Byla 2A-2359-264/2012
Dėl kaupiamųjų lėšų priteisimo, tretieji asmenys byloje A. V. P., V. S., V. B

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų: Aušros Baubienės (pranešėja), Nijolios Indreikienės (kolegijos pirmininkė) ir Virginijos Lozoraitytės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Daugiabučio namo savininkų bendrijos „Draugai“ apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos 23 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-5979-191/2012 pagal ieškovės Daugiabučio namo savininkų bendrijos „Draugai“ ieškinį atsakovei Kauno miesto savivaldybei dėl kaupiamųjų lėšų priteisimo, tretieji asmenys byloje A. V. P., V. S., V. B..

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.Ginčo esmė

5Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės 6153 Lt kaupiamojo mokesčio, surinkto iš DNSB „Draugai“ name ( - ), esančių butų Nr. 9, 42, 69, nuosavybės teise priklausančių Kauno miesto savivaldybei, nuomininkų, šią sumą pervedant į DNSB „Draugai“ atsiskaitomąją sąskaitą; įskaityti buto Nr. 42, ( - ), nuomininko A. V. P. į DNSB „Draugai“ sąskaitą įmokėtą 1788,96 Lt kaupiamąjį mokestį, kaip atsakovės Kauno miesto savivaldybės sumokėtą kaupiamąjį mokestį DNSB „Draugai“. Ieškovė nurodė, kad name yra 81 butas, iš kurių trys butai - Nr. 9, 42, 69 – nuosavybės teise priklauso Kauno miesto savivaldybės tarybai. Bendrijoje šiuo metu yra 78 nariai. Bendrija nuo jos įregistravimo dienos 2003 m. rugpjūčio 28 d. iš bendrijos narių iš viso surinko 118769 Lt kaupiamųjų lėšų, iš kurių 71683 Lt jau panaudota namo atnaujinimo ir remonto darbams. Be to, atsakovei priklausančiame bute Nr. 42 pakeistos susidėvėjusios įėjimo durys ir vienas medinis susidėvėjęs langas už 2007 Lt. Atsakovė, būdama namo 3 butų savininke, nuo 2003-08-28 iki 2011-01-01 į bendrijos sąskaitą pervedė tik 468 Lt kaupiamųjų lėšų, nors surinko 7942 Lt. Tokiu būdu atsakovė neįvykdė prievolės, nustatytos LR CK 4.82 str. 3 d. Atsakovė privalo iš jai nuosavybės teise priklausomų butų nuomininkų surinktas kaupiamąsias lėšas pervesti į ieškovės sąskaitą.

6Atsakovė su ieškiniu nesutiko, nurodydama, kad vadovaujantis LR CK 4.82 str. 3 d. ji neatsisako mokėti už jai nuosavybės teise priklausančius butus kaupiamųjų lėšų, tačiau jos turi būti pagrįstos. Savivaldybė, negaudama informacijos apie jai paskaičiuotas kaupiamojo dydžio lėšas, neturi galimybės jas apmokėti. Ieškovė nenurodė, koks LR galiojantis teisės aktas reglamentuoja bei įpareigoja savivaldybę pervesti nuomos mokesčio dalį - kaupiamąsias lėšas bendrijoms.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. liepos 23 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad DNSB „Draugai“ įsteigta 2003 m. birželio 12 d. visuotiniame gyvenamojo namo Baltų pr. 3, Kaune, gyventojų susirinkime ir 2003 m. rugpjūčio 28 d. įregistruota LR juridinių asmenų registre. Name yra trys Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantys butai - 9, 42 ir 69. Bendrijos steigimo iniciatorius buvo trečiasis asmuo A. V. P., jis buvo išrinktas bendrijos pirmininku. Teismas nurodė, kad A. V. P. yra buto ( - ) 42 nuomininkas, o ne savininkas, todėl jis buvo išrinktas bendrijos pirmininku pažeidžiant LR daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo nuostatas. Ieškovė nenurodė, koks LR galiojantis teisės aktas reglamentuoja bei įpareigoja savivaldybę pervesti nuomos mokesčio dalį - kaupiamąsias lėšas bendrijoms. Lėšų kaupimo prievolė butų ir kitų patalpų savininkams yra numatyta LR CK 4.82 str. 3 d. Nuomos mokesčio surinkimo tvarką reglamentavo specialioji teisės norma - 2007 m. rugsėjo 13 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-458 patvirtintas Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo, mokėjimo ir surinkimo tvarkos aprašas, kuris yra visiškai nesusijęs su namo administratoriaus kaupiamųjų lėšų nustatyta tvarka. Kaupiamųjų lėšų kaupimo tvarką bendrijoje reglamentuoja LR daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo nuostatos bei bendrijos įstatai. DNSB „Draugai“ įstatų 35 p. numatyta, jog kaupiamųjų įmokų dydžius, jų mokėjimo sąlygas ir tvarką nustato bendrijos narių susirinkimas. Tačiau ieškovė patikslintame ieškinyje nenurodė bei nepateikė patvirtinančių dokumentų, kokio dydžio kaupiamosios lėšos bendrijos narių susirinkime buvo nuspręstos kaupti iš namo ( - ) butų ir kitų patalpų savininkų. Ieškovė tik teismo posėdžio metu pateikė 2012-05-30 nepatvirtintą susirinkimo protokolo kopiją, kurioje minimi kaupimo lėšų kai kurie klausimai. Ieškovė nepagrindė savo teiginių, kad atsakovė, kaip trijų butų savininkė, atsisako vykdyti įstatymo reikalavimą dėl kaupiamųjų lėšų. DNSB „Draugai“ 2007 m. buvo pateikusi savivaldybei dokumentus apmokėti už stogo remonto darbus - 473,95 Lt ir 2008 m. už šiluminio mazgo renovavimą - 476,59 Lt. Atsakovė už šiuos darbus yra apmokėjusi, daugiau prašymų apmokėti nėra gavusi. Todėl teismas atmetė ieškovės teiginį, kad savivaldybė nemoka už jai nuosavybės teise priklausančias patalpas kaupiamųjų lėšų. Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydžio priėmimas yra išimtinė Tarybos kompetencija. 2001 m. balandžio 25 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 472 patvirtinto Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo (galiojusio nuo 2006-07-24 iki 2011-08-23) 2 p. numatyta, jog valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomotojai nustato nuomojamų gyvenamųjų patalpų 1 kv. m naudingojo ploto nuomos mokestį, į kurį įtraukia nuomojamų patalpų 1 kv. m naudingojo ploto apskaičiuotas šias išlaidas: kaupiamąsias lėšas nuomojamoms gyvenamosioms patalpoms, taip pat su jomis susijusioms namo bendrosioms konstrukcijoms, bendrojo naudojimo patalpoms ir bendrajai inžinerinei įrangai (toliau vadinama - bendrojo naudojimo objektai) atnaujinti; su nuomojamomis gyvenamosiomis patalpomis susijusių namo bendrojo naudojimo objektų administravimo ir nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) išlaidas; gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo išlaidas. Kaupiamųjų lėšų, kurių reikės savivaldybių nuomojamoms gyvenamosioms patalpoms ir su jomis susijusiems namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti, dydį savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomotojai apskaičiuoja savivaldybės Tarybos nustatyta tvarka. Remiantis šio aprašo nuostatomis Kauno miesto savivaldybės taryba 2007 m. rugsėjo 13 d. sprendimu Nr. T-458 patvirtino Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo, mokėjimo ir surinkimo tvarkos aprašą, kurio IV skyrius reglamentavo kaupiamųjų lėšų apskaičiavimo tvarką. Kad tokia tvarka teisinga buvo pažymėta 2009 m. kovo 16 d. Kauno apygardos administracinio teismo adm. byloje Nr. 1-4-554/2009, kurioje buvo spręsta dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 13 d. sprendimo Nr. T-458 „Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos“ patvirtinto Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo, mokėjimo ir surinkimo tvarkos aprašo IV skyriaus „Kaupiamųjų lėšų apskaičiavimo tvarka“ ir jį pripažino teisėtu. Teismas ieškinį atmetė kaip nepagrįstą jo neįrodžius.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

10Ieškovė DNSB „Draugai“ apeliaciniu skundu (2 t. 2-6) prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos 23 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą; priteisti iš Kauno miesto savivaldybės 6153 Lt kaupiamojo mokesčio, surinkto iš DNSB „Draugai“ name ( - ) esančių butų Nr. 9, 42, 69, nuosavybės teise priklausančių Kauno miesto savivaldybei, nuomininkų; įskaityti buto Nr. 42, ( - ), nuomininko A. V. P. į DNSB „Draugai" sąskaitą įmokėtą 1788,96 Lt kaupiamąjį mokestį, kaip atsakovės Kauno miesto savivaldybės sumokėtą kaupiamąjį mokestį DNSB „Draugai“; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Taip pat nurodė, kad apeliacinis skundas nagrinėtinas žodinio proceso tvarka. Apeliacinį skundą apeliantė grindžia šiais argumentais:

111. Teismas sprendime neteisingai nurodė, kad ieškovė nepateikė įrodymų apie DNSB „Draugai“ sukauptas kaupiamąsias lėšas. Byloje yra pateikti visi įrodymai apie bendrijos sukauptas ir dalinai panaudotas kaupiamąsias lėšas 2012 m. vasario 1 d. Taip pat pateiktas bendrijos visuotinio susirinkimo protokolas, kuriame nuo 2012 m. birželio 1 d. numatyta nauja kaupiamųjų lėšų rinkimo tvarka.

122. Teismas sprendime sutiko su atsakovės pozicija, kad savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydžio priėmimas yra išimtinė tarybos kompetencija, kad Kauno apygardos administracinio teismo administracinėje byloje Nr. 1-4-554/2009 buvo spręsta dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 13 d. sprendimo Nr. T-458 „Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos“ patvirtinto savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo, mokėjimo ir surinkimo tvarkos aprašo IV skyriaus „Kaupiamųjų lėšų apskaičiavimo tvarka“ ir jis pripažintas teisėtu. Ieškovė savo ieškinyje neginčija atsakovės teisės nustatyti jai priklausančių nuosavybės teise butų nuomos mokesčio, tame tarpe ir kaupiamųjų lėšų apskaičiavimo, mokėjimo ir surinkimo tvarkos. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės bendrijai priklausančią kaupiamųjų lėšų dalį, kaip tai numato LR CK 4.82 str. 3 d. ir DNSB įstatymas. 2001-04-25 LRV nutarimas Nr. 472 „Dėl valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ yra skirtas nuomos mokesčio apskaičiavimui, mokėjimo ir surinkimo tvarkai nustatyti. Jis nenustato, kaip savivaldybė turi mokėti namo bendrijai kaupiamąjį mokestį (įmoką) namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti, remontuoti, namo renovacijai.

133. Teismas neteisingai nurodė, kad atmestinas ieškovės teiginys, kad savivaldybė nemoka kaupiamųjų lėšų už jai nuosavybės teise priklausančias patalpas. Byloje yra pateikti visi įrodymai, kad bendrija laikotarpiu nuo 2003-08-28 iki 2012-02-01 iš butų savininkų surinko 118769 Lt kaupiamųjų lėšų, iš kurių 71683 Lt panaudota namo bendrų patalpų, konstrukcijų, inžinierinių sistemų atnaujinimo darbams. Savivaldybė, jos skaičiavimais, praėjus septyniems mėnesiams nuo bendrijos prašymo pateikimo dienos, pervedė DNSB „Draugai" tik 950,54 Lt kaupiamųjų lėšų už tris savivaldybei priklausančius butus, nors bendrija per aukščiau nurodytą laikotarpį sukaupė net 118769 Lt kaupiamųjų lėšų. Iš Kauno miesto savivaldybės kaupiamųjų lėšų nėra gauta, todėl bendrija negali planuoti namo atnaujinimo darbų, kadangi savivaldybė kaip trijų butų savininkė atsisako vykdyti įstatymo reikalavimus.

144. Teismas savo sprendime visiškai nepasisakė dėl ieškovės prašymo įskaityti buto Nr. 42, Baltų pr. 3, Kaunas, nuomininko A. V. . į DNSB „Draugai“ sąskaitą įmokėtą 1788,96 Lt kaupiamąjį mokestį kaip atsakovės Kauno miesto savivaldybės sumokėtą kaupiamąjį mokestį DNSB „Draugai“.

15Atsakovė Kauno miesto savivaldybė atsiliepimu į apeliacinį skundą (2 t. b. l. 12-14) prašo apeliacinį skundą atmesti, Kauno miesto apylinkės teismo 2012-07-23 sprendimą palikti nepakeistą. Savivaldybė už stogo remonto darbus ir už šiluminio mazgo renovavimą yra apmokėjusi, daugiau prašymų apmokėti nėra gavusi. Todėl visiškai nepagrįstas ir klaidinantis teismą yra apeliantės teiginys, jog savivaldybė nemoka už jai nuosavybės teise priklausančias patalpas kaupiamųjų lėšų. Teismas pagrįstai konstatavo, jog ieškovė nenurodė, koks LR galiojantis teisės aktas reglamentuoja bei įpareigoja savivaldybę pervesti nuomos mokesčio dalį - kaupiamąsias lėšas bendrijoms. Nors apeliaciniame skunde nurodoma, jog nuo 2012-06-01, vykstant teisminiam nagrinėjimui, bendrijos visuotiniame susirinkime numatyta nauja kaupiamųjų lėšų surinkimo tvarka, tačiau apeliantė nenurodė bei nepateikė patvirtinančių dokumentų, kokio dydžio kaupiamosios lėšos bendrijos narių susirinkimu buvo nuspręstos kaupti iš namo ( - ) butų ir kitų patalpų savininkų. Į bylą nebuvo pateikta įrodymų, pavirtinančių, kokį kaupiamojo įnašo dydį patvirtino visuotinis bendrijos narių susirinkimas. Apeliantė tik teismo posėdžio metu pateikė 2012-05-30 susirinkimo protokolo kopiją, kurioje minimi kaupimo lėšų kai kurie klausimai, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovo teiginius, jog Kauno miesto savivaldybė, kaip trijų butų savininkė, atsisakė vykdyti įstatymo reikalavimą dėl kaupiamųjų lėšų. Kauno miesto savivaldybė, vadovaujantis CK 4.82 str. 3 d. neatsisako mokėti už jai nuosavybės teise priklausančius butus kaupiamųjų lėšų, tačiau jos turi būti pagrįstos. Savivaldybė, negaudama informacijos apie jai paskaičiuotas kaupiamojo dydžio lėšas, neturi galimybės jas apmokėti. Atsakovė nesutinka su tuo, jog Kauno miesto savivaldybė privalo iš jos nuomininkų surinktas kaupiamąsias lėšas pervesti į DNSB „Draugai“ sąskaitą, kadangi, kaip teisingai nustatė teismas, tokios pareigos nenumato galiojantys teisės aktai. Atsižvelgiant į suformuotą kasacinio teismo praktiką bei į civilinio kodekso nuostatas, ginčo atveju įskaitymo institutas nėra taikytinas, todėl teismas pagrįstai atmetė ieškovės reikalavimą dėl lėšų įskaitymo. Apeliantė nepateikė motyvuoto prašymo dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka, todėl apeliacinis skundas nagrinėtinas rašytinio proceso tvarka.

16Tretieji asmenys V. B., A. V. P., V. S. atsiliepimais į apeliacinį skundą (2 t. b. l. 15-18, 19-25, 26-29) prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos 23 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Namas pastatytas 1987 m., todėl reikia daryti namo kapitalinį remontą. Iki bendrijos sukūrimo namas 16 m. priklausė savivaldybei, kuri namo visiškai neremontavo, nors gyventojai ir mokėjo kaupiamąsias lėšas. Laiptinių durys buvo išlaužytos, laiptinėse buvo šalta, butuose buvo 16-17 laipsnių šilumos. Po bendrijos sukūrimo visose laiptinėse buvo sudėtos šarvo durys su kodinėmis spynomis, laiptinėse padarytas remontas, pakeisti šalto ir karšto vandens čiaupai, šildymo sistema ir gyvatukai, todėl butuose šilta. Taip pat pakeista stogo danga, renovuotas namo šilumos mazgas, laiptinėse pakeisti langai ir kt. Darbus atlieka bendrija visų namo gyventojų, tarp jų ir iš socialinių butų gyventojų, surinktomis lėšomis, o savivaldybės butų gyventojai už atliktus darbus priversti mokėti du kartus – bendrijai ir savivaldybei. Neaišku, kokiu pagrindu savivaldybė reikalauja mokėti tokius didelius pinigus - po 4,42 Lt už m2, kai bendrija prašo mokėti po 50 ct už m2. Savivaldybė jokių remonto darbų neatlieka. Pagal sutartį nuomininkas savivaldybei moka nuomos mokestį, mokesčius už komunalines paslaugas ir savo lėšomis remontuoja nuomojamą butą. Todėl nesuprantama, kodėl socialiniuose butuose gyvenantys nuomininkai, kurie patys remontuoja butus, turi mokėti kaupiamąsias lėšas savivaldybei.

17IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai bei išvados

18Apeliacinis skundas atmestinas.

19Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, tarp jų ir priimtus CPK 314 straipsnio tvarka, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė, todėl pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių ir teisinių pagrindų.

20Ieškovė apeliaciniu skundu pareiškė prašymą bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, tačiau kolegija sprendžia, kad prašymas netenkintinas, kadangi byloje pateiktuose procesiniuose dokumentuose yra išdėstytos bylos aplinkybės, visi įrodymai, kuriais šalys grindė savo reikalavimus ir atsikirtimus, buvo pateikti bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, o šalių (arba jų atstovų) paaiškinimai užfiksuoti teismo posėdžių protokoluose. Todėl kolegija nepripažįsta būtinumo aiškintis bylos aplinkybes, bylą nagrinėjant žodinio proceso tvarka (CPK 322 straipsnis).

21Civilinis procesas grindžiamas rungimosi principu, kuris reiškia, kad ieškovas privalo įrodyti savo reikalavimus pagrindžiančias aplinkybes. Jeigu jis neįrodo tų aplinkybių, tai sudaro pagrindą teismui atmesti jo ieškinį kaip nepagrįstą.

22Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 str. reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 18 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-403/2011; kt.). Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, kad labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus. Įrodymų vertinimas yra susijęs su įrodymų pakankamumu. Apie įrodymų pakankamumą teismas sprendžia pagal įrodymų, kaip faktinių duomenų, ryšį su įrodinėjama aplinkybe (tiesioginiai ar netiesioginiai įrodymai) pagal informacijos tikslumą, detalumą ir kitas aplinkybes (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-540/2009; kt.).

23Apeliacinės instancijos teismas, dar kartą įvertinęs byloje esančius įrodymus, sutinka su pirmosios instancijos teismo nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, įrodymų vertinimu bei išvadomis.

24Byloje nustatyta, kad DNSB „Draugai“ įsteigta 2003 m. birželio 12 d. ir 2003 m. rugpjūčio 28 d. įregistruota LR juridinių asmenų registre. Iš 2003-09-26 perdavimo priėmimo akto matyti, kad Kauno savivaldybės įmonė „Santakos butų ūkis“ nutraukė namo eksploatavimą ir perdavė šios bendrijos valdymui ir priežiūrai bendrąsias namo konstrukcijas, bendrąją inžinerinę įrangą, bendrojo naudojimo patalpas. Bylos duomenimis name yra trys Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantys butai - 9, 42 ir 69. Pagal 1999 m. tipinę sutartį butas Nr. 42 neterminuotai išnuomotas trečiajam asmeniui A. V. P. (1 t. b. l. 24-25).

25Kaupiamųjų lėšų kaupimo tvarką bendrijoje reglamentuoja LR daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo nuostatos bei bendrijos įstatai. DNSB „Draugai“ įstatų 35 p. numatyta, jog kaupiamųjų įmokų dydžius, jų mokėjimo sąlygas ir tvarką nustato bendrijos narių susirinkimas. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas ieškovė nei savo procesiniuose dokumentuose, nei jos atstovai teisme nenurodė bei nepateikė patvirtinančių dokumentų, kokio dydžio kaupiamosios lėšos bendrijos narių susirinkime buvo nuspręstos kaupti iš namo Baltų pr. 3 butų ir kitų patalpų savininkų. Iš byloje esančio 2012-05-30 bendrijos susirinkimo protokolo kopijos matyti, kad buvo svarstytas kaupiamųjų lėšų rinkimo klausimas, kuriame nutarta rinkti kaupiamąsias lėšas šildymo sezonu po 0,30 Lt už 1 kv. m, o nešildymo sezonu – po 0,50 Lt, tačiau toks sprendimas priimtas ateičiai, atgal negalioja. Byloje nėra ginčo dėl to, kad ieškovės reikalavimu 2007 m. atsakovė apmokėjo už stogo remonto darbus - 473,95 Lt ir 2008 m. už šiluminio mazgo renovavimą - 476,59 Lt, atsakovė iš ieškovės daugiau prašymų apmokėti nėra gavusi. Todėl ieškovės teiginys, kad savivaldybė nemoka už jai nuosavybės teise priklausančias patalpas kaupiamųjų lėšų pirmosios instancijos teismo atmestas pagrįstai (CPK 178 str.).

26Apeliantės argumentai dėl įrodymų pakankamumo nepagrįsti ir nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvadų dėl ieškinio nepagrįstumo. Byloje esančios pažymos dėl sukauptų lėšų bendrijos vartojamoje ir kaupiamoje sąskaitose jose nurodytais laikotarpiais ir jų panaudojimo, neįrodo, kaip ir kokio bendrijos susirinkimo nutarimo pagrindu bendrijoje apskaičiuotos kaupiamos lėšos ir kokio dydžio, už kokį laikotarpį atsakovei yra tenkanti mokėti dalis. Ieškovo ieškinyje nurodyti atlikti namo atnaujinimo darbai (3 laiptinių durų pakeitimas, liftų bei laiptinių vidaus remonto darbai ir kt., iš viso 10 pozicijų) nuo 2003 m. bendrijos įkūrimo iki ieškinio padavimo teismui, iš viso už bendrą 71683 Lt sumą, nepatvirtinti jokiais kitais rašytiniais įrodymais, kad šie darbai atlikti (jų apimtį, kainą, pridavimą bei apmokėjimą) (1 t. b. l. 31, 116-117). Byloje pateiktos 2012 m. gegužės mėn. sąmatos sudarytos su rangovu UAB „Santermita“ dėl vandentiekio ir kanalizacijos, karšto ir šalto vandens magistralių keitimo darbų atlikimo (1 t. b. l. 124-127), tačiau šie dokumentai sudaryti po bylos iškėlimo teisme, nesusiję su ieškinio reikalavimais, todėl neturi ryšio su byla (CPK 180 str.). Byloje nėra duomenų, kad DNSB „Draugai“ bendrijos įstatų VII skyriuje 35 punkte nustatyta tvarka priimti sprendimai dėl kaupiamų įmokų dydžių bei mokėjimo ir panaudojimo tvarkos nuo bendrijos įkūrimo iki ieškinio padavimo.

27Ieškovės pateikti duomenys: nuomos sutarties, kvitų kopijos apie trečiojo asmens V. S. sumokėtas lėšas pagal atsakovės mokėjimo pranešimus 2008-2011 m. laikotarpiu gavėjui UAB „Aservis“ nesusiję su ieškinio dalyku, nei patvirtina, nei paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes (1 t. b. l. 41-57). Mašinų stovėjimo aikštelės remonto darbai negali būti priskirti prie gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objekto remonto darbų, byloje nėra duomenų, kad prie gyvenamojo namo yra suformuotas žemės sklypas ir priskirtas ginčo gyvenamajam namui eksploatuoti. Pagal 1999 m. tipinės nuomos sutarties 2.3 p. yra numatyta nuomininko pareiga kas 5 metus savo lėšomis daryti buto einamąjį remontą. Ieškovės nurodytos 2007 Lt išlaidos dėl durų bei lango keitimo 2006 ir 2008 metais bute Nr. 42, nėra priskiriamos prie namo bendrų konstrukcijų, be atsakovės sutikimo atlikti kaip pagerinimo darbai, nesudaro pagrindo spręsti, kad šios išlaidos buvo būtinos, todėl atsakovė neprivalo jų atlyginti (CK 4. 83 str. 4 d.).

28Teisėjų kolegija pažymi tai, kad pagal CPK 135 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktus, ieškinyje ieškovas privalo nurodyti ne tik aplinkybes, kuriomis ieškovė grindžia savo reikalavimą, bet ir įrodymus, patvirtinančius išdėstytas aplinkybes bei pateikti juos kaip ieškinio priedus. Šiuos dokumentus turi ištirti ir įvertinti pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą. Ieškovė yra privatus juridinis asmuo, naudojosi kvalifikuota teisine pagalba, todėl procesiniams dokumentams keliami reikalavimai bei įrodymų pateikimo tvarka yra žinoma. Kokia apimtimi ir kokius įrodymus teikti yra ieškovės pasirinkimas. Ieškovės pareiga įrodyti ieškinio pagrįstumą (CPK 178 str.).

29Teisminėje praktikoje ne kartą pažymėta, kad į teismą besikreipiantis asmuo, be kita ko, turi įrodyti ir jo turimą teisinį suinteresuotumą, t. y. kad jis turi atitinkamą materialinę subjektinę teisę arba įstatymų saugomų interesų, kurie yra pažeisti ar ginčijami. Iš apeliantės procesinių dokumentų neaišku kuo pažeista apeliantės teisė (interesas) ir kuo savo teisinį suinteresuotumą apeliantė grindžia pareiškusi ieškinio antrąjį reikalavimą - įskaityti buto Nr. 42, ( - ) nuomininko, šioje byloje apeliantės atstovo ir trečiojo asmens A. P. P. įmokėtą 1788,96 Lt kaip kaupiamąjį mokestį į DNSB „Draugai“ sąskaitą. Byloje trečiasis asmuo A. P. P. yra be savarankiškų reikalavimų (CPK 47 str.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas įskaitymo teisinius santykius (CK 6.130, 6.131 straipsniai), yra nurodęs įskaitymo sąlygas: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti. Iš bylos duomenų akivaizdu, kad nėra tokių sąlygų įskaitymui.

30Iš byloje esančių susirašinėjimo tarp atsakovės ir trečiojo asmens A. P. dėl nuomos mokesčio įsiskolinimo, 2010-10-14 Kauno miesto apylinkės teismo sprendimo už akių kopijos ir kt. raštų (1 t. b. l. 72-86, 87-88, 89-92) matyti, kad ginčas kilęs tarp buto Nr. 42 savininkės (nuomotojos) ir nuomininko dėl nuomos mokesčio, kuris nėra šios bylos nagrinėjimo dalyku. Pirmosios instancijos teismas nors ir atskirai nepasisakė dėl 2-o reikalavimo nepagrįstumo, tačiau ieškinį, jo neįrodžius atmetė dėl abiejų reikalavimų pagrįstai (CPK 178 str.).

31Trečiųjų asmenų atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai dėl lėšų už atliktus namo remonto darbus renkamų bendrijai iš savivaldybei priklausančių butų nuomininkų (socialinių būstų gyventojų), ir nuomininkų pareigos mokėti nuomos mokesčius savivaldybei neturi įtakos skundžiamo sprendimo teisėtumui, nes tretieji asmenys turi teisę kreiptis į teismą su atskirais ieškiniais ir ginti savo teises CK 1. 138 str. numatytais būdais.

32Kiti apeliacinio skundo argumentai nesvarstytini, nes neturi įtakos skundžiamo teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

33Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, apeliacinio skundo motyvais naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo sprendimo nėra pagrindo, todėl apeliacinis skundas atmestinas, o skundžiamas teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

34Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

35Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.Ginčo esmė... 5. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš... 6. Atsakovė su ieškiniu nesutiko, nurodydama, kad vadovaujantis LR CK 4.82 str.... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. liepos 23 d. sprendimu ieškinį... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 10. Ieškovė DNSB „Draugai“ apeliaciniu skundu (2 t. 2-6) prašo panaikinti... 11. 1. Teismas sprendime neteisingai nurodė, kad ieškovė nepateikė įrodymų... 12. 2. Teismas sprendime sutiko su atsakovės pozicija, kad savivaldybės... 13. 3. Teismas neteisingai nurodė, kad atmestinas ieškovės teiginys, kad... 14. 4. Teismas savo sprendime visiškai nepasisakė dėl ieškovės prašymo... 15. Atsakovė Kauno miesto savivaldybė atsiliepimu į apeliacinį skundą (2 t. b.... 16. Tretieji asmenys V. B., A. V. P., V. S. atsiliepimais į apeliacinį skundą (2... 17. IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai bei išvados... 18. Apeliacinis skundas atmestinas.... 19. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 20. Ieškovė apeliaciniu skundu pareiškė prašymą bylą nagrinėti žodinio... 21. Civilinis procesas grindžiamas rungimosi principu, kuris reiškia, kad... 22. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 str. reiškia, kad bet kokios ginčui... 23. Apeliacinės instancijos teismas, dar kartą įvertinęs byloje esančius... 24. Byloje nustatyta, kad DNSB „Draugai“ įsteigta 2003 m. birželio 12 d. ir... 25. Kaupiamųjų lėšų kaupimo tvarką bendrijoje reglamentuoja LR daugiabučių... 26. Apeliantės argumentai dėl įrodymų pakankamumo nepagrįsti ir nepaneigia... 27. Ieškovės pateikti duomenys: nuomos sutarties, kvitų kopijos apie trečiojo... 28. Teisėjų kolegija pažymi tai, kad pagal CPK 135 straipsnio 1 dalies 2, 3... 29. Teisminėje praktikoje ne kartą pažymėta, kad į teismą besikreipiantis... 30. Iš byloje esančių susirašinėjimo tarp atsakovės ir trečiojo asmens A. P.... 31. Trečiųjų asmenų atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai dėl lėšų... 32. Kiti apeliacinio skundo argumentai nesvarstytini, nes neturi įtakos... 33. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, apeliacinio skundo... 34. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1... 35. Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos 23 d. sprendimą palikti...