Byla 2S-407-124/2012

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus Laisvė Aleknavičienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos O. S. ir suinteresuoto asmens UAB „Žalvija“ atskiruosius skundus dėl Joniškio rajono apylinkės teismo 2012 m. balandžio 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr.2-118-645/2012, kuria priimtas atsisakymas nuo pareiškimo ir civilinė byla nutraukta, pagal pareiškėjos O. S. pareiškimą dėl skolininko fizinio asmens, kuris yra jo bendra su kitais asmenimis nuosavybė, dalies nustatymo, suinteresuotiems asmenims E. S., AB „Biofuture“, UAB „Agrarinės paslaugos“, UAB „Žalvija“, UAB „Pasvalio agrochemija“, UAB Agrimatco Vilnius“, UAB „Ivabaltė“, D. A. ūkininko ūkiui, UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“, antstolei Vaivai Šimkienei, ir

Nustatė

3Pareiškėja O. S. pateikė teismui pareiškimą (1 t., 1–3 b. l.), kuriuo prašė nustatyti, kad pareiškėjai O. S. ir E. S. bendrosios jungtinės nuosavybės teise lygiomis dalimis priklauso po ½ 0,33 ha žemės sklypo, sandėlio, fermos, daržinės, 0,32 ha žemės sklypo, 3,5 ha žemės sklypo, 1,36 ha žemės sklypo ir 1,2 ha žemės sklypo, nustatyti naudojimosi bendrąja daline nuosavybe tvarką.

42012-03-19 teisme gautas pareiškėjos O. S. prašymas dėl atsisakymo nuo pareiškimo (2 t., 30 b. l.).

5Joniškio rajono apylinkės teismas 2012 m. balandžio 5 nutartimi (2 t., 45–46 b. l.) priėmė pareiškėjos O. S. prašymą dėl atsisakymo nuo pareiškimo ir civilinę bylą nutraukė, priteisė suinteresuotam asmeniui UAB “Žalvija” iš pareiškėjos O. S. 4356 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas nurodė, kad pareiškėja laisva valia apsisprendė toliau savo teisių teisme neginti. Atsižvelgdamas į dispozityvumo principą, į tai, kad pareiškėjai žinomos ieškinio atsisakymo ir bylos nutraukimo pasekmės, į tai, kad atsisakymas neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, teismas priėmė pareiškimo atsisakymą ir civilinę bylą nutraukė.

6Teismas nurodė, kad pareiškėjos prašymas dėl atsisakymo nuo pareiškimo neprieštarauja viešajam interesui, į teismą su prašymu dėl skolininko fizinio asmens turto dalies nustatymo gali kreiptis ne tik pareiškėja, bet ir galimi E. S. kreditoriai. Teismas, vadovaudamasis CPK 94 str. 1 dalimi, suinteresuotam asmeniui UAB „Žalvija“ priteisė jo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

7Atskiruoju skundu (2 t., 65–67 b. l.) pareiškėja O. S. prašo panaikinti Joniškio rajono apylinkės teismo 2012-04-05 nutartį dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Po pareiškimo teismui pateikimo ir bylos iškėlimo pablogėjo pareiškėjos sveikata, viena po kitos jai buvo atliktos operacijos, dėl sveikatos problemų ir apriboto judėjimo O. S. neturėjo galimybės vykdyti teismo įpareigojimus. Apie negalėjimą atvykti į teismo posėdį informuodavo teismą, taupydama kitų proceso dalyvių laiką ir lėšas, prašydavo teismą apie tai pranešti byloje dalyvaujantiems asmenims.
  2. Suinteresuoto asmens UAB „Žalvija“ prašyme dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo nenurodytas šių išlaidų paskaičiavimas, pateiktos tik 3 PVM sąskaitos faktūros, iš kurių neaišku kokius procesinius dokumentus UAB „Žalvija“ advokatas rengė ir kokius konkrečius veiksmus atliko, rengdamasis teismo posėdžiams.
  3. Teismas, spręsdamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą, privalėjo įvertinti ar suinteresuoto asmens patirtos išlaidos tinkamai ir pagrįstai apskaičiuotos ir ar atitinka LR Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio. Faktinis bylos nagrinėjimas trukdavo ne ilgiau 20 minučių, taigi priteistina suma yra žymiai mažesnė, nei nurodyta išlaidas pagrindžiančiame įrodyme. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką šiuo klausimu nurodė, kad neturi būti toleruojamas pernelyg didelis ir nepagrįstas šalies išlaidavimas.

8Atskiruoju skundu (2 t., 59–61b. l.) suinteresuotas asmuo UAB „Žalvija“ prašo panaikinti Joniškio rajono apylinkės teismo 2012-04-05 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės- pareiškėjos prašymą dėl atsisakymo nuo pareiškimo atmesti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Patenkinus pareiškėjos prašymą ir nutraukus bylą, antstolis turės nutraukti išieškojimą. Skolininko kreditoriams kreipiantis į teismą su savarankiškais pareiškimais, bus taikomas 1 metų terminas, per kurį negalima kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies nustatymo. Todėl teismas nepagrįstai konstatavo, kad pareiškėjos atsisakymas nuo pareiškimo neprieštarauja viešajam interesui.
  2. Realus teismų sprendimų įvykdymas yra įmanomas būtent tik iš pareiškėjos ir skolininko bendrosios jungtinės nuosavybės teise valdomo turto, kadangi kito skolininko turto, iš kurio būtų galima išieškoti skolas, nėra. Bylos nutraukimas ir realaus išieškojimo užvilkinimas pažeistų ne tik kreditorių privačius interesus, bet ir viešą interesą, kuris reikalauja, kad teismo sprendimai būtų vykdomi tinkamai ir operatyviai. Pareiškėja savo elgesiu siekia ne prisidėti prie teismų sprendimų įvykdymo, o stengiasi padėti skolininkui vilkinti skolų grąžinimą.
  3. Pareiškėja gali naudotis atstovo pagalba ir per jį pateikti teismo reikalaujamus įrodymus, o taip pat bylą vesti dalyvaujant jos atstovui. Todėl civilinė byla turi būti nenutraukiama, o jos atžvilgiu taikomos procesinės priemonės, kurios paskatintų pareiškėją įvykdyti teismo įpareigojimus ir prisidėti prie tinkamo ir greito bylos išnagrinėjimo.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą (74–78 b. l.) suinteresuotas asmuo UAB „Žalvija“ prašo pareiškėjos O. S. atskirąjį skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas, patenkinant atsiliepimą į atskirąjį skundą. Atsiliepime suinteresuotas asmuo nurodė, kad tiek pirmosios instancijos teismas, tiek ir pati pareiškėja pripažino, kad UAB “Žalvija” procesinis elgesys buvo tinkamas, tuo tarpu pareiškėja elgėsi netinkamai: nebendradarbiavo su teismu, nevykdė teismo įpareigojimų ir vilkino bylos nagrinėjimą. Nors prašyme pareiškėja nurodė, kad nuo pareiškimo atsisako dėl ligos, tačiau nei tuomet, nei su atskiruoju skundu šias aplinkybes patvirtinančių įrodymų teismui nepateikė. Teisinės paslaugos gali būti teikiamos tik prieš tai klientui suteikus konsultacijas, o taip pat atlikus dokumentų analizę. Itin detalus suteiktų paslaugų detalizavimas yra neįmanomas. UAB “Žalvija” bylinėjimosi išlaidos patirtos sąžiningai, o ne siekiant jas padidinti ir tokiu būdu prisiteisti iš pareiškėjos kuo didesnę sumą.

10Suinteresuoto asmens UAB „Žalvija“ atskirasis skundas tenkintinas.

11Iš bylos duomenų matyti, kad pareiškėja O. S. pirmosios instancijos teismui pateikė pareiškimą dėl skolininko turto dalies nustatymo, 2012-03-19 pateikė prašymą dėl pareiškimo atsisakymo (1 t., 1–3 b. l.). Joniškio rajono apylinkės teismas priėmė atsisakymą nuo pareiškimo ir civilinę bylą nutraukė (2 t., 45–46 b. l.). Teismas nurodė, kad atsisakymas nuo pareiškimo neprieštarauja viešajam interesui, nes į teismą dėl turto dalies nustatymo gali kreiptis ne tik pareiškėja, bet ir E. S. kreditoriai. Teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi.

12LR CPK 140 straispnis numato, kad bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio. Ieškinio atsisakymas yra viena iš daugelio ieškovo procesinių teisių (CPK 42 straipsnio 1 ir 4 dalys). Pasinaudojus nurodyta procesine teise yra įgyvendinamas dispozityvumo principas, nes civilinis procesas ne tik prasideda, bet ir gali baigtis ieškovo ar pareiškėjo iniciatyva. Vis dėlto, ieškovo atsisakymas nuo ieškinio teismui nėra besąlyginis pagrindas nutraukti bylą, todėl teismas neturėtų priimti atsisakymo nuo ieškinio, kuris prieštarauja įstatymui ir pažeidžia asmens teises bei įstatymų saugomus interesus. Apeliantas UAB “Žalvija” atskiruoju skundu prašė panaikinti Joniškio rajono apylinkės teismo 2012-04-05 nutartį ir ginčą išnagrinėti iš esmės – pareiškėjos prašymą dėl pareiškimo atsiėmimo atmesti. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismo nutartis prieštarauja viešajam interesui, nes, nenustačius skolininko dalies, antstolis, privalės nutraukti išieškojimą, o kreditoriai negalės kreiptis į teismą 1 metus. Tokiu būdu bus pažeistos kreditorių teisės, kurie turi teisę reikalauti, jog teismų sprendimai būtų vykdomi tinkamai ir operatyviai.

13Kaip jau minėta, pareiškėja O. S. kreipėsi į teismą, prašydama nustatyti, kad jai ir jos sutuoktiniui E. S. bendrosios jungtinės nuosavybės teise lygiomis dalimis po ½ priklauso santuokoje įgytas turtas. Į teismą pareiškėja kreipėsi vadovaudamasi antstolės V. Šimkienės patvarkymu, siekdama, kad išieškojimas pagal skolininko E. S. prievoles būtų nukreiptas į E. S. priklausančio turto dalį, o iš pareiškėjai priklausančios turto dalies nebūtų išieškoma. Tačiau bylos nagrinėjimo metu pareiškėja O. S. pateikė teismui atsisakymą nuo pareiškimo, nurodydama, kad dėl pablogėjusios sveikatos ji negali atvykti į teismą, o atstovo neturi, todėl apsisprendė atsisakyti pareiškimo (2 t., 30 b. l.). Suinteresuotas asmuo UAB “Žalvija” atskirajame skunde nurodė, kad patenkinus pareiškėjos atsisakymą nuo pareiškimo, realus teismų sprendimų vykdymas užsitęstų dar metams, nors išieškojimas jau ir taip vyksta ilgą laiko tarpą. Iš byloje esančios antstolės V. Šimkienės 2011-12-12 rašto dėl skolų išieškojimo matyti, kad antstolė V. Šimkienė šiuo metu vykdo išieškojimus šiems kreditoriams: UAB “Agrarinės paslaugos”, AB “Biofuture”, UAB “Žalvija”, UAB “Pasvalio agrochemija”, UAB “Agrimatco Vilnius”, UAB “Ivabaltė”, D. A. ūkis, UAB “Gyvulių produktyvumo kontrolė”, kurių bendra išieškojimo suma sudaro 155 536,86 Lt (1 t., 26 b. l.). Be to, iš teismų informacinės sistemos LITEKO matyti, kad iš skolininko E. S. Joniškio rajono apylinkės teismo sprendimais yra priteistas įsiskolinimas ne tik minėtiems kreditoriams, bet ir kitiems kreditoriams, o būtent: Pakruojo rajono Guostagalio ŽŪB, VšĮ Paslaugų teikimo centras, ŽŪKB “Krekenavos mėsa”, UAB “Tomidas”, UAB “Dimela” ir kt. Iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad nekilnojamasis turtas – žemės sklypai, gyvenamas namas su priklausiniais yra areštuoti ne tik antstolės V. Šimkienės, bet ir antstolių R. Kudrausko ir A. Bložės, kai kuriems žemės sklypams ir gyvenamam namui su priklausinias ( - ), įregistruota hipoteka (1 t., 108–166, 139–149,150–151, 148–149, 153–154, 155–156, 160–161 b. l.). Transporto priemonėms taip pat taikomi areštai, jas draudžiama išregistruoti arba pakeisti savininką (1 t., 97–105 b. l.). Iš paminėtų aplinkybių matyti, kad išieškojimas iš skolininko E. S. turto vykdomas eilei kreditorių, kurie yra suinteresuoti patenkinti savo reikalavimus per kuo trumpesnį laiką. Pareiškėjai O. S. atsisakius pareiškimo, o pirmosios instancijos teismui priėmus šį atsisakymą, išieškojimas minėtų kreditorių naudai būtų užvilkintas ir pažeistų ne tik eilės kreditorių interesus, bet ir viešą interesą, kuris reikalauja, kad teismų sprendimai būtų vykdomi tinkamai ir operatyviai. LR CPK 667 str. 1 dalyje yra numatyta, kad tuo atveju, kai prašymas dėl skolininko turto dalies nustatymo antstoliui nepateikiamas, antstolis išieškojimą iš to turto nutraukia. Pakartotinai nukreipti išieškojimą į šį turtą pagal tuos pačius vykdomuosius dokumentus galima ne anksčiau kaip praėjus vieneriems metams po išieškojimo iš to turto nutraukimo dienos. Todėl kreditoriai, siekdami nustatyti skolininko E. S. turto dalį ir nukreipti į ją išieškojimą, į teismą galėtų kreiptis ne anksčiau kaip po metų laiko, o tai jau neatitiktų kreditorių lūkesčių ir vykdymo proceso tikslų. Be to, realus išieškojimas yra įmanomas tik iš pareiškėjos ir skolininko bendrosios jungtinės nuosavybės teise valdomo turto, nes kito turto nėra. Esant nurodytoms aplinkybėms darytina išvada, kad pareiškėjos O. S. atsisakymas nuo pareiškimo yra prieštaraujantis viešajam interesui, todėl negali būti tenkinamas, tuo labiau, kad pareiškėja nei su prašymu, nei su atskiruoju skundu teismui nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių jos nurodytas aplinkybes apie blogą sveikatos būklę. Pažymėtina ir tai, kad LR CPK 51 straipsnis numato, kad asmenys savo bylas teisme gali vesti patys arba per atstovus, o atstovo atvykimas į teismo posėdį laikomas tinkamu byloje dalyvaujančio asmens, kuriam jis atstovauja, dalyvavimu. Todėl pareiškėjai O. S. neturint galimybės dalyvauti teismo posėdžiuose, ją tinkamai gali atstovauti jos atstovas – advokatas. Neturint lėšų advokato pagalbai apmokėti, yra numatyta galimybė pasinaudoti valstybės garantuojama teisine pagalba (LR CPK 57 str. 3 d.). Konstatavus, kad pareiškėjos prašymas dėl pareiškimo atsisakymo prieštarauja viešajam interesui, naikintina pirmosios instancijos teismo nutartis ir klausimas išspręstinas iš esmės – pareiškėjos prašymas priimti atsisakymą nuo pareiškimo atmestinas. Panaikinus pirmosios instancijos teismo nutartį, byla perduodama nagrinėti iš esmės pirmos instancijos teismui, todėl bylinėjimosi išlaidų dydžio klausimas bus sprendžiamas pirmosios instancijos teismui išnagrinėjus bylą (LR CPK 98 straipsnio 1 dalis). Kadangi 2012-04-05 nutartis panaikinama ir byla perduodama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, todėl pareiškėjos O. S. atskirojo skundo dėl bylinėjimosi išlaidų pagrįstumo apeliacinės instancijos teismas nesprendžia.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

15Joniškio rajono apylinkės teismo 2012 m. balandžio 5 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjos prašymą dėl atsisakymo nuo pareiškimo atmesti.

16Civilinę bylą pagal pareiškėjos O. S. pareiškimą dėl skolininko turto dalies nustatymo perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai