Byla e2A-298-790/2020

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bajoro (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Egidijos Tamošiūnienės ir Jūratės Varanauskaitės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Grimeda“ apeliacinį skundądėl Šiaulių apygardos teismo 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Grimeda“ ieškinį atsakovams akcinei bendrovei „Šiaulių bankas“, uždarajai akcinei bendrovei „Eriadas“, uždarajai akcinei bendrovei „SLEZVB“, uždarajai akcinei bendrovei „STIV“, uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių banko investicijų valdymas“, D. Š. (K.), L. N. dėl prievolės vykdymo ir terminų nustatymo, žalos atlyginimo priteisimo, kreditoriaus priešpriešinių prievolių pažeidimo, atleidimo nuo civilinės atsakomybės,trečiasis asmuouždaroji akcinė bendrovė „Kretingalės mėsa“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė (toliau – BUAB)„Grimeda“ (ieškinio pateikimo metu ieškovė buvo restruktūrizuojama) kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinusi,prašė pripažinti neteisėtais veiksmus, kuriais atsakovė akcinė bendrovė (toliau – AB) „Šiaulių bankas“ savavališkai nusirašė lėšas nuo UAB „Grimeda“ banko sąskaitų, esančių AB „Šiaulių bankas“ šiais laikotarpiais: nuo 2016 m. gegužės 19 d. iki 2016 m. rugpjūčio 25 d.; nuo 2016 m. rugsėjo 8 d. iki 2018 m. gruodžio 4 d.; atkurti buvusią iki teisės pažeidimo padėtį, grąžinant UAB „Grimeda“ ir AB „Šiaulių bankas“ į būklę, kuri buvo iki savavališko lėšų nurašymo; priteisti solidariai iš atsakovų AB „Šiaulių bankas“, D. Š. (K.), L. N., UAB „Šiaulių banko investicijų valdymas“, UAB „Eriadas“, UAB „SLEZVB“, UAB „STIV“ 10 299 528 Eur žalos atlyginimą; pripažinti, kad atsakovė AB „Šiaulių bankas“ pažeidė savo priešpriešines prievoles pagal sutartis su ieškove ir netinkamai bendradarbiavo su UAB „Grimeda“; nustatyti tokią ieškovės UAB „Grimeda“ neįvykdytos prievolės atsakovei AB „Šiaulių bankas“ vykdymo tvarką: negrąžinta kredito suma turi būti mokama lygiomis dalimis kas mėnesį per 48 mėnesių laikotarpį, pirmąją įmoką atidedant 6 mėnesiams nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos; netaikyti civilinės atsakomybės UAB Grimeda“ už kredito sutarčių, sudarytų su atsakove AB „Šiaulių bankas“, numatytais terminais neįvykdymą; atleisti visiškai/iš dalies UAB „Grimeda“ nuo palūkanų ir delspinigių mokėjimo pagal kredito sutartis, sudarytas su atsakove AB „Šiaulių bankas“.

82.

9Ieškovė ieškinyje nurodė, kad ji yra daugiau nei 23 metus veikianti bendrovė. Ieškovė su atsakove AB „Šiaulių bankas“ buvo pasirašiusi šias kredito sutartis: 2004 m. balandžio 27 d. (kredito suma 3 753 562,33 Eur), 2006 m. birželio 23 d. (kredito suma 1 274 328,08 Eur), 2007 m. kovo 8 d. (kredito suma 1 013 670,06 Eur). AB „Šiaulių bankas“ 2007 m. liepos 31 d. pripažino ieškovę „tikėtinai nevykdysiančia įsipareigojimų“.

103.

112008 m. sausio 29 d. buvo pasirašyta preliminarioji UAB „Grimeda“ akcijų pirkimo – pardavimo sutartissu AB „Šiaulių bankas“ ir su juo susijusiais asmenimis, pagal kurią buvo numatyta pirkti 70 procentų akcijų už 608 202 Eur. Susipažinus su bendrovės 2008 m. sausio 31 d. finansinės atskaitomybės dokumentų duomenimis, buvo nustatyta, kad UAB „Grimeda“, kurios akcijas perleido su AB „Šiaulių bankas“ susiję asmenys, finansinė būklė yra daug blogesnė, lyginant su duomenimis, kurie buvo užfiksuoti 2008 m. sausio 29 d. preliminariosios bendrovės akcijų pirkimo – pardavimo sutarties priede „2007 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė“, o tai sukėlė abejones, ar pateikti duomenys apie bendrovės finansinę padėtį atitiko realią būklę.

124.

132008 m. vasario 29 d. buvo pasirašyta sutartis su AB „Šiaulių banko“ grupės įmonėmis ir susitarta dėl esminių neigiamų pasekmių, nustatytų bendrovės UAB „Grimeda“ patikrinimo metu, numatytos atlyginimo ir kompensavimo sąlygos. 2008 m. vasario 29 d. sutarties 4.1 dalyje pripažinta, kad AB „Šiaulių bankas“ iki sutarties sudarymo turėjo galimybę kontroliuoti UAB „Grimeda“ ūkinę – finansinę veiklą, tačiau neinicijavo bankroto, nes siekė, kad bendrovės valdymą perimtų naujas akcininkas, galintis tinkamai organizuoti bendrovės ūkinę – komercinę veiklą bei galintis papildomai užtikrinti kreditų bankui grąžinimą. Kadangi AB „Šiaulių bankas“ pažadėjo paramą UAB „Grimeda“ veiklos reabilitavimui, padedant įveikti finansinius sunkumus, 2008 m. vasario 29 d. sutartyje buvo įtvirtintos šios bendradarbiavimo sąlygos: kredito grąžinimo termino pratęsimas iki 2016 m. lapkričio 21 d.; banko įsipareigojimas suteiktus kreditus restruktūrizuoti, jeigu iki 2009 m. kovo 1 d. nebus inicijuota bankroto procedūra; įsipareigojimas neinicijuoti UAB „Grimeda“ bankroto ir vienašališkai nenutraukti kredito sutarčių.

145.

15Nuo 2008 m. UAB „Grimeda“ mokumo rodikliai akivaizdžiai gerėjo, todėl AB „Šiaulių bankas“ 2008 m. rugsėjo 30 d. kredito byloje pripažino ją vėl tikėtinai įvykdysiančia arba vykdančia įsipareigojimus paskolos gavėja. Ieškovė vykdė savo įsipareigojimus AB „Šiaulių bankas“ sąžiningai, laiku ir visa apimtimi, tačiau, įvykus objektyvioms ir nuo ieškovės valios nepriklausančioms aplinkybėms – Rusijos Federacijai paskelbus embargą, ji susidūrė su finansiniais sunkumais, dėl kurių laiku vykdyti sutarčių sąlygų nebegalėjo. Ieškovė stengėsi kredito sutartis vykdyti net pasikeitusiomis sąlygomis. Kaip pripažįsta pats bankas, bendrovė yra įvykdžiusi savo įsipareigojimus iki 2015 m. gruodžio 15 d. Nebepajėgdama laiku vykdyti savo įsipareigojimų bankui, 2016 m. sausio 11 d. UAB „Grimeda“ raštu kreipėsi į AB „Šiaulių bankas“ dėl paskolų mokėjimo grafikų atidėjimo iki 2023 m. gruodžio 20 d., tačiau iš banko joks atsakymas gautas nebuvo. UAB „Grimeda“, nesulaukusi atsakymo iš AB „Šiaulių bankas“, 2016 m. balandžio 30 d.parengė restruktūrizavimo plano metmenis ir nutarė kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

166.

17Ieškovės teigimu, AB „Šiaulių bankas“siekė sukliudyti UAB „Grimeda“ restruktūrizavimo bylos iškėlimui. Bankas, nepaisydamas laikinųjų apsaugos priemonių ir leidimo bendrovei atlikti tik einamajai veiklai reikalingus mokėjimus, prieš pat bylos dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo nagrinėjimą, surašė pranešimus dėl kredito sutarčių nutraukimo prieš terminą.

187.

19Ieškovės teigimu, AB „Šiaulių bankas“, nutraukdamas kredito sutartis prieš terminą, imdamasis veiksmų restruktūrizavimo bylos nutraukimui ir bankroto bylos inicijavimui, pažeidė anksčiau minėtus įsipareigojimus. AB „Šiaulių bankas“ ir su ja susiję asmenys išvengė neigiamų ekonominių padarinių, kuriuos būtų patyrę, jei UAB „Grimeda“ būtų inicijuota bankroto byla 2008 metais. Kredito sutarčių nutraukimo metu UAB „Grimeda“ finansinė padėtis buvo geresnė nei 2008 metais, kai AB „Šiaulių bankas“ ir su ja susiję asmenys neatliko veiksmų dėl bankroto inicijavimo. AB „Šiaulių bankas“ tiesiogiai ir netiesiogiai gavo 6 166 451 Eur ekonominės naudos pagal kredito sutartis, taip pat gavo naudą komisinių pavidalu UAB „Grimeda“ vykdant pinigines operacijas. Esant tokiai situacijai, negali būti laikomi sąžiningais AB „Šiaulių bankas“ ir su ja susijusių bendrovių veiksmai, kuriais UAB „Grimeda“ stumiama į bankrotą, siekiant iš bendrovės veiklai reikalingo turto išsiieškoti negrąžintą kredito sumą, maksimaliai greitai patenkinant banko, kaip privilegijuotas užtikrinimo priemones turinčio kreditoriaus, reikalavimus.

208.

21Ieškovės teigimu, AB „Šiaulių bankas“ ir su juo susiję asmenys nevykdė savo įsipareigojimų, nebendradarbiavo su bendrove ir kitais kreditoriais restruktūrizavimo procese, ėmėsi nesąžiningų priemonių bendrovei sužlugdyti ir privedė bendrovę prie nemokumo, dėl to ieškovei buvo padaryti nuostoliai, už kuriuos atsakomybę turi prisiimti AB „Šiaulių bankas“ ir su ja susiję asmenys, todėl iš atsakovų solidariai priteistina 10 299 528 Eur suma, kurią sudaro AB „Šiaulių bankas“ ir su ja susijusių asmenų gauta 6 166 451 Eur nauda iš UAB „Grimeda“ (bankui grąžintos kredito įmokos, sumokėtos palūkanos ir kiti mokėjimai), naujų akcininkų 2 021 547 Eur dydžio investicijos ir kreditorių finansinių reikalavimų apimties padidėjimas iki 2 111 530,43 Eur.

229.

23Ieškovė pažymėjo, kad AB „Šiaulių bankas“ iki tol, kol ieškovė nesikreipė dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, nelaikė, jog iš kredito sutarčių negauna to, ko tikėjosi. Atsakovės valia pasikeitė tik tada, kai ieškovė kreipėsi dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Tokie atsakovės veiksmai yra neteisėti ir nesąžiningi. Nors bankas ir su juo susiję asmenys turėjo bendradarbiauti su UAB „Grimeda“ bei siekti sėkmingo restruktūrizavimo proceso, tačiau atsakovai, pažeisdami bendradarbiavimo ir kooperavimosi pareigas, besąlygiškai nepritarė UAB „Grimeda“ restruktūrizavimo procesui, siekdami kuo greičiau patenkinti savo reikalavimus iš bankui hipoteka įkeisto turto bei UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ garantijos, visiškai nepaisydami neigiamų padarinių. Tokie banko veiksmai prieštarauja įsipareigojimams, prisiimtiems 2008 m. vasario 29 d. sutartimi, taip pat sutarties Priedo Nr. 1 (2008 m. vasario 29 d. sutarties, sudarytos tarp ieškovės ir atsakovės AB „Šiaulių bankas“) 4.1.3 papunkčiui.

2410.

25Nutraukus kredito sutartis su UAB „Grimeda“, nesibaigė AB „Šiaulių bankas“ reikalavimo teisė, todėl ieškovė prašo teismo nustatyti neįvykdytos ieškovės prievolės vykdymo terminą, kuris būtų protingas ir sudarytų sąlygas UAB „Grimeda“ tinkamai įvykdyti prievolę. Konstatavus, kad kredito sutarčių išsaugojimas nebegalimas, teismas turi teisę nuspręsti, kokia tvarka ir sąlygomis turės būti įvykdyta prievolė, kilusi iš nutrauktų kredito sutarčių. Ieškovė prašo nustatyti, kad negrąžinta kredito suma turi būti mokama lygiomis dalimis kas mėnesį per 46 mėnesių laikotarpį, pirmąją įmoką atidedant 6 mėnesiams nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

2611.

