Byla 2A-407-275/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Danutės Kutrienės,

3kolegijos teisėjų Neringos Švedienės ir Petro Jaržemskio,

4sekretoriaujant R.Kurganovaitei,

5dalyvaujant ieškovo atstovėms E.Jasaitei ir B.Petraškaitei, atsakovo atstovei G.Osinaitei,

6viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „SDG“ ir atsakovo UAB „ŽVC“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 26 d. sprendimo priimto civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „SDG“ ieškinį atsakovui UAB „ŽVC“ dėl sutarčių nutraukimo pripažinimo ir atsakovo UAB „ŽVC“ priešieškinį ieškovui UAB „SDG“ dėl skolos priteisimo.

7Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

8I.Ginčo esmė

9Ieškovas UAB „SDG“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti nuomos sutartis 2004-11-09 Nr. N04/025, 2006-06-12 Nr. N 06/039, 2007-05-14 Nr. N07/049 nutrauktomis nuo 2008-04-01. Priteisti iš atsakovo UAB „ŽVC“ ieškovo sumokėta žyminį mokestį – 123 Lt. Nurodė, kad su atsakovu 2004-11-09, 2006-06-12 ir 2007-05-14 buvo sudarytos trys nuomos sutartys, kuriomis ieškovas išsinuomojo terminuotam laikui (5 metams nuo kiekvienos sutarties sudarymo dienos) biuro patalpas komercinei veiklai, adresu Žirmūnų g. 139, Vilnius. Ieškovui plečiant savo veiklą, 2007 m. pabaigoje ieškovas žodžiu informavo atsakovą apie tai, jog jam reikalingos papildomos patalpos, tačiau atsakovo siūlytos patalpos buvo nesuremontuotos ir netinkamos prekybai. Ieškovas informavo atsakovą apie ketinimą nutraukti nuomos sutartis ir išsikelti. 2008-02-25 raštu Nr. VS-149 atsakovas buvo informuotas apie ketinimą nutraukti sutartis ir išsikelti nuo 2008-03-25. Atsakovas neatsakė. 2008-03-05 raštu Nr. VS-185 ieškovas dar kartą paaiškino, kodėl nutraukiamos sutartys ir, kad, negavus atsakymo iš atsakovo, ieškovas laiko, jog atsakovas neprieštarauja nuomininko valiai. Atsakovas atsakė, kad nesutinka nutraukti sutartis, nes nėra galimybės nutraukti vienašališkai. 2008-04-01 ieškovas išsikėlė iš patalpų ir atidavė atsakovui raktus. Atsakovas atsisakė pasirašyti priėmimo-perdavimo aktus, nes dėl sutarčių nutraukimą prieš terminą nėra susitarta. Atlaisvinus patalpas, ieškovas privalėjo gauti atsakovo sutikimą patekti į patalpas. 2008-04-10 į patalpas atvykęs antstolis užfiksavo, jog 303 kabinetą, kurį nuomavosi ieškovas, yra išsinuomojusi įmonė UAB „D-Link Baltija“, kuri kraustėsi į ieškovo anksčiau nuomotas patalpas. Išsikėlus iš patalpų, ieškovas nusipirko baldus iš atsakovo. 2008-04-10 raštu Nr. S-107 ieškovas informavo atsakovą, kad nuo 2008-04-01 laiko sutartis nutrauktomis vadovaujantis bendru šalių sutarimu. Ieškovas yra tinkamai finansiškai atsiskaitęs su atsakovu už visą sutarčių galiojimo laikotarpį.

10Atsakovas UAB „ŽVC“ pateikė teismui priešieškinį, kuriuo prašė iš ieškovo UAB „SDG“ priteisti 26 379,98 Lt dydžio nesumokėtą nuomos mokestį, mokestį už komunalines paslaugas ir eksploatavimą, taip pat 3 690,47 Lt dydžio delspinigius, 134,84 Lt palūkanų, bylinėjimosi išlaidas ir 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad tarp šalių buvo sudarytos trys negyvenamųjų patalpų nuomos sutartys. Ieškovui (pagal priešieškinį atsakovui) buvo siųstos PVM sąskaitos-faktūros už nuomą ir komunalines paslaugas. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas 2008-04-18 nusipirko nuomojamus baldus, bei į tai, kad UAB „ŽVC“ surado naujus nuomininkus ir nuo 2008-04-28 išnuomojo kitiems nuomininkams pagal 2004-11-09 sutartį ieškovo nuomotas patalpas, nuo 2008-05-12 išnuomojo pagal 2006-06-12 sutartį ieškovo nuomotas patalpas bei nuo 2008-05-28 išnuomojo pagal 2007-05-14 nuomos sutartį ieškovo nuomotas patalpas, atsakovas atsisakė dalies reikalavimų ir atitinkamai išsiuntė pranešimus-grąžinimo pažymas. Kadangi šalys 2004-11-09 ir 2006-06-12 sutartimi buvo susitarusios, kad nuomotojas nuomininko sumokėtą avansą įskaitys kaip mokėjimus už du paskutinius nuomos mėnesius, atsakovas avansinius mokėjimus įskaitė ir mokėjimo už paskutinius nuomos mėnesius nereikalauja.

11II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

12Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2008-11-26 sprendimu ieškovo UAB „SDG“ ieškinį atmetė visiškai. Atsakovo UAB „ŽVC“ priešieškinį patenkino iš dalies. Priteisė atsakovui UAB „ŽVC“ iš ieškovo UAB „SDG“ 7 018,50 Lt skolą už teiktas nuomos paslaugas už laikotarpį nuo 2008-04-01 iki sutarčių nutraukimo, 1 293,02 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2008-05-12) iki teismo sprendimo įvykdymo dienos ir 488,62 Lt bylinėjimosi išlaidų. Likusioje dalyje priešieškinį atmetė. Teismas nurodė, kad ieškovas (nuomininkas) neįrodinėjo sutarties esminio pažeidimo fakto iš atsakovo pusės. Remiantis sutarčių 7.7.2. punktais, kaip pagrindą vienašaliam sutarčių nutraukimui ieškovas nurodė patalpų nebetinkamumą naudotis, nesant prekybos paskirčiai tinkančių patalpų. Pagal nuomos sutarčių 1.2 punktus nuomininkas (ieškovas) įsipareigojo nuomojamas patalpas naudoti administracinėms patalpoms įrengti, jose nevykdant prekybinės veiklos. Ieškovas neįrodinėjo, kad išnuomotos patalpos buvo netinkamos naudoti administraciniais tikslais. Vien ieškovo verslo organizavimo poreikių pasikeitimas nesudaro pagrindo pripažinti patalpų netinkamomis naudotis sutartyse numatytais tikslais. Byloje nustatyta, kad ginčo patalpų nuomininkas UAB ,,SDG” reiškė reikalavimus nuomotojui UAB „ŽVC“ dėl išnuomotų patalpų nepakankamumo ir papildomų patalpų reikalingumo, tačiau susitarimo tarp šalių nepasiekta. Minėtomis nuomos sutartimis nuomotojas neįsipareigojo nuomininkui pareikalavus užtikrinti papildomas patalpas prekybos veiklai. Papildomų patalpų suteikimas nuomininkui prekybinei veiklai būtų traktuojamas kaip atskiras šalių susitarimas dėl visai skirtingo sutarties objekto. Remiantis teisės aktų nuostatomis pagrindinė nuomotojo pareiga yra perduoti nuomininkui sutarties sąlygas ir daikto paskirtį atitinkančios būklės daiktą. Nutraukimo pagrindai turi būti realūs, jų tikrumas įrodytas. Tokios aplinkybės byloje neįrodytos ir nenustatytos. Teismas sprendė, kad ieškovas neįrodė, jog nuomojamos patalpos pasidarė netinkamos naudotis ir todėl remiantis sutarčių 7.7.2. punktais, nuomininkas neturėjo teisės vienašališkai nutraukti nuomos sutartis. Nuomos sutartimis šalys susitarė, kad prieš terminą sutartys gali būti nutrauktos ir šalių susitarimu. Teismas nurodė, kad esant tarp šalių sudarytai rašytinei terminuotai patalpų nuomos sutarčiai, šalių susitarimas nutraukti sutartį prieš terminą šalių susitarimu turi būti išreikštas rašytine forma, atspindinčia abiejų šalių valią. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad nuomotojas (atsakovas) nesutiko nutraukti nuomos sutartis prieš terminą ir pasirašyti priėmimo-perdavimo aktą, taip išreiškiant savo valią, nebent nuomininkas (ieškovas) sumokėtų nuomos mokestį už laikotarpį, likusį iki nuomos termino pabaigos. Susitarimas tarp šalių dėl nuomotojui patirtų nuostolių dėl priešlaikinio sutarčių nutraukimo atlyginimo nepasiektas. Teismas sprendė, kad ieškovas nepagrįstai laikė sutartis nutrauktomis 2008-04-01, remiantis siųstais pranešimais atsakovui, nepasirašius tarpusavio priėmimo-perdavimo aktų, raštu neišreiškiant abiejų šalių valias. Nuomotojas (atsakovas) sutiko, kad nuomos sutartys tarp ieškovo ir atsakovo faktiškai nutrūko atitinkamai 2008-04-28, 2008-05-12 ir 2008-05-28, kai patalpos nuomotojo (atsakovo) buvo išnuomotos kitiems nuomininkams. Teismas pripažino, kad tarp šalių sudarytos terminuotos nuomos sutartys teisėtai laikytinos nutrauktomis prieš terminą minėtomis datomis, ieškovui prašius nutraukti sutartis prieš terminą bei atsakovui sutikus. Teismui nustačius, kad nuomos sutartys tarp šalių nebuvo nutrauktos 2008-04-01 dienai, iš ieškovo priteistinas atsakovo prašomas nesumokėtas nuomos mokestis bei išlaidos už komunalines paslaugas. Remdamasis atsakovo pateiktomis PVM sąskaitomis-faktūromis bei rašytiniais įrodymais, pagrindžiančiais ieškovo sumokėtų įmokų sumą, teismas konstatavo, kad pagal priešieškinyje nurodytas ir prie jo pridėtas PVM sąskaitas-faktūras, atsakovo pateiktą detalią atsiskaitymų lentelę, ieškovas (nuomininkas) atsakovui (nuomotojui) privalo sumokėti nuomos mokestį iš viso 7 018,50 Lt sumai (3 751,27 Lt - PVM sąskaita-faktūra Nr. ŽVC-N0003319 + 3 267,23 Lt - PVM sąskaita-faktūra ŽVC-N0003419) už laikotarpį nuo balandžio 1 dienos iki visų nuomos sutarčių nutraukimo. Atsakovas priešieškinyje nurodė, kad remiantis 2004-11-09 bei 2006-06-12 nuomos sutartimis nuomininko sumokėtas avansas (atitinkamai pagal sutartis 6 241,04 Lt ir 5 089,78 Lt) turi būti įskaitytas už du paskutinius nuomos mėnesius bei pateiktoje detalioje atsiskaitymų lentelėje išskaičiuotas iš reikalaujamų priteisti sumų, todėl atsakovui iš ieškovo priteistas įsiskolinimas už nuomą, įskaičius atėmus avanso dalį. Teismas nurodė, kad vadovaujantis CK 6.258 str. nuostata, kuri nustato netesybas kaip sutartinės atsakomybės formą, nuomos sutarčių 5.1 ir 5.2 punktais, kurie numato, jog jeigu nuomininkas nesumoka pagal sutartį mokėtinų sumų, jis įsipareigoja mokėti 0,1 proc. (pagal 2004-11-09 sutartį), 0,02 proc. (pagal 2006-06-12 sutartį) bei 0,2 proc. (pagal 2007-05-14 sutartį) delspinigių, atsakovui priteistina 1 293,02 Lt delspinigių suma. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007-10-12 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 išaiškino, jog pagal CK 6.73 str. 1 d., kai pareiškiamas reikalavimas atlyginti nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą. Tais atvejais, kai nuostolių suma yra didesnė nei sutartimi nustatytos netesybos, pagal CK 6.73 str. 1 d. priteisiamas nuostolių atlyginimas, apimantis įskaitomų netesybų sumą. Pagal CK 6.210 str. palūkanos kartu yra ir civilinės atsakomybės forma, kurios atlieka kompensacinę funkciją, skirtą apsaugoti kreditoriaus interesus. Skolininkui praleidus piniginės prievolės įvykdymo terminą, kreditorius visada patiria nuostolių negautų pajamų pavidalu. Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes teismas laikė, kad skolininkas nemokėdamas kreditoriui skolos, pinigus naudojo savo tikslams, o atsakovas tuo tarpu patyrė nuostolius palūkanų forma. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad Civilinis kodeksas yra nustatęs tik įskaitines netesybas (delspinigiai, bauda), kurios turi būti įskaitomos į nuostolių atlyginimą (CK 6.73 str. 1 d.). Kadangi atsakovas prašė priteisti ir delspinigius ir palūkanas, kurios laikomos minimaliais nuostoliais, atsakovui priteistina iš viso 1 293,02 Lt suma.

13III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus teisiniai argumentai

14Ieškovas UAB „SDG“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2008-11-26 sprendimą ir priimti naują spendimą bei šioje byloje visiškai netenkinti atsakovo priešieškinio. Priteisti iš atsakovo 264 Lt žyminį mokestį, sumokėtą pateikiant šį apeliacinį skundą. Nurodo, kad teismas sprendime konstatavo, jog ieškovas neįrodinėjo sutarčių esminio pažeidimo fakto iš atsakovo pusės. Apeliantas pabrėžia, jog ieškovas sutartis nutrauktomis prašė pripažinti ne dėl atsakovo kaltės, todėl ir neturėjo jokios pareigos įrodinėti pastarojo kaltės. Teismas netinkamai vertino ir aiškino CK 6.498 str. ir ieškovo su atsakovu pasirašytose nuomos sutartyse numatytus vienašališko sutarties nutraukimo atvejus. Sutartyse numatyta, jog vienašališkai nuomos sutartis nuomininkas gali nutraukti jei išsinuomotos patalpos tampa netinkamomis naudotis. Teismas be pagrindo susiaurino šios normos aiškinimą ir nurodė, jog ieškovas neįrodinėjo, kad išnuomotos patalpos buvo netinkamos naudotis administraciniais tikslais. Tačiau buvo siekiama įrodyti ne patalpų netinkamumą naudotis jomis administraciniais, tikslais, o jos tapo nebetinkamos naudotis ieškovo įmonės veiklai vykdyti apskritai. Ieškovas nesiekė pripažinti, jog išsinuomotos patalpos netinka naudoti administraciniais tikslias, tačiau nurodė, jog tokių patalpų ieškovui neužtenka, o atsakovui nesugebant patenkinti ieškovo poreikių, jos tapo netinkamos visai veiklai vystyti. Ieškovas mano, jog teismas turėtų atsižvelgti į tai, jog jeigu ieškovas būtų priverstas toliau nuomotis minėtas patalpas, būtų suvaržyta jo teisė vykdyti veiklą pagal nustatytą įmonės koncepciją. Jei nuomininkui patalpos tapo netinkamos, jis turi teisę nutraukti nuomos sutartį būtent minėtu pagrindu. Aiškinant šią normą kitaip, būtų pažeistas CK 1.5 str. teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principas, taip pat būtų apribota apelianto galimybė plėsti ir vystyti savo veiklą. Apeliantas nesutinka su teismo išvada, kad nuomos sutartys buvo nutrauktos atitinkamai nuo 2008-04-28, 2008-05-12, 2008-05-28, kai atsakovo buvo išnuomotos kitiems nuomininkams. Ši teismo išvada yra ne tik nepagrįsta, bet ir neatitinka CK 1.5 str. nustatytų principų. Teismas vadovavosi vien atsakovo pozicija ir tuo, jog jis nuo minėtų datų patalpas išnuomavo kitiems asmenims. Tokia teismo pozicija nepagrįsta jokiais teisiniais argumentais. Jei atsakovas ieškovo anksčiau nuomotas patalpas tretiesiems asmenims būtų išnuomavęs žymiai vėliau nei minėtos datos, tuomet ieškovas būtų patyręs dar didesnių nepagrįstų nuostolių. Teismui nebuvo pateikta įrodymų, jog atsakovas minėtas patalpas išnuomavo per įmanomai trumpiausią laiką, taip siekdamas sumažinti kilsiančius nuostolius. Teismo sprendimas naikintinas ir patenkintinas ieškinys. Laikytina, kad nuomos sutartys nutrauktos nuo 2008-04-01, tai yra nuo to momento, kai ieškovas išsikėlė iš nuomojamų patalpų ir atsakovui perdavė visus jų raktus. Atsakovas jau prieš 3 (tris) mėnesius įsėjo atsakovą apie ketinimą išsikraustyti iš patalpų, todėl atsakovas turėjo visas galimybes pradėti ieškoti naujų klientų ir taip sumažinti savo nuostolius. Taip pat reikia atsižvelgti, kad atsakovas visiškai nebandė rasti bendro kompromiso ir tik 2008-04-28 pateiktame rašte „Dėl UAB „SDG“ nuomos sutarčių“ pateikė sąlygas, kuriomis jis sutiktų nutraukti nuomos sutartis, nors jau 2008-04-01 buvo atlaisvintos patalpos, atiduoti nuomojamų patalpų raktai. Taip pat teismas visiškai neatsižvelgė į atsakovo reikalaujamų delspinigių dydį 0,2 proc. Teismo sprendimas prieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotai praktikai, kuria pripažįstama, kad 0,2 proc. delspinigiai, tai sudaro 73 proc. per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (LAT 2002-05-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-721/2002; LAT 2003-11-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1125/2003; LAT 2002-09-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1085/2002; LAT 2003-11-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003 ir kt.). CK 6.71-6.75 str., reglamentuojančiuose netesybas atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau jos negali leisti atsakovui piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (ieškovo) sąskaita. CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nustatyta galimybė sumažinti netesybas yra teismo diskrecinė teisė, kurią teismas turi įgyvendinti siekdamas užtikrinti, kad netesybos nebūtų neprotingai didelės ir nesudarytų pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise.

