Byla e2-11648-994/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Lipeikienė, sekretoriaujant Vaivai Gurnikaitei, dalyvaujant ieškovo UAB „Aum Studio“ atstovui vadovui V. K., advokatui A. V., atsakovo UAB „Paremo Invest“ atstovei advokatei S. D., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Aum Studio“ ieškinį atsakovui UAB „Paremo Invest“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu (el. b. t. 1, b. l. 60-65) ir prašė priteisti iš atsakovo UAB „Paremo Invest“ 14 481 Eur skolą, 2 331,44 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodo, kad 2013-10-13 tarp šalių buvo sudaryta Projektavimo sutartis Nr. 2013-10-15/AUM, kuria ieškovas įsipareigojo savo rizika ir atsakomybe iš savo medžiagos ir priemonėmis sukurti techninį projektą bei suteikti kitas paslaugas, o atsakovas įsipareigojo ieškovo atliktą darbą priimti ir atsiskaityti nustatytais terminais. Ieškovas bendravo su atsakovo vadovu A. V. ir asmenimis, kuriuos vadovas pristatė kaip įgaliotus spręsti su projektu susijusius klausimus, t. y. UAB „R. T.“ direktorių Ž. A. bei administratorę S. D.. Sutarties 9 ir 12 punktuose yra numatyti darbų atlikimo terminai ir apmokėjimo sąlygos. Pinigų mokėjimas ir darbų atlikimas yra išskaidytas į etapus. Tarp šalių buvo pasirašyti dar du papildomi 2014-06-12 susitarimai prie sutarties. Ginčo dėl Papildomo susitarimo Nr. 1 nekyla. Susitarimu Nr. 2 įsipareigota iki 2014-07-15 gauti statybos leidimą rekonstruoti sandėlį, ūkinį pastatą į administracinius pastatus. Statybos įstatymo 23 str. 7 d. 3 p. numato, jog leidimui statyti naują statinį gauti pateikiamas statybos projekto ekspertizės aktas (ji šiuo atveju privaloma). 2014-09-15 atsakovas pasirašė pritarimą projekto sprendiniams, kuriuo buvo patvirtintas statinio projektas ir nereikšta pastabų dėl projekto ploto sumažėjimo. Ieškovas atsakovui pasiūlė architektūrinį sprendinį, rengti pastato projektą su atviromis galerijomis, tokiu būdu sutaupant atsakovo lėšų, nes nereikėtų galerijų stiklinti ir uždengti iš viršaus stogeliais ir stiklinėmis atitvaromis, kas buvo numatyta priešprojektiniuose pasiūlymuose, kuriuos nusipirko užsakovas. 2014-10-02 projektas buvo priduotas ekspertizei, o 2014-10-24 gautas ekspertizės aktas. Kad ieškovas galėtų gauti statybos leidimą, atsakovo vadovas 2014-09-26 išdavė įgaliojimą suteikiantį ieškovo vadovui teikti dokumentus statybos leidimui gauti. Statybos leidimas gautas 2015-08-26. 2015-05-19 ieškovo vadovas atvyko pas atsakovo vadovo į biurą perduoti techninį projektą, bet paprašyta buvo atvykti kitą dieną. 2015-05-20 S. D. pasirašė 2015-05-19 Techninio projekto perdavimo-priėmimo aktą kaip įgaliotas priimti asmuo. 2015-11-12 buvo išrašytos dvi sąskaitos faktūros, anuliavus anksčiau išrašytas 2015-05-19 PVM sąskaitas faktūras, kadangi ieškovas buvo išregistruotas iš PVM mokėtojų sąrašo, už penktojo etapo atliktus darbus ir už Papildomu susitarimu Nr. 2 atliktus darbus (statybos leidimo gavimą). Kadangi darbai pagal sutartį (5 etapas) ir papildomą susitarimą Nr. 2 buvo atlikti ir perduoti, priėmus darbus pastabų ir priekaištų nereikšta, dėl to laikytina, kad darbai buvo atlikti tinkamai, o atsakovas privalo galutinai atsiskaityti už atliktus darbus. Atsakovui uždelsus atsiskaityti, ieškovas įgyja teisę reikalauti 0,1 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną. Prievolė apmokėti abi PVM sąskaitas faktūras suėjo 2015-11-20, tad ieškinio pareiškimo dieną delspinigiai sudaro 2 331,44 Eur sumą.

3Atsakovas UAB „Paremo Invest“ atsiliepime į ieškinį (el. b. t. 1, b. l. 101-110) nurodė, kad projektavimo pradžia turėjo būti data, kai buvo pasirašyta projektavimo užduotis (sutarties 9.1 p.). Projektavimo užduotis pasirašyta 2013-10-16, tad nuo šios datos ieškovas buvo įpareigotas atlikti projektavimo darbus. Buvo susitarta, kad visi darbai turi būti atlikti per 5 mėnesius nuo projektavimo sutarties pasirašymo dienos, t. y. iki 2014-03-15. Tačiau ieškovas techninio projekto iki šio nėra tinkamai perdavęs. Atsakovas ne kartą (2014 m. rugsėjo, spalio, lapkričio mėn.) ragino ieškovą vykdyti sutartinius įsipareigojimus, bet į pretenzijas sureagavo tik 2015-02-04. Projektavimo sutarties vykdymo metu atsakovas ieškovui atliko iš viso 101 452,46 Eur, įskaitant PVM mokėjimų. Kadangi ieškovas iki šiol neperdavė atsakovui techninio projekto, atsakovas neturėjo pareigos apmokėti 2015-11-12 PVM sąskaitos faktūros už penktojo etapo darbus. Atsakovas nesutinka su ieškovo pozicija, kad perdavė atsakovui techninį projektą 2015-05-20. Visų pirma, S. D. nebuvo įgaliota priimti techninio projekto, nes atsakovas nebuvo sudaręs su S. D. jokios pavedimo sutarties, išdavęs įgaliojimo priimti techninį projektą. Ieškovas turėjo pareikalauti pateikti įgaliojimą patvirtinantį teisę priimti atliktus darbus. Neturėdamas projekto, atsakovas negali įvertinti, ar jis buvo paruoštas tinkamai. Be to, ieškovas statybos leidimą gavo tik bendram suprojektuotam 6003 kv. m. plotui, t. y. 1 297 kv. m. mažesniam nei šalys susitarė. Nesutiktina, kad atsakovas pasirašydamas 2014-09-15 projektinius sprendinius pritarė ploto sumažėjimui. Atsakovas buvo įsitikinęs, kad bus sumažinta ir darbų kaina. Dėl to buvo teikta ir pretenzija. Ieškovui priskaičiuota ir įskaityta 4 344,30 Eur delspinigių suma, nes darbai turėjo būti užbaigti per 5 mėnesius nuo sutarties pasirašymo, t. y. iki 2014-03-15. Antroji ieškovo pateikta 2015-11-12 PVM sąskaita faktūra už papildomo susitarimo Nr. 2 darbų atlikimą (leidimo gavimo) apmokėjimui taip pat nepagrįsta, kadangi ieškovas tiek derybų dėl sutarties metu, tiek vykdymo metu buvo įsitikinęs, kad ieškovas įsipareigojo sutartimi gauti ir statybos leidimą. Tai lėmė sutarties kaina ir derybos ikisutartiniuose santykiuose. 2014-06-12 Papildomas susitarimas Nr. 2 buvo pasirašytas todėl, kad tapo itin svarbu, kuo greičiau gauti statybos leidimą, o atsakovui pažadėjus gauti iki 2014-07-15, atsakovas įsipareigojo ieškovui sumokėti papildomą atlyginimą už greitą leidimo gavimą. Esminė sąlyga papildomo susitarimo buvo terminas statybos leidimui gauti. Leidimas gautas tik 2015-08-26, t. y. daugiau nei 13 mėnesių vėliau, nei įsipareigota susitarimu. Tokiu būdu ieškovas pažeidė esminę susitarimo Nr. 2 sąlygą, dėl ko prarado teisę reikalauti atsakovo apmokėti ieškovo pagal papildomą susitarimą Nr. 2 išrašytą sąskaitą faktūrą. Prašo ieškinį atmesti.

4Ieškovo atstovas advokatas teismo posėdžio metu palaikė ieškinyje išdėstytas aplinkybes. Papildomai nurodė, kad faktinis darbų atlikimo vėlavimas sudarė tik du mėnesius, o sutartyje įtvirtintas 5 mėnesių terminas darbams atlikti skaičiuotinas nuo avansinio sumokėjimo. Jei terminai ir buvo pažeisti, tai ne dėl projektuotojo kaltės, bet dėl papildomų sprendinių reikalingumo.

5Ieškovo atstovas vadovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad dėl sutarties pasirašymo pradžioje susitikinėjo su Ž. A., kuris buvo atsakovo vadovo partneris. Sutarties kaina buvo susijusi su projektuojamo statinio kvadratūra. Sutarties terminai skaičiavosi nuo avanso sumokėjimo. Dienos etapų tarpuose nesiskaičiavo. Vėlavimas atlikti darbus buvo tik 5 etape. Avansinė įmoka už 5 etapą buvo sumokėta 2014-06-16, tad turėjo atlikti per 30 dienų pagal sutartį, o atliko per 90 dienų. Čia ir susidarė 60 dienų vėlavimas užbaigti 5 etapą. Vėlavimas buvo sąlygotas naujų AB „Lesto“ sąlygų (transformatorinės išnešimo iš sklypo), naujos topografinės nuotraukos gavimo. 2014-09-15 atsakovas pasirašo projekto sprendinius ir čia yra faktinis projekto priėmimas. Perdavimo – priėmimo aktas nebuvo pasirašytas todėl, kad atsakovo vadovas sakė, jog nepasirašys, kol nebus statybos leidimo. S. D. dalyvaudavo visuose susirinkimuose, jai būdavo siunčiami laiškai, todėl nekilo jokių įtarimų, kad ji neįgaliota priimti techninio projekto, juolab kad vadovas žodžiu patvirtino, kad projektą priims Simona. Nuokrypis nuo planuoto suprojektuoto ploto atsirado todėl, kad galerijos, laiptinės suprojektuotos neįstiklintos, kaip pagalbinės patalpos ir pagal Statybų įstatymą neįeina į naudingą plotą. O plotas suprojektuotas 7 028 kv. m. Skirtumas apie 200 kv. m. Čia suprojektuotas paminklas saugomas valstybės. Čia yra atkūrimas buvusio pastato. Atsakovas neprieštaravo dėl šaltų plotų suprojektavimo ir tų patalpų plotų neskaičiavimo į bendrą plotą. Mažiau investicijų į tokį pastatą. Ieškovui nekilo pareigos sutvarkyti dokumentus dėl kompensacijos gavimo. Pirminį sutarties tekstą rengė ieškovas pagal pavyzdį. Pagal panašų šabloną buvo pasirašyta panaši sutartis „Pirklių rūmai“ Gedimino prospekte. Dėl avansinių mokėjimų akivaizdžių vėlavimo nebuvo. Susitarimas Nr. 2 buvo pasirašytas tikintis greitai gauti leidimą, nesitikint, kad reikės dar gauti papildomų dokumentų. 2014 m. birželio mėnesį, kai buvo pasirašytas Susitarimas Nr. 2, dar nebuvo užbaigtas techninis projektas. Buvo kalbėta ir dėl termino leidimui gauti pakeitimo, bet kadangi buvo pykčių dėl vėlavimo, todėl terminas nebuvo pakeistas, buvo įtampa šalių bendradarbiavime.

6Atsakovo atstovė advokatė teismo posėdžio metu papildomai paaiškino, kad sutartį rengė projektuotojas ir sutarta, kad per 5 mėnesius bus parengtas techninis projektas ir gautas leidimas. Atsakovo vadovas suprato, kad bus projektas ir leidimas statybai gautas. Patys brėžiniai nėra aktualūs atsakovui kaip investuotojui. Atsakovo vadovas yra užsienio investuotojas. Todėl tokios sutarties pasirašymas suprantamas kaip ir leidimo gavimas. Sutartyje aiškiai numatyta, kad projektas turi būti parengtas per 5 mėnesius ir taip suprato atsakovo vadovas. Nėra duomenų, kad atsakovas būtų vėlavęs avansines įmokas mokėti. Ieškovas, būdamas savo srities profesionalas, turėjo įvertinti visą situaciją, visus dokumentus ir realius įsipareigojimų terminus, kad institucijos gali keisti sąlygas, išduoti naujas sąlygas. Atsakovui esminė aplinkybė buvo įsipareigojimų vykdymas laiku. Atsakovas planavo išvystytą objektą parduoti. Atsakovas turėjo pasiūlymų parduoti objektą, bet nerealizavo, nes ieškovas įsipareigojimų neįvykdė. Pasiūlymų turėjo ir daugiau iš projektuotojų, bet ieškovo vadovas įtikino, kad gali greitai atlikti darbus. Sutartis turėjo būti įvykdyta 2014 m. kovo viduryje. 2014-09-15 raštas nelaikytinas įsipareigojimų įvykdymu, rašte nėra nurodymų, kad techninis projektas perduodamas atsakovui. Atsakovas sutiko su papildomu susitarimu Nr. 2 kaip premija už greitą leidimo gavimą. 2014 m. birželio mėnesį net projektas nebuvo baigtas. Tad prisiimtas įsipareigojimas dėl greito leidimo gavimo visiškai nepasvertas. Ekspertizė buvo atlikta tik 2014 m. spalio mėnesį. CK 6.702 str. 1 d. 2 p. numato, kad rangovas privalėjo atlikti projekto ekspertizę. Jokių uždelsimų iš atsakovo atstovo nebuvo, juolab kad jis buvo užsienio pilietis ir viską vykdė, kas buvo liepiama. Projektavimo sutartyje (3.1 p.) nurodyta, kad raštu turėjo būti paskirtas atstovas, o tokio raštiško paskyrimo nebuvo. Tad S. D. pasirašytas perdavimo-priėmimo aktas negali būti laikomas pasirašytas tinkamai ir perduotas atsakovui. Ieškovo vadovas pripažino, kad sutarties kaina buvo siejama su kvadratūra pastato. Atsakovui nebuvo kitos išeities kaip pasirašyti 2014-09-15 pritarimą sprendiniams, kad projektas nesustotų, bet suprato, kad neteks mokėti visos darbų kainos, nes nepavyko suprojektuoti tinkamo ploto pastato. Mano, kad kaina turėtų būti sumažinta už projektavimo darbus. Atsakovas yra įskaitęs ieškovo mokėtinus delspinigius už sutarties vykdymo uždelsimą. Gaunant leidimą daug kartų buvo būtina šalinti elementarius trūkumus, kas įrodo projektuotojo nekompetenciją. Ieškovo vadovas mini susirašinėjimuose dėl kompensacijos gavimo, bet ji nebuvo skirta. Rašytinėje sutartyje nebuvo susitarta dėl kompensacijos gavimo, bet susitarta žodžiu tarp šalių.

