Byla 2-296-194/2010

1Šiaulių apygardos teismas, pirmininkaujant teisėjai Jolantai Badaugienei, sekretoriaujant Violetai Paskočinienei, dalyvaujant ieškovo UAB „ Dalum“ atstovui advokatui G. M., atsakovo atstovams E. P., A. B., trečio asmens atstovui G. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „ Dalum“ ieškinį atsakovams A. A. K., K. J., trečiam asmeniui UAB „Tritho“ dėl avanso priteisimo, netesybų, procesinių palūkanų priteisimo ir atsakovės A. A. K. priešieškinį dėl preliminarios turto pirkimo- pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia nuo jos sudarymo momento.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „ Dalum“ ieškiniu bei patikslintu ieškiniu nurodo, jog UAB „ Dalum“ su atsakove A. A. K. per jos įgaliotą asmenį K. J. 2005-05-20 sudarė preliminarią žemės sklypo pirkimo- pardavimo sutartį . Pagal šią sutartį buvo ketinama ateityje sudaryti ir įsigyti žemės sklypus, kurie bus atstatyti atsakovei A. A. K. pagal Telšių apskrities viršininko administracijos 2005-05-16 išvadą Nr. ( - ), suteikiančią teisę A.A. K. atkurti nuosavybės teises į 17,18 ha žemės sklypus. Minėta preliminaria sutartimi atsakovės įgaliotas asmuo K. J. įsipareigojo atkurti nuosavybės teises į išvadoje nurodytą žemę ir parduoti ieškovui tuos žemės sklypus už sutartą kainą. Ieškovas UAB „ Dalum“ preliminarios sutarties sudarymui 2005-05-20 UAB „ Dalum“ patalpose ieškovo direktorius perdavė įgaliotam asmeniui K. J. 60 000 Lt avansą. Avansas buvo duotas K. J., kad šis rūpintųsi ir atliktų parengiamuosius darbus, reikalingus pagrindinei sutarčiai sudaryti., t.y., parengtų dokumentus, projektus, sklypų planus nuosavybės teisių atkūrimui įgyvendinti ir kitoms būtinoms išlaidoms. Pagal 2005-05-20 preliminarią sutartį, šalys susitarė, kad pagrindinė sutartis turi būti sudaryta iki 2006-01-01. Tačiau, atsakovei A.A. K. atkūrus nuosavybės teises, pagrindinė sutartis taip ir liko nesudaryta iki šiol. Iki 2006-01-01 nuosavybės teisės A.A. K. dar nebuvo atstatytos į žemę, tačiau sutarties terminas šalių nebuvo pratęstas. Nesudarius pagrindinės sutarties iki pat 2008 metų, iš atsakovės A.A. K. buvo pareikalauta grąžinti avansą, nes ji yra kalta, kad nebuvo sudaryta pagrindinė sutartis. Avansas – negrąžintas, todėl mano, jog atsakovė ir jos įgaliotas asmuo netinkamai vykdė prisiimtas prievoles ir remiantis LR CK 6.37 str. 6.63 str. 6.123 str., 6.165, 6.210, 6.237 str. prašo:

  • priteisti solidariai iš atsakovų A. A. K. ir K. J. 60 000 Lt negrąžinto avanso;
  • priteisti solidariai iš atsakovų A. A. K. ir K. J. 60 000 Lt baudą ( preliminarioje sutartyje nustatyto dydžio netesybas dėl sutarties neįvykdymo).
  • Priteisti solidariai iš atsakovų A. A. K. ir K. J. 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir priteisti visas bylinėjimosi išlaidas.

4Priešieškiniu A. A. K. ( b.l. 38-41, tomas II) prašo pripažinti negaliojančia 2005-05-20 tarp UAB „ Dalum“ ir K. J. sudarytą preliminarią nekilnojamo turto pirkimo- pardavimo sutartį nuo jos sudarymo momento ir priteisti jos patirtas bylinėjimosi išlaidas ( 2100,- Lt). Priešieškinys grindžiamas LR CK 1.81 str., 1.78 str., 1.5 str. ir nurodoma, kad sandoris prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms, todėl yra negaliojantis nuo jo sudarymo momento. A. A. K. niekada nebendravo su UAB „Dalum“ ir jokių pinigų ( avanso) nei iš UAB „ Dalums“, nei iš K. J. negavo. K. J. nepažįsta ir nėra mačiusi. A.A. K. nepasirašė ir nesudarė preliminarios 2005-05-20 sutarties, todėl negali būti už ją atsakinga. Jos įgaliojimas, išduotas K. J., yra tik 2005 metų birželio 17 dienos, tai yra, jau po preliminarios sutarties sudarymo. Preliminari sutartis buvo sudaryta 2005-05-20, todėl K. J., preliminarios sutarties sudarymo metu, t.y., 2005-05-20 nebuvo jos įgaliotas asmuo ir neturėjo A. A. K. įgaliojimo. Todėl mano, jog preliminari 2005-05-20 sutartis yra sudaryta su neįgaliotu asmeniu. Be to, preliminaria nekilnojamo turto sutartimi buvo tartasi dėl nekilnojamo turto, kurio šalys neturėjo, nes nuosavybės teisės į žemę A.A. K. nebuvo atkurtos. K. J. taip pat nebuvo išvadoje nurodyto žemės sklypo savininku. Taigi, sutarties objektas nebuvo sandorio šalių nuosavybė. Dėl nekilnojamo turto tartis gali tik sutarties objekto savininkai.

5Be to, ši preliminari sutartis sudaryta, pažeidžiant šalių laisvos valios principą. Su A.A. K., nei UAB „ Dalum“ atstovai, nei K. J. nesutarė ir jokių derybų nevedė. Ji tik turėjo Telšių apskrities viršininko administracijos išvadą dėl nuosavybės teisių atkūrimo, tačiau žemės sklypai nebuvo sumatuoti, nebuvo atkurti. Preliminarioje sutartyje privalo būti nurodytas bei aptartas konkretus pirkimo objektas, kurio 2005-05-20 datai dar nebuvo. Preliminarios sutarties A. A. K. nepasirašė ir jos nematė. Sutarties tekstas su ja nebuvo derintas ir aptartas. ( LR CK6.156 str.). Ši sutartis, kaip organizacinė sutartis, kuria vėliau siekiama sudaryti – pagrindinę sutartį, turi atitikti LR CK 6.165 str., nuostatas. Dėl tokio būsimo nekilnojamo turto perleidimo gali tartis tik tokio turto savininkai. Šios sutarties sudarymo metu, t.y. 2005-05-20. A.A. K. nebuvo turto savininkė ir šios sutarties nepasirašė, todėl negali būti atsakinga už sutarties nevykdymo pasekmes, kurių reikalauja ieškovas. Preliminarios sutarties terminas baigėsi 2006-01-01 ir pratęstas nebuvo. Nuosavybės teisės pagal Telšių apskrities viršininko sprendimą A.A. K. buvo atstatytos tik 2007-10-15 sprendimu, todėl iki šio termino sudaryti tikrąją pirkimo- pardavimo sutartį objektyviai buvo negalima.

6Preliminarioje sutartyje UAB „ Dalum“ su K. J. susitarė dėl rankpinigių( CK 6.100 str.). Toks susitarimas prieštarauja imperatyviai teisės normai, t.y. LR CK 6.98 str. 2 daliai, kuri numato, kad rankpinigiais negali būti užtikrinama preliminarioji sutartis. Mano, jog preliminari 2005-05-20 sutartis pripažintina negaliojančia nuo jos sudarymo momento.

7Atsakovas K. J. atsiliepime su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, jog 2005-05-20 datai pinigų perdavimo fakto ieškovas tinkamai neįrodė. K. J. UAB „ Dalum“ buhalterijos dokumentuose apie pinigų gavimą 2005-05-20 datai niekur nepasirašė ir jų negavo. Atsiliepimu į priešieškinį K. J. prašė priešieškinį atmesti.( b.l. 81-82, tomas 2)

8Bylos nagrinėjimo metu K. J. atstovas priešieškinio pagrįstumo klausimą paliko spręsti teismui.

9Ieškovas UAB „ Dalum“ su priešieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. ( b.l. 66-69, tomas 2).

10Ieškovas mano, jog nebuvo pažeistas šalių laisvos valios principas, nes po preliminarios sutarties sudarymo, A.A. K. išdavė įgaliojimą K. J.. Jei preliminarios sutarties sudarymo metu, šalis nebuvo ketinamo parduoti daikto savininku, o sutarties įvykdymo metu šalis tampa savininku, tai yra toleruotina preliminarių sutarčių atveju. Tokia yra formuojama Lietuvos Aukščiausio teismo praktika, todėl mano, jog priešieškinio teiginiai, jog preliminarios sutarties sudarymo metu nebuvimas turto savininku, nedaro tos sutarties negaliojančia. Pirma turi būti aiškinami ir žinomi tikrieji šalių ketinimai. Kad atsakovė norėjo ir siekė parduoti savo atstatomuosius žemės sklypus, įrodo jos išduotas K. J. įgaliojimas. UAB „ Dalum“ ir K. J. siejo ilgalaikiai tarpusavio bendradarbiavimo santykiai, dėl žemės sklypų paieškų, jų pardavimo, ko pagrindu K. J. rūpinosi ir pardavė ieškovui UAB „ Dalum“ ir UAB „ Tritho“ daugelį žemės sklypų. K. J. veikdavo ne savarankiškai, o kito fizinio asmens išduoto įgaliojimo pagrindu, todėl 2005-05-20 datai preliminarios sutarties pasirašymo metu jo įgaliojimas nebuvo patikrintas. Tačiau, pati A.A. K., išdavusi įgaliojimą, patvirtino savo valią, todėl mano, jog šalių valia nebuvo pažeista. Pati A. A. K., pateikdama priešieškinį laikė save sandorio šalimi. Mano, jog įgaliojimo išdavimas yra sandorio pripažinimas bei patvirtinimas.

11Ieškovas mano, jog sandoris neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir A. A. K. nenurodė, kokie J. veiksmai- informacijos turėjimas apie K. ar jos atstatomąjį turtą, derybų vedimas – kuo ir kaip tai prieštarauja gerai moralei. Mano, jog preliminari sutartis turi visus privalomus šiai sutarčiai rekvizitus - sutartis sudaryta raštu, siekimas ateityje sudaryti kitą pagrindinę pirkimo - pradavimo sutartį, aptartas būsimo pirkimo objektas. Prašo priešieškinį atmesti ( b.l. 66-69, tomas 2).

12Ieškinys atmestinas, priešieškinys – tenkintinas.

13Dėl ieškinio reikalavimų priteisti avansą, netesybas ir procesines palūkanas pagal preliminarią 2005-05-20 sutartį.

14Bylos nagrinėjimo metu yra nustatyta, ką įrodo ir raštu sudaryta preliminari 2005-05-20 sutartis,( b.l. 9. tomas1) jog preliminari sutartis yra sudaryta ir pasirašyta ieškovo UAB „Dalum“ ir atsakovo K. J.. Sutartyje nėra jokios užuominos, kad K. J. veikia atsakovės A.A. K. vardu. Iš šios preliminarios sutarties turinio ir teksto akivaizdu, jog tai susitarimas tarp K. J. ir UAB „ Dalum“. Tik šios sandorio šalys tarėsi ir pasirašė šį susitarimą. Pardavėju įvardintas K. J. įsipareigoja atstatyti nuosavybę ir parduoti ieškovui UAB „ Dalum“ žemės sklypą pagal išvadą Nr. ( - ). Vieno ha kaina- 2000 Lt. (sutarties 1 dalis) ir pagrindinę sutartį sudaryti iki 2006-01-01( sutarties 5dalis). Nustatyta, jog sutarties 4 dalyje minima plano kopija nebuvo pridėta, nebuvo šalių pasirašyta, nes jos visiškai nebuvo. Sutarties 3dalis numato, jog pirkėjas pardavėjui duoda 60 000 Lt avansą. 2005-05-20 sutarties 8 dalis numatė, jog kalta dėl pagrindinės sutarties nesudarymo šalis moka dvigubo dydžio rankpinigių sumą.

15Šią sutartį sudarė ir pasirašė tik UAB „ Dalum“ atstovas O. T. J. ir K. J..

16Ieškovas, teikdamas ieškinį, prievolės nevykdymo pasekmių solidariai reikalauja iš atsakovės A. A. K. ir K. J., nes mano, jog K. J. šio sandorio sudarymo metu veikė kaip A. A. K. įgaliotas asmuo, nors tai datai jokio įgaliojimo K. J. nebuvo . Įgaliojimas buvo išduotas tik 2005-06-17( b.l. 8, tomas 1), t.y., po mėnesio. Yra nustatyta, jog 2005-05-20 datai K. J. nebuvo išvadoje nurodyto žemės sklypo savininkas ir nebuvo A.A. K. įgaliotas asmuo. Tai rodo, jog veikė savarankiškai. Dėl pasakyto, atsakovė A.A. K. nėra nei preliminarios 2005-05-20 sutarties šalis, nei šios sandorio dalyvis ir šiame sandoryje jokia jos valia nėra išreikšta, ir ji šios sutarties nepasirašė, todėl reikalavimas priteisti išmokėtą avansą 60 000 Lt ir 60000 Lt baudą dėl sutarties neįvykdymo atsakovei A. A. K. yra nepagrįstas ir neteisėtas. Ieškovas ieškinio reikalavimus kildina iš sutarties, t.y. iš 2005-05-20 preliminarios sutarties. A. A. K., nebūdama sandorio šalimi, sandorio nesudariusi ir jo nepasirašiusi, negali būti atsakinga už šio sandorio pasekmes. Pagal minėtą sandorį teikdamas ieškinį atsakovui K. J., ieškovas ieškinio reikalavimą grindžia ta pačia minėta 2005-05-20 preliminaria sutartimi. Tačiau ieškovas, siekdamas prisiteisti sandoryje nurodytą avansą ir baudą už sutarties nevykdymą, privalo įrodyti to avanso išmokėjimo faktą ir atsakovo kaltę dėl pagrindinės sutarties neįvykdymo. Teismas daro išvadą, jog ieškovas yra juridinis asmuo, todėl jo pinigų išmokėjimo – apskaitymo įrodymai privalo būti įrodyti ir pagrįsti buhalterinės apskaitos dokumentais - kasos išlaidų orderiu, kasos apyskaita ir kt. buhalteriniais dokumentais, kurie įrodytų grynų pinigų išmokėjimą iš juridinio asmens UAB „Dalum“ kasos atsakovui K. J.. Tokie buhalterinės apskaitos reikalavimus atitinkantys dokumentai - nėra pateikti ir ieškovo atstovas O. T. J. nurodė, jog kitokių įrodymų įmonė neturi. Pateikti į bylą UAB „ Dalum“ pinigų išėmimo kvitai ir jų perdavimas O. T. J.,( b.l. 19-20 tomas 2) pinigine išraiška nesutampa su sutarties 3 dalyje nurodyta 60 000 Lt suma. Liudytojų V. L. ir O. T. J. parodymais remtis negalima, nes avanso išmokėjimas iš juridinio asmens fiziniam asmeniui privalo atitikti LR Buhalterinės apskaitos įstatyme įtvirtintiems reikalavimas atliktai ūkinei operacijai apskaityti bei pagrįsti. Kadangi tinkamų rašytinių įrodymų, kurie atitinka LR Buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatas, ieškovas nepateikė, teismas daro išvadą, jog ieškovas UAB „Dalum“ neįrodė pinigų išmokėjimo 2005-05-20 datai K. J. fakto ( LR CPK 178 str., 185 str.) ir galioja draudimas pinigų išdavimus ar apmokėjimus iš juridinio asmens fiziniam asmeniui 60 000 Lt sumoje įrodinėti liudytojų parodymais, nes specialus įstatymas, t.y. LR Buhalterinės apskaitos įstatymas, numato specialią tokių ūkinių operacijų įforminimo tvarką. ( LR CPK 185 str., 197 str. 1d., 2d.).

17Dėl atsakovo K. J. kaltės nesudarius pagrindinės sutarties.

18Ieškovo pareiga įrodyti, dėl kurios šalies kaltės nebuvo sudaryta pagrindinė sutartis. ( LR CPK 178 str.). Pagrindinės sutarties sudarymą šalys numatė 2006-01-01 data ir yra nustatyta, jog šis terminas nebuvo šalių susitarimu pratęstas, nebuvo sudaryta tuo klausimu ir kita sutartis dėl A.A. K. žemės nuosavybės teisių atstatymo ir tos žemės pardavimo ieškovui UAB „ Dalum“. Kaip yra nustatyta, jog 2005-05-20 datai K. J. neturėjo nuosavybės teisės į žemę ( - ) į 17,18 ha žemės sklypą. [pagal Telšių apskrities viršininko administracijos išvadą Nr. ( - )( b.l. 10, tomas 1). Nebūdamas šios sandorio objekto savininku, jis negali šio turto aspektu prisiimti įsipareigojimų ir įsipareigoti dėl turto, kurio nevaldo ir neturi. Pats atsakovas K. J. savo procesiniuose dokumentuose nurodė, jog piniginio avanso 60 000 Lt sumai iš UAB „ Dalum“ negavo 2005-05-20 datai ir pagal minėtą 2005-05-20 preliminarią sutartį. Nurodė, jog įgaliojimo pasirašymo su A. A. K. dieną, jis S. B. perdavė avansą iš savo pinigų. S. B. pasirašė raštelį apie tokių pinigų gavimą ir patvirtino teisme pinigus gavęs iš visiškai kito asmens. Yra nustatyta, jog nuosavybės teisės į žemės sklypus 17,18 ha ( - ) iki 2006-01-01 visumoje nebuvo atstatytos A. A. K., todėl atsakovas K. J., nesudaręs iki 2006-01-01 pagrindinės sutarties negali būti pripažintas kaltu, todėl ir baudinių sankcijų reikalavimas jo atžvilgiu yra nepagrįstas, atmestinas.

19Liudytojų V. L. ir O. T. J. parodymais yra nustatyta, jog pats ieškovas UAB „Dalum“ žinojo, jog iki 2006-01-01 nuosavybė į žemės sklypus A.A. K. nėra atkurta, todėl nereikalavo iš K. J. tų žemių pardavimo iki pat 2008 metų pabaigos ir termino preliminarioje sutartyje nepratęsė. Pats ieškovas nei teismo posėdyje, nei ieškinyje nenurodė, kuo ,gi, pasireiškia atsakovo K. J. kaltė dėl pagrindinės sutarties nesudarymo. Nesant įrodymų dėl atsakovo K. J. kaltės, nesudarius pagrindinės sutarties, ieškinio reikalavimai šio atsakovo atžvilgiu – atmestini. ( LR CPK 185 str.)

20Dėl ieškiniu prašomos taikyti solidarios atsakomybės.

21Ieškovas ieškinio reikalavimu prašo iš abiejų atsakovų A.A. K. ir K. J. priteisti avansinę išmoką ir baudą pagal preliminarią 2005-05-20 sutartį bei procesines netesybas.

22Taigi, reikalavimas atsakovams kildinamas iš preliminarios sutarties.

23Solidarioji prievolė gali atsirasti tik įstatymo ar šalių susitarimu nustatytais atvejais, taip pat kai prievolės dalykas yra nedalus ( LRCK 6.6 str. 1d.).

24Pagal minėtą 2005-05-20 sutartį atsakovų K. J. ir A. A. K. susitarimo dėl prievolės vykdymo ar jos pasekmių – nėra, kaip nėra ir A.A. K. parašo po minėta sutartimi. Preliminarioje 2005-05-20 sutartyje A.A. K. net nenurodyta sutarties šalimi.

25Šioje byloje pagrindo solidariai atsakomybei atsirasti- nenustatyta.

26Dėl priešieškinio reikalavimų.

27Preliminari sutartis yra organizacinė – tvarkomoji sutartis, pagal kurią yra aptariami šalių veiksmai, kuriais yra siekiama ateityje sudaryti pagrindinę sutartį.( LR CK 6.165 str. 1d.) Privaloma forma- rašytinė ir privalu nurodyti terminą pagrindinei sutarčiai sudaryti. Teisę sudaryti nekilnojamo daikto pirkimo- pradavimo preliminarią sutartį turi tik tokio nekilnojamo daikto savininkas ir šioje preliminarioje sutartyje privalo būti nurodytas konkretus būsimos sutarties objektas-t.y., konkretus žemės sklypas jo dydis, konkreti to sklypo buvimo vieta.

28Teismas daro išvadą, jog preliminarioje 2005-05-20 sutartyje nėra nurodytas konkretus sutarties objektas- nėra konkretaus žemės sklypo dydžio ir jo buvimo vietos. Nurodyta Telšių apskrities viršininko išvada Nr. ( - ), nurodo tik A.A. K. teisę į nuosavybės teisių atstatymą. Tačiau nuosavybė dar nebuvo atkurta, nežinoma jos buvimo vieta ir dydis. Taigi, konstatuotina, jog sutartyje nenurodytas konkretus būsimos žemės sklypo pirkimo- pradavimo sutarties objektas.

29Taigi, daroma išvada, jog ieškovas UAB „ Dalum“ ir K. J. šia sutartimi tik susitarė dėl nuosavybės teisių atkūrimo pagal išvadą, bet negalėjo ir nesusitarė dėl konkretaus žemės sklypo pirkimo- pradavimo, nes tokio žemės sklypo - nebuvo.

30Šio sandorio sudarymo metu, t.y., 2005-05-20 nebegaliojo įstatymo nuostata, kuri leidžia perleisti teisę į nuosavybės teisių atstatymą. Ši 1997 -07-01 LR Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimo įstatymo nuostata ( dėl teisės perleidimo) buvo panaikinta nuo 2002m. sausio 18 dienos( 2002-01-15 įstatymas Nr. IX-708( Žin.., 2002, Nr. 5-161), todėl tokios „ išvados“ pirkimas 2005-05-20 datai nebuvo galimas, tai yra prieštaravo minėto įstatymo nuostatoms.

31Tai pat yra nustatyta, jog preliminarioje sutartyje 4 dalyje minimas pridedamas planas, patvirtintas šalių parašais, nebuvo sudarytas ir nebuvo patvirtintas šalių parašais, nes jo nebuvo sutarties sudarymo ir pasirašymo datai. Jo nebuvo iki pat 2006-01-01 datos. Tokio plano iš viso nėra. Dėl pasakyto, teismas daro išvadą, jog preliminarioje 2005-05-20 sutartyje nėra nurodytas ir nėra identifikuotas konkretus būsimo nekilnojamo daikto objektas.

32Aiškinant sutartį, teismas konstatuoja, jog 2005-05-20 preliminarioje sutartyje akivaizdžiai sutarties šalimis yra įvardintos UAB „ Dalum“ ir K. J.. Kad K. J. veikia ne savo, o kito asmens pavedimu, sutartyje nėra nurodyta ir nėra aptarta. Įgaliojimo nuo A.A. K. 2005-05-20 datai K. J. neturėjo, todėl niekaip negali būti laikomas A.A. K. įgaliotu asmeniu.( Įgaliojimas išduotas 2005-06-17(b.l. 8, tomas 1 ). K. J. 2005-05-20 datai nebuvo objekto, dėl kurio šalys tarėsi savininku, tai yra, nebuvo nei vadinamos „ išvados“ nei žemės sklypo ( - ) 17, 18 ha ( b.l. 10, tomas1) savininkas, todėl negalėjo tartis dėl nekilnojamo turto ar teisės į atstatymą perleidimo, nes nebuvo nei pretendentės įgaliotas, nei to turto savininkas. Tai prieštarauja LR CK 6.165 str. 1d., 6.193 str. nuostatoms.

33Preliminarios sutarties 8 dalis nurodo, jog šalys, kuri bus kalta dėl sutarties nevykdymo, privalės sumokėti kitai šaliai dvigubo dydžio rankpinigius. Tai rodo, jog šalys susitarė dėl rankpinigių, o toks susitarimas prieštarauja imperatyviai teisės normai, t.y., LR CK 6.98 str. 2d., kuri numato, jog rankpinigiais negali būti užtikrinama preliminari sutartis.

34Dėl visų minėtų faktų, teismas daro išvadą, jog 2005-05-20 preliminari sutartis prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms. ( LR CK 1.80 str. 1dalis).

35Atsakovė A. A. K. nei pasirašė minėtos preliminarios sutarties, nei tarėsi su ieškovu dėl jos ir jos sąlygų. Minėta sutartimi kitas asmuo be jos valios susitarė dėl jos nuosavybės teisių perleidimo pagal minėtą Telšių AVA išvadą Nr. ( - ). Tai yra A. A. K. asmeninės nuosavybės teisių pažeidimas. Bet kokios sutartys privalo būti sudarytos laisva šalių valia. A. A. K. laisva valia šio sandorio datai, t.y., 2005-05-20 nebuvo išsiaiškinta ir išreikšta. A. A. K. minėta 2005-05-20 sutartis nebuvo pateikta net susipažinti. Ji nevedė jokių derybų su ieškovu UAB „ Dalum“ iki 2005-05-20 datos ir šios sutarties nepasirašė. Taigi, darytina išvada, kad pažeistas šalių laisvos valios principas ( LR CK 6.156 str.). Įgaliojimo išdavimas po mėnesio laiko niekaip negali būti laikomas šio prieštaraujančio imperatyvioms įstatymo nuostatoms sandorio patvirtinimu ar pripažinimu.

36Dėl nurodytų argumentų, teismas pripažįsta priešieškinio reikalavimus pagrįstais, tenkintinais ( LR CPK 185 str.), todėl iš ieškovo priteistinos atsakovės A. A. K. patirtos šioje byloje bylinėjimosi išlaidos: 100 Lt žyminio mokesčio ir 2000 Lt advokato atstovavimo išlaidų ( LR CPK 93 str. 1d.).

37Ieškinio reikalavimų netenkinus, iš ieškovo priteistinos vertėjo paslaugų apmokėjimo išlaidos pagal sąskaitą – faktūrą – ( - ) – viso 120,- Lt. bei procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei.( LR CPK 88 str. 1d.3p.)

38Teismas, vadovaudamasis LR CPK 260 str.,

Nutarė

39Ieškinį atmesti.

40Priešieškinį tenkinti.

41Pripažinti negaliojančia 2005-05-20 tarp UAB „ Dalum“ ir K. J. sudarytą preliminarią sutartį nuo jos sudarymo momento.

42Priteisti iš ieškovo UAB „ Dalum“( įmonės kodas 110863935,Liūdėnų km. Šekšnėnų sen., Mažeikių raj.) 2100 Lt bylinėjimosi išlaidų A. A. K. ir 120 Lt už vertėjo paslaugas vertimų biurui- IĮ“ Ad balticum“( įmonės kodas 300632654, adresas: Dvaro g. 48, LT-76346 Šiauliai, a/s ( - ), „ SWEDBANK“ AB, banko kodas 7300.) bei 59,11 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei.

43Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismas, pirmininkaujant teisėjai Jolantai... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovas UAB „ Dalum“ ieškiniu bei patikslintu ieškiniu nurodo, jog UAB... 4. Priešieškiniu A. A. K. ( b.l. 38-41, tomas II) prašo... 5. Be to, ši preliminari sutartis sudaryta, pažeidžiant šalių laisvos valios... 6. Preliminarioje sutartyje UAB „ Dalum“ su K. J.... 7. Atsakovas K. J. atsiliepime su ieškiniu nesutiko ir... 8. Bylos nagrinėjimo metu K. J. atstovas priešieškinio... 9. Ieškovas UAB „ Dalum“ su priešieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.... 10. Ieškovas mano, jog nebuvo pažeistas šalių laisvos valios principas, nes po... 11. Ieškovas mano, jog sandoris neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms... 12. Ieškinys atmestinas, priešieškinys – tenkintinas.... 13. Dėl ieškinio reikalavimų priteisti avansą, netesybas ir procesines... 14. Bylos nagrinėjimo metu yra nustatyta, ką įrodo ir raštu sudaryta... 15. Šią sutartį sudarė ir pasirašė tik UAB „ Dalum“ atstovas O. 16. Ieškovas, teikdamas ieškinį, prievolės nevykdymo pasekmių solidariai... 17. Dėl atsakovo K. J. kaltės nesudarius pagrindinės... 18. Ieškovo pareiga įrodyti, dėl kurios šalies kaltės nebuvo sudaryta... 19. Liudytojų V. L. ir O. T. J. parodymais yra nustatyta,... 20. Dėl ieškiniu prašomos taikyti solidarios atsakomybės.... 21. Ieškovas ieškinio reikalavimu prašo iš abiejų atsakovų A. 22. Taigi, reikalavimas atsakovams kildinamas iš preliminarios sutarties.... 23. Solidarioji prievolė gali atsirasti tik įstatymo ar šalių susitarimu... 24. Pagal minėtą 2005-05-20 sutartį atsakovų 25. Šioje byloje pagrindo solidariai atsakomybei atsirasti- nenustatyta.... 26. Dėl priešieškinio reikalavimų.... 27. Preliminari sutartis yra organizacinė – tvarkomoji sutartis, pagal kurią... 28. Teismas daro išvadą, jog preliminarioje 2005-05-20 sutartyje nėra nurodytas... 29. Taigi, daroma išvada, jog ieškovas UAB „ Dalum“ ir 30. Šio sandorio sudarymo metu, t.y., 2005-05-20 nebegaliojo įstatymo nuostata,... 31. Tai pat yra nustatyta, jog preliminarioje sutartyje 4 dalyje minimas pridedamas... 32. Aiškinant sutartį, teismas konstatuoja, jog 2005-05-20 preliminarioje... 33. Preliminarios sutarties 8 dalis nurodo, jog šalys, kuri bus kalta dėl... 34. Dėl visų minėtų faktų, teismas daro išvadą, jog 2005-05-20 preliminari... 35. Atsakovė A. A. K. nei pasirašė minėtos preliminarios... 36. Dėl nurodytų argumentų, teismas pripažįsta priešieškinio reikalavimus... 37. Ieškinio reikalavimų netenkinus, iš ieškovo priteistinos vertėjo paslaugų... 38. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 260 str.,... 39. Ieškinį atmesti.... 40. Priešieškinį tenkinti.... 41. Pripažinti negaliojančia 2005-05-20 tarp UAB „ Dalum“ ir 42. Priteisti iš ieškovo UAB „ Dalum“( įmonės kodas 110863935,Liūdėnų... 43. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui...