Byla I-8340-815/2015
Dėl neturtinės žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Ernestas Spruogis, dalyvaujant pareiškėjui K. M. (K. M.), viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo K. M. (K. M.) skundą atsakovei Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, dėl neturtinės žalos atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I

41. Pareiškėjas K. M. (toliau – ir pareiškėjas) su 2015 m. balandžio 13 d. skundu kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo (toliau – ir Lukiškių TI-K), 30 000 Eur neturtinės žalos atlyginimą (b. l. 1–4).

52. Pareiškėjo skundas grindžiamas iš esmės tokiais argumentais.

62.1. Pareiškėjo laisvė nuo 2011 m. vasario 14 d. iki 2013 m. gegužės 14 d. buvo apribota, pažeidžiant teisės aktus. Pareiškėjas periodiškai Lukiškių TI-K kamerose, kurių plotas – 6–8 m2, buvo kalinamas su 1–5 asmenimis. Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakyme Nr. V-241 patvirtintą Lietuvos higienos normą HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – ir HN 76:2010) ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakyme Nr. 194 patvirtintų Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių (toliau – ir PĮ taisyklės) 11.1 punktą vienam asmeniui, laikomam kamerų tipo patalpose, skiriama 3,6 m2.

72.2. Pasak pareiškėjo, jis Lukiškių TI-K kalintas nežmoniškomis, žmogaus orumą žeminančiomis, žiauriomis sąlygomis (pelėsis, drėgmė, šaltis, nehigieniškos sąlygos, stigo privatumo, buvo nuolatinė įtampa), nesudarant normalių kalinimo sąlygų, dėl atsakovės neteisėtų veiksmų (veikimo / neveikimo) to patyrė didžiulę neturinę žalą: didžiulį psichologinį sukrėtimą, emocinę depresiją, pablogėjo savijauta, stipriai pablogėjo pareiškėjo sveikata (žymiai pablogėjo regėjimas, teko nešioti akinius ir daryti akių operaciją, atsirado sąnarių skausmai dėl ilgo buvimo rūsiuose esančiose kamerose), pareiškėjas negali ramiai miegoti, tapo dirglus, nervingas, sumažėjo pasitikėjimas savimi, sutriko visavertis gyvenimas, jaučia padidėjusią baimę aplinkai, dėl to sumažėjo bendravimo galimybės.

82.3. Pasak pareiškėjo, buvo pažeistas Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 10 straipsnio 1 dalies 4 punktas, nes pirmus metus pareiškėjas buvo laikomas su asmenimis, anksčiau atlikusiais su laisvės atėmimu susijusias bausmes, nors jis pats pirmą kartą pateko į laisvės atėmimo įstaigą. Buvo pažeista HN 76:2010, be kita ko, jos 6, 13, 14, 18.5, 21, 34, 60, 64 punktai: laikymas rūsiuose esančiose kamerose neatitinka šios higienos normos, jose blogas apšvietimas, daug musių ir graužikų, kamerose buvo daug žmonių; pareiškėjas daugiau kaip pusmetį buvo laikomas kartu su rūkančiais asmenimis, be to, rūkė ir prižiūrėtojai, užeidami į kameras; prižiūrėtojai nereagavo į prašymus dėl gydytojų konsultacijos; Lukiškių TI-K nuo buitinių atliekų konteinerių sklido bjaurus kvapas, ypač vasarą; kamerose nebuvo veidrodžių, neįrengti sanitariniai mazgai, daug kur nėra unitazų; trumpalaikių pasimatymų kambariai po kiekvieno pasimatymo nėra valomi drėgnuoju būdu, naudojant valiklius su dezinfekatoriumi, nėra išvėdinami; Lukiškių TI-K neįrengta kirpykla, kirpėjo tekdavo laukti mėnesius, o kirpimo mašinėlių negalima turėti; Lukiškių TI-K visur pilna musių, pelių, žiurkių, ypač rūsiuose; drabužių skalbimo paslauga yra mokama.

92.4. Pareiškėjas, pagrįsdamas skundą, remiasi, be kita ko, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.250 straipsnio 1 dalimi, 6.271 straipsniu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 42 straipsniu, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civiline byla Nr. 3K-3-371/2003, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) praktika (administracinėmis bylomis Nr. A143-1966/2008, Nr. A438-121/2009).

10II

11Atsakovės Lietuvos valstybės atstovas Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodo, kad pareiškėjo reikalavimas yra nepagrįstas, prašo skundo netenkinti, savo poziciją grindžia iš esmės tokiais argumentais(b. l. 8–17).

121. Pagal CK 1.125 straipsnio 8 dalį reikalavimams dėl neturtinės žalos atlyginimo įstatymas nustato sutrumpintą 3 m. ieškinio senaties terminą; pagal CK 1.127 straipsnio 1 dalį ieškinio senaties termino eiga prasideda nuo tos dienos, kurią asmuo sužino / turi sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Pagal bendrąją ieškinio termino eigos pradžios taisyklę ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo / turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Taigi, ieškinio senaties termino eigos pradžia siejama su subjektyviąja aplinkybe – asmens žinojimu / turėjimu žinoti apie jo teisės pažeidimą. Atsižvelgdamas į tai, kas nurodyta, Lukiškių TI-K prašo pareiškėjo reikalavimui dėl padarytos žalos atlyginimo taikyti 3 m. ieškinio senaties terminą (žr. LVAT 2011 m. kovo 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-1027/2011).

132. Nuo 2010 balandžio 11 d. įsigaliojo HN 76:2010, kurioje minimali gyvenamojo ploto norma kamerose laikomiems asmenims nebuvo nustatyta. 2010 m. gegužės 11 d. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos įsakyme Nr. V-124 (toliau – ir įsakymas Nr. 124) buvo nustatytas reikalavimas, kad vienam asmeniui, laikomam kameroje, turi tekti ne mažiau kaip 3,6 m2 ploto.

143. Remiantis pareiškėjo asmens įskaitos kortelės kopija, 2011 m. kovo 23 d. ryte, 2011 m. rugpjūčio 8 d. ryte, 2011 m. rugpjūčio 25 d. ryte, 2011 m. rugsėjo 5 d. ryte, 2011 m. rugsėjo 26 d. ryte, 2011 m. lapkričio 14 d. ryte, 2011 m. lapkričio 23 d. ryte, 2011 m. lapkričio 30 d. ryte, 2011 m. gruodžio 13 d. ryte, 2012 m. liepos 12 d. ryte, 2012 m. rugpjūčio 25 d. vakare, 2012 m. rugpjūčio 26 d. – 2012 m.. rugpjūčio 27 d., 2012 m. rugpjūčio 28 d. ryte, 2012 m. rugpjūčio 31 d. ryte, 2012 m. rugsėjo 3 d. ryte, 2012 m. rugsėjo 5 d. ryte, 2012 m. spalio 2 d. ryte, 2012 m. spalio 25 d. – 2012 m. lapkričio 2 d., 2012 m. lapkričio 3 d. ryte, 2012 m. lapkričio 10 d. ryte, 2012 m. gruodžio 4 d. ryte, 2012 m. gruodžio 10 d. – 2012 m. gruodžio 18 d., 2012 m. gruodžio 19 d. ryte, 2013 m. sausio 2 d. – 2013 m. sausio 7 d., 2013 m. sausio 8 d. ryte, 2013 m. sausio 11 d. ryte, 2013 m. sausio 28 d. ryte, 2013 m. sausio 30 d. ryte, 2013 m. vasario 12 d. ryte, 2013 m. vasario 20 d. ryte, 2013 m. vasario 26 d. ryte, 2013 m. kovo 6 d. ryte, 2013 m. kovo 7 d. ryte, 2013 m. kovo 8 d. ryte, 2013 m. balandžio 3 d. ryte, 2013 m. balandžio 17 d. ryte, 2013 m. balandžio 19 d. ryte, 2013 m. balandžio 24 d. ryte, 2013 m. gegužės 8 d. ryte, 2013 m. gegužės 9 d. ryte, 2013 m. gegužės 10 d. ryte vienam asmeniui tenkantis plotas kameroje visiškai atitiko nustatytus reikalavimus.

154. Lukiškių TI-K administracija stengiasi kiek įmanydama mažinti neigiamą laikymo sąlygų poveikį, sudarydama galimybes naudotis pasivaikščiojimo kiemelyje teise, pasinaudoti sporto kiemeliu, biblioteka, koplyčia, kamerose įrengta kabeline televizija, taip pat naudotis socialinės reabilitacijos specialistų teikiama pagalba bei programomis.

165. Lukiškių TI-K – specifinė įstaiga, atliekanti tardymo izoliatoriaus ir kalėjimo funkcijas. Vadovaujantis įsakymu Nr. V-124, didžiausias tardymo izoliatoriuje leidžiamų laikyti suimtųjų skaičius Lukiškių TI-K neturi viršyti 625, didžiausias areštinėje leidžiamų laikyti areštą atliekančių nuteistųjų skaičius Lukiškių TI-K neturi viršyti 29. Pagal PĮ taisyklių 11.1 punktą nuteistųjų skaičius Lukiškių TI-K neturi viršyti 300 (kalėjime). Taigi, maksimalus leistinas Lukiškių TI-K laikomų asmenų skaičius yra 954, tačiau šis skaičius nuolat viršijamas, gali siekti daugiau kaip 1 000. Didžiausią dalį Lukiškių TI-K esančių žmonių sudaro suimtieji, taip pat laikomi asmenys, nuteisti laisvės atėmimu iki gyvos galvos (šiuo metu jie yra 87), ir nuteistieji, palikti įstaigoje atlikti ūkio darbus. Nuteistieji iki gyvos galvos užima kameras nuo 1 iki 75, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus jie laikomi po vieną (tik labai retais atvejais, jiems prašant, jie gali būti laikomi po 2).

176. Lukiškių TI-K yra pataisos įstaiga, atliekanti teismų nutarčių, sprendimų vykdymo funkcijas, užtikrinant įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytas laikymo sąlygas nuteistiesiems bei suimtiesiems. Įstatymo 8 straipsnis nustato asmenų pristatymą į tardymo izoliatorių. Asmenys, kuriems paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, pristatomi į tardymo izoliatorių pagal ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo paskirtą nutartį ar nuosprendį. Pagal ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo nutartį asmenys perkeliami ikiteisminio tyrimo veiksmams atlikti arba dėl bylų nagrinėjimo teisme. Taigi, Lukiškių TI-K administracija negali turėti įtakos suimtųjų ir nuteistųjų, atvykstančiųjų bei esančių įstaigoje, skaičiui, o jų nepriimti į įstaigą neturi teisinio pagrindo.

18Skirstant atvykusius asmenis į kameras, laikomasi Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – ir BVK) 70 straipsnyje nustatytų nuteistųjų atskiro arba izoliuoto laikymo pataisos įstaigose reikalavimų ir Įstatymo 10 straipsnyje nustatytų suimtųjų izoliavimo reikalavimų.

197. Dėl šių aplinkybių kai kurios kameros gali būti perpildytos ir vienam asmeniui tenkantis gyvenamosios patalpos plotas ne visada siekia teisės aktuose nustatytą ribą. Esant tokiai situacijai, Lukiškių TI-K administracija stengiasi, kad suimtieji ir nuteistieji, kurių laikymo sąlygos ne visiškai atitinka nustatytus reikalavimus, tokiomis sąlygomis būtų laikomi kuo trumpesnį laiką, t. y. atsiradus galimybei perkeliami į laisvesnes kameras. Kiekvienam kameroje laikomam asmeniui skiriama atskira lova, švarus patalynės komplektas, kitas teisės aktuose nustatytas inventorius.

208. Įstaigos administracija nuolat reikalauja iš suimtųjų ir nuteistųjų, kad jie palaikytų tvarką kamerose, todėl už kamerų valymą ir tvarką atsakingi patys nuteistieji ir suimtieji. Reikalingas inventorius (šluota, samtis, šiukšliadėžė, kibiras, taip pat kalcinuota soda, skirta kamerų, kriauklių ir unitazų valymui) visą laiką išduodami į kameras. Už administracijos reikalavimų nevykdymą skiriamos nuobaudos. Karantino kameras valo iš ūkio brigados paskirtas nuteistasis, jas plauna bei dezinfekuoja su išduotais valikliais. Siekiant palaikyti švarą kamerose, Lukiškių TI-K buvo sudaręs paslaugų teikimo sutartį su UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“, kasmet ji buvo pratęsiama, vykdytojai nuolat atlikdavo vabzdžių ir graužikų naikinimo darbus, patalpų priežiūrą bei profilaktinius patikrinimus.

219. Dėl kamerų remonto

22Kamerų remontas Lukiškių TI-K atliekamas pagal iš anksto sudarytą planą pagal esamus materialinius, finansinius ir darbo resursus, o taip pat gavus tam skirtas lėšas iš valstybės biudžeto. Pažymėtina, kad suimtieji ir nuteistieji asmenys neretai piktybiškai niokoja valstybės turtą, gadina elektros instaliaciją, daužo apšvietimo lemputes, laužo langus, daužo stiklus, klozetus, griauna atitvarines sieneles, skiriančias klozetą nuo miegamųjų vietų ir pan. Todėl visiškai suremontuotose Lukiškių TI-K kamerose neretai vėl tenka daryti pakartotiną remontą.

2310. Dėl kamerų įrengimo

24Tardymo izoliatorių kamerų įrengimas įtvirtintas Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2009 m. liepos 10 d. įsakyme Nr. V-176 patvirtintose Tardymo izoliatorių įrengimo ir eksploatavimo taisyklėse (toliau – ir TI taisyklės), pagal kurių 14.6 punktą kameroje turi būti pritvirtintos prie grindų metalinės lovos kiekvienam suimtajam, stalas ir taburetės (suoliukai). Visose Lukiškių TI-K kamerose įrengtos taburetės (suoliukai), stalai, lentynos maisto produktams ir higienos priemonėms laikyti. Atsižvelgiant į miegamųjų vietų skaičių kamerose pagamintos atitinkamo dydžio lentynos, kad visiems asmenims užtektų vietos maistui ir higienos reikmenims sudėti. Kamerų plotas yra pakankamai mažas, dėl to ne visada įmanoma įrengti daugiau papildomų spintelių, lentynų ar taburečių ir kitų baldų.

2511. Dėl sanitarinio mazgo, veidrodžio, reikmenų spintelės (lentynėlės)

26Pagal HN 76:2010 21 punktą pataisos namų kamerų tipo, karantino (izoliavimo) patalpų, baudos ir drausmės izoliatorių, kalėjimo, tardymo izoliatoriaus, areštinių kamerų, ilgalaikių ir trumpalaikių pasimatymų kambarių atskirose patalpose turi būti įrengtas sanitarinis mazgas; Sanitariniame mazge turi būti įrengta šalto vandens tiekimo sistema, unitazas, praustuvė, veidrodis, tualeto reikmenų spintelė (lentynėlė), sanitarinis mazgas turi turėti atskirą nuo gyvenamųjų patalpų oro šalinimo sistemą, tačiau ši higienos norma taikoma projektuojamiems, naujai statomiems, rekonstruojamiems ar kapitaliai remontuojamiems laisvės atėmimo vietų pastatams ir teritorijoms, o veikiančioms laisvės atėmimo vietoms taikomi tik tie šios higienos normos reikalavimai, kurie nesusiję su pastato ar patalpų rekonstrukcijos darbais. Tualetas nuo likusio kameros ploto yra atskirtas sienele, kuri yra ne žemesnė kaip 1,5 m, tai atitinka HN 76:2010 reikalavimus.

27Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. birželio 9 d. įsakyme Nr. 1R-139 „Dėl arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekančių nuteistųjų, suimtųjų ir vaikų (kūdikių), esančių pataisos namų vaikų (kūdikių) namuose, materialinio buitinio aprūpinimo normų patvirtinimo“ nenurodyta, kad kamerose turi būti veidrodis ar tualeto reikmenų spintelė (lentynėlė).

2812. Dėl ventiliacijos, vėdinimo

29Pagal HN 24 punktą gyvenamosios patalpos turi būti vėdinamos per langus, išskyrus patalpas, kuriose veikia mechaninė patalpų vėdinimo ar kondicionavimo sistema. Lukiškių TI-K kamerose langai vėdinimui yra pritaikyti, kameros vėdinamos natūraliu būdu per langus, tai atitinka higienos normų reikalavimus. Apgyvendinti asmenys, kurie reguliariai vėdina, prižiūri, tvarko savo kameras, neturi problemų dėl atsirandančio pelėsio ar drėgmės gyvenamosiose kamerose.

3013. Dėl kirpimo paslaugų

31Remiantis Įstatymo 44 straipsnio 4 dalimi, ne rečiau kaip kartą per savaitę turi būti suteikta galimybė pasinaudoti pirtimi arba dušu, kirpėjo paslaugomis ir gauti išskalbtą patalynę ir apatinius rūbus. Pagal Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių 107 punktą ne rečiau kaip kartą per savaitę suimtiesiems turi būti suteikiama galimybė pasinaudoti dušu, kirpėjo paslaugomis, gauti išskalbtą patalynę ir apatinius drabužius.

32Lukiškių TI-K įrengta kirpykla atitinka HN 76:2010 reikalavimus. Kirpykloje naudojami reikmenys visada dezinfekuojami, taip pat kirpyklos patalpoje įrengta praustuvė, sieniniai rankų dezinfekcijos priemonių dozatoriai, vienkartinių rankšluosčių ir atliekų surinkimo talpykla. Kirpykloje visada yra naudojimui paruoštų apdangalų. Pažymėtina, kad teisės aktuose neįtvirtinti jokie specialūs kirpimo būdai, stiliai ar įrankiai, kuriais naudojamasi kirpimo metu.

3314. Pareiškėjas skundą grindžia abstrakčiais argumentais, reiškia bendro pobūdžio nusiskundimus, skunde nėra konkretumo. Būtina įrodyti, kad tam tikri pareiškėjo skunde minimi Lukiškių TI-K trūkumai tiesiogiai darė įtaką pareiškėjui ir tokia įtaka sukėlė jam konkrečias neigiamas pasekmes. Tam tikras suimtųjų / nuteistųjų asmenų privatumo, judėjimo laisvės apribojimas ir su juo susiję neigiami išgyvenimai, patyrimai paprastai yra neišvengiama kalinimo pasekmė, susijusi su jo esme, tikslais ir saugiu vykdymu. Pareiškėjo patirti nepatogumai labiausiai sietini su juo paties elgesiu, kas lėmė patekimą į laisvės atėmimo vietą. Pareiškėjo reikalavimas atlyginti neturtinę žalą traktuotinas kaip nesąžiningas noras pasipelnyti valstybės (visų sąžiningų mokesčių mokėtojų) sąskaita.

3415. Administraciniai teismai sprendžia bylas dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo. Šios žalos atlyginimą įstatymas sieja su žalos atsiradimu dėl neteisėtų viešojo administravimo subjektų veiksmų / neveikimo viešojo administravimo srityje, t. y. žala atlygintina tais atvejais, kai minėti subjektai neįvykdė įstatymuose nustatytos pareigos arba atliko įstatymuose draudžiamus atlikti veiksmus, arba pažeidė bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnis). CK 6.271 straipsnyje nustatyta deliktinė atsakomybė, kai žala atlyginama dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų; pagal šio straipsnio 4 dalį valstybės civilinė atsakomybė pagal šį straipsnį atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos / jų darbuotojai privalėjo veikti. Deliktinė atsakomybė – viena iš civilinės atsakomybės rūšių, jai atsirasti būtina nustatyti bendrosios civilinės atsakomybės sąlygų visumą, nurodytą CK 6.246–6.249 straipsniuose. Pagal CK 6.247 straipsnį atlyginami tik nuostoliai, kurie gali būti laikomi neteisėtų veiksmų rezultatu. Sprendžiant dėl pareiškėjo skundo pagrįstumo nepakanka nustatyti, kad Lukiškių TI-K pareigūnai (deliktinę atsakomybę reglamentuojančių normų taikymo prasme) neteisėtai veikė / neveikė, bet būtina nustatyti ir tai, ar toks veikimas / neveikimas tiesiogiai lėmė pareiškėjo nurodytos žalos atsiradimą. Civilinė atsakomybė gali būti taikoma tik tuo atveju, jeigu nustatytas žalos padarymo faktas. Žala yra vienas iš civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindų, kurio neįrodžius, civilinės atsakomybės santykiai neatsiranda, nes nėra delikto. Nagrinėjamu atveju nėra būtinos CK 6.271 straipsnyje nustatytos valstybės civilinės atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, sąlygos.

35III

36Teismo posėdyje pareiškėjas K. M. (K. M.), remdamasis skundu, prašė jo reikalavimą tenkinti.

37Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimo motyvus, įvertinęs rašytinius bylos įrodymus, teismo posėdyje pateiktus paaiškinimus, išanalizavęs ginčo teisinį santykį reglamentuojančius teisės aktus,

konstatuoja:

38I

39Šioje administracinėje byloje inter alia nustatyta:

401. Pareiškėjas K. M. Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime buvo laikomas šiose kamerose (žr. atsiliepimą į pareiškėjo skundą (b. l. 8–17), asmens įskaitos kortelės kopiją (b. l. 18–19):

41– atvykęs į Lukiškių TI-K 2011 m. vasario 23 d. pareiškėjas buvo uždarytas į kamerą Nr. 124 (plotas – 7,31 m2); vakare kameroje buvo 5 asmenys;

42– 2011 m. vasario 24 d. perkeltas į kamerą Nr. 127 (plotas – 7,94 m2); kameroje ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

43– 2011 m. vasario 25 d. – 2011 m. kovo 8 d. kameroje Nr. 127 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

44– 2011 m. kovo 9 d. kameroje Nr. 127 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

45– 2011 m. kovo 10 d. kameroje Nr. 127 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

46– 2011 m. kovo 11 d. – 2011 m. kovo 22 d. kameroje Nr. 127 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

47– 2011 m. kovo 23 d. perkeltas į kamerą Nr. 160 (plotas – 7,94 m2); kameroje ryte buvo 2, vakare – 4 asmenys;

48– 2011 m. kovo 24 d. kameroje Nr. 160 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

49– 2011 m. kovo 25 d. kameroje Nr. 160 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;

50– 2011 m. kovo 26 d. – 2011 m. kovo 28 d. kameroje Nr. 160 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

51– 2011 m. kovo 29 d. kameroje Nr. 160 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

52– 2011 m. kovo 30 d. kameroje Nr. 160 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

53– 2011 m. kovo 31 d. perkeltas į kamerą Nr. 132 (plotas – 7,94 m2); kameroje ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

54– 2011 m. balandžio 1 d. – 2011 m. gegužės 1 d. kameroje Nr. 132 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

55– 2011 m. gegužės 2 d. perkeltas į kamerą Nr. 154 (plotas – 7,94 m2); kameroje ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

56– 2011 m. gegužės 3 d. – 2011 m. gegužės 30 d. kameroje Nr. 154 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

57– 2011 m. gegužės 31 d. kameroje Nr. 154 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

58– 2011 m. birželio 1 d. – 2011 m. birželio 9 d. kameroje Nr. 154 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

59– 2011 m. birželio 10 d. kameroje Nr. 154 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;

60– 2011 m. birželio 11 d. – 2011 m. birželio 14 d. kameroje Nr. 154 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

61– 2011 m. birželio 15 d. kameroje Nr. 154 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

62– 2011 m. birželio 16 d. – 2011 m. liepos 12 d. kameroje Nr. 154 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

63– 2011 m. liepos 13 d. kameroje Nr. 154 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

64– 2011 m. liepos 14 d. kameroje Nr. 154 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;

65– 2011 m. liepos 15 d. kameroje Nr. 154 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

66– 2011 m. liepos 16 d. – 2011 m. liepos 21 d. kameroje Nr. 154 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

67– 2011 m. liepos 22 d. – 2011 m. liepos 26 d. kameroje Nr. 154 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

68– 2011 m. liepos 27 d. kameroje Nr. 154 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

69– 2011 m. liepos 28 d. kameroje Nr. 154 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

70– 2011 m. liepos 29 d. kameroje Nr. 154 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;

71– 2011 m. liepos 30 d. – 2011 m. liepos 31 d. kameroje Nr. 154 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