7Atsakovo atstovas vadovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad kai nupirko projektą, tai patarė kreiptis į ieškovą, nes jis jau dirbo prie projekto anksčiau. Kaip investuotojas atvyko į Lietuvą. Tikėjosi sutarties įvykdymo per 5 mėnesius. Tai buvo esminė sąlyga. Buvo keletą sutarties pataisymų, bet nežymių. Tokio pobūdžio sutartis pirma jam. Visus avansinius mokėjimus vykdė tinkamai. Visada pritarė pakeistoms techninėms sąlygoms ir nekėlė klausimų. Ž. A. buvo suinteresuotas projekto pardavimu, jis turėjo žinoti apie projektą. Jis pardavėjas, bet ne projektuotojas, architektas. S. – administratorė įmonės „Paremo invest‘. Ji negalėjo pasirašyti perdavimo-priėmimo akto. Ji už tai atsakė jau. Techninį projektą ekspertizei pristatė ne jis, o architektas. Jis negalėjo suprasti projekto, nes jis lietuvių kalba, todėl nepriėmė. S. tikriausiai perdavė techninio projekto dokumentus, bet tai buvo lietuvių kalba. Iki šiol neparduotas projektas. „Kausta“ norėjo pirkti projektą, bet 2014 metais. Dabartinis suprojektuotas plotas – 6 000 kv. m. Buvo tartasi dėl kompensacijos iš Kultūros paveldo departamento gavimo su ieškovu. Žodiniu susitarimu užtikrinta, kad bus gautas ir leidimas, ne tik techninis projektas. Susitarimas Nr. 2 buvo tarsi premija už greitą statybos leidimą, nes buvo užgaištas laikas. Pasitikėjo profesionalu, pasirašant susitarimą Nr. 2. Kai pasirašė pritarimą sprendiniams, tai jam nebuvo jokių kitų variantų, nes ir taip laikas užgaištas, vėluojama vykdyti susitarimą. Jis nesikreipė dėl dokumentų išvertimo į kitus, nes pasitikėjo ieškovo vadovu. Jei kildavo abejonių, tai konsultuodavosi su Žydrūnu dėl kalbos. Dokumentai (techninis projektas) gauti, bet nepasirašyti tinkamo atsakovo atstovo. Tik atsakovo vadovas yra įgaliotas asmuo pasirašyti dokumentus. Pretenzijos dėl plotų trūkumų nereiškė. 2015-12-03 reiškė po pareikalavimo sumokėti skolą. Šiuo metu pardavinėja objektą su projektu. Nauji statiniai nepastatyti. Dokumentus kompensacijai gauti padavė S., kai buvo nesutarimų su architektu (ieškovu).

8L. S. D. teismo posėdžio metu parodė, kad nuo 2013-06-21 dirba UAB ‚Paremo Invest“ administratore 0,1 etato. Jos darbo funkcijas sudaro – vadovo pavedimų vykdymas, laiškų priėmimas, siuntimas, dokuemntų archyvavimas, gaunamų dokumentų priėmimas ir pan. Ji taip pat dirba ir UAB „R. T.“ administratore. Priimdama techninį projektą ir pasirašydama perdavimo-priėmimo aktą ji informavo ieškovo vadovo, kad ji turi teisę tik priimti dokumentus atneštus į ofisą. Ji neturėjo rašytinio vadovo įgaliojimo priimti techninį projektą. Ji nebuvo kompetentinga pasirašyti perdavimo-priėmimo aktą. Ji netikrino techninio projekto bylų, jas priimdama. Priėmus ieškovo vadovo atneštus dokumentus, ji informavo vadovą, kad jie yra pateikti ofise. Kai buvo pasirašoma sutartis tarp šalių, ji girdėjo pokalbį, kad V. žadėjo padėti sutvarkyti dokumentus dėl kompensacijos iš Kultūros paveldo departamento gavimo, tačiau dokumentus rengė ji, nes ieškovo vadovas nepadėjo. Ieškovo vadovas tik persiuntė laišką.

9L. Ž. A., UAB „Real trust“ darbuotojas, nurodė, kad padėjo atsakovo vadovui, įsigijus pirmą projektą Lietuvoje, konsultavo prieš pasirašant šalių Projektavimo sutartį, konsultavo dėl sutarties teksto, sąlygų. Sutartis su ieškovu buvo pasirašyta todėl, kad jis žadėjo greičiausiai gauti statybos leidimą, buvo dirbęs su tuo projektu su ankstesniu savininku. Sutarties kaina buvo derinta pagal projektuojamo ploto kainą. Dėl suprojektuoto ploto kalbų iki teismo leidimo gavimo nebuvo. Praktikoje vien tik suprojektavimas nėra reikalingas. Projektavimas aktualus kartu su leidimu statybai, todėl papildomas susitarimas Nr. 2 buvo pasirašytas kaip papildoma premija už greitą leidimo gavimą, nes 2014 metų pavasarį projektą norėta įsigyti už 1,5 mln. eurų, tačiau kartu su leidimu, kurio nebuvo gauta tuo metu.

10Ieškinys atmestinas.

11Kaip nustatyta iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir šalių paaiškinimų, tarp šalių 2013-10-15 buvo pasirašyta Projektavimo sutartis Nr. 2013-10-15/AUM, kuria remiantis rangovas (ieškovas) įspareigojo užsakovui (statytojui) pagal sutartį savo rizika ir atsakomybe iš savo medžiagos ir savo priemonėmis sukurti Techninį projektą bei suteikti kitas paslaugas šios sutarties 4 skyriuje nustatytomis darbų apimtimis už sutartą kainą ir per numatytus terminus, o statytojas (atsakovas) įsipareigoja projektuotojo atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti sutartyje numatytais terminais ir tvarka (el. b. t. 1, b. l. 21-39). Projektavimo užduotis buvo numatyta priede prie sutarties Nr. 1, kuriame numatyta, kad bus ruošiamas sandėlio, cecho ir ūkinio pastato rekonstravimo į administracinius pastatus „( - )“ Vilnius, projektas. Projektavimo darbai buvo išskaidyti į penkis etapus (sutarties 9 p.). Sutarties 9.2.7 p. numatė, kad visi etapai nurodyti 9.2.1-9.2.6 punktuose turi būti pilnai ir tinkamai atlikti per penkis mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos. Prie projektavimo sutarties buvo pasirašyti ir du papildomi susitarimai – 2014-06-12 Papildomas susitarimas Nr. 2013/10/15/+1 (el. b. t. 1, b. l. 66) ir 2014-06-12 Papildomas susitarimas Nr. 2013/10/15/+2 (el. b. t. 1, b. l. 87), pastaruoju ieškovui įsipareigojus iki 2014-07-15 gauti statybos leidimą. Ginčas byloje kyla dėl rangovo atliktų penktojo (paskutinio) etapo ir Papildomo susitarimo Nr. 2 (toliau – ir susitarimas Nr. 2) darbų apmokėjimo. 2014-09-15 buvo pasirašytas atsakovo vadovo pritarimas sprendiniams (el. b. t. 1, b. l. 20), po ko objekto techninis projektas 2014-10-02 buvo priduotas ekspertizei ir 2014-10-24 gautas bendrosios ekspertizės aktas (el. b. t. 1, l. 67-72). Po susitarimo Nr. 2 pasirašymo statybos leidimui gauti, atsakovo vadovas 2014-09-26 (el. b. t. 1, b. l. 86) įgaliojo ieškovo vadovą pateikti statinių rekonstravimo techninį projektą ir su juo susijusią dokumentaciją Vilniaus miesto savivaldybės administracijai pateikti. Ieškovo vadovo prašymas statybos leidimui gauti į „Infostatyba“ pateiktas 2015-07-27, sprendimas išduoti leidimą priimtas 2015-08-26 (el. b. t. 1, b. l. 73). 2015-05-20 ieškovas teikė techninio projekto perdavimo-priėmimo aktą su visu techniniu projektu atsakovui jo biure 2015-05-20, apie kurio gavimą pasirašė „įgaliotas asmuo“ S. D. (el. b. t. 1, b. l. 17-18). 2015-05-19 buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra Nr. 014-06-12/2 (el. b. t. 1, b. l. 85) 10 512,79 Eur sumai (su PVM) už baigiamąjį etapą pagal projektavimo paslaugų sutartį 2013-10-15/AUM, kuri buvo anuliuota dėl ieškovo išregistravimo iš PVM mokėtojų sąrašo, jos dar neapmokėjus, ir išrašyta 2015-11-12 sąskaita faktūra Nr. 015-11-12/1 už baigiamojo etapo darbus 8 688,60 Eur sumai (el. b. t. 1, b. l. 4) bei 2015-11-12 PVM sąskaita faktūra Nr. 015-11-12/2 už leidimo statyti gavimą sumai 5 792,40 Eur (el. b. t. 1, b. l. 5). Ginčo sąskaitos iki šiol neapmokėtos.

12Kaip matyti iš bylos medžiagos bei išdėstytų šalių argumentų, ginčas byloje kyla dėl užsakovo (statytojo, atsakovo) rangovui (ieškovui) neapmokėtų dviejų PVM sąskaitų faktūrų - 2015-11-12 sąskaita faktūra Nr. 015-11-12/1 8 688,60 Eur sumai (el. b. t. 1, l. 4) bei 2015-11-12 sąskaita faktūra Nr. 015-11-12/2 5 792,40 Eur sumai (el. b. t. 1, b. l. 5) - už atliktus projektavimo baigiamojo, penktojo etapo darbus pagal 2013-10-15 Projektavimo sutartį (9.2.6 p.) ir pagal šalių pasirašytą 2104-06-12 Papildomą susitarimą Nr. 2013/10/15/+2 leidimo statybai gauti (el. b. t. 1, b. l. 5, 87).

13Dėl penktojo etapo darbų perdavimo-priėmimo

14Atsakovui ginčijant savo prievolę apmokėti ieškovui (rangovui) jo pateiktą 2015-11-12 PVM sąskaitą faktūrą Nr. 015-11-12/1 atsakovui (užsakovui), vienas iš argumentų, neigiančių atsakovo prievolės vykdymą, yra nurodomas techninio projekto užsakovui neperdavimas.

15Byloje neginčytinai nustatyta, kad ieškovą ir atsakovą siejo projektavimo rangos civiliniai teisiniai santykiai ir ginčo dėl to byloje nėra. CK 6.700 str. įtvirtinta projektavimo ir tyrinėjimo rangos sutarties samprata patvirtina šios rūšies rangos skirtumą nuo kitų rangos rūšių. Tokios rangos sutarties pagrindu atsiradę teisiniai santykiai išskiriami dėl sutarties dalyko – užsakomų darbų ir jų rezultato pobūdžio: projektavimo rangos atveju statinys (statiniai) projektuojami individualios užduoties pagrindu, tokio projekto sukūrimui vykdomos leistinų sprendinių paieškos darant brėžinius, o darbo rezultatas matyti dokumentuose – techniniame projekte. Pagal CK 6.644 str. 2 d. iš projektavimo rangos kilusiems šalių teisiniams santykiams taikomos specialiosios teisės normos (CK 6.700-6.704 str.), o bendrosios rangos teisės normos (CK 6.644-6.671 str.) taikomos tiek, kiek šie santykiai nereguliuojami specialiųjų teisės normų.

16Tiek bendrosios rangos teisinius santykius reglamentuojančios nuostatos, tiek specialiosios projektavimo ir tyrinėjimo darbų rangos nuostatos numato, kad užsakovas privalo sumokėti rangovui sutartyje nustatytą kainą po to, kai yra priimtas darbų rezultatas, su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai (CK 6.655 str. 1 d., 6.700 str.). Šalių sudarytos sutarties 12.8 punktas taip pat numatė, kad pareiga sumokėti už ieškovo atliktus penktojo etapo (baigiamojo etapo) darbus atsakovui kyla po darbų rezultato tinkamo perdavimo, pasirašius tarpinį darbų atlikimo aktą. Kita vertus, teismų praktikoje yra pažymėta, kad nesant tinkamai pasirašyto darbų perdavimo-priėmimo akto, negali būti paneigta užsakovo pareiga atlyginti už atliktus darbus, jei darbų perdavimą galima nustatyti kitais įrodymais (Lietuvos A. T. 2015-12-16 nutartis c. b. Nr. 3K-3-672-313/2015). Atsakovas ginčija, kad S. D. pasirašytas 2015-05-19 Techninio projekto perdavimo-priėmimo aktas (el. b. t. 1, b. l. 17-18) neatitinka darbų atlikimo perdavimo sąlygų. Sutiktina su atsakovo pozicija, kad remiantis sutarties nuostatomis, turėjo būti statytojo (atsakovo) raštiškas pranešimas dėl statytojo atstovo pakeitimo (sutarties 3 punktas), o jo nesant statytojo (užsakovo) atstovas yra įmonės vadovas, kuris turėjo įgaliojimus priimti atliktus darbus, juolab kad liudytoja S. D. paliudijo informavusi ieškovo vadovą, kad ji yra tik biuro administratorė ir įgaliota priimti gaunamus įmonei adresuotą paštą ir kitą korespondenciją. Tačiau vien šios faktinės aplinkybės, kad darbų perdavimo-priėmimo aktas pasirašytas netinkamai įgalioto asmens, neleidžia teigti, kad atlikti penktojo etapo darbai pagal 2013-10-15 Projektavimo sutartį bei leidimas statybai pagal 2014-06-12 Papildomą susitarimą Nr. 2 nebuvo atsakovui faktiškai perduoti. Tiek paties atsakovo vadovo paaiškinimai 2016-05-03 teismo posėdžio metu, kad projektas yra parduodamas šiai dienai, kad S. D. perdavė vadovui informaciją, jog yra gauta techninė dokumentacija iš ieškovo, tačiau ji lietuvių kalba, techninė dokumentacija nėra grąžinta rangovui, tiek paties atsakovo į bylą pateiktas 2015-08-26 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos leidimas Nr. LNS-01-150826-01051, tiek paskutinio teismo posėdžio metu pateikti atsakovo susirašinėjimai su potencialiais statytojais (el. b. t. 2, b. l.132-134), leidžia teigti, kad užsakovas rangovo darbų rezultatu disponuoja. Pareiga mokėti už atliktus darbus atsiranda pradėjus faktiškai jais naudotis ir nėra siejama tik su abišaliu atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymu (Lietuvos A. T. 2007-11-27 nutartis c. b. Nr. 3K-3-484/2007). Taigi, tinkamo perdavimo-priėmimo akto nebuvimas pats savaime neatleidžia užsakovo nuo pareigos atsiskaityti už atliktus darbus. Kita vertus, vertinant užsakovui kylančią prievolę atsiskaityti už jo naudai atliktus rangos darbus, nesant tinkamai šalių pasirašyto perdavimo – priėmimo akto, būtina įvertinti ir kitas aplinkybes, sąlygojančias užsakovo pareigų įvykdymą, t. y. ar darbai atlikti tinkamai, kadangi tiek bendrosios rangos teisinius santykius reglamentuojančios nuostatos, tiek specialiosios projektavimo ir tyrinėjimo darbų rangos nuostatos numato, kad užsakovas privalo sumokėti rangovui sutartyje nustatytą kainą po to, kai yra priimtas darbų rezultatas, su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai (CK 6.655 str. 1 d., 6.700 str.). Įvertinus susiklosčiusią situaciją, galima daryti išvadą, kad ieškovo ruoštas techninis projektas bei gautas statybos leidimas yra perduoti atsakovui (užsakovui), tačiau byloje vertintina, ar atsakovas pagrįstai atsisako pasirašyti 2015-05-19 Techninio projekto perdavimo-priėmimo aktą ir sumokėti už atliktus darbus, kadangi tokią užsakovo teisę numato CK nuostatos (CK 6.652 str. 4 d.)

17Dėl Projektavimo sutarties penktojo (baigiamojo) etapo darbų tinkamumo

18Atsakovas, neigdamas jam kylančią prievolę, už atliktus penktojo etapus darbus, argumentuoja, kad ieškovas (rangovas) pažeidė projektavimo užduotį ir suprojektuotas statinių plotas sumažėjo nuo 7 300 kv. m. iki 6 003 kv. m., dėl ko sutartis nėra įvykdyta tinkamai.

19Sutiktina su atsakovu, kad šalių pasirašytoje sutartyje – projektavimo užduotyje (priedas prie sutarties Nr. 1), kuri apibrėžia rangovo pareigas nustatyta, kad yra numatomas suprojektuoti bendras antžeminis pastato plotas – 6 000 kv. m. bei požeminis parkingas – 1 300 kv. m. (el. b. t. 1, b. l. 37), tačiau teismas pažymi, kad, spręsdamas tarp rangovo ir užsakovo kilusį ginčą dėl darbų kokybės, teismas negali apsiriboti vien rangos sutarties vertinimu ir konstatavimu, kad atlikti darbai atitinka sutarties sąlygas, rangos darbų kokybė taip pat turi būti įvertinta pagal įprastus tos rūšies darbams ir (ar) įstatyme specialiai įtvirtintus reikalavimus. Kaip matyti iš sutarties projektavimo reikalavimų, sutartyje buvo susitarta tik dėl numato pastato ir parkingo ploto, ką aiškinant lingvistiškai, galima išvada, kad tai galimai tikėtinas būsimas projektuojamų statinių ir parkingo plotas. Kaip matyti iš šalių vadovų tarpusavyje pasirašyto 2014-09-15 akto, kuriuo projektuotojo sprendiniams pritarta ir statinio projektą patvirtina, atsakovo vadovas pats asmeniškai pritarė statinių techniniams rodikliams, kurie jau tada numatė mažesnį, nei projektavimo sąlygose numatytą statinių bei požeminės automobilių stovėjimo aikštelės projektuojamą plotą. Teismas pažymi, kad projektavimo rangos teisiniai santykiai išskiriami iš kitų rangos rūšių, kad projektavimo rangos sutarties atveju statinys projektuojamas individualios užduoties pagrindu, tokio projekto sukūrimui vykdomos leistinų sprendinių paieškos darant brėžinius, o darbo rezultatas matyti dokumentuose – techniniame projekte. Nors atsakovo vadovo paaiškinimai 2016-05-03 teismo posėdžio metu liudija, kad pritarimas projektiniams sprendiniams buvo pasirašytas be pastabų tik todėl, kad kuo greičiau būtų užbaigtas projektas, kadangi jau buvo per ilgai užsitęsę sutarties vykdymo terminai, tačiau tokia atsakovo vadovo pozicija, teismo vertinimu, nepaneigia fakto, kad užsakovas savo veiksmais pritarė projektuojamo pastatų plotui, kuris pakito, atsižvelgus į suprojektuotas atviras erdves, kurios neįeina į bendrąjį naudingą plotą. Ginčo dėl ploto nuokrypio priežasčių byloje nekilo. Byloje nėra pateikta jokių objektyvių įrodymų (susirašinėjimo, pretenzijų ir pan.), kad užsakovas būtų reiškęs pretenzijas rangovui dėl minėto ploto nuokrypio, reikalavęs ištaisyti sutartimi sulygtus įsipareigojimus projektavimo darbų užbaigimo stadijoje. Kiekvienas verslo subjektas, nepaisant jo reziduojamos vietos, kalbos žinojimo, privalo būti rūpestingas, atidus, prisiimant įsipareigojimus ir pasirašant sutarčių vykdymo etapuose atitinkamus dokumentus, prisiimant visą su tai susijusią riziką. Kaip matyti iš byloje esančių įrodymų, tik gavus apmokėjimui ginčo PVM sąskaitą – faktūrą Nr. 015-11-12/1, siųstą elektroniniu paštu (el. b. t. 2, b. l. 4-13), buvo gauta 2015-12-03 atsakovo pretenzija sumažinti sutarties kainą proporcingai sumažėjusiam suprojektuotam plotui iki 71 448,86 Eur (el. b. l. t. 1, b. l. 56). Tokio pobūdžio pasirašytas aktas (pritarimas techniniams sprendiniams) patvirtina užsakovo pritarimą suprojektuotam pastatų plotui, o pretenzijų reiškimas daugiau nei po metų, remiantis atlikto darbo trūkumais, neatitinka projektavimo rangos santykių esmės. Projektuotojo nukrypimas nuo preliminariai numatyto sutartyje suprojektuoti ploto, neleidžia vertinti to kaip esminio sutarties trūkumo, neleidžiančio panaudoti darbų rezultato pagal paskirtį, juolab kad ginčo dėl ploto projektavimo sutarties vykdymo metu, perduodant darbus etapais, tarp šalių nebuvo kilę. Tad teismo vertinimu, toks teisių gynimas neatitinka CK 6.665 str. nuostatų esmės.

20Dėl termino penktojo etapų darbams atlikti praleidimo

21Atsakovas ginasi nuo ieškinio reikalavimų bei penktojo etapo darbų perdavimo-priėmimo akto nepasirašymo ir projektavimo sutarties penktojo etapo (baigiamojo) darbų atlikimo terminų pažeidimu, teigiant, kad penktojo etapo darbai, t. y. turėjo būti atlikti iki 2014-03-15, t. y. per 5 mėnesius nuo projektavimo sutarties pasirašymo dienos (2013-10-15), kai tuo tarpu perdavimo priėmimo aktas dėl penktojo etapo darbų perdavimo teiktas 2015-05-20, o statybos leidimas gautas tik 2015-08-26.

22Pagal CK 6.652 straipsnio 1 dalį rangos sutartyje nustatoma darbų pradžia ir pabaiga. Šalys taip pat gali nustatyti atskirų darbų atlikimo terminus (tarpiniai terminai). Šio straipsnio 2 dalyje reglamentuota, kad jeigu įstatymai ar sutartis nenustato ko kita, rangovas atsako ir už darbų pradžios ar pabaigos termino, ir už tarpinių terminų pažeidimą. Šio straipsnio 3 dalyje numatyta, kad šalių susitarimu sutartyje nustatyti darbų atlikimo terminai gali būti keičiami rangos sutartyje nustatyta tvarka.

23Teismas pritaria atsakovo dėstomai pozicijai, kad ieškovo parengtos (ko neginčijo ieškovo vadovas teismo posėdžio metu) sutarties nuostatos aiškiai numatė, kad visi projektavimo sutartyje numatyti darbų etapai turi būti pilnai ir tinkamai atlikti per 5 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos (Sutarties 9.2.7 p.) ir kitoks sutartinių nuostatų aiškinimas neatitinka tiek pačios sutarties turinio, tiek šalių tikslų, pasirašant sutartį. Kaip nurodė atsakovo vadovas, atvykęs į Lietuvą kaip investuotojas, jis pasirinko ieškovą kaip rangovą su ta sąlyga, kad buvo pasiūlytas atsakovui tinkamas 5 mėnesių terminas sutarčiai įvykdyti, kas buvo aktualu jam kaip investuotojui. Bylos duomenys liudija, kad projektavimo penkių etapų darbai nebuvo atlikti iki 2014-03-15, kaip numatyta sutartyje. Ieškovo argumentai, kad į sutartyje įtvirtintą penkių mėnesių terminą skaičiuotinos tik tos dienos, kai buvo sumokamas avansas už kiekvieną darbų etapą ir pradedami darbai, o dienos, kai tam tikro etapo darbai yra užbaigiami ir laukiama kito etapo pradėjimo, pridavus darbus ir užsakovui sumokėjus avansą, neįskaitomos, neatitinka sutartinių nuostatų aiškinimo. Kaip minėta, sutarties nuostatos aiškiai ir nedviprasmiškai įtvirtino bendrą penkių mėnesių terminą visų penkių etapų darbams atlikti. Kitoks sutarties nuostatų aiškinimas yra tik subjektyvus rangovo interpretavimas, juolab kad byloje ieškovo vadovas patvirtino, kad sutarties tekstą rengė pats rangovas ir tik teikė užsakovui korekcijai. Tad ir ieškovo pozicija, kad darbai pavėluoti tik du mėnesius, t. y. penktasis etapas turėjo būti atliktas 2014-07-16, per 30 dienų nuo 2014-06-16 avanso sumokėjimo, o faktiškai atliktas 2014-09-15, kai užsakovas pasirašė sprendinius, neatitinka sutartinių nuostatų, įtvirtinančių aiškų 5 mėnesių terminą baigiamojo projekto, kuris apėmė visų projekto dalių integravimą, etapui atlikti (sutarties 9.2.6 p.) ir darbus perdavimo priėmimo aktu perduoti (sutarties 11 p.). Jokio 30 dienų termino nuo avanso sumokėjimo baigiamajam darbų etapui atlikti rangos sutarties nuostatos nenumatė (sutarties 9.2.6 p.)

24Nors kiekvieno darbų etapo pradžia sietina su užsakovo avansiniu mokėjimu, ieškovas byloje neįrodinėjo, kad užsakovo netinkamas pareigų vykdymas laiku sumokant avansą už kiekvieną darbų etapą būtų sąlygojęs sutarties penktojo ir baigiamojo etapo įvykdymo termino pažeidimą. Ieškovo argumentai, kad projekto ruošimo metu kilo nenumatytų papildomų darbų, t. y. pakeitus technines sąlygas reikėjo atlikti papildomų darbų, ko neginčijo atsakovas bei patvirtino ieškovo vadovo žodiniai paaiškinimai bei šalių tarpusavio susirašinėjimas, pateikti įrodymai (el. b. t. 2, b. l.4-40 ), kas galimai lėmė darbų vėlavimą, taip pat nepaneigia rangovo atsakomybės už projektavimo darbų tinkamą atlikimą. Remiantis sutarties nuostatomis, rangovas turėjo galimybę atskiru rašytiniu susitarimu pratęsti darbų atlikimo terminus (sutarties 9.3 p., 9.3.3 p.), tačiau duomenų apie sutarties įvykdymo termino pratęsimą jokių įrodymų į bylą nepateikta. Remiantis išdėstytu, darytina išvada, kad ieškovas (rangovas) pažeidė projektavimo sutarties įvykdymo terminą, kas vertintina kaip netinkamas sutarties vykdymas. Sutartiniuose santykiuose su atsakovu ieškovas veikė kaip profesionalus statybų verslo atstovas, profesionalus architektas, pats pasiūlęs sutarties įvykdymo terminus (ginčo dėl to nekyla), todėl turėjo įvertinti savo galimybes tinkamai įgyvendinti susitarimų dėl darbų atlikimo terminų nuostatas, o neinicijavęs jų pakeitimo, prisiėmė terminų pažeidimo pasekmes.

25Terminų pažeidimo teisinių pasekmių taikymas skiriasi priklausomai nuo to, ar rangovas pažeidžia visų darbų atlikimo galutinį terminą, ar tarpinius terminus. Pirmuoju atveju taikytina CK 6.652 straipsnio 4 dalis. Antruoju atveju užsakovas gali, jei mano, kad toks pažeidimas yra esminis sutarties pažeidimas, atitinkantis CK 6.217 str. 2 d. 1-5 punktuose įtvirtintas sąlygas, vienašališkai nutraukti sutartį (Lietuvo A. T. 2015-05-22 nutartis c. b. Nr. 3K-3-311-415/2015). Byloje ginčas kyla dėl apmokėjimo už tarpinį – penktąjį, jau paskutinįjį darbų etapą, tačiau penktasis darbų etapas, vertinant projektavimo sutarties sąlygų visumą, apima visų projektavimo sutarties etapų integravimą, t. y. projektavimo sutarties vykdymo užbaigimą. Terminas penktojo etapo įvykdymui yra susijęs su projektavimo sutarties įvykdymu, užbaigimu – penktasis etapas, kaip ir projektavimo sutartis, turėjo būti parengtas per penkis mėnesius nuo projektavimo pradžios dienos. Įvertinus šias sutartines sąlygas bei konstatavus, kad terminas projektavimo sutarčiai įvykdyti yra ženkliai praleistas (sutartis turėjo būti įvykdyta 2014-03-15, o techninis projektas kartu su perdavimo-priėmimo aktu buvo teiktas atsakovo buveinės adresu 2015-05-20), leidžia konstatuoti, kad atsakovas pagrįstai atsisakė pasirašyti 2015-05-19 techninio projekto perdavimo-priėmimo aktą bei sumokėti ieškovui 8 688,60 Eur sumą už penktojo (baigiamojo) etapo darbus pagal išrašytą 2015-11-12 PVM sąskaitą faktūrą Nr. 015-11-12/1, pažeidus sutarties esminę sąlygą – sutarties įvykdymo terminą (CK 6.652 str. 4 d.). Byloje nepaneigta atsakovo įrodinėta aplinkybė (atsakovo vadovo bei liudytojo Ž. A. neprieštaringi paaiškinimai teismo posėdžio metu, kad pasirinko ieškovo įmonę kaip projektuotoja dėl investuotojui iš Rusijos aktualių sutarties įvykdymo terminų), kad projektavimo sutartis su ieškovu buvo pasirašyta dėl pasiūlyto pakankamai trumpo projektavimo sutarties įvykdymo termino.

26Dėl apmokėjimo pagal sudarytą 2014-06-12 papildomą susitarimą Nr. 2013/10/15/+2

27Ieškovas prašo ieškiniu priteisti atsakovui išrašytą 2015-11-12 PVM sąskaitą faktūrą Nr. 015-11-12/2 pagal tarp šalių sudarytą Papildomą susitarimą Nr. 2013/10/15/+2, kuriuo ieškovas įsipareigojo gauti statybos leidimą iki 2014-07-15 (el. b. t. 1, b. l. 5, 87).

28Klausimas dėl ieškovo įsipareigojimo gauti statybos leidimą įvykdymo atsakovui plačiau nedetalizuojamas, kadangi paties atsakovo į bylą pateiktas 2015-08-26 statybos leidimas Nr. LNS-01-150826-01051 (el. b. t. 2, b. l. 104-105) leidžia teigti, kad jis yra gautas ir perduotas atsakovui.

29Ginčas tarp šalių, ieškovui prašant apmokėti už leidimo gavimą, kyla dėl to, jog ieškovo prisiimti įsipareigojimai nebuvo įvykdyti laiku, todėl prievolė atsiskaityti už atliktus darbus atsakovui nekyla.

30Kaip minėta aukščiau, išimtis dėl darbų rezultato priėmimo yra numatytos CK 6.652 str. 4 d. Nagrinėjamu atveju, tarp šalių sudarius ir vykdžius projektavimo sutartį, viena iš esminių rangos sutarties sąlygų yra šalių susitarimas dėl darbų atlikimo terminų. Nagrinėjamu atveju Papildomo susitarimo Nr. 2 viena iš dviejų esminių sąlygų aiškiai numatė, kad leidimas statybai bus gautas iki 2014-07-15, o užsakovas už atliktą darbą įsipareigoja sumokėti 24 200 Lt (su PVM sumą). Ginčo dėl to, kad statybos leidimas įsipareigotu laiku gautas nebuvo tarp šalių nėra, tai patvirtina ir byloje esantys rašytiniai įrodymai bei į bylą pateiktas tik 2015-08-26 gautas statybos leidimas Nr. LNS-01-150826-01051.

31Ieškovas pripažįsta, kad sutartiniai įsipareigojimai nebuvo atlikti laiku pagal papildomo susitarimo sąlygas, tačiau, ieškovo vadovo teigimu, vėlavimą gauti statybos leidimą sąlygojo sunkumai kilę nuo 2014 m. sausio mėnesio įvedus naują sistemą „Infostatyba“, besikeičiančios įstatymų nuostatos taip pat gautos naujos techninės sąlygos – suprojektuoti naują sankryžą ar žiedą, atsakovui neįvykdžius prievolių sudaryti sutartis su AB „Lesto“, suderinti žemės servitutų nustatymus laiku.

32Teismui vertinant tarp šalių susiklosčiusių sutartinių santykių esmę, kad užsakovo (atsakovo) vadovas būdamas ne Lietuvos Respublikos pilietis, pasirašydamas šalių Projektavimo sutartį bei papildomą susitarimą Nr. 2, siekė gauti objekto, esančio „( - )“, Vilnius, rekonstravimo į administracinius pastatus techninį projektą bei leidimą statybai susitarimuose nustatytais terminais, ieškovo (rangovo) įsipareigojimas 2014-06-12 papildomu susitarimu Nr. 2 gauti statybos leidimą per vieno mėnesio terminą už atitinkamą atlygį negali būti vertinamas kaip kitaip, kaip profesionalo, veikiančio atitinkamoje verslo srityje, prisiimti sutartiniai įsipareigojimai. O CK numato, jog šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d.). Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.).

33Teismo vertinimu, ieškovo argumentai, kad įsipareigojimo gauti statybos leidimą iki 2014-07-15 vėlavimą sąlygojo nauja sudėtinga statybos leidimams gauti sistema „Infostatyba“ bei besikeičiantys teisės aktai, nepateisina vėlavimo esminių priežasčių. Kaip nurodė ieškovo atstovai minėta sistema pradėjo veikti dar 2014 m. sausio mėnesį, o pirmasis prašymas leidimui gauti buvo keltas į sistemą tik 2014-10-28 (el. b. t. 2, b. l. 69), t. y. praėjus daugiau nei pusę metų nuo naujovių įdiegimo, tad įdiegta sistema leidimui gauti, veikiant profesionalui, negali būti vertinama kaip absoliuti naujovė. Dar daugiau, savo srities profesionalas, prisiimdamas įsipareigojimus ir pasiūlydamas sutarties įvykdymo terminus, turi įvertinti teisės aktų kaitą, kuri toje srityje dirbančiam asmeniui yra žinoma. Todėl šios priežastys negali būti laikomos svariomis, pateisinančiomis įsipareigojimo gauti statybos leidimą ženklų vėlavimą.

34Ieškovas, pasirašydamas papildomą susitarimą Nr. 2, ir įsipareigodamas gauti statybos leidimą per mėnesį, net nevertino objektyviai tarp šalių susiklosčiusių aplinkybių, tokių, kad susitarimo pasirašymo metu net nebuvo užbaigtas pats projekto rengimas bei kreiptasi dėl projekto ekspertizės atlikimo, kurios atlikimas leidžia kreiptis į kompetentingą instituciją gauti leidimą bei kurios aktualumas turi būti ir buvo žinomas tos srities profesionalui. Kaip matyti iš bylos duomenų bendrosios ekspertizės aktas gautas tik 2014-10-24 (el. b. t. 1, b. l. 67-72). Tokios aplinkybės profesionaliam savo srities specialistui neturėjo pagrindo leisti daryti išvados dėl prisiimamų įsipareigojimų įgyvendinimo galimumo.

35Teismo vertinimu, nepateisina ieškovo įsipareigojimų įvykdymą pavėluotai daugiau nei metus laiko ir ieškovo nurodytos aplinkybės, jog buvo reikalaujama sudaryti sutartį su AB LESTO, sutvarkyti žemės servituto nustatymo klausimus, kas neleido įspareigojimų įvykdyti laiku. Kaip matyti iš bylos duomenų, minėti įpareigojimai suderinti naujai iškilusius klausimus kilo tik įkėlus prašymą išduoti statybos į leidimą į „Infostatyba“ 2014 metų spalio mėnesį, jau tuo metu pažeidus prisiimtą įsipareigojimą gauti statybos leidimą iki 2014-07-15. Dar daugiau, ieškovo vadovo 2015-02-04 rašte atsakant į ieškovo pretenzijas išdėstyta pozicija dėl vėlavimo gauti statybos leidimą iki 2014-07-15, jog leidimo statyti išdavimas pagal Statybos įstatymą trunka 45 darbo dienas, leidžia vertinti, kad prisiimdamas įsipareigojimus gauti statybos leidimą iki 2014-07-15, kas tokiu atveju sąlygoja ir darbų atlikimo apmokėjimą, visiškai nevertino įvykdymo realumo, objektyvaus galimumo.

36Kaip matyti iš atsakovo pateiktų į bylą pretenzijų ieškovui laikotarpiu nuo 2014 metų rugsėjo-gruodžio mėnesiais (el. b. t. 1, b. l. 113-114, 120-121, 124-25), atsakovui buvo esminė papildomo susitarimo sąlyga – skubiai, būtent atsakovo pasiūlytu terminu, gauti statybos leidimą, atsižvelgus į tuo metu susiklosčiusią padėtį statybos sektoriuje. Šios išvados darytinos ir iš byloje esančių įrodymų (rašytinių, žodinių paaiškinimų teismo posėdžių metu) visumos, kad atsakovas prisiėmė sutartinius įsipareigojimus apmokėti ieškovui už atliktus projektavimo darbus ir statybos leidimo gavimą, ieškovui sutartimis nustatytu laiku ir tinkamai įvykdžius įsipareigojimus. Duomenų, leidžiančių teigti, kad prievolės įvykdymo termino nesilaikymas buvo nulemtas užsakovo veiksmų, byloje nenustatyta.

37Pritartina ieškovo atstovo nuomonei, kad jei sutartis nebuvo vykdoma tinkamai, t. y. laiku dėl tam kilusių objektyvių priežasčių, ieškovas turėjo galimybę, remiantis Rangos sutarties nuostatomis (9.3 p.), kurios pagrindu buvo sudarytas ir Papildomas susitarims Nr. 2, reikšti prašymus dėl termino pratęsimo, tačiau ieškovas nebendradarbiavo su atsakovu tinkamai, tokių prašymų nereiškė, o į atsakovo rašytas pretenzijas 2014 metų rudenį, atsakė tik 2015-02-04 (el. b. t. 1, b. l. 115-116).

38Remiantis išdėstytu bei vadovaujantis CK 6.652 str. 4 d., 6.38 str. 2 d., konstatuotina, kad byloje neįrodžius tinkamo Papildomo susitarimo Nr. 2 įvykdymo, ženkliai praleidus nustatytą terminą įsipareigojimams įvykdyti, rangovo (ieškovo) reikalavimas priteisti atlyginimą, kai užsakovas darbų nepriėmė dėl termino praleidimo, atmestinas. Vienas iš užsakovo teisių gynimo būdų yra reikalavimas sumažinti darbų kainą (CK 6.665 str. 1 d. 2 p.). Kaip matyti iš bylos duomenų, atsakovas, atsisakydamas mokėti už papildomu susitarimu Nr. 2 sulygtus darbus, tokiu būdu pasirinko teisių gynimo būdą – sumažinti darbų kainą už papildomo susitarimo Nr. 2 įvykdymą iki nulio (Lietuvo A. T. 2016-03-10 nutartis c. b. Nr. 3K-3-160-687/2016). Projektuotojo ženklus termino leidimui gauti praleidimas leidžia vertinti tai kaip esminį sutarties trūkumą dėl ko užsakovui nekyla prievolė apmokėti už atliktus darbus esminiai pažeidus sutartinius įsipareigojimus. Toks teisių gynimas atitinka ir CK 6.665 str. nuostatas.

39Konstatavus, kad rangovas (ieškovas) pažeidė Papildomo susitarimo Nr. 2 esminę sąlygą – įsipareigojimų gauti statybos leidimą įvykdymo terminą, nebeaktualus sprendimo priėmimui tampa klausimas dėl tikrosios šalių valios vertinant projektavimo užduoties sąlygas, pasirašant Projektavimo sutartį, ir vertinant faktinę aplinkybę, kiek iš tikro rangovas pažeidė terminą leidimui gauti.

40Kiti šalių argumentai bei juos pagrindžiantys įrodymai yra neaktualūs teisingam bylos išsprendimui.

41Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.).

42Atmetant ieškovo ieškinį atsakovo atžvilgiu, turi būti atlyginamos atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos. Atsakovas UAB „Paremo invest“ patyrė 2 783,00 Eur išlaidas byloje dalyvavusios advokatės pagalbai apmokėti (CPK 93 str., 98 str., el. b. t. 2, b. l. 49-54, 108-111). Minėtos išlaidos, atsakovo atstovei surašius prieštaravimus dėl teismo įsakymo, atsiliepimą į ieškinį, dalyvavus keturiuose teismo posėdžiuose, kurių bendra trukmė sudaro 5 val. 24 min., surašius baigiamąją kalbą, neatitinka Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalių dydžių (nuo 2015 m. kovo 20 d. galiojanti redakcija), todėl mažintinos iki 2 730 Eur (Rekomendacijų 8.2 p., 8.7 p., 8.19, 8.16 p., 9 p.), skaičiuojant už atliktus atstovės advokatės procesinius veiksmus maksimalų rekomenduotiną priteisti dydį, kadangi byloje kilęs ginčas bei surašyti procesiniai dokumentai reikalavo bylos duomenų išsamios analizės, didelių advokato laiko sąnaudų, procesinių dokumentų surašymas nebuvo šabloninis.

43Ieškinį atmetus, iš ieškovo priteistina 186,00 Eur žyminio mokesčio valstybei, atidėjus žyminio mokesčio sumokėjimą ieškovui 2016-02-18 teismo nutartimi (el. b. t. 1, b. l. 88-89) (CPK 84 str., 93 str.).

44Ieškovo ieškinį atmetus, byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliekamos galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo (CPK 150 str. 2 d.).

45Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 84, 93, 260, 263, 269, 270, 279, 307 straipsniais, teismas

Nutarė

46ieškinį atmesti.

47Priteisti atsakovui UAB „Paremo invest“, kodas 302830617, iš ieškovo UAB „Aum Studio“, įm. kodas 30224409, 2 730 Eur (dviejų tūkstančių septynių šimtų trisdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidas.

48Priteisti iš ieškovo UAB „Aum Studio“, įm. kodas 30224409, 186,00 Eur (vieno šimto aštuoniasdešimt šešių eurų) žyminio mokesčio valstybei.

49Įsiteisėjus teismo sprendimui, panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-01-19 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

50Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Lipeikienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu (el. b. t. 1, b. l. 60-65) ir... 3. Atsakovas UAB „Paremo Invest“ atsiliepime į ieškinį (el. b. t. 1, b. l.... 4. Ieškovo atstovas advokatas teismo posėdžio metu palaikė ieškinyje... 5. Ieškovo atstovas vadovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad dėl sutarties... 6. Atsakovo atstovė advokatė teismo posėdžio metu papildomai paaiškino, kad... 7. Atsakovo atstovas vadovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad kai nupirko... 8. L. S. D. teismo posėdžio metu parodė, kad nuo 2013-06-21 dirba UAB ‚Paremo... 9. L. Ž. A., UAB „Real trust“ darbuotojas, nurodė, kad padėjo atsakovo... 10. Ieškinys atmestinas.... 11. Kaip nustatyta iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir šalių... 12. Kaip matyti iš bylos medžiagos bei išdėstytų šalių argumentų, ginčas... 13. Dėl penktojo etapo darbų perdavimo-priėmimo... 14. Atsakovui ginčijant savo prievolę apmokėti ieškovui (rangovui) jo pateiktą... 15. Byloje neginčytinai nustatyta, kad ieškovą ir atsakovą siejo projektavimo... 16. Tiek bendrosios rangos teisinius santykius reglamentuojančios nuostatos, tiek... 17. Dėl Projektavimo sutarties penktojo (baigiamojo) etapo darbų tinkamumo... 18. Atsakovas, neigdamas jam kylančią prievolę, už atliktus penktojo etapus... 19. Sutiktina su atsakovu, kad šalių pasirašytoje sutartyje – projektavimo... 20. Dėl termino penktojo etapų darbams atlikti praleidimo... 21. Atsakovas ginasi nuo ieškinio reikalavimų bei penktojo etapo darbų... 22. Pagal CK 6.652 straipsnio 1 dalį rangos sutartyje nustatoma darbų pradžia ir... 23. Teismas pritaria atsakovo dėstomai pozicijai, kad ieškovo parengtos (ko... 24. Nors kiekvieno darbų etapo pradžia sietina su užsakovo avansiniu mokėjimu,... 25. Terminų pažeidimo teisinių pasekmių taikymas skiriasi priklausomai nuo to,... 26. Dėl apmokėjimo pagal sudarytą 2014-06-12 papildomą susitarimą Nr.... 27. Ieškovas prašo ieškiniu priteisti atsakovui išrašytą 2015-11-12 PVM... 28. Klausimas dėl ieškovo įsipareigojimo gauti statybos leidimą įvykdymo... 29. Ginčas tarp šalių, ieškovui prašant apmokėti už leidimo gavimą, kyla... 30. Kaip minėta aukščiau, išimtis dėl darbų rezultato priėmimo yra numatytos... 31. Ieškovas pripažįsta, kad sutartiniai įsipareigojimai nebuvo atlikti laiku... 32. Teismui vertinant tarp šalių susiklosčiusių sutartinių santykių esmę,... 33. Teismo vertinimu, ieškovo argumentai, kad įsipareigojimo gauti statybos... 34. Ieškovas, pasirašydamas papildomą susitarimą Nr. 2, ir įsipareigodamas... 35. Teismo vertinimu, nepateisina ieškovo įsipareigojimų įvykdymą pavėluotai... 36. Kaip matyti iš atsakovo pateiktų į bylą pretenzijų ieškovui laikotarpiu... 37. Pritartina ieškovo atstovo nuomonei, kad jei sutartis nebuvo vykdoma tinkamai,... 38. Remiantis išdėstytu bei vadovaujantis CK 6.652 str. 4 d., 6.38 str. 2 d.,... 39. Konstatavus, kad rangovas (ieškovas) pažeidė Papildomo susitarimo Nr. 2... 40. Kiti šalių argumentai bei juos pagrindžiantys įrodymai yra neaktualūs... 41. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 42. Atmetant ieškovo ieškinį atsakovo atžvilgiu, turi būti atlyginamos... 43. Ieškinį atmetus, iš ieškovo priteistina 186,00 Eur žyminio mokesčio... 44. Ieškovo ieškinį atmetus, byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės... 45. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 84, 93, 260, 263,... 46. ieškinį atmesti.... 47. Priteisti atsakovui UAB „Paremo invest“, kodas 302830617, iš ieškovo UAB... 48. Priteisti iš ieškovo UAB „Aum Studio“, įm. kodas 30224409, 186,00 Eur... 49. Įsiteisėjus teismo sprendimui, panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo... 50. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo priėmimo dienos gali būti...