Byla 2S-452-413/2016
Dėl mokumo atkūrimo plano patvirtinimo S. B. fizinio asmens bankroto byloje

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintautas Koriaginas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens AB SEB bankas atskirąjį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 5 d. nutarties civilinėje yloje Nr. 2FB-48-399/2015 pagal pareiškėjos S. B. pareiškimą suinteresuotiems asmenims AB SEB bankas, VĮ Turto bankas, UAB „Litesko“, UAB „Marijampolės atliekų tvarkymo centras, Ž. O. B. dėl mokumo atkūrimo plano patvirtinimo S. B. fizinio asmens bankroto byloje.

2Teisėjas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Marijampolės rajono apylinkės teismas 2015 m. kovo 16 d. nutartimi iškėlė S. B. bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė A. B.. 2015 m. birželio 5 d. nutartimi patvirtinti pareiškėjos kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas: AB SEB bankas –195 609,06 Eur, UAB „Litesko“– 2 340,08 Eur, UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ – 720,42 Eur, VMI – 1 639,29 Eur, kuri pakeista naujuoju kreditoriumi VĮ Turto bankas. Teismo 2015 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi 1 mėnesiui pratęstas terminas mokumo atkūrimo planui pateikti.

5Bankroto administratorius sutiko su pareiškėjos pateiktu mokumo atkūrimo planu, nurodydamas, kad pateikto tvirtinti mokumo atkūrimo plano įgyvendinimas yra realus pagal esamą situaciją ir pateikė šį planą tvirtinti kreditorių susirinkimui.

62015 m. rugpjūčio 14 d. įvykusio kreditorių susirinkimo metu, administratoriui pateikus mokumo atkūrimo planą ir savo išvadą dėl mokumo atkūrimo plano tvirtinimo, kreditorių susirinkimas nutarė netvirtinti mokumo atkūrimo plano, „prieš“ balsavus didžiausią kreditorinį reikalavimą turinčiam kreditoriui AB SEB bankui. Kreditoriaus nuomone, pateiktas tvirtinti mokumo atkūrimo planas neatitinka FABĮ 7 straipsnio 12 punkto reikalavimų, kadangi jame nenurodyta, kokiomis dalimis ir kokia konkrečia pinigų suma bus tenkinami kiekvieno kreditoriaus reikalavimai. Be to, kreditorius nesutiko su administravimo išlaidų sąmata, nurodydamas, kad plane pateikta administravimo išlaidų sąmata yra neadekvati administratoriaus atliekamų darbų apimtims ir sudėtingumui. Be to, siekiant nevilkinti turto pardavimo proceso, kreditorius siūlė visą pareiškėjai priklausantį nekilnojamąjį turtą (butą ir kosmetologijos kabinetą) pardavinėti jau pirmą pusmetį nuo mokumo atkūrimo plano patvirtinimo įsiteisėjimo dienos, prieš tai atlikus šio turto vertinimą. Teismo posėdžio, įvykusio 2015 m. rugsėjo 22 d., metu kreditoriai UAB „Litesko“ ir VĮ Turto bankas sutiko su AB SEB banko pozicija ir nurodė, kad pareiškėjos mokumo atkūrimo planas neatitinka FABĮ 7 straipsnio 12 punkto reikalavimų. Be to, kreditoriai išreiškė abejones dėl pareiškėjos galimai slepiamų gaunamų pajamų iš darbo įrangos bei darbo vietų nuomos, taip pat administratoriaus galimybių suvaldyti pareiškėjos pinigines lėšas.

7Patikslintas mokumo atkūrimo planas kreditorių susirinkimui pateiktas svarstyti ir tvirtinti nebuvo.

8Bankroto administratorius kreipėsi į teismą, prašydamas patvirtinti pareiškėjos S. B. mokumo atkūrimo planą. Teismui pasiūlius tikslinti planą, planas nebuvo patikslintas, nurodžius, kad turi būti patvirtintas toks planas, koks pateiktas teismui, kadangi jis atitinka jam keliamus reikalavimus. Pažymėjo, kad įvertinus aplinkybę, jog nėra aišku, kokios pajamos bus gautos iš parduoto pareiškėjai priklausančio nekilnojamojo turto, todėl plane nėra nurodytos konkrečios kreditoriams mokėtinos sumos. Administratoriaus nuomone, plane numatyta sąlyga, kad gautos lėšos bus skirstomos pagal FABĮ 29 straipsnio nuostatas, yra pakankama konstatuoti, kad ši plano dalis atitinka FABĮ 7 straipsnio 12 punkto nuostatas. Be to, administratoriaus nuomone, tik nuo plano patvirtinimo dienos administratoriui atsiras galimybė kontroliuoti ir skirstyti visas bankrutuojančio asmens lėšas (pajamas) bei turtą, o kreditoriai galės įtakoti šį procesą.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Marijampolės rajono apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 5 d. nutartimi administratoriaus prašymą tenkino ir patvirtino bankrutuojančio fizinio asmens S. B. mokumo atkūrimo planą, sudarytą ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui, laikotarpio pradžią skaičiuojant nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos; patvirtino mokumo atkūrimo plano dalį dėl bankroto administravimo išlaidų sąmatos, ją išdėstant taip: skirti S. B. būtiniems poreikiams tenkinti 350 Eur sumą mėnesiui; patvirtino bankroto administravimo išlaidų sąmatą:

111) laikotarpiui nuo nutarties dėl plano patvirtinimo įsiteisėjimo dienos iki nutarties baigti fizinio asmens bankroto bylą patvirtinti 60,50 Eur administravimo išlaidas, dengiamas iš fizinio asmens gaunamų pajamų, suteikiant teisę administratoriui pačiam nustatyti šių lėšų paskirstymą ir panaudojimo tvarką;

122) 8 procentus nuo įkeisto turto pardavimo gautų lėšų sumos, skirtus turto administravimo ir pardavimo išlaidoms padengti;

133) esant pagrįstoms papildomoms išlaidoms, administravimo išlaidų sąmata gali būti keičiama kreditorių susirinkimo sprendimu.

14Teismas, įvertinęs pateiktą tvirtinti mokumo atkūrimo plano projektą, konstatavo, kad bankrutuojančio asmens S. B. mokumo atkūrimo plano projektas iš esmės atitinka FABĮ 7 straipsnio reikalavimus, jame yra išdėstyti pagrindiniai duomenys bei faktai, nurodyti minėtame straipsnyje, t. y. jame nurodytos priežastys, dėl kurių fizinis asmuo negali vykdyti kreditorinių reikalavimų, numatytos planuojamos gauti lėšos, aptartos kitos priemonės, skirtos asmens mokumui atkurti, turto pardavimo tvarka, būtiniesiems fizinio asmens poreikiams skirta išlaidų suma, kreditorių reikalavimų tenkinimo grafikas, bankroto administravimo išlaidų suma, jų pagrindimas. FABĮ 8 ir 22 straipsniuose numatytų pažeidimų teismas nenustatė.

15Dėl plano atitikimo FABĮ 7 straipsnio 1 dalies 12 punktui

16Teismas nustatė, kad kreditoriai AB SEB bankas, VĮ Turto bankas ir UAB „Litesko“ nesutiko su plano tvirtinimu nurodydami, kad jis neatitinka FABĮ 7 straipsnio 1 dalies 12 punkto reikalavimų, tai yra, kad kreditorių reikalavimų tenkinimo grafike nenurodyta, kokias konkrečias sumas kiekvienas kreditorius gaus ne rečiau kaip kas 6 mėnesius per visą bankroto procesą. Teismas pažymėjo, kad kreditorių reikalavimų tenkinimo grafike nurodyta lėšų, gautų iš individualios veiklos, suma, kuri bus skirstoma kreditoriams kas 6 mėnesiai ir pasisakyta, kad ji bus skirstoma laikantis FABĮ 29 straipsnio nurodytos reikalavimų tenkinimo eilės ir tvarkos, todėl sprendė, kad vien tai, jog nėra nurodyta kokia konkreti suma teks kiekvienam kreditoriui, nesudaro pagrindo netvirtinti plano. Kadangi bus skirstomos ne tik lėšos, gautos iš individualios veiklos, bet ir iš parduoto turto, teismas darė išvadą, kad nėra galimybės numatyti konkrečias sumas ir proporcijas, kol turtas dar neparduotas, ir tai, teismo vertinimu, nepažeidžia kreditorių interesų, kadangi pareiškėja įsipareigojo visas gautas sumas skirstyti FABĮ 29 straipsnio nustatyta tvarka. Teismas sprendė, kad nėra pagrindo išvadai, jog plano netvirtinimas ir bankroto bylos nutraukimas FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu geriau atitiktų pačių kreditorių interesus.

17Dėl plano dalies, susijusios su administravimo išlaidomis, tvirtinimo

18Įvertinęs plane nurodytas administravimo išlaidas, teismas pažymėjo, kad 60,50 Eur per mėnesį suma, kuri bus mokama iš fizinio asmens gaunamų pajamų, yra pagrįsta, tačiau nurodytos 2 punkte 12 procentų administravimo išlaidų nuo įkeisto turto pardavimo gautų lėšų sumos yra per didelės ir neatitinka protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijaus. Todėl teismas šias išlaidas sumažino iki 8 proc. dydžio, atsižvelgdamas ir į kreditoriaus AB SEB išsakytus argumentus.

19Dėl turto pardavimo tvarkos

20Teismas nustatė, kad pagal mokumo atkūrimo plano 5 punktą, kosmetologijos saloną bei darbo įrangą numatoma parduoti baigiantis mokumo atkūrimo terminui. Įvertinęs tai, kad pareiškėja pragyvena iš vykdomos individualios veiklos, teismas sprendė, kad minėtas punktas atitinka protingumo kriterijų, nes vykdydama veiklą pareiškėja gaus pajamas, kurių dalis bus skiriama kreditoriams, o baigiantis terminui parduos šį turtą, kad galėtų atsiskaityti kiek galima daugiau su kreditoriais.

21Dėl mokumo atkūrimo termino

22Sprendžiant dėl mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo termino nustatymo, teismas pažymėjo, kad mokumo atkūrimo plane numatytas terminas yra tinkamas bankrutuojančio asmens mokumui atkurti. Iš pateiktų duomenų teismas nustatė, kad pareiškėjos skoliniai įsipareigojimai numatyti dengti tiek iš individualios veiklos, tiek pardavus pirmiausia įkeistą turtą. Įvertinęs pareiškėjos gaunamas pajamas ir jos fizines galimybes siekti gauti didesnes pajamas, teismas sprendė, kad nustačius mokumo atkūrimo maksimalų laikotarpį, tiek kreditorių, tiek bankrutuojančio asmens interesai nebus pažeisti.

23III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

24Atskiruoju skundu AB SEB bankas prašo panaikinti 2015 m. lapkričio 5 d. nutartį, atsisakyti tenkinti bankroto administratoriaus A. B. prašymą dėl pareiškėjos S. B. mokumo atkūrimo plano projekto tvirtinimo bei įpareigoti bankroto administratorių pateikti teismui patikslintą mokumo atkūrimo planą toje dalyje, kurioje aptarti administravimo išlaidų bei turto pardavimo tvarkos klausimai. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

251. Dėl bankrutuojančio asmens turto pardavimo tvarkos. Kreditorius nesutinka su teismo pozicija, kad bankrutuojančiam asmeniui priklausantis ir AB SEB bankui įkeistas turtas (kosmetologijos salonas) generuoja pajamas, kurių dalis bus skiriama atsiskaityti su kreditoriais. Kreditoriaus nuomone, teismas visiškai netyrė ir nevertino, ar gaunamų pajamų iš individualios veiklos bei mokėtinų kreditoriams sumų proporcija atitinka bei užtikrina bankrutuojančio asmens bei kreditorių (atkreipiant dėmesį į hipotekos kreditorių) interesų pusiausvyrą. Pažymi, kad AB SEB banko (hipotekos kreditoriaus) reikalavimas sudaro 195 609,06 Eur, t. y. 97 proc. visų patvirtintų kreditorinių reikalavimų. Tuo tarpu bankrutuojančiam asmeniui priklausančio turto (buto, kurio unikalus Nr. ( - ) vertė yra tik 19 100 Eur, o Kosmetologijos salono (unikalus Nr. ( - )) – tik 94 600 Eur. Apeliantas pažymi, kad pagal parengtą planą, tokia turto paskirtis yra tapati ilgalaikės paskolos teikimui, kai palūkanos už jį nepamatuotai mažos. Tokiu būdu būtų akivaizdžiai sudaromos prielaidos bankrutuojančiam asmeniui iš esmės neatlygintai naudotis turtu 5 metų laikotarpyje, iš jo tenkinant savo būtinuosius poreikius, dengti bankroto administravimo išlaidas bei neženklia dalimi dengti kreditorinius reikalavimus. Todėl įkeistas turtas privalo būti kuo greičiau parduotas, kad būtų galima kuo greičiau bent iš dalies atsiskaityti su įkaito turėtoju. Be to, vykdant priverstinį skolos išieškojimą iš įkeisto turto, AB SEB banko reikalavimas būtų patenkintas kur kas greičiau nei per 60 mėn. ir AB SEB banko patiriami nuostoliai būtų kur kas mažesni nei šiuo bankroto procese siūlomu atveju, t. y. mokant nežymius mokėjimus 5 m. laikotarpyje ir turtą realizuojant tik praėjus 60 mėn. Be to, kreditoriaus nuomone, pareiškėja gali teikti grožio paslaugas kitose tam specialiai sukurtose darbo vietose. Tačiau pastarųjų aplinkybių teismas nesiaiškino ir netyrė. Todėl, skundžiamoje teismo nutartyje padarytos išvados laikytinos nemotyvuotomis, o nurodyta ekonominė logika akivaizdžiai prieštarauja hipotekos kreditoriaus interesams kuo greičiau gauti reikalavimo patenkinimą.

262. Dėl administravimo išlaidų. Kreditoriaus nuomone, administravimo išlaidos yra neproporcingai didelės, lyginant jas su dengiamais kreditoriniais reikalavimais ir atliekamomis funkcijomis. AB SEB bankas nesutinka su teismo pozicija administravimo ir pardavimo išlaidų dengimui skirti 8 proc. nuo įkeisto turto pardavimo gautų lėšų sumos. Kreditoriaus nuomone, teismas nenurodė kodėl minėtas koeficientas už parduotą turtą laikytinas pagrįstu ir apsiribojo tik bendro pobūdžio teiginiais. Bankroto administratorius byloje nėra pateikęs jokių dokumentų, patvirtinančių bankroto administravimo išlaidų dydį. Mokumo atkūrimo plane taip pat abstrakčiai nurodyta, kokią sumą siūloma skirti bankroto administravimui, nekonkretizuojant pačių išlaidų ir jų dydžio. Todėl neaišku, kokios turto administravimo ir pardavimo išlaidos būtų patiriamos realizuojant pareiškėjos turtą. Vien bankroto proceso metu atliekamų bendro pobūdžio funkcijų išvardijimas mokumo atkūrimo plane savaime nepagrindžia prašomos administravimo išlaidų sumos. Be to, FABĮ 22 straipsnio 5 punkte nurodyta, jog bankroto administravimo išlaidos yra apmokamos iš įvairių fizinio asmens lėšų, įskaitant gautas už parduotą fizinio asmens turtą. Jokie kiti atlyginimai už turto pardavimą minėtame įstatyme atskirai nėra išskiriami ir/ar aptariami bei nenumatomi kaip papildomai mokėtini bankroto administratoriui. Pagal Sprendimų vykdymo instrukciją, jeigu išieškotina suma sudaro daugiau nei 28 962 Eur, atlygis antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą siekia 4 proc. nuo išieškotinos sumos. Mokumo atkūrimo plane nurodyta, jog pareiškėjai S. B. priklausančio buto (unikalus Nr. ( - )), kosmetologijos salono (unikalus Nr. ( - ), įkeistų AB SEB bankui, bendra vidutinė rinkos vertė yra 113 700 Eur. Iš to seka, kad vykdant priverstinį skolos išieškojimą iš įkeisto turto, AB SEB banko reikalavimas būtų padengtas kur kas didesne dalimi, tuo tarpu ginčijamu atveju iš lėšų, gautų pardavus turtą, bus atskaitoma du kartus didesnė suma (t. y. 8 proc. vietoj 4 proc.) administravimo išlaidos padengti nei realizuojant turtą per antstolį. Pareiškėjai priklauso du nekilnojamojo turto objektai bei specializuota įranga, jokio kito turto pareiškėja neturi, visi dokumentai iki šiol buvo siunčiami elektroniniu paštu, todėl bankroto administratoriui nereikės nuomoti patalpų kreditorių susirinkimams, atitinkamai nebus patiriamos transporto išlaidos, bankroto administratorius neginčija jokių bankrutuojančio asmens sandorių, pareiškėja neturi skolininkų, iš esmės bankroto administratoriaus pagrindinės funkcijos po turto pardavimo apsiribos depozitinėje sąskaitoje esančių lėšų paskirstymu bei jos administravimu. Banko nuomone, byla nėra sudėtinga, o bankroto administratoriaus veikla nuo turto pardavimo bus minimali. Todėl, anot apelianto, tikslinga skirti bendrą 4 054,68 Eur (plius mokėtini mokesčiai) administravimo išlaidų sąmatą visam penkerių metų mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo laikotarpiui. AB SEB banko nuomone, dalis pirmiau minėtų bankroto administravimų išlaidų galėtų būti dengiama iš S. B. priklausančio nekilnojamojo turto pardavimo, t. y. 1 621,87 Eur, likusią bankroto administravimo išlaidų sumą, t. y. 2 432,81 Eur, apmokėtų bankrutuojantis asmuo S. B..

273. Kreditorius pažymi, kad vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 7 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-263/706/2015, jeigu kreditorių susirinkimo nurodytos priežastys patenka į FABĮ 7 straipsnio nustatytų reikalavimų apimtį, teismas neturi priimti tokio fizinio asmens bankroto administratoriaus pareiškimo (plano), jei nebuvo pakartotinės plano tikslinimo procedūros ir pakartotinio jo svarstymo kreditorių susirinkime. Tuo atveju, jeigu fizinis asmuo nededa pastangų taisyti plano ir pakartotinis kreditorių susirinkimas nepritaria patikslintam plano projektui, teismas, manydamas, kad jis neatitinka įstatymo reikalavimų ir kreditorių susirinkimas pagristai jam nepritarė, nes jis pažeidžia fizinio asmens ir kreditorių interesų pusiausvyra, turėtu ne pats keisti planą, o jo netvirti ir nutraukti fizinio asmens bankroto procedūrą (FABI 10 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Nagrinėjamu atveju įvykusiojo pirmojo kreditorių susirinkimo metu, balsuodamas prieš plano tvirtinimą, AB SEB bankas išdėstė nepritarimo planui priežastis. Su parengtu mokumo atkūrimo planu nesutiko ir kiti kreditoriai, kurie savo pozicijas išdėstė 2015 m. rugsėjo 22 d. ir 2015 m. spalio 29 d. teismo posėdžiuose. Tačiau bankrutuojantis asmuo neatsižvelgė į pareikštas pastabas dėl pateikto tvirtinti plano, jo netikslino ir neteikė pakartotinai svarstyti kreditorių susirinkimui, o pateikė jį tvirtinti teismui. Todėl teismas turėtų netenkinti bankroto administratoriaus prašymo ir netvirtinti pateikto plano.

28Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėja S. B. prašo atmesti kreditoriaus AB SEB bankas skundą ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo nutartį. Pareiškėjos nuomone, atskirajame skunde išsakyta kreditoriaus pozicija nederinta su kitais kreditoriais. Pareiškėja nesutinka su kreditoriaus nuomone, kad nuomojant patalpas ji galėtų gauti tokias pat pajamas. Pažymi, kad neturėdama pajamų pareiškėja nebūtų pajėgi išsinuomoti patalpas individualiai veiklai vykdyti, dėl ko jos finansinė padėtis tik dar labiau pablogėtų. Apeliantas nepateikė įrodymų, kad po 5 metų parduotas įkeistas turtas nuvertės ir dėl to banko patiriami nuostoliai bus didesni už per 5 metus jam išmokėtas sumas. Priešingai, pareiškėjos nuomone, dėl sėkmingai vykdytos veiklos įkeisto turo vertė tik padidės, nes grožio paslaugų teikimo srityje patalpų vieta ir įdirbis turi lemiamos reikšmės pajamingumui, o tuo pačiu ir turto, kurioje vykdoma sėkminga veikla, paklausai. Pareiškėjos nuomone, kilus ginčui dėl administravimo išlaidų, į ginčą ji neturėtų būti traukiama. Pareiškėja palaiko administratoriaus poziciją ir nesutinka su apelianto argumentais, kad administravimo išlaidos yra per didelės. Administratorius aiškiai nurodė, kad jo atlyginimas už darbą nesiekia net minimalaus atlyginimo dydžio, kurį tvirtina Vyriausybė, nors tokiam darbui keliami reikalavimai gerokai aukštesni už minimalius. Be to, negalima lyginti administravimo išlaidų dalies, teismo nustatytos kaip 8 proc. nuo turto pardavimo pajamų su analogiškais 4 proc. antstoliui skiriamų pajamų, kadangi antstolio darbas, priverstine tvarka parduodant įkeistą turtą, žymiai paprastesnis, jame ne tik nereikia atlikti jokių su fizinio asmens bankrotu susijusių pareigų, bet ir turto saugojimą bei jo išlaikymą iki pardavimo administratorius privalo atlikti pats administravimo išlaidų sąskaita, tuo tarpu antstolis paprastai šias pareigas paveda atlikti turto saugotojui jo sąskaita. Neatsitiktinai ir pats įstatymas numato ne 4 proc., kaip antstolio atžvilgiu, o 15 proc. maksimalų dydį.

29Atsiliepimu į atskirąjį skundą bankroto administratorius A. B. prašo kreditoriaus atskirąjį skundą atmesti ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo nutartį. Administratorius nesutinka su apelianto pozicija, kad visas pareiškėjos turimas turtas turi būti pardavinėjamas iš karto, nesudarant galimybės asmeniui jame tęsti individualią veiklą. Administratoriaus nuomone, ką pagrindžia ir jo teikta išvada, plane pateiktas fizinio asmens mokumo atkūrimas yra realus ir atitinka visų kreditorių bei bankrutuojančio asmens interesus. Atėmus iš bankrutuojančio asmens galimybę uždirbti iš individualios veiklos, vykdomos bankui įkeistame pastate, nėra jokios tikimybės, kad kokia nors kitokia pajamų uždirbimo galimybė iš individualios veiklos būtų labiau tikėtina ir/ar reali, nei pasiūlyta plane. Todėl apelianto pasiūlymas parduoti visą bankrutavusio asmens turtą iš karto nelaikytinas atitinkančiu kreditorių ir bankrutuojančio asmens interesų pusiausvyrą.

30IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

31Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas atskiruosiuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis, 338 straipsnis).

32Nagrinėjamoje byloje yra keliamas klausimas dėl fizinio asmens mokumo atkūrimo plano tvirtinimo bei plano atitikimo Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) nuostatoms. Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria patvirtintas pareiškėjų mokumo atkūrimo planas, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

33FABĮ paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinio asmens, ūkininko ir kito fizinio asmens, kuris įstatymų nustatyta tvarka verčiasi individualia veikla, mokumą ir užtikrinti kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka. Šių tikslų įgyvendinimo sėkmė didžiąja dalimi priklauso nuo sudaryto plano ir jo įgyvendinimo, kuriame numatomas ne tik skolininkui priklausančio turto pardavimas bei lėšų paskirstymas, tačiau taip pat turi būti numatomos ir priemonės, skirtos fizinio asmens mokumui atkurti (persikvalifikavimas, įsidarbinimas ir kitos) (FABĮ 7 straipsnis). Numatomos priemonės turi būti realios, galinčios padėti pasiekti didesnį kreditorių reikalavimų patenkinimą, kartu užtikrinančios asmens, kuriam keliama bankroto byla, galimybę patenkinti minimalius būtinus poreikius. Taigi, vienas svarbiausių momentų fizinio asmens bankroto procedūroje yra plano parengimas ir tvirtinimas.

34Fizinio asmens mokumo atkūrimo plano ir jo tvirtinimo procedūrų teisėtumas turi būti vertinami per pirmiau nurodytą fizinio asmens bankroto proceso tikslą – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningo fizinio asmens mokumą, užtikrinti kreditorių reikalavimų tenkinimą FABĮ nustatyta tvarka, siekti teisingos kreditorių ir skolininko interesų pusiausvyros, t. y. suteikti reikalingą apsaugą skolininkui su kuo mažesne intervencija į kreditorių teises. Reikalavimus, keliamus mokumo atkūrimo planui, ir šio plano tvirtinimo procedūrą reglamentuoja FABĮ 7 ir 8 straipsnio nuostatos. Plano projektą rengia bankrutuojantis asmuo, išvadą dėl plano įgyvendinimo galimybių teikia bankroto administratorius, kuris šią išvadą kartu su plano projektu pateikia kreditoriams ir šaukia kreditorių susirinkimą dėl pritarimo plano projektui (FABĮ 8 straipsnio 1, 2 dalys). Jeigu kreditorių susirinkimas nepritaria pateiktam mokumo atkūrimo plano projektui dėl to, kad planas neatitinka šio įstatymo 7 straipsnyje nustatytų reikalavimų, bankrutuojantis fizinis asmuo, atsižvelgdamas į kreditorių pastabas, turi pareigą patikslinti, pataisyti planą taip, kad jis atitiktų įstatymo reikalavimus, nepažeistų kreditorių interesų pusiausvyros ir jį pakartotinai teikti kreditorių susirinkimui svarstyti (FABĮ 8 straipsnio 3 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-561/2014).

35Taigi, plano sudarymas, jo tikslinimas yra neteisminė procedūra, o teismo kompetencija yra tik nuspręsti, ar planas tvirtintinas, ar ne. Dėl to teismas, gavęs plano projektą, kuriam pirmasis kreditorių susirinkimas nepritarė, turi patikrinti atsisakymo pritarti priežastis. Jeigu kreditorių susirinkimo nurodytos priežastys patenka į FABĮ 7 straipsnio nustatytų reikalavimų apimtį, tai teismas neturi priimti tokio fizinio asmens bankroto administratoriaus pareiškimo (plano), jei nebuvo pakartotinės plano tikslinimo procedūros ir pakartotinio jo svarstymo kreditorių susirinkime. Tuo atveju, jeigu fizinis asmuo nededa pastangų taisyti planą ir pakartotinis kreditorių susirinkimas nepritaria patikslintam plano projektui, teismas, manydamas, kad jis neatitinka įstatymo reikalavimų ir kreditorių susirinkimas pagrįstai jam nepritarė, nes jis pažeidžia fizinio asmens ir kreditorių interesų pusiausvyrą, turėtų ne pats keisti planą, o jo netvirtinti ir nutraukti fizinio asmens bankroto procedūrą (FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 2 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2015 m. gegužės 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-263-706/2015).

36Bylos duomenimis nustatyta, kad 2015 m. rugpjūčio 14 d. įvykusiame kreditorių susirinkime, didžiausiam kreditoriui AB SEB bankui balsavus „prieš“, buvo nutarta nepritarti bankroto administratoriaus pateiktam pareiškėjos 2015 m. liepos 15 d. mokumo atkūrimo planui (t. 2, b. l. 156-157). Kreditoriaus AB SEB banko nuomone, pateiktas tvirtinti mokumo atkūrimo planas neatitinka FABĮ 7 straipsnio 12 punkto reikalavimų, kadangi jame nenurodyta kokiomis dalimis, apibrėžtomis konkrečia pinigų suma, bus tenkinami kiekvieno kreditoriaus reikalavimai. Be to, plane pateikta administravimo išlaidų sąmata yra nepagrįsta ir neadekvati atliekamų darbų apimtims ir sudėtingumui. AB SEB banko nuomone, nagrinėjamu atveju, siekiant nevilkinti turto pardavimo proceso, yra tikslinga visą pareiškėjai priklausantį nekilnojamąjį turtą (butą ir kosmetologijos kabinetą) pardavinėti jau pirmą pusmetį nuo mokumo atkūrimo plano patvirtinimo įsiteisėjimo dienos, prieš tai atlikus šio turto vertinimą (t. 2, b. l. 165). 2015 m. rugsėjo 22 d. vykusio teismo posėdžio metu kreditorių UAB „Litesko“ ir VĮ Turto bankas atstovės taip pat nurodė, kad mokumo atkūrimo planas neatitinka FABĮ 7 straipsnio 12 punkto reikalavimų.

37Esant nustatytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, kreditorių susirinkimo nurodytos priežastys, dėl kurių netenkintas mokumo atkūrimo planas, patenka į FABĮ 7 straipsnio nustatytų reikalavimų apimtį (FABĮ 7 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 7 punktas ir 12 punktas). Todėl pirmosios instancijos teismas turėjo patikrinti, ar pareiškėja laikėsi įstatyme nustatytos plano projekto tikslinimo ir pakartotinio svarstymo procedūros.

38Nagrinėjamu atveju kreditorių susirikimui nutarus netvirtinti pateikto mokumo atkūrimo plano ir pateikus pastabas dėl plano neatitikimo FABĮ 7 straipsnio nuostatoms, administratorius, kaip nustatyta įstatyme, nepateikė patikslinto mokumo atkūrimo plano tvirtinti pakartotinai kreditorių susirinkimui, o pateikė planą tvirtinti tiesiogiai teismui. Teismui pasiūlius patikslinti mokumo atkūrimo planą, šia teise pareiškėja ir administratorius nepasinaudojo, teigiant, kad pateiktas tvirtinti mokumo atkūrimo planas atitinka FABĮ 7 straipsnio keliamiems reikalavimams.

39Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, minėtos aplinkybės sudaro pagrindą konstatuoti, kad nebuvo laikytasi mokumo atkūrimo plano tikslinimo procedūros, todėl šiuo pagrindu teismas turėjo netenkinti pareikšto prašymo ir netvirtinti pateikto mokumo atkūrimo plano (FABĮ 8 straipsnio 7 dalis).

40Apibendrinant tai, kas nurodyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, savo iniciatyva patikslindamas ir patvirtindamas pareiškėjos mokumo atkūrimo planą, netinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias tokio plano tvirtinimo procedūrą, todėl atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – bankroto administratoriaus prašymas patvirtinti mokumo atkūrimo planą paliktinas nenagrinėtu, nesilaikius mokumo atkūrimo plano tvirtinimo ir tikslinimo procedūros (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

41Kauno apygardos teismo teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 339 straipsniu,

Nutarė

42panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 5 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – bankroto administratoriaus prašymą patvirtinti bankrutuojančio asmens mokumo atkūrimo planą palikti nenagrinėtu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintautas... 2. Teisėjas... 3. I. Ginčo esmė... 4. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2015 m. kovo 16 d. nutartimi iškėlė... 5. Bankroto administratorius sutiko su pareiškėjos pateiktu mokumo atkūrimo... 6. 2015 m. rugpjūčio 14 d. įvykusio kreditorių susirinkimo metu,... 7. Patikslintas mokumo atkūrimo planas kreditorių susirinkimui pateiktas... 8. Bankroto administratorius kreipėsi į teismą, prašydamas patvirtinti... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 5 d. nutartimi... 11. 1) laikotarpiui nuo nutarties dėl plano patvirtinimo įsiteisėjimo dienos iki... 12. 2) 8 procentus nuo įkeisto turto pardavimo gautų lėšų sumos, skirtus turto... 13. 3) esant pagrįstoms papildomoms išlaidoms, administravimo išlaidų sąmata... 14. Teismas, įvertinęs pateiktą tvirtinti mokumo atkūrimo plano projektą,... 15. Dėl plano atitikimo FABĮ 7 straipsnio 1 dalies 12 punktui... 16. Teismas nustatė, kad kreditoriai AB SEB bankas, VĮ Turto bankas ir UAB... 17. Dėl plano dalies, susijusios su administravimo išlaidomis, tvirtinimo... 18. Įvertinęs plane nurodytas administravimo išlaidas, teismas pažymėjo, kad... 19. Dėl turto pardavimo tvarkos... 20. Teismas nustatė, kad pagal mokumo atkūrimo plano 5 punktą, kosmetologijos... 21. Dėl mokumo atkūrimo termino ... 22. Sprendžiant dėl mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo termino nustatymo,... 23. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 24. Atskiruoju skundu AB SEB bankas prašo panaikinti 2015 m. lapkričio 5 d.... 25. 1. Dėl bankrutuojančio asmens turto pardavimo tvarkos. Kreditorius nesutinka... 26. 2. Dėl administravimo išlaidų. Kreditoriaus nuomone, administravimo... 27. 3. Kreditorius pažymi, kad vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015... 28. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėja S. B. prašo atmesti... 29. Atsiliepimu į atskirąjį skundą bankroto administratorius A. B. prašo... 30. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 31. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai... 32. Nagrinėjamoje byloje yra keliamas klausimas dėl fizinio asmens mokumo... 33. FABĮ paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinio asmens,... 34. Fizinio asmens mokumo atkūrimo plano ir jo tvirtinimo procedūrų teisėtumas... 35. Taigi, plano sudarymas, jo tikslinimas yra neteisminė procedūra, o teismo... 36. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2015 m. rugpjūčio 14 d. įvykusiame... 37. Esant nustatytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismo vertinimu,... 38. Nagrinėjamu atveju kreditorių susirikimui nutarus netvirtinti pateikto mokumo... 39. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, minėtos aplinkybės sudaro... 40. Apibendrinant tai, kas nurodyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 41. Kauno apygardos teismo teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337... 42. panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 5 d....