72– 2011 m. rugpjūčio 1 d. perkeltas į kamerą Nr. 164 (plotas – 7,86 m2); kameroje ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

73– 2011 m. rugpjūčio 2 d. kameroje Nr. 164 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

74– 2011 m. rugpjūčio 3 d. kameroje Nr. 164 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

75– 2011 m. rugpjūčio 4 d. kameroje Nr. 164 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

76– 2011 m. rugpjūčio 5 d. kameroje Nr. 164 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;

77– 2011 m. rugpjūčio 6 d. – 2011 m. rugpjūčio 7 d. kameroje Nr. 164 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

78– 2011 m. rugpjūčio 8 d. kameroje Nr. 164 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;

79– 2011 m. rugpjūčio 9 d. kameroje Nr. 164 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

80– 2011 m. rugpjūčio 10 d. – 2011 m. rugpjūčio 23 d. kameroje Nr. 164 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

81– 2011 m. rugpjūčio 24 d. perkeltas į kamerą Nr. 170 (plotas – 7,94 m2); kameroje ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

82– 2011 m. rugpjūčio 25 d. perkeltas į kamerą Nr. 126 (plotas – 7,48 m2); kameroje ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;

83– 2011 m. rugpjūčio 26 d. – 2011 m. rugpjūčio 30 d. kameroje Nr. 126 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

84– 2011 m. rugpjūčio 31 d. kameroje Nr. 126 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

85– 2011 m. rugsėjo 1 d. – 2011 m. rugsėjo 4 d. kameroje Nr. 126 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

86– 2011 m. rugsėjo 5 d. perkeltas į kamerą Nr. 130 (plotas – 7,94 m2); kameroje ryte buvo 1 asmuo, vakare – 4 asmenys;

87– 2011 m. rugsėjo 6 d. – 2011 m. rugsėjo 19 d. kameroje Nr. 130 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

88– 2011 m. rugsėjo 20 d. – 2011 m. rugsėjo 25 d. kameroje Nr. 130 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

89– 2011 m. rugsėjo 26 d. kameroje Nr. 130 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;

90– 2011 m. rugsėjo 27 d. kameroje Nr. 130 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

91– 2011 m. rugsėjo 28 d. – 2011 m. rugsėjo 29 d. kameroje Nr. 130 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

92– 2011 m. rugsėjo 30 d. kameroje Nr. 130 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;

93– 2011 m. spalio 1 d. – 2011 m. spalio 2 d. kameroje Nr. 130 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

94– 2011 m. spalio 3 d. kameroje Nr. 130 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

95– 2011 m. spalio 4 d. kameroje Nr. 130 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

96– 2011 m. spalio 5 d. kameroje Nr. 130 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;

97– 2011 m. spalio 6 d. perkeltas į kamerą Nr. 175 (plotas – 7,56 m2); kameroje ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

98– 2011 m. spalio 7 d. – 2011 m. spalio 10 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

99– 2011 m. spalio 11 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;

100– 2011 m. spalio 12 d. – 2011 m. spalio 13 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

101– 2011 m. spalio 14 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

102– 2011 m. spalio 15 d. – 2011 m. spalio 17 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

103– 2011 m. spalio 18 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;

104– 2011 m. spalio 19 d. – 2011 m. spalio 20 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

105– 2011 m. spalio 21 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

106– 2011 m. spalio 22 d. – 2011 m. spalio 24 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

107– 2011 m. spalio 25 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;

108– 2011 m. spalio 26 d. – 2011 m. lapkričio 1 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

109– 2011 m. lapkričio 2 d. perkeltas į kamerą Nr. 180 (plotas – 7,94 m2); kameroje ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

110– 2011 m. lapkričio 3 d. – 2011 m. lapkričio 13 d. kameroje Nr. 180 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

111– 2011 m. lapkričio 14 d. kameroje Nr. 180 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;

112– 2011 m. lapkričio 15 d. perkeltas į kamerą Nr. 172 (plotas – 7,94 m2); kameroje ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

113– 2011 m. lapkričio 16 d. kameroje Nr. 172 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;

114– 2011 m. lapkričio 17 d. – 2011 m. lapkričio 22 d. kameroje Nr. 172 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

115– 2011 m. lapkričio 23 d. perkeltas į kamerą Nr. 224 (plotas – 5,33 m2); kameroje ryte buvo 1 asmuo, vakare – 2 asmenys;

116– 2011 m. lapkričio 24 d. – 2011 m. lapkričio 29 d. kameroje Nr. 224 ryte buvo 2, vakare – 2 asmenys;

117– 2011 m. lapkričio 30 d. kameroje Nr. 224 ryte buvo 1 asmuo, vakare – 2 asmenys;

118– 2011 m. gruodžio 1 d. – 2011 m. gruodžio 12 d. Nr. 224 ryte buvo 2, vakare – 2 asmenys;

119– 2011 m. gruodžio 13 d. perkeltas į kamerą Nr. 135 (plotas – 8,02 m2); kameroje ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;

120– 2011 m. gruodžio 14 d. – 2012 m. sausio 1 d. kameroje Nr. 135 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

121– 2012 m. sausio 2 d. perkeltas į kamerą Nr. 385 (plotas – 6,79 m2); kameroje ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;

122– 2012 m. sausio 3 d. – 2012 m. sausio 5 d. kameroje Nr. 385 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

123– 2012 m. sausio 6 d. kameroje Nr. 385 ryte buvo 3, vakare – 2 asmenys;

124– 2012 m. sausio 7 d. – 2012 m. sausio 9 d. kameroje Nr. 385 ryte buvo 2, vakare – 2 asmenys;

125– 2012 m. sausio 10 d. kameroje Nr. 385 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;

126– 2012 m. sausio 11 d. – 2012 m. sausio 20 d. kameroje Nr. 385 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

127– 2012 m. sausio 21 d. kameroje Nr. 385 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

128– 2012 m. sausio 22 d. kameroje Nr. 385 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

129– 2012 m. sausio 23 d. kameroje Nr. 385 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;

130– 2012 m. sausio 24 d. – 2012 m. sausio 31 d. kameroje Nr. 385 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

131– 2012 m. vasario 1 d. kameroje Nr. 385 ryte buvo 3, vakare – 2 asmenys;

132– 2012 m. vasario 2 d. – 2012 m. vasario 7 d. kameroje Nr. 385 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

133– 2012 m. vasario 8 d. kameroje Nr. 385 ryte buvo 3, vakare – 2 asmenys;

134– 2012 m. vasario 9 d. kameroje Nr. 385 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;

135– 2012 m. vasario 10 d. – 2012 m. vasario 12 d. kameroje Nr. 385 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

136– 2012 m. vasario 13 d. perkeltas į kamerą Nr. 376 (plotas – 7,35 m2); kameroje ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

137– 2012 m. vasario 14 d. – 2012 m. vasario 22 d. kameroje Nr. 376 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

138– 2012 m. vasario 23 d. kameroje Nr. 376 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

139– 2012 m. vasario 25 d. – 2012 m. kovo 26 d. kameroje Nr. 376 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

140– 2012 m. kovo 27 d. kameroje Nr. 376 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

141– 2012 m. kovo 28 d. – 2012 m. balandžio 10 d. kameroje Nr. 376 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

142– 2012 m. balandžio 11 d. – 2012 m. balandžio 17 d. kameroje Nr. 376 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

143– 2012 m. balandžio 18 d. kameroje Nr. 376 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

144– 2012 m. balandžio 19 d. – 2012 m. gegužės 8 d. kameroje Nr. 376 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

145– 2012 m. gegužės 9 d. kameroje Nr. 376 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

146– 2012 m. gegužės 10 d. – 2012 m. gegužės 20 d. kameroje Nr. 376 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

147– 2012 m. gegužės 21 d. kameroje Nr. 376 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

148– 2012 m. gegužės 22 d. – 2012 m. birželio 12 d. kameroje Nr. 376 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

149– 2012 m. birželio 13 d. kameroje Nr. 376 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

150– 2012 m. birželio 14 d. – 2012 m. liepos 11 d. kameroje Nr. 376 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

151– 2012 m. liepos 12 d. kameroje Nr. 376 ryte buvo 2, vakare – 4 asmenys;

152– 2012 m. liepos 13 d. – 2012 m. rugpjūčio 8 d. kameroje Nr. 376 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

153– 2012 m. rugpjūčio 9 d. kameroje Nr. 376 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

154– 2012 m. rugpjūčio 10 d. – 2012 m. rugpjūčio 20 d. kameroje Nr. 376 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

155– 2012 m. rugpjūčio 21 d. kameroje Nr. 376 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

156– 2012 m. rugpjūčio 22 d. – 2012 m. rugpjūčio 23 d. kameroje Nr. 376 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

157– 2012 m. rugpjūčio 24 d. kameroje Nr. 376 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;

158– 2012 m. rugpjūčio 25 d. kameroje Nr. 376 ryte buvo 3, vakare – 2 asmenys;

159– 2012 m. rugpjūčio 26 d. – 2012 m. rugpjūčio 27 d. kameroje Nr. 376 ryte buvo 2, vakare – 2 asmenys;

160– 2012 m. rugpjūčio 28 d. kameroje Nr. 376 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;

161– 2012 m. rugpjūčio 29 d. – 2012 m. rugpjūčio 30 d. kameroje Nr. 376 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

162– 2012 m. rugpjūčio 31 d. perkeltas į kamerą Nr. 301 (plotas – 8,03 m2); kameroje ryte buvo 1 asmuo, vakare – 3 asmenys;

163– 2012 m. rugsėjo 1 d. – 2012 m. rugsėjo 2 d. kameroje Nr. 301 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

164– 2012 m. rugsėjo 3 d. kameroje Nr. 301 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;

165– 2012 m. rugsėjo 4 d. kameroje Nr. 301 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

166– 2012 m. rugsėjo 5 d. perkeltas į kamerą Nr. 160 (plotas – 7,94 m2); kameroje ryte buvo 1 asmuo, vakare – 3 asmenys;

167– 2012 m. rugsėjo 6 d. – 2012 m. rugsėjo 14 d. kameroje Nr. 160 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

168– 2012 m. rugsėjo 15 d. kameroje Nr. 160 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;

169– 2012 m. rugsėjo 16 d. – 2012 m. rugsėjo 27 d. kameroje Nr. 160 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

170– 2012 m. rugsėjo 28 d. kameroje Nr. 160 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

171– 2012 m. rugsėjo 29 d. kameroje Nr. 160 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;

172– 2012 m. rugsėjo 30 d. – 2012 m. spalio 1 d. kameroje Nr. 160 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

173– 2012 m. spalio 2 d. perkeltas į kamerą Nr. 200 (plotas – 7,56 m2); kameroje ryte buvo 1 asmuo, vakare – 3 asmenys;

174– 2012 m. spalio 3 d. – 2012 m. spalio 9 d. kameroje Nr. 200 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

175– 2012 m. spalio 10 d. kameroje Nr. 200 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

176– 2012 m. spalio 11 d. kameroje Nr. 200 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

177– 2012 m. spalio 12 d. kameroje Nr. 200 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;

178– 2012 m. spalio 13 d. – 2012 m. spalio 14 d. kameroje Nr. 200 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

179– 2012 m. spalio 15 d. perkeltas į kamerą Nr. 224 (plotas – 5,33 m2); kameroje ryte buvo 2, vakare – 2 asmenys;

180– 2012 m. spalio 16 d. – 2012 m. spalio 24 d. kameroje Nr. 224 ryte buvo 2, vakare – 2 asmenys;

181– 2012 m. spalio 25 d. – 2012 m. lapkričio 2 d. kameroje Nr. 224 ryte buvo 1, vakare – 1 asmuo;

182– 2012 m. lapkričio 3 d. kameroje Nr. 224 ryte buvo 1 asmuo, vakare – 2 asmenys;

183– 2012 m. lapkričio 4 d. – 2012 m. lapkričio 9 d. kameroje Nr. 224 ryte buvo 2, vakare – 2 asmenys;

184– 2012 m. lapkričio 10 d. kameroje Nr. 224 ryte buvo 1 asmuo, vakare – 2 asmenys;

185– 2012 m. lapkričio 11 d. – 2012 m. gruodžio 3 d. kameroje Nr. 224 ryte buvo 2, vakare – 2 asmenys;

186– 2012 m. gruodžio 4 d. kameroje Nr. 224 ryte buvo 1 asmuo, vakare – 2 asmenys;

187– 2012 m. gruodžio 5 d. – 2012 m. gruodžio 9 d. kameroje Nr. 224 ryte buvo 2, vakare – 2 asmenys;

188– 2012 m. gruodžio 10 d. perkeltas į kamerą Nr. 216 (plotas – 6,83 m2); kameroje ryte buvo 1, vakare – 1 asmuo;

189– 2012 m. gruodžio 11 d. perkeltas į kamerą Nr. 356 (plotas – 8,31 m2); kameroje ryte buvo 2, vakare – 2 asmenys;

190– 2012 m. gruodžio 12 d. – 2012 m. gruodžio 18 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 2, vakare – 2 asmenys;

191– 2012 m. gruodžio 19 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;

192– 2012 m. gruodžio 20 d. – 2013 m. sausio 1 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

193– 2013 m. sausio 2 d.– 2013 m. sausio 7 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 2, vakare – 2 asmenys;

194– 2013 m. sausio 8 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 1 asmuo, vakare – 3 asmenys;

195– 2013 m. sausio 9 d.– 2013 m. sausio 10 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 3, vakare –3 asmenys;

196– 2013 m. sausio 11 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;

197– 2013 m. sausio 12 d.– 2013 m. sausio 16 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

198– 2013 m. sausio 17 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;

199– 2013 m. sausio 18 d.– 2013 m. sausio 27 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

200– 2013 m. sausio 28 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;

201– 2013 m. sausio 29 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

202– 2013 m. sausio 30 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;

203– 2013 m. sausio 31 d. – 2013 m. vasario 11 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

204– 2013 m. vasario 12 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;

205– 2013 m. vasario 13 d. – 2013 m. vasario 19 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

206– 2013 m. vasario 20 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;

207– 2013 m. vasario 21 d. – 2013 m. vasario 25 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

208– 2013 m. vasario 26 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;

209– 2013 m. vasario 27 d. – 2013 m. kovo 5 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

210– 2013 m. kovo 6 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;

211– 2013 m. kovo 7 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;

212– 2013 m. kovo 8 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;

213– 2013 m. kovo 9 d. – 2013 m. balandžio 2 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

214– 2013 m. balandžio 3 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;

215– 2013 m. balandžio 4 d. – 2013 m. balandžio 16 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

216– 2013 m. balandžio 17 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;

217– 2013 m. balandžio 18 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

218– 2013 m. balandžio 19 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;

219– 2013 m. balandžio 20 d. – 2013 m. balandžio 23 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

220– 2013 m. balandžio 24 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;

221– 2013 m. balandžio 25 d. kameroje – 2013 m. gegužės 7 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

222– 2013 m. gegužės 8 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;

223– 2013 m. gegužės 9 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;

224– 2013 m. gegužės 10 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;

225– 2013 m. gegužės 11 d. – 2013 m. gegužės 13 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

226– 2013m. gegužės 14 d. paleistas į laisvę.

2272. 2011 m. kovo 23 d. ryte, 2011 m. rugpjūčio 8 d. ryte, 2011 m. rugpjūčio 25 d. ryte, 2011 m. rugsėjo 5 d. ryte, 2011 m. rugsėjo 26 d. ryte, 2011 m. lapkričio 14 d. ryte, 2011 m. lapkričio 23 d. ryte, 2011 m. lapkričio 30 d. ryte, 2011 m. gruodžio 13 d. ryte, 2012 m. liepos 12 d. ryte, 2012 m. rugpjūčio 25 d. vakare, 2012 m. rugpjūčio 26 d. – 2012 m.. rugpjūčio 27 d., 2012 m. rugpjūčio 28 d. ryte, 2012 m. rugpjūčio 31 d. ryte, 2012 m. rugsėjo 3 d. ryte, 2012 m. rugsėjo 5 d. ryte, 2012 m. spalio 2 d. ryte, 2012 m. spalio 25 d. – 2012 m. lapkričio 2 d., 2012 m. lapkričio 3 d. ryte, 2012 m. lapkričio 10 d. ryte, 2012 m. gruodžio 4 d. ryte, 2012 m. gruodžio 10 d. – 2012 m. gruodžio 18 d., 2012 m. gruodžio 19 d. ryte, 2013 m. sausio 2 d. – 2013 m. sausio 7 d., 2013 m. sausio 8 d. ryte, 2013 m. sausio 11 d. ryte, 2013 m. sausio 28 d. ryte, 2013 m. sausio 30 d. ryte, 2013 m. vasario 12 d. ryte, 2013 m. vasario 20 d. ryte, 2013 m. vasario 26 d. ryte, 2013 m. kovo 6 d. ryte, 2013 m. kovo 7 d. ryte, 2013 m. kovo 8 d. ryte, 2013 m. balandžio 3 d. ryte, 2013 m. balandžio 17 d. ryte, 2013 m. balandžio 19 d. ryte, 2013 m. balandžio 24 d. ryte, 2013 m. gegužės 8 d. ryte, 2013 m. gegužės 9 d. ryte, 2013 m. gegužės 10 d. ryte vienam asmeniui tenkantis plotas kameroje visiškai atitiko nustatytus reikalavimus (žr. atsiliepimą į pareiškėjo skundą (b. l. 8–17), asmens įskaitos kortelės kopiją (b. l. 18–19)).

2283. Remiantis pareiškėjo sveikatos istorija Nr. 05-4/7870 (kopija (b. l. 121–137)): pareiškėjui 2011 m. vasario 24 d. atlikta pirminė gydytojų apžiūra, nusiskundimų dėl sveikatos pareiškėjas nenurodė, užfiksuota, be kita ko, kad turėjo dešinės pėdos lūžį, nosies lūžį (b. l. 129); 2011 m. balandžio 22 d. dermatovenerologo konsultacijos metu skundėsi bėrimu, nustatytos papulės alkūnėse, paskirtas profilaktinis gydymas nuo niežų (b. l. 132); pareiškėjas nuo 2012 m. gruodžio 3 d. vakaro buvo atsisakęs „valdiško“ maisto, 2012 m. gruodžio 4 d. nusiskundimų dėl sveikatos būklės neturėjo, 2012 m. gruodžio 5 d. – 2012 m. gruodžio 11 d. gydytojo apžiūros atsisakė, nusiskundimų dėl sveikatos būklės neturėjo, 2012 m. gruodžio 12 d. nusiskundimų dėl sveikatos būklės neturėjo, 2012 m gruodžio 13 d. badavimą nutraukė, nusiskundimų dėl sveikatos būklės neturėjo; 2012 m. gruodžio 27 d. kreipėsi dėl dešinio kelio sąnario skausmo, nustatyta, kad seniai turėjo traumą, diagnozuotas dešinio kelio sąnario potrauminis artritas, pareiškėjui siūlytas siuntimas į Laisvės atėmimo vietų ligoninę, tačiau jis gydymo stacionare atsisakė raštu (b. l. 135–136).

2294. Vilniaus visuomenės sveikatos centras (toliau – ir VSC) patikrinimo aktuose, be kita ko, nurodė:

2304.1. 2012 m. balandžio 19 d. patikrinimo akte Nr. 13(13-3)-13.16-368: vadovaujantis HN 76:2010 atlikus operatyviąją visuomenės sveikatos saugos kontrolę, be kita ko, nustatyta, kad kameroje Nr. 385 lubos ir sienos nudažytos, tačiau nuo sienų ir lubų vietomis nusilupę dažai, tai neatitiko HN 76:2010 62 punkto; kameroje Nr. 385 yra langas, pritaikytas vėdinimui; patalpos, kuriose yra kamera Nr. 385, suremontuotos, patikrinimo metu remonto darbai nevyko; Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (toliau – ir NVSPL) matavimų duomenimis oro temperatūra kameroje Nr. 385 buvo 18,5°C, santykinė oro drėgmė kameroje – proc., dirbtinė dieninė apšvieta – 262 lx, tai atitiko HN 76:2010 reikalavimus; kameroje Nr. 385 naktinis apšvietimas buvo 3 lx, natūralios apšvietos koeficientas (toliau – ir NAK) buvo 0,079, šie rodikliai neatitiko HN 76:2010 reikalavimų (b. l. 54–55).

2314.2. 2012 m. balandžio 23 d. patikrinimo akte Nr. 13(13-3)-13.16-381: vadovaujantis HN 76:2010 atlikus operatyviąją visuomenės sveikatos saugos kontrolę, be kita ko, nustatyta, kad kamera Nr. 385 yra pusrūsyje, vėdinama natūraliu būdu per langą; Lukiškių TI-K administracijos teigimu, kameroje Nr. 385 kapitalinis remontas atliktas 2010 m. pabaigoje; kameros grindys ir sanitarinis mazgas iškloti plytelėmis, sienos, lubos nudažytos, pakeistas sanitarinis mazgas, tačiau virš kriauklės sienos ir lubos pažeistos drėgmės, ant lubų matyti palėsis, virš kriauklės siena pažeista, atšokęs tinkas, nuo sienos prie durų nusilupę dažai, tai neatitinka HN 76:2010 56 ir 62 punktų reikalavimų; NVSPL matavimų duomenimis, kameroje Nr. 385 oro temperatūra, santykinė oro drėgmė ir dirbtinė apšvieta atitiko HN 76:2010 reikalavimus, NAK neatitiko HN 76:2010 reikalavimų, tačiau šiuo atveju tinkamo NAK užtikrinimas susijęs su pastato rekonstrukcijos darbais, todėl šis reikalavimas netaikomas (HN 76:2010 2 punktas); duotas nurodymas iki 2012 m. birželio 28 d. atlikti pažeistų sienų ir lubų kosmetinį remontą (b. l. 60–61). 2012 m. birželio 18 d. patikrinimo akte Nr. 13(13-3)-13.16-700 nustatyta, kad patikrinimo akte Nr. 13(13-3)-13.16-381 duotas nurodymas įvykdytas, kameroje Nr. 385 atliktas remontas (b. l. 62–63).

2324.3. 2012 m. rugsėjo 6 d. patikrinimo akte Nr. 13(13-3)-13.16-1021: vadovaujantis HN 76:2010 atlikus operatyviąją visuomenės sveikatos saugos kontrolę, be kita ko, nustatyta, kad: kameroje Nr. 301 2 dviejų aukštų metaliniai gultai, stalas, 2 kėdės, kameroje buvęs miegui skirtas inventorius buvo tinkamas naudojimui; kameroje Nr. 301 įrengtas sanitarinis mazgas su tiekiamu šaltu vandeniu, sanitarinį mazgą sudaro klozetas ir praustuvė; kameros grindys išklotos plytelėmis, sienos ir lubos nudažytos, ant sienų vietomis yra dėmių ir atšokusių dažų ir tinko plotų; kamera Nr. 301 vėdinama natūraliu būdu pro atvirą langą, patikrinimo metu kameros langas buvo išimtas; NAK, santykinė oro drėgmė, temperatūra atitiko HN 76:2010 reikalavimus; kameroje dieninio dirbtinio apšvietimo įrengimą sudaro 2 liuminescentinės lempos, dirbtinė dieninė apšvieta atitiko HN 76:2010 reikalavimus; naktinio apšvietimo įrangą sudaro kaitrinė lemputė be apsauginio gaubto, naktinė dirbtinė apšvieta kameroje Nr. 301 atitiko HN 76:2010 reeikalavimus (b. l. 75–83).

2334.4. 2012 m. spalio 25 d. patikrinimo akte Nr. 13(13-3)-13.16-1261: vadovaujantis HN 76:2010 atlikus operatyviąją visuomenės sveikatos saugos kontrolę, be kita ko, nustatyta, kad: kameroje Nr. 216 sienos, lubos nudažytos, grindys išklotos plytelėmis, kameroje atliktas remontas, patikrinimo metu kamera buvo tvarkinga; NVSPL matavimų duomenimis 2012 m. spalio 18 d. dirbtinė apšvieta, santykinė oro drėgmė ir oro temperatūra atitiko HN 76:2010 reikalavimus (b. l. 87–88).

2344.5. 2012 m. gruodžio 4 d. patikrinimo akte Nr. 13(13-3)-13.16-1261: vadovaujantis HN 76:2010 atlikus operatyviąją visuomenės sveikatos saugos kontrolę, be kita ko, nustatyta, kad: kameroje Nr. 356 santykinė oro drėgmė, dirbtinis naktinis apšvietimas atitiko HN 76:2010 reikalavimus (b. l. 89–90).

2355. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos stotis“ (vykdytoja) 2009 m. gruodžio 24 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 102 (jos galiojimas – iki 2010 m. gruodžio 31 d.), pagal kurią vykdytoja, siekdama išaiškinti buitinių kenkėjų (vabzdžių ir graužikų) buvimą ir juos naikinti, įsipareigojo savo lėšomis ir darbo jėga atlikti šioje sutartyje nustatytų užsakovo patalpų priežiūrą, o užsakovas – apmokėti už paminėtus darbus pagal šios sutarties sąlygas (sutarties 1.1 punktas); vykdytoja, be kita ko, įsipareigojo: ištirti kenkėjų rūšį, lokalizacijos vietas, patekimo kelius ir nustatyti kenkėjų kontrolės priemones, užsakovo nurodytose patalpose profilaktiškai stebėti užkrėstumą kenkėjais ir savo medžiagomis bei darbo jėga juos naikinti; užsakovui pranešus apie pastebėtus kenkėjus, intensyviai juos naikinti jų veisimosi vietose per vieną darbo dieną (sutarties 4 punktas) (b. l. 96–99). Nurodyta sutartis 2010 m. lapkričio 30 d. buvo pratęsta 1 kalendoriniams metams (b. l. 100).

2366. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos stotis“ (nuo 2012 m. gegužės 18 d. – UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“ (b. l. 106)) (vykdytoja) 2012 m. sausio 3 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 102 (sutarties galiojimas – iki 2012 m. gruodžio 31 d.), pagal kurią vykdytoja, siekdama išaiškinti buitinių kenkėjų (vabzdžių ir graužikų) buvimą ir juos naikinti, įsipareigojo savo lėšomis ir darbo jėga atlikti šioje sutartyje nustatytų užsakovo patalpų priežiūrą, o užsakovas – apmokėti už paminėtus darbus pagal šios sutarties sąlygas (sutarties 1.1 punktas); vykdytoja, be kita ko, įsipareigojo: ištirti kenkėjų rūšį, lokalizacijos vietas, patekimo kelius ir nustatyti kenkėjų kontrolės priemones, užsakovo nurodytose patalpose profilaktiškai stebėti užkrėstumą kenkėjais ir savo medžiagomis bei darbo jėga juos naikinti; užsakovui pranešus apie pastebėtus kenkėjus, intensyviai juos naikinti jų veisimosi vietose per vieną darbo dieną (sutarties 4 punktas) (b. l. 102–105). Nurodyta sutartis 2012 m. gruodžio mėn. d. buvo pratęsta 1 kalendoriniams metams, t. y. nuo 2013 m. sausio 3 d. iki 2014 m. sausio 3 d. (b. l. 107).

237II

2381. Nagrinėjamoje administracinėje byloje, be kita ko, kyla ginčas, ar pareiškėjas K. M. Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime buvo laikomas tinkamomis sąlygomis. Pasak pareiškėjo, jam laisvė buvo apribota pažeidžiant galiojančius teisės aktus, nes jis buvo laikomas pažeidžiant vienam asmeniui tenkančio ploto reikalavimus, antisanitarinėmis, nežmoniškomis sąlygomis. Pabrėžtina, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-241 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ minimalūs vienam kaliniui tenkantys kameros plotai nėra numatyti, o Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakyme Nr. V-124 (įsigaliojo nuo 2010 m. gegužės 14 d.) nustatyta, jog vienam asmeniui, laikomam Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo kameroje, turi tekti ne mažiau kaip 3,6 kv. m ploto. Būtent šis plotas turi būti vertinimo kriterijumi šioje administracinėje byloje, nes K. M. keliamas ginčas apima laikotarpį nuo 2011 m. vasario mėn. (b. l. 8-17).

2392. Minėta, kad pareiškėjas K. M. prašo teismą priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus–kalėjimo, neturtinę žalą – 30 000 Eur.

2402.1. Nagrinėjamoje administracinėje byloje sprendžiant, ar pareiškėjo prašymas yra pagrįstas ir gali būti tenkintinas, pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.250 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 42 straipsnyje nustatyta, kad turtinė ir neturtinė žala, atsiradusi dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų aktų, atlyginama Civilinio kodekso ir kitų įstatymų nustatyta tvarka. Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto, nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Valstybės civilinė atsakomybė dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti (Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 4 dalis). Valstybės civilinė atsakomybė pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalį atsiranda esant trims būtinoms sąlygoms: 1) neteisėtiems veiksmams (Civilinio kodekso 6.246 straipsnis); 2) priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos (Civilinio kodekso 6. 247 straipsnis); 3) teisės pažeidimu padarytai žalai (Civilinio kodekso 6.249 straipsnis). Šios rūšies žalos atlyginimo specifika yra tokia, kad nebūtina nustatyti neteisėtus veiksmus įvykdžiusio subjekto kaltės, t. y. valstybė atsiradusią žalą atlygina visiškai, nepaisydama konkretaus valstybinės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Neįrodžius bent vienos iš minėtų būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, žalos atlyginimas negalimas, nes žalai atlyginti nėra teisinio pagrindo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1355/2010).

241Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. spalio 20 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A858-2233/2011 konstatavo:

242„Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad neturtinė žala yra dvasinė skriauda, kurią tik sąlygiškai galima įvertinti ir kompensuoti materialiai; padarytos moralinės žalos, kaip asmens patirtos dvasinės skriaudos, neretai apskritai niekas (inter alia jokia materiali kompensacija) negali atstoti, nes asmens psichologinės, emocinės ir kitokios būsenos, buvusios iki tol, kol jis patyrė dvasinę skriaudą, neįmanoma sugrąžinti – tokią būseną kai kada (geriausiu atveju) galima tik iš naujo sukurti, panaudojant inter alia materialią (pirmiausia piniginę) kompensaciją už tą moralinę žalą (tai nereiškia, kad kai kada išties nėra neįmanoma vien moralinė satisfakcija už patirtą moralinę žalą). Materiali (piniginė) kompensacija už moralinę žalą, kaip materialus tos moralinės žalos atitikmuo, taip pat turi būti skiriama vadovaujantis visiško (adekvataus) žalos atlyginimo principu, kurio taikymui tokiais atvejais būdingi svarbūs ypatumai, nes tokia materiali kompensacija savo turiniu iš esmės skiriasi nuo pačios moralinės žalos, kuri buvo padaryta ir už kurią yra kompensuojama, turinio ir dėl to (jos dydis nesvarbu) pagal savo prigimtį negali (arba ne visada gali) atstoti patirtos dvasinės skriaudos. Tokios materialios (pirmiausia piniginės) kompensacijos už neturtinę žalą paskirtis – sudaryti materialias prielaidas iš naujo sukurti tai, ko negalima sugrąžinti, kuo teisingiau atlyginti tai, ko asmeniui neretai apskritai niekas – jokie pinigai, joks materialus turtas – negali atstoti (žr. Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarimą). Iš esmės analogiška nuostata suformuluota ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, kuris yra konstatavęs, jog neturtinės žalos atlyginimas yra glaudžiai susijęs su idėjos, jog pareiškėjas turėtų likti indiferentiškas toms pasekmėms, kurias sukėlė neteisėti valstybės pareigūnų veiksmai, po to, kai ši žala buvo teisingai atlyginta, įgyvendinimu. Kitaip tariant, pareiškėjo, kuris patiria neturtinę žalą, statusas ex post turėtų kiek įmanoma labiau prilygti jo susikurtai gerovei ex ante (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. lapkričio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1897/2008). Atkreiptinas dėmesys, jog visiško (adekvataus) žalos atlyginimo principo taikymui neturtinės žalos nustatymo (įvertinimo) atvejais būdingi svarbūs ypatumai: neturtinė žala yra skriauda, kurią tik sąlygiškai galima įvertinti ir kompensuoti materialiai. Neturtiniai praradimai susiję su netektimis, kurios negali būti nedelsiant apskaičiuojamos konkrečia materialine ekonomine forma.

243Teismų praktikoje (žr., pvz., 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. A14-653/07; 2008 m. balandžio 16 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. A444-619/08; Administracinių teismų praktika, 2008, Nr. 4(14); 2010 m. birželio 23 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėje byloje Nr. A858-940/2010) taip pat laikomasi nuostatos, jog neturtinės žalos įrodinėjamas pasižymi specifika, nes neturtinė žala dažnai yra susijusi su fizinio ar dvasinio pobūdžio pakenkimais, kuriuos įrodyti tiesioginiais įrodymais dažnai neįmanoma. Todėl ginčo dėl neturtinės žalos padarymo sprendimui negali būti taikomi tokie patys įrodymų konkretumo standartai. Įrodinėjant neturtinę žalą ypatingą reikšmę įgyja įrodomieji faktai, t. y. tokie faktai, kurie yra pagrindas logine seka daryti išvadą, kad egzistuoja kitas – materialiojo teisinio pobūdžio faktas – neturtinės žalos padarymo faktas. Įrodžius tokius faktus, kurie neabejotinai turėtų sąlygoti neigiamą poveikį nukentėjusiam asmeniui, gali būti konstatuotas ir neturtinės žalos padarymo faktas. Tokiais atvejais bylą nagrinėjantis teismas turi vadovautis ABTĮ 57 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta bendrąja įrodymų vertinimo taisykle – vertinti įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstu visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių visumos ištyrimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo principais.

244Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog kaip neturtinė žala pripažįstamas ne bet koks asmeniui padarytas neigiamas poveikis. Neturtinės žalos buvimas konstatuotinas tuomet, kai neigiamą poveikį asmeniui darę veiksmai yra pakankamai intensyvūs, o ne mažareikšmiai ar smulkmeniški, kad jie yra nepriimtini teigiamos reputacijos ar asmens gero vertinimo požiūriu (žr., pvz., 2006 m. gegužės 17 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-327/2006; 2007 m. lapkričio 15 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėje byloje Nr. A17-749/2007).“

2452.2. Pabrėžtina, jog byloje nustatyta, kad pareiškėjas K. M. į Lukiškių TI-K atvyko 2011 m. vasario 23 d. (žr. atsiliepimą į pareiškėjo skundą (b. l. 8-17); asmens įskaitos kortelės kopiją (b. l. 18-19)). Tačiau akcentuotina ir tai, jog skundą teismui pareiškėjas padavė tik 2015 m. balandžio 14 d. (b. l. 1-4), o atsakovė prašo taikyti senaties terminą, numatytą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.125 straipsnio 8 dalimi, t. y. pareiškėjo reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo taikytinas trejų metų senaties terminas, 1.127 straipsnio 1 dalimi, pagal kurią senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo tada, kai asmuo įgijo teisę į ieškinį. Nors teismas konstatuoja, jog nuo 2011 m. vasario 23 d. iki 2012 m. balandžio 13 d. pareiškėjas buvo laikomas Lukiškių TI-K pažeidžiant Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakyme Nr. V-124 nustatytus reikalavimus, tačiau kartu konstatuotina, kad šiems reikalavimams dėl žalos priteisimo taikytinas senaties terminas. Teismas pabrėžia, kad ieškinio senaties terminas yra itin svarbus institutas santykių stabilumui užtikrinti, be kita ko, reiškiantis ir tai, kad praleidęs šį terminą asmuo yra itin silpnai suinteresuotas savo teisių gynyba. Teismas konstatuoja, kad pareiškėjas K. M. praleido ieškinio senaties terminą neturtinės žalos atlyginimui laikotarpiui nuo 2011 m. vasario 23 d. iki 2012 m. balandžio 13 d. (iš viso 416 netinkamo laikymo Lukiškių TI-K paros), todėl gynė savo teises labai neapdairiai, jo skundo šia apimtimi tenkinti nėra teisinio pagrindo.

2462.3. Kita vertus, nuo 2012 m. balandžio 14 d. iki 2013 m. gegužės 13 d. pareiškėjas K. M. (žr. atsiliepimą į pareiškėjo skundą (b. l. 8-17); asmens įskaitos kortelės kopiją (b. l. 18-19)) taip pat buvo laikomas Lukiškių TI-K. Apibendrinant kamerų plotų bei tose kamerose laikomų asmenų skaičiaus duomenis, kai tose kamerose buvo laikomas pareiškėjas K. M. (žr. šio sprendimo motyvuojamosios dalies I skyriaus 1, 2 punktus), darytina išvada, jog tuo laikotarpiu kamerose trūko ploto laikomiems asmenims iš viso 368 paras. Pabrėžtina, kad Lukiškių TI-K neveikė taip, kaip pagal įstatymus turėjo veikti, todėl neteisėtumo faktas yra pakankamai įrodytas (žr. analogišką poziciją Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. sausio 23 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A-438-121/2009, taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 3 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A143-2810/2011), o jo motyvai, kad jis nėra kaltas dėl šio pažeidimo nėra reikšmingi: pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalies nuostatas šios rūšies žalos atlyginimo specifika yra tokia, kad nebūtina nustatyti neteisėtus veiksmus įvykdžiusio subjekto kaltės, t. y. valstybė atsiradusią žalą atlygina visiškai, nepaisydama konkretaus valstybinės valdžios institucijos darbuotojo kaltės.

2472.4. Teismų praktikoje pripažįstama, kad neturtinės žalos įrodinėjimas pasižymi specifika, kadangi neturtinė žala dažnai yra susijusi su fizinio ar dvasinio pobūdžio pakenkimais, kuriuos įrodyti tiesioginiais įrodymais ne visada įmanoma. Todėl įrodinėjant neturtinę žalą ypatingą reikšmę įgyja įrodomieji faktai, t. y. tokie faktai, kurie yra pagrindas logine seka daryti išvadą, kad egzistuoja kitas – materialiojo teisinio pobūdžio faktas – neturtinės žalos padarymo faktas. Įrodžius tokius faktus, kurie neabejotinai turėtų sąlygoti neigiamą poveikį nukentėjusiajam asmeniui (neigiamus fizinius ar dvasinius išgyvenimus), gali būti konstatuotas ir neturtinės žalos padarymo faktas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. birželio 26 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A14-653/2007; 2008 m. balandžio 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A444- 619/2008 ir kt.). Tai, kad asmuo, kuris yra kalinamas nepriimtinomis sąlygomis, patiria neturtinę žalą, kaip ji yra apibrėžta Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 1 dalyje, yra konstatuota Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (administracinė byla Nr. A143-1966/2008, Nr. A502-913/2011 ir kt.). Nagrinėjamoje byloje, atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, susijusias su pareiškėjo kalinimo Lukiškių TI-K kamerų patalpose sąlygomis, teismas daro išvadą, kad pareiškėjo teiginiai, jog kalinimas tokiomis sąlygomis padarė jam įvairių nepatogumų, yra įrodytas.

248Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Atlygintinos neturtinės žalos dydžio nustatymas yra teismo prerogatyva. Tai reiškia, kad nustatant atlygintinos neturtinės žalos dydį turi būti taikomi kriterijai, nurodyti Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje, tame tarpe ir sąžiningumo, teisingumo bei protingumo principai. Teismų praktikoje pripažįstama ir tai, kad asmens pažeista neturtinė teisė kai kuriais atvejais teismo gali būti apginta nepriteisiant neturtinės žalos atlyginimo pinigais. Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – ir EŽTT), gindamas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje įvirtintas pagrindines žmogaus teises ir laisves, neretai konstatuoja, kad teisės pažeidimo pripažinimas savaime yra pakankama ir teisinga satisfakcija už patirtą skriaudą (EŽTT 2000 m. spalio 10 d. sprendimas byloje D. prieš Lietuvą, 2006 m. spalio 10 d. sprendimas byloje L. L. prieš Prancūziją). Taigi, teisės pažeidimo pripažinimas bylose, susijusiose su neturtinės žalos atlyginimu, tam tikrais atvejais gali būti savarankiškas pažeistų asmens teisių gynimo būdas. Neturtinės žalos atlyginimas pinigais priteisiamas, jeigu konkrečiu atveju nustatoma, kad teisės pažeidimo pripažinimo nepakanka pažeistai teisei apginti (EŽTT 2003 m. lapkričio 6 d. sprendimas byloje M. prieš Lietuvą). Tokios pozicijos laikomasi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-2/2008). Analogiška praktika nuosekliai formuojama ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėjamose bylose dėl neturtinės žalos atlyginimo (2007 m. liepos 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2-718/2007; 2008 m. balandžio 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A444-619/2008; 2010 m. spalio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1240/2011; 2012 m. sausio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-143/2012 ir kt.).

249Šio pobūdžio bylose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje konstatuojama, kad neturtinė žala turi būti atlyginama pinigais (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. sausio 23 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A-438-121/2009, taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 3 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A143-2810/2011). Kartu pabrėžtina, kad neturtinės žalos prigimtis lemia, jog nėra galimybės šią žalą tiksliai apibrėžti, ją apčiuopti, grąžinti nukentėjusį asmenį į buvusią padėtį ar rasti tokios žalos tikslų piniginį ekvivalentą. Dėl to įstatyme nustatyti tik kriterijai, į kuriuos privalo atsižvelgti teismas, nustatydamas neturtinės žalos atlyginimo dydį kiekvienu konkrečiu atveju. Kartu negalimumas neturtinės žalos tiksliai apibrėžti ir visiškai atlyginti materialiai nereiškia, kad gali būti reikalaujama neproporcingos kompensacijos. Pareikalavus nerealaus dydžio kompensacijos, o teismui ją priteisus, gali būti paneigta neturtinės žalos atlyginimo esmė, paverčiant tai nepagrįstu uždarbiavimu. Atsižvelgiant į tai, piniginės kompensacijos neturtinei žalai atlyginti dydis kiekvienu konkrečiu atveju nustatomas teismo nagrinėjamoje byloje pagal įstatyme nustatytus ir teismo reikšmingais pripažintus kriterijus (Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalis), vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais (Civilinio kodekso 1.5 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-465/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1452/2010).

250Teismas pabrėžia, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje negali būti vertinamas tik kaip mažareikšmis ar smulkmeniškas pažeidimas. Kartu pabrėžtina, kad Lukiškių TI-K siekia užtikrinti laikomiems asmenims tvarką ir kaip įmanoma geresnes sąlygas, nes įvertinus Vilniaus visuomenės sveikatos centro patikrinimo aktus, matyti, kad, nustačius pažeidimus (b. l. 54-55, 60-61, 75-83), Lukiškių TI-K juos taiso arba pažeidimų apskritai nenustatoma (b. l. 62-63, 87-88, 89-90). Be to, akcentuotina, jog Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos stotis“ (nuo 2012 m. gegužės 18 d. – UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“ (b. l. 106)) (vykdytoja) 2012 m. sausio 3 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 102 (sutarties galiojimas – iki 2012 m. gruodžio 31 d.), pagal kurią vykdytoja, siekdama išaiškinti buitinių kenkėjų (vabzdžių ir graužikų) buvimą ir juos naikinti, įsipareigojo savo lėšomis ir darbo jėga atlikti šioje sutartyje nustatytų užsakovo patalpų priežiūrą, o užsakovas – apmokėti už paminėtus darbus pagal šios sutarties sąlygas (sutarties 1.1 punktas); vykdytoja, be kita ko, įsipareigojo: ištirti kenkėjų rūšį, lokalizacijos vietas, patekimo kelius ir nustatyti kenkėjų kontrolės priemones, užsakovo nurodytose patalpose profilaktiškai stebėti užkrėstumą kenkėjais ir savo medžiagomis bei darbo jėga juos naikinti; užsakovui pranešus apie pastebėtus kenkėjus, intensyviai juos naikinti jų veisimosi vietose per vieną darbo dieną (sutarties 4 punktas) (b. l. 102–105). Nurodyta sutartis 2012 m. gruodžio mėn. d. buvo pratęsta 1 kalendoriniams metams, t. y. nuo 2013 m. sausio 3 d. iki 2014 m. sausio 3 d. (b. l. 107). Teismas šios bylos kontekste akcentuoja, jog visi kiti pažeidimai, lyginant su ploto trūkumu, yra mažareikšmiai.

251Teismas, pakartodamas, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje negali būti vertinamas tik kaip mažareikšmis ar smulkmeniškas pažeidimas, atsižvelgdamas į pažeidimo mastą, šio pažeidimo trukmę (368 paras pareiškėjas K. M. Lukiškių TI-K buvo laikomas netinkamai), į tai, kad pareiškėjui reali žala sveikatai nepadaryta (remiantis pareiškėjo sveikatos istorija Nr. 05-4/7870 (kopija (b. l. 121–137)): pareiškėjui 2011 m. vasario 24 d. atlikta pirminė gydytojų apžiūra, nusiskundimų dėl sveikatos pareiškėjas nenurodė, užfiksuota, be kita ko, kad turėjo dešinės pėdos lūžį, nosies lūžį (b. l. 129); 2011 m. balandžio 22 d. dermatovenerologo konsultacijos metu skundėsi bėrimu, nustatytos papulės alkūnėse, paskirtas profilaktinis gydymas nuo niežų (b. l. 132); pareiškėjas nuo 2012 m. gruodžio 3 d. vakaro buvo atsisakęs „valdiško“ maisto, 2012 m. gruodžio 4 d. nusiskundimų dėl sveikatos būklės neturėjo, 2012 m. gruodžio 5 d. – 2012 m. gruodžio 11 d. gydytojo apžiūros atsisakė, nusiskundimų dėl sveikatos būklės neturėjo, 2012 m. gruodžio 12 d. nusiskundimų dėl sveikatos būklės neturėjo, 2012 m gruodžio 13 d. badavimą nutraukė, nusiskundimų dėl sveikatos būklės neturėjo; 2012 m. gruodžio 27 d. kreipėsi dėl dešinio kelio sąnario skausmo, nustatyta, kad seniai turėjo traumą, diagnozuotas dešinio kelio sąnario potrauminis artritas, pareiškėjui siūlytas siuntimas į Laisvės atėmimo vietų ligoninę, tačiau jis gydymo stacionare atsisakė raštu (b. l. 135–136)), į Lietuvoje pareiškėjo buvimo Lukiškių TI-K laikotarpiu egzistavusias ekonomines darbo užmokesčio (minimali mėnesinė alga 2012 m. sausio 1 d. – 2012 m. liepos 31 d. buvo 800 Lt (žr. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimą Nr. 1368 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“), 2012 m. rugpjūčio 1 d. – 2012 m. gruodžio 31 d. buvo 850 Lt (žr. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimą Nr. 718 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“), 2013 m. sausio 1 d. – 2014 m. rugsėjo 30 d. buvo 1000 Lt (žr. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimą Nr. 1543 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“), o nuo 2014 m. spalio 1 d. – 1035 Lt)) bei gyvenimo sąlygas, pareiškėjui padarytos neturtinės žalos dydis įvertinamas 2720 eurų, kuri priteistina iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių TI-K. Teismas ypač remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. vasario 11 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A558-575/2015, kurioje už 149 netinkamo kalinimo dienų buvo priteista 1100 eurų. Teismo vertinimu, didesnės negu 2720 eurų neturtinės žalos priteisimas šioje administracinėje byloje būtų vertintinas kaip nepagrįstas pareiškėjo uždarbiavimas.

252Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 5 punktu, 127 straipsnio 1 dalimi, 129 straipsniu,

Nutarė

253Pareiškėjo K. M. (K. M.) skundą tenkinti iš dalies.

254Priteisti pareiškėjui K. M. (K. M.), a. k. ( - ) iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, 2720 Eur (du tūkstančius septynis šimtus dvidešimt eurų) neturtinės žalos atlyginimo už jo netinkamą laikymą Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime nuo 2012 m. balandžio 14 d. iki 2013 m. gegužės 13 d. (netinkamai laikytas 368 paras).

255Likusią skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.

256Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Ernestas Spruogis,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I... 4. 1. Pareiškėjas K. M. (toliau – ir pareiškėjas) su 2015 m. balandžio 13... 5. 2. Pareiškėjo skundas grindžiamas iš esmės tokiais argumentais.... 6. 2.1. Pareiškėjo laisvė nuo 2011 m. vasario 14 d. iki 2013 m. gegužės 14 d.... 7. 2.2. Pasak pareiškėjo, jis Lukiškių TI-K kalintas nežmoniškomis, žmogaus... 8. 2.3. Pasak pareiškėjo, buvo pažeistas Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo... 9. 2.4. Pareiškėjas, pagrįsdamas skundą, remiasi, be kita ko, Lietuvos... 10. II... 11. Atsakovės Lietuvos valstybės atstovas Lukiškių tardymo... 12. 1. Pagal CK 1.125 straipsnio 8 dalį reikalavimams dėl neturtinės žalos... 13. 2. Nuo 2010 balandžio 11 d. įsigaliojo HN 76:2010, kurioje minimali... 14. 3. Remiantis pareiškėjo asmens įskaitos kortelės kopija, 2011 m. kovo 23 d.... 15. 4. Lukiškių TI-K administracija stengiasi kiek įmanydama mažinti neigiamą... 16. 5. Lukiškių TI-K – specifinė įstaiga, atliekanti tardymo izoliatoriaus ir... 17. 6. Lukiškių TI-K yra pataisos įstaiga, atliekanti teismų nutarčių,... 18. Skirstant atvykusius asmenis į kameras, laikomasi Lietuvos Respublikos... 19. 7. Dėl šių aplinkybių kai kurios kameros gali būti perpildytos ir vienam... 20. 8. Įstaigos administracija nuolat reikalauja iš suimtųjų ir nuteistųjų,... 21. 9. Dėl kamerų remonto... 22. Kamerų remontas Lukiškių TI-K atliekamas pagal iš anksto sudarytą planą... 23. 10. Dėl kamerų įrengimo... 24. Tardymo izoliatorių kamerų įrengimas įtvirtintas Kalėjimų departamento... 25. 11. Dėl sanitarinio mazgo, veidrodžio, reikmenų spintelės (lentynėlės)... 26. Pagal HN 76:2010 21 punktą pataisos namų kamerų tipo, karantino (izoliavimo)... 27. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. birželio 9 d. įsakyme Nr.... 28. 12. Dėl ventiliacijos, vėdinimo... 29. Pagal HN 24 punktą gyvenamosios patalpos turi būti vėdinamos per langus,... 30. 13. Dėl kirpimo paslaugų... 31. Remiantis Įstatymo 44 straipsnio 4 dalimi, ne rečiau kaip kartą per savaitę... 32. Lukiškių TI-K įrengta kirpykla atitinka HN 76:2010 reikalavimus. Kirpykloje... 33. 14. Pareiškėjas skundą grindžia abstrakčiais argumentais, reiškia bendro... 34. 15. Administraciniai teismai sprendžia bylas dėl žalos, atsiradusios dėl... 35. III... 36. Teismo posėdyje pareiškėjas K. M. (K. M.), remdamasis skundu, prašė jo... 37. Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimo motyvus, įvertinęs rašytinius... 38. I... 39. Šioje administracinėje byloje inter alia nustatyta:... 40. 1. Pareiškėjas K. M. Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime buvo laikomas... 41. – atvykęs į Lukiškių TI-K 2011 m. vasario 23 d. pareiškėjas buvo... 42. – 2011 m. vasario 24 d. perkeltas į kamerą Nr. 127 (plotas – 7,94 m2);... 43. – 2011 m. vasario 25 d. – 2011 m. kovo 8 d. kameroje Nr. 127 ryte buvo 4,... 44. – 2011 m. kovo 9 d. kameroje Nr. 127 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;... 45. – 2011 m. kovo 10 d. kameroje Nr. 127 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 46. – 2011 m. kovo 11 d. – 2011 m. kovo 22 d. kameroje Nr. 127 ryte buvo 4,... 47. – 2011 m. kovo 23 d. perkeltas į kamerą Nr. 160 (plotas – 7,94 m2);... 48. – 2011 m. kovo 24 d. kameroje Nr. 160 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 49. – 2011 m. kovo 25 d. kameroje Nr. 160 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;... 50. – 2011 m. kovo 26 d. – 2011 m. kovo 28 d. kameroje Nr. 160 ryte buvo 3,... 51. – 2011 m. kovo 29 d. kameroje Nr. 160 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 52. – 2011 m. kovo 30 d. kameroje Nr. 160 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;... 53. – 2011 m. kovo 31 d. perkeltas į kamerą Nr. 132 (plotas – 7,94 m2);... 54. – 2011 m. balandžio 1 d. – 2011 m. gegužės 1 d. kameroje Nr. 132 ryte... 55. – 2011 m. gegužės 2 d. perkeltas į kamerą Nr. 154 (plotas – 7,94 m2);... 56. – 2011 m. gegužės 3 d. – 2011 m. gegužės 30 d. kameroje Nr. 154 ryte... 57. – 2011 m. gegužės 31 d. kameroje Nr. 154 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 58. – 2011 m. birželio 1 d. – 2011 m. birželio 9 d. kameroje Nr. 154 ryte... 59. – 2011 m. birželio 10 d. kameroje Nr. 154 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;... 60. – 2011 m. birželio 11 d. – 2011 m. birželio 14 d. kameroje Nr. 154 ryte... 61. – 2011 m. birželio 15 d. kameroje Nr. 154 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 62. – 2011 m. birželio 16 d. – 2011 m. liepos 12 d. kameroje Nr. 154 ryte buvo... 63. – 2011 m. liepos 13 d. kameroje Nr. 154 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 64. – 2011 m. liepos 14 d. kameroje Nr. 154 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;... 65. – 2011 m. liepos 15 d. kameroje Nr. 154 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 66. – 2011 m. liepos 16 d. – 2011 m. liepos 21 d. kameroje Nr. 154 ryte buvo 4,... 67. – 2011 m. liepos 22 d. – 2011 m. liepos 26 d. kameroje Nr. 154 ryte buvo 3,... 68. – 2011 m. liepos 27 d. kameroje Nr. 154 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 69. – 2011 m. liepos 28 d. kameroje Nr. 154 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;... 70. – 2011 m. liepos 29 d. kameroje Nr. 154 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;... 71. – 2011 m. liepos 30 d. – 2011 m. liepos 31 d. kameroje Nr. 154 ryte buvo 3,... 72. – 2011 m. rugpjūčio 1 d. perkeltas į kamerą Nr. 164 (plotas – 7,86 m2);... 73. – 2011 m. rugpjūčio 2 d. kameroje Nr. 164 ryte buvo 4, vakare – 4... 74. – 2011 m. rugpjūčio 3 d. kameroje Nr. 164 ryte buvo 3, vakare – 4... 75. – 2011 m. rugpjūčio 4 d. kameroje Nr. 164 ryte buvo 4, vakare – 4... 76. – 2011 m. rugpjūčio 5 d. kameroje Nr. 164 ryte buvo 4, vakare – 3... 77. – 2011 m. rugpjūčio 6 d. – 2011 m. rugpjūčio 7 d. kameroje Nr. 164 ryte... 78. – 2011 m. rugpjūčio 8 d. kameroje Nr. 164 ryte buvo 2, vakare – 3... 79. – 2011 m. rugpjūčio 9 d. kameroje Nr. 164 ryte buvo 3, vakare – 3... 80. – 2011 m. rugpjūčio 10 d. – 2011 m. rugpjūčio 23 d. kameroje Nr. 164... 81. – 2011 m. rugpjūčio 24 d. perkeltas į kamerą Nr. 170 (plotas – 7,94... 82. – 2011 m. rugpjūčio 25 d. perkeltas į kamerą Nr. 126 (plotas – 7,48... 83. – 2011 m. rugpjūčio 26 d. – 2011 m. rugpjūčio 30 d. kameroje Nr. 126... 84. – 2011 m. rugpjūčio 31 d. kameroje Nr. 126 ryte buvo 3, vakare – 4... 85. – 2011 m. rugsėjo 1 d. – 2011 m. rugsėjo 4 d. kameroje Nr. 126 ryte buvo... 86. – 2011 m. rugsėjo 5 d. perkeltas į kamerą Nr. 130 (plotas – 7,94 m2);... 87. – 2011 m. rugsėjo 6 d. – 2011 m. rugsėjo 19 d. kameroje Nr. 130 ryte buvo... 88. – 2011 m. rugsėjo 20 d. – 2011 m. rugsėjo 25 d. kameroje Nr. 130 ryte... 89. – 2011 m. rugsėjo 26 d. kameroje Nr. 130 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;... 90. – 2011 m. rugsėjo 27 d. kameroje Nr. 130 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 91. – 2011 m. rugsėjo 28 d. – 2011 m. rugsėjo 29 d. kameroje Nr. 130 ryte... 92. – 2011 m. rugsėjo 30 d. kameroje Nr. 130 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;... 93. – 2011 m. spalio 1 d. – 2011 m. spalio 2 d. kameroje Nr. 130 ryte buvo 3,... 94. – 2011 m. spalio 3 d. kameroje Nr. 130 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 95. – 2011 m. spalio 4 d. kameroje Nr. 130 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;... 96. – 2011 m. spalio 5 d. kameroje Nr. 130 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;... 97. – 2011 m. spalio 6 d. perkeltas į kamerą Nr. 175 (plotas – 7,56 m2);... 98. – 2011 m. spalio 7 d. – 2011 m. spalio 10 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 4,... 99. – 2011 m. spalio 11 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;... 100. – 2011 m. spalio 12 d. – 2011 m. spalio 13 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 3,... 101. – 2011 m. spalio 14 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 102. – 2011 m. spalio 15 d. – 2011 m. spalio 17 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 4,... 103. – 2011 m. spalio 18 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;... 104. – 2011 m. spalio 19 d. – 2011 m. spalio 20 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 3,... 105. – 2011 m. spalio 21 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 106. – 2011 m. spalio 22 d. – 2011 m. spalio 24 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 4,... 107. – 2011 m. spalio 25 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;... 108. – 2011 m. spalio 26 d. – 2011 m. lapkričio 1 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo... 109. – 2011 m. lapkričio 2 d. perkeltas į kamerą Nr. 180 (plotas – 7,94 m2);... 110. – 2011 m. lapkričio 3 d. – 2011 m. lapkričio 13 d. kameroje Nr. 180 ryte... 111. – 2011 m. lapkričio 14 d. kameroje Nr. 180 ryte buvo 2, vakare – 3... 112. – 2011 m. lapkričio 15 d. perkeltas į kamerą Nr. 172 (plotas – 7,94 m2);... 113. – 2011 m. lapkričio 16 d. kameroje Nr. 172 ryte buvo 4, vakare – 3... 114. – 2011 m. lapkričio 17 d. – 2011 m. lapkričio 22 d. kameroje Nr. 172 ryte... 115. – 2011 m. lapkričio 23 d. perkeltas į kamerą Nr. 224 (plotas – 5,33 m2);... 116. – 2011 m. lapkričio 24 d. – 2011 m. lapkričio 29 d. kameroje Nr. 224 ryte... 117. – 2011 m. lapkričio 30 d. kameroje Nr. 224 ryte buvo 1 asmuo, vakare – 2... 118. – 2011 m. gruodžio 1 d. – 2011 m. gruodžio 12 d. Nr. 224 ryte buvo 2,... 119. – 2011 m. gruodžio 13 d. perkeltas į kamerą Nr. 135 (plotas – 8,02 m2);... 120. – 2011 m. gruodžio 14 d. – 2012 m. sausio 1 d. kameroje Nr. 135 ryte buvo... 121. – 2012 m. sausio 2 d. perkeltas į kamerą Nr. 385 (plotas – 6,79 m2);... 122. – 2012 m. sausio 3 d. – 2012 m. sausio 5 d. kameroje Nr. 385 ryte buvo 3,... 123. – 2012 m. sausio 6 d. kameroje Nr. 385 ryte buvo 3, vakare – 2 asmenys;... 124. – 2012 m. sausio 7 d. – 2012 m. sausio 9 d. kameroje Nr. 385 ryte buvo 2,... 125. – 2012 m. sausio 10 d. kameroje Nr. 385 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;... 126. – 2012 m. sausio 11 d. – 2012 m. sausio 20 d. kameroje Nr. 385 ryte buvo 3,... 127. – 2012 m. sausio 21 d. kameroje Nr. 385 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 128. – 2012 m. sausio 22 d. kameroje Nr. 385 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;... 129. – 2012 m. sausio 23 d. kameroje Nr. 385 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;... 130. – 2012 m. sausio 24 d. – 2012 m. sausio 31 d. kameroje Nr. 385 ryte buvo 3,... 131. – 2012 m. vasario 1 d. kameroje Nr. 385 ryte buvo 3, vakare – 2 asmenys;... 132. – 2012 m. vasario 2 d. – 2012 m. vasario 7 d. kameroje Nr. 385 ryte buvo 3,... 133. – 2012 m. vasario 8 d. kameroje Nr. 385 ryte buvo 3, vakare – 2 asmenys;... 134. – 2012 m. vasario 9 d. kameroje Nr. 385 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;... 135. – 2012 m. vasario 10 d. – 2012 m. vasario 12 d. kameroje Nr. 385 ryte buvo... 136. – 2012 m. vasario 13 d. perkeltas į kamerą Nr. 376 (plotas – 7,35 m2);... 137. – 2012 m. vasario 14 d. – 2012 m. vasario 22 d. kameroje Nr. 376 ryte buvo... 138. – 2012 m. vasario 23 d. kameroje Nr. 376 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 139. – 2012 m. vasario 25 d. – 2012 m. kovo 26 d. kameroje Nr. 376 ryte buvo 3,... 140. – 2012 m. kovo 27 d. kameroje Nr. 376 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 141. – 2012 m. kovo 28 d. – 2012 m. balandžio 10 d. kameroje Nr. 376 ryte buvo... 142. – 2012 m. balandžio 11 d. – 2012 m. balandžio 17 d. kameroje Nr. 376 ryte... 143. – 2012 m. balandžio 18 d. kameroje Nr. 376 ryte buvo 3, vakare – 4... 144. – 2012 m. balandžio 19 d. – 2012 m. gegužės 8 d. kameroje Nr. 376 ryte... 145. – 2012 m. gegužės 9 d. kameroje Nr. 376 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 146. – 2012 m. gegužės 10 d. – 2012 m. gegužės 20 d. kameroje Nr. 376 ryte... 147. – 2012 m. gegužės 21 d. kameroje Nr. 376 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 148. – 2012 m. gegužės 22 d. – 2012 m. birželio 12 d. kameroje Nr. 376 ryte... 149. – 2012 m. birželio 13 d. kameroje Nr. 376 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 150. – 2012 m. birželio 14 d. – 2012 m. liepos 11 d. kameroje Nr. 376 ryte buvo... 151. – 2012 m. liepos 12 d. kameroje Nr. 376 ryte buvo 2, vakare – 4 asmenys;... 152. – 2012 m. liepos 13 d. – 2012 m. rugpjūčio 8 d. kameroje Nr. 376 ryte... 153. – 2012 m. rugpjūčio 9 d. kameroje Nr. 376 ryte buvo 3, vakare – 4... 154. – 2012 m. rugpjūčio 10 d. – 2012 m. rugpjūčio 20 d. kameroje Nr. 376... 155. – 2012 m. rugpjūčio 21 d. kameroje Nr. 376 ryte buvo 3, vakare – 4... 156. – 2012 m. rugpjūčio 22 d. – 2012 m. rugpjūčio 23 d. kameroje Nr. 376... 157. – 2012 m. rugpjūčio 24 d. kameroje Nr. 376 ryte buvo 4, vakare – 3... 158. – 2012 m. rugpjūčio 25 d. kameroje Nr. 376 ryte buvo 3, vakare – 2... 159. – 2012 m. rugpjūčio 26 d. – 2012 m. rugpjūčio 27 d. kameroje Nr. 376... 160. – 2012 m. rugpjūčio 28 d. kameroje Nr. 376 ryte buvo 2, vakare – 3... 161. – 2012 m. rugpjūčio 29 d. – 2012 m. rugpjūčio 30 d. kameroje Nr. 376... 162. – 2012 m. rugpjūčio 31 d. perkeltas į kamerą Nr. 301 (plotas – 8,03... 163. – 2012 m. rugsėjo 1 d. – 2012 m. rugsėjo 2 d. kameroje Nr. 301 ryte buvo... 164. – 2012 m. rugsėjo 3 d. kameroje Nr. 301 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;... 165. – 2012 m. rugsėjo 4 d. kameroje Nr. 301 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;... 166. – 2012 m. rugsėjo 5 d. perkeltas į kamerą Nr. 160 (plotas – 7,94 m2);... 167. – 2012 m. rugsėjo 6 d. – 2012 m. rugsėjo 14 d. kameroje Nr. 160 ryte buvo... 168. – 2012 m. rugsėjo 15 d. kameroje Nr. 160 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;... 169. – 2012 m. rugsėjo 16 d. – 2012 m. rugsėjo 27 d. kameroje Nr. 160 ryte... 170. – 2012 m. rugsėjo 28 d. kameroje Nr. 160 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 171. – 2012 m. rugsėjo 29 d. kameroje Nr. 160 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;... 172. – 2012 m. rugsėjo 30 d. – 2012 m. spalio 1 d. kameroje Nr. 160 ryte buvo... 173. – 2012 m. spalio 2 d. perkeltas į kamerą Nr. 200 (plotas – 7,56 m2);... 174. – 2012 m. spalio 3 d. – 2012 m. spalio 9 d. kameroje Nr. 200 ryte buvo 3,... 175. – 2012 m. spalio 10 d. kameroje Nr. 200 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 176. – 2012 m. spalio 11 d. kameroje Nr. 200 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;... 177. – 2012 m. spalio 12 d. kameroje Nr. 200 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;... 178. – 2012 m. spalio 13 d. – 2012 m. spalio 14 d. kameroje Nr. 200 ryte buvo 3,... 179. – 2012 m. spalio 15 d. perkeltas į kamerą Nr. 224 (plotas – 5,33 m2);... 180. – 2012 m. spalio 16 d. – 2012 m. spalio 24 d. kameroje Nr. 224 ryte buvo 2,... 181. – 2012 m. spalio 25 d. – 2012 m. lapkričio 2 d. kameroje Nr. 224 ryte buvo... 182. – 2012 m. lapkričio 3 d. kameroje Nr. 224 ryte buvo 1 asmuo, vakare – 2... 183. – 2012 m. lapkričio 4 d. – 2012 m. lapkričio 9 d. kameroje Nr. 224 ryte... 184. – 2012 m. lapkričio 10 d. kameroje Nr. 224 ryte buvo 1 asmuo, vakare – 2... 185. – 2012 m. lapkričio 11 d. – 2012 m. gruodžio 3 d. kameroje Nr. 224 ryte... 186. – 2012 m. gruodžio 4 d. kameroje Nr. 224 ryte buvo 1 asmuo, vakare – 2... 187. – 2012 m. gruodžio 5 d. – 2012 m. gruodžio 9 d. kameroje Nr. 224 ryte... 188. – 2012 m. gruodžio 10 d. perkeltas į kamerą Nr. 216 (plotas – 6,83 m2);... 189. – 2012 m. gruodžio 11 d. perkeltas į kamerą Nr. 356 (plotas – 8,31 m2);... 190. – 2012 m. gruodžio 12 d. – 2012 m. gruodžio 18 d. kameroje Nr. 356 ryte... 191. – 2012 m. gruodžio 19 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;... 192. – 2012 m. gruodžio 20 d. – 2013 m. sausio 1 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo... 193. – 2013 m. sausio 2 d.– 2013 m. sausio 7 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 2,... 194. – 2013 m. sausio 8 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 1 asmuo, vakare – 3... 195. – 2013 m. sausio 9 d.– 2013 m. sausio 10 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 3,... 196. – 2013 m. sausio 11 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;... 197. – 2013 m. sausio 12 d.– 2013 m. sausio 16 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 3,... 198. – 2013 m. sausio 17 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;... 199. – 2013 m. sausio 18 d.– 2013 m. sausio 27 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 3,... 200. – 2013 m. sausio 28 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;... 201. – 2013 m. sausio 29 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;... 202. – 2013 m. sausio 30 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;... 203. – 2013 m. sausio 31 d. – 2013 m. vasario 11 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo... 204. – 2013 m. vasario 12 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;... 205. – 2013 m. vasario 13 d. – 2013 m. vasario 19 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo... 206. – 2013 m. vasario 20 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;... 207. – 2013 m. vasario 21 d. – 2013 m. vasario 25 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo... 208. – 2013 m. vasario 26 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;... 209. – 2013 m. vasario 27 d. – 2013 m. kovo 5 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 3,... 210. – 2013 m. kovo 6 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;... 211. – 2013 m. kovo 7 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;... 212. – 2013 m. kovo 8 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;... 213. – 2013 m. kovo 9 d. – 2013 m. balandžio 2 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 3,... 214. – 2013 m. balandžio 3 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;... 215. – 2013 m. balandžio 4 d. – 2013 m. balandžio 16 d. kameroje Nr. 356 ryte... 216. – 2013 m. balandžio 17 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 2, vakare – 3... 217. – 2013 m. balandžio 18 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 3, vakare – 3... 218. – 2013 m. balandžio 19 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 2, vakare – 3... 219. – 2013 m. balandžio 20 d. – 2013 m. balandžio 23 d. kameroje Nr. 356 ryte... 220. – 2013 m. balandžio 24 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 2, vakare – 3... 221. – 2013 m. balandžio 25 d. kameroje – 2013 m. gegužės 7 d. kameroje Nr.... 222. – 2013 m. gegužės 8 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;... 223. – 2013 m. gegužės 9 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;... 224. – 2013 m. gegužės 10 d. kameroje Nr. 356 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;... 225. – 2013 m. gegužės 11 d. – 2013 m. gegužės 13 d. kameroje Nr. 356 ryte... 226. – 2013m. gegužės 14 d. paleistas į laisvę.... 227. 2. 2011 m. kovo 23 d. ryte, 2011 m. rugpjūčio 8 d. ryte, 2011 m. rugpjūčio... 228. 3. Remiantis pareiškėjo sveikatos istorija Nr. 05-4/7870 (kopija (b. l.... 229. 4. Vilniaus visuomenės sveikatos centras (toliau – ir VSC) patikrinimo... 230. 4.1. 2012 m. balandžio 19 d. patikrinimo akte Nr. 13(13-3)-13.16-368:... 231. 4.2. 2012 m. balandžio 23 d. patikrinimo akte Nr. 13(13-3)-13.16-381:... 232. 4.3. 2012 m. rugsėjo 6 d. patikrinimo akte Nr. 13(13-3)-13.16-1021:... 233. 4.4. 2012 m. spalio 25 d. patikrinimo akte Nr. 13(13-3)-13.16-1261:... 234. 4.5. 2012 m. gruodžio 4 d. patikrinimo akte Nr. 13(13-3)-13.16-1261:... 235. 5. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos... 236. 6. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos... 237. II... 238. 1. Nagrinėjamoje administracinėje byloje, be kita ko, kyla ginčas, ar... 239. 2. Minėta, kad pareiškėjas K. M. prašo teismą priteisti iš Lietuvos... 240. 2.1. Nagrinėjamoje administracinėje byloje sprendžiant, ar pareiškėjo... 241. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. spalio 20 d. sprendime... 242. „Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad neturtinė... 243. Teismų praktikoje (žr., pvz., 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos vyriausiojo... 244. Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos,... 245. 2.2. Pabrėžtina, jog byloje nustatyta, kad pareiškėjas K. M. į Lukiškių... 246. 2.3. Kita vertus, nuo 2012 m. balandžio 14 d. iki 2013 m. gegužės 13 d.... 247. 2.4. Teismų praktikoje pripažįstama, kad neturtinės žalos įrodinėjimas... 248. Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatydamas... 249. Šio pobūdžio bylose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje... 250. Teismas pabrėžia, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje... 251. Teismas, pakartodamas, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje... 252. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 253. Pareiškėjo K. M. (K. M.) skundą tenkinti iš dalies.... 254. Priteisti pareiškėjui K. M. (K. M.), a. k. ( - ) iš Lietuvos valstybės,... 255. Likusią skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.... 256. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali...