Byla 2-33316-861/2013
Dėl įsiskolinimo už telekomunikacijų paslaugas priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Donata Kravčenkienė rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui G. G. dėl įsiskolinimo už telekomunikacijų paslaugas priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 359,99 Lt skolos, 1 236,21 Lt delspinigių, 141,69 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 proc. dydžio procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 2002-03-16 UAB „Tele2“ ir atsakovas sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) sutartį, pagal kurią atsakovui buvo suteiktos mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugos, tačiau atsakovas laikotarpiu nuo 2002-04-30 iki 2003-11-30 už jas nesumokėjo. 2009-03-31 ieškovas su UAB „Tele2“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią UAB „Tele2“ atlygintinai perleido ieškovui visas reikalavimo teises į atsakovo skolą. Ieškovas pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo vykdyti įsipareigojimus, tačiau atsakovas jų nevykdė.

3Atsakovui ieškinio ir teismo pranešimo kopijos įteiktos LR CPK 123 straipsnio 1 dalies nustatyta tvarka 2013-08-14. Kadangi atsakovas nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Iš bylos medžiagos nustatyta, kad UAB „Tele2“ su atsakovu 2002-03-16 sudarė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. M1.19B67122746946, kurios pagrindu UAB „Tele2“ suteikė atsakovui mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo sumokėti už suteiktas paslaugas pagal pateiktas sąskaitas, o praleidęs terminą apmokėti pateiktą sąskaitą, mokėti 0,1 % dydžio delspinigius už kiekvieną termino praleidimo dieną nuo laiku nesumokėtos sumos (b.l.17-19). Iš civilinėje byloje esančių PVM sąskaitų – faktūrų matyti, kad UAB „Tele2“ suteikė atsakovui paslaugų už 359,99 Lt (b.l.22-42). 2009-03-31 reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 09-20-21 UAB „Tele2“ perleido ieškovui reikalavimo teisę į skolininkus, tame tarpe ir atsakovą, kuris apie reikalavimo perleidimą buvo informuotas 2009-05-04 pranešimu (b.l.16). Iš 2013-07-12 delspinigių paskaičiavimo akto nustatyta, kad ieškovas paskaičiavo 1 236,21 Lt delspinigių už 3434 dienas (b.l.6). Iš ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotinės nustatyta, kad ieškovas dėl skolos išieškojimo laikotarpiu nuo 2009-03-31 iki 2013-05-27 patyrė 141,69 Lt išlaidų (b.l.7).

7LR CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Remiantis LR CK 6.716 straipsnio 1 dalimi paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Atsižvelgiant į tai, kad byloje duomenų apie atsakovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymą nėra, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 359,99 Lt skolos (LR CK 6.101 straipsnis, 6.716 straipsnio 1 dalis).

8Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 1 236,21 Lt delspinigių, priskaičiuotų pagal Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugų sutarties 6.5 punktą už laikotarpį nuo 2004-01-01 iki 2013-05-27 (b.l. 6), nes atsakovas pažeidė prievolės įvykdymo terminą (CK 6.101 str. 1-2 d., 6.71 str., 6.258 str.). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005) sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma ir kitus kriterijus. CK 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Pagal pateiktos sutarties sąlygų 6.6 punktą, atsakovas įsipareigojo mokėti po 0,1 proc. per dieną dydžio delspinigius nuo laiku už paslaugas nesumokėtos sumos. Delspinigiai paskaičiuoti už 3434 dienas (b.l. 6). Įvertinus aplinkybes, kad atsakovas yra vartotojas ir sutartis su juo sudaryta prisijungimo būdu, kad apskaičiuota delspinigių suma beveik 4 kartus viršija skolos sumą, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli, be to, pažymėtina ir tai, kad kasacinis teismas yra ne kartą pasisakęs, jog ginčo, kilusio iš vartojimo sutarties specifika silpnesniosios šalies gynimo interesais lemia teismo pareigą būti aktyviam procese (LAT 2009-11-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2009). Taigi, teismo paskaičiavimu, už 3434 dienų (9 metų) terminą (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.) delspinigiai nuo 359,99 Lt nesumokėtos sumos sudaro 123,62 Lt (0,01 proc). Atsižvelgiant į visas nurodytas aplinkybes, vadovaujantis LR CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais bei atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, ieškovui priteistinų delspinigių suma mažintina iki 123,62 Lt.

9Pagal LR CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punktą, be tiesioginių nuostolių ir negautų pajamų, į nuostolius įskaičiuojamos protingos išlaidos, susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka. Ieškovas pateikė skaičiavimą dėl patirtų 141,69 Lt išlaidų, susijusių su skolos išieškojimu ne teismo tvarka, todėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos priteistinos iš atsakovo (b.l. 6; LR CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punktas).

10LR CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, iš atsakovo priteistinos ir 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.210 str. 1 d., 6.37 str. 2 d.).

11Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 72,00 Lt žyminio mokesčio (b. l. 11) (LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 82 str., 93 str. 1 d.).

12Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 10 Lt, todėl nepriteistinos, vadovaujantis Teisingumo ir Finansų ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (LR CPK 96 str. 6 d.).

13Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285-286 str., teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti ieškovo UAB „Gelvora“, į.k. 125164834, buveinė Juozapavičiaus g. 7, Vilniuje, naudai iš atsakovo G. G., a.k( - ) gyv. ( - ), 359,99 Lt (tris šimtus penkiasdešimt devynis litus 99 ct) skolos, 123,62 Lt (šimtą dvidešimt tris litus 62 ct) delspinigių, 141,69 Lt (šimtą keturiasdešimt vieną litą 69 ct) ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme – 2013-08-09 – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 72,00 Lt (septyniasdešimt du litus) žyminio mokesčio.

16Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

17Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti LR CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

18Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismui teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai