Byla 1-893-898/2014
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu, kurioje:

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Jurgita Kolyčienė, susipažinusi su Šiaulių apygardos prokuratūros prokuroro Viktoro Roščenkovo pareiškimu dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu, kurioje:

2J. B., asmens kodas ( - ) gim. ( - ) Šiauliuose, Lietuvos Respublikos pilietė, lietuvė, vidurinio išsilavinimo, ištekėjusi, J. B. individualios įmonės savininkė, gyvenanti ( - ), Šiauliuose, neteista, kaltinama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalį, 220 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 1 dalį;

3G. B., asmens kodas ( - ) gim. ( - ) Kelmės r., Lietuvos respublikos pilietis, lietuvis, vidurinio išsilavinimo, vedęs, dirbantis ( - ) IĮ vadybininku, gyv. ( - ), Šiauliuose, neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalį (trys veikos), ir pateikta baudžiamosios bylos Nr. 1-893-898/2014 medžiaga,

Nustatė

4J. B., būdama J. B. įmonės, įmonės kodas ( - ), registruotos ( - ), Šiauliuose, savininke ir pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 2001-11-06 Nr. IX-574 21 str. atsakinga už apskaitos organizavimą, nuo 2013-09-15 iki 2013-12-11 apgaulingai tvarkė J. B. įmonės buhalterinę apskaitą, nes pažeidė Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 2001-11-06 Nr. IX-574 6 str. 2 d., 12 str. 1 d., 4 d. reikalavimus, kad į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu, visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti, tai yra neapskaitė dokumentais transporto priemonių „( - ) VIN kodas ( - ), „TOYOTA COROLLA“, VIN kodas ( - ), „FORD FOCUS C-MAX“, VIN kodas ( - ), nei įsigijimo, nei pardavimo ir 27150,00 Lt gautų pajamų bei dėl šių pažeidimų negalima iš dalies nustatyti J. B. įmonės turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už 2013 m.

5Be to, ji būdama J. B. įmonės, įmonės kodas ( - ), registruotos ( - ), Šiauliuose, savininke ir pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 2001-11-06 Nr. IX-574 21 straipsnį atsakinga už apskaitos organizavimą, pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 2001-11-06 Nr.IX-575 28 straipsnį - už įmonės finansinės atskaitomybės sudarymą ir pateikimą laiku, siekdama išvengti 4711,98 Lt pridėtinės vertės mokesčio nuo 2013-11-18 iki 2014-02-24 įrašė į J. B. įmonės pridėtines vertės mokesčių deklaracijas (forma FR0600) už 2013 m. rugsėjo - gruodžio mėnesius žinomai neteisingus duomenis, tai yra jose nedeklaravo: už 2013 m. rugsėjo mėn. 5.000,00 Lt, už 2013 m. spalio mėn. 8.760,33 Lt, už 2013 m. gruodžio mėn. 8.677,69 Lt pridėtinės vertės mokesčio ir nuo jo neapskaičiavo bei ir valstybės biudžetui nesumokėjo pardavimo pridėtinės vertės mokesčio 2013 m. rugsėjo mėn. 1050,00 Lt, 2013 m. spalio mėn. 1839,67 Lt, 2013 m. gruodžio mėn. 1822,31 Lt, ir šiuos žinomai neteisingus duomenis apie J. B. įmonės 2013 m. rugsėjo - gruodžio mėnesių pajamas 2013-11-18, 2014-01-16, 2014-02-24 pateikė elektroninio deklaravimo būdu Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, esančiai ( - ), Šiauliuose.

6Be to, ji būdama J. B., įmonės kodas ( - ), registruotos ( - ), Šiauliuose, savininke ir pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 2001-11-06 Nr. IX-574 21 str. atsakinga už apskaitos organizavimą nuo 2013-09-15 iki 2013-12-11 apgaulingai tvarkė J. B. įmonės buhalterinę apskaitą, nes pažeidė Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 2001-11-06 Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalies, 12 straipsnio 1, 4 dalių reikalavimus, tai yra: neapskaitė dokumentais transporto priemonių „( - ) VIN kodas ( - ), „TOYOTA COROLLA“, VIN kodas ( - ), „FORD FOCUS C-MAX“, VIN kodas ( - ), nepagrindė nei įsigijimo, nei pardavimo ir 27150,00 Lt gautų pajamų, siekdama išvengti 4711,98 Lt pridėtinės vertės mokesčio įrašė į vertės mokesčių deklaracijas (forma FR0600) už 2013 m. rugsėjo - gruodžio mėnesius žinomai neteisingus duomenis apie pajamas bei pateikė šias deklaracijas 2013-11-18, 2014-01-16, 2014-02-24, Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, esančiai ( - ), Šiauliuose, bei pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2002-03-05 Nr. IX-751 90 straipsnio 1 dalį iki 2013-10-25 nesumokėjo 1050,00 Lt pridėtinės vertės mokesčio už 2013 m. rugsėjo mėnesį, iki 2013-11-25 nesumokėjo 1839,67 Lt pridėtinės vertės mokesčio už 2013 m. spalio mėnesį, iki 2014-01-25 nesumokėjo 1822,31 Lt pridėtinės vertės mokesčio už 2013 m. lapkričio mėnesį, taip apgaule išvengė J. B. įmonės naudai turtinės prievolės - mokėtino į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą 4711,98 Lt pridėtinės vertės mokesčio už 2013 m. rugsėjo - gruodžio mėnesius.

7G. B., prisistatydamas J. B. įmonės, įmonės kodas 145576699, registruotos ( - ), Šiauliuose, atstovu, ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, bet ne anksčiau kaip iki 2013-09-15, ( - ), Šiauliuose, parduodamas automobilį „TOYOTA COROLLA“, VIN kodas ( - ), G. L., 2013-09-15 pirkimo - pardavimo sutartyje, grafoje „V. (pardavėjas)“ įrašė rankraštinius, tikrovės neatitinkančius, įrašus „S. B. F. 48 1910 ( - )“ bei pasirašė už S. B., taip suklastojo tikrą dokumentą 2013-09-15 pirkimo - pardavimo sutartį ir ją, ne vėliau kaip iki 2013-09-28, ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, realizavo pateikdamas G. L. pasirašymui.

8Be to, jis prisistatydamas J. B. įmonės, įmonės kodas ( - ), registruotos ( - ), Šiauliuose, atstovu, ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, bet ne anksčiau kaip iki 2013-10-02, ( - ), Šiauliuose, parduodamas automobilį „( - ) VIN kodas ( - ), D. M., 2013-10-02 pirkimo - pardavimo sutartyje, grafoje „V. (pardavėjas)“ įrašė rankraštinius, tikrovės neatitinkančius, įrašus „V. R. G. B. 7 2240 ( - )“ bei pasirašė už Van R. G., taip suklastojo tikrą dokumentą 2013-10-02 pirkimo - pardavimo sutartį ir ją, ne vėliau kaip iki 2013-10-16, ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, realizavo pateikdamas D. M. pasirašymui.

9Be to, jis prisistatydamas Jolitos J. B. įmonės, įmonės kodas 145576699, registruotos ( - ), Šiauliuose, atstovu, ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, bet ne anksčiau kaip iki 2013-12-11, ( - ), Šiauliuose, parduodamas automobilį „FORD FOCUS C-MAX“, VIN kodas ( - ), R. V., 2013-12-11 pirkimo - pardavimo sutartyje, grafoje „V. (pardavėjas)“ įrašė rankraštinius, tikrovės neatitinkančius, įrašus „R. G. B. 463910 ( - )“ bei pasirašė už R. G., taip suklastojo tikrą dokumentą 2013-12-11 pirkimo - pardavimo sutartį ir ją, ne vėliau kaip iki 2014-01-07, ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, realizavo pateikdamas R. V. pasirašymui.

10Apklausta kaip įtariamoji J. B. prisipažino padariusi jai inkriminuotas nusikalstamas veikas ir parodė, kad jos vadovaujama įmonė užsiima naudotų automobilių prekyba, kurie perkami Belgijoje, pargabenami į Lietuvą ir parduodami dažniausiai fiziniams asmenims. Automobiliai „Ford“, „Toyota“, „Peugeot“, kurie nurodyti įtarime, įgyti 2013 metais Belgijoje, jų pirkimo ir pardavimo neįtraukė į įmonės buhalterinę apskaitą, nes jie buvo techniškai netvarkingi, jų remontui reikėjo apie 5000 litų. Siekiant išvengti PVM mokesčio ir taip sumažinti nuostolius, įmonės buhalterijoje šių automobilių įsigijimo ir pardavimo neparodė, mokesčių inspekcijai elektroniniu būdu pateiktose deklaracijose šių automobilių pardavimo nedeklaravo. Dėl padarytų nusikaltimų gailisi, likusius, po 2.000,00 Lt sumokėtos žalos valstybės biudžetui, priskaičiuotus PVM mokesčius sumoje 2711,98 Lt įsipareigojo sumokėti per 24 mėnesius (140-141,142,143 b. l.),

11Apklaustas kaip įtariamasis G. B. prisipažino padaręs jam inkriminuotus nusikaltimus ir parodė, kad, dirba J. B. įmonėje vadybininku. Automobiliai „Ford Focus C-Max“, „Toyota Corolla“, „Peugeot 307“, kurie nurodyti įtarime, buvo įgyti 2013 metais Belgijoje. Automobilis „Ford Focus C-Max“ buvo techniškai netvarkingas, reikėjo kapitalinio remonto automobilio varikliui ir kėbului. Suprato, kad parduodant šį automobilį, bus daugiau nei 5 tūkstančių litų nuostolis. Pakalbėjo su J. B. ir abu nusprendė, jei minėti automobiliai bus parduoti per įmonę, tai nuostoliai bus dar didesni, nes reikės sumokėti mokesčius. Jis sugalvojo parduoti automobilius taip, kad pardavimo dokumentuose nefigūruotų nei J. B. įmonė, nei jo asmens duomenys. Turėjo tuščias belgiškas automobilių pirkimo pardavimo sutartis. Jas užpildė savo ranka rašikliu. Belgų duomenis, kuriuos įrašė į grafą „V.“ lietuviškai pardavėjas, nuo automobilių techninių pasų, kuriuos turėjo. Šias belgiškas pirkimo - pardavimo sutartis, Lietuvoje, sandorių metu, pateikė automobilių „Ford Focus C-Max“, „Toyota Corolla“, „Peugeot 307“ pirkėjams, prieš tai savo ranka įrašė pirkėjų duomenis ir davė pasirašyti. Suprato, kad suklastojo dokumentus, dėl to gailisi (149-150 b. l.).

12Liudytojas R. V. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2014m. sausio mėn., tikslesnės datos nepamena, interneto svetainėje „Auto plius“ rado skelbimą apie parduodamą automobilį „Ford Focus C-Max“. Skelbime buvo nurodyta, kad jį parduota J. B. individuali įmonė. Skelbime buvo nurodyta, kad automobilis buvo 2004-06 mėn. gamybos, sidabrinės spalvos, 1,6 l. 8 kw, dyzelinas. Kaina 11500Lt. Nurodytas kontaktinis telefonas. Jis paskambino nurodytu telefonu, atsiliepė vyriškis ir jie susitarė dėl automobilio apžiūrėjimo. Automobilį apžiūrėjo 2014-01-05, apie 10 val., „S.“ kolonėlėje, D.– Ž. g. sankryžoje. Automobilis jam tiko, jis klausė vyro apie pardavimo sąlygas. Vyras paaiškino, kad atstovauja žmonos J. B. įmonei. Jis nuderėjo automobilio kainą iki 10500Lt, nes automobilis turėjo defektų. Paklausus dėl pirkimo dokumentų, vyras paprašė jo 500Lt rankpinigių ir pasakė, kad važiuos iki įmonės sutvarkyti dokumentų, nusirašė jo asmens duomenis. Maždaug po pusvalandžio minėtas asmuo grįžo į degalinę su dokumentais. Su savimi jis atsivežė belgišką automobilio techninį pasą, belgišką pirkimo pardavimo sutartį. Ši sutartis jau buvo užpildyta, jis joje buvo įrašytas kaip pirkėjas. Sutartyje buvo nurodyta, kad jis automobilį perka iš belgo už 3100 eurų. Jis klausė vyro, kodėl taip daroma, vyras paaiškino, kad taip bus paprasčiau, reikės mažiau dokumentų. Jis sutiko su minėtu vyriškiu, pasirašė pateiktoje sutartyje, atidavė likusius 10000Lt, gavo automobilio dokumentus ir raktelius. Remiantis šia sutartimi automobilį jis registravo VĮ Regitra M. filiale, automobiliui suteiktas valst. Nr. ( - ) Apie tai, kad pirkimo pardavimo sutartyje nurodyta kita data – 2013-12-11, jis pamatė M.. Kodėl ji skiriasi nuo realios pirkimo datos, jis nežino. Pats Belgijoje nėra buvęs, jokių automobilių ten nėra pirkęs (42-43 b.l.)

13Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką metu R. V. atpažino G. B., kuris jam 2014-01-05 pardavė automobilį „Ford Focus C-Max“ (44-46 b.l.).

14UAB „Plius“ pateiktoje informacijoje nurodyta, jog www.auto.plius.lt interneto svetainėje aktyvus skelbimas apie parduodamą automobilį „Ford C M-Max“ buvo aktyvus iki 2014-01-04, skelbimas patalpintas 2013-08-13, skelbimo kontaktai ( - ) ( - ), vartotojas yra vykdęs mokėjimus pavedimu iš sąskaitos ( - ) (G. B.) (48-49 b.l.).

15Liudytoja D. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2013 m. rudenį, tikslesnės datos nepamena, atvyko į Šiaulius įsigyti naudoto automobilio. Automobilių pardavimo aikštelėje „A.“, kuri įsikūrusi prie prekybos centro „K. v.“ rado patinkantį automobilį „Peugeot 307“, juodos spalvos, 2006 m. gamybos. Šio automobilio pardavėjo telefono numeris buvo parašytas ant lapo, padėto prie priekinio automobilio stiklo. Paskambinus nurodytu telefonu, atsiliepė vyriškis, ji pasakė, kad nori pirkti ir apžiūrėti automobilį. Į aikštelę už kokių 15 min. atvažiavo automobilio pardavėjas, jie kartu jį apžiūrėjo. Vyriškis pasakė, kad VĮ R. tą dieną jau nebedirbs, nes buvo apie 17.00 val., ir kad automobilį ji galės priregistruoti tik kitą dieną. Ji paklausė, ar nebus problemų su priregistravimu, vyras patikino, kad juo galim pasitikėti, kad jis atstovauja J. B. įmonę, kad aikštelėje yra ir daugiau jo parduodamų automobilių. Ji sutiko, vyras paėmė jos dokumentus, supildė pirkimo pardavimo dokumentą ir davė jai pasirašyti. Sakė, kad tai yra pirkimo pardavimo sutartis, su kuria ji galės savo vardu užregistruoti automobilį VĮ R.. Ji pasirašė jai pateiktą dokumentą, sumokėjo 10600Lt, jai vyras padavė techninį automobilio pasą, raktelius. Kiek pamena automobilį VĮ R. ji registravo po vienos ar dviejų dienų po pirkimo savo vardu VĮ R., Šiaulių filiale. Pati Belgijoje buvusi nėra, jokių automobilių ten nėra pirkusi (50-51 b. l.).

16Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką metu D. M. atpažino G. B. kaip asmenį, iš kurio ji nusipirko automobilį (52-53b.l.).

17Liudytojas G. L. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad apie parduodamą automobilį „Toyota Corolla“ 2001m. gamybos jis sužinojo iš skelbimo svetainėje „Autoplius“. Skelbime buvo nurodyta, kad automobilio kaina yra apie 7000 Lt, kad automobilis yra Šiauliuose. Skelbime buvo nurodytas kontaktinis telefonas. Telefonu jis susisiekė su uošviu G. S., gyvenančiu Šiauliuose ir paprašė jo, kad šis apžiūrėtų automobilį. Automobilis buvo atvarytas į autoservisą adresu ( - ), Šiauliuose apžiūrai, tačiau kas jį atvarė jis nežino, nes paties fakto nematė. Po apžiūros uošvis susisiekė su juo ir sakė, kad automobilis vertas pirkti, automobilio būklėje nieko blogo nerado, kad automobilis kainuos 1500 eurų. 2013-09-23 buvo nuvykęs savaitgalį pas uošvius, uošviai buvo kelionėje, automobilį rado kieme, visi dokumentai buvo ant automobilio sėdynės. Jokių dokumentų pats nepildė, kas turėjo blankus - nežino. 2013-09-28 automobilis buvo registruotas VĮ R., automobilį jis įregistravo pats. Apie jo duomenų atsiradimą belgiškoje automobilio pirkimo pardavimo sutartyje jis nieko nežino, G. S. buvo prašęs jo duomenų, tačiau manė, kad jų reikėjo automobilio pirkimui. Pats tos sutarties nepildė, tik pasirašė kaip pirkėjas, tačiau sutartis buvo užpildyta. G. S. su automobilio pardavėju atsiskaitė iš karto, jis pats G. S. pinigus atidavė per tris kartus. Jis pats nėra buvęs Belgijoje ir nėra pirkęs ten automobilio (56-57 b.l.).

18Liudytojas G. S. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2013 m. pabaigoje ar 2014 m. pradžioje tikslios datos nepamena, jam paskambino žentas G. L. ir pasakė, kad nori pirkti automobilį „T. C.“, kuris yra Šiaulių mieste. G. L. gyvena Vilniuje, todėl davė pardavėjo mobiliojo ryšio telefoną. Jis paskambino automobilio pardavėjui, pardavėjas prisistatė Gintaru, su juo susitarė, kad automobilį atvarys į jo autoservisą „D.“, adresu ( - ) Šiauliuose. Sutartu laiku pardavėjas atvarė automobilį į jo servisą, automobilį jis apžiūrėjo, automobilis buvo techniškai tvarkingas, jis jam sumokėjo 6050 Lt už automobilį. Pardavėjas pats supildė sutartį jo žento vardu. Ar sutartyje pardavėjas pats pasirašė, ar jau buvo užsieniečio parašas, jis neatsimena. Jam buvo svarbu, kad pirkimo pardavimo sutartis tiktų VĮ R.. Žentas po kiek laiko atsiėmė dokumentus ir automobilį ir jį registravo savo vardu. Automobilio pardavėją jis pažinojo iš anksčiau, žinojo, kad jis užsiima automobilių pardavimu, prieš kažkiek metų jam yra siūlęs pirkti automobilį (64-65 b.l.).

19Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką metu G. S. atpažino G. B. kaip asmenį iš kurio žentui pirko automobilį „Toyota Corolla“ (66-68 b.l.).

20Automobilio „Peugeot 307SW“ 2013-10-02 pirkimo – pardavimo sutarties kopijoje įrašyta, jog pirkėja D. M. perka automobilį „Peugeot 307SW“ iš pardavėjo ( - ) (8 b.l.).

21Automobilio „Toyota Corolla“ 2013-09-15 pirkimo – pardavimo sutarties kopijoje įrašyta, jog pirkėjas G. L. perka automobilį „Toyota Corolla“ iš pardavėjo ( - ) (13 b.l.).

22Automobilio „FORD FOCUS C-MAX“ 2013-12-11 pirkimo – pardavimo sutarties kopijoje įrašyta, jog pirkėjas R. V. perka automobilį „FORD FOCUS C-MAX“ iš pardavėjo ( - ) (24 b.l.).

23Specialisto išvadoje nurodyta, kad dėl J. B. padarytų Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 2001-11-06 Nr. IX-574 6 str. 2 d., 12 str. 1 d., 4 d. reikalavimų pažeidimų nepagrindus 3 automašinų įsigijimo ir pardavimo iš dalies negalima nustatyti J. B. įmonės turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už 2013 m., bei pateiktose PVM deklaracijose forma FR0600 už 2013 m. rugsėjo mėn. nedeklaravo 5000 Lt., 2013m. spalio mėn. 8760,33 Lt ir 2013m. gruodžio mėn. 8677,69 Lt ir nuo jų neapskaičiavo ir valstybei nesumokėjo iš viso 4711, 98 Lt pridėtinės vertės mokesčio (105-111 b.l.).

24Įvertinęs byloje surinktus įrodymus, teismas daro išvadą, jog J. B. ir G. B. kaltė dėl jiems inkriminuojamų nusikalstamų veikų padarymo, visiškai įrodyta. Kaltinamieji J. B. ir G. B. prisipažino padarę jiems inkriminuojamas nusikalstamas veikas. J. B. parodė, kad ji yra individualios įmonės savininke, kad įmonė užsiima automobilių prekyba, kad pasitarę su vyru, kuris dirba jos įmonėje nusprendė 3 automobilius parduoti ne per įmonę, nes taip būtų išvengta didesnių nuostolių įmonei, automobiliai buvo parduoti ne per įmonė, į apskaitą ji neįtraukė šių automobilių pardavimo, Mokesčių inspekcijoje už šiuos automobilius pajamų nedeklaravo ir nesumokėjo mokesčių. Iš esmės analogiškas aplinkybes dėl automobilių pardavimo patvirtino kaltinamasis G. B., patvirtindamas, kad dirba žmonos individualioje įmonėje, kad kadangi automobiliai turėjo defektų, nusprendė juos parduoti pigiau ir ne per įmonę, kad išvengti didesnių nuostolių, kad nereikėtų mokėti mokesčių. Jis pats supildė pirkimo pardavimo sutartis, pasirašė už pardavėjus. Kaltinamųjų nurodytas aplinkybes patvirtina ikiteisminio tyrimo metu apklaustų liudytojų R. V., D. M., G. L., G. S. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu, bei rašytiniuose įrodymuose – automobilių pirkimo pardavimo sutarčių kopijose, asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotraukas protokoluose, specialisto išvadoje esantys duomenys.

25Pagal nustatytas aplinkybes J. B. veikos kvalifikuotos teisingai kaip apgaulingas apskaitos tvarkymas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalį, žinomai neteisingų duomenų pateikimas Valstybinei mokesčių inspekcijai apie pajamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 220 straipsnio 1 dalį ir sukčiavimas išvengiant mokėtinos turtinės prievolės pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalį.

26Pagal nustatytas aplinkybes G. B. veikos kvalifikuotos teisingai kaip dokumento suklastojimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalį (trys veikos).

27Prokuroras, siūlydamas užbaigti procesą byloje teismo baudžiamuoju įsakymu J. B. už nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalyje, 220 straipsnio 1 dalyje, 182 straipsnio 1 dalyje siūlo skirti 21 MGL (2730 Lt) dydžio baudą (144 b.l.), kaltinamajam G. B. už trijų nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalyje padarymą siūlo skirti 12 MGL (1560 Lt) dydžio baudą (151 b.l.).

28Kaltinamieji J. B. ir G. B. neprieštarauja prokuroro sprendimui, kad procesas būtų užbaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu, sutinka su prokuroro siūloma bausmės rūšimi, esant galimybei prašo skirtiną baudą leistis sumokėti per 6 mėnesius (144; 151 b.l.).

29Esant baudžiamojo proceso įstatymo reikalaujamų sąlygų visumai, baudžiamojo įsakymo priėmimo procesas yra galimas, bylos aplinkybės yra aiškios.

30Kaltinamųjų J. B. ir G. B. atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis pripažintina tai, kad jie prisipažino padarę jiems inkriminuojamas veikas ir nuoširdžiai gailisi, jų atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

31Skirdamas bausmę J. B. teismas atsižvelgia į tai, kad kaltinamoji padarė du nesunkius (BK 182 str. 1d., 222 str. 1d.) ir vieną apysunkį (BK 220 str. 1d.) nusikaltimus, į jos atsakomybę lengvinančią aplinkybę ir sunkinančių aplinkybių nebuvimą, į jos asmenybę – neteista (128 b. l.), bausta administracine tvarka, tačiau neturinti galiojančių administracinių nuobaudų (129 b. l.), dirbanti (131 b. l.), sumokėjo dalį privalomo mokėti mokesčio bei įsipareigojo sumokėti likusią dalį šio mokesčio (142, 143 b.l.). Siekdamas įgyvendinti bausmės paskirtį, teismas mano, kad bausmės tikslai bus pasiekti paskyrus J. B. prokuroro siūlomą už kiekvieną nusikalstamą veiką bausmės rūšį – baudą. Baudos dydis nustatytinas atsižvelgiant į nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, J. B. paskirtoji bausmė sumažintina vienu trečdaliu. Baudos mokėjimas, atsižvelgiant į J. B. prašymą, į skirtinos bausmės dydį, išdėstytinas 6 mėnesių laikotarpiui.

32Skirdamas bausmę G. B. teismas atsižvelgia į tai, kad kaltinamasis padarė tris nesunkius (BK 300 str.1d.) nusikaltimus, į jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę ir sunkinančių aplinkybių nebuvimą, į jo asmenybę – neteistas (133-134 b. l.), baustas administracine tvarka, turintis galiojančių administracinių nuobaudų (132-134 b. l.), dirbantis (131 b. l.). Siekdamas įgyvendinti bausmės paskirtį, teismas mano, kad bausmės tikslai bus pasiekti paskyrus G. B. prokuroro siūlomą už kiekvieną nusikalstamą veiką bausmės rūšį – baudą. Baudos dydis nustatytinas atsižvelgiant į nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, G. B. paskirtoji bausmė sumažintina vienu trečdaliu. Baudos mokėjimas, atsižvelgiant į G. B. prašymą, į skirtinos bausmės dydį, išdėstytinas 6 mėnesių laikotarpiui.

33J. B. individualios įmonės pateikti buhalterinės apskaitos dokumentai, saugomi FNTT prie LR VRM Šiaulių apygardos valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyriuje (102 b.l.) teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus grąžintini individualios įmonės savininkei J. B..

34Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 47 straipsniu,

Nutarė

35J. B. pripažinti kalta ir nuteisti:

36pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 220 straipsnio 1 dalį 20 MGL (2600 Lt) dydžio bauda;

37pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalį 15 MGL (1950 Lt) dydžio bauda;

38pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalį 15 MGL (1950 Lt) dydžio bauda.

39Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 1 punktu, bausmes, paskirtas pagal BK 220 str. 1 d. ir BK 182 str. 1d. subendrinti apėmimo būdu ir nustatyti subendrintą 20 MGL (2600 Lt) dydžio baudą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 d, 4 dalimi prie šios bausmės pridėti dalį bausmės, paskirtos pagal BK 222 straipsnio 1 dalį, ir nustatyti subendrintą 27 MGL (3510 Lt) dydžio baudą.

40Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, J. B. paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir nustatyti galutinę 18 MGL (2340 Lt – dviejų tūkstančių trijų šimtų keturiasdešimties litų) dydžio baudą ją sumokant per 6 (šešis) mėnesius skaičiuojant nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos.

41G. B. pripažinti kaltu ir nuteisti:

42pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalį dėl automobilio „Toyota Corolla“ pirkimo pardavimo sutarties suklastojimo 10 MGL (1300 Lt) dydžio bauda;

43pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalį dėl automobilio „Peugeot 307 SW“ pirkimo pardavimo sutarties suklastojimo 12 MGL (1560 Lt) dydžio bauda;

44pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalį dėl automobilio „Ford Focus C-Max“ pirkimo pardavimo sutarties suklastojimo 14 MGL (1820 Lt) dydžio bauda.

45Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi paskirtas bausmes subendrinti dalinio sudėjimo būdu ir nustatyti subendrintą 21 MGL (2730Lt) dydžio baudą.

46Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, G. B. paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir nustatyti galutinę 14 MGL (1820 Lt – vieno tūkstančio aštuonių šimtų dvidešimties litų) dydžio baudą ją sumokant per 6 (šešis) mėnesius skaičiuojant nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos.

47Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – J. B. individualios įmonės buhalterinės apskaitos dokumentus, saugomus FNTT prie LR VRM Šiaulių apygardos valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyriuje (102 b.l.), teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus grąžinti individualios įmonės savininkei J. B..

48Kaltinamieji J. B. ir G. B., nesutikdami su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per 14 dienų nuo įsakymo įteikimo jiems dienos turi teisę paduoti Šiaulių apylinkės teismui prašymą, reikalaudami surengti bylos nagrinėjimą teisme. Jeigu kaltinamieji šia teise nepasinaudoja, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja.

49Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Jurgita Kolyčienė, susipažinusi su... 2. J. B., asmens kodas ( - ) gim. ( - ) Šiauliuose, Lietuvos Respublikos... 3. G. B., asmens kodas ( - ) gim. ( - ) Kelmės r., Lietuvos respublikos pilietis,... 4. J. B., būdama J. B. įmonės, įmonės kodas ( - ), registruotos ( - ),... 5. Be to, ji būdama J. B. įmonės, įmonės kodas ( - ), registruotos ( - ),... 6. Be to, ji būdama J. B., įmonės kodas ( - ), registruotos ( - ), Šiauliuose,... 7. G. B., prisistatydamas J. B. įmonės, įmonės kodas 145576699, registruotos (... 8. Be to, jis prisistatydamas J. B. įmonės, įmonės kodas ( - ), registruotos (... 9. Be to, jis prisistatydamas Jolitos J. B. įmonės, įmonės kodas 145576699,... 10. Apklausta kaip įtariamoji J. B. prisipažino padariusi jai inkriminuotas... 11. Apklaustas kaip įtariamasis G. B. prisipažino padaręs jam inkriminuotus... 12. Liudytojas R. V. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2014m. sausio mėn.,... 13. Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką metu R. V. atpažino G. B.,... 14. UAB „Plius“ pateiktoje informacijoje nurodyta, jog www.auto.plius.lt... 15. Liudytoja D. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2013 m. rudenį,... 16. Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką metu D. M. atpažino G. B. kaip... 17. Liudytojas G. L. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad apie parduodamą... 18. Liudytojas G. S. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2013 m. pabaigoje ar... 19. Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką metu G. S. atpažino G. B. kaip... 20. Automobilio „Peugeot 307SW“ 2013-10-02 pirkimo – pardavimo sutarties... 21. Automobilio „Toyota Corolla“ 2013-09-15 pirkimo – pardavimo sutarties... 22. Automobilio „FORD FOCUS C-MAX“ 2013-12-11 pirkimo – pardavimo sutarties... 23. Specialisto išvadoje nurodyta, kad dėl J. B. padarytų Lietuvos Respublikos... 24. Įvertinęs byloje surinktus įrodymus, teismas daro išvadą, jog J. B. ir G.... 25. Pagal nustatytas aplinkybes J. B. veikos kvalifikuotos teisingai kaip... 26. Pagal nustatytas aplinkybes G. B. veikos kvalifikuotos teisingai kaip dokumento... 27. Prokuroras, siūlydamas užbaigti procesą byloje teismo baudžiamuoju įsakymu... 28. Kaltinamieji J. B. ir G. B. neprieštarauja prokuroro sprendimui, kad procesas... 29. Esant baudžiamojo proceso įstatymo reikalaujamų sąlygų visumai,... 30. Kaltinamųjų J. B. ir G. B. atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis... 31. Skirdamas bausmę J. B. teismas atsižvelgia į tai, kad kaltinamoji padarė du... 32. Skirdamas bausmę G. B. teismas atsižvelgia į tai, kad kaltinamasis padarė... 33. J. B. individualios įmonės pateikti buhalterinės apskaitos dokumentai,... 34. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420... 35. J. B. pripažinti kalta ir nuteisti:... 36. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 220 straipsnio 1 dalį 20 MGL... 37. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalį 15 MGL... 38. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalį 15 MGL... 39. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi,... 40. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, J. B.... 41. G. B. pripažinti kaltu ir nuteisti:... 42. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalį dėl... 43. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalį dėl... 44. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalį dėl... 45. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi,... 46. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, G. B.... 47. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – J.... 48. Kaltinamieji J. B. ir G. B., nesutikdami su bausmės paskyrimu teismo... 49. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas....