Byla 2A-1114-343/2010

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Rūtos Palubinskaitės, kolegijos teisėjų Gintauto Koriagino, Algirdo Remeikos, sekretoriaujant Editai Tamulaitienei, dalyvaujant ieškovės UAB „Prienų butų ūkis“ atstovui Algiui Valatkai, atsakovo J. V. S. atstovui advokatui Artūrui Sebeikai, trečiojo asmens Prienų rajono savivaldybės atstovei Vytautei Draugelytei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo J. V. S. apeliacinį skundą dėl Prienų rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 15 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-125-805/2010 pagal ieškovės UAB „Prienų butų ūkis“ ieškinį atsakovui J. V. S., trečiajam asmeniui Prienų rajono savivaldybei dėl skolos ir delspinigių priteisimo, ir

Nustatė

2ieškiniu (b.l. 3-4) ieškovė prašė priteisti iš atsakovo 1446,74 Lt skolą, 98,49 Lt delspinigius, 66 Lt žyminį mokestį. Ieškovė nurodė, jog atsakovas, gyvenantis adresu ( - ), už jam teikiamas pastato eksploatavimo ir administravimo paslaugas atsiskaito nereguliariai, todėl susidarė prašomas priteisti įskolinimas pastatą eksploatuojančiai ieškovei. Už finansinės prievolės nevykdymą atsakovui taip pat priskaičiuoti delspinigiai.

3Atsiliepimu į ieškinį (b.l. 12-13) atsakovas prašė ieškinį atmesti ir nurodė, kad reiškiamas reikalavimas yra nepagrįstas pridedamais įrodymais. Pastato administravimo paslaugos gali būti teikiamos tik sandorio ar administracinio akto pagrindu. Prie ieškinio nepridėtas nei administracinis aktas, nei šalių sudaryta sutartis dėl administravimo paslaugų. Nors nekilnojamojo daikto administravimo sandoriui taikoma privaloma rašytinė forma, jokios sutarties su ieškove atsakovas nėra sudaręs, ieškinio teiginys, jog atsakovas nereguliariai atsiskaito už paslaugas, kuriuo siekiama suklaidinti teismą dėl atsakovo sutikimo su paslaugų teikimu konkliudentiniais veiksmais, yra nepagrįstas ir neatitinka tikrovės, jį paneigia paties ieškovo su ieškiniu pateikta buhalterinė pažyma. Kadangi ieškovė neturėjo teisinio pagrindo paslaugoms teikti, jokių paslaugų realiai nesuteikė, jos reiškiamas reikalavimas vertintinas kaip nepagrįstas.

4Dublike (b.l. 19-21) ieškovė, palaikydama savo ieškinyje išdėstytą poziciją, papildomai nurodė administravimo paslaugas, nesant įsteigtos savininkų bendrijos ar sudarytos jungtinės veiklos sutarties, teikianti Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. kovo 30d. įsakymo ir 2005 m. balandžio 4 d. perdavimo priėmimo akto pagrindu. Paslaugų įkainiai taip pat yra apskaičiuoti remiantis Prienų rajono savivaldybės tarybos nustatytais paslaugų tarifais. Su dubliku pateikti rašytiniai įrodymai paneigia ir atsiliepimo į ieškinį argumentą, jog jokios paslaugos realiai nebuvo suteiktos.

5Triplike (b.l. 49-51) atsakovas, palaikydamas savo atsiliepime į ieškinį išdėstytą poziciją, papildomai nurodė, kad ieškinio pagrindu yra įvardijamas sutartinių prievolių nevykdymas, nors jokios sutarties su ieškove atsakovas nėra sudaręs. Ieškovės dublike nurodyti juridiniai faktai, jog administracinių aktų pagrindu ieškovė yra paskirta pastato, kuriame gyvena atsakovas, administratore, nėra teisės aktų nustatyta tvarka įregistruoti viešajame registre, todėl negali būti panaudoti prieš atsakovą. Be to, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, atsakovas nebuvo informuotas apie organizuojamą namo savininkų susirinkimą, kuriam turėjo būti teikiama administratoriaus veiklos ataskaita. Ieškovė realiai neteikė jokių paslaugų, tik išrašinėjo mokėjimo pranešimus. Abejonių kelia ir ieškovės pateikti atliktų darbų aktai, kadangi jokie darbai realiai nebuvo atlikti. Šie aktai negali būti laikomi rašytiniais įrodymais, kadangi jie yra nepasirašyti užsakovo, iš jų turinio apskritai neaišku, kas buvo darbų užsakovas. Ieškinio reikalavimas priteisti delspinigius negali būti vertinamas kaip pagrįstas, kadangi susitarimui dėl netesybų taikoma privaloma rašytinė forma.

6Atsiliepimu į ieškinį (b.l. 60-62) tretysis asmuo Prienų rajono savivaldybė prašė ieškinį patenkinti, nurodydama, jog administravimo paslaugos teikiamos administracinio akto pagrindu.

7Prienų rajono apylinkės teismas 2010 m. kovo 15 d. sprendimu (b.l. 91-95) ieškinį patenkino, priteisė iš atsakovo ieškovei 881,52 Lt už pastato eksploataciją, 565,22 Lt administravimo išlaidų, 98,49 Lt delspinigių ir 66 Lt žyminį mokestį, priteisė iš atsakovo valstybei 16 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Teismas nurodė, kad ieškovė ginčo pastato administratore administraciniu aktu paskirta laikantis teisės aktuose nustatytos tvarkos. Administravimo išlaidos paskirstytos administruojamo namo savininkams. Aplinkybė, jog ieškinyje netinkamai nurodytas jo teisinis pagrindas, nelaikytina ieškinio trūkumu. Aplinkybė, jog administravimo faktas neįregistruotas viešajame registre, taip pat nelaikytina pagrindu ieškiniui atmesti. Netesybas prašoma priteisti ne sandorio, bet teisės akto pagrindu.

8Apeliaciniu skundu (b.l. 97-100) atsakovas prašo Prienų rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 15 d. sprendimą panaikinti, priimti naują sprendimą, ieškinį atmesti, priteisti atsakovui iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas nurodo šiuos pirmosios instancijos teismo sprendimo neteisėtumo ir nepagrįstumo motyvus:

91.

10Skirtingai nei nurodo teismas ginčijamame sprendime, teikdama dubliką ieškovė keitė ne teisinį, bet faktinį ieškinio pagrindą nurodydama, jog reikalavimas reiškiamas nebe sutarties, o administracinio akto pagrindu. Dubliku keisti ieškinio pagrindą negalima, tuo tarpu tenkinti reikalavimą, kuris grindžiamas sutartinėmis prievolėmis, nors jokia sutartis nėra sudaryta, nėra jokio teisinio pagrindo.

112.

12Priimdamas ginčijamą sprendimą pirmosios instancijos teismas neįvertino atsakovo triplike pateiktų argumentų dėl ieškovės pateiktų atliktų darbų aktų įrodomosios galios. Atsakovas atkreipia dėmesį ir į tai, jog reiškiamas reikalavimas nėra susijęs su pridedamuose aktuose nurodytais darbais, todėl šiais aktais teismo sprendimas negalėjo būti grindžiamas.

133.

14Reikalaudama atlygio už teikiamas administravimo ir pastato eksploatavimo paslaugas ieškovė nepateikė jokių įrodymų, jog buvo vykdomi teisės aktų administratoriui nustatyti įpareigojimai vykdyti namo bendro naudojimo objektų techninę priežiūrą, t.y. atlikti statinio būklės stebėjimo darbus, atlikti konstrukcijų ir kitų bendrojo naudojimo objektų apžiūras, fiksuoti stebėjimų ir apžiūrų rezultatus. Tokių įrodymų nebuvimas patvirtina, jog paslaugos, už kurias reikalaujama atlygio, nebuvo teikiamos. Šią aplinkybę patvirtina ir tai, jog administravimo faktas nėra įregistruotas viešajame registre, administratorius neteikė savo veiklos ataskaitų.

154.

16Kadangi ieškovė nepateikė teismui jokių įrodymų dėl administracinių aktų, kuriais nustatyti paslaugų įkainiai, išviešinimo, šie aktai negali būti vertinami kaip galiojantys, todėl jais remiantis apskaičiuoti įsiskolinimo dydžiai nelaikytini pagrįstais.

17Atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 114-115) ieškovė prašo apeliacinį skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas ir nurodo, kad ieškinio faktinį pagrindą sudaro aplinkybės, jog atsakovui buvo teikiamos paslaugos, už kurias jis liko skolingas, todėl dubliku faktinis ieškinio pagrindas nebuvo keičiamas. Atsikirsdama į apeliacinio skundo argumentus dėl pastato techninės priežiūros nevykdymo ir teisės aktuose numatytų dokumentų nepildymo, ieškovė su atsiliepimu į apeliacinį skundą pateikia teismui šias aplinkybes patvirtinančius dokumentus. Nepagrįstu laikydama argumentą dėl administracinių aktų išviešinimo, ieškovė nurodo, kad namo skelbimų lentoje visi administravimo faktą patvirtinantys duomenys buvo paskelbti, pats atsakovas teismo proceso metu patvirtino gavęs mokėjimo pranešimus, t.y. tikrai žinojo apie administravimo faktą. Be to, atsakovas ne kartą kreipėsi į ieškovę reikalaudamas suteikti papildomos informacijos apie teikiamas administravimo paslaugas.

18Atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 110-112) trečiasis asmuo prašo apeliacinį skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Sutikdamas su ginčijamo sprendimo motyvais, trečiasis asmuo papildomai nurodo, kad administraciniai aktai, kuriais paremtas ieškinys, nėra nuginčyti, todėl galioja. Be to, atsakovas nelaikytinas trečiuoju asmeniu teisės aktuose apibrėžiama būtinybės išviešinti administracinius faktus prasme, kadangi administravimo teisiniai santykiai susiklosto būtent tarp administratoriaus ir jo administruojamų pastatų bendrasavininkių.

19Apeliacinis skundas atmestinas.

20Kolegija bylą išnagrinėjo neperžengdama apeliaciniame skunde nustatytų ribų, patikrino ir nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą, pagrįstą, procesines ir materialines teisės normas atitinkantį sprendimą, kurį keisti ar naikinti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo.

21Ginčas byloje kilo dėl daugiabučiame name esančio buto savininko pareigos apmokėti namo bendro naudojimo objektų administravimo ir eksploatavimo išlaidas. Vadovaujantis CK 4.83 str. 3d., bendro naudojimo objektų eksploatavimo išlaidos tenka butų savininkams (naudotojams). To paties straipsnio 2 d. 2 p. nurodoma, jog teisėtas kiekvieno daugiabučiame name esančio buto savininko interesas yra, be kita ko, ir tai, jog namo bendrojo naudojimo objektai būtų prižiūrimi ir išlaikomi, būtų kaupiamos lėšos bendrojo naudojimo objektams atnaujinti. CK 4.84 str. 4 d. nurodoma, jog tuo atveju, jeigu butų savininkai nėra įsteigę bendrijos ar sudarę jungtinės veiklos sutarties, bendro naudojimo objektų eksploatavimas perduodamas savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtam administratoriui, kuriam mokamas papildomas administravimo mokestis. Nurodytomis teisės normomis sukuriamas teisinis reglamentavimas, pagal kurį paskirtasis daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorius turi teisę reikalauti iš butų savininkų mokėti nustatyto dydžio įmokas už namo bendro naudojimo objektų eksploatavimo ir administravimo paslaugas. Iš byloje esančio Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. (3.5)-A3-134 (b.l. 32-33) turinio matyti, jog ginčo namą administruoti pavesta būtent ieškovei. Apeliaciniame skunde atsakovas nurodo procesinį ieškovės reiškiamo reikalavimo trūkumą - aplinkybes, jog ieškinyje įsiskolinimą ir netesybas buvo prašoma priteisti ne administracinio akto, kuriuo ieškovė paskirta namo administratore, bet sutarties, kurios su ieškove atsakovas nėra pasirašęs, pagrindu ir vienas iš esminių ieškinio elementų - jo faktinis pagrindas - buvo pakeistas tik pateikus dubliką. Remiantis CPK 115 str. 4 d., aiškūs procesinio dokumento netikslumai nėra kliūtis atlikti procesiniame dokumente nurodytus veiksmus. Iš ieškinio turinio yra akivaizdu, jog ieškovė nurodė teikianti namo bendrojo naudojimo objektų eksploatavimo ir administravimo paslaugas, už kurias atsakovas neatsiskaito, todėl aplinkybė, jog ieškinyje minimas žodis „sutartis“, vertintina kaip formalus netikslumas, neįtakojantis reiškiamo reikalavimo pagrįstumo. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog, remiantis CPK 226 str., pasirengimo nagrinėti bylą teisme metu ieškovas turi galutinai suformuluoti savo reikalavimus, todėl nepagrįstu laikytinas apeliacinio skundo argumentas, jog ieškovė neturėjo teisės pateikdama dubliką ištaisyti formalų ieškinio netikslumą.

22Atsakovas taip pat nurodo, jog administravimo faktas nėra tinkamai išviešintas, todėl negali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis. Toks apeliacinio skundo argumentas taip pat atmestinas kaip formalus. Aptartos CK 4.83 str. 3 d., 4.84 str. 4 d. nuostatos, kurios, preziumuotina, atsakovui yra žinomos (CK 1.6 str.), numato privalomą namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimą nesant kitos butų savininkų pasirinktos šių objektų eksploatavimo formos, t.y. atsakovas, su kitais butų savininkais neįsteigęs bendrijos ir nesudaręs jungtinės veiklos sutarties, privalėjo suvokti, jog bendro naudojimo objektams eksploatuoti bus paskirtas administratorius. Be to, triplike ir pirmosios instancijos teismo posėdyje (b.l. 89) atsakovo atstovas pripažino, jog atsakovui buvo siunčiamos sąskaitos apmokėjimui, t.y. jis buvo tiesiogiai informuojamas apie jam teikiamą paslaugą ir pareigą už šią paslaugą susimokėti. Pareiga vieną ar kitą juridinį faktą registruoti viešajame registre yra skirta tam, kad įsigaliotų šio fakto ir su juo susijusių trečiųjų asmenų teisių ir pareigų bendro žinomumo prezumpcija. Nors nagrinėjamu atveju ši prezumpcija dėl fakto neįregistravimo ir netaikytina, aptartos faktinės aplinkybės leidžia teisėjų kolegijai daryti išvadą, jog administravimo faktas atsakovui buvo žinomas, todėl rėmimasis šio fakto neįregistravimu atmestinas kaip formalus. Analogiškais motyvais atmestinas ir apeliacinio skundo argumentas dėl netinkamo Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T3-30, kuriuo nustatyti teikiamų paslaugų tarifai (b.l. 28-29) išviešinimo. Kadangi minėti paslaugų tarifai apskaičiuotini atsižvelgiant į bendrą naudingą plotą, bet ne į konkrečiai vykdant pavestas funkcijas teikiamas paslaugas ar atliekamus darbus, t.y., atsižvelgiant į administravimo veiklos specifiką ieškovės nurodytos įmokos vertintinos ne kaip atlygis už konkretų atliktą darbą pagal pateiktą sąmatą, bet kaip tam tikro fondo, užtikrinančio bendro naudojimo objektų eksploatavimo nuoseklumą ir nepertraukiamumą, kaupimas. Ieškovės pateikti dokumentai, kuriuose įvardijami konkretūs atlikti darbai, vertintini kaip tiesiogiai nesusiję su atsakovo pareiga mokėti ieškinyje nurodytas sumas, todėl apeliacinio skundo argumentai dėl šių dokumentų turinio spragų ir jų įrodomosios galios, atmestini kaip nesusiję su byloje reiškiamu reikalavimu. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių atsakovo argumentus, kad ieškovė jai priskirtų administravimo funkcijų nevykdė ar vykdė jas netinkamai. Akcentuotina ir tai, jog aptarta ieškovės nurodomų įmokų panaudojimo specifika lemia atsakovo teisę reikalauti pagrįsti sumokėtų įmokų panaudojimo tikslingumą ir/ar reikalauti atlyginti netinkamais veiksmais padarytą žalą, tuo tarpu visiškas savo pareigų ignoravimas, kitos teisinių santykių šalies veiksmų trūkumų ieškant tik tuomet, kai iškyla civilinės atsakomybės taikymo grėsmė, vertintini kaip akivaizdžiai nesąžiningas atsakovo elgesys. Atsakovo nurodoma aplinkybė, jog jis pats savarankiškai papildomai investuoja į bendrojo naudojimo objektų remontą, taip pat nepaneigia jo pareigos mokėti nustatyto dydžio įmokas už eksploatavimo ir administravimo paslaugas.

23Įvertinusi visas aukščiau nurodytas aplinkybes teisėjų kolegija sprendžia, jog atsakovo pateiktas apeliacinis skundas yra nepagrįstas, juo remiantis naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo sprendimą nėra jokio teisinio pagrindo.

24Apeliacinį skundą atmetus iš atsakovo valstybei priteistinos bylą nagrinėjant apeliacine tvarka teismo patirtos išlaidos, susiję su procesinių dokumentų įteikimu – 14,20 Lt.

25Vadovaudamasi CPK 326 str. 1 d. 1 p., teisėjų kolegija

Nutarė

26Apeliacinį skundą atmesti.

27Prienų rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 15 d. sprendimą palikti nepakeistą.

28Priteisti iš atsakovo J. V. S., asmens kodas ( - ) valstybei 14,20 Lt (keturiolika litų 20 ct) apeliacinės instancijos teismo išlaidoms, susijusioms su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginti.

29Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškiniu (b.l. 3-4) ieškovė prašė priteisti iš atsakovo 1446,74 Lt... 3. Atsiliepimu į ieškinį (b.l. 12-13) atsakovas prašė ieškinį atmesti ir... 4. Dublike (b.l. 19-21) ieškovė, palaikydama savo ieškinyje išdėstytą... 5. Triplike (b.l. 49-51) atsakovas, palaikydamas savo atsiliepime į ieškinį... 6. Atsiliepimu į ieškinį (b.l. 60-62) tretysis asmuo Prienų rajono... 7. Prienų rajono apylinkės teismas 2010 m. kovo 15 d. sprendimu (b.l. 91-95)... 8. Apeliaciniu skundu (b.l. 97-100) atsakovas prašo Prienų rajono apylinkės... 9. 1.... 10. Skirtingai nei nurodo teismas ginčijamame sprendime, teikdama dubliką... 11. 2.... 12. Priimdamas ginčijamą sprendimą pirmosios instancijos teismas neįvertino... 13. 3.... 14. Reikalaudama atlygio už teikiamas administravimo ir pastato eksploatavimo... 15. 4.... 16. Kadangi ieškovė nepateikė teismui jokių įrodymų dėl administracinių... 17. Atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 114-115) ieškovė prašo apeliacinį... 18. Atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 110-112) trečiasis asmuo prašo... 19. Apeliacinis skundas atmestinas.... 20. Kolegija bylą išnagrinėjo neperžengdama apeliaciniame skunde nustatytų... 21. Ginčas byloje kilo dėl daugiabučiame name esančio buto savininko pareigos... 22. Atsakovas taip pat nurodo, jog administravimo faktas nėra tinkamai... 23. Įvertinusi visas aukščiau nurodytas aplinkybes teisėjų kolegija... 24. Apeliacinį skundą atmetus iš atsakovo valstybei priteistinos bylą... 25. Vadovaudamasi CPK 326 str. 1 d. 1 p., teisėjų kolegija... 26. Apeliacinį skundą atmesti.... 27. Prienų rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 15 d. sprendimą palikti... 28. Priteisti iš atsakovo J. V. S.,... 29. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....