Byla B2-560-368/2018
Dėl BUAB „Rotonda“ bankroto pripažinimo tyčiniu

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus UAB „Pastatas“ prašymą dėl BUAB „Rotonda“ bankroto pripažinimo tyčiniu.

2Teismas

Nustatė

3

  1. Kreditorius UAB „Pastatas“ prašo BUAB „Rotonda“ bankrotą pripažinti tyčiniu. Nurodo, kad: 1) įmonės valdymas nebuvo skaidrus; 2) įmonės finansiniai rodikliai buvo blogi, t. y. įmonė, tiek 2009, 2010 ir 2011 m. buvo akivaizdžiai nemoki ir prisiimdama naujas prievoles bei sudarydama sutartis su kreditoriais veikė nesąžiningai, nes žinojo, jog įmonės veiklos rezultatas yra nuostolingas, todėl naujos prievolės nepakeis įmonės nemokumo, o akivaizdžiai blogins kreditorių padėtį; 3) UAB „Rotonda“ vadovai žinodami įmonės finansinę padėtį ir tai, jog įmonė atitinka nemokios įmonės požymius per 2010 m. - 2011 m. sudarė sutarčių, kurių vertė siekė daugiau nei 3 000 000 Lt, iš AB banko „Snoras“ gavo kredito liniją, nors įmonės veiklos nuostolis bei kreditoriniai įsipareigojimai gerokai viršijo pusę į balansą įrašyto turto vertės, kas reiškia, jog UAB „Rotonda“ vadovai žinojo, jog su visais kreditoriais atsiskaityti negalės; 4) iškėlus restruktūrizavimo bylą ir patvirtinus restruktūrizavimo planą, akivaizdžiai apgaulingai buvo numatyta, jog įmonė neturėdama sutarčių, neturėdama resursų ir turėdama restruktūrizavimo pradžiai nepadengtų 4 567 492,86 Lt kreditorinių reikalavimų, galės tęsti savo veiklą, tačiau tuo, restruktūrizuojamai įmonei buvo sudaryta galimybė dar gauti finansinės naudos, neatsiskaitant su kreditoriais; 5) 2014-05-19 UAB „Rotonda“ iškelta bankroto byla, kurios duomenimis matyti, jog kreditoriniai reikalavimai per restruktūrizavimo laikotarpį nė kiek nesumažėjo, iš ko seka, kad restruktūrizavimo planas buvo akivaizdžiai nevykdomas, tačiau tai neužkirto kelio UAB „Rotonda“ vadovams gauti darbo užmokestį, net nemokant VSDFV įmokų.
  1. Atsiliepimu į prašymą bankroto administratorė Eurobankrotas, UAB prašo UAB „Pastatas“ prašymą dėl BUAB „Rotonda“ bankroto pripažinimo tyčiniu atmesti. Nurodo, kad patikrinus BUAB „Rotonda“ sudarytus sandorius už 36 mėn. laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, tyčinio bankroto požymių nenustatė. BUAB „Rotonda“ sąskaitos ir piniginių lėšų judėjimas buvo taip pat patikrintas, popieriniai BUAB „Rotonda“ dokumentai perduoti archyvo tvarkymui, rašytinio įpareigojimo į civilinę bylą Nr.2-405-856/2018 pateikti BUAB „Rotonda“ bankų sąskaitų išrašus nuo 2010-01-01 iki bankroto bylos iškėlimo administratorė negavo, vėliau, teismo sekretorei apie tai informavus telefonu, teismui pateikė išrašus iš Swedbank banko sąskaitų prie kurių turėjo elektroninę prieigą. Pateikti kitų bankų sąskaitų išrašus administratorė neturėjo nei techninių, nei fizinių galimybių. Pažymi, kad Šiaulių apygardos teismo 2012-05-14 nutartimi UAB „Rotonda“ buvo iškelta restruktūrizavimo byla, šioje nutartyje teismas vertino įmonės nemokumą, ko pasėkoje BUAB „Rotonda“ buvo iškelta restruktūrizavimo byla, o ne bankroto byla. UAB „Pastatas“ kaip kreditorius dalyvavo BUAB „Rotonda“ restruktūrizavimo byloje, turėjo visą informaciją susijusią su kreditorių ir teismo patvirtintu restruktūrizavimo planu, restruktūrizavimo proceso metu su UAB „Pastatas“ buvo dalinai atsiskaityta, kreditorės finansinis reikalavimas BUAB „Rotonda“ restruktūrizavimo ir bankroto bylose patvirtinti pagal pačios kreditorės prašymus. Todėl pagal pateiktus kreditorės UAB „Pastatas“ argumentus nėra pagrindo BUAB „Rotonda“ bankrotą pripažinti tyčiniu.
  1. Trečiasis asmuo R. T. prašo UAB „Pastatas“ prašymą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad UAB “Rotonda“ tinkamai vedė buhalterinę apskaitą, kiekvienais metais įmonės buhalterinės apskaitos duomenis tikrindavo nešališkas auditas, kuris jokių pažeidimų nenustatė. UAB “Pastatas“ jokių reikalavimų UAB „Rotonda“ nereiškė, duomenų, kad UAB “Rotonda“ apskaita buvo vedama nesilaikant įstatymo reikalavimų nepateikė, o visi įmonės buhalterinės apskaitos dokumentai ir turtas perduoti bankroto administratoriui, kuris jokių pretenzijų neturi. Pareiškimą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu ieškovas UAB ”Pastatas” pateikė tik tada, kai bankroto administratorius, pritarus kreditoriams, kreipėsi į teismą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 24 str.). Taigi akivaizdu, kad UAB „Pastatas“ tokiu pareiškimu siekia savo individualių interesų (finansinio reikalavimo) patenkinimo ir įmonės bankrotą pripažinti tyčiniu siekia tik tam, kad užsitikrintų sau teisę reikalauti žalos atlyginimo iš atsakovės valdybos narių, kitoje civ. byloje Nr. 2- 988-856/2017 kuri yra nagrinėjama Šiaulių apygardos teisme pagal ieškovės ieškinį.
Prašymas atmestinas.
  1. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 2 straipsnio 12 dalyje yra pateikta tyčinio bankroto sąvoka – įmonės privedimas prie bankroto sąmoningai blogai valdant įmonę (veikimu, neveikimu) ir (arba) sudarant sandorius, kai buvo žinoma ar turėjo būti žinoma, kad jų sudarymas pažeidžia kreditorių teises ir (arba) teisėtus interesus. Pagal ĮBĮ nuostatas tyčinio bankroto požymiai yra šie: kai įmonė tyčia paslepia, iššvaisto, dovanoja ar sunaikina savo turtą arba įvykdo kitus tyčinius veiksmus, dėl kurių yra pagrindo manyti, jog iš likusio turto nebus galima įvykdyti įmonės finansinių įsipareigojimų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad sprendžiant įmonės tyčinio bankroto pripažinimą, reikia nustatyti, ar įmonės sudarytais sandoriais bei kitokia įmonės veikla buvo nuosekliai ir kryptingai siekiama įmonės nemokumo. Tais atvejais, kai įmonė yra faktiškai nelikvidi arba nemoki, turi būti patikrinama, ar tolesnė tokios įmonės veikla buvo nukreipta dar labiau pabloginti įmonės turtinę padėtį. Šie kriterijai bei kreditorių galimybių nukreipti išieškojimą į skolininko įmonės turtą suvaržymas arba sąlygų išvengti išieškojimo sudarymas, taip pat sąmoningas išieškojimo pirmenybės atidavimas vėlesniems kreditoriams, žinant, kad ankstesnieji kreditoriai faktiškai neturės į ką nukreipti savo reikalavimų įmonei skolininkei neturint pakankamai turto, reiškia tyčinį bankrotą. Tyčinis bankrotas gali būti nustatytas vien tik konstatavus, jog yra tam tikri tyčinio bankroto požymiai. Taigi bankrotui pripažinti tyčiniu nebūtina nustatyti konkretaus veiksmo, kuris sukėlė įmonės bankrotą, tačiau turi būti vertinama aplinkybių visuma. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas gali pripažinti įmonės bankrotą tyčiniu, jeigu nustato požymius, rodančius, jog įmonė prie bankroto buvo privesta tyčia, t. y. kad bankrotą nulėmė ne verslo nesėkmė, o tyčiniai įmonės valdymo organų veiksmai, siekiant išvengti įsipareigojimų kreditoriams vykdymo, o kiekvienu konkrečiu atveju sprendžiant dėl įmonės tyčinio bankroto, reikia įvertinti faktines aplinkybes, susijusias su įmonės veikla, tokios įmonės valdymo organų sprendimais, turinčiais tyčinio bankroto požymių (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2633/2013).
  2. Pagal CPK 179 straipsnio 3 dalį teismas gali naudoti duomenis iš teismų informacinės sistemos, taip pat iš kitų informacinių sistemų ir registrų. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Šiaulių apygardos teismas 2012 m. gegužės 14 d. nutartimi iškėlė UAB „Rotonda“ restruktūrizavimo bylą, o 2013 m. gruodžio 11 d. nutartimi UAB „Rotonda“ restruktūrizavimo byla buvo nutraukta (civilinės bylos Nr. B2-332-154/2013). Teismas nurodė, kad 2013 m. spalio 25 d. įvykusio RUAB „Rotonda“ kreditorių komiteto posėdžio metu nuspręsta kreiptis į teismą su prašymu dėl RUAB „Rotonda“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo. UAB „Rotonda“ direktorius nurodė, kad įmonė yra nemoki ir nebegali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų. Teismas, atsižvelgdamas į šias aplinkybes, konstatavo, jog UAB „Rotonda“ yra nemoki, todėl jai iškėlė bankroto bylą.
  1. Esminis kreditoriaus UAB „Pastatas“, prašančio BUAB „Rotonda“ bankrotą pripažinti tyčiniu, argumentas yra, jog jau prieš iškeliant restruktūrizavimo bylą 2009-2011 metų laikotarpiu, bendrovė buvo nemoki. Teismo manymu, ši aplinkybė nėra pagrindas BUAB „Rotonda“ bankrotą pripažinti tyčiniu. Pažymėtina, kad Šiaulių apygardos teismo 2012-05-14 nutartimi UAB “Rotonda“ iškelta restruktūrizavimo byla, teismo nutartis yra įsiteisėjusi ir galiojanti, o faktinės aplinkybės, kurios buvo nustatytos ir įvertintos restruktūrizavimo byloje, iš naujo nebetiriamos ir jų iš naujo šalims nebereikia įrodinėti. UAB “Pastatas“ Šiaulių apygardos teismo 2012-05-14 nutarties neskundė, todėl kreditoriaus UAB „Pastatas“ nurodyti finansiniai duomenys apie galimą įmonės nemokumą buvusį prieš teismui priimant nutartį iš naujo nebenagrinėjami. Teismas yra pripažinęs, kad UAB “Rotonda“ prieš iškeliant restruktūrizavimo bylą buvo moki, tik tai turėjo laikinų finansinių sunkumų. Šiaulių apygardos teismas 2012-08-27 nutartimi patvirtino UAB “Rotonda“ kreditorinius reikalavimus restruktūrizavimo byloje, tame tarpe ir UAB “Pastatas“ pagal jo pateiktą 2012-06-18 prašymą 99 863,00 Lt (28 922.32 Eur) sumai. UAB “Pastatas“ Šiaulių apygardos teismo 2014-05-19 nutartimi taip pat patvirtino UAB „Pastatas“ kreditorinius reikalavimus bankroto byloje su kuria kreditorius sutiko. Taigi, šiuo atveju, įsiteisėjusio teismo sprendimo prejudicinė reikšmė galioja ne tik bylos dalyviams, bet ir bylą nagrinėjančiam teismui (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-608/2013; 2018 m. vasario 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-32-248/2018).
  1. Taigi, UAB „Rotonda“ nemokumo būsena egzistavo tik 2013 m. spalio 25 d. įvykus RUAB „Rotonda“ kreditorių komiteto posėdžiui ir nusprendus kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo. Todėl negalima teigti, kad kreditoriaus UAB „Pastatas“ nurodyti UAB „Rotonda“ veiksmai 2009-2012 m. būtų nukreipti į atsakovės UAB „Rotonda“ tyčinį finansinės padėties bloginimą, siekį išvengti įsipareigojimų kreditoriams vykdymą. Byloje nėra jokių duomenų, kad įmonės sudarytais sandoriais bei kitokia įmonės veikla buvo nuosekliai ir kryptingai siekiama įmonės nemokumo po restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Priešingai, UAB „Rotonda“ vykdė teismo patvirtintą restruktūrizavimo planą, visus atsiskaitymus vykdė remiantis Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo nuostatomis ir tik suderinusi su administratoriumi, tačiau įmonė nesugebėjo laiku sugeneruoti tiek pajamų, kad galėtų vykdyti visus einamuosius mokėjimus, bei dengti restruktūrizavimo plane numatytus mokėjimus kreditoriams. UAB „Rotonda“ direktorius trečiasis asmuo R. T., išanalizavęs įmonės finansinius rodiklius, įvertinęs įmonės galimybes, nustatė, kad įmonė yra nemoki ir nebegali vykdyti visų prisiimtų įsipareigojimų, todėl pritarus kreditoriams savalaikiai kreipėsi į teismą dėl restruktūrizavimo proceso sustabdymo ir bankroto bylos iškėlimo. Jokių kitų įrodymų, galinčių patvirtinti prašymo dėl bankroto pripažinimo tyčiniu pagrįstumą, kreditorius UAB „Pastatas“ nepateikė. Atkreiptinas dėmesys, kad bankrutavusios BUAB „Rotonda“ bankroto administratorius atsiliepime į kreditoriaus prašymą nurodė, kad peržiūrėjęs turimus dokumentus ir įmonės sandorius, sandorių, prieštaraujančių įmonės veiklos tikslams ir kreditorių interesams jis neaptiko. Bankroto administratoriui nenustačius įmonės neteisėtų sandorių, kreditoriui UAB „Pastatas“ nepateikus įrodymų, neįmanoma išspręsti klausimo dėl įmonės privedimo prie bankroto tyčia. Kiekvienas proceso dalyvis privalo pagrįsti savo reikalavimus (CPK 178 straipsnis). Nagrinėjamoje byloje kreditorius UAB „Pastatas“, teigdamas, kad UAB „Rotonda“ buvo sąmoningai blogai valdoma, t. y. prie bankroto buvo privesta tyčia, šios pareigos, pateikiant įrodymus dėl UAB „Rotonda“ tyčinės blogo įmonės valdymo veiklos už laikotarpį nuo 2012-05-14 restruktūrizavimo bylos iškėlimo iki 2013-10-25 sprendimo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo, neįvykdė.
  1. Kreditorius UAB „Pastatas“ prašyme dėl bankroto pripažinimo tyčiniu kvestionuoja BUAB „Rotonda“ finansų valdymo skaidrumą, buhalterinės apskaitos vedimo tinkamumą. Šie kreditoriaus nurodyti argumentai nepagrįsti. Atliktas 2012 m. gegužės 4 d. UAB „Rotonda“ auditas ir pateikta UAB „Audilita“ audito ataskaita patvirtina, kad audito metu nebuvo pastebėta jokių apgaulių, Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimų ar abejonių dėl vadovybės garbingumo. Kreditorius UAB „Pastatas“ taip pat teigia, kad galimai UAB „Rotonda“ vadovai nesilaikė pinigų išmokėjimo eiliškumo, bet tokių duomenų teismui nepateikė. Priešingai, su kreditoriumi UAB „Pastatas“ restruktūrizavimo byloje pagal teismo patvirtintą restruktūrizavimo planą restruktūrizavimo proceso metu buvo dalinai atsiskaityta, dėl ko įsiskolinimo suma kreditorei UAB „Pastatas“ sumažėjo 3686,72 Eur suma (78 – 85 b. l.).
  1. Pažymėtina, kad bankrotui pripažinti tyčiniu nepakanka nustatyti vieną ar kelis tyčinio bankroto požymius, nors ir tokių, nagrinėjamoje byloje, įvertinus kreditoriaus prašyme nurodytus argumentus ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1-5 punktų ir 3 dalies 1-2 punktų kontekste, nenustatyta. Visais atvejais teismas turi nustatyti, kad būtent tas neteisėtas veiksmas, dėl kurio bankrotas gali būti pripažintas tyčiniu, ir sukėlė įmonės nemokumą. Jei nėra sąmoningo blogo įmonės valdymo ir įmonės nemokumo, t. y. įmonė tapo nemoki ne dėl to, kad buvo blogai valdoma, tai atskiri tyčinio bankroto požymiai negali lemti išvados, kad įmonė buvo privesta prie bankroto tyčia (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-115-915/2017; 2017 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-352-690/2017). Šiuo atveju nenustatyta, kad BUAB “Rotonda sąmoningai buvo valdoma blogai t. y. nėra priežastinio ryšio tarp sąmoningo blogo įmonės valdymo ir įmonės nemokumo arba ryšio tarp sąmoningo blogo įmonės valdymo ir nemokios įmonės padėties esminio pabloginimo. Todėl kreditoriaus UAB „Pastatas prašymas dėl BUAB „Rotonda“ bankroto pripažinimo tyčiniu, kuris pateiktas baigiamojoje bankroto bylos stadijoje – prieš priimant sprendimą dėl įmonės pabaigos, atmestinas kaip nepagrįstas.
  1. Atmetus prašymą, iš kreditoriaus UAB „Pastatas“ priteistinos trečiojo asmens R. T. turėtos teisinės pagalbos išlaidos.

4Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 straipsniais, teismas,

Nutarė

5Atmesti kreditoriaus UAB „Pastatas“ prašymą dėl BUAB „Rotonda bankroto pripažinimo tyčiniu.

6Priteisti iš UAB „Pastatas“ (juridinio asmens kodas ( - )) 605,00 Eur (šešis šimtus penkis eurus 00 ct) teisinės pagalbos išlaidų trečiojo asmens R. T. naudai.

7Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai