Byla 2-78-374/2014
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, sprendimų panaikinimo, veiksmų pripažinimo neteisėtais

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė, sekretoriaujant G. D., dalyvaujant ieškovo UAB „Nadiras“ atstovui advokato padėjėjui R. K., atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovei J. B., VĮ „Valstybės žemės fondo“ atstovei G. D., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Nadiras“ ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie ŽŪM, VĮ „Valstybės žemės fonas“, trečiajam asmeniui UAB „Ethical Products Distribution“ dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, sprendimų panaikinimo, veiksmų pripažinimo neteisėtais, ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „Nadiras“, patikslinęs ieškinio reikalavimus, teismo prašo: panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyriaus 2013 m. kovo 14 d. sprendimą Nr. 20SD- (14.20.104.)-675 „Dėl valstybinės žemės sklypų nuomos"; panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2013 m. kovo 27 d. sprendimą Nr. lSS-(8.5)-614 „Dėl skundo nagrinėjimo"; įpareigoti Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos su UAB „Nadiras" sudaryti valstybinės žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0225-1047, kadastrinis Nr. 5114/0001:194, plotas - 1.0749 ha, adresas Aleksandravo km., Marijampolės sav. nuomos sutartį 99 metų terminui; įpareigoti Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos su UAB „Nadiras" ne aukciono tvarka sudaryti valstybinės žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0225-1058, kadastrinis Nr. 5114/0001:195, plotas - 0.8370 ha, adresas Aleksandravo km., Marijampolės sav. pirkimo-pardavimo sutartį; pripažinti neteisėtais VĮ „Valstybės žemės fondo" veiksmus organizuojant valstybinės žemės sklypų: (1) 1,0749 ha žemės sklypo, esančio Aleksandravo kaime, Marijampolės savivaldybėje, kadastro Nr. 5114/0001:194, unikalus Nr. 4400-0225-1047 ir (2) 0,8370 ha žemės sklypo, esančio Aleksandravo kaime, Marijampolės savivaldybėje, kadastro Nr. 5114/0001:195, unikalus Nr. 4400-0225-1058, pardavimo aukcioną (aukciono vykdymo vieta - Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyrius, aukciono vykdymo data - 2013 m. kovo 28 d. 11 val.); iš atsakovų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ir VĮ „Valstybės žemės fondo" ieškovo UAB „Nadiras" naudai priteisti visas ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas (3 t. b.l. 2-14).

3Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, atstovaujama Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyriaus, su ieškiniu nesutinka, prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir neįrodytą.

4Atsakovas VĮ „Valstybės žemės fondas“ su ieškiniu nesutinka, nesutinka su savo procesine padėtimi – laiko netinkamu atsakovu, ieškinį savo atžvilgiu prašo atmesti.

5Trečiasis asmuo UAB „Ethical Products Distribution“ teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, atsiliepimo į ieškinį ar prašymo atidėti bylos nagrinėjimą negauta, neatvykimo priežastys nežinomos, todėl byla nagrinėtina atstovui nedalyvaujant (CPK 247 str.).

6UAB „Gelgotos transportas“ 2014-03-04 protokoline nutartimi pačiam prašant ir šalims sutinkant pašalintas kaip trečiasis asmuo iš bylos.

7Ieškinys tenkintinas dalinai.

8Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 1998 m. gruodžio 16 d. Marijampolės apskrities viršininko administracija (šiuo metu - teisių perėmėjas atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos) su UAB „Ethical Products Distribution" sudarė nuomos sutartį Nr. N-51/98-531, kuria UAB „Ethical Products Distribution" naudai ne žemės ūkio paskirties veiklai vystyti buvo išnuomotas 7,9502 ha ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Aleksandravo kaime, Marijampolės seniūnijoje, Marijampolės rajone (1 t. b.l. 45). Sudarius minėtą sutartį, UAB „Ethical Products Distribution" padalino išsinuomotą žemės sklypą į dalis, kurias įregistravo kaip atskirus žemės sklypus nekilnojamojo turto registre. 2008 m. gegužės 26 d. Ieškovas ir UAB „Ethical Products Distribution" sudarė dvi valstybinės žemės ne žemės ūkio veiklai subnuomos sutartis - Nr. 01/08 ir Nr. 02/08, kuriomis Ieškovo naudai buvo išnuomoti du valstybinės žemės sklypai: (1) 1,0749 ha žemės sklypas, esantis Aleksandravo kaime, Marijampolės savivaldybėje, kadastro Nr. 5114/0001:194, unikalus Nr. 4400-0225-1047 ir (2) 0,8370 ha žemės sklypas, esantis Aleksandravo kaime, Marijampolės savivaldybėje, kadastro Nr. 5114/0001:195, unikalus Nr. 4400-0225-1058 (1 t. b.l. 62-65). Marijampolės apskrities viršininko administracija apie žemės sklypų subnuomos teisinių santykių atsiradimą buvo informuotas tinkamai ir laiku, pats apskrities viršininkas įsakymais davė leidimus UAB „Ethical Products Distribution" Ieškovo naudai subnuomoti žemės sklypus (1 t. b.l. 67).

9Ieškovas nurodo, kad subnuomos sutartis visą jų galiojimo laikotarpį vykdė tinkamai – laiku mokėjo nustatyto dydžio nuomos mokestį, žemės sklypus naudojo pagal paskirtį, vykdė visas kitas subnuomininko teises. Ieškovas atkreipė dėmesį ir į tai, jog vykdant nuomos sutartį tarp UAB „Ethical Products Distribution" ir kitų subnuomininkų buvo kilęs ginčas dėl tariamai netinkamo sutarties vykdymo. Ginčas buvo nagrinėjamas teisme tvarka Marijampolės rajono apylinkės teisme, Kauno apygardos teisme, vėliau kasacine tvarka peržiūrėtas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo. 2010 m. gruodžio 28 d. nutartimi civilinėje byloje LAT konstatavo, jog tiek sutartis tarp UAB „Ethical Products Distribution" ir Atsakovo, tiek ir subnuomos sutartys su subnuomininkais (Inter alia su Ieškovu sudarytos sutarys) yra vykdomos tinkamai abiejų sandorių šalių, nėra pagrindo šį sandorį nutraukti kaip netinkamai vykdomą. Nurodoma aplinkybė patvirtina tai, kad Ieškovas, kaip ir kiti iš UAB „Ethical Products Distribution" sklypus išsinuomoję asmenys, tinkamai vykdė visas savo kaip subnuomininko pareigas.

10Išsinuomojęs žemės sklypus, Ieškovas ėmėsi aktyvių veiksmų plėtojant veiklą žemės sklypuose. Ieškovas kreipėsi į Marijampolės savivaldybės administraciją su prašymu išduoti projektavimo sąlygų sąvada naujo statinio žemės sklypuose statybai. 2009 m. balandžio 1 d. Ieškovui buvo išduotas projektavimo sąlygų sąvadas Nr. ŪL-498, kuriuo nustatyti reikalavimai projektuojamam naujam statiniui išsinuomotuose žemės sklypuose. Ieškovo iniciatyva buvo parengtas naujo statinio - automobilių stovėjimo aikštelės techninis projektas. 2009 m. liepos 1 d. Ieškovui buvo išduotas statybos leidimas Nr. LNS-41-090701-0013 5, suteikiantis teise ginčo sklypuose vykdyti naujo statinio statybos darbus - įrengti 1.387,37 m2 ploto automobilių stovėjimo aikštelę (1 t. b.l. 105-107). Statybos leidimo galiojimo pabaiga - 2019 m. liepos 1 d. Ieškovas teigia, kad 2009 m. pabaigoje buvo vykdomi naujo statinio - automobilių stovėjimo aikštelės statybos darbai. Automobilių stovėjimo aikštelė ginčo žemės sklype visą laikotarpį Ieškovo bendrovės buvo ir iki šiol yra aktyviai naudojama. Ši automobilių stovėjimo aikštelė yra būtina Ieškovo veiklai vykdyti.

112012 m. pabaigoje Ieškovui tapo žinoma, kad subnuomotojas UAB „Ethical Products Distribution" nevykdo savo įsipareigojimų Atsakovui pagal sudarytą valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį, t.y., nemoka nustatyto nuomos mokesčio. Ieškovui buvo pateiktas Atsakovo teritorinio skyriaus 2012 m. lapkričio 9 d. raštas Nr. 20SD-(14.20.104)-2542 ,"Dėl valstybinės žemės nuomos sutarties nuraukimo". Raštu Ieškovui buvo pranešta, jog Atsakovas kreipėsi į UAB „Ethical Products Distribution", nurodė, jog ir toliau nevykdant nuomos sutartimi Nr. N-51/98-531 prisiimtų įsipareigojimų ir per du mėnesius nuo rašto gavimo nesumokėjus žemės nuomos mokesčio, Atsakovas pradės nuomos sutarties nutraukimo procedūrą, inter alia nutraukiant ir UAB „Ethical Products Distribution" bei Ieškovo sudarytas subnuomos sutartis, kurių pagrindu Ieškovas valdė ginčo žemės sklypus (1 t. b.l. 116). Vos gavęs šią informaciją iš Atsakovo, Ieškovas nedelsiant susisiekė su UAB „Ethical Products Distribution" atstovais ir pareikalavo vykdyti nuomos sutartį Nr. N-51/98-531, kadangi šios sutarties nevykdymo pasekmės grubiai pažeistų Ieškovo teises ir toliau teisėtai valdyti ginčo žemės sklypus. Ieškovui buvo atsakyta, jog UAB „Ethical Products Distribution" sutartinių įsipareigojimų vykdyti negali dėl piniginių lėšų trūkumo.

12Siekdamas ir toliau tęsti subnuomos teisinius santykius, kurių tolesnis egzistavimas yra būtinas Ieškovo bendrovės veiklos tinkamam ir sėkmingam vykdymui. Ieškovas subnuomotojo UAB „Ethical Products Distribution" naudai 2012 m. lapkričio 16 d. sumokėjo 17.653,41 Lt sumą (1 t. b.l. 117). Šią suma Ieškovas sumokėjo tam, kad UAB „Ethical Products Distribution" sumokėtų Atsakovui nuomos mokesti, tokiu būdu įvykdytų savo sutartinius įsipareigojimus ir panaikintų pagrindą Atsakovui nutraukti valstybinės žemės nuomos sutartį su UAB „Ethical Products Distribution" (bei nuomos sutarties pagrindu sudarytas subnuomos sutartis su Ieškovu).

132013 m. sausio 16 d. Ieškovas gavo Atsakovo teritorinio padalinio raštą Nr. 20SD- (14.20.104.)-112 „Dėl informacijos pateikimo", kuriuo Ieškovas buvo informuotas, kad UAB „Ethical Products Distribution" per nustatytą dviejų mėnesių terminą nesumokėjo nuomos mokesčio, taigi neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų per sutartyje nustatytą terminą, todėl Atsakovas, vadovaudamasis CK 6.564 str. 1 d. 2 p. nuostatomis, informavo Ieškovą apie sutarties su UAB „Ethical Products Distribution" nutraukimą (1 t. b.l. 118). Atsakovas raštu taip pat nurodė, kad vadovaujantis CK 6.497 str. 2 d. nuostatomis, nuomos sutarties su UAB „Ethical Products Distribution" nutraukimas nutraukė ir su Ieškovu 2008 m. gegužės 26 d. sudarytas subnuomos sutartis Nr. 01/08 ir Nr. 02/08. Įvertinęs susiklosčiusią situaciją, siekdamas teisėtai ir pagrįstai naudoti ginčo žemės sklypus, kurie yra būtini Ieškovo bendrovės veiklai vykdyti, Ieškovas pakartotinai kreipėsi į Atsakovo teritorinį padalinį su prašymais išnuomoti Ieškovui žemės sklypus, kurie subnuomos sutartimis buvo nuomojami iš UAB „Ethical Products Distribution", tačiau Atsakovas tai padaryti atsisakė, Ieškovo prašymą išnuomoti ginčo žemės sklypus atmetė.

14Ieškovui tapo žinoma, kad Atsakovo patalpose nuo 2013 m. kovo mėnesio 28 d. bus organizuojamas aukcionas, kurio metu bus siekiama parduoti šios civilinės bylos ginčo žemės sklypus (1 t. b.l. 18-21). Pateikiami papildomi rašytiniai įrodymai patvirtina, kad Atsakovas ėmėsi aktyvių veiksmų, kuriais siekiama perleisti ginčo žemės sklypu nuosavybės teises tretiesiems asmenims. Pateikiami įrodymai patvirtina, kad ginčo žemės sklypų aukcioną organizuoja atsakovas VĮ „Valstybės žemės fondas".

152013 m. vasario 27 d. Ieškovas Atsakovo teritoriniam padaliniui pateikė rašytinį prašymą dėl ginčo žemės sklypų išnuomojimo 99 metų laikotarpiui (1 t. b.l. 22-26. 2013 m. kovo 14 d. Atsakovo teritorinis padalinys pateikė raštą Nr. 20SD-(14.20.104.)-675 „Dėl valstybinės žemės sklypų nuomos", kuriuo atsisakė Ieškovo naudai išnuomoti ginčo žemės sklypus (1 t. b.l. 33-35). 2013 m. kovo 19 d. Ieškovas Atsakovo vadovui pateikė skundą dėl teritorinio skyriaus rašto (1 t. b.l. 36-40). 2013 m. kovo 27 d. Atsakovo vadovas pateikė sprendimą Nr. lSS-(8.5)-614, kuriuo nurodė, kad Ieškovo naudai išnuomoti ginčo žemės sklypus nėra pagrindo (2 t. b.l. 30-32).

16Siekdamas savo teisių ir teisėtų interesų gynybos, nepraleisdamas nustatyto termino, vadovaudamasis ginčijamo Atsakovo vadovo sprendimo tekstu, Ieškovas kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą su skundu, kuriuo prašė panaikinti neteisėtus ir nepagrįstus Atsakovo teritorinio padalinio bei Atsakovo vadovo sprendimus (2 t. b.l. 33-39). 2013 m. balandžio 29 d. Kauno apygardos administracinis teismas administracinėje byloje Nr. 1-1046-406/2013 priėmė nutartį, kuria skundą atsisakė priimti, nurodydamas, jog tokio pobūdžio reikalavimai yra nagrinėtini bendrosios kompetencijos teisme (2 t. b.l. 40-42).

17Visos nurodytos faktinės aplinkybės Ieškovui leido daryti išvadą, kad Ieškovui ne aukciono tvarka 99 metų laikotarpiui privalėjo būti išnuomoti ginčo žemės sklypai: (1) 1,0749 ha žemės sklypas, esantis Aleksandravo kaime, Marijampolės savivaldybėje, kadastro Nr. 5114/0001:194, unikalus Nr. 4400-0225-1047 ir (2) 0,8370 ha žemės sklypas, esantis Aleksandravo kaime, Marijampolės savivaldybėje, kadastro Nr. 5114/0001:195, unikalus Nr. 4400-0225-1058, o Atsakovo teritorinio padalinio bei Atsakovo vadovo sprendimai, kuriais atsisakoma tai padaryti - panaikinti.

18Civilinės bylos pagal ieškovo UAB „Nadiras" ieškinį atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos nagrinėjimo Marijampolės rajono apylinkės teisme metu atliko nekilnojamojo turto objektų, esančių viename iš faktiškai Ieškovo valdomų žemės sklypų, teisinę registraciją. 2013 m. rugsėjo 13 d. Nekilnojamojo turto registre įregistruota Ieškovo UAB „Nadiras" nuosavybės teisė į valstybiniame žemės sklype adresu Aleksandravo km., Marijampolės sav., unikalus Nr. 4400-0225-1058, kadastro Nr. 5114/0001:195, esančius statinius: (1) automobilių stovėjimo aikštelę, unikalus Nr. 4400-2746-2968, plotas - 1357,0 m2; (2) nuotekų liniją - lietaus kanalizaciją, unikalus Nr. 4400-2746-2957, ilgis - 59,38 m (2 t. b.l. 137-139). Atsižvelgiant į tai, Ieškovas 2013 m. rugsėjo 20 d. Atsakovo teritoriniam padaliniui pateikė prašymą, kuriuo prašė UAB „Nadiras" naudai ne aukciono tvarka parduoti valstybinės žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0225-1058, kadastrinis Nr. 5114/0001:195, plotas-0.8370 ha, adresas Aleksandravo km., Marijampolės sav. (2 t. b.l. 159-162). 2013 m. spalio 21 d. Ieškovas gavo Atsakovo sprendimą, kuriuo Ieškovo prašymas nebuvo tenkinamas (2 t. b.l. 164). Sprendime Atsakovas nurodė, kad administracinė procedūra pagal Ieškovo prašymą yra sustabdomas iki bus išnagrinėta ši civilinė byla.

19Atsižvelgiant į Atsakovo sprendime išdėstytus teiginius, Ieškovas, siekdamas savo teisių ir teisėtų interesų gynybos, patikslino reikalavimus ir prašo teismo įpareigoti Atsakovą su Ieškovu sudaryti valstybinio žemės sklypo adresu Aleksandravo km., Marijampolės sav., unikalus Nr.4400-0225-1058, kadastro Nr. 5114/0001:195, pirkimo-pardavimo sutartį ne aukciono tvarka.

20Ieškovas palaiko reikalavimą dėl įpareigojimo išnuomoti Ieškovui ne aukciono tvarka 1,0749 ha žemės sklypą, esantį Aleksandravo kaime, Marijampolės savivaldybėje, kadastro Nr. 5114/0001:194, unikalus Nr. 4400-0225-1047, Atsakovo priimtų sprendimų pripažinimo negaliojančiais, VĮ Valstybės žemės fondo veiksmų organizuojant ginčo žemės sklypų pardavimo aukcioną pripažinimo neteisėtais.

21Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM nurodė, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyrius vedėjo 2012 m gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 20VĮ-(14.20.2.)-2456 buvo nutraukta 1998 m. gruodžio 16 d. Valstybinės žemės ne žemės ūkio veiklai nuomos sutartis Nr. 51/98-531 pasirašyta tarp Marijampolės apskrities viršininko administracijos Marijampolės rajono žemėtvarkos skyriaus ir UAB „ETHICAL PRODUCTS DISTRIBUTION" 1,0749 ha ploto žemės sklypui (kadastro 5114/0001:194) ir 0,8370 ha ploto žemės sklypui (kadastro Nr. 5114/0001:195), esantiems Marijampolės sav. Aleksandravo k.

22Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM taip pat nurodė, kad atsižvelgiant į teisės aktų nuostatas, buvo nutraukta 1998 m. gruodžio 16 d. Valstybinės žemės ne žemės ūkio veiklai nuomos sutartis Nr. 51/98-531 pasirašyta tarp Marijampolės apskrities viršininko administracijos Marijampolės rajono žemėtvarkos skyriaus ir UAB „ETHICAL PRODUCTS DISTRIBUTION" 1,0749 ha ploto žemės sklypui (kadastro 5114/0001:194) ir 0,8370 ha ploto žemės sklypui (kadastro Nr. 5114/0001:195), esantiems Marijampolės sav. Aleksandravo k. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyriaus 2012-11-09 raštu Nr. 20SD-(14.20.104.)-2548 Ieškovas buvo informuotas, kad bus pradėta procedūra dėl minėtos nuomos sutarties nutraukimo prieš terminą ginčo sklypams. Atsakovo 2013-01-16 raštu Nr. 20SD-(14.20.104.)-112 Ieškovas informuotas apie nuomos sutarties nutraukimą ginčo sklypams prieš terminą. Ieškovas šių atsakovo raštų neskundė Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka, tuo, atsakovo nuomone, sutikdamas su nuomos sutarties nutraukimu. Atsakovas pastebėjo, kad Valstybinės žemės ne žemės ūkio veiklai subnuomos sutarčių Nr. 01/08 ir Nr. 02/08 11 punktuose nurodyta, jog pasibaigus žemės subnuomos terminui arba nutraukus žemės subnuomos sutartį prieš terminą, už pastatytus pastatus, statinius ir įrenginius subnuomininkui žemės savininkas gali kompensuoti, o jeigu pastatai lieka buvusio žemės subnuomininko nuosavybe, subnuomininkas turi teisę į žemės servitutą.

23Ieškovas 2013 m. vasario 27 d. kreipėsi į atsakovą prašydamas sudaryti nuomos sutartis ginčo sklypams. Atsakovas 2013 m. kovo 14 d. raštu Nr. 20SD-(14.20.104.)-675 informavo Ieškovą, kad ginčo sklypai pagal galiojančius teisės aktus yra priskirti naujiems kitos paskirties valstybinės žemės sklypams, kurie gali būti parduodami tik aukcione ir, kad minėti ginčo sklypai bus parduodami 2013 m. kovo 28 d. 11.00 val. vyksiančiame aukcione. 2013 m. kovo 19 d. Ieškovas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriui pateikė skundą dėl atsakovo parengto rašto, prašydamas jį panaikinti ir sudaryti su juo ginčo sklypams nuomos sutartis. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 2013 m. kovo 27 d. raštu Nr. 1SS-(8.5)-614 informavo Ieškovą, kad ginčijamas Skyriaus raštas parengtas vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, todėl nėra teisinio pagrindo jį naikinti. Atsakovas atkreipė dėmesį į tai, kad 0,8370 ha ploto žemės sklype (kadastro Nr. 5114/0001:195), Ieškovas kitus statinius - automobilių stovėjimo aikštelę (unikalus Nr. 4400-2746-2968) ir nuotekų liniją - lietaus kanalizaciją (unikalus Nr. 4400-2746-2957) Nekilnojamojo turto registre įregistravo tik 2013 m. rugsėjo 13 d., t.y. šios bylos nagrinėjimo metu ir atsakovui jau priėmus ginčijamus sprendimus.

24Atsakovas teigia, kad LR žemės įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 1 punkte nustatyta, kad valstybinė žemė išnuomojama be aukciono, jeigu ji užstatyta fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais ar jų nuomojamais statiniais ar įrenginiais (išskyrus laikinuosius statinius, inžinerinius tinklus bei neturinčius aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statinius, kurie tarnauja pagrindiniam statiniui ar įrenginiui arba jo priklausiniui). Žemės sklypai, užstatyti fizinių ar juridiniu asmenų nuomojamais statiniais ar įrenginiais, išnuomojami tik šiuo statiniu ar įrenginiu nuomos terminui. Žemės sklypai išnuomojami teritorijų planavimo dokumentuose nustatyto dydžio, kuris būtinas statiniams ar įrenginiams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. Atsakovas taip pat teigia, kad analogiška nuostata įtvirtinta ir Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių, patvirtintų LR Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260, 2.4. ir 28 punktuose, kur nurodyta, kad be aukciono išnuomojami žemės sklypai, kurių reikia nuosavybės teise priklausantiems statiniams ir įrenginiams eksploatuoti pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį, išskyrus žemės sklypus, kuriuose nutiesti tik inžineriniai tinklai ar (ir) pastatyti tik laikinieji statiniai arba neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statiniai, kurie tarnauja pagrindiniam statiniui (jo priklausiniui) ar įrenginiui. Taisyklių 34.1. punkte nustatyta, kad asmenys, pageidaujantys ir turintys teisę išsinuomoti savo naudojamus žemės sklypus be aukciono, pagal žemės sklypo buvimo vietą pageidaujamo išsinuomoti valstybinės žemės sklypo patikėtiniui - Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui, pateikia prašymą išnuomoti žemės sklypą (jo dalį) ir nurodo statinių ir įrenginių, esančių prašomame išnuomoti naudojamame žemės sklype, unikalius numerius. Atsakovas pažymėjo, kad 1.0749 ha žemės sklype, unikalus Nr. 4400-0225-1047, kadastro Nr. 5114/0001:194, nėra Ieškovui ar kitiems asmenims statinių ar įrenginių nuosavybės teise įregistruotų Nekilnojamojo turto registre. Ieškovas tokių dokumentų, kaip reikalauja nurodyti teisės aktai, nepateikė ir kreipdamasis į Skyrių su prašymu išnuomoti ginčo sklypus.

25Ieškovas teismui pateiktame patikslinto ieškinio 11 punkte nurodo, kad „Ieškovas subnuomos sutartis visą jų galiojimo laikotarpį vykdė tinkamai - laiku mokėjo nustatyto dydžio nuomos mokestį, žemės sklypus naudojo pagal paskirtį, vykdė visas kitas subnuomininko teises." Atsakovas pažymėjo, kad galiojančiuose teisės aktuose nėra numatyta išskirtinė teisė be aukciono išnuomoti ar parduoti valstybinės žemės sklypus šių sklypų subnuomininkams, kurie tinkamai vykdė subnuomos sutartis ir (ar) ėmėsi aktyvių veiksmų, plėtojant veiklą žemės sklypuose.

26Atsakovas įsitikinęs, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką asfalto danga, o šiuo atveju - skalda, priskiriama prie statinių, kurie neturi aiškios funkcinės paskirties. Todėl, nepaisant to, kad žemės sklype (kadastro Nr. 5114/0001:195) esantys kiti statiniai (inžineriniai) - automobilių stovėjimo aikštelė (unikalus Nr. 4400-2746-2968) yra įregistruoti Nekilnojamojo turto registre kaip statiniai, jie priskiriami neturintiems aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statiniams, kurie turėtų tarnauti pagrindiniam statiniui ar įrenginiui, t. y. veikla eksploatuojant skaldos dangą nevykdoma. Šiame žemės sklype Nekilnojamojo turto registre įregistruota Nuotekų linija - Lietaus kanalizacija yra priskiriama inžineriniams tinklams. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2002 m. gegužės 7 d. nutartyje (civilinė byla Nr. 3K-7-658/2002) akcentavo, jog būtina žemės sklypo nuomos sąlyga yra žemės sklypo reikalingumas privatizuotam įrenginiui eksploatuoti. Tai siejama su atitinkamos veiklos vykdymu privatizuotame objekte. Pažymėjo, kad pagal savo paskirtį (komercinės paskirties objektų teritorijos) žemės sklypas (kadastro Nr. 5114/0001:195) nėra reikalingas eksploatuoti kitus statinius - automobilių stovėjimo aikštelę. Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai" 2 lentelės 17.1 punktas gali būti taikomas, priskiriant nesudėtingiems statiniams automobilių stovėjimo aikšteles. Atsakovo nuomone, komercinės paskirties žemės sklype automobilių stovėjimo aikštelė gali būti įrengta tik kaip pagrindinio statinio priklausinys. Šiame žemės sklype turi būti plėtojama ūkinė veikla, kuri nesusijusi su Nekilnojamojo turto registre įregistruotų statinių eksploatavimu.

27Atsakovas taip pat nurodo, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2006-07-11 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-431/2006, 2011-02-21 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-60/2011 konstatavo, kad žemės sklypas gali būti laikomas užstatytu, jeigu jame yra statinio sąvoką atitinkantis nekilnojamasis daiktas, kuriam eksploatuoti yra naudojamas žemės sklypas. Todėl, nagrinėjant asmens prašymą parduoti ar išnuomoti be aukciono valstybinės žemės sklypą, kuriame yra statinių ar įrenginių, prieš priimant sprendimą dėl valstybinės žemės sklypo pardavimo (taip pat ir nuomos) be aukciono turi būti nustatyta, ar statinys ar įrenginys priklauso asmeniui nuosavybės teise ir yra įregistruotas nekilnojamojo turto registre atskiru objektu, taip pat, ar jis gali funkcionuoti kaip atskiras objektas, ar jame gali būti vykdoma tam tikro ūkinio pobūdžio veikla ir ar šis objektas yra tokios būklės, kad jį galima būtų eksploatuoti pagal tiesioginę paskirtį, įrašytą nekilnojamojo turto kadastre, t. y. ar žemės sklypas gali būti ir bus naudojamas jame esančio statinio ar įrenginio eksploatacijai. Be to, turi būti nustatyta, ar asmuo, pateikęs prašymą pirkti ar nuomoti valstybinės žemės sklypą be aukciono, naudojasi šiuo žemės sklypu ir ar eksploatuoja šiame žemės sklype esantį statinį (įrenginį), t. y. vykdo šiame statinyje (įrenginyje) Nekilnojamojo turto kadastre nurodytą veiklą.

28Atsakovas pažymėjo, kad Ieškovas patikslintame ieškinyje nurodo, kad „prašomuose išnuomoti žemės sklypuose esantys Ieškovui priklausantys statiniai atitinka visus teisės aktuose keliamus reikalavimus, todėl yra tinkamas ir pagrįstas teisinis pagrindas Ieškovui be aukciono 99 metų laikotarpiui išnuomoti ginčo žemės sklypus - sudaryti valstybinės žemės sklypų nuomos sutartis."(patikslinto ieškinio 36 punktas). Atsakovas nesutinka su šiuo Ieškovo teiginiu, nes 1,0749 ha ploto žemės sklype (kadastro Nr. 5114/0001:194) nėra Nekilnojamojo turto registre registruotų statinių, o 0,8370 ha ploto žemės sklype (kadastro Nr. 5114/0001:195), įregistruoti statiniai priskiriami inžineriniams tinklams ar (ir) pastatyti tik neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statiniams, kurie skirti pagrindiniam statiniui (jo priklausiniui) ar įrenginiui, todėl šie ginčo žemės sklypai pagal galiojančius teisės aktus priskirti naujiems kitos paskirties valstybinės žemės sklypams, kurie gali būti parduodami ar išnuomojami tik aukcione, todėl sudaryti prašomos su Ieškovu valstybinės žemės nuomos sutarties ir pirkimo - pardavimo sutarties nėra teisinio pagrindo.

29Ieškovas ieškinio 58 punkte nurodo, kad „Ieškovo valdomo nekilnojamojo turto tolesnis eksploatavimas bendrovės naudai nepardavus ginčo žemės sklypo iš esmės taptų neįmanomas bei neteisėtas. Nesudarius ginčo žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutarties Ieškovas neturėtų teisinio pagrindo naudotis ginčo žemės sklypu ir jame valdyti nekilnojamojo turto objektus, atsirastų abejonės dėl tolesnio statinių likimo." Atsakovas nesutinka su šiuo teiginiu, nes Valstybinės žemės ne žemės ūkio veiklai subnuomos sutarčių Nr. 01/08 ir Nr. 02/08 11 punktuose nurodyta, kad pasibaigus žemės subnuomos terminui arba nutraukus žemės subnuomos sutartį prieš terminą, už pastatytus pastatus, statinius ir įrenginius subnuomininkui žemės savininkas gali kompensuoti, o jeigu pastatai lieka buvusio žemės subnuomininko nuosavybe, subnuomininkas turi teisę į žemės servitutą. Atsižvelgiant į nurodytas subnuomos sutarties nuostatas ir vadovaujantis CK VII skyriaus nuostatomis Ieškovas turi teisę į žemės servitutą. Pasinaudojęs jam suteikta teise, Ieškovas galės valdyti nekilnojamojo turto objektus.

30Atsakovas VĮ „Valstybės žemės fondas“, nesutikdamas su ieškiniu, nurodė, kad vadovaujantis Valstybės žemės fondo įstatų, patvirtintų LR žemės ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 3D-87O „Dėl valstybės įmonės Valstybės žemės fondo įstatų patvirtinimo“ 1 ir 3 punktais Valstybės žemės fondas - ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo - valstybės įmonė, teikianti paslaugas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka žemės tvarkymo ir administravimo, žemėtvarkos planavimo, melioracijos, informacinių sistemų, geodezijos, kartografijos ir kitose susijusiose srityse. Vadovaujantis LR valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi, valstybės įmonės tikslas - teikti viešąsias paslaugas, gaminti produkciją ir vykdyti kitą veiklą siekiant tenkinti viešuosius interesus. P. V. žemės fondo įstatų 11 punktą, Valstybės žemės fondo tikslas - įgyvendinti valstybės politikos priemones žemės tvarkymo ir administravimo, žemėtvarkos planavimo, melioracijos, žemės naudojimo ir apskaitos bei kitose srityse.

31Atsakovas paaiškino, kad Žemės įstatymo 32 straipsnio 5 dalies 6 punktu, Valstybės žemės fondui pavesta vykdyti valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionus, kurių tvarką nustato LR Vyriausybė (Žemės įstatymo 10 straipsnio 7 dalis) ir kurie vykdomi vadovaujantis Naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių, patvirtintų LR Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 692 „Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos" nustatyta tvarka. Pabrėžtina, kad pagal Naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 692 „Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos" 3 punktą naujus žemės sklypus parduoda ir išnuomoja (išskyrus žemės sklypus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais perduotus savivaldybėms valdyti patikėjimo teise), valstybinės žemės pirkimo-pardavimo ir nuomos sutartis pasirašo Nacionalinės žemės tarnybos vadovas ar jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas, jeigu įstatymai nenustato kitaip. Pagal Naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių 9 punktą sprendimo parduoti ar išnuomoti aukcione žemės sklypą kopija per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo kartu su parduodamo ar išnuomojamo žemės sklypo kadastro duomenų bylos kopija perduodama Valstybės žemės fondui. Tik Nacionalinei žemės tarnybai priėmus sprendimą valstybinės žemės sklypą išnuomoti ar parduoti aukciono tvarka, Valstybės žemės fondas pradeda valstybinės žemės sklypų pardavimo ar nuomos aukcione vykdymo procedūrą.

32Atsakovas pažymėjo, kad Nacionalinės žemės tarnybos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyriaus vedėjas 2013 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 20Vf-(14.20.2)-186 „Dėl naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo pardavimo aukcione" priėmė sprendimą aukciono būdu parduoti 0,8370 ha ploto, naują kitos - komercinės paskirties objektų teritorijos - pagrindinės naudojimo paskirties valstybinės žemės sklypą (unikalus Nr. 44400-0225-1058, kadastro Nr. 5114/0001:195), esantį Aleksandravo k., Marijampolės sen., Marijampolės sav., ir 2013 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 20V{-(14.20.2)-185 „Dėl naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo pardavimo aukcione" nusprendė aukciono būdu parduoti 1,0749 ha ploto, naują kitos komercinės paskirties objektų teritorijos - pagrindinės naudojimo paskirties valstybinės žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-0225-1047, kadastro Nr. 5114/0001:194), esantį Aleksandravo k., Marijampolės sen., Marijampolės sav. Pabrėžė, kad Valstybės žemės fondo direktorius, vadovaudamasis anksčiau paminėtais Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vadovo įsakymais ir Žemės įstatymo 32 straipsnio 5 dalies 6 punktu bei nepažeisdamas jokių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, pradėjo anksčiau paminėtų - ginčo objektu esančių - valstybinės žemės sklypų pardavimo aukcione procedūrą, t. y. paskelbė apie nurodytų valstybinės žemės sklypų pardavimą aukcione „Informaciniame privatizavimo biuletenyje" (Nr.2 (413), nustatė aukciono vykdymo datą ir laiką - 2013 m. kovo 28 d 11:00 val. Valstybės žemės fondas, vadovaudamasis Teismo 2013 m. kovo 28 d. ir 2013 m. birželio 19 d. nutartimis civilinėje byloje, sustabdė ginčo ir anksčiau paminėtų valstybinės žemės sklypų pardavimo aukcione procedūras bei apie tai paskelbė Valstybės žemės fondo internetiniame tinklalapyje www.vzf.lt.

33Dėl Valstybės žemės fondo įtraukimo į civilinę bylą atsakovu Valstybės žemės fondas, vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta aukščiau ir tuo, kas jau buvo išdėstyta Valstybės žemės fondo 2013 m. balandžio 4 d. atsiliepime Nr. S-861, pažymi, kad Ieškovas nepagrįstai Valstybės žemės fondą civilinėje byloje įtraukė atsakovu t. y. ieškinys pareikštas ne tam asmeniui, kuris turi pagal ieškinį atsakyti (LR CPK 45 straipsnis). Netinkama šalis civiliniame procese - asmuo, kuris nėra ginčijamo materialinio objekto materialiojo teisinio santykio dalyvis ir neturi atitinkamai reikalavimo teisės (netinkamas ieškovas) arba pareigos atsakyti (netinkamas atsakovas). Atsižvelgiant į tai, kad Ieškovas prašo Teismo įpareigoti atsakovą - Nacionalinę žemės tarnybą su Ieškovu sudaryti paminėtų valstybinės žemės sklypų nuomos sutartis 99 metų terminui, o Valstybės žemės fondas neturi jokių įgaliojimų paminėtoms sutartims sudaryti, Valstybės žemės fondas civilinėje byloje turi būti įtrauktas trečiuoju asmeniu. Taip pat Ieškovo prašymas iš Valstybės žemės fondo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas yra neteisėtas, nepagrįstas ir atmestinas, nes kaip kad jau buvo paminėta anksčiau, ne Valstybės žemės fondas, o Nacionalinė žemės tarnyba priima sprendimus dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ar nuomos aukcione.

34Teismas sutinka su ieškovo nurodytais motyvais ir argumentais.

35CK 6.551 str. 2 d. nustato: „Valstybinė žemė išnuomojama ne aukciono būdu, jeigu ji užstatyta fiziniams ar juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais ar jų nuomojamais pastatais, statiniais ar įrenginiais, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais". Žemės Įstatymo 9 str. 6 d. 1 p. nustato, kad: „Valstybinė žemė išnuomojama be aukciono, jeigu ji užstatyta fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais ar jų nuomojamais statiniais ar įrenginiais (išskyrus laikinuosius statinius, inžinerinius tinklus bei neturinčius aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statinius, kurie tarnauja pagrindiniam statiniui ar įrenginiui arba jo priklausiniui). <.,.> Žemės sklypai išnuomojami teritorijų planavimo dokumentuose nustatyto dydžio, kuris būtinas statiniams ar įrenginiams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį". Analogiška nuostata yra pateikiama ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 260 „Dėl nuomojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos" patvirtintų Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių (toliau tekste - Taisyklės) 28 punkte.

36Nurodytos nuostatos leidžia daryti išvadą, kad ieškovo prašomuose išnuomoti žemės sklypuose esantys ieškovui priklausantys statiniai atitinka visus teisės aktuose keliamus reikalavimus, todėl yra tinkamas ir pagrįstas teisinis pagrindas ieškovui be aukciono 99 metų laikotarpiui išnuomoti ginčo žemės sklypus - sudaryti valstybinės žemės sklypų nuomos sutartis. Kartu su ieškiniu pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovas ginčo žemės sklypuose valdo nekilnojamąjį turtą - automobilių stovėjimo aikštelę, kuri buvo pastatyta ieškovo lėšomis, gavus atitinkamą statybą leidžiančius dokumentus bei atsakovo sutikimą dėl statinio statybos ginčo žemės sklype. Ieškovas nuosavybės teise valdo žemės sklypą, kuriame yra pastatas-parduotuvė, taip pat nuosavybės teise priklausantis ieškovui. Ginčo žemės sklypas ribojasi su ieškovo nuosavybės teise turimu žemės sklypu, jis yra įrengtas kaip automobilių stovėjimo aikštelė ir yra ieškovo įmonės naudojamas iki šiol. Tai patvirtina pateikti rašytiniai įrodymai: žemės sklypo dangų planas, statinių išdėstymo planas, fotonuotraukos (3 t. b.l. 164-173). Įmonė turi leidimą užsiimti tarptautiniu krovinių pervežimu Europos bendrijos teritorijoje (3 t. b.l. 156), todėl įmonės automobilių parkavimui reikalinga erdvi aikštelė. Kaip nurodė ieškovas, įmonė planuoja rekonstruoti turimą patalpą-parduotuvę į didmeninės prekybos sandėlį, todėl vystant šią veiklos sritį, taip pat bus reikalinga teritorija, kurioje galėtų parkuotis sunkiasvorės transporto priemonės.

37Pagal CK 6.551 straipsnio 2 dalį, jei valstybinė žemė užstatyta fiziniams ar juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais arba jų nuomojamais pastatais, statiniais ar įrenginiais, ši žemė jiems išnuomojama ne aukciono būdu. Pagal šią teisės normą teisės nuomoti valstybinę žeme įstatyminis pagrindas - teisėtas šioje žemėje esančiu statiniu valdymas. Valstybinė žemė išnuomojama tokiems statiniams eksploatuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario mėn. 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-96/2008). 2008 m. gruodžio mėn. 1 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-577/2008 LAT išaiškino: „CK 6.551 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad valstybinė žemė išnuomojama ne aukciono būdu, jeigu ji užstatyta fiziniams ar juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais ar jų nuomojamais pastatais, statiniais ar įrenginiais, taip pat kitais įstatymu numatytais atvejais. Ši įstatymo nuostata detalizuojama Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 pavirtintose Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklėse, kur nurodyti statiniai ir įrenginiai, kurių naudojimui jų savininkams išnuomojami žemės sklypai. Pagal šį teisinį reglamentavimą išnuomojami žemės sklypai, užstatyti savininkams priklausančiais statiniais ar įrenginiais, ir negali būti išnuomojami žemės sklypai, kuriuose nutiesti tik inžineriniai tinklai ar pastatyti tik laikini statiniai, arba neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statiniai, kurie tarnauja pagrindiniam statiniui ar įrenginiui. Šiuo teisiniu reguliavimu siekiama perduoti valstybinės žemės sklypų naudojimosi teises, skirtas savininko turimu nuolatinių statinių ar įrenginių eksploatavimui įgyvendinti. Valstybinė žemė išnuomojama tokiems statiniams eksploatuoti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismu praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad, esant teisminiam ginčui dėl to, ar asmeniui turi būti išnuomojamas žemės sklypas, reikia įvertinti, ar šiam asmeniui priklausantys statiniai ir įrenginiai atitinka įstatyme nurodytus kriterijus. Būtina sąlyga yra tai, kad valstybinės žemės sklypas turi būti reikalingas statinio eksploatavimui ir naudojimui pagal jo paskirtį". Analogiški kasacinio teismo išaiškinimai yra pateikiami ir eilėje kitų nutarčių: 2002 m. gegužės 7 d. nutartyje civilinėje byloje 3K-7-658/2002, 2007 m. kovo 15 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-120/2007, 2008 m. vasario 11 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-96/2008 ir kt.

38Atsižvelgiant į cituojamą LAT teismų praktiką darytina išvada, kad valstybinės žemės sklypas ne aukciono būdu asmeniui išnuomojamas tuomet, kai egzistuoja visos šios aplinkybės: asmuo prašomame išnuomoti valstybinės žemės sklype teisėtai valdo nekilnojamąjį turtą; asmens sklype valdomas nekilnojamasis turtas turi aiškią funkcinę priklausomybę, apibrėžtą naudojimo paskirtį, asmens turto sudaro ne vien inžineriniai tinklai ar laikini statiniai; žemės sklypas yra būtinas asmens nekilnojamojo turto eksploatavimui pagal jo paskirtį.

39Ieškinyje nurodytos faktinės aplinkybės, pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad visos aptariamose CK normoje bei analizuojamoje LAT praktikoje įtvirtintos sąlygos tam, kad ginčo žemės sklypai galėtų būti ieškovui išnuomoti ne aukciono būdu, egzistuoja: ieškovas ginčo žemės sklypuose teisėtai valdo nekilnojamąjį turtą – automobiliu stovėjimo aikštelę. Į bylą pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina automobilių stovėjimo aikštelės statybos faktą, statybos darbų atlikimo teisėtumo faktą, taigi įrodo, kad ieškovas ginčo žemės sklypuose teisėtai valdo nekilnojamąjį turtą. Ieškovo valdomas nekilnojamasis turtas nėra inžineriniai tinklai ar aiškios funkcinės paskirties neturintys laikino pobūdžio statiniai. Ieškovas ginčo sklypuose valdo aiškią naudojimo paskirtį turintį statinį - automobilių stovėjimo aikštelę. Šis statinys yra nuolat naudojamas ieškovo bendrovės veikoje, šio statinio eksploatavimas yra būtinas tam, kad ieškovo bendrovė galėtų tinkamai vykdyti savo veiklą, siekti juridinio asmens tikslų.

40Ieškovo valdomo nekilnojamojo turto tolesnis eksploatavimas ieškovui neišnuomojus ginčo žemės sklypų iš esmės taptų neįmanomas bei neteisėtas. Nesudarius ginčo žemės sklypų nuomos sutarties ieškovas neturėtų jokio teisinio pagrindo naudotis ginčo žemės sklypais ir juose valdyti nekilnojamojo turto objektus.

41Nurodyti ieškovo argumentai patvirtina būtinybę įpareigoti atsakovą sudaryti su ieškovu valstybinių žemės sklypų: (1) 1,0749 ha žemės sklypo, esančio Aleksandravo kaime, Marijampolės savivaldybėje, kadastro Nr. 5114/0001:194, unikalus Nr. 4400-0225-1047 ir (2) 0,8370 ha žemės sklypo, esančio Aleksandravo kaime, Marijampolės savivaldybėje, kadastro Nr. 5114/0001:195, unikalus Nr. 4400-0225-1058, nuomos sutartis.

42Iš skundžiamų atsakovo teritorinio padalinio ir atsakovo vadovo sprendimų turinio matyti, kad atsakovas laikosi pozicijos, jog valstybinės žemės sklypas gali būti išnuomojamas ne aukciono tvarka tik tuomet, jei suinteresuoto asmens valdomi ant prašomo išnuomoti žemės sklypo esantys nekilnojamojo turto objektai yra įregistruoti nekilnojamojo turto registre. Atsakovo vertinimu, jei nekilnojamojo turto objektai nėra įregistruoti objekte, pagrindo išnuomoti žemės sklypus nėra, net ir nepaisant to, jog faktiškai tokie nekilnojamieji daiktai ant žemės sklypo egzistuoja. Teismas sutinka su ieškovo vertinimu, kad tokia atsakovo pozicija yra visiškai nepagrįsta, prieštarauja teisės aktų nuostatomis, teismų suformuotai praktikai, o todėl ginčijami sprendimai naikintini, o ieškovo reikalavimas dėl įpareigojimo sudaryti žemės sklypų nuomos sutartį - tenkintinas.

43Teismas taip pat sutinka su ieškovo nuomone, kad atsakovo atsisakymas su ieškovu, visuomet tinkamai ir laiku vykdžiusiu visus įsipareigojimus, tęsti sutartinius nuomos teisinius santykius vien dėl subnuomotojo UAB “Ethical Products Distribution" netinkamo pareigų pagal sutartį vykdymo, būtų nesąžiningas ieškovo atžvilgiu, nulemtu ieškovo teisių ir teisėtų interesų paneigimą. Nuomos sutartis tarp ieškovo ir trečiojo asmens UAB „Ethical Products Distribution", o taip pat subnuomos sutartys su ieškovu, buvo sudarytos 99 (devyniasdešimt devynių) metų laikotarpiui. Ieškovas galėjo pagristai tikėtis abu subnuomojamus ginčo žemės sklypus valdyti, įmonės veikla šiuose žemės sklypuose plėtoti, statyti pastatus ar statinius, kitu sklypo paskirti atitinkančiu būdu žemės sklypus naudoti visa sutartyse nurodyta subnuomos terminą. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, spręstina, jog tokių ieškovo teisėtų ir pagrįstu lūkesčių paneigimas vien dėl to, kad UAB „Ethical Products Distribution" nevykdė savo kaip nuomininko pareigų atsakovo atžvilgiu, prieštarauja CK 1.5 str. įtvirtintiems teisingumo, sąžiningumo principams. Kaip nurodo ieškovas, jis ėmėsi visų įmanomų pastangų tam, kad sutarties tarp UAB „Ethical Products Distribution" ir atsakovo galiojimas būtų pratęstas - avansu UAB „Ethical Products Distribution" naudai sumokėjo subnuomos mokestį tam, kad UAB „Ethical Products Distribution" šiuos pinigus sumokėtų atsakovui kaip nuomos mokestį pagal sutartį. Ieškovas visais įmanomais būdais bendradarbiavo tiek su atsakovu, tiek ir su UAB „Ethical Products Distribution", siekė nuomos (ar subnuomos) sutarčių pagrindu toliau valdyti ginčo žemės sklypus.

44Be to, ginčo žemės sklypu nuomos sutarties su ieškovu sudarymas iš esmės atitiktų paties atsakovo valią. Į bylą pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad atsakovas neprieštaravo, kad būtent ieškovui 99 metų laikotarpiui būtu subnuomojami ginčo žemės sklypai, t.y., kad būtent ieškovas visa šį laikotarpį valdytų ginčo žemės sklypus. Atsakovas pritarė tam, kad ieškovas valdytų ginčo žemės sklypus dar tuomet, kai šiuose sklypuose nebuvo ieškovui priklausančių nekilnojamojo turto objektų. Kaip minėta, ieškovas visus savo įsipareigojimus vykdė tinkamai, todėl jokie ieškovo veiksmai vykdant subnuomos sutartį ir/ar naudojant žemės sklypus negalėjo pakeisti ieškovo valios dėl žemės sklypų išnuomojimo ieškovui.

45Nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad ieškovo prašomame parduoti žemės sklype esantys ieškovui nuosavybės teise priklausantys statiniai atitinka visus teisės aktuose keliamus reikalavimus, todėl yra tinkamas ir pagrįstas teisinis pagrindas ieškovo naudai be aukciono parduoti nurodomą žemės sklypą - įpareigoti atsakovą sudaryti valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartį.

46LAT 2011 m. gegužės mėn. 17 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-237/20I1 nurodoma: „Pagal Žemės įstatymo 10 straipsnio 4 dalį valstybinės žemės sklypai, išskyrus šio straipsnio 5 dalyje nustatytus atvejus, parduodami aukciono būdu asmeniui, kuris už parduodamą žemės sklypą pasiūlo didžiausią kainą; šiuo reguliavimu įgyvendinamas valstybės turto tvarkymo efektyvumo principas: siekiama j valstybės biudžetą gauti kuo daugiau pajamų iš turto pardavimo. Kartu įstatyme įtvirtinti atvejai, kai valstybinės žemės sklypai parduodami be aukciono, be kita ko, tada, kai jie užstatyti fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais statiniais ar įrenginiais, išskyrus žemės sklypus, kuriuose yra pastatyti laikini statiniai, nutiesti tik inžineriniai tinklai ar (ir) pastatyti tik neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statiniai, kurie tarnauja pagrindiniam statiniui ar įrenginiui arba jo priklausiniui (Žemės įstatymo 10 straipsnio 5 dalies 1 punktas). Taigi, įstatyme numatyti atvejai, kai valstybinę žemę leidžiama įsigyti ne tam, kas pasiūlys didžiausia kainą, o tam, kas turi įstatyme įtvirtintą pirmumo teisę pirkti ar nuomoti valstybinę žemę, toks reguliavimas atspindi įstatymo leidėjo siekį žemės santykius reguliuoti taip, kad būtų sudarytos sąlygos tenkinti visuomenės, fizinių ir juridinių asmenų poreikius racionaliai naudoti žemę, apsaugoti žemės nuosavybės, valdymo ir naudojimo teises". Dėl aukščiau teismo nustatytų aplinkybių ir pateiktų rašytinių įrodymų pagrindu spręstina, kad ieškinys šioje dalyje pagrįstas ir tenkintinas.

47Tačiau teismas nesutinka su ieškovo argumentais dėl atsakovo VĮ „Valstybės žemės fondas“ neteisėtų veiksmų. Ieškovas teigia, kad atsakovas VĮ „Valstybės žemės fondas" šiuo metu vykdo ginčo žemės sklypo pardavimo aukcioną, nepaisant to, kad ieškovas turi teisę išsinuomoti šiuos žemės sklypus ir aukciono organizavimas yra negalimas, atsakovo VĮ „Valstybės žemės fondo" veiksmai organizuojant šį aukcioną yra pripažintini neteisėtais.

48Atsakovas VĮ „Valstybės žemės fondas“ - ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo - valstybės įmonė, teikianti paslaugas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka žemės tvarkymo ir administravimo, žemėtvarkos planavimo, melioracijos, informacinių sistemų, geodezijos, kartografijos ir kitose susijusiose srityse (Valstybės žemės fondo įstatų, patvirtintų LR žemės ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 3D-87O „Dėl valstybės įmonės Valstybės žemės fondo įstatų patvirtinimo“ 1 ir 3 p.). Valstybės įmonės tikslas - teikti viešąsias paslaugas, gaminti produkciją ir vykdyti kitą veiklą siekiant tenkinti viešuosius interesus. P. V. žemės fondo įstatų 11 punktą, Valstybės žemės fondo tikslas - įgyvendinti valstybės politikos priemones žemės tvarkymo ir administravimo, žemėtvarkos planavimo, melioracijos, žemės naudojimo ir apskaitos bei kitose srityse. Tokiu būdu, VĮ „Valstybės žemės fondas“, tik Nacionalinei žemės tarnybai priėmus sprendimą valstybinės žemės sklypą išnuomoti ar parduoti aukciono tvarka, pradeda valstybinės žemės sklypų pardavimo ar nuomos aukcione vykdymo procedūrą.

49Ieškovas nenurodė jokių aplinkybių ir nepateikė jokių rašytinių įrodymų, kurių pagrindu būtų galima spręsti apie šio atsakovo neteisėtus veiksmus. Atsižvelgiant į šias aplinkybes spręstina, kad ieškovas nepagrįstai Valstybės žemės fondą civilinėje byloje įtraukė atsakovu, t. y. ieškinys pareikštas ne tam asmeniui, kuris turi pagal ieškinį atsakyti (CPK 45 str.). Netinkama šalis civiliniame procese - asmuo, kuris nėra ginčijamo materialinio objekto materialiojo teisinio santykio dalyvis ir neturi atitinkamai reikalavimo teisės (netinkamas ieškovas) arba pareigos atsakyti (netinkamas atsakovas). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas prašo įpareigoti atsakovą - Nacionalinę žemės tarnybą su ieškovu sudaryti valstybinės žemės sklypų nuomos sutartis 99 metų terminui, o Valstybės žemės fondas neturi jokių įgaliojimų paminėtoms sutartims sudaryti, Valstybės žemės fondas civilinėje byloje turėtų būti traukiamas trečiuoju asmeniu.

50Ieškinį patenkinus dalinai, iš atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos priteistinos ieškovo naudai jo turėtos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93, 96, 98 str.). Ieškovo prašymas iš Valstybės žemės fondo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas yra nepagrįstas ir atmestinas, nes kaip kad jau buvo minėta anksčiau, ne Valstybės žemės fondas, o Nacionalinė žemės tarnyba priima sprendimus dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ar nuomos aukcione. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovų 12000 (dvylika tūkstančių litų) advokato atstovavimo išlaidų. Prie prašymo pateikia suteiktų paslaugų ataskaitas. Pažymėtina, kad pateiktos suteiktų paslaugų ataskaitos neatitinka LR Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu nustatytų reikalavimų: įsakyme nenumatyta apmokėti už paslaugas – neprocesinių dokumentų rengimas (3 t. b.l. 119, 127), susitikimas su klientu (3 t. b.l. 119, 123), konsultacijos (3 t. b.l. 121), dokumentų analizė (3 t. b.l. 123, 131), rengimasis teismo posėdžiui (3 t. b.l. 125) – viso 8000 Lt. Tokiu būdu, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos advokato padėjėjo atstovavimo išlaidos (už procesinių dokumentų – ieškinio, patikslinto ieškinio surašymą bei atstovavimą teismo posėdžiuose) – 4000 Lt bei 145 Lt žyminis mokestis (CPK 98 str.). Iš atsakovo valstybei naudai priteistinos teismo pašto išlaidos (CPK 93, 96 str.). Likusioje dalyje ieškinys atmestinas.

51Vadovaujantis LR CPK 42, 178, 270 str., teismas

Nutarė

52Ieškinį tenkinti dalinai.

53Panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyriaus 2013 m. kovo 14 d. sprendimą Nr. 20SD- (14.20.104.)-675 „Dėl valstybinės žemės sklypų nuomos".

54Panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2013 m. kovo 27 d. sprendimą Nr. lSS-(8.5)-614 „Dėl skundo nagrinėjimo".

55Įpareigoti Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos su UAB „Nadiras" sudaryti valstybinės žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0225-1047, kadastrinis Nr. 5114/0001:194, plotas - 1.0749 ha, adresas Aleksandravo km., Marijampolės sav. nuomos sutartį 99 metų terminui.

56Įpareigoti Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos su UAB „Nadiras" ne aukciono tvarka sudaryti valstybinės žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0225-1058, kadastrinis Nr. 5114/0001:195, plotas - 0.8370 ha, adresas Aleksandravo km., Marijampolės sav. pirkimo-pardavimo sutartį.

57Priteisti iš atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM, į/k 188704927, buveinės adresas Gedimino pr. 19, Vilniuje, ieškovo UAB „Nadiras“, į/k 241583850, buveinės adresas Aleksandravo k., Marijampolės sav., naudai 145 Lt žyminio mokesčio ir 4000 Lt (keturis tūkstančius litų) advokato atstovavimo išlaidų.

58Priteisti iš atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM, į/k 188704927, buveinės adresas Gedimino pr. 19, Vilniuje, 90 Lt teismo pašto išlaidų valstybei.

59Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

60Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė,... 2. Ieškovas UAB „Nadiras“, patikslinęs ieškinio reikalavimus, teismo... 3. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, atstovaujama Marijampolės,... 4. Atsakovas VĮ „Valstybės žemės fondas“ su ieškiniu nesutinka, nesutinka... 5. Trečiasis asmuo UAB „Ethical Products Distribution“ teismo posėdyje... 6. UAB „Gelgotos transportas“ 2014-03-04 protokoline nutartimi pačiam... 7. Ieškinys tenkintinas dalinai.... 8. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 1998 m. gruodžio 16 d. Marijampolės... 9. Ieškovas nurodo, kad subnuomos sutartis visą jų galiojimo laikotarpį vykdė... 10. Išsinuomojęs žemės sklypus, Ieškovas ėmėsi aktyvių veiksmų plėtojant... 11. 2012 m. pabaigoje Ieškovui tapo žinoma, kad subnuomotojas UAB „Ethical... 12. Siekdamas ir toliau tęsti subnuomos teisinius santykius, kurių tolesnis... 13. 2013 m. sausio 16 d. Ieškovas gavo Atsakovo teritorinio padalinio raštą Nr.... 14. Ieškovui tapo žinoma, kad Atsakovo patalpose nuo 2013 m. kovo mėnesio 28 d.... 15. 2013 m. vasario 27 d. Ieškovas Atsakovo teritoriniam padaliniui pateikė... 16. Siekdamas savo teisių ir teisėtų interesų gynybos, nepraleisdamas nustatyto... 17. Visos nurodytos faktinės aplinkybės Ieškovui leido daryti išvadą, kad... 18. Civilinės bylos pagal ieškovo UAB „Nadiras" ieškinį atsakovui... 19. Atsižvelgiant į Atsakovo sprendime išdėstytus teiginius, Ieškovas,... 20. Ieškovas palaiko reikalavimą dėl įpareigojimo išnuomoti Ieškovui ne... 21. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM nurodė, kad Nacionalinės... 22. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM taip pat nurodė, kad... 23. Ieškovas 2013 m. vasario 27 d. kreipėsi į atsakovą prašydamas sudaryti... 24. Atsakovas teigia, kad LR žemės įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 1 punkte... 25. Ieškovas teismui pateiktame patikslinto ieškinio 11 punkte nurodo, kad... 26. Atsakovas įsitikinęs, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą... 27. Atsakovas taip pat nurodo, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2006-07-11... 28. Atsakovas pažymėjo, kad Ieškovas patikslintame ieškinyje nurodo, kad... 29. Ieškovas ieškinio 58 punkte nurodo, kad „Ieškovo valdomo nekilnojamojo... 30. Atsakovas VĮ „Valstybės žemės fondas“, nesutikdamas su ieškiniu,... 31. Atsakovas paaiškino, kad Žemės įstatymo 32 straipsnio 5 dalies 6 punktu,... 32. Atsakovas pažymėjo, kad Nacionalinės žemės tarnybos Marijampolės, Kazlų... 33. Dėl Valstybės žemės fondo įtraukimo į civilinę bylą atsakovu Valstybės... 34. Teismas sutinka su ieškovo nurodytais motyvais ir argumentais.... 35. CK 6.551 str. 2 d. nustato: „Valstybinė žemė išnuomojama ne aukciono... 36. Nurodytos nuostatos leidžia daryti išvadą, kad ieškovo prašomuose... 37. Pagal CK 6.551 straipsnio 2 dalį, jei valstybinė žemė užstatyta fiziniams... 38. Atsižvelgiant į cituojamą LAT teismų praktiką darytina išvada, kad... 39. Ieškinyje nurodytos faktinės aplinkybės, pateikti rašytiniai įrodymai... 40. Ieškovo valdomo nekilnojamojo turto tolesnis eksploatavimas ieškovui... 41. Nurodyti ieškovo argumentai patvirtina būtinybę įpareigoti atsakovą... 42. Iš skundžiamų atsakovo teritorinio padalinio ir atsakovo vadovo sprendimų... 43. Teismas taip pat sutinka su ieškovo nuomone, kad atsakovo atsisakymas su... 44. Be to, ginčo žemės sklypu nuomos sutarties su ieškovu sudarymas iš esmės... 45. Nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad ieškovo prašomame... 46. LAT 2011 m. gegužės mėn. 17 d. nutartyje civilinėje byloje Nr.... 47. Tačiau teismas nesutinka su ieškovo argumentais dėl atsakovo VĮ... 48. Atsakovas VĮ „Valstybės žemės fondas“ - ribotos civilinės atsakomybės... 49. Ieškovas nenurodė jokių aplinkybių ir nepateikė jokių rašytinių... 50. Ieškinį patenkinus dalinai, iš atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos... 51. Vadovaujantis LR CPK 42, 178, 270 str., teismas... 52. Ieškinį tenkinti dalinai.... 53. Panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 54. Panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2013... 55. Įpareigoti Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos su... 56. Įpareigoti Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos su... 57. Priteisti iš atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM, į/k... 58. Priteisti iš atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM, į/k... 59. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 60. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos...