Byla B2-1201-479/2016
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žydrūnas Bertašius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Grimeda“ direktoriaus A. T. ieškinio pareiškimą atsakovei UAB „Grimeda“, trečiajam asmeniui AB „Šiaulių bankas“ dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas A. T. 2016-05-06 kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Ieškovas pareiškime nurodė, kad pagrindinė atsakovės veikla yra mėsos produktų gamyba. 2016-05-05 bendrovės akcininkai nusprendė kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo bendrovei, patvirtino restruktūrizavimo plano metmenis. Ieškovas patvirtino teismui, kad įmonė atitinka LR įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau - LRĮRĮ) reikalavimus, nurodytus 4 str. Dėl to pareiškėjas prašė teismo: 1) iškelti UAB „Grimeda“ restruktūrizavimo bylą; 2) restruktūrizavimo administratore paskirti UAB Klaipėdos administratorių biuras; 3) patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą 1 500 Eur restruktūrizavimo planui parengti. Ieškovas nurodė, kad bendrovė šiuo metu turi finansinių sunkumų, kurie yra laikino pobūdžio, atsakovė nėra nutraukusi veiklos, nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi, yra parengti įmonės restruktūrizavimo metmenys, kuriuos patvirtino įmonės akcininkai. Ieškovo įsitikinimu atsakovė atitinka visus LRĮRĮ 4 str. nurodytus reikalavimus, todėl jai gali būti keliama restruktūrizavimo byla. Pagal 2016-04-30 atsakovės balanso duomenis atsakovės turto vertė sudaro 10 337 105 eurų, o skolos kreditoriams 8 612 048 eurų. Ieškovas patvirtino pareiškime, jog atsakovės pradelsti įsipareigojimai sudaro 584 036 Eurų, tai yra 5,65 procentų atsakovės turto vertės ir tai patvirtina atsakovės mokumą.

4Ieškovas ieškinyje nurodė ir tai, kad atsakovei trūksta apyvartinių lėšų, nes nutrūko ryšiai su Rusija, kuri buvo reikšminga atsakovės verslo partnerė. Atsakovė susiduria su konkurencija šalies viduje bei siekiant produkciją realizuoti Europos ar trečiųjų šalių rinkose.

5Ieškovo įsitikinimu restruktūrizavimo procesas suteiktų galimybę atsakovei toliau tęsti veiklą, išsaugoti darbo vietas bei patenkinti kreditorių reikalavimus.

62016-05-24 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi į bylą trečiuoju asmeniu įtrauktas Šiaulių Bankas AB. Trečiasis asmuo nurodė, kad atsakovė nevykdo įsipareigojimų pagal sudarytas kredito sutartis ir bendra atsakovės skola trečiajam asmeniui sudaro 5 006 277 eurų. Trečiojo asmens įsitikinimu atsakovės nurodytos mokumo atkūrimo priemonės nėra realios ir restruktūrizavimo byla atsakovei negali būti keliama.

7Atsisakytina atsakovei kelti restruktūrizavimo bylą.

8LRĮRĮ tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto. Tai reiškia, kad juridinis asmuo, siekdamas restruktūrizavimo, turi patvirtinti aplinkybes ne tik dėl būtinumo taikyti jai restruktūrizavimo priemones, bei ir įrodyti šių priemonių realumą bei veiksmingumą. Tik tokiu būdu yra galima įmonės, siekiančios restruktūrizavimo, bei jos kreditorių teisėtų interesų pusiausvyra.

9Įmonės restruktūrizavimo procese su įmonės kreditorių pagalba įgyvendinamos techninės, ekonominės, organizacinės ir kitos priemonės, skirtos skoloms sumokėti, mokumui atkurti ir bankrotui išvengti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-3-550-687/2015).

10Teismas konstatuoja tai, kad pagal bylos duomenis atsakovės veikla šiuo metu yra itin nuostolinga. Atsakovės balanse 2016-04-30 (b. l. 38) nurodyta, jog atsakovė ankstesniais metais patyrė 622 553 eurų nuostolių, o šiais metais patirti nuostoliai sudaro 85 334 eurų, viso atsakovės nuostoliai per 2015, 2016 metus sudarė 707 887 eurų. Pirkėjų įsiskolinimas atsakovei 2015 metais sudarė 3 115 537 eurų, o 2016 metais sudaro jau 3 829 009 eurų. Tai reiškia, jog atsakovė nors ir teikia produkciją jos pirkėjams, tačiau atsiskaitymai už produkciją nevykdomi, atsakovei trūksta apyvartinių lėšų ir atsakovės turtinė padėtis nuolatos blogėja. Šios bylos aplinkybės patvirtina, jog tik efektyvus lėšų grąžinimas atsakovei, veiklos perorientavimas į perspektyvias, mokias rinkas gali padėti atsakovei stabilizuoti turtinę padėtį, pagerinti veiklos rezultatus ir atkurti jos mokumą.

11Teismas įvertina ir tai, kad lyginant atsakovės veiklos rezultatus nuo 2013 metų iki

122016-04-30, atsakovės pardavimo pajamos sumažėjo beveik 3 kartus, jau nuo 2013 metų atsakovė veikia nuostolingai (b. l. 53).

13Atsakovė yra laidavusi už akcininkę UAB „Kretingalės mėsa“ 959 200 eurų sumai, nors atsakovės turtinė padėtis yra sunki (b. l. 61).

14Atsakovė metmenyse nurodė tai, jog nuo 2014 metų ji vykdo derybas su įmonėmis iš Artimųjų Rytų bei Šiaurės Amerikos rinkų (b. l. 63). Atsakovė pateikė 2015-02-18 sutartį su Alymovos individualia įmone, veikiančia Turkmėnistane, tačiau pagal šią sutartį parduota 4 708 kg. produkcijos, tai yra prekybos apimtys nėra didelės. 2015-05-20 pardavimo patvirtinime Nr. VDS 003 patvirtinama, jog atsakovė Olandijos įmonei Vlees im-exportbedrijf H. Ferwerda BV pardavė 10 000 kg. produkcijos, tačiau ilgalaikių verslo santykių su šia įmone nepatvirtinama. Bendradarbiavimo sutartis tarp atsakovės ir UAB „Krekenavos agrofirma“ yra šalių nepasirašyta ir nepatvirtina, jog šalys ketina vykdyti bendrą verslą. Byloje pateikta 2016-06-01 4 000 000 eurų vertės faktoringo sutartis, atsakovės sudaryta su UAB „Kretingalės mėsa“, bet ji šalių nepasirašyta ir ji nepatvirtina, jog ši sutartis turės esminę reikšmę atsakovės veiklai. Ieškovas pateikė sutartis, sudarytas su COOO“Morozprodukt“, tačiau bylos duomenys patvirtina apie nedideles verslo apimtis su šia įmone (b. l. 55). Nurodytos aplinkybės patvirtina tai, jog atsakovės verslo sąlygos, veiklos apimtys pagal pateiktus restruktūrizavimo bylos metmenis nepasikeis ir toliau bus didinami atsakovės nuostoliai.

15Atsakovė metmenyse nurodo ir tai, jog ji planuoja parduoti dalį bendrovės turto, kurio vertė 266 268 eurų (b. l. 66). Atsakovė pripažįsta, jog numatytas parduoti turtas didžiąja dalimi yra įkeistas ir ši aplinkybės patvirtina, jog atsakovės turto pardavimas negalės padidinti atsakovės apyvartinių lėšų kiekio ir realios reikšmės atsakovės veiklai neturės.

16Atsakovė metmenyse nurodo ir tai, kad ji restruktūrizavimo laikotarpiu sieks su finansiniais kreditoriais susitarti dėl 7 metų trukmės kreditinių reikalavimų patenkinimo termino. Atsižvelgtina į tai, kad pagrindinis atsakovės finansinis kreditorius yra Šiaulių Bankas AB ir jo kreditinis reikalavimas atsakovei sudaro 5 088 369 eurų, skolos sumokėjimo terminas 2016-12-30 (b. l. 60). Akivaizdu, jog Šiaulių Bankas AB su restruktūrizavimo bylos iškėlimu atsakovei nesutinka, todėl skolos šiam kreditoriui išdėstymas mažai tikėtinas. Būtina įvertinti ir tai, kad pagal LRĮRĮ nuostatas restruktūrizavimo procesas neturi vykti ilgiau nei 4 metai. Tai patvirtina, jog metmenyse numatytų nuolaidų finansiniai kreditoriai atsakovei suteikti negalės.

17Metmenyse nurodoma tai, kad atsakovė restruktūrizavimo laikotarpiu neplanuoja gauti naujų kreditų, neplanuoja struktūrinių pertvarkymų, didelės vertės turto pardavimo ar įsigijimo. Konkrečių priemonių atsakovės veiklai optimizuoti atsakovė taip pat nenurodo. Šios bylos aplinkybės patvirtina, jog atsakovė nepateikė teismui restruktūrizavimo bylos metmenų, kurie patvirtintų realų atsakovės veiklos pertvarkymą, nuostolingos veiklos atsisakymą, atsakovės verslo plėtrą, apyvartinių lėšų padidinimą. Dėl to galima padaryti išvadą, jog restruktūrizavimo bylos iškėlimas pagal tokius metmenis pažeistų atsakovės kreditorių teisėtų interesus ir tikslinga restruktūrizavimo bylos atsakovei nekelti (LRĮRĮ 7 str. 5 d. 5 str.).

18Kadangi atsakovė prašė 2016-06-14 pateiktus dokumentus pripažinti nevieša bylos dalimi, šis atsakovės prašymas tenkinamas (LR CPK 10 str. 4 d.).

19Teismas, vadovaudamasis LR CPK 290-292 str.,

Nutarė

20atsisakyti iškelti atsakovei UAB ,,Grimeda“ restruktūrizavimo bylą.

21Įsiteisėjus teismo nutarčiai, panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2016-05-18 nutartimi atsakovei UAB ,,Grimeda“ į. k. 176603379 taikytas laikinąsias apsaugos priemones, tai yra turto areštą, išieškojimų iš atsakovės turto sustabdymą.

22Pripažinti atsakovės atstovo advokato R. G. 2016-06-14 pateiktas sutartis nevieša bylos medžiaga.

23Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žydrūnas... 2. Teismas... 3. ieškovas A. T. 2016-05-06 kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su... 4. Ieškovas ieškinyje nurodė ir tai, kad atsakovei trūksta apyvartinių... 5. Ieškovo įsitikinimu restruktūrizavimo procesas suteiktų galimybę atsakovei... 6. 2016-05-24 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi į bylą trečiuoju asmeniu... 7. Atsisakytina atsakovei kelti restruktūrizavimo bylą.... 8. LRĮRĮ tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems... 9. Įmonės restruktūrizavimo procese su įmonės kreditorių pagalba... 10. Teismas konstatuoja tai, kad pagal bylos duomenis atsakovės veikla šiuo metu... 11. Teismas įvertina ir tai, kad lyginant atsakovės veiklos rezultatus nuo 2013... 12. 2016-04-30, atsakovės pardavimo pajamos sumažėjo beveik 3 kartus, jau nuo... 13. Atsakovė yra laidavusi už akcininkę UAB „Kretingalės mėsa“ 959 200... 14. Atsakovė metmenyse nurodė tai, jog nuo 2014 metų ji vykdo derybas su... 15. Atsakovė metmenyse nurodo ir tai, jog ji planuoja parduoti dalį bendrovės... 16. Atsakovė metmenyse nurodo ir tai, kad ji restruktūrizavimo laikotarpiu sieks... 17. Metmenyse nurodoma tai, kad atsakovė restruktūrizavimo laikotarpiu neplanuoja... 18. Kadangi atsakovė prašė 2016-06-14 pateiktus dokumentus pripažinti nevieša... 19. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 290-292 str.,... 20. atsisakyti iškelti atsakovei UAB ,,Grimeda“ restruktūrizavimo bylą.... 21. Įsiteisėjus teismo nutarčiai, panaikinti Klaipėdos apygardos teismo... 22. Pripažinti atsakovės atstovo advokato R. G. 2016-06-14 pateiktas sutartis... 23. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti...