Byla 2S-865-109/2010

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Birutės Bobrel, kolegijos teisėjų Aušros Baubienės, Raimondo Buzelio, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininkės N. D.-T. atskirąjį skundą dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 18 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-1089-408/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Liuks“ ieškinį atsakovei N. D.-T. dėl sutartinių prievolių nevykdymo.

2Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

42010 m. vasario 18 d. ieškovas UAB „Liuks“ kreipėsi į Kauno rajono apylinkės teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovės N. D.-T. 10 972,20 Lt išlaidų kvalifikacijos kėlimui, mokymui, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimų įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovės nekilnojamąjį turtą, pinigines lėšas, kilnojamuosius daiktus ar turtines teises, priklausančias atsakovei ir esančias pas ją arba trečiuosius asmenis 10 972,20 Lt sumai, uždraudžiant atsakovei perleisti nurodytą turtą tretiesiems asmenims (b. l. 1-2).

5Kauno rajono apylinkės teismas 2010 m. vasario 18 d. nutartimi (b. l. 8) prašymą patenkino, ieškovo UAB ,,Liuks“ pareikštų reikalavimų užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones - atsakovės N. D.-T. nekilnojamojo turto, piniginių lesų kilnojamųjų daiktų ar turtinių teisių, priklausančių atsakovei ir esančių pas ją arba trečiuosius asmenis areštą 10 972,20 Lt sumai, uždraudžiant atsakovei perleisti nurodytą turtą tretiesiems asmenims. Teismas atsižvelgė į turtinį reikalavimų pobūdį ir sprendė, kad ieškovas turi pagrindo prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi nesiėmus užtikrinimo priemonių, atsakovas turimą turtą gali perleisti tretiesiems asmenims, dėl ko būsimo teisino sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.).

6Atsakovė N. D.-T. pareiškė byloje atskirąjį skundą (b. l. 11-12), kuriuo prašo panaikinti Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 18 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstas išvadas, neatsižvelgė į formuojamą teismų praktiką dėl didelės ginčo sumos. Apeliantė nurodo dirbanti nepertraukiamai UAB „Jungtinis turto centras“ direktore, turi nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą Girionyse, kurio vertė – 382 100,00 Lt, yra AB Bankas DnB Nord sudariusi paskolos sutartį 17 377,20 EUR sumai. Paskola mokama tvarkingai nepraleidžiant įmokų, tuo tarpu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės apsunkina tinkamą prievolių įvykdymą kredito įstaigai. Atsakovės atžvilgiu nėra vykdoma daugiau jokių teisinių ginčų, nėra taikytos laikinosios apsaugos priemonės, atsakovė nėra įrašyta į nepatikimų skolininkų duomenų bazę. Todėl apeliantė teigia, kad 10 972,20 Lt ieškinio suma pagal atsakovės gaunamas pajamas, turimo nekilnojamojo ir kilnojamojo turto dydį nėra didelė. Byloje taip pat nėra įrodymų, kurie leistų daryti išvadą, jog atsakovė turtą mėgintų perleisti tretiesiems asmenims ar kitaip sumenkintų savo turtinę padėtį, siekdama išvengti prievolių.

7Ieškovas UAB „Liuks“ atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 21-22) prašo jį atmesti, teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad atsakovė nepateikė jokių duomenų apie turimas santaupas, gaunamą darbo užmokestį, kitas pajamas, taigi neįrodė aplinkybės, kad jos finansinė padėtis yra gera. Atsakovės argumentas apie tai, jog laikinosios apsaugos priemonės naikintinos tuo pagrindu, kad ji turi nepertraukiamą darbo stažą ir užima direktoriaus pareigas, yra atmestinas kaip neturintis nieko bendra su byla ir pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis. Atsakovei nepateikus įrodymų, kad jos užimamos pareigos užtikrina stabilias ir dideles pajamas, kad gaunamas darbo užmokestis nėra absoliučiai susietas su atitinkamos bendrovės finansiniais-ekonominiais rodikliais ir atitinkamų finansinių rezultatų pasiekimu, kad pareigų netekimo atveju atsakovės nutrūkusios pajamos bus atitinkamai darbdavio kompensuojamos, teismui nėra pagrindo preziumuoti, kad pareigų pavadinimas garantuoja atsakovei pakankamas pajamas patenkinti ieškovo reikalavimą. Dėl turimo nekilnojamojo turto – atsakovės pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina priešingą aplinkybę, t. y. kad atsakovės nurodytas nekilnojamas turtas negali užtikrinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo pilno įvykdymo, nes turtas yra įkeistas (jungtinė hipoteka įregistruota nuo 2004-04-26) siekiant užtikrinti atsakovės turtinius įsipareigojimus kredito institucijai. Pati atsakovė atskirajame skunde pripažįsta aplinkybę, kad laikinosios apsaugos priemonės apsunkina jos 2004-10-19 su AB Banku DnB NORD sudarytos paskolos sutarties vykdymą. Atsižvelgiant į esmines paskolos sutarties sąlygas matyti, kad atsakovė vidutiniškai kas mėnesį turėtų mokėti apie 270 Lt ir jei laikinosios apsaugos priemonės apsunkina tokios nedidelės sumos mokėjimą, tai ieškovas turi teisę pagrįstai teigti, kad atsakovei 10 972,20 Lt ieškinio suma yra didelė. Be to atsakovė, teigdama, kad ji nėra įrašyta į nepatikimų asmenų bazę ir kad atsakovės atžvilgiu nevyksta joks teisminis ginčas, nepateikė jokių tai patvirtinančių įrodymų.

8Atskirasis skundas atmestinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CP 338 straipsnis). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnyje, nenustatyta.

10Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ištyrė bylos aplinkybes, svarbias nagrinėjamam klausimui, tinkamai pritaikė susiklosčiusius teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį (CPK 263 straipsnio 1 dalis).

11Kaip žinoma, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti neįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Pagrindas taikyti minėtas priemones yra grėsmė, jog jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str.). Grėsmę turtiniams interesams gali patvirtinti duomenys, liudijantys, kad asmuo, sužinojęs apie pareikštą ieškinį imasi nesąžiningų veiksmų, dėl kurių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Pagal susiformavusią teismų praktiką ši aplinkybė preziumuojama ir tuomet, kai ginčas yra kilęs dėl didelės pinigų sumos, nes tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-466/2009).

12Nagrinėjamoje byloje ieškovas reikalauja priteisti iš atsakovės 10 972,20 Lt sumą, kurią sudaro išlaidos atsakovės kvalifikacijos kėlimui, mokymui, stažuotėms darbdavio išleista suma pagal 2005-05-10 priedą prie darbo sutarties Nr. 248/03. Teisėjų kolegija sprendžia, jog, atsižvelgiant į bendrą pragyvenimo lygį, ekonominę situaciją, taip pat į tai, jog atsakovė yra fizinis asmuo, teismas pagrįstai ginčo byloje taikė laikinąsias apsaugos priemones. Teisėjų kolegija, įvertinusi atsakovės prie atskirojo skundo pateiktus įrodymus (kreditavimo sutartis b. l. 15, VĮ Registrų centro išrašai b. l. 16-19) laiko, kad nurodyta suma atsakovės atžvilgiu vertintina kaip didelė ir yra pagrindas išvadai, kad reikalavimo patenkinimo atveju palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ir dėl to būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 144, 185 straipsniai). Taip pat pritartina kreditoriaus atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentams, kad atsakovė, ginčydama aplinkybę, jog pareiškimo suma jai nėra didelė, nepateikė tai paneigiančių rašytinių įrodymų. Atsakovė nepateikė duomenų apie savo pajamas (pažymos iš darbovietės, metinės pajamų mokesčio deklaracijos, pažymos iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ir kt.), o pateikti duomenys apie nekilnojamąjį turtą rodo, kad šis turtas yra suvaržytas hipoteka siekiant užtikrinti kredito sutarties vykdymą (b. l. 16-19).

13Atsakovė skunde nurodo, kad nesutinka su ieškiniu ir pritaikytomis laikinosiomis priemonėmis, tačiau teismas pabrėžia, kad CPK nereikalauja, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, būtų įvertintas reikalavimo pagrįstumas. Taikant minėtas priemones vertinamas ne reikalavimo pagrįstumas bei su tuo susiję klausimai (nagrinėjamu atveju – aplinkybės, susijusios su ieškovo teise reikšti reikalavimus konkrečiam atsakovui; su reiškiamo reikalavimo dydžio pagrįstumu ir pan.), o kitos aplinkybės - teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymo užtikrinimas. Be to, ieškovo (kreditoriaus) prašymas užtikrinti reikalavimą yra naudojimasis įstatymo numatyta procesine teise, ir šis reikalavimas negali būti traktuojamas kaip nepagrįstas atsakovo (skolininko) teisių suvaržymas.

14Pažymėtina, kad pateikus papildomus duomenis apie savo finansinę padėtį, atsakovė turi teisę CPK 146 straipsnio 1 dalies ir 150 straipsnio 1 dalies nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl vienos laikinosios apsaugos priemonės pakeitimo kita arba laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo. Be to, teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu atsakovas įmoka reikalaujamą sumą į teismo specialiąją sąskaitą arba už atsakovą yra laiduojama (CPK 146 straipsnio 2 dalis).

15Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesines teisės normas, todėl Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 18 d. nutartis, kuria teismas areštavo atsakovės N. D.-T. turtą ir pinigines lėšas, yra pagrįsta ir teisėta, o atsakovės atskirasis skundas netenkintinas (CPK 337 straipsnio 1 punktas).

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338, 339 straipsniais,

Nutarė

18atskirąjį skundą atmesti.

19Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai