Byla e2-3505-1051/2019
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Irma Valiuškienė, sekretoriaujant Kornelijai Jakubauskienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Mano Būstas Šiauliai“ atstovui advokatui H. O., atsakovo UAB „Talša“ atstovui R. J., atvykus liudytojai R. A.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Mano Būstas Šiauliai“ ieškinį atsakovui UAB „Talša“ dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Ginčo esmė, byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimai

51.

6Ieškovas UAB „Mano Būstas Šiauliai“ (buvęs pavadinimas – UAB „Šiaulių būstas“) ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašė priteisti iš atsakovo UAB „Talša“ 8166,26 Eur skolą, 6 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Ieškovas ieškinyje nurodė, jog 2010 m. spalio 18 d. sprendimu UAB „Ūkvedys“ buvo reorganizuotas, remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.97 straipsnio 3 dalimi, jungiant prijungimo būdu minėtą bendrovę prie UAB „Atidumas“. 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu UAB „Atidumas“ pakeitė pavadinimą į UAB „Saulės valda“. 2012 m. gegužės 23 d. ieškovo pavadinimas iš UAB „Saulės valda“ buvo pakeistas į UAB „Šiaulių būstas“. 1998 m. lapkričio 10 d. Šiaulių miesto savivaldybė (užsakovas) ir UAB „Ūkvedys” (vykdytojas) sudarė Daugiabučių gyvenamųjų namų, kuriuose nėra įkurtos savininkų bendrijos, eksploatavimo ir priežiūros sutartį, pagal kurią UAB „Ūkvedys” buvo pavesta vykdyti daugiabučių gyvenamųjų namų, kuriuose nėra įkurtos savininkų bendrijos, eksploatavimą ir priežiūrą. Pagal 1998 m. lapkričio 10 d. sutarties priedo Nr. l, 134 punktą UAB „Ūkvedys” pavesta eksploatuoti ir aptarnauti daugiabutį gyvenamąjį namą, esantį Šiaulių mieste ( - ). 2002 m. gegužės 20 d. Šiaulių miesto savivaldybės valdyba sprendimu Nr. ( - ) „Dėl daugiabučio namo patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų priežiūros administratoriaus patvirtinimo ir skyrimo” nusprendė skirti UAB „Ūkvedys” daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų priežiūros administratoriumi, tame tarpe ir ( - ). Prieš skiriant administratorių buvo šauktas Daugiabučio namo ( - ) patalpų savininkų susirinkimas, kuriame apsispręsta nekurti daugiabučio namo savininkų bendrijos, vėliau 2002 m. gegužės 20 d. Šiaulių miesto savivaldybės valdyba ir priėmė sprendimą paskirti ir patvirtinti namui administratorių. Taip pat, kaip yra nurodęs Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius, 2002 m. gegužės 20 d. patvirtinus ir paskyrus administratorių Priėmimo - perdavimo aktai sudaromi nebuvo, nes remiantis 1998 m. lapkričio 10 d. daugiabučių gyvenamųjų namų, kuriuose nėra įkurtos savininkų bendrijos, eksploatavimo ir priežiūros sutartimi UAB „Ūkvedys“ (dabar UAB „Mano Būstas Šiauliai“) jau eksploatavo ir aptarnavo gyvenamuosius namus (įskaitant ir gyvenamąjį namą, esantį ( - ), Šiauliai). Taip pat nurodė, kad pastato ( - ), Šiauliai, administratorius ieškovas UAB „Mano Būstas Šiauliai“ (buvęs UAB „Šiaulių būstas”) 2017 m. kovo 27 d. gavo UAB „Talša” pranešimą, kuriuo buvo informuotas, kad 2017 m. kovo 7 d. VĮ Registrų centras buvo įregistruota 2015 m. rugsėjo 11 d. daugiabučio namo ( - ), Šiauliuose bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos sutartis, kuria įgaliotu asmeniu išrinktas UAB „Talša”. Ieškovas UAB Mano Būstas Šiauliai (buvęs UAB „Šiaulių būstas”) administravimo paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo būtų ir patalpų savininkams teikė iki 2017 m. gegužės 14 d., kai buvo pasirašytas namo bendrojo naudojimo objektų ir nepanaudotų atskaitomų lėšų namo bendrojo naudojimo objektams remontuoti, rekonstruoti ar kitaip tvarkyti perdavimo-priėmimo aktas su atsakovu UAB „Talša”. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. kovo 14 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-890-1031/2018, daugiabučio namo ( - ), Šiauliai, butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas 2015 m. rugsėjo 11 d. pripažintas neįvykusiu, šio susirinkimo protokolas 2015 m. rugsėjo 11 d. Nr. ( - ), taip pat buvo pripažintas neteisėtu ir negaliojančiu. Be to, daugiabučio namo ( - ), Šiauliai, bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis, sudaryta 2015 m. rugsėjo 11 d., pripažinta negaliojančia nuo jos sudarymo momento. Minėtas sprendimas buvo apskųstas ir Šiaulių apygardos teismo 2018 m. spalio 2d. nutartimi teismo sprendimas paliktas nepakeistas.

93.

10Nurodė, kad atsakovas UAB „Talša” yra ( - ) dalių pastato - administracinio su gyvenamaisiais butais, unikalus Nr. ( - ) , adresu ( - ), Šiauliai, savininkas, valdantis turtą nuosavybės teise. Ieškovas UAB „Mano Būstas Šiauliai“ (buvęs UAB „Šiaulių būstas”) teikė namo savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas name (pastate), ( - ), Šiauliai, kuriame atsakovui taip pat bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo objektai, kuriuos atsakovas privalo išlaikyti ir mokėti mokesčius bei kitas rinkliavas už jų priežiūrą (CK 4.82 straipsnio 3 dalis, 4 dalis). Patalpų savininko pareiga išlaikyti bendrąją dalinę nuosavybę bei mokėti visus su tuo susijusius mokesčius kyla iš įstatymo (CK 4.82 straipsnio 3 dalis ir 4.84 straipsnis). CK 4.82 straipsnio 3 dalis, 4 dalis, 4.84 straipsnio 9 dalis imperatyviai nurodo, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Pavyzdiniai administravimo nuostatai (IV skyrius „Patalpų savininkų mėnesinių mokesčių apskaičiavimas“) ir Šiaulių miesto administravimo nuostatai (IV skyrius „Patalpų savininkų mėnesinių mokesčių apskaičiavimas“) nustato, kaip kiekvieną mėnesį ieškovas patalpų savininkams, taip pat ir atsakovui apskaičiuoja ir paskirsto mokesčius už ( - ), Šiauliai, namo bendrosios nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir kitas komunalines paslaugas. Atsakovo įsiskolinimas už laikotarpį nuo 2015 m. birželio 1 d. iki 2017 m. balandžio 30 d. priskaičiuotus mokesčius už bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir atliktus remonto darbus, tenkantis atsakovui yra 8166,26 Eur, t. y. 4251,70 Eur suma yra už dalies stogo dangos ir dalies fasado remontą, atliktą 2015 metais, ir priskaičiuoti mokesčiai už laikotarpį nuo 2015 m. birželio 1 d. iki 2017 m. balandžio 31 d. (administravimo mokestis, kaupiamosios lėšos, priežiūros ir eksploatacijos) 3914,56 Eur.

114.

12Dėl sumos, priskaičiuotos už stogo dangos ir dalies fasado remontą, ieškovas nurodė, kad 2013 m. lapkričio 27 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos statybos skyrius surašė ir pateikė Statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą Nr. ( - ), kuriuo buvo pareikalauta iki 2014 m. birželio 1 d. atlikti fasado tinko atstatymo darbus, nudažyti namo fasadą. Namo administratorius atliko namo ( - ), Šiauliai kasmetinę apžiūrą, 2014 m. spalio 22 d. surašytas apžiūros aktas, nustatyta, kad dėl esamų nesandarumų šlaitinio stogo skardos dangoje drėgmė patenka ant fasadinės sienos, ko pasėkoje šaltis ardo tinką bei sienos mūrines konstrukcijas. Pastato administratorius UAB „Šiaulių būstas” 2015 m. gegužės 29 d. priėmė administratoriaus sprendimą dėl namo ( - ), Šiauliai, dalies stogo dangos ir dalies fasado remonto. Buvo nuspręsta organizuoti namo ( - ), Šiauliuose, dalinės stogo dangos ir dalies fasado sienos remonto darbus, mokesčius už atliktus darbus paskirstyti būtų ir kitų patalpų savininkams proporcingai butų plotui per 12 mėnesių. Ieškovas pagal pasiūlytą mažiausią kainą išrinko rangovą UAB „Kesgvytis”, su kuriuo 2015 m. birželio 12 d. pasirašyta rangos sutartis, o atlikus darbus 2015 m. rugpjūčio 24 d. buvo pasirašytas atliktų darbų priėmimo perdavimo aktas ir už atliktus darbus ieškovas rangovui sumokėjo 5798,40 Eur. Ieškovas sumokėtas lėšas už dalies stogo dangos ir dalies fasado remontą pastato, adresu ( - ), Šiauliai, paskirstė būtų ir kitų patalpų savininkams proporcingai valdomam plotui.

135.

14Ieškovas teikdamas gyvenamojo namo, ( - ), Šiauliai, administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas veikia 1998 m. lapkričio 10 d. sutarties dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų, kuriuose nėra įkurtos savininkų bendrijos, eksploatavimo ir priežiūros sutarties bei Šiaulių miesto savivaldybės valdybos sprendimo 2002 m. gegužės 20 d. Nr. Nr. 141 pagrindu. UAB „Šiaulių būstas” buvo registruotas VĮ Registrų centre kaip pastato, ( - ), Šiauliai, administratorius, turto administravimo faktas registre buvo įregistruotas nuo 2004 m. spalio 29 d., administratoriumi įregistruotas UAB „Ūkvedys“ (išrašo 7.8. p.). Teisės normos, reglamentuojančios atlygintinų paslaugų teikimą (CK XXXV skyrius), administruojant gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrąją dalinę nuosavybę yra netaikomos, kadangi tais atvejais, kai administratorių skiria savivaldybės meras (valdyba) arba jo (jos) įgaliotas atstovas, administratorius veikia pagal savivaldybės mero (valdybos) patvirtintus nuostatus, o administratoriaus veiklai mutatis mutandis yra taikomos CK IV knygos XIV skyriaus normos „Kito asmens turto administravimas“ (CK 4.84 straipsnis). Ieškovo, kaip daugiabučių gyvenamųjų namų administratoriaus veiklą reglamentuoja šiame ieškinyje išvardinti teisės aktai, kurie nustato, kokias paslaugas administratorius privalo teikti, kokia apimtimi bei periodiškumu, taip pat nustato priskaičiuojamų mokesčių dydžio ribas. Atsakovas, kaip daugiabučio namo bendraturtis, nėra atleidžiamas nuo pareigos dalyvauti išlaikant bendrąjį turtą, šiuo atveju sumokėti už dalies stogo ir fasado remontą, taip pat mokėti administravimo mokestį, kaupiamąsias lėšas, priežiūros ir eksploatacijos lėšas. Įstatymuose, reglamentuojančiuose daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigas bendrosios dalinės nuosavybės teisėje, yra įtvirtinta bendroji taisyklė, jog bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti. Ieškovas, kaip namo administratorius, teikė atsakovui PVM sąskaitas faktūras už suteiktas paslaugas, tačiau atsakovas pagal teikiamus dokumentus nemokėjo. Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. liepos 1 d. sprendimu iš atsakovo teismas priteisė skolą nuo 2012 m. gruodžio 1 d. iki 2013 m. lapkričio 30 d. už teiktas paslaugas, tačiau ir toliau už paslaugas atsakovas nemokėjo. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Nagrinėtinu atveju laikytina, jog atsakovas pažeidė prievolę (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas), kadangi prievolės neįvykdė per nustatytą terminą (CK 6.260 straipsnio 1 dalis). Po bylos iškėlimo skaičiuojamos procesinės palūkanos (CK 6.37 straipsnio 2 dalis). Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl iš atsakovo prašo, vadovaujantis CK 6.210 straipsnio 2 dalimi, priteisti 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

156.

16Ieškovo atstovas advokatas Henrikas Oseckis bylą nagrinėjant teismo posėdžio palaikė ieškinį iš esmės analogiškais motyvais, kurie nurodyti ieškinyje. Papildomai pažymėjo, kad stogo darbai vyko 2015 m. vasarą ir tuo laikotarpiu jungtinės veiklos sutartis dar nebuvo sudaryta. Bendro naudojimo namo (pastato) ( - ), Šiauliai, aprašas, ar buvo derinamas su būsto savininkais, atsakyti negali. Visi kiti turto savininkai pagal pateiktas sąskaitas faktūras yra apmokėję ir skolų nėra. 763 kv. m tai yra plotas, nuo kurio yra skaičiuojamas mokestis. Bendro naudojimo patalpoms skaičiuojama pagal nuosavybės teise valdomą būstą. Administravimo nuostatai numato, kad administravimas perduodamas nuo perdavimo - priėmimo akto pasirašymo. Administravimas perduotas 2017 m. gegužės 14 d. perdavimo - priėmimo aktu, todėl reikalavimą ir reiškia būtent iki 2017 m. balandžio 30 d.. „Statinio būklės nuolatiniai stebėjimai“ padarytas įrašas dar net 2017 m. balandžio 25 d., dar buvo apžiūrėtas namas (pastatas). Apklausta liudytoja tik dar kartą patvirtino, jog pastatui ( - ), Šiauliai, iš tiesų buvo teikiamos administravimo paslaugos, buvo vedami atitinkamai žurnalai, buvo priskirtas namo vadybininkas, kuris kas mėnesį apžiūrėdavo pastatą. Administruojamame name buvo vykdomi remonto darbai, buvo tvarkomas fasadas, buvo samdyta technika. Šioje byloje keistai atrodo, jog ginčijamas namo administravimo faktas, tačiau kitose civilinėse bylose, kurioje vyko kiti ginčai tarp šalių, susiję būtent su šio namo administravimu, priimti teismo sprendimai įrodo būtent šiuos faktus. Keista atsakovo pozicija, t. y. kuomet vykdavo namo susirinkimai, atsakovas deleguodavo savo atstovą ir jis dalyvaudavo, ginčydavo tuos sprendimus, todėl teigti, kad namui nebuvo teikiamos administravimo paslaugos, iš tikrųjų gana keistai atrodo. Tuo labiau yra pateiktas VĮ Registrų centro išrašas, kuriame užfiksuota, nuo kada ieškovas teikė paslaugas minėtam pastatui. Visi įrodymai patvirtina ieškinio pagrįstumą, todėl prašė ieškinį tenkinti. Replikuodamas į atsakovo atstovo nurodytus teiginius apie administravimo pabaigą, pažymėjo, kad administravimo pasibaigimą reglamentuoja ne CK normos, o Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 8312015-08-31 patvirtinti „Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatai“, kurių 17 punktas numato, jog administravimas baigiasi, atsiradus CK 4.250 straipsnyje nurodytoms aplinkybėms. Tad viskas, kas susiję su administravimo pasibaigimu, t. y. pabaiga, turto administratoriaus įgaliojimų pabaiga, pabaigos pasekmės, numatytos konkrečiau CK 4.250 - 4.252 straipsniuose. CK 4.252 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad pasibaigus administravimui, administratorius turi pateikti ataskaitą jį paskyrusiam asmeniui (institucijai), naudos gavėjui, taip pat kitiems administratoriams, perduoti turtą jo buvimo vietoje bei grąžinti viską, ką gavo vykdydamas pareigas, išskyrus atlyginimą už administravimą, taigi, administravimas baigiamas turto perdavimo – priėmimo faktu.

177.

18Atsakovas UAB „Talša“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame pažymėjo, jog su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Nurodė, kad ieškovo teiginys, jog nuo 2015 m. birželio 1 d. iki 2017 m. balandžio 30 d. namą (pastatą) ( - ), Šiauliai, administravo UAB „Šiaulių būstas“ yra neteisingas. Pats ieškovas pateikia tai paneigiantį įrodymą - 2002 m. gegužės 20 d. Šiaulių miesto savivaldybės valdybos sprendimą dėl daugiabučio namo patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų priežiūros administratoriaus patvirtinimo ir skyrimo Nr. ( - ) su antru priedu, iš kurių matyti, kad UAB „Šiaulių būstas“ nebuvo administracinio pastato adresu ( - ), Šiauliuose, bendrojo naudojimo objektų administratoriumi, o galėjo būti tik trijų gyvenamųjų patalpų, kurių bendras plotas ( - ) kv. m, esančių pastate ( - ), Šiauliuose, bendrosios nuosavybės objektų priežiūros administratoriumi, nes būtent taip 2002 m. gegužės 20 d. Šiaulių miesto savivaldybės valdyba nusprendė sprendimu dėl daugiabučio namo patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų priežiūros administratoriaus patvirtinimo ir skyrimo Nr. ( - ), todėl atsakovas yra neskolingas UAB „Šiaulių būstas“. Be to, CK 4.84 straipsnio 4 dalyje yra aiškiai nurodyta, kad savivaldybės vykdomoji institucija bendrojo naudojimo objektų administratorių skiria penkeriems metams, todėl net tų trijų gyvenamųjų patalpų, kurių bendras plotas ( - ) kv. m, esančių pastate ( - ), Šiauliuose, bendrosios nuosavybės objektų priežiūros administratoriaus veiklos terminas suėjo 2007 metais. Pažymėjo, kad UAB „Šiaulių būstas“, nebūdamas administracinio pastato, adresu ( - ), Šiauliuose, bendrojo naudojimo objektų administratoriumi (nes būtent taip 2002 m. gegužės 20 d. Šiaulių miesto savivaldybės valdyba nusprendė sprendimu dėl daugiabučio namo patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų priežiūros administratoriaus patvirtinimo ir skyrimo Nr. ( - ) su antru priedu), vadovaujantis 2002 m. gegužės 20 d. Šiaulių miesto savivaldybės valdybos sprendimu dėl daugiabučio namo patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų priežiūros administratoriaus patvirtinimo ir skyrimo Nr. ( - ), užvaldė ir/ar siekia užvaldyti UAB „Talša“ lėšas, pateikdamas sąskaitas už administravimą, nebūdamas šių objektų administratoriumi. Siūlo UAB „Šiaulių būstas“ nedelsiant grąžinti patalpų, kurių administratoriumi nebuvo paskirtas UAB „Šiaulių būstas“, savininkams ir nuomininkui visa ką neteisėtai užvaldė. Kasacinis teismas, nagrinėdamas su daugiabučio namo administravimu susijusias bylas, yra nurodęs, kad daugiabučio namo administravimas - tai tam tikra įstatymo nustatyta daugiabučio namo valdymo forma, kuri naudojama tais atvejais, kai savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties. Kasacinis teismas aiškiai atskiria daugiabučio namo valdymą nuo administracinės paskirties pastato valdymo. Pažymėjo, kad pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenis, Pastatas - Administracinis su gyvenamaisiais butais ( - ), Šiauliuose, įregistruotas administracinės paskirties.

198.

20Papildomai nurodė, kad nuo UAB „Talša“ pastato, esančio ( - ), Šiauliuose, įsigijimo nuosavybės teise momento, t. y. nuo 1993 m. gegužės 10 d., pats atsakovas vykdė daugiabučio namo, esančio ( - ), Šiauliuose, bendrosios nuosavybės administravimą, techninę priežiūrą, bendro naudojimo objektų atnaujinimą, mokėjo už komunalines ir kitas paslaugas. UAB „Talša“ savo lėšomis remontavo bendro naudojimo laiptinę, įstatė lauko duris, suremontavo fasadą. Žiemos metu UAB „Talša“ lėšomis visada buvo nukasamas sniegas, valomas stogas. UAB „Talša“ be kieno nors pagalbos pakeitė koridoriaus duris, atliko koridoriaus remontą. 2015 m. rugsėjo 11 d. buvo sudaryta jungtinės veiklos sutartis ir ši jungtinės veiklos sutartis buvo 2017 m. kovo 6 d. įregistruota VĮ Registrų centras. Nekilnojamojo turto registre yra įrašyti duomenys, kad nuo 2017 m. kovo 6 d. iki 2018 m. spalio 22 d. buvo registruota jungtinės veiklos sutartis. Tad nuo 2017 m. kovo 6 d. net tų trijų gyvenamųjų patalpų, kurių bendras plotas ( - ) kv. m, esančių pastate ( - ), Šiauliuose, bendrosios nuosavybės objektų tariama priežiūra buvo akivaizdžiai pasibaigusi.

219.

22UAB „Šiaulių būstas“ teigia, kad 4251,70 Eur skola už dalies stogo dangos ir dalies fasado remontą, atliktą 2015 m., yra nepagrįsta ir nepagrįstai didelė, taip pat nenustatyto dydžio skola privalomųjų kaupiamųjų lėšų namo atnaujinimui, skaičiuojama kaip mokesčiai už laikotarpį nuo 2015 m. birželio 1 d. iki 2017 m. balandžio 30 d.. Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, jų dydžio apskaičiavimui ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 390, 14 punkte yra nurodyta, kad sukauptos lėšos naudojamos pagal paskirtį - ilgalaikiame plane numatytiems ir nenumatytiems darbams, kurie būtini pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, finansuoti. 2017 m. gegužės 15 d. UAB „Šiaulių būstas“, ( - ), Šiauliai, namo bendrojo naudojimo objektų ir nepanaudotų atskaitomų lėšų namo bendrojo naudojimo objektams remontuoti, rekonstruoti ar kitaip tvarkyti perdavimo - priėmimo akto 5 punktu į įgalioto asmens UAB „Talša“ atidarytą depozitinę (kaupiamąją) sąskaitą Nr. ( - ) UAB „Šiaulių būstas“ pervedė apmokėtas ir nepanaudotas 299,38 Eur kaupimo lėšas bendrojo naudojimo objektams remontuoti, rekonstruoti ar kitaip tvarkyti, kurios pervedamos per 10 darbo dienų. UAB „Šiaulių būstas“ konkliudentiniais veiksmais, t. y. aukščiau nurodyto 2017 m. gegužės 15 d. perdavimo - priėmimo akto 5 punkto pagrindu, pervesdamas 299,38 Eur į UAB „Talša“ atidarytą depozitinę (kaupiamąją) sąskaitą, pripažino, jog įsiskolinimo už remontą, rekonstrukciją ar kitokį tvarkymą, nėra. Taip pat pastebėjo, kad UAB „Šiaulių būstas“ nėra statinio ar statinio dalies, adresu ( - ), Šiauliuose, bendrojo naudojimo objektų valdytojas ar administratorius, todėl nebeturi teisės kelti kokių nors reikalavimų, susijusių su kaupiamosiomis lėšomis. Taip pat nurodė, kad UAB „Šiaulių būstas“ teiginiai, jog administravo ir prižiūrėjo bendrojo naudojimo objektus, yra neteisingi, nes UAB „Šiaulių būstas“ nenurodė, kokias konkrečiai administravimo paslaugas suteikė UAB „Talša“, nenurodė nei kokius, neva, bendrojo naudojimo objektus prižiūrėjo, nei kada, nei kaip, nei kas konkrečiai tai atliko, nei pateikė tarimai priežiūrą atlikusio asmens kvalifikaciją/išsilavinimą patvirtinančius dokumentus. Esant šioms aplinkybėms, teigtina, jog ieškinys yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

2310.

24Atsakovo UAB „Talša“ atstovas R. J. teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Papildomai pažymėjo, kad ieškovas skaičiuoja mokesčius nuo bendro ploto, o turėtų būti skaičiuojama tik nuo bendro naudojimo patalpų ploto. VĮ Registrų centras jiems paaiškino, kodėl šiam pastatui yra paskirtas administravimas, t. y. 2002 m. Šiaulių savivaldybės administracijos sprendimas skirti turto administravimą tris būstams yra priskirtas prie šio pastato bendrai, nes yra tokia tvarka ir nėra kaip kitaip įregistruoti šio administravimo, nes negalima buvo prie butų šio fakto įregistruoti. Ieškovas neadministravo viso pastato, o tik tris butus. Ieškovas pats pateikė įrodymus, jog 2002 m. jis tik dirbo su trimis butais. CK 4.84 straipsnio 4 dalis numato, kad administratorius skiriamas 5 metams, todėl administravimas ieškovo baigėsi 2007 metais. Pastebėtina, kad ( - ), Šiauliai, pastatas įregistruotas administracinės paskirties, o ne daugiabutis. Net jeigu žiūrėti, kad ieškovas buvo administratorius, tai paminėtina, kad UAB „Talša“ jungtinės veiklos sutartį įregistravo 2017 m. kovo 6 d., CK aiškiai pasakyta, jog CK 4.84 straipsnio 10 dalyje, jog administravimas pasibaigia šio kodekso 4.250 straipsnyje nustatytais pagrindais, taip pat įregistravus gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatus arba sudarius jungtinės veiklos sutartį, tad čia nėra nurodyta, jog reikia kažką perdavinėti ar dar kažkaip ir nereikia jokio perdavimo akto. Dėl kaupiamųjų lėšų ir remonto, pažymėjo, kad atsakovas nei buvo skirtas, nei yra daugiabučio namo savininkas, o yra administracinio pastato savininkas, kur administravimas vyksta kitaip. STR 0.12.07.2004 aprašo 38 punktas numato, jog statinio stebėjimas turi vykti kartą per savaitę, tuo tarpu ieškovas tokiu dažnumu pastato neapžiūrėdavo, 43 punkto aspektu ieškovas taip pat nesilaikė šių reikalavimų. Ieškovas UAB „Talša“ nėra pateikęs jokių pranešimų apie pastato buvusius pažeidimus ir pan., kaip tai numato 45 punktas. Priežiūros kaip įstatymai numato ieškovas nevykdė, tai patvirtino teisme apklausta liudytoja. Jei ieškovas prisiėmė pareigas, tai jų pagal įstatymą vis tiek nevykdė. Liudytoja patvirtino, kad papildomas apžiūras vykdė, jei kas pasiskųsdavo, o UAB „Talša“ nesiskundė. Byloje nėra pateikto ekonominio paskaičiavimo, kiek ieškovui kainavo papildomos apžiūros ir pan.. Dėl sienos remonto galbūt statybos institucija aktą ir surašė, tačiau yra numatytos tam tikros procedūros, ieškovas turėjo tai derinti su savininkais, tačiau tokių procedūrų nebuvo, jie suderino tik su gyventojais, tačiau su UAB „Talša“ ir kitais savininkais nederino. Bendros konstrukcijos sąrašas nėra derintas su pastato savininkais. ( - ), Šiauliai, pastatas nėra daugiabutis, tai administracinės paskirties pastatas su butais. Nei savivaldybė, nei UAB „Talša“ nedalyvavo jokiuose susirinkimuose, kuriuose buvo sprendžiamas klausimas dėl pastato administratoriaus, todėl nesutinka su ieškovo argumentais, kad UAB „Talša“ žinojo apie pastato administravimą ir vykdomus darbus.

2511.

26Atsakovo UAB „Talša“ atstovas direktorius H. E. teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad susirinkimo dėl stogo remonto ir sąmatos nebuvo ir UAB „Talša“ leidimo daryti remonto neleido ir jų nuomonės neklausė. Bendro naudojimo patalpos turi būti suderinamos su visais pastato savininkais ir nustatyta, kas yra bendro naudojimo patalpos. Ieškovas nori „ant popieriaus“ prižiūrėti patalpas, kurios yra būtent jų – UAB „Talša“. Stogas ir rūsys bei pirmo aukšto bei ketvirto aukšto laiptinė yra būtent UAB „Talša“ nuosavybėje ir kiti namo savininkai nežino, kaip į juos įeiti ir jie neįeis, nes yra užrakinta. Stogą bei kitus mazgus (vandens, dujų, šilumos), laiptines remontuoja ir prižiūri UAB „Talša“. Ieškovas jokių darbų pastate neatliko, tik prikabino šiukšliadėžes. Įstatyme nurodyta, kad administracinis pastatas yra administracinis pastatas ir jį valdo didžiausią plotą turinti įmonė, tai ką ir daro UAB „Talša“. Už neatliktas paslaugas atsakovas nemokės, nes ieškovas šiuo atveju užsiimta „reketu“, tik renka pinigus iš gyventojų ir nieko nedaro. Stogo niekas neremontavo, tik 1,5 kv. m jo padažė, tačiau kaina yra labai išpūsta. Nežino, kaip stogas, pasak ieškovo, buvo remontuojamas, nes jų patalpa yra virš stogo ir raktą ant stogo turi būtent UAB „Talša“, tačiau niekas šio ranto niekada ir neprašė. UAB „Šiaulių būstas“ su UAB „Talša“ nederino nieko.

2712.

28Liudytoja R. A. teismo posėdžio paaiškino, kad, atlikdama ( - ), Šiauliai, statinio techninę apžiūrą vadovaujasi statybos techniniais reglamentais, gyvenamųjų namų priežiūra. Anksčiau buvo reikalinga apžiūrėti kartą metuose ir tuomet vizualiai apžiūrėdavo pastato konstrukcijas. Ji pati dalyvaudavo komisijoje. Pati pastatą apžiūrėdavo, užpildydavo apžiūros aktą, padarydavo nuotraukas. Konkrečiau dėl stogo, tai buvo gauti gyventojų skundai, buvo surašytas savivaldybės aktas, kad reikia padaryti stogo remontą. Ant stogo nepateko, tad teko keltis ant stogo su bokšteliu, tuomet buvo padarytos nuotraukos, surašytas aktas. Buvo pažeistos skardos, pro kurias bėgo vanduo ir pažeistas karnizo tinkas. Darbo metu, kai nepatenka ant stogo, tuomet tenka keltis keltuvu. Statinio nuolatinius stebėjimus kai vykdydavo, tuomet žiūri daugiau konstrukcijas, ir ant stogo reguliariai nelipdavo. Dirbdama vadovaujasi Statybos techniniu reglamentu STR 1.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo saugojimo tvarkos aprašas“. Techninis energetinis pastato pasas nesikeičia kasmet. Gali būti, kad 2015 m. pastatas buvo apžiūrimas didesniu intervalu, nei kas mėnesį. Jeigu nepatenka į patalpas, tai pastatą apžiūri tik iš išorės, kolonas, sienas, pamatus ir t. t., o tuomet kiekvieno patalpų savininko reikalas yra pranešti, jei yra kažkas negerai. O iš išorės apžiūri laiptines, langus, duris, stogelius, sienas ir t. t.. O šiuo metu net ir drono pagalba turi galimybę apžiūrėti pastatus. Vandentiekio sistemų, nuotekų, dujų, neapžiūri, nes jie yra konkrečiose privačiose patalpose, ir tik pagal gyventojų prašymus šiuos mazgus žiūrėdavo ir, jei būdavo poreikis, šiuos pažeidimus tvarkydavo. Nuo stogo valė bendrus užsikišusius kanalus.

29Teismas

konstatuoja:

30Ieškinys tenkintinas visiškai.

31Faktinės bylos aplinkybės

3213.

33Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, ieškovo ir atsakovo atstovų paaiškinimų, duotų teisme, nustatyta, kad ( - ), Šiauliai yra įregistruotas pastatas – Administracinis su gyvenamaisiais butais, unikalus Nr. ( - ), kurio ( - ) pastato dalys, kurios sudaro ( - ) kv. m bendro pastato – administracinio su gyvenamaisiais butais ploto, asmeninės nuosavybės teise priklauso ir jas valdo atsakovas UAB „Talša“. Nuosavybės faktai registruoti VĮ Registrų centre, registruoti 1993 m. sausio 7 d. Savivaldybės tarybos sprendimo Nr. ( - ), 1993 m. balandžio 1 d. priėmimo – perdavimo akto, 2004 m. balandžio 18 d. pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ( - ), 2004 m. kovo 18 d. priėmimo – perdavimo akto, 2005 m. sausio 5 d. pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ( - ), 2005 m. sausio 5 d. priėmimo – perdavimo akto pagrindu (t. 1, b. l. 93-96). Šiaulių miesto valdybos 1998 m. spalio 19 d. sprendimu Nr. ( - ), buvo patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės (užsakovo) ir UAB „Ūkvedys” (vykdytojo) 1998 m. lapkričio 10 d. sudaryta Daugiabučių gyvenamųjų namų, kuriuose nėra įkurtos savininkų bendrijos, eksploatavimo ir priežiūros sutartis, pagal kurią UAB „Ūkvedys” buvo pavesta vykdyti daugiabučių gyvenamųjų namų, kuriuose nėra įkurtos savininkų bendrijos, eksploatavimą ir priežiūrą (2.1 punktas). Pagal minėtos sutarties priedo Nr. 1, 134 punktą UAB „Ūkvedys” pavesta eksploatuoti ir aptarnauti daugiabutį gyvenamąjį namą, esantį Šiaulių mieste ( - ), Šiauliai (t. 1, b. l. 10-14, 15-16). Iš 2010 m. spalio 18 d. vienintelio akcininko sprendimo matyti, kad UAB „Ūkvedys“ buvo reorganizuotas, remiantis CK 2.97 straipsnio 3 dalimi, jungiant prijungimo būdu minėtą bendrovę prie UAB „Atidumas“ (t. 1, b. l. 23). 2010 m. lapkričio 25 d. vienintelio akcininko sprendimu, įmonės UAB „Atidumas“ pavadinimas buvo pakeistas į UAB „Saulės valda“ (t. 1, b. l. 24), 2012 m. gegužės 23 d. vienintelio akcininko sprendimu įmonės UAB „Saulės valda“ pavadinimas buvo pakeistas į UAB „Šiaulių būstas“ (t. 1, b. l. 25). 2019 m. balandžio 4 d. sprendimu buvo kreiptasi į UAB „Šiaulių būstas“ vienintelį akcininką bei pasiūlyta UAB „Šiaulių būstas“ pavadinimą keisti į UAB „Mano Būstas Šiauliai“ (t. 2, b. l. 39), nuo 2019 m. birželio 27 d. UAB „Šiaulių būstas“ įregistruotas pavadinimu UAB „Mano Būstas Šiauliai“ (t. 2, b. l. 29-38). Iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo taip pat matyti, jog minėtam pastatui (( - ), Šiauliai) ginčo skolos laikotarpiu (mokesčių nemokėjimo laikotarpis nuo 2015 m. birželio 1 d. iki 2017 m. balandžio 31 d.) buvo nustatytas turto administravimas (išrašo 7.6 punktas) ir ieškovas teikė pastato, esančio ( - ), Šiauliai, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas, veikdamas 2002 m. gegužės 20 d. Šiaulių miesto savivaldybės valdybos sprendimo dėl daugiabučio namo patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų priežiūros administratoriaus patvirtinimo ir skyrimo Nr. ( - ) pagrindu (t. 1, b. l. 19). Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus 2014 m. gegužės 23 d. rašte Nr. ( - ) užfiksuota, kad 2002 m. gegužės 20 d. Šiaulių miesto savivaldybės valdybos sprendimu Nr. ( - ) „Dėl daugiabučio namo patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų priežiūros administratoriaus patvirtinimo ir skyrimo“ patvirtinti butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimuose pasirinkti daugiabučių namų bendrosios nuosavybės objektų priežiūros administratoriai. Priėmimo – perdavimo aktai sudaromi nebuvo, nes remiantis 1998 m. lapkričio 10 d. daugiabučių gyvenamųjų namų, kuriuose nėra įkurtos savininkų bendrijos, eksploatavimo ir priežiūros sutartimi UAB „Ūkvedys“ (dabar UAB „Mano Būstas Šiauliai“ (ginčo skolos laikotarpiu - UAB „Šiaulių būstas“) jau eksploatavo ir aptarnavo gyvenamuosius namus (t. 1, b. l. 28).

3414.

35Iš Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. liepos 1 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2000-776/2014 matyti, kad iš atsakovo UAB „Talša“ ieškovui UAB „Šiaulių būstas“ priteista 1307,47 Eur (4514,44 Lt) skola už suteiktas paslaugas už laikotarpį nuo 2012 m. gruodžio 1 d. iki 2013 m. lapkričio 30 d., 6 proc. metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidos (t. 1., b. l. 29-33). Minėto sprendimo atsakovas neskundė ir jis 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsiteisėjo. Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. spalio 17 d. nutartimi pareiškėjo UAB „Talša“ prašymas buvo netenkintas ir buvo atsisakyta atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-2000-776/2014. UAB „Talša“ 2017 m. kovo 24 d. pranešimu informavo UAB „Šiaulių būstas“, jog 2017 m. kovo 7 d. VĮ Registrų centre buvo įregistruota daugiabučio namo ( - ), Šiauliai, bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos sutartis (t. 1, b. l. 76). Tarp UAB „Šiaulių būstas“ ir UAB „Talša“ 2017 m. gegužės 15 d. buvo pasirašytas ( - ), Šiauliai, namo bendrojo naudojimo objektų ir nepanaudotų atskaitomų lėšų namo bendrojo naudojimo objektams remontuoti, rekonstruoti ar kitaip tvarkyti perdavimo – priėmimo aktas (t. 1, b. l. 80). Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. kovo 14 d. sprendimu daugiabučio namo ( - ), Šiauliai, bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis, sudaryta 2015 m. rugsėjo 11 d., pripažinta negaliojančia nuo jos sudarymo momento (t. 1, b. l. 82-89). Šiaulių apygardos teismo 2018 m. spalio 2 d. nutartimi minėtas sprendimas paliktas nepakeistas (Lietuvos informacinės sistemos „Liteko“ duomenys).

3615.

37Ieškovas atsakovo įsiskolinimą grindžia atsakovui pateiktose sąskaitose nurodytomis ir faktiškai suteiktomis paslaugomis už laikotarpį nuo 2015 m. birželio 1 d. iki 2017 m. balandžio 31 d., kurias patvirtina UAB „Šiaulių būstas“ 2014 m. spalio 22 d. apžiūros aktas, 2015 m. gegužės 11 d. organizuojamos kainų apklausos konkursų sąlygos, protokolas dėl rangovo darbams atlikti pasirinkimo, lokalinės sąmatos, pasiūlymas, 2015 m. gegužės 29 d. administratoriaus sprendimas dėl namo ( - ), dalies stogo dangos ir dalinio fasado remonto, rangos sutartis, 2015 m. rugpjūčio mėn. atliktų darbų priėmimo perdavimo aktas, PVM sąskaita – faktūra Nr. ( - ), raštas dėl atsiskaitymo už atliktus darbus pagal rangos darbų sutartį, pagrindžiantys namo stogo ir fasado darbų atlikimą (t. 1, b. l. 34-35, 36-37, 38, 39, 40, 41, 42, 43-46, 49-50, 51, 91, 92). Atsakovui kiekvieną mėnesį buvo pateikiamos PVM sąskaitos – faktūros už suteiktas paslaugas, kurias atsakovas turėjo sumokėti iki mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį suteiktos paslaugos, paskutinės dienos, tačiau atsakovas prievolės atsiskaityti su ieškovu už namo priežiūrą ir komunalines paslaugas tinkamai nevykdė ir už laikotarpį nuo 2015 m. birželio 1 d. iki 2017 m. balandžio 31 d. liko skolingas 3914,56 Eur (t. 1, b. l. 47, 54-56, 58-59, 62, 64-75, 78-79). Ieškovas savo vykdomai namo (pastato) ( - ), Šiauliai, administravimo veiklai pagrįsti taip pat pateikė Daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų aprašą (t. 1, b. l. 173-180), gyvenamojo namo techninės priežiūros žurnalo kopiją (t. 1, b. l. 181), statinio techninės priežiūros žurnalus (t. 1, b. l. 182-193, 194, 195-199). Ieškovo 2019 m. gegužės 9 d. ir 2019 m. birželio 6 d. raštuose nurodyta, jog namo priežiūra buvo vykdoma vadovaujantis teisės aktais ir 2013 m. spalio 24 d. parengtu Daugiabučio gyvenamo namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų aprašu, kuris parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. D1-895 (su vėlesniais pakeitimais) patvirtinta forma bei bendrojo naudojimo objektų techninė priežiūra buvo vykdoma Statybos techniniame reglamente STR 1.12.05:2010 „Privalomieji daugiabučių gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, patvirtinto aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351 (su vėlesniais pakeitimais), numatytais reikalavimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 831 patvirtintais Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatais bei kitais LR įstatymais ir teisės aktais. (t. 1, b. l. 167, 172). UAB „Šiaulių būstas“ 2016 m. vasario 4 d. rašte užfiksuota, jog bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifas apskaičiuojamas, vadovaujantis 2015 m. birželio 25 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos patvirtintu sprendimu Nr. T-l 85; Bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros tarifas apskaičiuojamas vadovaujantis 2012 m. gegužės 21 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos patvirtintu sprendimu Nr. T-153 ir vėlesniais jo pakeitimais; Privalomųjų kaupimo lėšų namui atnaujinti tarifas apskaičiuojamas vadovaujantis 2015 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 390 (t. 1, b. l. 60).

38Dėl pastato, adresu ( - ), Šiauliai, administravimo teisėtumo

3916.

40Nagrinėjamoje byloje atsakovas tiek atsiliepime į ieškinį, tiek atsakovo atstovas teismo posėdžio metu, nesutikdamas su ieškinio reikalavimais nurodė, jog ieškovas neturi teisės vykdyti bendrojo naudojimo patalpų, esančių ( - ), Šiauliai, administravimo veiklos, nes, pasak atsakovo, ieškovas turi teisę administruoti, tik ( - ), Šiauliai, esančius tris gyvenamuosius butus.

4117.

42Administravimas - tai asmens, kuris administruoja kitam asmeniui nuosavybės teise priklausantį turtą, veikla (CK 4.236 straipsnio 1 dalis). Administravimas nustatomas teismo nutartimi, įstatymu arba sandoriu, CK numatytais atvejais - gali būti nustatomas administraciniu aktu (CK 4.236 straipsnio 2 dalis), o turto administratoriumi gali būti fizinis ar juridinis asmuo, kuriam teisės aktai leidžia teikti administravimo paslaugas (CK 4.237 straipsnio 1 dalis). Turto administravimo nustatymas - vienas iš bendrosios dalinės nuosavybės teisių įgyvendinimo būdų. Pagal CK 4.239 straipsnio 1 dalį paprastasis turto administravimas yra tuo atveju, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus turtui išsaugoti arba jo naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti. CK 4.84 straipsnio 1 dalyje įvirtinti atvejai, kada yra galimas butų ir kitų patalpų bendrosios dalinės nuosavybės administravimas (toliau – administravimas): 1) butų ar kitų patalpų savininkams neįsteigus gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudarius jungtinės veiklos sutarties; 2) bendriją likvidavus ar nutraukus jungtinės veiklos sutartį.

4318.

44Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. vasario 25 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-53/2014 nurodyta, jog pagal Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 42 punktą viena iš savivaldos funkcijų yra pagal įstatymų nustatytą kompetenciją savivaldybės paskirtų bendrosios nuosavybės administratorių veiklos priežiūra ir kontrolė. Dėl to įstatyme nustatyta, kad administratorius skiriamas savivaldybės mero (valdybos) arba jo (jos) įgalioto atstovo (CK 4.84 straipsnio 2 dalis), o administratoriaus veikia pagal savivaldybės mero (valdybos) patvirtintus nuostatus. Pavyzdinius butų ir kitų patalpų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatus tvirtina Vyriausybė arba jos įgaliota institucija (CK 4.84 straipsnio 3 dalis). Būtent, atsižvelgiant į galiojančias Vietos savivaldos įstatymo nuostatas bei Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 603 (Vyriausybės 2002 m. gegužės 28 d. nutarimo redakcija, galiojanti nuo 2002 m. birželio 1 d.), kuriuo patvirtinti Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniai nuostatai (toliau – Pavyzdiniai nuostatai), reikalavimus, darytina išvada, kad administravimo funkciją atlieka savivaldybės administracijos direktoriaus ar įgalioto asmens sprendimu paskirtas administratorius.

4519.

46Administratorius turtą administruoja CK 4.240 straipsnio pagrindu ir jo veiklai mutatis mutandis taikomos CK IV knygos XIV skyriaus nuostatos (CK 4.84 straipsnio 2, 6 dalys). Administravimo sąvoką apibrėžia Pavyzdinių nuostatų 3 punktas, pagal kurį administravimas – tai butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės paprastasis administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams ir jų naudojimui pagal tikslinę paskirtį išsaugoti. Tai atitinka paprastojo administravimo sąvoką, suformuluotą CK 4.240 straipsnio 1 dalyje. Pagal Pavyzdinių nuostatų 4 punktą pagrindinis administratoriaus uždavinys – įgyvendinti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, taip pat įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo naudojimu ir priežiūra. Administratorius, įgyvendindamas pagrindinį uždavinį, atlieka funkcijas, nustatytas Pavyzdinių nuostatų 5.1–5.11 punktuose. Taigi, jis turi teisę priimti sprendimus dėl gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų įgyvendinimo (Pavyzdinių nuostatų 6.1 punktas), pareikšti ieškinius, susijusius su bendrojo naudojimo objektų funkcionavimu (Pavyzdinių nuostatų 6.3 punktas), sudaryti sutartis su namo bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros ir komunalinių paslaugų teikėjais, taip pat kitas sutartis, susijusias su namo bendrojo naudojimo objektų administravimu (Pavyzdinių nuostatų 6.4 punktas). Viena iš administratoriaus funkcijų yra apskaičiuoti mėnesinius mokesčius už suteiktas paslaugas ir pateikti patalpų savininkams ir valstybės ar savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkams informaciją apie suteiktas paslaugas, jų kainą, tvarkyti mokesčių surinkimo ir naudojimo apskaitą (Pavyzdinių nuostatų 5.7 punktas). Šias funkcijas administratorius atlieka vadovaudamasis Pavyzdinių nuostatų 8 punktu, pagal kurį administratorius proporcingai bendrosios dalinės nuosavybės daliai (patalpų naudingam plotui) apskaičiuoja patalpų savininkų ir nuomininkų, kai nuomojamas savivaldybės būstas, mėnesinius mokesčius, jeigu sutartyse su paslaugų tiekėjais nenustatyta kitaip, ir nustato tokio mokesčio sudėtines dalis. Laikytina, kad Pavyzdiniai nuostatai taikomi tada, kai nuomojamos patalpos yra name, kurio butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimui savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo įgalioto atstovo sprendimu paskirtas bendrosios nuosavybės administratorius.

4720.

48Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog ginčo skolos laikotarpiu, daugiabučio namo (pastato) butų (patalpų) savininkai nebuvo (nėra) įsteigę bendrijos ir nebuvo (nėra) sudarę jungtinės veiklos sutarties, o ieškovas UAB „Mano Būstas Šiauliai“ (buvęs UAB „Šiaulių būstas“ - (tuo metu UAB „Ūkvedys“)) Šiaulių miesto savivaldybės valdybos 2002 m. gegužės 20 d. sprendimo Nr. ( - ) „Dėl daugiabučio namo patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų priežiūros administratoriaus patvirtinimo ir skyrimo“ pagrindu buvo paskirtas daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų priežiūros administratoriumi, tame tarpe ir ( - ). Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu akcentavo, jog minėtu administraciniu aktu ieškovui administruoti buvo perduoti būtent tik trys gyvenamieji butai ir dėl šių aplinkybių laikytina, kad ieškovas pastatą ( - ), Šiauliai, administruoja neteisėtai. Teismas nesutikdamas su šiais atsakovo argumentais pabrėžia, kad 2002 m. gegužės 20 d. Šiaulių miesto savivaldybės valdybos sprendimu Nr. ( - ) pasirinkti daugiabučių namų bendrosios nuosavybės objektų priežiūros administratoriai, o priėmimo – perdavimo aktai sudaromi nebuvo, nes remiantis 1998 m. lapkričio 10 d. daugiabučių gyvenamųjų namų, kuriuose nėra įkurtos savininkų bendrijos, eksploatavimo ir priežiūros sutartimi UAB „Ūkvedys“ (kuris 2010 m. spalio 18 d. sprendimu buvo reorganizuotas jungiant prijungimo būdu prijungiant prie UAB „Atidumas“, UAB „Atidumas“ 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu pakeistas pavadinimas į UAB „Saulės valda“, o iš UAB „Saulės valda“ 2012 m. gegužės 23 d. sprendimu pakeistas į UAB „Šiaulių būstas“ (ginčo skolos laikotarpiu - UAB „Šiaulių būstas“, dabar UAB „Mano Būstas Šiauliai“)) jau eksploatavo ir aptarnavo gyvenamuosius namus (teismas pastebi, jog šioje sutartyje nebuvo išskirti ir nurodyti konkretūs atskiri butai ar administracinės patalpos, tik nurodyta ( - ), Šiauliai), todėl esant šioms nustatytoms aplinkybėms, teismas sprendžia, jog nagrinėtinu atveju ieškovas administravimo veiklą vykdė teisėtai (CPK 185 straipsnis).

4921.

50Be to, ginčo skolos laikotarpiu (nuo 2015 m. birželio 1 d. iki 2017 m. balandžio 31 d.) ieškovo administravimo faktas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre (t. 1, b. l. 93-96, t. 2, b. l. 21) ir ieškovas veikė administracinio akto pagrindu, kuris nėra teismo sprendimu pripažintas negaliojančiu, ar būtų Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu panaikintas ar skirtas kitas pastato administratorius. Atkreiptinas dėmesys, jog atsakovas neginčija šio administracinio akto teisėtumo, tik teigia, jog 2002 m. gegužės 20 d. sprendimu Nr. ( - ) perduoti tik trys gyvenamieji butai ir todėl ieškovas neturėjo jokio teisinio pagrindo administruoti ginčo pastato. Pažymėtina, jog minėtas administracinis teisės aktas koreliuoja su Šiaulių miesto valdybos 1998 m. spalio 19 d. sprendimu Nr. ( - ), patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės (užsakovo) ir UAB „Ūkvedys” (vykdytojo) 1998 m. lapkričio 10 d. sudaryta Daugiabučių gyvenamųjų namų, kuriuose nėra įkurtos savininkų bendrijos, eksploatavimo ir priežiūros sutartimi, pagal kurią UAB „Ūkvedys” buvo pavesta vykdyti daugiabučių gyvenamųjų namų, kuriuose nėra įkurtos savininkų bendrijos, eksploatavimą ir priežiūrą. Kaip matyti iš byloje esančių įrodymų, atsakovas suprasdamas, jog būtent ieškovas pastato ( - ), Šiauliai, administravimo paslaugas teikia teisėtai, buvo pateikęs ieškinį teismui, kuriuo prašė atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą, kaip praleistą dėl svarbios priežasties ir pripažinti negaliojančiu nuo jos sudarymo momento 1998 m. lapkričio 10 d. Daugiabučių gyvenamųjų namų, kuriuose nėra įkurtos savininkų bendrijos, eksploatavimo ir priežiūros sutarties Priedo Nr. 1 134 punktą, pasirašytos Šiaulių m. savivaldybės ir UAB „Ūkvedys“, kuriuo UAB „Ūkvedys“ buvo perduotas eksploatuoti ir aptarnauti daugiabutis gyvenamasis pastatas, esantis Šiaulių mieste, ( - ), tačiau ieškinys Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 25 d. sprendimu buvo atmestas, o Šiaulių apygardos teismo 2019 m. vasario 25 d. nutartimi minėtas sprendimas buvo paliktas nepakeistas (t. 1, b. l. 151-163). Pastebėtina ir tai, jog atsakovas, nesutikdamas su, pasak, neteisėtu ieškovo pastato ( - ), Šiauliai, administravimu, anksčiau nei iki jo atžvilgiu pradėtos civilinės bylos Nr. Nr. 2-2000-776/2014, kurioje iš esmės buvo reiškiamas analogiškas reikalavimas dėl skolos priteisimo, tik už kitą laikotarpį, nesiėmė jokių veiksmų, siekdamas steigti bendriją ar sudaryti jungtinės veiklos sutartį, kurių pagrindu būtų nutraukta pastato ( - ), Šiauliai, ieškovo administravimo veikla. Šie visi atsakovo veiksmai tik dar kartą patvirtina faktą, jog pats atsakovas supranta, kad ieškovas namo (pastato) ( - ), Šiauliai, administravimo paslaugas teikia teisėtai ir bet kokiu būdu siekia išvengti jam kylančių prievolių, susijusiu su UAB „Mano Būstas Šiauliai“ (buvęs UAB „Šiaulių būstas“).

5122.

52Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog atsakovas, nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-2000-776/2014, kurioje iš esmės buvo reiškiamas analogiškas reikalavimas dėl skolos priteisimo, tik už kitą laikotarpį, nurodė iš esmės tas pačias aplinkybes, jog ieškovas, neva, neturi teisės vykdyti bendrojo naudojimo patalpų, esančių ( - ), Šiauliai, administravimo veiklos. Teismas išnagrinėjęs minėtą bylą 2014 m. liepos 1 d. sprendimu šiuos argumentus atmetė kaip nepagrįstus. Šio sprendimo atsakovas neskundė ir šiuo metu jis yra įsiteisėjęs. Pažymėtina, kad aiškindamas CPK normas dėl prejudicinių faktų taikymo, kasacinis teismas laikosi šių pagrindinių nuostatų: prejudiciniais faktais laikytinos kitoje byloje įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytos aplinkybės; prejudicinių faktų galią tokios aplinkybės turi tik tuo atveju, kai abiejose bylose bet kokiu procesiniu statusu dalyvauja tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisinius padarinius ir nedalyvavusiems byloje asmenims; pirmesnėje civilinėje byloje nustatyti faktai pripažintini prejudiciniais tik tada, kai jie toje byloje buvo įrodinėjimo dalykas ar bent jo dalis, svarbu, kad įrodinėjamas faktas būtų reikšmingas abiejose bylose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-203/2007; Nr. 3K-3-37/2008; Nr. 3K-3-306/2010; Nr. 3K-3-282/2012; kt.). Taigi, prejudicinių faktų taisyklės taikymui reikšminga ne tik tai, kad sprendimas įsiteisėjęs, priimtas byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, bet ir tai, jog pirmesnėje byloje nustatyti faktai buvo tos bylos įrodinėjimo dalykas ar bent jo dalis. Atsižvelgiant į tai, kad civilinėje byloje Nr. 2-2000-776/2014, 2014 m. liepos 1 d. sprendimu teismas pripažino, kad ieškovas pastatą, esantį adresu ( - ), Šiauliai, administravo Šiaulių miesto savivaldybės valdybos 2002 m. gegužės 20 d. sprendimo Nr. ( - ) pagrindu, administravo veikla vykdyta teisėtai, bei atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo teismo aiškinimą dėl CPK prejudicinių faktų, dar kartą paneigia atsakovo argumentus apie tai, kad ieškovas neturėjo teisės vykdyti bendrojo naudojimo patalpų, esančių ( - ), Šiauliai, administravimo veiklos.

5323.

54Atsakovo UAB „Talša“ direktorius H. E. teisme teigė, kad stogą bei kitus mazgus (vandens, dujų, šilumos), laiptines remontuoja ir prižiūri UAB „Talša“ ir atsakovo ieškovas patalpoms jokių paslaugų nesuteikė. Atkreiptinas dėmesys, jog byloje taip pat nėra jokių duomenų apie kito administratoriaus galimai vykdomą veiklą ginčo pastato atžvilgiu, o atsakovas, teigdamas, jog ginčo laikotarpiu pastato atitinkamų dalių administravimo paslaugas organizavo ir vykdė pats kaip patalpų savininkas, nepateikė jokių tai patvirtinančių įrodymų (CPK 178, 185 straipsniai), o kita vertus, atsakovas nepateikė įrodymų, jog jis būtų patyręs kokių nors išlaidų, o vykdyti darbai buvo suderinti su ieškovu ir ieškovas būtų išreiškęs valią tokių darbų vykdymui. Įvertinus ir šias aplinkybes, teismas tik dar kartą sprendžia, kad ieškovas UAB „Mano Būstas Šiauliai“ (buvęs UAB „Šiaulių būstas“) teisėtai ir pagrįstai vykdė pastato ( - ), Šiauliai, administravimo veiklą.

55Dėl ieškovo teikiamų paslaugų ir atsakovo pareigos atsiskaityti už suteiktas paslaugas

5624.

57Atsakovas savo nesutikimą su ieškiniu taip pat grindžia tuo, jog ieškovas realiai jokių paslaugų atsakovui nesuteikė, o visus einamus remontus vykdė pats atsakovas.

5825.

59Atkreiptinas dėmesys, jog civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Ieškovas, įrodinėdamas faktinį namo (pastato) ( - ), Šiauliai, administravimą pateikė į bylą PVM sąskaitas-faktūras už ginčo laikotarpį (t. 1, b. l. 47, 54-56, 58-59, 62, 64-75, 78-79), UAB „Šiaulių būstas“ 2014 m. spalio 22 d. apžiūros aktą, 2015 m. gegužės 11 d. organizuojamos kainų apklausos konkursų sąlygas, protokolą dėl rangovo darbams atlikti pasirinkimo, lokalines sąmatas, pasiūlymą, 2015 m. gegužės 29 d. administratoriaus sprendimą dėl namo ( - ), Šiauliai, dalies stogo dangos ir dalinio fasado remonto, rangos sutartį, 2015 m. rugpjūčio mėnesį atliktų darbų priėmimo perdavimo aktą, PVM sąskaitą – faktūrą Nr. ( - ), raštą dėl atsiskaitymo už atliktus darbus pagal rangos darbų sutartį, kurie pagrindžia namo ( - ), Šiauliai, stogo ir fasado darbų atlikimą (t. 1, b. l. 34-35, 36-37, 38, 39, 40, 41, 42, 43-46, 49-50, 51, 91, 92), bei kitus įrodymus (t. 1, b. l. 173-180, 181, 182-193, 194, 195-199), patvirtinančius, jog ieškovas faktiškai ir realiai vykdė ir teikė atsakovui bei kitiems pastato patalpų savininkams administravimo paslaugas. Taigi ieškovui pateikus į bylą su administravimo veikla namui (pastatui) ( - ), Šiauliai susijusius dokumentus, patvirtinančius faktinį komunalinių, bendrosios priežiūros paslaugų suteikimą, vien atsakovo neigimo, jog ieškovas paslaugų neteikė, administravimas vyko tik dokumentuose ir t. t., konkrečiai neįvardijant, kurie ieškovo paskaičiavimai yra neteisingi ar prieštaraujantys teisės aktams, jokiomis įrodinėjimo priemonėmis neįrodinėjant tų pačių paslaugų apmokėjimo kitiems jas suteikusiems asmenims (CPK 12, 178 straipsniai), aiškiai nepakanka. Aptartų įrodymų, taip pat ieškovo pateiktos sutarties, sudarytos su konkrečiu paslaugos tiekėju (dėl stogo remonto darbų atlikimo) ir kitų dokumentų pakanka pagal tikimybių pusiausvyros principą daryti išvadai, kad ieškovas atsakovui paslaugas teikė, o atsakovui kyla pareiga už jas apmokėti, tuo tarpu mėginimas šios pareigos visiškai išvengti, gali būti vertinamas kaip siekis bendrąsias išlaidas perkelti tiems gyvenamųjų ar negyvenamųjų patalpų savininkams, kurie sąžiningai vykdė tokias bendraturčiams tenkančias pareigas.

6026.

61Pažymėtina, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-570/2014) yra konstatavęs, jog atsakovas, teigdamas, kad vien sąskaitos pateikimas asmeniui nepagrindžia pareigos ją apmokėti, o savo reikalavimo pagrindą turi įrodyti šalis, kuri reikalauja atitinkamą sumą priteisti, bendrąja prasme yra teisus. Tačiau teismas pažymi, kad nagrinėjamoje byloje be PVM sąskaitų faktūrų ir apyvartos žiniaraščių, ieškovas pateikė ir kitus rašytinius įrodymus: bendrosios nuosavybės objektų aprašą, gyvenamojo namo techninės priežiūros žurnalą, kuriame įrašyta, jog nėra skelbimo lentos, prateka stogas, palėpėje daug šiukšlių ir pan., sudarytą rangos sutartį. Dėl to iš atitinkamus faktus patvirtinančių įrodymų viseto negalima teigti, kad ieškovas neatliko jokių administravimo ir techninės priežiūros darbų.

6227.

63Taigi, teismas, išanalizavęs faktinio paslaugų teikimo klausimą ir atsižvelgdamas į formuojamą teismų praktiką, prieina prie išvados, jog ieškovo argumentai bei pateikti įrodymai patvirtina, kad šias funkcijas (pastato ( - ), Šiauliai, administravimą) vykdė būtent jis, o ne kuris kitas asmuo, todėl atsakovo argumentai, kad stogas ir rūsys bei pirmo aukšto bei ketvirto aukšto laiptinė yra būtent UAB „Talša“ nuosavybėje ir kiti namo savininkai nežino kaip į juos įeiti ir jie neįeis, nes yra užrakinta, stogą bei kitus mazgus (vandens, dujų, šilumos), laiptines remontuoja ir prižiūri UAB „Talša“, o ieškovas jokių darbų pastate neatliko, tik prikabino šiukšliadėžes, yra nepagrįsti ir neįrodyti (CPK 185 straipsnis). Pažymėtina ir tai, jog teisme apklausta liudytoja R. A. tik dar kartą patvirtino faktą, jog būtent ieškovas vykdė pastato priežiūrą ir jį aptarnavo, t. y. dėl stogo darbų nurodė, kad buvo gauti gyventojų skundai, buvo surašytas savivaldybės aktas, kad reikia padaryti stogo remontą; ant stogo nepateko, tad teko keltis ant stogo su bokšteliu, tuomet buvo padarytos nuotraukos, surašytas aktas; buvo pažeistos skardos, pro kurias bėgo vanduo ir pažeistas karnizo tinkas; taip pat nuo stogo valė bendrus užsikišusius kanalus. Be to, liudytoja R. A. teisme paaiškino, kad jeigu nepatenka į patalpas, tai pastatą apžiūri tik iš išorės, kolonas, sienas, pamatus ir t.t ., o tuomet kiekvieno patalpų savininko reikalas yra pranešti ieškovui jei yra kažkas negerai; vandentiekio sistemų, nuotekų, dujų, neapžiūri, nes jie yra konkrečiose privačiose patalpose, ir tik pagal gyventojų prašymus šiuos mazgus žiūrėdavo ir jei būdavo poreikis juos ir tvarkydavo pažeidimus. Šios liudytojos R. A. nurodytos aplinkybės tik dar kartą paneigia atsakovo argumentus, jog ieškovas pastato priežiūros ir administravimo paslaugų neteikė, o visą tai atliko pats atsakovas.

6428.

65Atsakovui UAB „Talša“ nuo 2005 m. balandžio 25 d. priklauso ( - ) pastato dalys – Administracinio su gyvenamaisiais butais, unikalus Nr. ( - ), 1993 m. sausio 7 d. Savivaldybės tarybos sprendimo Nr. ( - ), 1993 m. balandžio 1 d. priėmimo – perdavimo akto, 2004 m. balandžio 18 d. pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ( - ), 2004 m. kovo 18 d. priėmimo – perdavimo akto, 2005 m. sausio 5 d. pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ( - ), 2005 m. sausio 5 d. priėmimo – perdavimo akto pagrindu (t. 1, b. l. 93-96). Todėl atsakovui, kaip patalpų savininkui, priklauso ir atitinkama bendra dalis pastato su gyvenamaisiais butais, bendro naudojimo patalpų, pagrindinių namo konstrukcijų, bendrojo naudojimo mechaninės, elektros, sanitarinės–techninės ir kitokios įrangos (CK 4.82 straipsnio 1 dalis). Atsakovui ir kitiems patalpų ir butų savininkams kyla įstatyminė pareiga nustatytomis formomis bendrojo naudojimo objektus valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti (CK 4.83 straipsnio 3 dalis). Atsakovas privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas (CK 4.82 straipsnio 3 dalis), administravimo išlaidas (CK 4.84 straipsnio 9 dalis). Administratorius savo prievoles privalo vykdyti apdairiai, sąžiningai ir tik naudos gavėjo interesais. Administratorius negali jam suteiktų teisių panaudoti savo asmeniniams poreikiams ar trečiųjų asmenų poreikiams tenkinti (CK 4.242 straipsnio 2 dalis).

6629.

67Pagrindinis administratoriaus uždavinys – įgyvendinti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų naudojimu ir priežiūra (Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1422 redakcija galiojusi iki 2015 m. lapkričio 6 d., 8 punktas (https://paskirtis.lt/wp-content/uploads/2014/05/But%C5%B3-ir-kit%C5%B3-patalp%C5%B3-savinink%C5%B3-bendrosios-nuosavyb%C4%97sadministravimo-nuostatai.pdf)).

6830.

69Pagrindinis administratoriaus uždavinys – administruoti namo bendrojo naudojimo objektus – užtikrinti jų priežiūrą pagal teisės aktų nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, įgyvendinti namo butų ir kitų patalpų savininkų su bendrąja nuosavybe susijusius sprendimus ir pavedimus, priimtus Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, jiems atstovaujant (Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų, patvirtintų Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 831, 3 punktas).

7031.

71Kaip nustatyta iš byloje esančių dokumentų, prievolė atsiskaityti šiuo atveju atsakovui atsirado įstatymo (CK 4.82 straipsnio 3 dalis), 1998 m. lapkričio 10 d. Daugiabučių gyvenamųjų namų, kuriuose nėra įkurtos savininkų bendrijos, eksploatavimo ir priežiūros sutarties bei administracinio akto – 2002 m. gegužės 20 d. Šiaulių miesto savivaldybės valdybos sprendimo dėl daugiabučio namo patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų priežiūros administratoriaus patvirtinimo ir skyrimo Nr. ( - ), pagrindu. CK 4.82 straipsnio 3 dalis numato, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. CK 4.84 straipsnio 9 dalis numato, kad administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje. Be to, administratorius proporcingai patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės daliai kas mėnesį apskaičiuoja šiuos mokėjimus ir įmokas: už namo bendrojo naudojimo objektų administravimą; už namo (išskyrus šildymo ir karšto vandens sistemą ir liftus) techninę priežiūrą; už namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą (eksploatavimą) ir kt. (Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1422 redakcija galiojusi iki 2015 m. lapkričio 6 d., 12 punktas; Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų, patvirtintų Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 831, 8 punktas). Administratoriui teikiant pastato priežiūros paslaugas, administravimo mokestis pagal patvirtintą tarifą apskaičiuojamas ir paskirstomas patalpų savininkams. Ši pareiga realizuojama administratoriui pateikiant sąskaitas ar pranešimus apmokėjimui, kuriose nurodomi mokėtini už konkrečią paslaugą tarifai bei tos paslaugos kaina. Administratoriui nustatytas ir įpareigojimas vykdyti įvardintų mokesčių surinkimo bei naudojimo apskaitą, kontroliuoti jų mokėjimą.

7232.

73Kaip matyti iš byloje esančių įrodymų, ginčo skolos laikotarpiu (mokesčių nemokėjimo laikotarpis nuo 2015 m. birželio 1 d. iki 2017 m. balandžio 31 d.) ieškovas kiekvieną mėnesį išrašinėjo atsakovui PVM sąskaitas-faktūras už suteiktas paslaugas – bendrojo naudojimo objektų administravimą, eksploatavimą ir priežiūrą. Ieškovas atsakovui pateikdavo pranešimus įvykdyti prievolę, tačiau atsakovas už suteiktas paslaugas pagal išrašytas sąskaitas neatsiskaitė ir liko skolingas ieškovui iš viso 8166,26 Eur.

7433.

75Nors ieškovo atstovas UAB „Talša“ direktorius H. E. teismo posėdžio metu teigė, kad stogo niekas neremontavo, tik 1,5 kv. m jo padažė, stogo remonto kaina yra labai išpūsta, tačiau atstovas nepateikė jo argumentus patvirtinančių įrodymų, jog kaina buvo pernelyg didelė (CPK 178, 185 straipsniai). Priešingai, ieškovas į bylą pateikė įrodymus, patvirtinančius, jog dėl stogo darbų buvo organizuojamas kainų apklausos konkursas (t. 1, b. l. 36), ieškovas rangovu pasirinko mažiausią stogo darbų kainą pasiūliusią įmonę (t. 1, b. l. 38), todėl nebelieka abejonės, jog darbų kaina neatitiko tuo metu galiojančių darbų kainos ir darbai atlikti pernelyg brangiai ar pan., todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo proporcingai jo turto daliai išlaidas už stogo remontą yra teisėtas ir pagrįstas.

7634.

77Atkreiptinas dėmesys, jog teismo posėdžio metu atsakovo UAB „Talša“ atstovas R. J. teigė, jog ieškovas skaičiuoja mokesčius nuo bendro ploto, o turėtų būti skaičiuojama tik nuo bendro naudojimo patalpų ploto. Nesutikdamas su tokiais argumentais teismas pažymi, kad sprendimo 31 punkte jau buvo paminėta, jog įstatymo leidėjas aiškiai numato, jog administratorius proporcingai patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės daliai kas mėnesį apskaičiuoja šiuos mokėjimus ir įmokas. Iš byloje esančių įrodymų akivaizdu, jog administratorius būtent tokiu principu ir skaičiavo atsakovui administravimo, techninės priežiūros bei kitas išlaidas, nes atsakovui nuosavybės teise priklauso ( - ) dalys pastato ( - ), Šiauliai. Be to, nustatyta ir atsakovas nepaneigė, jog ieškovo taikyti tarifai, nurodyti mokesčių už paslaugas rodmenyse, atitinka taikytinus įkainius, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo proporcingai jo turto daliai išlaidas už administravimą ir namo techninę priežiūrą yra teisėtas ir pagrįstas ir nėra pagrindo išvadai, jog ieškovo atsakovui pateiktos PVM sąskaitos-faktūros yra neteisingos ir kad atsakovas jų neprivalo apmokėti.

7835.

79Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Ieškovas vykdė administraciniu aktu jam pavestas pastato, esančio ( - ), Šiauliai, bendrosios dalinės nuosavybės administravimo paslaugas, todėl atsakovui atsirado pareiga už suteiktas paslaugas atsiskaityti.

8036.

81Bylos nagrinėjimo metu kilo ginčas iki kada ieškovas vykdė administravimo ir pastato techninės priežiūros veiklą. Teismo posėdžio metu atsakovo UAB „Talša“ atstovas R. J. teigė, jog jeigu žiūrėti, kad ieškovas buvo administratorius, tai atsižvelgtina į tai, kad UAB „Talša“ jungtinės veiklos sutartį įregistravo 2017 m. kovo 6 d., o CK aiškiai pasakyta, jog pagal CK 4.84 straipsnio 10 dalį, jog administravimas pasibaigia šio kodekso 4.250 straipsnyje nustatytais pagrindais, taip pat įregistravus gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatus arba sudarius jungtinės veiklos sutartį, ir šiame straipsnyje nėra nurodyta, jog reikia kažką perdavinėti ar dar kažkaip, ir nereikia jokio perdavimo akto, todėl ieškovo administravimo veiklos terminas būtent ir baigiasi nuo jungtinės veiklos sutarties įregistravimo - 2017 m. kovo 6 d..

8237.

83Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų, patvirtintų Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 831, 17 punkte įtvirtinta, jog administravimas baigiasi atsiradus CK 4.250 straipsnyje nurodytoms aplinkybėms, o 7.11 punkte nustatyta, jog per 30 dienų nuo administravimo pabaigos administratorius turi pateikti savo veiklos, susijusios su administruojamu namu, ataskaitą savivaldybės vykdomajai institucijai, patalpų savininkams ir namo bendrojo naudojimo objektų valdymą perimančiam asmeniui (daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijai ar jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotam asmeniui, ar kitam administratoriui), perduoti turtą jo buvimo vietoje, patalpų savininkų sukauptas lėšas, pagal Nuostatų 4 punktą rengtus ir saugotus dokumentus, taip pat grąžinti viską, ką gavo vykdydamas pareigas, išskyrus atlyginimą už administravimą ir (ar) kitas teisėtai teiktas paslaugas; perdavimas įforminamas perdavimo aktu, kurį pasirašo perduodančios ir priimančios šalių atstovai; iki perdavimo akto pasirašymo dienos administratorius atlieka jam priskirtas funkcijas. CK 4.84 straipsnio 10 punkte įtvirtinta, kad administravimas pasibaigia šio kodekso 4.250 straipsnyje nustatytais pagrindais, taip pat įregistravus gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatus arba sudarius jungtinės veiklos sutartį. Taigi, pasibaigus administravimui ir sudarius jungtinės veiklos sutartį administratoriui kyla turto administravimo pabaigos pasekmės, kurios nustatytos CK 4.252 straipsnyje, kurio 1 dalis numato, jog pasibaigus administravimui, administratorius turi pateikti ataskaitą jį paskyrusiam asmeniui (institucijai), naudos gavėjui, taip pat kitiems administratoriams, perduoti turtą jo buvimo vietoje bei grąžinti viską, ką gavo vykdydamas pareigas, išskyrus atlyginimą už administravimą.

8438.

85Visų pirma atkreiptinas dėmesys, jog atsakovas UAB „Talša“ jungtinės veiklos sutartį sudarė dar 2015 m. rugsėjo 11 d., kuri Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. kovo 14 d. sprendimu pripažinta negaliojančia nuo jos sudarymo momento (t. 1, b. l. 82-89), o ją VĮ Registrų centras įregistravo (ji buvo išviešinta) tik 2017 m. kovo 7 d., t. y. praėjus daugiau nei po pusantrų metų (t. 1, b. l. 94), bei apie jos įregistravimą (t. .y. egzistavimą) ieškovui pranešta ne tuoj pat, o ieškovas pranešimą apie jungtinės veiklos sutarties įregistravimą gavo 2017 m. kovo 27 d., būtent nuo šio laiko ieškovui ši sutartis tapo žinoma (t. 1, b. l. 76), t. y. dar praėjus 20 dienų. Minėtame pranešime pats atsakovas ieškovo reikalavo parengti priėmimo ir perdavimo aktą bei atlikti veiksmus, numatytus administravimo nuostatuose, o tai paneigia paties atsakovo atstovo teisme išsakytą poziciją, jog CK nurodyta, jog reikia kažką perdavinėti ar dar kažkaip ir nereikia jokio perdavimo akto. Iš ( - ), Šiauliai, namo bendrojo naudojimo objektų ir nepanaudotų atskaitomų lėšų namo bendrojo naudojimo objektams remontuoti, rekonstruoti ar kitaip tvarkyti perdavimo – priėmimo akto matyti, jog jis šalių pasirašytas 2017 m. gegužės 15 d. (t. 1, b. l. 80). Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų, patvirtintų Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 831, 7.11 punktas įvirtina konkretų 30 dienų terminą nuo administravimo pabaigos pateikti dokumentus bei turtą ir t. t.. Esant šiam teisiniam reguliavimui išeitų, jog perdavimo – priėmimo aktas turėjo būti pasirašytas iki 2017 m. balandžio 27 d., o nagrinėtinu atveju pasirašytas - 2017 m. gegužės 15 d., šiek tiek praleidus nustatytą terminą. Tačiau teismas, įvertindamas atsakovo veiksmus, jog sudaryta jungtinės veiklos sutartis VĮ Registrų centre įregistruota praėjus daugiau nei pusantrų metų po jos sudarymo, apie jos įregistravimą ieškovui pranešta dar praėjus 20 dienų nuo įregistravimo (tokie atsakovo veiksmai rodo, jog atsakovas buvo gana pasyvus), todėl teismas sprendžia, jog pavėluotas perdavimo – priėmimo akto pasirašymas (pradelsta 18 dienų) neeliminuoja atsakovo pareigos sumokėti ieškovui skolos už suteiktas paslaugas, būtent ir už pilną 2017 m. balandžio mėnesį. Pažymėtina ir tai, jog ieškovas nebereikalauja atsakovo sumokėti jam už suteiktas paslaugas už laikotarpį nuo 2017 m. gegužės 1 d. iki 2017 m. gegužės 15 dienos.

8639.

87Be to, nagrinėjamos bylos kontekste taip pat atkreiptinas dėmesys, jog ieškovo ginčo pastato administravimo pabaigą lėmė atsakovo UAB „Talša“ sudaryta 2015 m. rugsėjo 11 d. jungtinės veiklos sutartis, kuri Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. kovo 14 d. sprendimu pripažinta negaliojančia nuo jos sudarymo momento (t. 1, b. l. 82-89). Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų, patvirtintų Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 831, 7.11 punktas nustato, jog iki perdavimo akto pasirašymo dienos administratorius atlieka jam priskirtas funkcijas. Remiantis šia nuostata iki perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ieškovas atsakingai ir teisėtai prižiūrėjo namą (pastatą) ( - ), Šiauliai, ir dar 2017 m. balandžio 25 d. atliko statinio būklės nuolatinį stebėjimą (pakitimų nepastebėta) (t. 1, b. l. 197). Įvertinus nustatytas aplinkybes, darytina išvada, jog nutraukus pastato administravimą jungtinės veiklos sutarties pagrindu, poreikis užtikrinti bendrojo naudojimo objektų, t. y. namo (pastato) bendrojo naudojimo patalpų, pagrindinių namo (pastato) konstrukcijų bei bendrojo naudojimo inžinierinės įrangos nuolatinę techninę priežiūrą, atlikti namo (pastato) bendrojo naudojimo objektų remonto ir kitokius tvarkymo darbus, būtinus namo (pastato) bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomiesiems reikalavimams įgyvendinti, atlikti namo (pastato) bendrojo naudojimo objektų avarijų likvidavimo ir lokalizavimo darbus, iki perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos, neabejotinai egzistavo, todėl teismas sprendžia, jog ieškovas UAB „Mano Būstas Šiauliai“ (buvęs UAB „Šiaulių būstas“) teisėtai ir pagrįstai vykdė pastato ( - ), Šiauliai, administravimą iki perdavimo akto pasirašymo dienos, kadangi nesant kito atsakingo asmens, galėjo kilti grėsmė pastato saugumui, atsirasti žala pastato savininkams ir tretiesiems asmenims ir tokią pareigą numato teisės aktai (CPK 185 straipsnis). Todėl ieškovo reikalavimas dėl skolos priteisimo tenkintinas, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 8166,26 Eur skola.

8840.

89CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1-2 dalys nustato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio; kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Todėl iš atsakovo priteistinos ieškovui 6 (šešių) procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 8166,26 Eur sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2019 m. vasario 20 d., iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

90Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

9141.

92Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo UAB „Talša“ ieškovui priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Pagal CPK 79 straipsnio 1 dalį, bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, o pagal CPK 88 straipsnio 1 dalį, prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos ir išlaidos teisinei pagalbai apmokėti bei kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos. Ieškovas, kreipdamasis į teismą sumokėjo 184,00 Eur žyminį mokestį (t. 1, b. l. 102), taip pat patyrė 1050,00 Eur išlaidas už teisines paslaugas ruošiant ieškinį, pasiruošiant teismo posėdžiui bei atstovavimą teisme, kurios neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (t. 1, b. l. 142-143, t. 2, b. l. 25-26, 27), todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 1234,00 Eur bylinėjimosi išlaidos.

9342.

94Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos byloje yra 3,32 Eur, todėl ieškinį patenkinus, jos valstybei priteistinos iš atsakovo (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 1 dalis).

95Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 260 straipsniu, 263 - 265 straipsniais, 268 - 270 straipsniais, 279 straipsniu,

Nutarė

96Ieškinį patenkinti visiškai.

97Priteisti iš atsakovo UAB „Talša“ (į. k. 144806535) ieškovui UAB „Mano Būstas Šiauliai“ (144619514) 8166,26 Eur (aštuonis tūkstančius vieną šimtą šešiasdešimt šešis eurus 26 centus) skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 8166,26 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2019 m. vasario 20 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 1234,00 Eur (vieną tūkstantį du šimtus trisdešimt keturis eurus) bylinėjimosi išlaidas.

98Priteisti iš atsakovo UAB „Talša“ (į. k. 144806535) valstybei 3,32 Eur (tris eurus 32 centus) procesinių dokumentų siuntimo išlaidas (gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

99Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmuose.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Irma... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Ginčo esmė, byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimai... 5. 1.... 6. Ieškovas UAB „Mano Būstas Šiauliai“ (buvęs pavadinimas – UAB... 7. 2.... 8. Ieškovas ieškinyje nurodė, jog 2010 m. spalio 18 d. sprendimu UAB... 9. 3.... 10. Nurodė, kad atsakovas UAB „Talša” yra ( - ) dalių pastato -... 11. 4.... 12. Dėl sumos, priskaičiuotos už stogo dangos ir dalies fasado remontą,... 13. 5.... 14. Ieškovas teikdamas gyvenamojo namo, ( - ), Šiauliai, administravimo,... 15. 6.... 16. Ieškovo atstovas advokatas Henrikas Oseckis bylą nagrinėjant teismo... 17. 7.... 18. Atsakovas UAB „Talša“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame... 19. 8.... 20. Papildomai nurodė, kad nuo UAB „Talša“ pastato, esančio ( - ),... 21. 9.... 22. UAB „Šiaulių būstas“ teigia, kad 4251,70 Eur skola už dalies stogo... 23. 10.... 24. Atsakovo UAB „Talša“ atstovas R. J. teismo posėdžio metu prašė... 25. 11.... 26. Atsakovo UAB „Talša“ atstovas direktorius H. E. teismo posėdžio metu... 27. 12.... 28. Liudytoja R. A. teismo posėdžio paaiškino, kad, atlikdama ( - ), Šiauliai,... 29. Teismas... 30. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 31. Faktinės bylos aplinkybės... 32. 13.... 33. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, ieškovo ir atsakovo atstovų... 34. 14.... 35. Iš Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. liepos 1 d. sprendimo civilinėje... 36. 15.... 37. Ieškovas atsakovo įsiskolinimą grindžia atsakovui pateiktose sąskaitose... 38. Dėl pastato, adresu ( - ), Šiauliai, administravimo teisėtumo... 39. 16.... 40. Nagrinėjamoje byloje atsakovas tiek atsiliepime į ieškinį, tiek atsakovo... 41. 17.... 42. Administravimas - tai asmens, kuris administruoja kitam asmeniui nuosavybės... 43. 18.... 44. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. vasario 25 d. nutartyje civilinėje... 45. 19.... 46. Administratorius turtą administruoja CK 4.240 straipsnio pagrindu ir jo... 47. 20.... 48. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog ginčo skolos laikotarpiu, daugiabučio namo... 49. 21.... 50. Be to, ginčo skolos laikotarpiu (nuo 2015 m. birželio 1 d. iki 2017 m.... 51. 22.... 52. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog atsakovas, nagrinėjant civilinę bylą Nr.... 53. 23.... 54. Atsakovo UAB „Talša“ direktorius H. E. teisme teigė, kad stogą bei kitus... 55. Dėl ieškovo teikiamų paslaugų ir atsakovo pareigos atsiskaityti už... 56. 24.... 57. Atsakovas savo nesutikimą su ieškiniu taip pat grindžia tuo, jog ieškovas... 58. 25.... 59. Atkreiptinas dėmesys, jog civiliniame procese galiojantis rungimosi principas... 60. 26.... 61. Pažymėtina, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo... 62. 27.... 63. Taigi, teismas, išanalizavęs faktinio paslaugų teikimo klausimą ir... 64. 28.... 65. Atsakovui UAB „Talša“ nuo 2005 m. balandžio 25 d. priklauso ( - ) pastato... 66. 29.... 67. Pagrindinis administratoriaus uždavinys – įgyvendinti įstatymų ir kitų... 68. 30.... 69. Pagrindinis administratoriaus uždavinys – administruoti namo bendrojo... 70. 31.... 71. Kaip nustatyta iš byloje esančių dokumentų, prievolė atsiskaityti šiuo... 72. 32.... 73. Kaip matyti iš byloje esančių įrodymų, ginčo skolos laikotarpiu... 74. 33.... 75. Nors ieškovo atstovas UAB „Talša“ direktorius H. E. teismo posėdžio... 76. 34.... 77. Atkreiptinas dėmesys, jog teismo posėdžio metu atsakovo UAB „Talša“... 78. 35.... 79. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 80. 36.... 81. Bylos nagrinėjimo metu kilo ginčas iki kada ieškovas vykdė administravimo... 82. 37.... 83. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų,... 84. 38.... 85. Visų pirma atkreiptinas dėmesys, jog atsakovas UAB „Talša“ jungtinės... 86. 39.... 87. Be to, nagrinėjamos bylos kontekste taip pat atkreiptinas dėmesys, jog... 88. 40.... 89. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 90. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 91. 41.... 92. Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo UAB „Talša“ ieškovui... 93. 42.... 94. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos byloje yra 3,32 Eur, todėl ieškinį... 95. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 96. Ieškinį patenkinti visiškai.... 97. Priteisti iš atsakovo UAB „Talša“ (į. k. 144806535) ieškovui UAB... 98. Priteisti iš atsakovo UAB „Talša“ (į. k. 144806535) valstybei 3,32 Eur... 99. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali būti...