15Atsakovas UAB „ŽVC“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2008-11-26 sprendimą toje dalyje, kuria priešieškinys patenkintas nepilnai ir jį patenkinti. Priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovo prievolė mokėti kyla ne iš konkrečių sąskaitų-faktūrų, o iš tarp šalių sudarytų nuomos sutarčių. PVM sąskaita-faktūra yra mokestinis dokumentas, kuris sukuria šį mokestinį dokumentą išrašiusiam asmeniui prievolę sumokėti nustatyto dydžio mokestį valstybei, tačiau vien šio dokumento pagrindu civiliniai - teisiniai santykiai tarp šalių neatsiranda (LAT 2003-10-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1040/2003). Šalys sutartyse numatė atsiskaitymo tvarką, kurios nesieja su sąskaitos išrašymu ar pateikimu: sutartyse nurodomas terminas iki kada turi būti sumokėtas nuomos mokestis (2004-11-09 sutarties Nr. N04/025 2.3 p., 2006-06-12 sutarties Nr. N06/039 2.3 p., 2007-05-14 nuomos sutarties Nr. N07/049 2.4 p.). Nors šalys remiasi buhalterinės apskaitos dokumentais, aiškindamos tarpusavio atsiskaitymus, šie buhalterinės apskaitos dokumentai nekeičia civilinių teisinių santykių. Pirmos instancijos teismas nevertino, kad apeliantas mokėjimus paskirstė kitaip nei juos pageidavo paskirstyti ieškovas. Apelianto teisę paskirstyti įmokas nustato CK 6.54 str. Kadangi šalys sutartyse neaptarė gautų įmokų paskirstymo tvarkos, tai kreditorius turi teisę jas paskirstyti laikydamasis įstatymo nustatytos tvarkos nepriklausomai nuo to, kad skolininkas nurodė už ką jis pageidauja mokėti (LAT 2006-02-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-143/2006). Be to, kaip minėta, PVM sąskaita-faktūra civilinių teisinių santykių prasme nėra reikšminga kaip savarankiškas pagrindas piniginei prievolei atsirasti, todėl ir tokio pagrindo įvardijimas vykdant piniginę prievolę, kilusią iš civilinių teisinių santykių, nėra reikšmingas, ir netgi priešingai - ydingas. Apelianto nuomone, pirmos instancijos teismas nepagrįstai atsižvelgė į ieškovo mokėjimo nurodymuose įvardintą mokėjimo paskirtį ir dėl to nepagrįstai sumažino ieškovui priteistinas sumas. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ieškovo atsakovui sumokėtina nuomos mokesčio suma turi atitikti jo sutartinius įsipareigojimus ir būti padidinta nuo 7 018, 5 Lt iki 18 382, 2 Lt. Apeliantas nesutinka, su pirmos instancijos teismo motyvu, kad nuomininkas neprivalo mokėti komunalinių mokesčių, jei jis nesinaudojo patalpomis, nors ir galioja nuomos sutartis. Komunaliniai mokesčiai mokami ir yra skirti patalpoms išlaikyti: bendroms patalpoms prižiūrėti, apšviesti, saugos tarnybai samdyti ir pan., taip pat patalpoms vėdinti ar šildyti ir kt. Komunalinės paslaugos negalėjo būti neteikiamos, nes ieškovas nuomojosi patalpas (kabinetus ir konferencijų salę) pastate, kurioms komunalinių paslaugų teikimas negalėjo būti nutrauktas nenutraukiant jų teikimo kitoms patalpoms, t.y. nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisėtų interesų. Pagal CK 6.493 str. nuomininkas privalo padengti nuomojamo turto išlaikymo išlaidas. Todėl konstatavus faktą, kad nuomos sutartys nebuvo nutrauktos, nuomininkas privalo sumokėti ir komunalinius mokesčius. Tai patvirtina ir teismų praktika: LAT 2006-01-11 civilinėje byloje Nr. 3K-3-24/2006 patvirtino pirmos instancijos teismo sprendimą, kuriuo buvo iš nuomininko priteista skola už komunalines paslaugas, nors nuomininkas ir nebesinaudojo patalpomis. Sprendimas nepriteisti komunalinių mokesčių už nuomojamas patalpas prieštarauja sąžiningumo ir teisingumo principams: sąžininga sutarties šalis, nuomotojas, tokiu atveju yra priverstas patirti ir prisiimti nuostolius, kylančius kitai sutarties šaliai, nuomininkui, elgiantis nesąžiningai, t.y. vienašališkai reikalaujant prieš terminą nutraukti sutartį ir tinkamai nevykdant sutartinių įsipareigojimų. Teismui atmetus ieškinį dalyje dėl skolos, susidariusios nuomininkui nemokant komunalinių mokesčių, priteisimo, atsakovas bus priverstas reikšti ieškinį dėl nuostolių atlyginimo. O tai prieštarauja civilinio proceso ekonomiškumo ir operatyvumo principams. Apelianto nuomone, pirmos instancijos teismo sprendimas dalyje, kurioje atsisakyta priteisti iš ieškovo skolą už komunalinius mokesčius, naikintinas ir priteistina visa skola, atėmus tą, kurią proceso metu sumokėjo ieškovas - iš viso 5 535,38 Lt. Apelianto nuomone, pirmos instancijos teismas netinkamai taikė CK 6.73 str., taip pat netinkamai interpretavo LAT 2007-10-12 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007, kuria teismas išaiškino, kad pareiškus reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo, netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą. Apeliantas, reikšdamas priešieškinį nereikalavo palūkanų tais atvejais, kai šalys sutartyse dėl tos rūšies piniginės prievolės yra sutarusios, kad jos neįvykdymo atveju bus mokami delspinigiai: šalys nuomos sutartimis susitarė, kad netesybos bus mokamos praleidus terminą sumokėti nuomos mokestį (2004-11-09 sutarties Nr. N04/025 5.1 p., 2006-06-12 sutarties Nr. N06/039 5.1 p., 2007-05-14 nuomos sutarties Nr. N07/049 5.2 p.). Atitinkamai apeliantas pareikalavo už vėlavimą sumokėti nuomos mokesčius priteisti netesybas-delspinigius ir jų apskaičiavimo pagrindimą išdėstė priešieškinio 15 priede. Tais atvejais, kai šalys nėra aiškiai sutarusios dėl netesybų skaičiavimo - vėlavimas mokėti komunalinius mokesčius - apeliantas skaičiavo ir reikalauja už vėlavimą įvykdytą piniginę prievolę mokėti palūkanas, tačiau nereikalauja delspinigių. Apelianto teisę reikalauti mokėti palūkanas skolininkui praleidus terminą įvykdyti piniginę prievolę numato CK 6.210 str. Kadangi šalys nesusitarė dėl kitokio palūkanų dydžio taikytinas įstatymo numatytos 6 procentų dydžio metinės palūkanos (CK 6.210 str. 2 d.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apelianto nuomone, pirmos instancijos teismo sprendimas dalyje, kuria palūkanos įskaitytos į delspinigius, panaikintinas ir priteistina iš viso 3 673,37 Lt suma delspinigių bei 134, 84 Lt palūkanų.

16Ieškovas UAB „SDG“ atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą prašo pripažinti UAB „ŽVC“ apeliacinį skundą 19 385,86 Lt nepagrįstu ir jį visiškai atmesti.

17Atsakovas UAB „ŽVC“ atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą prašo ieškovo UAB „SDG“ apeliacinio skundo netenkinti ir pirmos instancijos teismo sprendimą dalyje, kuria ieškinys atmestas palikti nepakeistą, o dalį, kurioje priešieškinys patenkintas iš dalies, pakeisti jį visiškai patenkinant.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19Atsakovo skundas dalinai tenkintinas, ieškovo skundas atmestinas.

20Dėl nuomos sutarties nutraukimo

21

22Teismo sprendimo išvada, jog ieškovas neįrodė, kad išsinuomotos patalpos tapo netinkamomis naudotis, pagrįsta. Ieškovas, būdamas verslo įmone, galėjo siekti, jog sutartyje būtų numatyta jo teisė nutraukti vienašališkai sutartį tuomet, kai išsinuomotos patalpos netenkins jo verslo poreikių. Sutartyje nurodytas pagrindas - patalpų netinkamumas naudotis suprantamas kaip patalpų neatitikimas tiems reikalavimams, kuriems jos buvo išnuomotos. Kiekvienos iš sutarčių (b. l. 5, 10, 15 ) 1.2 punkte buvo numatyta, kad nuomininkas patalpas turi naudoti administracinėms patalpoms įrengti, jose nevykdydamas prekybinės veiklos, vienoje iš sutarčių nurodyta, kad patalpose, kurios plotas 71,6 kv m nuomininkas negali vykdyti prekinės ar sandėliavimo veiklos. Ieškovas pareiškime teismui nurodė, kad jis nusprendė, jog plečiant veikslą, turi būti atidarytos prekybinės vietos, t.y. jis siekė, kad jam būtų išnuomotos kitos patalpos, negu buvo sutarta anksčiau sudarytose nuomos sutartyse. Ieškovas neįrodė, kad jo išsinuomotos patalpos nebetiko išsinuomotiems tikslams, todėl nuomininkas neturėjo teisės vienašališkai nutraukti sutartį.

23Dėl delspinigių priteisimo

24Pripažintini nepagrįstais ieškovo apeliacinio skundo argumentai dalyje dėl delspinigių priteisimo pagal priešieškinį. Teismo sprendimu atsakovo reikalaujama priteisti delspinigių suma buvo sumažinta nuo 3690,47 Lt iki 1293,02 Lt. Pateikdamas atsiliepimą į priešieškinį, ieškovas nenurodė, jog delspinigiai atsakovo paskaičiuoti neteisingai dėl to, kad sutartyje numatyti neprotingai dideli delspinigiai, todėl teismas neturėjo pareigos teismo sprendime nurodyti motyvus dėl šios aplinkybės. Teismas įpareigotas įvertinti įrodymus remiantis aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, tačiau ieškovui neįrodinėjant aplinkybės dėl per didelių delspinigių nustatymo sutartimis, teismas nepažeidė LR CPK 185 str. 1 d. reikalavimo įvertinti įrodymus remiantis visapusišku bylos aplinkybių išnagrinėjimu.

25 Dėl nuomos mokesčio pagal priešieškinį sumažinimo

26

27Atsakovas reikalavimą priteisti 26379 Lt nuomos mokesčio ir mokestį už komunalines paslaugas grindė tuo, kad ieškovas jam yra skolingas pagal 9 PVM sąskaitas faktūras, išrašytas ieškovui laikotarpyje nuo 2008-02-01 iki 2008-05-30, tačiau pateikė prie priešieškinio 8 sąskaitas-faktūras (b.l.78-79, 81-86). Atsižvelgiant į tai, kad nepateikti įrodymai, jog ieškovui buvo pateikta apmokėjimui 2008-05-30 PVM sąskaita-faktūra Nr.0003495, kurioje būtų 692,93 Lt suma, atsakovo reikalavimai šia suma buvo sumažinti pagrįstai, atsakovui nepateikus reikalavimus pagrindžiančio įrodymo. Kadangi atsakovas savo reikalavimus dėl nesumokėtų mokesčių pagal sutartis grindė konkrečiomis PVM sąskaitomis, ieškovui įrodžius, kad jis pagal priešieškinyje nurodytas sąskaitas yra apmokėjęs, teismas pagrįstai atmetė atsakovo reikalavimus toje dalyje, kurioje sąskaitos buvo apmokėtos. Atsakovo apeliacinio skundo argumentas, kad atsakovas turėjo teisę paskirstyti įmokas, tai nustatyta LR CK 6.54 str., atmestinas dėl to, jog šioje materialinės teisės normoje yra numatyta eilė kreditoriaus gautoms sumoms paskirstyti tarp jo turėtų išlaidų, mokėtinų palūkanų, netesybų ir pagrindinės prievolės, o ne pagrindinei prievolei vykdyti atskirais laikotarpiais. Atsakovas nepagrįstai nurodo kasacinės instancijos priimtą nutartį, kurioje esančiais išaiškinimais reikėtų vadovautis, taikant LR CK 6.54 str. Nurodytoje byloje ( LAT 2006-02-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-143/2006) buvo aiškinama kreditoriaus teisė priskirti skolininko įmokas netesyboms pirmiau, nei pagrindinei prievolei įvykdyti, o ne pagrindinės prievolės įvykdymui skirtų periodinių įmokų priskyrimo eiliškumas, todėl atsakovas nurodė skunde kasacinės instancijos teismo nutartį, kurioje nėra reikšmingų nagrinėjamai bylai teisės normų taikymo išaiškinimų.

28Pateikdamas priešieškinį, atsakovas nenurodė, kokią sumą sudaro ieškovo nesumokėtas nuomos mokestis atskirai ir kokią sumą sudaro nesumokėtas mokestis už komunalines paslaugas. Iš teismo sprendimo matyti, jog atsakovo reikalavimai dalyje dėl komunalinių mokesčių priteisimo buvo atmesti sumoje 2244,25 Lt pagal 2008-04- 30 sąskaitą Nr. 0003389(b.l.84) ir sumoje 914,22 Lt pagal sąskaitą Nr. 0003495 (b.l.86). Pripažintina, kad šioje dalyje apeliacinis skundas tenkintinas, nes tai, kad ieškovas nesinaudojo patalpomis, neatleidžia jo nuo pareigos vykdyti įsipareigojimus pagal sutartį, tame tarpe ir mokėti komunalinius mokesčius iki nuomos sutartis nenutrūko. Tai, kad patalpos buvo vėliau išnuomotos kitiems nuomininkams būtų pagrindu atmesti atsakovo reikalavimus šioje dalyje tuo atveju, jei atsakovas sąskaitose butų priskaičiavęs kaip mokėtiną mokestį už komunalines paslaugas už laikotarpį, kai patalpų nuomos sutartys jau buvo sudarytos su kitais nuomininkais. Nesant byloje tokių įrodymų, iš ieškovo priteistina atsakovui pagal aukščiau nurodytas sąskaitas priskaičiuota 3158,47 Lt ( 2244,25 Lt ir 914,22 Lt) suma.

29Patenkinus dalyje atsakovo apeliacinį skundą, turi būti padidinta teismo priteista bylinėjimo išlaidų suma iki 3 procentų nuo priteisiamos šia nutartimi sumos, t.y. nuo 3158,47 Lt, ir tai sudaro 94,75 Lt. Tokia pati suma priteisiama atsakovui iš ieškovo kaip išlaidų, turėtų sumokant žyminį mokestį už apeliacinį skundą, atlyginimas, todėl iš viso priteistos bylinėjimo išlaidos padidinamos iki 677,87 Lt.

30Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str.1 d. 3 p., teisėjų kolegija

Nutarė

31Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 26 d. sprendimą pakeisti.

32Teismo sprendimo dalį, kuria atmestas priešieškinys, pakeisti, priteisi atsakovui UAB „ŽVC“ iš ieškovo UAB „SDG“ 3158,47 Lt mokesčio už komunalines paslaugas.

33Priteistą atsakovui UAB „ŽVC“ iš ieškovo UAB „SDG“ bylinėjimosi išlaidų sumą padidinti iki 677,87 Lt.

34Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Danutės Kutrienės,... 3. kolegijos teisėjų Neringos Švedienės ir Petro Jaržemskio,... 4. sekretoriaujant R.Kurganovaitei,... 5. dalyvaujant ieškovo atstovėms E.Jasaitei ir B.Petraškaitei, atsakovo... 6. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB... 7. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 8. I.Ginčo esmė... 9. Ieškovas UAB „SDG“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė... 10. Atsakovas UAB „ŽVC“ pateikė teismui priešieškinį, kuriuo prašė iš... 11. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 12. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2008-11-26 sprendimu ieškovo UAB... 13. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus teisiniai... 14. Ieškovas UAB „SDG“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto... 15. Atsakovas UAB „ŽVC“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto... 16. Ieškovas UAB „SDG“ atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą prašo... 17. Atsakovas UAB „ŽVC“ atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą prašo... 18. Teisėjų kolegija... 19. Atsakovo skundas dalinai tenkintinas, ieškovo skundas atmestinas.... 20. Dėl nuomos sutarties nutraukimo... 21. ... 22. Teismo sprendimo išvada, jog ieškovas neįrodė, kad išsinuomotos patalpos... 23. Dėl delspinigių priteisimo... 24. Pripažintini nepagrįstais ieškovo apeliacinio skundo argumentai dalyje dėl... 25. Dėl nuomos mokesčio pagal priešieškinį sumažinimo ... 26. ... 27. Atsakovas reikalavimą priteisti 26379 Lt nuomos mokesčio ir mokestį už... 28. Pateikdamas priešieškinį, atsakovas nenurodė, kokią sumą sudaro ieškovo... 29. Patenkinus dalyje atsakovo apeliacinį skundą, turi būti padidinta teismo... 30. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str.1 d. 3 p.,... 31. Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 26 d. sprendimą... 32. Teismo sprendimo dalį, kuria atmestas priešieškinys, pakeisti, priteisi... 33. Priteistą atsakovui UAB „ŽVC“ iš ieškovo UAB „SDG“ bylinėjimosi... 34. Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą....