turtui, turtinėms teisėms bei piniginėms lėšoms Klaipėdos apygardos teismo 2008-12-31 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

15I. Civilinėje byloje Nr. B2-591-159/2009 patvirtinti 2009-03-26 taikos sutartį, sudarytą tarp ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Tobula instaliacija“, įmonės kodas ( - ), buveinė ( - ), atstovaujamos direktoriaus A. U., trečiojo asmens pareiškiančio savarankiškus reikalavimus uždarosios akcinės bendrovės „Lamberta“, įmonės kodas ( - ), buveinė ( - ), atstovaujamos direktoriaus J. K., atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Entas“, įmonės kodas ( - ), atstovaujamos direktoriaus J. L. ir J. L., asmens kodas ( - ) adresas ( - ), šalims žinant taikos sutarties sudarymo bei bylos nutraukimo pasekmes, šiomis sąlygomis:

161. Atsakovė UAB „Entas“ pripažįsta, kad kreditorei UAB „Tobula instaliacija“ yra skolinga 52 000 Lt, kreditorei UAB „Lamberta“ yra skolinga 33 340 Lt. Atsakovė UAB „Entas“ skolą abiem kreditorėms UAB „Tobula instaliacija“ ir UAB „Lamberta“ įsipareigoja sumokėti ne vėliau kaip iki 2009 m. gegužės 26 d.

17

182. Atsakovė UAB „Entas“ patvirtina, kad jai nuosavybės teise priklauso nekilnojamasis turtas, esantis Purmalių kaime, Klaipėdos rajone. Atsakovė UAB „Entas“ taip pat patvirtina, kad nekilnojamajam turtui nėra taikomi jokie areštai, išskyrus areštą, pritaikytą antstolės A. Rimaitės Žičkuvienės vykdant Klaipėdos apygardos teismo 2008-12-31 nutartį byloje

19Nr. B2-1477-159/2008.

203. Atsakovė UAB „Entas“ ne vėliau kaip iki 2009 m. gegužės 26 d. sudarys buto / patalpos, pažymėjimas plane Nr. 3, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ) rajone, pirkimo–pardavimo sutartį ir iš gautinos pirkimo–pardavimo kainos, kuri bus pakankama atsiskaityti su kreditoriais, pirma eile atsiskaitys su kreditore UAB „Tobula instaliacija“ pervesdama pinigus į šios įmonės sąskaitą Nr. ( - ) , esančią DnBNord banke, ir kreditore UAB „Lamberta“ pervesdama pinigus į šios įmonės sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „Swedbank“, šioje taikos sutartyje nurodytai skolai grąžinti. UAB „Entas“ direktorius J. L. patvirtina, kad įmonė galės sudaryti ir įvykdyti šiame punkte nurodytą pirkimo–pardavimo sutartį, kad būtų atsiskaityta su kreditorėmis UAB „Tobula instaliacija“ ir UAB „Lamberta“, įmonė nėra gavusi pranešimų dėl bankroto bylos iškėlimo ir jai nėra pareikšta ieškinių dėl bankroto bylos iškėlimo, išskyrus ieškovės UAB „Tobula instaliacija“ ieškinį, taip pat nebus jokių kitų kliūčių ir ribojimų sudaryti ir realizuoti minėtą pirkimo–pardavimo sutartį. J. L. laiduoja kreditoriams, kad UAB „Entas“ šioje taikos sutartyje nurodytais terminais atsiskaitys su kreditorėmis UAB „Tobula instaliacija" ir UAB „Lamberta“.

214. Ieškovė UAB „Tobula instaliacija“, atsakovė UAB „Entas“ ir trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus UAB „Lamberta“ bylinėjimosi išlaidų viena kitai neatlygina.

225. Ieškovė UAB „Tobula instaliacija“, atsakovė UAB „Entas“ ir trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus UAB „Lamberta“ patvirtina, jog sudarius šią sutartį ir ją įvykdžius, teisminis ginčas šioje civilinėje byloje bus laikomas visiškai ir galutinai išspręstu. Taip pat patvirtina, kad joms yra žinomas ir suprantamas Civilinio proceso kodekso 140, 293 bei

23294 straipsnių turinys bei bylos nutraukimo pasekmės, tai yra tai, jog sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtintus bei nutraukus dėl to civilinę bylą, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu (tos pačios skolos) neleidžiama. Patvirtina, kad jų sudaryta taikos sutartis neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei, sudaryta be apgaulės, smurto, ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo, kad šalys atskleidė viena kitai visas sutarties sudarymo aplinkybes.

24II. Civilinę bylą Nr. B2-591-159/2009 nutraukti.

25III. Atsakovei UAB „Entas“ įvykdžius 2009-03-26 taikos sutartyje prisiimtus įsipareigojimus, panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2008-12-31 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – atsakovės UAB „Entas“, įmonės kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), AB DnB NORD bankas, buto / patalpos Nr. 4, bendras plotas 173,92 kv. m, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ) rajone, areštą.

26IV. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2008-12-31 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – atsakovės UAB „Entas“, įmonės kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ) , AB DnB NORD bankas, nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, turtinių teisių bei piniginių lėšų areštą, išskyrus III punkte numatyto turto areštą.

27Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eugenija... 2. ieškovė UAB „Tobula instaliacija“ 2008-12-30 pareiškė ieškinį... 3. UAB „Entas“ dėl bankroto bylos iškėlimo. Nurodė, kad ieškovė pagal... 4. Atsakovė UAB „Entas“ 2009-03-03 pateikė atsiliepimą į ieškinį. Juo su... 5. 2009-03-25 teisme gautas atsakovės UAB „Entas“ raštas, kad su UAB... 6. 2009-03-27 teisme gautas ieškovės UAB „Tobula instaliacija“, atsakovės... 7. UAB „Entas“ ir trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus... 8. Nr. ( - ), esančiai ( - ) rajone, iki visiško atsakovės UAB... 9. Į parengiamąjį teismo posėdį niekas neatvyko, apie perengiamojo teimo... 10. Sudaryta taikos sutartis tvirtintina, byla nutrauktina.... 11. Nustatyta, kad 2009-03-26 ieškovė UAB „Tobula instaliacija“, atsakovė... 12. Patvirtinus taikos sutartį, Klaipėdos apygardos teismo 2008-12-31 nutartimi... 13. Nr. ( - ), esančiai ( - ) rajone, paliktinos galioti, iki... 14. UAB „Entas“ nekilnojamajam ir kilnojamajam turtui, turtinėms teisėms bei... 15. I. Civilinėje byloje Nr. B2-591-159/2009 patvirtinti 2009-03-26 taikos... 16. 1. Atsakovė UAB „Entas“ pripažįsta, kad kreditorei UAB „Tobula... 17. ... 18. 2. Atsakovė UAB „Entas“ patvirtina, kad jai nuosavybės teise priklauso... 19. Nr. B2-1477-159/2008.... 20. 3. Atsakovė UAB „Entas“ ne vėliau kaip iki 2009 m. gegužės 26 d.... 21. 4. Ieškovė UAB „Tobula instaliacija“, atsakovė UAB „Entas“ ir... 22. 5. Ieškovė UAB „Tobula instaliacija“, atsakovė UAB „Entas“ ir... 23. 294 straipsnių turinys bei bylos nutraukimo pasekmės, tai yra tai, jog... 24. II. Civilinę bylą Nr. B2-591-159/2009 nutraukti. ... 25. III. Atsakovei UAB „Entas“ įvykdžius 2009-03-26 taikos sutartyje... 26. IV. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2008-12-31 nutartimi taikytas... 27. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos gali būti...