Byla 2-976/2012
Dėl hipotekos sutarties pripažinimo negaliojančia, tretieji asmenys – V. J., O. J

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Marytės Mitkuvienės ir Rimvydo Norkaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų M. J. ir L. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 22 d. nutarties, kuria teismas atmetė ieškovų M. J. ir L. J. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje Nr. 2-2609-577/2012 pagal ieškovų M. J. ir L. J. ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „Swedbank“ dėl hipotekos sutarties pripažinimo negaliojančia, tretieji asmenys – V. J., O. J..

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje nagrinėjamas ginčas dėl hipotekos sutarties pripažinimo negaliojančia.

5Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties, kuria teismas atmetė ieškovų M. J. ir L. J. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teisėtumo klausimas.

6Ieškovai kreipėsi į teismą, prašydami pripažinti neteisėta ir negaliojančia ab initio tarp ieškovų ir atsakovo AB „Swedbank“ 2007 m. gegužės 18 d. sudarytą hipotekos sutartį, kuria buvo įkeistas žemės sklypas ir gyvenamasis namas, priteisti iš atsakovo ieškovų naudai 200 Lt dydžio žyminį mokestį, sumokėtą už ieškinio padavimą. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovui AB „Swedbank“ imtis priverstinio skolos išieškojimo veiksmų pagal hipotekos sutartį, juos nukreipiant į ieškovams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )), esantį adresu Bendorių k., Vilniaus raj. Nurodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas užtikrintų, kad jiems bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantis gyvenamasis namas, laikytinas šeimos būstu, kuriame šiuo metu gyvena ir ieškovų nepilnametis sūnus, nebūtų priverstinai parduotas iš varžytynių. Pažymėjo, jog minėtas gyvenamasis namas yra ieškovų šeimos turtas, jis buvo įkeistas atsakovui neturint būtino teismo leidimo. Nurodė, jog ieškinio reikalavimas ir galutinio teismo sprendimo tinkamas ir realus įgyvendinimas būtų garantuotas tik tokiu atveju, jei galimai neteisėtos bei nepilnamečio vaiko teises bei teisėtus interesus pažeidžiančios hipotekos sutarties pagrindu atsakovas negalėtų ieškovų prisiimtų įsipareigojimų padengti pradėdamas skolos išieškojimo veiksmus, t. y. priverstinai parduoti įkeistą gyvenamąjį namą iš varžytynių. Pažymėjo, kad atsakovui pradėjus priverstinį skolos išieškojimą, įkeistas gyvenamais namas butų parduotas iš varžytynių, o nepilnametis vaikas liktų be gyvenamojo būsto, be to, galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas taptų neįmanomas.

7Atsakovas AB „Swedbank“ pateikė atsiliepimą, kuriuo dėl ieškovo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nesutiko. Pažymėjo, kad pagal 2007 m. gegužės 18 d. hipotekos sutartį hipotekos registre įregistruotas žemės sklypo, esančio adresu Bendorių k., Vilniaus raj., ir ant šio žemės sklypo statomo gyvenamojo namo įkeitimas. Pažymėjo, jog hipotekos lakšte yra įrašytas ir notaro patvirtintas ieškovų pareiškimas bei patvirtinimas, kad įkeičiamam gyvenamajam namui nėra taikomas šeimos turto teisinis režimas, o ieškovų šeimos turtas yra butas, todėl gyvenamojo namo įkeitimo sandorio sudarymo metu jokių papildomų leidimų jam sudaryti nereikėjo, jokių ribojimų šį sandorį sudaryti nebuvo. Nurodė, kad nepagrįsto ieškinio užtikrinimui negali būti taikomos laikinosios apsaugos priemonės. Pažymėjo, kad net ieškovams vėluojant vykdyti savo įsipareigojimus pagal Kredito sutartį, atsakovas jos dar nėra nutraukęs ir iniciavęs išieškojimo, be to, jis yra linkęs kooperuotis ir tai patvirtina aplinkybė, jog atsakovas jau buvo nutraukęs su ieškovais sudarytą Kredito sutartį, tačiau vėliau atsižvelgė į ieškovų pageidavimus ir ją atnaujino bei pakeitė sąlygas. Pažymėjo, jog pareikšto aiškiai nepagrįsto ieškinio tikslas – laikinųjų apsaugos priemonių pagalba gauti apsaugą nuo kreditoriaus galimų teisėtų veiksmų, o tai pažeistų teisingumo, proporcingumo ir ekonomiškumo principus. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovai pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, kuriomis akivaizdžiai nesąžiningai ir be jokio teisėto pagrindo siekia uždrausti kreditoriui teisėtomis priemonėmis ginti savo pažeistus interesus, atsakovas prašė skirti ieškovams solidariai 1 000 Lt baudą.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 22 d. nutartimi ieškovų M. J. ir L. J. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

10Teismas, susipažinęs su hipotekos lakštu, kuriuo buvo įkeistas gyvenamasis namas, sprendė, kad hipotekos lakšte yra įrašytas ir notaro patvirtintas ieškovų pareiškimas bei patvirtinimas, kad įkeičiamam gyvenamajam namui nėra taikomas šeimos turto teisinis režimas, o ieškovų šeimos turtas yra butas, todėl, atsižvelgdamas į laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirtį, tikslus ir esmę, į nagrinėjamos civilinės bylos pobūdį, teismas nepripažino pagrįstais ieškovo argumentus. Teismas pabrėžė, kad pagal bylos duomenis kredito sutartis nėra nutraukta ir gyvenamojo namo pardavimas iš varžytynių nėra organizuojamas. Pažymėjo, kad atsakovas nurodė, jog siekia sudaryti ieškovams galimybę išspręsti mokumo problemas, tačiau ieškovai į kreditorių nesikreipė nei su paaiškinimais, nei su pasiūlymais, kaip galėtų būti išspręstos jų problemos. Konstatavo, kad ieškinio reikalavimų pagrįstumo klausimas sprendžiamas tik nagrinėjant bylą iš esmės, o kiti ieškovų prašyme nurodomi argumentai neturi teisinės reikšmės, todėl teismas dėl jų plačiau nepasisakė. Sprendė, kad nėra pagrindo tenkinti atsakovo prašymo paskirti ieškovams baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, nes byloje nepateikta įrodymų, kurie leistų teigti, jog ieškovai piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, o naudojimasis įstatyme numatyta teise reikšti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nesudaro pagrindo konstatuoti piktnaudžiavimo įstatymų suteiktomis procesinėmis teisėmis ar nesąžiningo elgesio.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atskiruoju skundu ieškovai M. J. ir L. J. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 22 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti ieškovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir uždrausti atsakovui AB „Swedbank“ imtis priverstinio skolos išieškojimo veiksmų pagal hipotekos sutartį, juos nukreipiant į ieškovams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )), esantį adresu Bendorių k., Vilniaus raj. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

131. Teismas, priimdamas ginčijamą nutartį, nepagrįstai ir neteisėtai nenustatė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teisinio pagrindo. Pažymėtina, jog teismas neįvertino grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui, nes neteisingai sprendė dėl ieškovų šeimos turto režimo bei atsakovo realiai tikėtinų veiksmų ieškovų atžvilgiu dėl tarpusavio paskolos sutarčių Nr. 06-077403-FA, Nr. 11-022209-FA, Nr. 06-077660-FA, Nr. 11-022068-FA vienašalio nutraukimo. Atsakovo naudai įkeistas ieškovams priklausantis žemės sklypas ir gyvenamasis namas, esantys adresu Bendorių k., Vilniaus raj., yra vienintelis ieškovams nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas. Kitos gyvenamosios vietos ieškovų šeima (du suaugę asmenys ir nepilnametis vaikas) neturi, nes ankstesnis šeimos turtas – butas, esantis adresu ( - ), Vilniuje, – yra parduotas. Dėl šios priežasties ieškovams įkeičiant atsakovui gyvenamąjį namą turėjo būti gautas teismo leidimas.

142. Teismas ginčijamoje nutartyje konstatavo, kad šiuo metu nekyla jokio priverstinio ieškovų skolos atsakovui išieškojimo pavojaus. Pažymėtina, jog apie realiai egzistuojančią priverstinio skolos išieškojimo inicijavimo grėsmę atsakovui liudija 2012 m. sausio 9 d. atsakovo pakartotiniai priminimai dėl paskolos sutarčių Nr. 06-077403-FA, Nr. 11-022209-FA, Nr. 06-077660-FA, Nr. 11-022068-FA vykdymo.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas AB „Swedbank“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 22 d. nutartį palikti nepakeistą ir ieškovų atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

161. Pažymėtina, kad ieškovų reikalavimai nėra pagrįsti faktiniais bei teisiniais argumentais. 2006 m. spalio 16 d. kredito sutarties Nr. 06-077403-FA/06-077660-FA, su visais vėlesniais jos sąlygų pakeitimais ir papildymais (toliau - Kredito sutartis) specialiojoje dalyje buvo nustatyta, kad kredito gavėjų prievolių pagal sutartį įvykdymas užtikrinamas tiek buto, tiek žemės sklypo, esančio adresu Bendorių k., Vilniaus raj., tiek ir ant šio žemės sklypo statomo gyvenamojo namo įkeitimu.

172. Butui buvo taikytinas šeimos turto teisinis režimas, todėl jam įkeisti ieškovai privalėjo gauti teismo leidimą, kuris ir buvo duotas Vilniaus miesto 3–ojo apylinkės teismo 2006 m. lapkričio 3 d. nutartimi. Buto įkeitimas hipotekos registre buvo įregistruotas 2006 m. lapkričio 8 d. Vėliau hipotekos registre buvo papildomai įregistruoti ir žemės sklypo, esančio adresu Bendorių k., Vilniaus raj., ir ant šio žemės sklypo statomo gyvenamojo namo įkeitimas. Pažymėtina, kad šiame hipotekos lakšte yra įrašytas ir notaro patvirtintas ieškovu pareiškimas bei patvirtinimas, kad įkeičiamam gyvenamajam namui nėra taikomas šeimos turto teisinis režimas ir kad ieškovų šeimos turtas yra butas.

183. Atkreiptinas dėmesys, kad buto, kuriam buvo taikomas šeimos turto teisinis režimas, nuosavybės teises ieškovai perleido praėjus daugiau nei metams laiko nuo gyvenamojo namo įkeitimo. 2008 m. birželio 11 d. buto pirkimo – pardavimo sutartyje ieškovai patvirtino, kad jie turi teismo leidimą dėl buto pardavimo. Toks leidimas yra būtinas tik perleidžiant nekilnojamąjį daiktą, kuris yra šeimos turtas. Taigi, ieškovai netgi buto pirkimo – pardavimo sutartyje dar kartą konstatavo, kad šeimos turto teisinis režimas taikomas butui, o ne gyvenamajam namui. Gyvenamojo namo įkeitimo metu ieškovų šeimos turtu buvo butas, todėl darytina išvada, kad gyvenamojo namo įkeitimo sandorio sudarymo metu jokių papildomų leidimų jam sudaryti nereikėjo, jokių ribojimų šį sandorį sudaryti nebuvo, todėl nėra jokių jo negaliojimo ar nuginčijimo pagrindų.

194. Laikinosios apsaugos priemonės yra neadekvačios ekonomiškumo aspektu. Ieškinyje keliami klausimai dėl hipotekos sandorio teisėtumo tuo pagrindu, kad nebuvo gautas teismo leidimas šiam sandoriui sudaryti, tačiau minėto leidimo nereikėjo. Tai iš esmės reiškia, kad ieškovai ketina nevykdyti įsipareigojimu kreditoriui pagal Kredito sutartį ir piktnaudžiaudami teise reiškia nepagristą prašymą uždrausti kreditoriui teisėtomis priemonėmis ginti savo pažeistus interesus. Viso ieškovų pareikšto aiškiai nepagrįsto ieškinio tikslas – laikinųjų apsaugos priemonių pagalba gauti apsaugą nuo kreditoriaus galimų teisėtų veiksmų.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė tenkinti ieškovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių – draudimo atsakovui imtis priverstinio skolos išieškojimo veiksmų pagal hipotekos sutartį, juos nukreipiant į ieškovams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį gyvenamąjį namą, taikymo.

22Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai (lot. „prima facie“) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010). Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Tuo tarpu teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011). Tai reiškia, kad teismui atlikus ieškinyje pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nutarus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, iš esmės neturi teisinės reikšmės, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, nes laikinosios apsaugos priemonės negali būti taikomos.

23Nagrinėjamu atveju ieškovai M. J. ir L. J. ieškiniu prašė teismo pripažinti neteisėta ir negaliojančia ab initio tarp ieškovų ir atsakovo AB „Swedbank“ 2007 m. gegužės 18 d. sudarytą hipotekos sutartį, kuria buvo įkeistas žemės sklypas ir gyvenamasis namas, esantys adresu ( - )., Vilniaus raj. (adresas po jo pakeitimo - Bendorių k., Vilniaus raj.). Ieškovai ieškinyje nurodė, kad su atsakovu 2006 m. spalio 16 d. sudarė kredito sutartį žemės sklypo ir gyvenamojo namo pirkimui. Kredito sutartimi atsakovas refinansavo AB DnB banko atsakovams suteiktą 260 079 eurų kreditą. Kredito grąžinimo užtikrinimui ieškovai atsakovo naudai įkeitė jiems nuosavybės teise priklausiusį šeimos turtą - butą, esantį ( - ), Vilniuje, kurį teismas po 2007 m. gegužės 18 d. hipotekos sutarties tarp šalių dėl gyvenamojo namo, esančio adresu Bendorių k., Vilniaus raj., sudarymo leido parduoti. Ieškovų nuomone, 2007 m. gegužės 18 d. hipotekos sandorio sudarymui turėjo būti gautas teismo leidimas, nes name, kuris buvo įkeičiamas atsakovo naudai, gyveno ieškovai bei jų nepilnametis sūnus. Tokiu būdu buvo pažeistos CK 3.85 straipsnio 2 dalies imperatyvios nuostatos bei vaiko teisės. Ieškovas ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovui AB „Swedbank“ imtis priverstinio skolos išieškojimo veiksmų pagal hipotekos sutartį, juos nukreipiant į ieškovams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )), esantį adresu Bendorių k., Vilniaus raj. Nurodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas užtikrintų, kad jiems bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantis gyvenamasis namas, laikytinas šeimos būstu, kuriame šiuo metu gyvena ir ieškovų nepilnametis sūnus, nebūtų priverstinai parduotas iš varžytynių. Prašymą grindė tuo, jog minėtas gyvenamasis namas yra ieškovų šeimos turtas, jis buvo įkeistas atsakovui neturint būtino teismo leidimo. Nurodė, jog ieškinio reikalavimas ir galutinio teismo sprendimo tinkamas ir realus įgyvendinimas būtų garantuotas tik tokiu atveju, jei galimai neteisėtos bei nepilnamečio vaiko teises bei teisėtus interesus pažeidžiančios hipotekos sutarties pagrindu atsakovas negalėtų ieškovų prisiimtų įsipareigojimų padengti pradėdamas skolos išieškojimo veiksmus, t. y. priverstinai parduoti įkeistą gyvenamąjį namą iš varžytynių. Pažymėjo, kad atsakovui pradėjus priverstinį skolos išieškojimą, įkeistas gyvenamais namas butų parduotas iš varžytynių, o nepilnametis vaikas liktų be gyvenamojo būsto, be to, galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas taptų neįmanomas. Pirmosios instancijos teismas ieškovų prašymo netenkino iš esmės dėl to, kad hipotekos lakšte, kuriuo buvo įkeistas gyvenamasis namas, yra įrašytas ir notaro patvirtintas ieškovų pareiškimas bei patvirtinimas, kad įkeičiamam gyvenamajam namui nėra taikomas šeimos turto teisinis režimas, o ieškovų šeimos turtas yra butas. Be to, teismas pažymėjo, kad neturi duomenų apie tai, kad kredito sutartis būtų nutraukta ir organizuojamas gyvenamojo namo pardavimas iš varžytynių.

24Teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su žemesnės instancijos teismo padarytomis išvadomis.

25Pirma, ieškovo pateiktų duomenų preliminarus įvertinimas leidžia manyti, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas. Kaip minėta anksčiau, ieškovai butą, esantį ( - ), Vilniuje, viešame registre buvo įregistravę kaip šeimos turtą. Todėl jo įkeitimui bei pardavimui buvo būtina CPK XXXIX skyriaus nustatyta tvarka gauti teismo leidimą. Tuo tarpu ieškovų ginčijamame 2007 m. gegužės 18 d. hipotekos lakšte ieškovai aiškiai nurodė, kad atsakovo naudai įkeičiamas turtas nėra šeimos turtas. Be to, minėto buto 2008 m. birželio 11 d. pirkimo-pardavimo sutartyje, t. y. sudarytoje praėjus daugiau kaip vieneriems metams po ginčijamo hipotekos sandorio sudarymo, ieškovai patvirtino, kad buto perleidimui yra gautas teismo leidimas, o pagal CK 3.85 straipsnio 2 dalį toks leidimas reikalingas tik šeimos turto perleidimui. Tokie pačių ieškovų rašytiniai pareiškimai, apie kurių neteisėtumą, nėra išsamiau kalbama ieškinyje, laikomi kaip prima facie sudarantys pagrindą šioje proceso stadijoje atsirasti pagrįstoms abejonėms dėl ieškinio, grindžiamo įkeisto turto šeimos turto teisiniu režimu, kuris lemia teismo leidimo būtinumą su šeimos turtu susijusio sandorio sudarymui, pagrįstumo. Antra, byloje nėra duomenų, kad yra nutraukta tarp šalių 2007 m. gegužės 18 d. sudaryta kredito sutartis, kurios reikalavimų įvykdymui ieškovai ir įkeitė atsakovams sklypą bei statomą namą. Trečia, iš bylos duomenų taip pat nėra pagrindo manyti, kad yra pradėti priverstinio vykdymo veiksmai iš ieškovams nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo namo, esančio adresu Bendorių k., Vilniaus raj. Be to, tokios procedūros, net ir jas pradėjus, užtrunka iki pardavimo iš varžytynių ir nėra pagrindo manyti, jog ši byla per panašų laikotarpį nebus išnagrinėta iš esmės.

26Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl kolegija dėl jų nepasisako.

27Taigi ieškovų pateiktų duomenų preliminarus vertinimas sudaro pagrindą manyti, jog ieškovams palankaus teismo sprendimo pagal šioje bylos nagrinėjimo stadijoje pateiktus duomenis priėmimo galimybė kelia pagrįstų abejonių. Esant tokioms aplinkybėms, yra pagrindas išvadai, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino ieškovų prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Keisti teisėtos ir pagrįstos nutarties ar ją naikinti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo. Todėl žemesnės instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

28Ši nutartis neužkerta galimybės ieškovams, iš esmės pasikeitus aplinkybėms, prašyti teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 144, 145 str.).

29Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

30Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl hipotekos sutarties pripažinimo... 5. Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties, kuria teismas atmetė ieškovų M.... 6. Ieškovai kreipėsi į teismą, prašydami pripažinti neteisėta ir... 7. Atsakovas AB „Swedbank“ pateikė atsiliepimą, kuriuo dėl ieškovo... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 22 d. nutartimi ieškovų M. J. ir... 10. Teismas, susipažinęs su hipotekos lakštu, kuriuo buvo įkeistas gyvenamasis... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Atskiruoju skundu ieškovai M. J. ir L. J. prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 13. 1. Teismas, priimdamas ginčijamą nutartį, nepagrįstai ir neteisėtai... 14. 2. Teismas ginčijamoje nutartyje konstatavo, kad šiuo metu nekyla jokio... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas AB „Swedbank“ prašo Vilniaus... 16. 1. Pažymėtina, kad ieškovų reikalavimai nėra pagrįsti faktiniais bei... 17. 2. Butui buvo taikytinas šeimos turto teisinis režimas, todėl jam įkeisti... 18. 3. Atkreiptinas dėmesys, kad buto, kuriam buvo taikomas šeimos turto teisinis... 19. 4. Laikinosios apsaugos priemonės yra neadekvačios ekonomiškumo aspektu.... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 21. Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė... 22. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje ar... 23. Nagrinėjamu atveju ieškovai M. J. ir L. J. ieškiniu prašė teismo... 24. Teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su žemesnės instancijos teismo... 25. Pirma, ieškovo pateiktų duomenų preliminarus įvertinimas leidžia manyti,... 26. Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai neturi teisinės... 27. Taigi ieškovų pateiktų duomenų preliminarus vertinimas sudaro pagrindą... 28. Ši nutartis neužkerta galimybės ieškovams, iš esmės pasikeitus... 29. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 30. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 22 d. nutartį palikti nepakeistą....