Byla 2-1544-775/2016
Dėl antstolio M. P. veiksmų, suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Kauno apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos R. T. skundą dėl antstolio M. P. veiksmų, suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

Nustatė

2R. T. 2015-11-19 kreipėsi į antstolį M. P. su skundu dėl 2015-10-28 patvarkymo Nr. S-8367, 2015-10-28 patvarkymo Nr. S-8365 ir 2015-10-28 patvarkymo Nr. S-8364 (b. l. 6). Pareiškėja nurodė, jog minėti patvarkymai turi būti panaikinti, kadangi bet kuris skolininkas turi teisę naudotis pragyvenimui būtinomis lėšomis. CPK 736 str. užtikrina, kad skolos padengimui būtų naudojama tik nustatyta pajamų dalis, kita dalis turi būti paliekama asmens reikmėms. Pareiškėja gauna tik netekto darbingumo pensiją, šių pajamų dalis, likusi po atskaitymų pagal kitų antstolių vykdomuosius dokumentus, yra vienintelis pareiškėjos pragyvenimo šaltinis.

32016-01-18 pareiškėja pateikė teismui papildomą prašymą priimti nutartį, įpareigojant Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti jos sutuoktinio K. T. sumokėtą 69,22 Eur žyminio mokesčio dalį, likusią atskaičius vykdomosios bylos išlaidas. Minimas žyminis mokestis buvo sumokėtas už civilinės bylos Nr. 2-1962-584/2012 atnaujinimą. Faktiškai negrąžintą žyminio mokesčio dalį pareiškėja prašo įskaityti kaip žyminio mokesčio įmoką už naują procesinį dokumentą antstolio vykdomojoje byloje Nr. ( - ).

4Antstolis M. P. 2015-11-23 patvarkymu (b. l. 5) netenkino pareiškėjos skundo ir jį kartu su vykdomąja byla Nr. ( - ) persiuntė Kauno apylinkės teismui. Antstolis nurodė, jog 2015-10-26 jam buvo pateikti vykdyti 2015-05-19 Kauno apylinkė teismo vykdomieji raštai Nr. 2-222-191/2015 dėl 3,91 Eur skolos išieškojimo iš skolininkų K. T. ir R. T. išieškotojo Valstybės naudai. Pagal CPK 661 str., 689 str., Sprendimų vykdymo instrukcijos 5 p. buvo taikoma supaprastinta skolos, mažesnės nei 57 Eur suma, išieškojimo tvarka, 2015-10-28 buvo areštuotos lėšos skolininkų banko sąskaitose ir 2015-10-29 bei 2015-10-30 buvo išieškota iš abiejų skolininkų po 3,91 Eur skolos ir po 16 Eur būtinųjų, 1,16 Eur pašto išlaidų, iš viso po 21,07 Eur. Pareiškėja nepateikė jokių įrodymų ar argumentų, pagrindžiančių antstolio veiksmų neteisėtumą ir CPK normų pažeidimą. Vadovaujantis CPK 651 str. nebuvo nustatyta jokių kliūčių priimti vykdyti antstoliui pateiktą vykdomąjį dokumentą. Taip pat antstolis nurodė, kad CPK 661, 689 str., Sprendimų vykdymo instrukcijos 5 p. numato supaprastintą ir atpigintą skolos, mažesnės nei 57 Eur suma, išieškojimo procedūrą - antstolis įsiskolinimo, būtinų vykdymo išlaidų ir pašto (kurjerių) išlaidų išieškojimą nukreipia į skolininko banko sąskaitoje esančias pinigines lėšas. Jeigu per 30 dienų nuo antstolio nurodymo priverstinai nurašyti įsiskolinimą šios išlaidos neišieškomos, antstolis gali taikyti kitas CPK 624 str. 2 d. nurodytas priverstinio vykdymo priemones. Antstolis patvarkyme taip pat nurodė, jog pareiškėjos nurodyta netekto nedarbingumo pensija nepatenka į CPK numatytų gaunamų pajamų, iš kurių išieškojimas negalimas, sąrašą. Įvertinus šias aplinkybes antstolis prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

5Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į pareiškėjos skundą (b. l. 13), prašė skundo netenkinti.

6Byla dėl antstolio veiksmų nagrinėtina Lietuvos Respublikos CPK XXIV skyriuje nustatyta rašytinio proceso tvarka (CPK 443 str. 5 d.).

7Pareiškėjos skundas atmestinas.

8Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos Nr. ( - ) nustatyta, kad Kauno apylinkės teismas 2015-05-19 išieškotojui Valstybei, atstovaujamai Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išdavė vykdomąjį raštą dėl 3,91 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu iš skolininkės R. T. (v. b. l. 2). 2015-10-28 patvarkymu priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl skolos, mažesnės nei 57 eurai, išieškojimo Nr. S-8364 vykdomasis raštas buvo priimtas vykdyti antstolio M. P. kontoroje (v. b. l. 3), antstolis priskaičiavo 17,16 Eur vykdymo išlaidų (vykdymo išlaidų apskaičiavimas, dok. Nr. S-8366, v. b. l. 4), priėmė patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo Nr. S-8365 (v. b. l. 4), patvarkymu Nr. S-8367 areštavo 21,07 Eur sumą, esančią skolininkės sąskaitoje (v. b. l. 5). Skolininkė antstoliui pateikė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pažymą, jog R. T. į asmeninę banko sąskaitą pervedama netekto darbingumo pensija (v. b. l. 6), taip pat pažymą apie jai išmokėtas išmokas (v. b. l. 7-8).

9Dėl 2015-10-28 patvarkymo Nr. S-8364

10CPK 586 str. 1 d. nustatyta, kad vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra įstatymų nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas. CPK 651 str. 1 d. antstoliui nustatyta pareiga patikrinti, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Aplinkybių, kurias antstolis turi patikrinti, sąrašą numato CPK 651 str. 2 d. Iš vykdomosios bylos nustatyta, kad antstolis, gavęs Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymą dėl vykdymo veiksmų pradėjimo, 2015-10-28 patvarkymu Nr. S-8364, nenustatęs akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti, nutarė pradėti vykdymo veiksmus. Įsiteisėjęs teismo sprendimas pagal LR CPK 18 str. yra privalomas valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Vykdomieji raštai, išduoti teismo sprendimų pagrindu, yra vykdomieji dokumentai (LR CPK 587 str.), vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas (LR CPK 586 str. 1 d.). CPK 650 str. 2 d. nurodo, kad, pateikdamas išieškojimui vykdyti vykdomąjį dokumentą, išieškotojas kartu pateikia antstoliui duomenis, patvirtinančius, kad pateikiamas vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas ir turi būti vykdomas priverstine tvarka, taip pat atsako už šių duomenų teisingumą. Antstoliui nebuvo pagrindo atsisakyti priimti vykdymui teismo išduotą vykdomąjį raštą. Pareiškėja prašo panaikinti patvarkymą priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą, tačiau nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių 2015 m. gegužės 19 d. Kauno apylinkės teismo išduoto vykdomojo dokumento negalimumą vykdyti ar CPK 651 str. 2 d. nurodytų pagrindų egzistavimą. Antstolis neprivalo tikrinti ir neturi teisės šiuo atveju spręsti įsiteisėjusiu sprendimu priteistos skolos pagrįstumo, nes šie klausimai neįeina į antstolio kompetencijos ribas ir tokia pareiga antstoliui įstatymo nėra numatyta. Įsiteisėjusio teismo sprendimo pagrindu išduotas vykdomasis dokumentas privalo būti vykdomas, todėl darytina išvada, kad antstolis teisėtai ir pagrįstai skundžiamu patvarkymu priėmė vykdyti vykdomąjį dokumentą. Teismas sprendžia, jog nėra teisinio pagrindo naikinti 2015-10-28 antstolio M. P. patvarkymą Nr. S-8364, todėl pareiškėjos R. T. prašymas šioje dalyje atmestinas.

11Dėl 2015-10-28 patvarkymo Nr. S-8365

12LR CPK 609 str. nustatyta, jog vykdymo išlaidas sudaro vykdomosios bylos administravimo išlaidos, kurios būtinos kiekvienoje vykdomojoje byloje privalomiems veiksmams atlikti, vykdomosios bylos administravimo papildomos išlaidos, patiriamos atliekant atskirus veiksmus konkrečioje vykdomojoje byloje, atlygis antstoliui už įstatymų nustatytų vykdomųjų dokumentų vykdymą, faktinių aplinkybių konstatavimą teismo pavedimu, dokumentų perdavimą ir įteikimą teismo pavedimu. Vykdymo išlaidų dydį, apskaičiavimo ir apmokėjimo tvarką nustato Sprendimų vykdymo instrukcija. Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 1R-265, 5 p. nustato, jog išieškojimuose iki 57 Eur antstolis įsiskolinimo, būtinų vykdymo išlaidų ir pašto (kurjerių) išlaidų išieškojimą nukreipia į skolininko banko sąskaitoje esančias pinigines lėšas. Jeigu per 30 dienų nuo antstolio nurodymo priverstinai nurašyti įsiskolinimą, būtinas vykdymo išlaidas ir pašto (kurjerių) išlaidas iš skolininko banko sąskaitoje esančių lėšų pateikimo į Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą dienos, įsiskolinimas, būtinos vykdymo išlaidos ir pašto (kurjerių) išlaidos neišieškomos, antstolis gali taikyti kitas CPK 624 str. 2 d. nurodytas priverstinio vykdymo priemones. CPK 661 str. 2 d. numatyta, kad raginimas įvykdyti sprendimą skolininkui nesiunčiamas bylose dėl mažesnių negu 57 Eur piniginių sumų išieškojimo. Antstolis, gavęs vykdyti Kauno apylinkės teismo vykdomąjį raštą dėl 3,91 Eur skolos išieškojimo iš atsakovės R. T., 2015 m. spalio 28 d. priėmė patvarkymą dėl vykdymo išlaidų apskaičiavimo Nr. S-8365. LR CPK 611 str. 2 d. numatyta, kad vykdymo išlaidos iš skolininko išieškomos antstolio Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos patvarkymu. CPK 689 str. 2 d. numatyta, kad antstolis, vykdydamas išieškojimą, elektroninių ryšių priemonėmis per Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą pateikia kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigai nurodymą apriboti disponavimą skolininko piniginėmis lėšomis arba priverstinai nurašyti skolininko pinigines lėšas skolai ir vykdymo išlaidoms padengti. Pareiškėja skunde nenurodė jokių argumentų, kurie patvirtintų patvarkymo Nr. S-8365 neteisėtumą, nenurodė priežasčių minėtą patvarkymą panaikinti. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendžia, jog antstolio M. P. 2015-10-28 patvarkymas Nr. S-8365 yra teisėtas ir jam naikinti nėra teisinio pagrindo.

13Dėl 2015-10-28 patvarkymo Nr. S-8367

14Pareiškėja skunde nurodo, kad antstoliui pateikė įrodymus, jog jis areštavo lėšas, į kurias negali būti nukreiptas išieškojimas, negali būti daromos išskaitos CPK nustatyta tvarka, kadangi pareiškėja gauna tik netekto darbingumo pensiją, pateikė antstoliui tai patvirtinančius dokumentus (v. b. l. 6, 7-8), atlikus nuskaitymus pagal kitų antstolių nurodymus likusi jos gaunama netekto darbingumo pensijos dalis yra vienintelis pragyvenimo šaltinis.

15CPK 739 str. nustatytas baigtinis sąrašas skolininkui priklausančių pinigų sumų, iš kurių išieškoti yra negalima. Šiame baigtiniame sąraše nėra nurodyta netekto darbingumo pensija. Pareiškėja nurodo, jog pagal LR CPK 736 str. gali būti naudojama tik nustatyta pajamų dalis. CPK 736 str. nustatyta, jog iš skolininkui priklausančios darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų bei davinių dalies, neviršijančių Vyriausybės nustatytos MMA, pagal vykdomuosius dokumentus, kol bus visiškai padengtos išieškomos sumos, išskaitoma dvidešimt procentų, jeigu kitaip nenustatyta pačiame vykdomajame rašte arba ko kita nenustato įstatymai ar teismas (CPK 736 str. 1 d. 2 p.). Iš darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų bei davinių dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą MMA dydį, išskaitoma septyniasdešimt procentų, jeigu ko kita nenustato įstatymai ar teismas (CPK 736 str. 2 d.). CPK 737 str. nustato, jog išieškojimo iš darbo užmokesčio taisyklės taip pat taikomos ir išieškant iš skolininkui priklausančių pensijų (CPK 737 str. 7 p.). Iš laikinojo nedarbingumo atvejais mokamų socialinio draudimo pašalpų, nedarbo socialinio draudimo išmokų išieškoti galima tik pagal teismo sprendimą dėl išlaikymo išieškojimo ir pagal teismo sprendimą dėl žalos, padarytos suluošinimu ar kitaip sužalojus sveikatą, taip pat atėmus maitintojo gyvybę, atlyginimo (CPK 738 str.). Tačiau nedarbo socialinio draudimo išmokos mokėjimo sąlygas numato LR nedarbo socialinio draudimo įstatymas, tuo tarpu netekto darbingumo pensija skiriama vadovaujantis LR valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu. Pastarojo įstatymo 4 str. nustatytos valstybinių socialinio draudimo pensijų rūšys, netekto darbingumo pensija yra viena iš jų (LR VSDPĮ 4 str. 1 d. 2 p.). Netekto darbingumo pensija priskiriama prie LR CPK 737 str. 7 p. numatytų pensijų, o ne prie 738 str. nurodytų laikinojo nedarbingumo atvejais mokamų socialinio draudimo pašalpų ar nedarbo socialinio draudimo išmokų. Aukštesnės instancijos teismai ne kartą yra pažymėję, jog netekto darbingumo pensija prilygsta darbo užmokesčiui ir jokių ribojimų išieškoti iš šių pajamų įstatymas nenumato (2009-10-08 Lietuvos apeliacinio teismo nutartis byloje Nr. 2-1138/2009; 2012-04-23 Vilniaus apygardos teismo nutartis byloje Nr. 1K-299-495-2012; 2014-03-10 Vilniaus apygardos teismo nutartis byloje Nr. 2S-606-104/2014). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, pareiškėjai nepateikus jokių antstolio veiksmų neteisėtumą įrodančių duomenų, pareiškėjos R. T. skundas ir dalyje dėl 2015-10-28 patvarkymo Nr. S-8367 atmestinas kaip nepagrįstas.

16Dėl papildomo prašymo grąžinti žyminį mokestį

172016-01-18 pareiškėja R. T. pateikė papildomą prašymą byloje, kuriuo prašo įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos grąžinti pareiškėjos sutuoktinio K. T. 69,22 Eur žyminį mokestį, sumokėtą byloje Nr. 2-1962-584/2012 už prašymą atnaujinti procesą. Procesas nebuvo atnaujintas, o žyminis mokestis nebuvo grąžintas.

18Žyminio mokesčio paskirtis – padengti teismo atliekamų veiksmų ar išduodamų procesinių dokumentų išlaidas ir tokiu būdu perkelti dalį valstybės vykdomo teisingumo išlaidų byloje dalyvaujantiems asmenims. Įstatymas gina abi proceso šalis - ieškovą ir atsakovą, todėl žyminis mokestis, be kitų funkcijų, atlieka ir prevencinę funkciją, saugo asmenis nuo nepagrįstų reikalavimų reiškimo teisme ar bylinėjimosi vilkinimo. Pažymėtina, kad CPK nustato baigtinį žyminio mokesčio grąžinimo sąrašą. LR CPK 87 str. 4 d. nustatyta, jo pareiškimas dėl žyminio mokesčio grąžinimo gali būti paduotas teismui ne vėliau kaip per dvejus metus nuo tos dienos, kurią buvo atliktas atitinkamas procesinis veiksmas, kurio pagrindu prašoma grąžinti žyminį mokestį. Sistemiškai ir logiškai aiškinant nurodytą normą, darytina išvada, jog prašymas dėl žyminio mokesčio grąžinimo turi būti pateiktas toje byloje, kurioje jis buvo sumokėtas. Bylose dėl antstolio veiksmų teisėtumo žyminis mokestis nėra mokamas, todėl nėra pagrindo nagrinėti pareiškėjos prašymą dėl faktiškai negrąžintos žyminio mokesčio dalies įskaitymo už naują procesinį dokumentą (CPK 87 str. 6 d.).

19Teismas sprendžia, jog papildomo pareiškėjos prašymo nagrinėjimui nėra teisinio pagrindo, todėl jis šioje byloje nenagrinėtinas.

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 - 291 str., 443 str. 5 d., 513 str.,

Nutarė

21pareiškėjos R. T. skundą dėl 2015-10-28 antstolio M. P. patvarkymų Nr. S-8364, S-8365 ir S-8367 atmesti.

22Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė rašytinio proceso tvarka... 2. R. T. 2015-11-19 kreipėsi į antstolį M. P. su skundu dėl 2015-10-28... 3. 2016-01-18 pareiškėja pateikė teismui papildomą prašymą priimti nutartį,... 4. Antstolis M. P. 2015-11-23 patvarkymu (b. l. 5) netenkino pareiškėjos skundo... 5. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos... 6. Byla dėl antstolio veiksmų nagrinėtina Lietuvos Respublikos CPK XXIV... 7. Pareiškėjos skundas atmestinas.... 8. Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos Nr. ( - ) nustatyta, kad Kauno... 9. Dėl 2015-10-28 patvarkymo Nr. S-8364... 10. CPK 586 str. 1 d. nustatyta, kad vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra... 11. Dėl 2015-10-28 patvarkymo Nr. S-8365... 12. LR CPK 609 str. nustatyta, jog vykdymo išlaidas sudaro vykdomosios bylos... 13. Dėl 2015-10-28 patvarkymo Nr. S-8367... 14. Pareiškėja skunde nurodo, kad antstoliui pateikė įrodymus, jog jis... 15. CPK 739 str. nustatytas baigtinis sąrašas skolininkui priklausančių pinigų... 16. Dėl papildomo prašymo grąžinti žyminį mokestį... 17. 2016-01-18 pareiškėja R. T. pateikė papildomą prašymą byloje, kuriuo... 18. Žyminio mokesčio paskirtis – padengti teismo atliekamų veiksmų ar... 19. Teismas sprendžia, jog papildomo pareiškėjos prašymo nagrinėjimui nėra... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 - 291 str., 443 str. 5 d.,... 21. pareiškėjos R. T. skundą dėl 2015-10-28 antstolio M. P. patvarkymų Nr.... 22. Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti...