Byla 2S-41-124/2013
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laisvė Aleknavičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo išieškotojų UAB „Centro dvaras“, ŽŪB „Šušvės valda“ ir UAB „NLD FINANCE“ atskirąjį skundą dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-3086-636/2012 pagal pareiškėjo UAB „Dalum“ skundą suinteresuotam asmeniui antstolės E. M. kontorai, išieškotojams UAB „Rom“, UAB „NLD Finance“, ŽŪB „Šušvės valda“, UAB „Centro dvaras“ ir A. R. dėl laikinųjų apsaugos priemonių, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas UAB „Dalum“ kreipėsi į teismą, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti išieškojimą iš areštuoto turto (1 b. l.). Nurodė, kad antstolei E. M. pateikė skundą dėl 2012-09-10 areštuoto UAB „Dalum“ turto. Pareiškėjo UAB „Dalum“ turtas areštuotas vykdant išieškojimą vykdomojoje byloje, todėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, areštuotas turtas gali būti realizuotas.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Mažeikių rajono apylinkės teismas 2012 m. spalio 4 d. nutartimi (5–6 b. l.) pareiškėjo UAB „Dalum“ prašymą tenkino – sustabdė išieškojimą vykdomojoje byloje pagal antstolės E. M. 2012-09-10 patvarkymą Nr.S3b-38734 dėl skolininko turto arešto ir turto arešto aktą Nr. Bb-38017. Teismas nurodė, kad antstolė, vykdydama išieškojimą iš skolininko uždarosios akcinės bendrovės „Dalum“ išieškotojų naudai galimai neišsamiai 2012-09-10 patvarkyme Nr. S3b-38734 motyvavo ir nepagrindė savo išvados, kodėl išieškoma skolos suma skolininkei laikytina didele, nemotyvavo skolininko galimybės slėpti turtą rizikos, o priimtas patvarkymas tikėtina apsunkina pareiškėjo galimybę geranoriškai įvykdyti teismo sprendimus. Pareiškėjas yra žemės ūkio veikla užsiimantis subjektas, antstolės areštuoti daiktai yra būtini tiesioginės ūkinės veiklos vykdymui, ir tikėtina, kad antstolė vykdymo proceso metu išsamiai neišsiaiškino išieškojimo iš pirmos eilės turto galimybės.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

7Išieškotojų UAB „Centro dvaras“, ŽŪB „Šušvės valda“ ir UAB „NLD FINANCE“ advokatas G. M. atskiruoju skundu (37–43 b. l.) prašo panaikinti Mažeikių rajono apylinkės teismo 2012-10-04 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti pareiškėjo UAB „Dalum“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. LR CPK 144 str. 1 d. normoje įtvirtintos dvi būtinos sąlygos laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti: pareiškėjas turi tikėtinai pagrįsti savo ieškinio reikalavimą, ir antra, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.
  2. Nėra jokios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui– teismui nusprendus, kad skolininko UAB „Dalum“ turto areštas yra neteisėtas, jis neabejotinai galės būti panaikintas. Todėl nebuvo jokio poreikio teismui taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti visas išieškojimo procedūras, kol bus priimtas sprendimas šioje byloje.
  3. Vertindamas prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagrįstumą ir poreikio šių priemonių taikymui buvimą, teismas turi preliminariai įvertinti, ar egzistuoja palankaus pareiškėjui teismo sprendimo galimybė. Teismui nustačius, kad pareiškėjui palankaus sprendimo priėmimas kelia pagrįstų abejonių, teismas neturėtų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Tai patvirtina ir Lietuvos apeliacinio teismo praktika.
  4. Išieškotojų reikalavimai į skolininkus yra solidarūs, išieškotojai 850 000 Lt sumą turi teisę išieškoti iš bet kurio skolininko, tame tarpe ir iš UAB „Dalum“. Minėta suma pareiškėjui yra neabejotinai didelė, nes buvo išieškota tik 102 181,54 Lt. Antstolės veiksmų atlikimo metu skolininko UAB „Dalum“ įsipareigojimai kreditoriams viršijo 750 000 Lt.
  5. Skolininko UAB „Dalum“ žemės sklypai buvo areštuoti dar iki antstolės 2012-09-10 patvarkymo ir arešto akto priėmimo, t. y. 2012-03-13 Šiaulių apygardos teismo nutartimi. UAB „Dalum“ minėtos teismo nutarties neskundė, nesikreipė dėl laikinosios apsaugos priemonės panaikinimo, taip savo neveikimu sutikdamas su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu.
  6. Nors LR CPK 665 str. įtvirtina, kad iš ūkinėje veikloje naudojamų ūkinių objektų yra išieškoma ketvirtąja eile, išieškojimas į UAB „Dalum“ žemės sklypus buvo nukreiptas antstolei neradus, o skolininkui nenurodžius jokio kito pirmesne eile išieškotino turto. UAB „Dalum“ neteikė jokių prašymų ar pasiūlymų, iš kurio turto turėtų būti išieškoma pirmiausia.
  7. Skolininko UAB „Dalum“ 2012-10-02 prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir skunde nėra nurodyta jokių argumentų, kurie galėtų nulemti antstolės patvarkymo ir turto arešto akto neteisėtumą. Vien ta aplinkybė, kad turto areštas apsunkina skolininko galimybę verstis ūkine veikla, nepaneigia išieškotojų teisės atgauti 850 000 Lt sumą. UAB „Dalum“ taip pat nepagrindė kodėl 850 000 Lt suma skolininkui nėra didelė. Vienintelis registruotas UAB „Dalum“ turtas yra keturi 25 hektarų žemės sklypai. Sąskaitos yra areštuotos, juose lėšų nėra, išieškotojai neturi informacijos apie kitą skolininko turtą.
  8. Pirmosios instancijos teismas laikinąsias apsaugos priemones pritaikė nesant jokios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui ir tokiu būdu pažeidė teisėtus išieškotojo interesus.

8Atsiliepimai į atskirąjį skundą įstatymų nustatyta tvarka negauti.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

10teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas tenkintinas.

12Iš bylos duomenų matyti, kad pareiškėjo UAB „Dalum“ vardu įgaliotas asmuo T. J. O. 2012-10-02 kreipėsi į Mažeikių rajono apylinkės teismą, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti išieškojimą iš areštuoto turto (1 b. l.). UAB „Dalum“ prašyme nurodė, kad antstolei E. M. pateikė skundą dėl 2012-09-10 pareiškėjo areštuoto turto, pridėjo pateikto skundo nuorašą.

13Mažeikių rajono apylinkės teismas 2012 m. spalio 4 d. nutartimi pareiškėjo UAB „Dalum“ prašymą tenkino – sustabdė išieškojimą pagal antstolės E. M. 2012-09-10 patvarkymą Nr.S3b-38734 dėl skolininko turto arešto ir turto arešto aktą Nr. Bb-38017 iki kol įsiteisės teismo procesinis sprendimas pagal skolininko UAB „Dalum“ skundą dėl antstolės E. M. veiksmų (5–6 b. l.).

14Iš teismui pateikto antstolės E. M. 2012-10-08 Patvarkymo dėl atsisakymo priimti skundą ir jo grąžinimo matyti, kad antstolė E. M. atsisakė priimti T. J. O. surašytą UAB „Dalum“ vardu skundą ir grąžino jį pateikusiam asmeniui. Šiame patvarkyme antstolė nurodė, kad T. J. O. nėra įgaliotas asmuo pateikti skundą UAB „Dalum“ vardu, nes nepateikė jokių dokumentų, patvirtinančių jo teisę atstovauti skolininką. Šį antstolės E. M. patvarkymą T. J. O. neskundė, o UAB „Dalum“ įgaliotas asmuo, turintis teisę pateikti skundą, skundo antstolei nepateikė.

15Esant nurodytoms aplinkybėms antstolė E. M. 2012-11-15 kreipėsi į Mažeikių rajono apylinkės teismą, prašydama panaikinti Mažeikių rajono apylinkės teismo 2012-10-04 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

16Išieškotojai UAB „Centro dvaras“, ŽŪB „Šušvės valda“, UAB „NLD FINANCE“ ir UAB „ROM“ 2012-12-21 taip pat kreipėsi į Mažeikių rajono apylinkės teismą, prašydami panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, nurodydami, kad skolininkas UAB „Dalum“ nėra apskundęs jokių antstolės veiksmų, o skundo padavimas antstolei yra būtina sąlyga laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

17LR CPK 510 straipsnio 2 dalis numato, kad skundas dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti pateikiamas antstoliui per 20 dienų nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą. Jeigu skundą pateikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Skundą antstolis išnagrinėja per penkias darbo dienas nuo jo gavimo. Jeigu antstolis patenkina skundą, jis priima patvarkymą. Antstolė E. M., gavusi pareiškėjo UAB “Dalum“ skundą, nustačiusi, kad jį pateikė neįgaliotas asmuo, atsisakė priimti pareiškėjo skundą. Naujo skundo dėl antstolės veiksmų UAB „Dalum“ įgaliotas asmuo nepateikė, antstolės 2012-10-08 patvarkymo T. J. O. neskundė. Taigi, iš nurodyto matyti, kad skundas dėl antstolės veiksmų, 2012-09-10 areštuojant UAB „Dalum“ turtą, antstolės E. M. kontoroje nėra gautas. Kadangi skundas dėl antstolės veiksmų negautas, todėl vykdomojoje byloje nebus priimtas procesinis sprendimas, dėl kurio UAB „Dalum“ prašymu buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Pažymėtina, kad skundo padavimas antstoliui yra viena iš būtinųjų sąlygų, prašant taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o šios sąlygos nebuvimas daro negalimą laikinųjų apsaugos priemonių taikymą.

18Iš pareiškėjo UAB „Dalum“ prašymo dėl laikinųjų pasaugos priemonių taikymo matyti, kad jį teismui pateikė UAB „Dalum“ vardu įgaliotas asmuo T. J. O. (1 b. l.). LR CPK 57 straipsnio 1 dalis numato, kad atstovo pagal pavedimą teisės turi būti išreikštos įstatymų nustatyta tvarka išduotame ir įformintame įgaliojime, tačiau T. J. O. įgaliojimo, suteikiančio teisę jam atstovauti uždarąją akcinę bendrovę „Dalum“, teismui nepateikė. Nepateikus įrodymų, patvirtinančių jo teisę atstovauti skolininką UAB „Dalum“, teismas turėjo skirti terminą trūkumams pašalinti, o trūkumų nepašalinus – atsisakyti priimti T. J. O. prašymą (LR CPK 137 str. 2 d. 8 p.).

19Teismas, vadovaudamasis auksčiau nurodytais motyvais, tenkina išieškotojų atskirąjį skundą, naikina Mažeikių rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 4 d. nutartį ir klausimą išsprendžia iš esmės - pareiškėjo UAB „Dalum“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones palieka nenagrinėtą (LR CPK 296 str. 1 d. 3 p.).

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teismas

Nutarė

21Mažeikių rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 4 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - pareiškėjo UAB „Dalum“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones palikti nenagrinėtą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laisvė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas UAB „Dalum“ kreipėsi į teismą, prašydamas taikyti... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Mažeikių rajono apylinkės teismas 2012 m. spalio 4 d. nutartimi (5–6 b.... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 7. Išieškotojų UAB „Centro dvaras“, ŽŪB „Šušvės valda“ ir UAB... 8. Atsiliepimai į atskirąjį skundą įstatymų nustatyta tvarka negauti.... 9. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 10. teisiniai argumentai ir išvados... 11. Atskirasis skundas tenkintinas.... 12. Iš bylos duomenų matyti, kad pareiškėjo UAB „Dalum“ vardu įgaliotas... 13. Mažeikių rajono apylinkės teismas 2012 m. spalio 4 d. nutartimi pareiškėjo... 14. Iš teismui pateikto antstolės E. M. 2012-10-08 Patvarkymo dėl atsisakymo... 15. Esant nurodytoms aplinkybėms antstolė E. M. 2012-11-15 kreipėsi į... 16. Išieškotojai UAB „Centro dvaras“, ŽŪB „Šušvės valda“, UAB „NLD... 17. LR CPK 510 straipsnio 2 dalis numato, kad skundas dėl antstolio veiksmų ar... 18. Iš pareiškėjo UAB „Dalum“ prašymo dėl laikinųjų pasaugos priemonių... 19. Teismas, vadovaudamasis auksčiau nurodytais motyvais, tenkina išieškotojų... 20. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 21. Mažeikių rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 4 d. nutartį panaikinti ir...