Byla 2-1406/2014
Dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. gegužės 5 d. nutarties, kuria nutraukta uždarosios akcinės bendrovės „Vicus“ restruktūrizavimo byla Nr. B2-657-555/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo atsakovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Vicus“, kreditorių uždarųjų akcinių bendrovių „VKK Kaunas“, „VKK Vilnius“, „Ajadra“, „Nikartas“, „Vigdomus“, „Toleita“ ir restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „VKK Investicija“ atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. gegužės 5 d. nutarties, kuria nutraukta uždarosios akcinės bendrovės „Vicus“ restruktūrizavimo byla Nr. B2-657-555/2014.

3Teisėja

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 10 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Vicus“ restruktūrizavimo bylą. Šia nutartimi teismas atsakovo administratoriui nustatė 6 mėnesių terminą nuo jos priėmimo dienos pateikti atsakovo restruktūrizavimo planą ir kitus restruktūrizavimo bylai nagrinėti reikalingus dokumentus. Jie teismo nustatytu terminu pateikti nebuvo.

62014 m. balandžio 15 d. atsakovas padavė teismui prašymą atnaujinti praleistą terminą restruktūrizavimo plano projektui pateikti ir jį pratęsti iki 2014 m. liepos 1 d. Jis paaiškino, kad restruktūrizavimo planas nebuvo pateiktas teismui per nustatytą terminą dėl objektyvių priežasčių: pirma, netinkamai savo įsipareigojimus vykdė UAB „Verslo teisės centras“, pasitelktas restruktūrizavimo plano projekto parengimui; antra, iki šiol kreditoriai, kurių reikalavimai sudaro 59,28 procentus visų pareikštų reikalavimų, dėl besitęsiančių ginčų neturi balso teisės sprendžiant restruktūrizavimo plano tvirtinimo klausimą. Dėl pastarosios priežasties restruktūrizavimo plano parengimas teismo nustatytu terminu neatitiktų restruktūrizavimo proceso tikslo, t. y. suderinti visų jo dalyvių interesus, ir padarytų visą restruktūrizavimo procesą beprasmį.

7Šiuos atsakovo prašymus palaikė kreditorius RUAB „VKK Investicija“.

8Kreditoriai UAB „Vigdomus“, UAB „Nikartas“, UAB „Ajadra“, UAB „Toleita“ pateikė teismui savarankiškus prašymus stabdyti atsakovo restruktūrizavimo plano ir tvirtinimo procedūras iki teismas patvirtins jų reikalavimus.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Kauno apygardos teismas 2014 m. gegužės 5 d. nutartimi netenkino atsakovo ir jo kreditorių prašymų, atsakovo restruktūrizavimo bylą nutraukė.

11Teismas pažymėjo, kad atsakovo nurodomos aplinkybės nesudaro pagrindo laikyti susidariusią situaciją išskirtine, dėl kurios būtų reikalingas ilgesnis laikotarpis restruktūrizavimo planui teikti tvirtinti. Kreditorių reikalavimų ginčijimas netrukdo atsakovui rengti restruktūrizavimo plano, kadangi dalis kreditorių reikalavimų jau patvirtinti, o ginčijami reikalavimai gali tik sumažėti. Be to, esant ginčijamiems kreditorių reikalavimams restruktūrizavimo planas gali būti tvirtinamas atskirai nurodant teismuose užvestas bylas, ir, po jų užbaigimo, gali būti pasinaudota įstatyme numatyta galimybe tvirtinti restruktūrizavimo plano pakeitimus tokia pačia tvarka, kaip tvirtinamas ir pats planas (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ir ĮRĮ) 14 straipsnio 11 dalis). Teismas išskyrė, jog nesant nustatytu terminu pateikto restruktūrizavimo plano, yra pagrindas nutraukti atsakovo restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 15 straipsnio 9 dalis, 28 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

12III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

13Atskiruosiuose skunduose atsakovas RUAB „Vicus“, kreditoriai RUAB „VKK Investicija“, UAB „VKK Kaunas“ ir UAB „VKK Vilnius“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. gegužės 5 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti atsakovo prašymus atnaujinti praleistą terminą restruktūrizavimo plano projektui pateikti ir jį pratęsti iki 2014 m. liepos 1 d. Skundai grindžiami tokiais argumentais:

14Kasacinio teismo praktikoje išskiriama, kad restruktūrizavimo planas negali būti tvirtinamas tol, kol neišspręstų kreditorių reikalavimų dalis yra tokia reikšminga, jog galėtų daryti lemiamą įtaką restruktūrizavimo plano patvirtinimui arba nepatvirtinimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. liepos 4 d. nutartis, priimta UAB „Šeba“ restruktūrizavimo byloje, bylos Nr. 3K-3-314/2011). Spręsdamas klausimą dėl atsakovo prašymų tenkinimo, teismas neįvertino, kad atsakovo prašymų surašymo dieną ginčijami ir nepatvirtinti atsakovo kreditorių reikalavimai sudarė daugiau nei pusę visų pareikštų reikalavimų. Taigi atsakovo restruktūrizavimo planas negalėjo būti parengtas ir patvirtintas per teismo nustatytą terminą dėl objektyvių priežasčių. Jeigu atsakovas teiktų kreditorių susirinkimui spręsti restruktūrizavimo plano tvirtinimo klausimą nesant išspręsto klausimo dėl kreditorių RUAB „VKK Investicija“, UAB „Toleita“, UAB „Nikartas“, AB SEB lizingas ir UAB „Vigdomus“ reikalavimų tvirtinimo, būtų pažeistas kreditorių lygiateisiškumo principas ir restruktūrizavimo procesas padarytas beprasmiu.

15Neatnaujindamas ir nepratęsdamas ginčo terminų bei nutraukdamas atsakovo restruktūrizavimo bylą, teismas užkirto kelią atsakovui atkurti savo mokumą, o kartu ir grąžinti skolas kreditoriams. Pažymėtina, kad atsakovas turi didžiosios dalies kreditorių paramą. Taigi akivaizdu, kad yra realios atsakovo restruktūrizavimo plano projekto pateikimo teismui tvirtinti galimybės. Svarbu ir tai, kad buvo pažeista atsakovo teisė į tinkamą teismo procesą, nes teismas nevertino pateiktų argumentų ir įrodymų, priimto procesinio sprendimo tinkamai nemotyvavo.

16Atskiruosiuose skunduose kreditoriai UAB „Ajadra“, UAB „Nikartas“, UAB „Vigdomus“, UAB „Toleita“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. gegužės 5 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atnaujinti praleistą terminą atsakovo restruktūrizavimo plano projektui pateikti ir šį terminą pratęsti iki 2014 m. spalio 1 d. Skundai grindžiami iš esmės tapačiais argumentais kaip ir atsakovo RUAB „Vicus“, kreditorių RUAB „VKK Investicija“, UAB „VKK Kaunas“ bei UAB „VKK Vilnius“ atskirieji skundai.

17Atsiliepimuose į atskiruosius skundus atsakovas, kreditoriai UAB „Toleita“, UAB „Ajadra“, UAB „Nikartas“, UAB „Vigdomus“, UAB „VKK Vilnius“, RUAB „VKK Investicija“, UAB „VKK Kaunas“ prašo skundus tenkinti.

18Atsiliepime į atskiruosius skundus kreditorius AB DNB bankas prašo jų netenkinti ir palikti pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą, priteisti iš apeliantų jo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime teigiama, kad:

19Nuo restruktūrizavimo bylos atsakovui iškėlimo praėjo daugiau nei vieneri metai, tačiau nėra jokių duomenų, kad atsakovas ėmėsi kokių nors veiksmų restruktūrizavimo planui parengti ar savo mokumui atkurti. Sustabdžius restruktūrizavimo plano svarstymo ir tvirtinimo procedūras iš esmės neapibrėžtam terminui, restruktūrizavimo procesas taptų priemone skolininkui išvengti prievolių vykdymo. Apeliantai ignoruoja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. spalio 2 d. nutartyje, priimtoje AB „Vingriai“ restruktūrizavimo byloje, bylos Nr. 3K-3-458/2013, pateiktus išaiškinimus, kad ĮRĮ nenustatyta galimybė restruktūrizavimo plano rengimą tęsti neribotą laiką dėl to, kad nėra patvirtinti visų arba lemiamą balsų skaičių turinčių kreditorių reikalavimai.

20Bylos faktinių aplinkybių visuma: restruktūrizavimo planas nėra pradėtas rengti, nėra duomenų, kad jis būtų vykdomas, neleidžia daryti išvados, kad yra pagrindas nenutraukti restruktūrizavimo bylos. Kasacinis teismas byloje Nr. 3K-3-458/2013, be kita ko, pažymėjo, kad jeigu nustatytais terminais restruktūrizavimo planas nepateikiamas, inter alia dėl to, kad nepasiektas įmonės dalyvių ir kreditorių susitarimas, teismas restruktūrizavimo bylą turi nutraukti.

21Teisėja

konstatuoja:

22IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Apeliacijos dalyką nagrinėjamu atveju sudaro patikrinimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai nutraukė atsakovo RUAB „Vicus“ restruktūrizavimo bylą ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu, o apeliantų prašymus pripažino nepagrįstais (CPK 320, 338 straipsniai). Atskirųjų skundų turinys implikuoja, kad byloje keliamas klausimas dėl to, ar trečiųjų asmenų, pasitelktų restruktūrizavimo planui rengti, netinkamas prievolių vykdymas ir užsitęsęs kreditorių daugumos reikalavimų pagrįstumo tikrinimas teismine tvarka, yra pagrindas atnaujinti praleistą terminą restruktūrizavimo planui pateikti ir jį pratęsti ilgesniam terminui nei numatytas įstatyme (ĮRĮ 14 straipsnio 5 dalis).

24Dėl rašytinių paaiškinimų priėmimo

25Šalys turi teisę duoti teismui paaiškinimus žodžiu ir raštu (CPK 42, 302 straipsniai). Atsakovas, pasinaudodamas šia teise, byloje pateikė rašytinius paaiškinimus, taip pat juos pagrindžiančius dokumentus. Paaiškinimų turinys susijęs su atsakovo kreditorių turtinių reikalavimų ginčijimo aplinkybėmis. Atsižvelgiant į tai, kad tokiu būdu nėra pildomas / keičiamas atskirasis skundas (CPK 323 straipsnis), naujai atsakovo nurodomos aplinkybės paaiškėjo po atskirojo skundo pateikimo, pateikti rašytiniai paaiškinimai, juos pagrindžiantys dokumentai priimami ir vertinami.

26Dėl įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo, kai nustatytais terminais nepateikiamas restruktūrizavimo planas

27Nustatyta, kad restruktūrizavimo byla atsakovui iškelta Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 10 d. nutartimi. Vadinasi, atsakovo restruktūrizavimo plano projektas teismui turėjo būti pateiktas iki 2013 m. spalio 10 d. (ĮRĮ 14 straipsnio 5 dalis). Vis dėlto jis nėra pateiktas iki šiol. Atsakovas 2013 m. gruodžio 6 d. pateikė teismui prašymą sustabdyti jo restruktūrizavimo bylą iki bus išspręstos civilinės bylos, kuriose nagrinėjamas jo kreditorių restruktūrizavimo byloje pareikštų reikalavimų pagrįstumas (t. 7, b. l. 119-123). Kauno apygardos teismui 2013 m. gruodžio 19 d. nutartimi netenkinus nurodyto prašymo, atsakovas 2014 m. sausio 24 d. pateikė prašymus atnaujinti terminą restruktūrizavimo planui pateikti ir jį pratęsti iki 2014 m. birželio 1 d. (t. 7, b. l. 150-156). Šiuos prašymus atsakovas be pirmiau minėtos aplinkybės grindė ir tuo, kad savo prievolių tinkamai neįvykdė restruktūrizavimo planui parengti pasitelktas trečiasis asmuo UAB „Verslo teisės centras“. Išnagrinėjęs nurodytus prašymus, Kauno apygardos teismas 2014 m. vasario 17 d. nutartimi sustabdė atsakovo restruktūrizavimo plano svarstymo ir tvirtinimo procedūras iki civilinių bylų, kuriose nagrinėjami jo kreditorių restruktūrizavimo byloje pareikštų reikalavimų pagrįstumas, išsprendimo. Sustabdytas procedūras Kauno apygardos teismas atnaujino 2014 m. vasario 28 d. ir, be kita ko, nurodė atsakovui pateikti restruktūrizavimo planą. 2014 m. balandžio 15 d. atsakovas pateikė prašymus, analogiškus suformuluotiems 2014 m. sausio 24 d. (t. 8, b. l. 37-47). Juos palaikė kreditorius RUAB „VKK Investicija“ (t. 8, b. l. 48-52). Tuo tarpu kreditoriai UAB „Vigdomus“, UAB „Nikartas“, UAB „Ajadra“, UAB „Toleita“ pateikė teismui savarankiškus prašymus stabdyti atsakovo restruktūrizavimo plano ir tvirtinimo procedūras iki bus patvirtinti jų reikalavimai (t. 8, b. l. 60, 62, 64, 66). Atskiruosiuose skunduose jie pakeitė savo poziciją ir prašo atnaujinti praleistą terminą atsakovo restruktūrizavimo plano projektui pateikti ir šį terminą pratęsti iki 2014 m. spalio 1 d.

28Aptartos faktinės aplinkybės rodo, kad praėjus daugiau nei vieneriems metams po restruktūrizavimo bylos iškėlimo teismui iki šiol nėra pateiktas atsakovo restruktūrizavimo planas. Jo pateikimo terminą siekiama ne tik atnaujinti, bet ir pratęsti iki 2014 m. spalio 1 d., t. y. de facto dvigubai ilgesniam terminui nei ĮRĮ 14 straipsnio 5 dalyje numatytas maksimalus terminas restruktūrizavimo planui pateikti. Dėl galimybės reikšti tokius prašymus pažymėtina, kad terminas pateikti teismui restruktūrizavimo planą savo esme yra procesinis terminas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 12 d. nutartį, priimtą RUAB „Šeba“ restruktūrizavimo byloje, bylos Nr. 3K-3-179/2011). Taigi jis gali būti atnaujintas (CPK 78 straipsnis) arba pratęstas ne ilgiau kaip vienam mėnesiui (CPK 77 straipsnis, ĮRĮ 14 straipsnio 5 dalis). CPK 77 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pratęstas gali būti tik nepasibaigęs terminas. Vadinasi, klausimas dėl termino restruktūrizavimo planui pateikti pratęsimo turi būti iškeliamas iki jo pabaigos. Jeigu šis terminas yra pasibaigęs, jis gali būti tik atnaujintas, bet ne kartu ir pratęsiamas (CPK 78 straipsnio 1 dalis). Termino atnaujinimo tikslas – leisti asmeniui atlikti procesinį veiksmą, kuriam atlikti jis buvo praleistas. Dėl to teikiant prašymą atnaujinti praleistą terminą, kartu turi būti atliekamas ir atitinkamas procesinis veiksmas (CPK 78 straipsnio 3 dalis). Iš to aišku, kad teikdamas prašymą atnaujinti praleistą terminą restruktūrizavimo plano projektui pateikti atsakovas kartu turėjo pateikti ir plano projektą (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartį, priimtą UAB Ignalinos statyba restruktūrizavimo byloje, bylos Nr. 2-772/2013; 2013 m. gegužės 30 d. nutartį, priimtą UAB „Visagino gelžbetonis“ restruktūrizavimo byloje, bylos Nr. 2-1524/2013). Atsakovui kartu su prašymu nepateikus restruktūrizavimo plano, nebuvo ir vienos iš būtinųjų sąlygų tenkinti jo prašymo. Ši aplinkybė nagrinėjamam klausimui yra šalutinė, tačiau reikšminga vertinant atsakovo veiksmus restruktūrizavimo procese.

29Pagal atsakovo paaiškinimus ir pateiktus dokumentus, parengti restruktūrizavimo plano projektą jis pavedė trečiajam asmeniui UAB „Verslo teisės centrui“ (t. 7, b. l. 157-158). Pastarasis 2013 m. gruodžio 10 d. Pažymoje Nr. 38/2013 „Dėl RUAB „Vicus“ restruktūrizavimo plano rengimo“ nurodė, kad projekto jam nepavyko parengti dėl žmogiškųjų išteklių trūkumo ir didelės dalies atsakovo kreditorių reikalavimų ginčijimo (t. 7, b. l. 161). Toje pažymoje taip pat paminėta, jog atsakovo užsakyti dokumentai yra parengti ir paruošti perdavimui. Pažymėtina, jog iš atsakovo paaiškinimų akivaizdu, kad restruktūrizavimo plano projektas neparengtas iki šiol. Tą patvirtina ir pirmiau minėta aplinkybė dėl projekto nepakeitimo teismui. Trečiojo asmens UAB „Verslo teisės centras“ išteklių nepakankamumas laiku parengti atsakovo restruktūrizavimo plano projektą yra nereikšminga aplinkybė, kuri negali pateisinti plano neparengimo ir jo nepateikimo. Detalesnio aptarimo reikalingas tik apeliantų dėstomas argumentas dėl to, ar iš tikrųjų besitęsiantys ginčai dėl atsakovo kreditorių reikalavimų pagrįstumo yra priežastis, objektyviai užkertanti / užkirtusi galimybę parengti atsakovo restruktūrizavimo planą ir atlikti su jo patvirtinimu susijusias procedūras.

30Restruktūrizavimo planas yra pagrindinis dokumentas restruktūrizavimo byloje, kuriame nurodomi ne tik restruktūrizavimo tikslai, trukmė, bet ir suformuluojamas verslo planas, atsiskaitymo su kreditoriais terminai bei kita informacija (ĮRĮ 14 straipsnis). Restruktūrizavimo plano rengimo ir tvirtinimo procedūra yra kompleksinė, reikalaujanti visų restruktūrizavimo proceso dalyvių interesų suderinimo (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje J. F. v. UAB „Vilbaiva“, bylos Nr. 3K-3-56/2011). Pagal ĮRĮ 14 straipsnio 1 dalyje nustatytą tvarką, įmonės valdymo organų parengtą restruktūrizavimo plano projektą pirmiausia turi patvirtinti įmonės dalyvių susirinkimas, savininkas arba

31Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. liepos 4 d. nutartyje, priimtoje UAB „Šeba“ restruktūrizavimo byloje, bylos Nr. 3K-3-314/2011, išaiškinta, kad restruktūrizavimo plano projekto tvirtinimo klausimas įmonės kreditorių susirinkimui svarstyti turėtų būti perduodamas tik tada, jei teismo nepatvirtintų kreditorių reikalavimų dalis pagal balsų skaičių neturėtų lemiamos įtakos priimant sprendimą dėl restruktūrizavimo plano tvirtinimo. Apeliantų įsitikinimu toks išaiškinimas, atsižvelgiant į šios bylos aplinkybes – Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis iki šios dienos teismo nepatvirtinti atsakovo restruktūrizavimo byloje pareikštų kreditorių reikalavimai sudaro daugiau nei pusę visų pareikštų reikalavimų (34 911 688,03 Lt / 66 293 172,85 Lt), pagrindžia jų prašymų pagrįstumą, o tuo pačiu pateisina ir restruktūrizavimo plano projekto neparengimą per ĮRĮ 14 straipsnio 5 dalyje nustatytą terminą. Toks nurodytos kasacinio teismo praktikos traktavimas yra klaidingas. Tai konstatuota Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. spalio 2 d. nutartyje, priimtoje AB „Vingriai“ restruktūrizavimo byloje, bylos Nr. 3K-3-458/2013. Pastarojoje nutartyje, be kita ko, pasakyta, kad ĮRĮ nenustatyta galimybė restruktūrizavimo plano rengimą tęsti neribotą laiką dėl to, kad nėra patvirtinti visų arba lemiamą balsų skaičių turinčių kreditorių reikalavimai. Įstatyme nėra nuostatų, pagal kurias restruktūrizavimo plano rengimas ir tvirtinimas būtų siejamas su visų kreditorių reikalavimų patvirtinimu, priešingai – pagal ĮRĮ 12 straipsnio 1 dalies 3 punktą restruktūrizavimo plane į kreditorių sąrašą įtraukiami ir asmenys, kurių reikalavimus įmonė ginčija ir teismo sprendimai dėl jų nėra įsiteisėję, įsiteisėjus teismų sprendimams dėl šių reikalavimų, atitinkamai patikslinamas restruktūrizavimo planas.

32Vadinasi, restruktūrizavimo plano rengimo ir tvirtinimo procese turi būti atsižvelgiama ne tik į poreikį užtikrinti visų įmonės kreditorių lygiateisiškumą, bet ir į būtinybę laikytis ĮRĮ nustatytų terminų planui parengti bei pateikti jį tvirtinti teismui. Įprastai įmonei, tinkamai vykdančiai buhalterinę apskaitą, yra žinomas jos įsiskolinimų dydis. Taigi rengiant restruktūrizavimo plano projektą neturi kilti kliūčių sudaryti kreditorių sąrašą, nustatyti jų reikalavimų tenkinimo terminus. Jeigu dėl kreditorių restruktūrizavimo ar kitose bylose pareikštų turtinių reikalavimų pagrįstumo kyla ginčai, tokie kreditoriai taip pat traukiami su jų pareikštais reikalavimais į restruktūrizavimo plano projektą (ĮRĮ 12 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Dėl to ginčijamų kreditorių reikalavimų dydis, jų patvirtinimo teismine tvarka momentas nėra ir negali būti kliūtimi restruktūrizavimo plano projekto parengimui. Be to, jį įmonė gali derinti ne tik su kreditoriais, kurių reikalavimai patvirtinti teismo, bet ir su tais, dėl kurių reikalavimų pagrįstumo yra kilęs ginčas. Šių argumentų kontekste atkreiptinas dėmesys, kad pats atsakovas teigia turintis didžiosios dalies kreditorių palaikymą restruktūrizavimo proceso vykdymui. Pažymėtina, kad restruktūrizavimo planas teisinę galią įgyja tik jį patvirtinus teismui (ĮRĮ 14 straipsnio 5, 6 dalys). Spręsdamas restruktūrizavimo plano tvirtinimo klausimą teismas įvertina ne tik jo atitikimą įstatymo reikalavimams, bet ir patikrina, ar buvo laikytasi jo priėmimo tvarkos, inter alia ar nebuvo pažeisti kreditorių lygiateisiškumo ir kiti principai.

33Šioje byloje nustatyta, kad praėjus beveik 11 mėnesių po termino pateikti restruktūrizavimo plano projektą tvirtinti teismui pabaigos nėra jokių duomenų apie atsakovo restruktūrizavimo plano projekto parengimą, ketinimą jį pateikti administratoriui išvadai gauti ar ruošimąsi sušaukti kreditorių susirinkimą (CPK 185 straipsnis). Priešingai, atsakovo veiksmai po 2013 m. spalio 10 d., t. y. pasibaigus terminui pateikti teismui restruktūrizavimo plano projektą, implikuoja, kad nebuvo siekiama operatyviai vykdyti restruktūrizavimo procesą. Tą įrodo pirmiau aptartos aplinkybės, jog atsakovas iš pradžių prašė sustabdyti restruktūrizavimo procedūras iki teismas patvirtins visų kreditorių reikalavimus, vėliau du kartus ta pačiais motyvais – atnaujinti terminą restruktūrizavimo planui pateikti ir kartu jį pratęsti. Tačiau plano projektas kartu su prašymais nebuvo teikiamas, ir jis iki šiol nėra parengtas, nors įstatyme nustatytas terminas jam parengti ir pateikti tvirtinti teismui viršytas du kartus.

34Nustatytų faktinių aplinkybių visetas iš esmės paneigia apeliantų nurodomą versiją dėl atsakovo restruktūrizavimo plano neparengimo ir kodėl neatliktos jo ikiteisminės tikrinimo bei tvirtinimo procedūros. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino esant pagrindą nutraukti atsakovo restruktūrizavimo bylą vadovaujantis ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir teisėtai priėmė tokį procesinį sprendimą.

35Dėl teismo nutarties motyvavimo

36Apeliantų nesutikimas su teismo motyvais per se nelaikytinas priežastimi konstatuoti apskųstą nutartį esant nemotyvuotą. Skundžiama teismo nutartis motyvuota tinkamai, joje aiškiai pasisakyta, kodėl netenkinti apeliantų pareikšti prašymai, glaustai atsakyta į visus jų suformuluotus argumentus.

37Dėl to spręstina, kad atskirųjų skundų argumentai neteikia pagrindo panaikinti ar pakeisti apskųstą pirmosios instancijos teismo nutartį.

38Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

39Kreditorius AB DNB bankas pateikė įrodymus, kad turėjo 1 210 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai rengiant atsiliepimą į atskiruosius skundus apmokėti (t. 9, b. l. 107-108). Šios išlaidos lygiomis dalimis priteisiamos iš apeliantų, t. y. iš kiekvieno po 151,25 Lt (1 210 Lt / 8) (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 2 dalis).

40Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

41Kauno apygardos teismo 2014 m. gegužės 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

42Iš uždarųjų akcinių bendrovių „Vicus“, „VKK Kaunas“, „VKK Vilnius“, „Ajadra“, „Nikartas“, „Vigdomus“, „Toleita“ ir restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „VKK Investicija“ priteisti iš kiekvienos po 151,25 Lt bylinėjimosi išlaidų akcinei bendrovei DNB bankui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo atsakovo... 3. Teisėja... 4. I. Ginčo esmė... 5. Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 10 d. nutartimi iškėlė atsakovui... 6. 2014 m. balandžio 15 d. atsakovas padavė teismui prašymą atnaujinti... 7. Šiuos atsakovo prašymus palaikė kreditorius RUAB „VKK Investicija“.... 8. Kreditoriai UAB „Vigdomus“, UAB „Nikartas“, UAB „Ajadra“, UAB... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Kauno apygardos teismas 2014 m. gegužės 5 d. nutartimi netenkino atsakovo ir... 11. Teismas pažymėjo, kad atsakovo nurodomos aplinkybės nesudaro pagrindo... 12. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 13. Atskiruosiuose skunduose atsakovas RUAB „Vicus“, kreditoriai RUAB „VKK... 14. Kasacinio teismo praktikoje išskiriama, kad restruktūrizavimo planas negali... 15. Neatnaujindamas ir nepratęsdamas ginčo terminų bei nutraukdamas atsakovo... 16. Atskiruosiuose skunduose kreditoriai UAB „Ajadra“, UAB „Nikartas“, UAB... 17. Atsiliepimuose į atskiruosius skundus atsakovas, kreditoriai UAB... 18. Atsiliepime į atskiruosius skundus kreditorius AB DNB bankas prašo jų... 19. Nuo restruktūrizavimo bylos atsakovui iškėlimo praėjo daugiau nei vieneri... 20. Bylos faktinių aplinkybių visuma: restruktūrizavimo planas nėra pradėtas... 21. Teisėja... 22. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 23. Apeliacijos dalyką nagrinėjamu atveju sudaro patikrinimas, ar pirmosios... 24. Dėl rašytinių paaiškinimų priėmimo ... 25. Šalys turi teisę duoti teismui paaiškinimus žodžiu ir raštu (CPK 42, 302... 26. Dėl įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo, kai nustatytais terminais... 27. Nustatyta, kad restruktūrizavimo byla atsakovui iškelta Kauno apygardos... 28. Aptartos faktinės aplinkybės rodo, kad praėjus daugiau nei vieneriems metams... 29. Pagal atsakovo paaiškinimus ir pateiktus dokumentus, parengti... 30. Restruktūrizavimo planas yra pagrindinis dokumentas restruktūrizavimo byloje,... 31. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 32. Vadinasi, restruktūrizavimo plano rengimo ir tvirtinimo procese turi būti... 33. Šioje byloje nustatyta, kad praėjus beveik 11 mėnesių po termino pateikti... 34. Nustatytų faktinių aplinkybių visetas iš esmės paneigia apeliantų... 35. Dėl teismo nutarties motyvavimo ... 36. Apeliantų nesutikimas su teismo motyvais per se nelaikytinas priežastimi... 37. Dėl to spręstina, kad atskirųjų skundų argumentai neteikia pagrindo... 38. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 39. Kreditorius AB DNB bankas pateikė įrodymus, kad turėjo 1 210 Lt išlaidų... 40. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 41. Kauno apygardos teismo 2014 m. gegužės 5 d. nutartį palikti nepakeistą.... 42. Iš uždarųjų akcinių bendrovių „Vicus“, „VKK Kaunas“, „VKK...