Byla 2YT-8083-797/2020
Dėl antstolės Vaivos Šimkienės veiksmų suinteresuotam asmeniui UAB ,,Mano Būstas Šiauliai“

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Edita Kavaliauskienė rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Talša“ skundą dėl antstolės Vaivos Šimkienės veiksmų suinteresuotam asmeniui UAB ,,Mano Būstas Šiauliai“ ir

Nustatė

2pareiškėjas pateikė skundą, kuriame prašo: įpareigoti antstolę Vaivą Šimkienę dėl UAB „Talša“ 2020-04-28 prašymo priimti procesinį sprendimą - sustabdyti vykdomąją bylą Nr. 0071/20/01031; Įpareigoti antstolę Vaivą Šimkienę UAB „Talša“ 2020-05-07 sumokėtus 2000,00 Eur mokėjimo nurodymu Nr. JFR235 pervesti UAB „Mano Būstas Šiauliai“; Panaikinti 2020-06-15 antstolės padėjėjos vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. S-20-189-709; Panaikinti 2020-06-18 antstolės Vaivos Šimkienės patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo Nr. S20-8063; Nutraukti vykdomąją bylą Nr. 0071/20/01031; Už aiškiai nepagrįstą vykdymo išlaidų apskaičiavimą skirti antstolei Vaivai Šimkienei 300 Eur baudą.

3Pareiškėjas skunde nurodo, jog 2020-04-28 pateikė prašymą ir antstolės Vaivos Šimkienės prašė sustabdyti vykdomąją bylą Nr. 0071/20/01031 iki Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai priims sprendimą dėl priteistos sumos sumokėjimo išdėstymo. 2020-05-07 UAB „Talša“ sumokėjo 2000 Eur sumą pagal antstolės Vaivos Šimkienės žodinį prašymą. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai 2020-05-19 nutartimi nutarė išdėstyti atsakovui UAB „Talša“ ieškovui UAB ,,Mano Būstas Šiauliai“ Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019-09-27 sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-3505-1051/2019 ir Šiaulių apygardos teismo 2020-04-14 nutartimi priteistų ir likusių nesumokėtų piniginių lėšų mokėjimą lygiomis dalimis per 3 mėnesių laikotarpį, pirmąją nesumokėtos sumos dalį pradedant mokėti įsiteisėjus šiai nutarčiai. 2020-06-17 pareiškėjas sumokėjo 2700,09 Eur sumą ieškovei. 2020-06-15 antstolės padėjėja apskaičiavo iš viso 1028,25 Eur vykdymo išlaidų, iš jų 870 Eur atlygį antstoliui. Antstolė nepasirašė vykdymo išlaidų apskaičiavimo. 2020-06-15 antstolė Vaiva Šimkienė patvarkymu dėl vykdymo išlaidų išieškojimo nutarė išieškoti vykdymo išlaidas. Nurodo, jog antstolės aukščiau nurodytas neveikimas ir veiksmai yra neteisėti ir nepagrįsti. Antstolė faktiškai patenkino pareiškėjo prašymą sustabdyti vykdomąją bylą, neatlikdama priverstinio išieškojimo, tačiau nors faktiškai prašymas buvo patenkintas, antstolė ne pagal procesą nepriėmė patvarkymo, o tai gali būti vertinama, kaip nepagrįstas siekis vėliau priskaičiuoti sau atlygį. Kadangi pareiškėjas gera valia sumokėjo 2000 Eur sumą, tai ši suma turėjo būti pervesta ieškovei. Teismui išdėsčius mokėtinas sumas dalimis, priverstinio vykdymo procesas šiuo metu nebegali būti vykdomas, todėl vykdomoji byla nutrauktina. Antstolė jokių sumų neišieškojo, todėl atlyginimo sau negalėjo pasiskaičiuoti, todėl už 870 Eur dydžio atlyginimo pasiskaičiavimą antstolei skirtina bauda. Be to, tik antstolis gali apskaičiuoti vykdymo išlaidas, o šiuo atveju vykdymo išlaidas apskaičiavo antstolės padėjėja.

4Antstolė Vaiva Šimkienė pateikė 2020-06-30 patvarkymą, kuriuo skundo netenkino ir perdavė nagrinėti teismui. Patvarkyme nurodo, jog 2020-04-30 gautas skolininkės UAB „Talša“ prašymas sustabdyti vykdomąją bylą Nr. 0071/20/01031 iki Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai išnagrinės UAB „Talša“ prašymą dėl priteistos sumos apmokėjimo išdėstymo dalimis. Antstolė geranoriškai palaukė kol Šiaulių apylinkės teismas išspręs klausimą dėl skolos sumokėjimo išdėstymo. 2020-05-08 į antstolės depozitinę sąskaitą buvo įmokėta 2000,00 Eur suma. Šios piniginės lėšos paskirstytos 2020-05-12 išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymu ir 2020-05-20 pervestos išieškotojui UAB „Mano Būstas Šiauliai“. Iš gautų piniginių lėšų padengta 156,80 Eur būtinų vykdymo išlaidų, 1841,75 Eur skolos ir 1,45 Eur vykdymo išlaidų (pašto išlaidų). Piniginės lėšos paskirstytos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 753 straipsnyje nustatyta tvarka, t. y. pirmiausia paskirstytos ir išieškotojui grąžintos būtinos vykdymo išlaidos, tada - papildomos vykdymo išlaidos (šiuo konkrečiu atveju pašto išlaidos) ir dalis skolos. Paskirsčius gautas pinigines lėšas, skolos likutis buvo 8166,26 Eur ir 6 proc. metinių palūkanų. Raginimas įvykdyti sprendimą skolininkui įteiktas 2020-04-24, todėl raginimas turėjo būti įvykdytas iki 2020-05-04 įskaitytinai. Skola nėra visiškai sumokėta, todėl antstolė turi teisę paskaičiuoti atlygį. Pradinė skolos suma buvo 10100,26 Eur. Atlygis antstoliui šiuo atveju paskaičiuojamas taip: 10100,26 Eur x 8 proc. = 808,02 Eur, tačiau Sprendimų vykdymo instrukcijos 50 punkto 1 lentelėje nurodyta, kad jei išieškotina suma yra nuo 8700 iki 14500 Eur, tai atlygis antstoliui yra 8 proc. nuo išieškotinos sumos, bet ne mažiau kaip 870,00 Eur. Kadangi procentine išraiška paskaičiavus atlygį jis yra 808,02 Eur, tai turi būti vadovaujamasi Sprendimų vykdymo instrukcijos 52 punktu, kuriame nustatyta, kad jeigu apskaičiuotas atlygio antstoliui dydis yra mažesnis už Sprendimų vykdymo instrukcijos 1 lentelėje nustatytą minimalų atlygį antstoliui, išieškomas minimalus atlygis antstoliui. Tiek vykdymo išlaidų apskaičiavimas, tiek patvarkymas dėl vykdymo išlaidų išieškojimo yra pasirašyti elektroniniu parašu. Skolos mokėjimo išdėstymas dalimis teismo nutartimi nėra vykdomosios bylos nutraukimo ar sustabdymo pagrindas, įstatymas numato bylos sustabdymo ir nutraukimo pagrindus, tačiau tokių pagrindų įstatyme nėra, todėl šiuo atveju vykdomoji byla negali ir neturi būti nutraukta.

5Suinteresuotam asmeniui UAB ,,Mano Būstas Šiauliai“ pranešta apie bylos nagrinėjimą, tačiau jis atsiliepimo nepateikė.

6Skundas atmestinas.

7Antstolė Vaiva Šimkienė yra gavusi ir 2020-04-22 patvarkymu priėmusi vykdyti vykdomąjį raštą Nr. e2-3505-1051/2019, išduotą Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų dėl 8166,26 Eur skolos bei 6 proc. metinių procesinių palūkanų, skaičiuojamų nuo 2019-02-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1234 Eur bylinėjimosi išlaidų bei 700 Eur išlaidų už teisinę pagalbą išieškojimo iš UAB „Talša“ išieškotojo UAB ,,Mano Būstas Šiauliai“ naudai. 2020-04-22 priimtas patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, raginimas įvykdyti sprendimą, vykdymo išlaidų apskaičiavimas. UAB „Talša“ 2020-04-30 pateikė antstolei prašymą sustabdyti vykdomąją bylą Nr. 0071/20/01031 iki Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai išnagrinės UAB „Talša“ prašymą dėl priteistos sumos apmokėjimo išdėstymo dalimis. 2020-05-19 Šiaulių apylinkės teismas priėmė nutartį, kuria UAB „Talša“ prašymą tenkino iš dalies ir nutarė Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019-09-27 sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-3505-1051/2019 ir Šiaulių apygardos teismo 2020-04-14 nutartimi priteistų sumų ir nesumokėtų piniginių lėšų mokėjimą išdėstyti dalimis, sumokant per 3 (trijų) mėnesių laikotarpį, pirmąją nesumokėtos sumos dalį pradedant mokėti įsiteisėjus nutarčiai.

8Pareiškėjas prašo įpareigoti antstolę sumokėtus 2000 Eur į jos depozitinę sąskaitą pervesti UAB ,,Mano Būstas Šiauliai“. Antstolė 2020-05-12 išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymu UAB „Talša“ sumokėtą 2000 Eur sumą paskirstė taip: 156,80 Eur vykdymo išlaidų, 1841,75 Eur skolos ir 1,45 Eur vykdymo išlaidų (pašto išlaidų). Pažymėtina, kad piniginės lėšos paskirstytos CPK 753 straipsnyje nustatyta tvarka, t. y. pirmiausia padengtos būtinos vykdymo išlaidos, tada - papildomos vykdymo išlaidos (pašto išlaidos) ir dalis skolos. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo įpareigoti antstolę pervesti išieškotojui 2000 Eur sumą, kadangi ji paskirstyta įstatymo nustatyta tvarka, nepažeidžiant jo nuostatų (CPK 178, 185 str.).

9Pareiškėjas prašo panaikinti 2020-06-15 antstolės padėjėjos Karolinos Gudonavičienės vykdymo išlaidų paskaičiavimą, nes jis nepasirašytas antstolės. Antstolių įstatymo 30 straipsnio 1 dalis numato, jog antstolio padėjėjas turi teisę antstolio vardu ir jo rašytiniu įgaliojimu atlikti procesinius veiksmus, teikti Antstolių Įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje nurodytas paslaugas, išskyrus faktinių aplinkybių konstatavimą, įkeisto kilnojamojo turto realizavimą aukciono tvarka, vykdomosios bylos iškėlimą ar sustabdymą, vykdomojo dokumento grąžinimą, turto realizavimą, išieškotų piniginių lėšų paskirstymą išieškotojams, vykdymo išlaidų skaičiavimą. Iš vykdomosios bylos matyti, kad tiek 2020-06-15 patvarkymas dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, tiek 2020-06-15 vykdymo išlaidų apskaičiavimas yra pasirašyti antstolės elektroniniu parašu, o antstolės padėjėja tik patvirtino šių dokumentų kopijas, todėl pareiškėjo argumentai yra nepagrįsti, todėl atmestini (CPK 178, 185 str.).

10Pareiškėjas prašo panaikinti patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, kadangi antstolė jokių sumų neišieškojo.

11Civilinio proceso kodekso 609 straipsnio 1 dalį vykdymo išlaidas sudaro: 1) vykdomosios bylos administravimo išlaidos (kurios būtinos kiekvienoje vykdomojoje byloje privalomiems veiksmams atlikti); 2) vykdomosios bylos administravimo papildomos išlaidos (patiriamos atliekant atskirus veiksmus konkrečioje vykdomojoje byloje); 3) atlygis antstoliui už įstatymų nustatytų vykdomųjų dokumentų vykdymą.

12Vykdomųjų išlaidų dydį, apskaičiavimo ir apmokėjimo tvarką nustato Sprendimų vykdymo instrukcija (CPK 609 st. 2 d.). Kai skolininkas įvykdo sprendimą arba šalys sudaro taikos ar skolos padengimo sutartį per raginime įvykdyti sprendimą nustatytą terminą, iš skolininko išieškomos būtinos ir papildomos vykdymo išlaidos, išskyrus vykdymo išlaidas, susijusias su skolininko asmens ir kitų duomenų, susijusių su vykdoma vykdomąja byla ar skolininko turtine padėtimi, patikrinimu. Atlygis antstoliui už sprendimo įvykdymą iš skolininko šiuo atveju neimamas (Sprendimų vykdymo instrukcijos 67 p.). Kai skolininkas įvykdo sprendimą arba šalys sudaro taikos ar skolos padengimo sutartį pasibaigus raginime įvykdyti sprendimą nustatytam terminui, iš skolininko išieškomos visos vykdymo išlaidos (Sprendimų vykdymo instrukcijos 68 p.). Atlygio antstoliui dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į išieškotinas sumas (Sprendimų vykdymo instrukcijos 51 p.).

13Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nuostata, jog antstoliui neturi būti mokamas atlyginimas, jei skolininkas priverstinio vykdymo procese pats sumoka skolą ar kitaip atsiskaito su išieškotoju, reikštų antstolio teisėtų lūkesčių principo pažeidimą. Tas faktas, kad priverstinio vykdymo proceso metu skolininkas pats sumoka skolą ar kitaip atsiskaito su išieškotoju, nėra pagrindas pripažinti, kad skolininkas įvykdė vykdomąjį dokumentą gera valia, nes tą jis padaro jau prasidėjus priverstinio vykdymo procesui. Antra vertus, šis faktas nėra pagrindas laikyti, kad antstolis neįvykdė vykdomojo dokumento, nes jis faktiškai neišieškojo išieškotinos sumos. Šiuo atveju svarbu tai, kad skolininkas įvykdė atitinkamą vykdomąjį dokumentą pasibaigus terminui, per kurį jis galėjo įvykdyti jį gera valia, t. y. prasidėjus priverstinio vykdymo procesui. Be to, pozicija, kad antstoliui turi būti atlyginamos tik faktiškai turėtos vykdymo išlaidos, reikštų, jog būtų padengiamos tik faktinės vykdymo sąnaudos, t. y. antstolio kontoros sąnaudos, kurios neapima antstolio, kaip fizinio asmens, uždarbio, t. y. tokiu atveju antstolis galėtų padengti tik turėtas išlaidas, tačiau negalėtų užsidirbti iš savo veiklos, t. y. negautų atlyginimo kaip fizinis asmuo. Tokia situacija panaikintų jo motyvaciją efektyviai vykdyti vykdomuosius dokumentus. Teisėtų lūkesčių principo pažeidimas gali turėti neigiamą poveikį sprendimų vykdymo veiksmingumui (LAT 2015-06-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-419-915/2015).

142020-06-15 antstolės vykdymo išlaidų apskaičiavime nurodyta, kad iš UAB „Talša“ buvo išieškota 158,25 Eur vykdymo išlaidų, likusi neišieškota vykdymo išlaidų suma – 870 Eur (atlygis antstoliui). Jau minėta, kad Sprendimų vykdymo instrukcijos 68 punkte įtvirtinta, jog kai skolininkas įvykdo sprendimą arba šalys sudaro taikos ar skolos padengimo sutartį pasibaigus raginime įvykdyti sprendimą nustatytam terminui, iš skolininko išieškomos visos vykdymo išlaidos. Raginimas įvykdyti sprendimą skolininkui įteiktas 2020-04-24, todėl raginimas turėjo būti įvykdytas iki 2020-05-04 įskaitytinai. UAB „Talša“ 2000 Eur pervedė antstolei 2020-05-07, t. y. pasibaigus raginime nustatytam terminui, skola nėra visiškai sumokėta, todėl antstolė turėjo teisę išieškoti vykdymo išlaidas, taip pat ir atlygį. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo naikinti antstolės 2020-06-15 patvarkymo dėl vykdymo išlaidų išieškojimo (CPK 178, 185 str.).

15Pareiškėjas prašo sustabdyti vykdomąją bylą, taip pat ir ją nutraukti, kadangi išdėsčius mokėtinas sumas dalimis, priverstinis vykdymo procesas šiuo metu nebegali būti vykdomas. Pareiškėjas nenurodo tokio prašymo teisinio pagrindo. Atkreiptinas dėmesys, kad vykdomosios bylos nutraukimo, privalomo bylos sustabdymo, taip pat fakultatyviniai sustabdymo ar vykdymo veiksmų atidėjimo pagrindai įtvirtinti CPK 626, 627, 629 straipsniuose. Pagal LITEKO duomenis prašymas dėl skolos išdėstymo dalimis pareiškėjo buvo pateiktas teismui 2020-04-30, priimtas 2020-05-04, išnagrinėtas 2020-05-19, tačiau dalis skolos buvo sumokėta dar 2020-05-07, bet jau suėjus raginime numatytam terminui, nors ir neišnagrinėjus teisme prašymo, kas rodo, jog ir pačiam skolininkui prašymo dėl skolos išdėstymo dalimis neišnagrinėjimas nebuvo kliūtis mokėti skolą, o antstolei nebuvo pareigos stabdyti vykdomąją bylą. Pagal įstatymą, skolos mokėjimo išdėstymas dalimis teismo nutartimi nėra vykdomosios bylos nei sustabdymo, nei nutraukimo pagrindas, tarp pareiškėjo ir išieškotojo nėra sudaryta taikos sutartis, kurią teismas būtų patvirtinęs, išieškotojas neatsisakė išieškojimo ir nėra kitų pagrindų, numatytų CPK 626-629 straipsniuose, todėl pareiškėjo prašymas ir šioje dalyje atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 185 str.).

16Pareiškėjas prašo už aiškiai nepagrįstą vykdymo išlaidų apskaičiavimą (870 Eur atlygį antstolei) skirti antstolei 300 Eur baudą. Iš vykdomosios bylos duomenų matyti, kad pradinė skolos suma buvo 10100,26 Eur. Sprendimų vykdymo instrukcijos 50 punkto 1 lentelėje nurodyta, kad jei išieškotina suma yra nuo 8700 iki 14500 Eur, tai atlygis antstoliui yra 8 proc. nuo išieškotinos sumos, bet ne mažiau kaip 870 Eur. Kadangi procentine išraiška paskaičiavus atlygį jis yra 808,02 Eur (10100,26 Eur x 8 proc.), tai turi būti vadovaujamasi Sprendimų vykdymo instrukcijos 52 punktu, kuriame nustatyta, kad jeigu apskaičiuotas atlygio antstoliui dydis yra mažesnis už Sprendimų vykdymo instrukcijos 1 lentelėje nustatytą minimalų atlygį antstoliui, išieškomas minimalus atlygis antstoliui. Iš 2020-06-15 vykdymo išlaidų apskaičiavimo matyti, kad antstolė paskaičiavo Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytą 870 Eur minimalų atlyginimą pagrįstai, todėl nėra pagrindo antstolei skirti baudą pagal CPK 611 straipsnio 5 dalį (CPK 185 str.).

17Priėmus teisme skundą ir antstolės patvarkymą atsisakyti tenkinti skundą, teisme gautas pareiškėjo prašymas pridėti į bylą 2700,09 Eur sumokėjimą išieškotojui patvirtinantį dokumentą, kuris įrodo, jog ir toliau pareiškėjas vykdo teismo priimtą nutartį. Atkreiptinas dėmesys, jog šis dokumentas į bylą yra priimtas, tačiau, nagrinėjant šį skundą, jis teisinės reikšmės neturi, nes teismas vertina antstolės veiksmus jų atlikimo metu pagal vykdomojoje byloje esančius įrodymus (CPK 594 str. 1 d.).

18Iš įrodymų visumos teismas sprendžia, kad neteisėti antstolės veiksmai nenustatyti, pareiškėjo skundas nepagrįstas, todėl atmestinas (CPK 178, 185 str.).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510, 513 straipsniais, teismas

Nutarė

20atmesti pareiškėjo UAB „Talša“ skundą.

21Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Edita Kavaliauskienė... 2. pareiškėjas pateikė skundą, kuriame prašo: įpareigoti antstolę Vaivą... 3. Pareiškėjas skunde nurodo, jog 2020-04-28 pateikė prašymą ir antstolės... 4. Antstolė Vaiva Šimkienė pateikė 2020-06-30 patvarkymą, kuriuo skundo... 5. Suinteresuotam asmeniui UAB ,,Mano Būstas Šiauliai“ pranešta apie bylos... 6. Skundas atmestinas.... 7. Antstolė Vaiva Šimkienė yra gavusi ir 2020-04-22 patvarkymu priėmusi... 8. Pareiškėjas prašo įpareigoti antstolę sumokėtus 2000 Eur į jos... 9. Pareiškėjas prašo panaikinti 2020-06-15 antstolės padėjėjos Karolinos... 10. Pareiškėjas prašo panaikinti patvarkymą dėl vykdymo išlaidų... 11. Civilinio proceso kodekso 609 straipsnio 1 dalį vykdymo išlaidas sudaro: 1)... 12. Vykdomųjų išlaidų dydį, apskaičiavimo ir apmokėjimo tvarką nustato... 13. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nuostata, jog antstoliui neturi būti... 14. 2020-06-15 antstolės vykdymo išlaidų apskaičiavime nurodyta, kad iš UAB... 15. Pareiškėjas prašo sustabdyti vykdomąją bylą, taip pat ir ją nutraukti,... 16. Pareiškėjas prašo už aiškiai nepagrįstą vykdymo išlaidų... 17. Priėmus teisme skundą ir antstolės patvarkymą atsisakyti tenkinti skundą,... 18. Iš įrodymų visumos teismas sprendžia, kad neteisėti antstolės veiksmai... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510, 513... 20. atmesti pareiškėjo UAB „Talša“ skundą.... 21. Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo gali būti skundžiama...