Byla N2-545-676/2011
Dėl išlaikymo dydžio pakeitimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Raimondas Dilys, sekretoriaujant Daliai Steponavičiūtei, dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei Natalijai Fočenkovai, atsakovei D. G. ir jos atstovei advokatei Aleksandrai Voskoboinikovai, civilinėje byloje pagal ieškovo R. G. ieškinį atsakovei D. G., institucija teikianti išvadą byloje – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaikų teisių apsaugos skyrius, dėl išlaikymo dydžio pakeitimo,

Nustatė

2ieškovas prašo pakeisti teismo 2008-03-17 sprendimu priteistą išlaikymo dydį nepilnamečiams vaikams D. G., gim. ( - ), ir J. G., gim. ( - ), sumažinti jį iki 300,00 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio pateikimo teismui dienos iki vaikų pilnametystės, priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas, nes ieškovo turtinė padėtis pablogėjo, priteistas išlaikymas vaikams ir buvusiai sutuoktinei siekdavo 957,00 Lt per mėnesį, tokios sumos ieškovas mokėti negali, nes per mėnesį ieškovo gaunamos pajamos sudaro apie 1092,00 Lt. Be to, ieškovas turi nedarbingus, garbingo amžiaus tėvus, kuriais privalo rūpintis. 2010-07-17 ieškovas sudarė naują santuoką, sutuoktinė iš ankstesnių santuokų turi du nepilnamečius vaikus, kuriais taip pat pagal galimybes privalo rūpintis ir juos išlaikyti. Šiuo metu ieškovas su šeima laikinai gyvena užsienyje, tačiau ir turėdamas darbą, ieškovas nėra pajėgus išlaikyti savęs, priverstas gyventi iš sutuoktinės lėšų, ieškovo išlaidos yra labai didelės, nekilnojamojo turto ir transporto priemonių ieškovas neturi, todėl dėl pasikeitusios materialinės padėties, ieškovas gali mokėti vaikams išlaikymą tik po 250,00 Lt kas mėnesį (b.l. 3-6, 119-121).

3Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė advokatė N.Fočenkova ieškinį paaiškino, kad ieškovo finansinė padėtis yra sunki, gyvenant ir dirbant užsienyje tenka brangiau mokėti už būstą, išlaidos didesnės, juo labiau, kad ieškovas nėra stabilus darbuotojas. Ieškovas sudarė kitą santuoką, jo sutuoktinė turi du nepilnamečius vaikus, šiuo metu jis priverstas gyventi iš sutuoktinės parduoto buto Lietuvoje lėšų. Ieškovo vidutinės uždirbamos pajamos per mėnesį sudaro 1027,00 Lt, atskaičius 900,00 Lt, ieškovui telieka 127,00 Lt. Turto užsienyje ieškovas neturi, kartu su šeima būstą nuomoja, transporto priemonių ieškovas taip pat neturi, jokių kitų pajamų negauna. Atsakovės pajamos yra didesnės nei ieškovo, todėl išlaidos vaikams turėtų būti skirstomos proporcingai abiems tėvams. Atsakovei lieka pinigų, nes kaip nurodė ji pati, padeda savo tėvams. Šiuo atveju atsakovės padėtis yra geresnė. Be to, atsakovė nepateikė išlaidų vaikams detalizavimo. Ieškovas nesiekia atsisakyti išlaikymo vaikams, greičiau prašo galimybės atsistoti ant kojų, prašo ieškinį tenkinti.

4Atsakovė atsiliepimu į ieškinį su ieškovo reikalavimais nesutinka, nes ieškovo turtinė padėtis pagerėjo, jo pajamos per mėnesį siekia virš 2000,00 Lt. Kitų vaikų ir išlaikytinių ieškovas neturi, yra sveikas, darbingas, finansinių įsipareigojimų neturi. Nuo 2009-12-29 ieškovo pareiga mokėti 200,00 Lt išlaikymą sutuoktinei pasibaigė. Ieškovas ilgą laiką vengė išlaikyti savo vaikus, todėl susidarė apie 10000,00 Lt įsiskolinimas, kurį 2009-12-29 ieškovas padengė, tačiau, argumentas, jog pinigai buvo paskolinti iš brolio, yra nepagrįstas. Anglijoje dirbantis ieškovas yra pajėgus mokėti priteistą išlaikymą vaikams. Ieškovas vaikais tinkamai nesirūpina, jų auklėjime nedalyvauja, sūnūs tėvo net nepažįsta. Atsakovė, dirbanti ligoninės slaugytoja, stengiasi kuo geriau aprūpinti vaikus, tenka daug dirbti, niekada neatsisakanti naktinių budėjimų, darbo švenčių dienomis. Sūnus D. G. turi sveikatos problemų, jam reikalinga nuolatinė medicininė priežiūra, maisto derinimas, būtinoms vaiko vystymosi sąlygoms sudaryti turi būti patenkinti vaikų poreikiai maistui, aprangai, sveikatai, mokslui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui (b.l. 79-80, 124-125).

5Teismo posėdžio metu atsakovė D. G. paaiškino, jog priteistas išlaikymas yra minimalus, ieškovas paliko atsakovę vieną, pinigų neduodavo. Jos padėtis pasikeitė, nes vaikui suėjus 3 metams, atsakovė pradėjo dirbti. Jos vidutinės uždirbamos pajamos per mėnesį siekia nuo 1700,00 Lt iki 1900,00 Lt (įskaitant darbą naktimis bei švenčių dienomis), nekilnojamojo ar kito turto atsakovė neturi, gyvenimo sąlygos nepagerėjo. Atsakovė su vaikais gyvena jai ir jos motinai priklausančiame bute, visas buto išlaidas apmoka atsakovė, kurios vidutiniškai sudaro 600,00 Lt žiemą ir 300,00 Lt vasarą. Atsakovė turi tėvus pensininkus, jiems padeda apmokėdama už butą bei maistą. Išvykus ieškovui į užsienį, gaudavo priteistą sumą, tačiau yra susidariusi apie 900,00 Lt skola, iki išvykstant į užsienį mokėdavo per antstolį, išvykus – moka geranoriškai. Atsakovė vidutiniškai išleidžia po 1000,00 Lt kiekvienam vaikui. Ieškovas papildomų pinigų vaikams neskiria, jais nesidomi, vaikai tėvo nežino. Prašo ieškinį atmesti.

6Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė advokatė A.Voskoboinikova nurodė, jog ieškovo padėtis, lyginant su 2008 metais, pagerėjo, ieškovo pateiktoje sutartyje nėra nurodyta, kad ieškovas dirba nestabiliai, iš pateiktų dokumentų matyti, jog ieškovas per savaitę uždirba apie 660,00 Lt, per mėnesį vidutiniškai – 2400,00 Lt. Ieškovas negali remtis faktu, jog privalo išlaikyti dabartinės sutuoktinės vaikus. Atsakovė šiuo atveju žymiai didesne dalimi prisideda prie vaikų išlaikymo, negu ieškovas, tik ji viena rūpinasi vaikų buitimi, apranga, sveikatos poreikiais - vienas vaikas turi specialių poreikių, rūpintis būstu, kai tuo tarpu ieškovas jokių kitų finansinių įsipareigojimų, išlaikytinų asmenų neturi, yra sveikas, darbingas. Prašo ieškinį atmesti.

7Ieškinys atmestinas.

8Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str. 6 d. nustatyta tėvų teisė ir pareiga auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti. Tėvų atsakomybė už gyvenimo sąlygų, būtinų vaikui vystytis, sudarymą pagal tėvų sugebėjimus ir finansines galimybes nustatyta ir Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 27 str. 2 d. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 21 str. 2 d. įtvirtinta abiejų tėvų pareigą vienodai rūpintis vaiko auklėjimu, tinkamai jį prižiūrėti, materialiai išlaikyti, aprūpinti gyvenamuoju būstu. Ši teisės aktuose įtvirtinta abiejų tėvų (tiek gyvenančio kartu su vaiku, tiek atskirai nuo jo) pareiga materialiai išlaikyti vaikus yra vienoda, jos vykdymo tvarka detalizuota CK trečiosios knygos antrame skirsnyje. Abu tėvai privalo teikti išlaikymą proporcingai savo turtinei padėčiai (CK 3.192 str. 3 d.). Tėvų prievolė išlaikyti vaikus yra turtinė asmeninė, todėl jos negalima perleisti kitiems asmenims, taip pat negalima atsisakyti jos vykdyti. Vienam iš tėvų nevykdant išlaikymo prievolės, toks elgesys gali būti kvalifikuojamas kaip pagrindas riboti tėvų valdžią (CK 3.180 str. 1 d.). Šios pareigos nevykdymas ar netinkamas vykdymas negali būti pateisinamas bloga turtine padėtimi, kitų šeiminių ryšių susiformavimu, išvykimu ar kitokiomis priežastimis. Tais atvejais, kai tėvai gyvena skyrium, vieno iš tėvų, kuris gyvena atskirai nuo vaiko, pareigų prižiūrėti vaiką ir įgyvendinti tėvų valdžią (inter alia, materialiai išlaikyti vaikus) turinys nesikeičia, kinta jų vykdymo sąlygos. Jei tėvų turtinė padėtis leidžia, turi būti nustatytas maksimaliai patenkinantis vaikų poreikius išlaikymo dydis (CK 3.192 str. 2 d.), jei ne – tai išlaikymo dydis turi patenkinti būtinus vaiko poreikius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-11-10 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-495/2009).

9Iš pateiktų byloje rašytinių įrodymų matyti, jog teismo 2008-03-17 sprendimu iš ieškovo nepilnamečių vaikų D. G., gim. ( - ), ir J. G., gim. ( - ), išlaikymui laikotarpiu nuo 2007-07-01 iki 2007-12-31 priteista po 350,00 Lt, o nuo 2008-01-01 po 400,00 Lt periodinių išmokų iki vaikų pilnametystės (b.l.9-10, civ.byla Nr. N2-1408-37/2008). Teismas 2008-03-17 sprendimu iš ieškovo priteisė išlaikymą atsakovei po 350,00 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2007-07-01 iki 2008-04-30, o nuo 2008-05-01 iki 2009-06-19 po 200,00 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis. (b.l. 11-13, civ.byla Nr. 2-1349-637/2008). Teismo 2008-03-17 sprendimų priėmimo dienai, kaip matosi iš nagrinėtų civilinių bylų, pagal VĮ Registrų centras NTR CDB bei VĮ Regitra išrašus, ieškovo turtinė padėtis buvo tokia, kad nekilnojamojo turto ieškovas neturėjo, tačiau terminuotą indėlį banke – likutis 778,00 Lt bei piniginių lėšų sąskaitose – likutis 2008-02-01 dienai 797,32 Lt, likutis 2008-04-21 dienai 3741,86 Lt AB banke „Hansabankas“, ieškovo vardu registruota transporto priemonė VW Golf, valst. Nr. ( - ). Ieškovo vidutinis darbo užmokestis (išmokamas) buvo virš 3000,00 Lt. Atsakovės turtinė padėtis buvo tokia, kad ji tuo metu jo buvo vaiko priežiūros atostogose, gaudavo 149,50 Lt išmoką, VĮ Registro centro duomenimis atsakovei priklausė ½ buto ( - ), registruotų transporto priemonių neturėjo. Taigi akivaizdžiai matosi, jog ieškovo R. G. turtinė padėtis teismo 2008-03-17 sprendimo priėmimo dienai buvo ženkliai geresnė nei atsakovės D. G. (civ. byla Nr. 2-1349-637/2008, b.l. 6, 14-19, 72-92, 103-109, 124, 154-158, 161-16; civ. byla Nr.N2-1408-37/2008 b.l.13-15, 26-17, 30, 46-48, 59-62 ).

10Ieškovas R. G. prašo sumažinti teismo 2008-03-17 sprendimu priteistą išlaikymo jo nepilnamečiams vaikams dydį iki 300,00 Lt per mėnesį kiekvienam vaikui nuo ieškinio teismui pateikimo dienos iki jų pilnametystės, nes pasikeitė jo turtinė padėtis.

11Nagrinėjamoje byloje vertinant šalių turtinę padėtį atsižvelgiama į byloje pateiktus įrodymus. Pagal VSDFV Klaipėdos skyriaus pažymą ieškovo pajamos už 2009 metus sudarė 14691,67 Lt (privalomieji mokėjimai neišskaičiuoti) (b.l.15). Iš pateiktų 2009 metų metinių pajamų deklaracijos matyti, jog ieškovo gautų pajamų suma sudarė 17221,33 Lt (b.l. 17-22). Pagal „Vital Recruiment“ pateiktas išklotines, bendrai mokesčiams sumokėta 442,96 svarų sterlingų (b.l. 23-28). Iš byloje pateiktų M. G. ir L. G. išmokų mokėjimo kvitų, matyti, jog gaunama pensija sudaro 1106,91 Lt per mėnesį (b.l.29-30). Klaipėdos miesto DNSB „Akacija“ pažymoje, nurodyta, jog suteikta kredito 7407,33 Lt suma, skirta renovacijos išlaidoms (b.l.31). Kasos pajamų orderiu Nr. ( - ) antstolei B.Tamkevičienei sumokėta 9567,00 Lt įsiskolinimo suma (b.l.32). Iš pateiktos „Vital Recruitment“ sutarties matosi, jog ieškovas dirba gamybos operatoriumi už 5,80 svarų sterlingų atlyginimą per valandą (b.l 34-36). Iš pateiktos „Vital Recruitment“ sąskaitos išklotinės matyti, kad ieškovui 2009-12-04 dienai išmokėta 2009,45 svarų sterlingų atlyginimas (b.l.37-43). „Vital Recruitment“ pažyma nustatyta, jog ieškovas nuo 2010-06-10 iki 2010-08-12 buvo atostogose (b.l.45-46). Pagal ieškovo banko sąskaitos išrašą nuo 2008-07-01 iki 2010-07-28 kreditinės įplaukos sudarė 22128,71 Lt (b.l. 47-49). Iš pateikto santuokos liudijimo nustatyta, kad ieškovas sudarė kitą santuoką su O. K. (b.l. 50) bei pateikti sutuoktinės vaikų gimimo liudijimai, patvirtina, jog šiuo metu šeima augina du nepilnamečius vaikus A. J., gim. ( - ), ir A. K., gim. ( - ) (b.l. 51-52). Pagal garantuotos trumpalaikės nuomos sutartį ieškovas nuomoja būstą ( - ), mokant 150,00 svarų sterlingų sutartyje nustatytą nuomos mokestį (b.l. 53-57). Pagal komunalinių mokesčių sąskaitą už 2010/2011 metus, nustatyta, jog ieškovas turi apmokėti 560,67 svarų sterlingų sumą už laikotarpį nuo 2010-08-12 iki 2011-03-31 (b.l.58-60). Iš pateiktų Anglian Water Services Limited (vandentiekio kompanija) sąskaitų išklotines, ieškovas kas mėnesį sumoka po 59,24 svarų sterlingų (b.l.61-68). VĮ Registro centro bei VĮ Regitra duomenimis ieškovas registruoto nekilnojamojo turto bei transporto priemonių Lietuvoje neturi (b.l. 69-70). Ieškovo gyvenamoji vieta deklaruota Lietuvoje, ( - ) (b.l. 71).

12Atsakovė pagal Sodros pažymą apie asmens įmokas už 2009-12-01-2010-12-31 laikotarpį bei VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės pažymą apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį gauna vidutinį 1933,22 Lt (privalomieji mokėjimai išskaičiuoti) atlyginimą per mėnesį (b.l.83,126, 128, 131, 137). Pagal VSDFV Klaipėdos skyriaus apie valstybinio socialinio draudimo laikotarpius bei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus pateiktą pažymą nustatyta, jog atsakovė jokių socialinių išmokų negauna (b.l.84-85, 127, 129-130). VĮ Regitra duomenimis atsakovė registruotų transporto priemonių neturi (b.l.86). Pagal VĮ Registrų centras NTR CDB išrašą nuosavybės teise priklauso nekilnojamas turtas – ½ dalis buto ( - ), unikalus Nr. ( - )) (b.l.99-102). Pagal pateiktas AB „Klaipėdos energija“ sąskaitas matyti, jog atsakovė už šildymą sumoka apie 325,94 Lt (b.l.105, 135). Atsakovė pateikė kvitus, patvirtinančius atsakovės išlaidas būtiniems vaiko poreikiams tenkinti, pagal kuriuos matyti, jog atsakovė sumokėjo 656,41 Lt rūbams (b.l. 106-107), 226,49 Lt vaistams (b.l.108), 224,71 Lt mokyklinėms reikmėms (b.l.109). Pagal Hansa Gyvybės draudimo liudijimus Nr. 5300646804 ir Nr.5300317566 abu nepilnamečiai vaikai apdrausti kompleksiniu gyvybės draudimu, mokant apie 79,00 Lt įmoką (b.l.87-88, 113). Iš Klaipėdos „Santarvės“ pagrindinės mokyklos pateiktos pažymos nustatyta, jog sūnus D. G. mokosi 1 klasėje, pusryčiai mokyklos valgykloje kainuoja 3,00 Lt, pietūs – 4-5 Lt (b.l.89). Iš pateikto išrašo iš medicininių dokumentų matyti, jog D. G. serga dermatitu, toliaregyste (b.l.90, 110-111).

13Bendriausia prasme pripažįstama, kad, nustatant vieno iš tėvų turtinę padėtį, vertintinas ne tik jo turimas turtas ir gaunamos pajamos, bet ir tai, kokių priemonių jis ėmėsi, kad gautų atitinkančias savo amžių bei profesines galimybes pajamas, iš kurių būtų teikiamas išlaikymas vaikams. Teismas, vertindamas šalių turtinę padėtį, atsižvelgia į tai, kad atsakovo finansinė padėtis yra gera. Teismas įvertina tai, kad nepilnamečių vaikų poreikiai iš esmės pasikeitė, nustatyti specialieji medicininiai poreikiai, atsakovas nepaneigė ieškovės nurodomų faktinių aplinkybių, jog su vaikais nebendrauja ir papildomai priteistam išlaikymui vaikams piniginių lėšų ar kitokio pobūdžio materialinės pagalbos neskiria. Prašomas pakeisti išlaikymo dydis atitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamai praktikai dėl išlaikymo dydžio priteisimo iš vaikų tėvų gyvenant jiems skyrium, todėl yra nėra faktinio ir įstatyminio pagrindo keisti priteistino išlaikymo dydį (CPK 178 str., 185 str.). Atsakovo nurodomos faktinės aplinkybės dėl jo užsienyje naudojamo turto brangaus išlaikymo, brangaus pragyvenimo, kitokio pobūdžio didelių išlaidų, kitų vaikų, kurie nesusiję su šalių biologiniais vaikais, išlaikymu, nesudaro pagrindo ieškovo reikalavimo tenkinimui. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis daroma išvada, jog nėra pagrindo sumažinti išlaikymo vaikams dydį ieškovo nurodytais motyvais bei argumentais ir pateiktais įrodymais byloje, kadangi ieškovas neįrodė, jog pasikeitė jo turtinė padėtis, sudarantį pagrindą nurodyto teismo sprendimo keitimui mažinant priteistą iš atsakovo išlaikymą nepilnamečiams vaikams (CPK 178 str., 185 str.).

14Šalims išaiškintina, jog įstatymas numato, kad teismas gali pagal vaiko, jo tėvo (motinos) arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ar prokuroro ieškinį sumažinti arba padidinti priteisto išlaikymo dydį, jeigu po teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas išlaikymas, atsirado papildomos vaiko priežiūros išlaidos (CK 3.201 str. 2 d.).

15Iš ieškovo atsakovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro turėtos 1200,00 Lt advokato pagalbos apmokėjimo išlaidos (b.l. 102)(CPK 98 str.1 d.).

16Vadovaudamasis CPK 259 - 270 str., teismas

Nutarė

17Ieškinį atmesti.

18Priteisti iš ieškovo R. G. 1200,00 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovei D. G..

19Sprendimui įsiteisėjus grąžinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo CBR civilines bylas Nr. 2-1349-637/2008, N2-1408-37/2008.

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Raimondas Dilys, sekretoriaujant... 2. ieškovas prašo pakeisti teismo 2008-03-17 sprendimu priteistą išlaikymo... 3. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė advokatė N.Fočenkova ieškinį... 4. Atsakovė atsiliepimu į ieškinį su ieškovo reikalavimais nesutinka, nes... 5. Teismo posėdžio metu atsakovė D. G. paaiškino, jog priteistas išlaikymas... 6. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė advokatė A.Voskoboinikova nurodė,... 7. Ieškinys atmestinas.... 8. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str. 6 d. nustatyta tėvų teisė ir... 9. Iš pateiktų byloje rašytinių įrodymų matyti, jog teismo 2008-03-17... 10. Ieškovas R. G. prašo sumažinti teismo 2008-03-17 sprendimu priteistą... 11. Nagrinėjamoje byloje vertinant šalių turtinę padėtį atsižvelgiama į... 12. Atsakovė pagal Sodros pažymą apie asmens įmokas už 2009-12-01-2010-12-31... 13. Bendriausia prasme pripažįstama, kad, nustatant vieno iš tėvų turtinę... 14. Šalims išaiškintina, jog įstatymas numato, kad teismas gali pagal vaiko, jo... 15. Iš ieškovo atsakovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro... 16. Vadovaudamasis CPK 259 - 270 str., teismas... 17. Ieškinį atmesti.... 18. Priteisti iš ieškovo R. G. 1200,00 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovei D.... 19. Sprendimui įsiteisėjus grąžinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo CBR... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos...