Byla 2-856-516/2015
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo, tretieji asmenys RUAB „VKK Investicija“, UAB „VKK Vilnius“, UAB „VKK Kaunas“, VMI prie LR Finansų ministerijos

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Vicus“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 22 d. nutarties, kuria nustatytas ieškovui terminas žyminiam mokesčiui sumokėti, civilinėje byloje Nr. 2-2236-262/2015 pagal ieškovo UAB „Vicus“ ieškinį atsakovui AB „SEB bankas“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo, tretieji asmenys RUAB „VKK Investicija“, UAB „VKK Vilnius“, UAB „VKK Kaunas“, VMI prie LR Finansų ministerijos, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ginčas byloje kilo dėl teismo įpareigojimo ieškovui sumokėti žyminį mokestį pagrįstumo ir teisėtumo.

4Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Vicus“ kreipėsi į teismą ieškiniu, kuriuo prašė: 1) pripažinti negaliojančiomis nuo jų sudarymo momento 2007 m. kovo 14 d. tarp UAB „Vicus“ ir AB „SEB lizingas“ sudarytą sutartį Nr. 2007-030220, nuo 2007 m. kovo 14 d. tarp UAB „Vicus“ ir AB „SEB lizingas“ sudarytą sutartį Nr. 2007-030283, ir nuo 2007 m. lapkričio 7 d. tarp UAB „Vicus“ ir AB „SEB lizingas“ sudarytą sutartį Nr. 2007-100628; 2) taikyti restituciją – priteisti ieškovui UAB „Vicus“ iš AB „SEB bankas“ 933 566,58 Lt; 3) priteisti UAB „Vicus“ iš AB „SEB bankas“ 6 (šešių) procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas; 4) pripažinti negaliojančiu nuo jo sudarymo momento tarp UAB „Vicus“ ir AB „SEB lizingas“ sudarytą hipotekos sandorį (hipotekos identifikavimo kodas Nr. 02/20070009146).

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2015 m. sausio 22 d. nutartimi nustatė ieškovui terminą iki 2015 m. vasario 9 d. sumokėti 6063 Eur žyminį mokestį ir pateikti teismui tai patvirtinančius įrodymus.

7Teismas nurodė, kad bylos nagrinėjimo metu paaiškėjo aplinkybės, jog ieškovas nėra restruktūrizuojama įmonė ir privalo sumokėti žyminį mokestį. Restruktūrizavimo byla UAB „Vicus“ buvo iškelta tik 2015 m. sausio 6 d. nutartimi, ši nutartis yra apskųsta, todėl teismas konstatavo, jog įmonė neturi restruktūrizuojamos įmonės statuso ir įstatyme nustatytos išimtys dėl žyminio mokesčio jai negali būti taikomos.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Ieškovas UAB „Vicus“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 22 d. nutartį kaip nepagrįstą.

10Ieškovas nurodo, kad Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 10 d. nutartimi iškėlė UAB „Vicus“ restruktūrizavimo bylą, kurią Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. birželio 7 d. nutartimi paliko nepakeistą. Taigi, ieškinio pateikimo teismui metu, t.y. 2014-06-16, UAB „Vicus“ turėjo restruktūrizuojamos įmonės statusą, todėl įmonė nuo žyminio mokesčio buvo atleista. Restruktūrizavimo byla UAB „Vicus“ buvo nutraukta Kauno apygardos teismo 2014 m. gegužės 5 d. nutartimi, kurią Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi paliko nepakeistą. Ieškovas pažymi, kad įstatymai nenumato galimybės reikalauti sumokėti žyminį mokestį iš įmonės, kuri ieškinio pateikimo metu turėjo restruktūrizuojamos įmonės statusą, o bylos nagrinėjimo metu jo neteko. Be to, ieškovas nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2015 m. sausio 6 d. nutartimi UAB „Vicus“ vėl iškėlė restruktūrizavimo bylą, o tokia nutartis remiantis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta nuostata yra skubiai vykdoma ir jos apskundimas nestabdo restruktūrizavimo.

11Tretysis asmuo UAB „VKK Vilnius“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo ieškovo UAB „Vicus“ atskirąjį skundą tenkinti ir panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 22 d. nutartį kaip nepagrįstą. Tretysis asmuo nurodo, kad Vilniaus apygardos teismas ieškinį priėmė 2014-06-18, o 2015-01-20 įvyko parengiamasis posėdis. Ieškinio pateikimo metu UAB „Vicus“ turėjo restruktūrizuojamos įmonės statusą, todėl nuo žyminio mokesčio buvo atleista. Tretysis asmuo nurodo, kad pirmos instancijos teismas priėmė visiškai nemotyvuotą nutartį, todėl ji yra nepagrįsta. Be to, pažymėjo, kad Kauno apygardos teismas 2015 m. sausio 6 d. nutartimi UAB „Vicus“ vėl iškėlė restruktūrizavimo bylą.

12Atsakovas AB SEB bankas atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 22 d. nutartį palikti nepakeistą, o ieškovo UAB „Vicus“ atskirąjį skundą atmesti. Atsakovas nurodo, kad žyminis mokestis yra privalomas mokestis, kurio mokėjimo privalomumas atsinaujina teismo nutartimi nutraukus restruktūrizavimo bylą dėl nepateikto restruktūrizavimo plano. Todėl ieškovas neturi pagrindo atsisakyti įvykdyti teismo numatytą įpareigojimą sumokėti žyminį mokestį, kadangi pirma restruktūrizavimo byla buvo nutraukta. Be to, antrą kartą iškelta restruktūrizavimo byla yra apskųsta Lietuvos apeliaciniam teismui, todėl neįsiteisėjus nutarčiai dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, ieškovas vis dar neturi restruktūrizuojamos įmonės statuso.

13Tretysis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepime į atskirąjį skundą prašo bylą spręsti teismo nuožiūra.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

16Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CPK 80 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog kiekvienas ieškinys apmokamas nustatyto dydžio žyminiu mokesčiu, kuris turi būti sumokamas prieš atliekant tam tikrus procesinius veiksmus (paduodant ieškinį, apeliacinį skundą ir pan.). Priešingu atveju, ieškinys ar apeliacinis skundas nėra priimamas ir pareikalaujama, kad šis trūkumas būtų ištaisytas. Žyminio mokesčio sumokėjimas yra viena iš civilinės bylos iškėlimo ar apeliacinio skundo priėmimo teisme sąlygų. CPK 83 straipsnyje yra nustatyti atvejai, kada atsižvelgiant į civilinėje byloje vykstančio materialinio teisinio ginčo pobūdį, byloje dalyvaujančio asmens teisinį statusą ar jo turtinę padėtį, suinteresuoti asmenys yra atleidžiami nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo civilinėse bylose. Vienas iš tokių atvejų yra numatytas CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkte, pagal kurį nuo žyminio mokesčio atleidžiamos bankrutuojančios bei restruktūrizuojamos įmonės.

17Nagrinėjamoje byloje remiantis teismų sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad UAB „Vicus“ Kauno apygardos teismo 2013-04-10 nutartimi buvo iškelta restruktūrizavimo byla ir nustatytas 6 mėnesių terminas restruktūrizavimo planui pateikti. 2014-05-05 nutartimi Kauno apygardos teismas nutraukė restruktūrizavimo bylą, ši nutartis įsiteisėjo Lietuvos apeliaciniam teismui 2014-08-28 nutartimi palikus nepakeistą pirmos instancijos teismo nutartį dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo (bylos Nr. 2-1406/2014). Taigi, UAB ,,Vicus“ restruktūrizuojamos įmonės statusą turėjo laikotarpiu nuo 2013-04-10 iki 2014-08-28. Nagrinėjamoje byloje ieškovas RUAB „Vicus“ į Vilniaus apygardos teismą dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo kreipėsi 2014-06-16; ieškinys teisėjos rezoliucija priimtas 2014-06-18 (b. l. 1). Šis procesinis veiksmas laikomas civilinės bylos iškėlimu (CPK 137 straipsnio 1 dalis). Taigi, civilinės bylos iškėlimo metu UAB „Vicus“ turėjo restruktūrizuojamos įmonės statusą. Minėta, jog pareiga mokėti žyminį mokestį ieškovui kyla ieškinio padavimo teismui metu, nes tai yra viena iš civilinės bylos iškėlimo sąlygų. Todėl klausimas, ar ieškovas turi mokėti žyminį mokestį, sprendžiamas ieškinio priėmimo stadijoje, teismui įvertinus aplinkybes, kurioms esant ieškovas pagal įstatymą yra atleidžiamas nuo žyminio mokesčio. Taigi, ieškovo teisinis statusas yra reikšmingas ieškinio priėmimo momentu, o ne bylos nagrinėjimo eigoje. Atsižvelgiant į tai, apeliacinis teismas konstatuoja, kad pasikeitus ieškovo UAB „Vicus“ teisiniam statusui ir įmonei tapus nerestruktūrizuojamai, teismas neturėjo iš naujo spręsti žyminio mokesčio mokėjimo klausimo, kadangi ieškinio priėmimo metu šis klausimas šioje byloje jau buvo išspręstas.

18Ieškovo atskirojo skundo argumentas, kad Kauno apygardos teismui 2015 m. sausio 6 d. nutartimi UAB „Vicus“ antrą kartą iškėlus reorganizavimo bylą, ši nutartis yra skubiai vykdoma ir jos apskundimas įmonės restruktūrizavimo nestabdo (ĮRĮ 7 str. 6 d.) pripažįstamas nepagrįstu ir nesudarančiu teisinio pagrindo naikinti skundžiamą nutartį. Visų pirma, jau minėta, kad įmonės teisinis statusas, lemiantis atleidimą nuo žyminio mokesčio, yra aktualus ieškinio priėmimo (bylos iškėlimo), o ne bylos nagrinėjimo momentu. Todėl faktinė aplinkybė, kad šio atskirojo skundo nagrinėjimo metu iš naujo yra sprendžiamas įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimas, teisinės reikšmės apelianto statusui, buvusiam bylos iškėlimo momentu neturi. Antra, apelianto cituojama ĮRĮ 7 straipsnio 6 dalies redakcija apskųstosios nutarties priėmimo metu nebegaliojo – įstatymų leidėjas ją iš įstatymo pašalino.

19Visgi, apeliacinis teismas atkreipia dėmesį, kad remiantis CPK 270 straipsnio 5 dalies 3 punktu, priimdamas sprendimą dėl ginčo esmės, teismas privalo išspręsti ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą, tame tarpe ir šių išlaidų atlyginimo valstybei klausimą (CPK 96 straipsnis). Pagal pastarojo straipsnio nuostatas, bylinėjimosi išlaidos nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo, jeigu ieškinys patenkintas (1 dalis) arba, atmetus ieškinį – iš ieškovo, kuris nuo bylinėjimosi išlaidų neatleistas (2 dalis). Taigi, priimdamas sprendimą teismas turi teisę priteisti iš ieškovo žyminį mokestį valstybei, jeigu ieškinys būtų atmestas, o ieškovas teismo sprendimo priėmimo metu neturėtų to teisinio statuso, dėl kurio jis ieškinio pareiškimo metu buvo atleistas nuo žyminio mokesčio. Remiantis informacinės teismų sistemos Liteko duomenimis, šiuo metu Kauno apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla dėl UAB „Vicus“ pripažinimo restruktūrizuojama (bylos Nr. B2-1157-555/2015), todėl pirmos instancijos teismas, išnagrinėjęs šią bylą iš esmės ir priimdamas galutinį sprendimą bei atsižvelgdamas į tuo metu esantį UAB „Vicus“ teisinį statusą, atitinkamai ir turės išspręsti ieškovo atleidimo / neatleidimo nuo žyminio mokesčio klausimą.

20Remdamasis išdėstytais motyvais, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, įpareigodamas ieškovą sumokėti 6063 Eur žyminio mokesčio ir pateikti teismui tai patvirtinančius įrodymus, priėmė nepagrįstą nutartį, kuri yra naikintina (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

21Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

22Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 22 d. nutartį panaikinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ginčas byloje kilo dėl teismo įpareigojimo ieškovui sumokėti žyminį... 4. Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Vicus“ kreipėsi... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. sausio 22 d. nutartimi nustatė ieškovui... 7. Teismas nurodė, kad bylos nagrinėjimo metu paaiškėjo aplinkybės, jog... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Ieškovas UAB „Vicus“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 10. Ieškovas nurodo, kad Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 10 d.... 11. Tretysis asmuo UAB „VKK Vilnius“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 12. Atsakovas AB SEB bankas atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Vilniaus... 13. Tretysis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CPK 80 straipsnio 1 dalyje... 17. Nagrinėjamoje byloje remiantis teismų sistemos LITEKO duomenimis nustatyta,... 18. Ieškovo atskirojo skundo argumentas, kad Kauno apygardos teismui 2015 m.... 19. Visgi, apeliacinis teismas atkreipia dėmesį, kad remiantis CPK 270 straipsnio... 20. Remdamasis išdėstytais motyvais, apeliacinės instancijos teismas... 21. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 22. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 22 d. nutartį panaikinti....