27Atsakovė AB „Šiaulių bankas“ su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ieškovė iki 2015 m. iš esmės tinkamai vykdė įsipareigojimus pagal kredito sutartis, tačiau 2016 m. sausio 11 d. ieškovė pateikė bankui nemotyvuotą prašymą peržiūrėti mokėjimų pagal kredito sutartis grafikus. Ieškovė, nesutikdama su vienašaliu kredito sutarčių nutraukimu, 2016 m. spalio mėnesį kreipėsi į teismą, prašydama kredito sutarčių nutraukimą pripažinti neteisėtu ir išdėstyti kredito įmokų grąžinimo terminą. Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. gegužės 24 d. sprendimu, kuris paliktas nepakeistas Šiaulių apygardos teismo 2017 m. spalio 23 d. nutartimi, ieškovės reikalavimai buvo atmesti. Ieškovė iš2008 m. vasario 29 d. sutarties, pasirašytos tarp AB „Šiaulių bankas“ ir L. G., negali kildinti savo tarimų teisių ir lūkesčių, nes ieškovė nebuvo šios sutarties dalyve. Atsakovės teigimu, ieškovė neįrodė civilinės atsakomybės sąlygų, reikalaudama priteisti 10 299 528 Eur nuostolių sumą. Atsakovė nurodė, kad ieškovė pagal kredito sutartis AB „Šiaulių bankas“ yra skolinga 6 275 902,02 Eur. Skolą sudaro pasiskolintos ir negrąžintos lėšos (kreditas), mokėjimai už naudojimąsi kreditu (palūkanos) ir sutartinės sankcijos už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą – 546 371,30 Eur delspinigių. Ieškovės pareiga grąžinti pasiskolintas lėšas ir sumokėti palūkanas už naudojimąsi kreditu nėra ir negali būti laikoma civiline atsakomybe, nuo kurios ieškovę būtų galima atleisti. Šiuo atveju civiline atsakomybe gali būti laikomi tik apskaičiuoti delspinigiai, tačiau dėl jų šalys susitarė sutartyse ir sumažinti delspinigius ar atleisti nuo jų mokėjimo teismas galėtų tik esant įstatyminiams ir (ar) sutartiniams pagrindams.

2812.

29Atsakovė D. Š. (K.) atsiliepime į ieškinį atkreipė dėmesį, kad UAB „Grimeda“ nenurodė jokių jos, kaip buvusios ieškovės valdybos narės, neteisėtų veiksmų. Atsakovė prašė taikyti ieškinio senatį. Atsakovas L. N. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad būdamas ieškovės valdybos nariu, nepadarė jokių neteisėtų veiksmų. Taip pat prašė taikyti ieškinio senatį.

3013.

31Atsakovė UAB „STIV“ su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad jei UAB „Grimeda” žalą kildina iš sandorių, kuriais L. G. įsigijo UAB „Grimeda” akcijas iš UAB „STIV“, UAB „Grimeda” nėra tinkamas ieškovas, nes tarp UAB „STIV“ ir UAB „Grimeda” nebuvo susiklostę jokie teisiniai santykiai dėl UAB „Grimeda” akcijų pirkimo – pardavimo, o L. G. jokių pretenzijų UAB „STIV“ dėl sudaryto sandorio ar galimos žalos nepareiškė. Jei UAB „Grimeda” UAB „STIV“ neteisėtus veiksmus sieja su UAB „STIV“ kaip akcininko neteisėtais veiksmais, nors UAB „Grimeda“ tokių veiksmų ieškinyje neįvardija ir nenurodo jokio priežastinio ryšio tarp UAB „STIV“ galimo neteisėto veikimo ir prašomos priteisti žalos, pirmiausia turi būti įvertinta, kad ribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens ir akcininko turtas yra atskiras ir juridinis asmuo neatsako pagal juridinio asmens dalyvio prievoles, o pastarasis neatsako pagal juridinio asmens prievoles, išskyrus įstatymuose arba juridinio asmens steigimo dokumentuose numatytus atvejus. UAB „Grimeda“ nenurodo ne tik UAB „STIV“ kaip akcininko galimai neteisėto veikimo ar neveikimo, bet ir prašomos taikyti civilinės atsakomybės už žalą teisinio pagrindo. Be to, laikotarpis, kai UAB „STIV“ buvo UAB „Grimeda“ akcininku, yra niekaip nesusijęs su veiksmais ir laikotarpiu, iš kurių UAB „Grimeda“ kildina žalą.

3214.

33Atsakovė UAB „SLEZVB“ prašė ieškinį atmesti tokiais pat argumentais, kuriuos nurodė UAB „STIV“.

34II.

35Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

3615.

37Šiaulių apygardos teismas 2019 m. gegužės 24 d. sprendimu civilinės bylos dalį dėl ieškovės reikalavimo, kuriuo buvo prašoma nustatyti prievolės vykdymo tvarką, nutraukė, kitą ieškinio dalį atmetė.

3816.

39Dėl ieškinio reikalavimo pripažinti neteisėtais atsakovės AB „Šiaulių bankas“ veiksmus, kuriais ji nusirašė lėšas nuo UAB „Grimeda“ banko sąskaitų, teismas nurodė, kad tarp šalių 2015 m. kovo 24 d. buvo sudarytasfinansinio užtikrinimo susitarimas, kurio 4.1 papunktis numatė, jog bankas turi teisę patenkinti savo reikalavimus iš užstato pirmiau už visus kitus užstato davėjo kreditorius, esant bet kuriam vienam šiame punkte nurodytam priverstinio vykdymo įvykiui, taip pat ir inicijavus įmonės restruktūrizavimo procedūras neturint rašytinio banko sutikimo (susitarimo 4.1.4 papunktis). Teismas sprendė, kad atsakovė AB „Šiaulių bankas“ pagrįstai realizavo ieškovės sąskaitose esantį finansinį užstatą. Pažymėjo, kad restruktūrizavimo bylos iškėlimo laikotarpiu, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, bankas nusirašė nežymias lėšas – 6 357,48 Eur.

4017.

41Dėl ieškinio reikalavimo priteisti 10 299 528 Eur sumą solidariai iš atsakovų, teismas nurodė, kad reikalauti žalos atlyginimo pagrindas yra tik tada, kai egzistuoja civilinės atsakomybės sąlygos: asmuo pažeidžia civilinius įstatymus arba sutartį ir būtent tokiu pažeidimu kitam asmeniui padaromi nuostoliai (CK 6.246 – 6.249 straipsniai). Ieškovė iš esmės nenurodė, kokius neteisėtus veiksmus, galimai padariusius žalą, jai padarė visi atsakovai. Teismas sprendė, kad pagrindo kvestionuoti ieškinyje nurodytų kredito sutarčių nutraukimo teisėtumo, neturi, kadangi šis klausimas išspręstas įsiteisėjusiu Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. gegužės 24 d. sprendimucivilinėje byloje Nr. e2-1411-641/2017.

4218.

43Teismas sprendė, kad ieškovė nepagrįstai teigia, jog atsakovė įsipareigojo jai nekelti bankroto bylos, o tai darydama pažeidė 2008 m. vasario 29 d.sutartį. Sutarties8.7 punkto antrajame sakinyje yra įtvirtinta tokia nuostata: „Bankas iki Sandorio užbaigimo dienos neinicijuos Bendrovės bankroto ir vienašališkai nenutrauks prieš terminą kredito sutarčių sudarytų su Bendrove, išskyrus jei Bendrovės būklė bus iš esmės bloginama“. Sandorio užbaigimo diena yra nurodyta sutarties 6.1 papunktyje, terminas, dėl kurio sutarties šalys tarėsi, baigėsi 2009 m. kovo 1 d. Ieškinyje nėra konkrečiai nurodyti neteisėti AB „Šiaulių bankas“ veiksmai ir nėra įvardinti kitų atsakovų veiksmai, kokiu nors būdu sukėlę ieškovei žalą.

4419.

45Dėl ieškinio reikalavimų, kad atsakovė AB „Šiaulių bankas“ pažeidė priešpriešines prievoles ir netinkamai bendradarbiavo su ieškove bei dėl ieškinio reikalavimų netaikyti civilinės atsakomybės už kredito sutarčių nevykdymą, teismas nurodė, kad iš byloje esančių duomenų – įsiteisėjusio Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. gegužės 24 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-1411-641/2017, kredito sutarčių ir daugkartinio atsiskaitymo grafikų keitimo – akivaizdu, kad atsakovė tinkamai veikė pagal kredito sutartis ir teisėtai jas nutraukė. Kadangi įsiteisėjusiais teismų sprendimais konstatuota, kad kredito sutartys nutrauktos teisėtai, nėra pagrindo spręsti dėl ieškinio reikalavimo nustatyti neįvykdytos prievolės atsakovei AB „Šiaulių bankas“ vykdymo tvarką. Teismas nenustatė pagrindo mažinti netesybas. Ieškovė nepateikė įrodymų, kokio dydžio netesybos yra skaičiuotinos. Kreditai nebuvo mokami ilgą laiką, o tai reiškia, kad prievolės buvo vykdomos netinkamai.

46III.

47Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

4820.

49Apeliaciniame skunde ieškovė UAB „Grimeda“ prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2019 m. gegužės24 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais motyvais:

5020.1.

51Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nutraukė dalį civilinės bylos. Šiaulių apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. e2-1411-641/2017 nenagrinėjo ir nesustatinėjo sąlygų, kuriomis turėtų būti įvykdyta prievolė nutraukus kredito sutartis. Ieškovė nekvestionuoja įsiteisėjusių teismo sprendimų, o remiasi juose nustatytomis teisiškai reikšmingomis faktinėmis aplinkybėmis kaip savo naujai pareikšto ieškinio pagrindu. Nesumokėtos kredito sumos įvykdymui būtina nustatyti tvarką ir terminus tam, kad UAB „Grimeda“ galėtų įvykdyti savo prievolę AB „Šiaulių bankas“, nenutraukdama savo ilgametės ūkinės komercinės veiklos. Nutraukus kredito sutartis su UAB „Grimeda“, nesibaigė nei šią prievolę atitinkanti subjektinė AB „Šiaulių bankas“ reikalavimo teisė, nei pati prievolė, todėl UAB „Grimeda“ prašo teismo nustatyti neįvykdytos ieškovės prievolės vykdymo terminą, kuris būtų protingas ir sudarytų sąlygas UAB „Grimeda“ tinkamai įvykdyti prievolę.

5220.2.

53Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai iš ieškovės valstybei priteisė 15 044,85 Eur žyminio mokesčio. Ieškinio padavimo metu ieškovė turėjo restruktūrizuojamos bendrovės statusą, todėl buvo atleista nuo žyminio mokesčio. Teismo sprendimo priėmimo metu atleidimo nuo žyminio mokesčio klausimas nebegalėjo būti pakartotinai sprendžiamas.

5420.3.

55Ieškovės manymu, AB „Šiaulių bankas“ naudai priteistos 6 731,20 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidos viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) nustatytus užmokesčio dydžius ir yra pernelyg didelės. Atsižvelgiant į tai, kad visus atsakovus, išskyrus AB „Šiaulių bankas“, atstovavo ta pati advokatė, kurios parengti procesiniai dokumentai visiškai identiški, manytina, kad kiekvieno atsakovo naudai tokio paties dydžio bylinėjimosi išlaidų priteisimas neatitinka teisingumo ir sąžiningumo principų.

5620.4.

57Bankas laikotarpiais nuo 2016 m. gegužės 19 d. iki 2016 m. rugpjūčio 25 d. ir nuo 2016 m. rugsėjo 8 d. iki 2018 m. gruodžio 4 d. vienašališkai nurašė lėšas galiojant teismo nutartims dėl laikinųjų apsaugos priemonių, draudžiančių tą daryti. Banko nurašytos lėšos turėjo būti skirstomos Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatyme (toliau – ĮRĮ) nustatyta tvarka, o ne tenkinant tik vieno privilegijuoto kreditoriaus AB „Šiaulių bankas“ reikalavimą. AB „Šiaulių bankas“ nurašinėjo nuo bendrovės sąskaitų lėšas, nepaisydamas aplinkybės, kad UAB „Grimeda“ po restruktūrizavimo bylos iškėlimo buvo draudžiama vykdyti prievoles.

5820.5.

59Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad ieškovė prašo priteisti iš atsakovų solidariai 10 299 528 Eur sumą. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad, siekiant įrodyti, kaip pasireiškė atsakovės AB „Šiaulių bankas“ profesinių pareigų netinkamas vykdymas, iš banko išreikalautina UAB „Grimeda“ kredito bylos medžiaga, AB „Šiaulių bankas“ taisyklės bei su jomis susiję dokumentai.

6020.6.

61Įsigyjant akcijų paketą iš banko ir su juo susijusių asmenų, buvo akcentuojama esminė sąlyga, kad bankas restruktūrizuos kreditus, o kreditų nepratęsimo galimybė siejama išimtinai su tuo, jog UAB „Grimeda“ padėtis taps prastesnė nei buvo akcijų paketo įsigijimo metu. Būtina išanalizuoti, kokiais skaičiavimais remdamasis bankas darė išvadą, kad UAB „Grimeda“ situacija 2016 metais tapo prastesnė nei 2008 metais. Siekdama atskleisti šias aplinkybes, atsakovė prašė, kad teismas iškviestų ir teismo posėdyje liudytojais apklaustų asmenis, kuriems geriausiai žinomos faktinės šios bylos aplinkybės, tačiau teismas netenkino prašymų, neatskleidė bylos esmės.

6220.7.

63Bankas, nesilaikydamas jo profesinę veiklą reglamentuojančių teisės normų, prisidėjo prie nuostolių padidėjimo, todėl jo veiksmai sudaro pagrindą atleisti UAB „Grimeda“ nuo civilinės atsakomybės, konstatuojant, kad dalis rizikos taip pat tenka prievolę nerūpestingai vykdžiusiai AB „Šiaulių bankas“. Banko neveikimas nulėmė UAB „Grimeda“ negalėjimą įvykdyti kredito sutartyse numatytų prievolių, todėl egzistuoja priežastinis ryšys tarp banko veiklą reglamentuojančių nuostatų nevykdymo ir UAB „Grimeda“ negalėjimo įvykdyti prievolę. Banko atlikti veiksmai sudaro pagrindą konstatuoti netinkamą banko priešpriešinių pareigų vykdymą, o tai civilinės teisės aspektu reiškia neteisėtus veiksmus, todėl ieškovė prašo pripažinti banko veiksmus, pasireiškiančius nepakankamai rūpestingu profesinių pareigų atlikimu ir priešpriešinių pareigų nevykdymu, neteisėtais.

6420.8.

65Bankas ne tik nepateisinamai nesiėmė bendradarbiavimo iniciatyvos, tačiau nepagrįstai nesiėmė protingų priemonių, kad laikini UAB „Grimeda“ finansiniai sunkumai būtų išspręsti, pakeičiant kredito sutartis ir suteikiant bendrovei galimybę ilgalaikėje perspektyvoje įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus. Atsakovė kryptingai siekė atlikti veiksmus, leidžiančius atsakovei imtis skolos išieškojimo iš įkeisto turto, dar iki realaus kredito sutartyse numatytų prievolių vykdymo terminų pažeidimo, todėl kredito sutarčių nutraukimas ir priverstinis skolos išieškojimas, skolininkui, nevengiančiam savo įsipareigojimų ir siekiančiam įvykdyti savo prievolę, neturėtų būti pradėtas.

6621.

67Atsakovė AB „Šiaulių bankas“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, prašo apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais atsikirtimais:

6821.1.

69Apeliacinį skundą pasirašė laikinai einantis UAB „Grimeda“ direktoriaus pareigas M. M.. Byloje yra pateiktas išrašas iš viešojo registro, pagal kurį UAB „Grimeda“ būdingas vienasmenis atstovavimas, o jos vadovas yra A. V., todėl yra pagrindas teigti, kad apeliacinį skundą pasirašė asmuo, neturintis įgalinimų atstovauti įmonei.

7021.2.

71Ieškovė kitoje civilinėje byloje buvo reiškusi reikalavimą pripažinti tų pačių kredito sutarčių nutraukimą negaliojančiu ir reikalavimą atidėti kredito grąžinimo įmokų terminą. Šie reikalavimai buvo atmesti Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. gegužės 24 d. sprendimu, kuris paliktas nepakeistas Šiaulių apygardos teismo 2017 m. spalio 23 d. nutartimi.Pirmosios instancijos teismo sprendimui ir apeliacinės instancijos teismo nutarčiai įsiteisėjus, buvo nustatyti faktai, kurie laikytini prejudiciniais šiai bylai: i) nustatyta, kad AB „Šiaulių bankas“ pagrįstai ir teisėtai nutraukė kreditavimo sutartis, sudarytas su UAB „Grimeda“; ii) nustatyta, kad UAB „Grimeda“ reikalavimas pakeisti kreditavimo sutartis (pratęsti jų terminus) yra nepagrįstas; iii) nustatyta, kad AB „Šiaulių bankas“ tinkamai vykdė kreditavimo sutartis ir laikėsi sutarties šalių bendradarbiavimo principo. Ieškovė nebegali kvestionuoti šių faktų, todėl visi argumentai, kuriais ieškovė vėl ginčija jau nustatytus faktus, yra atmestini ir nebegali būti svarstomi.

7221.3.

73Atsakovė laikosi pozicijos, kad ieškovės reikalavimas atidėti kredito įmokų grąžinimo terminą yra analogiškas tam, kuris buvo pareikštas ankstesnėje byloje, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė šiąbylos dalį nutraukti. Ieškovė ankstesnėje civilinėje byloje prašė išdėstyti kredito įmokas septyneriems metams, iki 2023 m. gruodžio 30 d.Pagal naujai pareikštą ieškinį UAB „Grimeda“ vėl prašo nustatyti neįvykdytos prievolės AB „Šiaulių bankas“ vykdymo tvarką ir leisti negrąžintas įmokas mokėti lygiomis dalimis kas mėnesį per 48 mėnesius, pirmąją įmoką atidedant 6 mėnesiams nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Jeigu būtų vertinama, kad reiškiamas reikalavimas nėra analogiškas, būtų sukurtos prielaidos tam, kad ieškovė, pralaimėjusi šį teisinį ginčą, vėl (trečią, ketvirtą, penktą) galėtų reikšti reikalavimą atidėti skolos grąžinimo terminą, formuluodama jį šiek tiek kitokia forma, pavyzdžiui, prašydama terminą atidėti šiek tiek kitokiam laikotarpiui.

7421.4.

75ĮRĮ numatyti draudimai yra netaikomi finansinio užstato turėtojo teisėms vienašališkai realizuoti finansinį užstatą pagal Lietuvos Respublikos finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymo (toliau – FUSĮ) sąlygas. Todėl ieškovės reikalavimas pripažinti atsakovės AB „Šiaulių bankas“ veiksmus, kuriais buvo nurašytos lėšos, neteisėtais ir atkurti buvusią iki teisės pažeidimo padėtį, yra nepagrįstas ir atmestinas.

7621.5.

77Ieškovė klaidingai nurodo, kad pagal 2008 m. vasario 29 d. sutarties 8.7 dalį bankas įsipareigojo neinicijuoti UAB „Grimeda“ bankroto ir vienašališkai nenutraukti prieš terminą kredito sutarčių, kol ieškovės finansinė būklė nepablogėja. Tokio įsipareigojimo bankas niekada nebuvo prisiėmęs. Pagal 2008 m. vasario 29 d. sutartį, terminas, dėl kurio sutarties šalys tarėsi, baigėsi 2009 m. kovo 1 d. Kita vertus, bankas, būdamas finansine institucija, privalo veikti apdairiai ir rūpestingai, rūpintis tiek savo turtu, tiek trečiųjų asmenų jam patikėtomis lėšomis. Todėl bankas turi vienašališkai nutraukti kredito sutartis su skolininkais ir siekti skolininkų bankroto laiku, stengiantis, kad būtų kuo operatyviau pradėtas spręsti skolų išsiieškojimo klausimas.

7821.6.

79Pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino perteklinių ir su reiškiamu ieškiniu nesusijusių ieškovės prašymų išreikalauti iš banko jo vidaus dokumentus.Prašymas nesusijęs su ieškiniu, vidiniai banko dokumentai yra skirti tik banko darbuotojams, jie tretiesiems asmenims nesukuria teisinių pasekmių, ieškovė neturi teisės kontroliuoti, ar bankas tinkamai nustatė savo vidines procedūras.

8021.7.

81Ieškovės akcininkai UAB „Šiualių banko investicuijų valdymas“, UAB „STIV“, UAB “Eriadas“ ir UAB “SLEZVB“ (pardavėjai) ir L. G. (pirkėja) 2008 m. kovo 26 d. pasirašė UAB „Grimeda“ akcijų pirkimo – pardavimo sutartį, pagal kurią pardavėjai pardavė pirkėjai visas jų turėtas ieškovės akcijas. Atsakovei nesuprantama, kokiu pagrindu pretenzijas dėl šios sutarties galėtų reikšti UAB „Grimeda“, kuri nebuvo sandorio šalis ir būtent kurios akcijos buvo parduotos. Akcijų pirkimo – pardavimo sutartis buvo sudaryta 2008 m. kovo 26 d., po sutarties sudarymo akcijų pardavėjams nebuvo reiškiamos jokios pretenzijos (AB „Šiaulių bankas“ nebuvo akcijų pardavėjas). Ieškinys teisme gautas 2018 m. gruodžio 6 d., tai yra praėjus daugiau negu 10 metų po akcijų pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo, o tai reiškia, kad jokios pretenzijos dėl akcijų pirkimo – pardavimo sutarties sąlygų nebegali būti teikiamos dėl pasibaigusio maksimalaus ieškinio senaties termino.

8221.8.

83Dalis apeliacinio skundo yra skirta įrodinėjimui, kad bankas tariamai netinkamai veikė tuo metu, kai ieškovei buvo iškelta restruktūrizavimo byla. Tačiau atsakovė ne tik neprivalėjo sutikti, kad ieškovei būtų keliama restruktūrizavimo byla, bet ir neturėjo tokios teisės – AB „Šiaulių bankas“ yra įsitikinusi, kad ieškovė yra nemoki jau nuo 2016 m. Keletą metų, galiojant apribojimams vykdyti išieškojimą, UAB „Grimeda“ neišsprendė susidariusių finansinių problemų – priešingai, UAB „Grimeda“ finansinė situacija ir galimybės atkurti veiklą tik blogėjo, o bankroto bylos buvo iškeltos visoms kartu su UAB „Grimeda“ veikiančioms ir vienai įmonių grupei priklausančioms bendrovėms UAB „Pajūrio mėsinė“, UAB „Kretingalės mėsa“ ir UAB „Agrovet“.

8421.9.

85Ieškovė pagal kredito sutartis AB „Šiaulių bankas“ buvo skolinga 6 275 902,02 Eur. Skolą sudaro pasiskolintos ir negrąžintos lėšos (kreditas), mokėjimai už naudojimąsi kreditu (palūkanos) ir sutartinės sankcijos už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Ieškovės pareiga grąžinti pasiskolintas lėšas ir sumokėti palūkanas už naudojimąsi kreditu, atsakovės požiūriu, nėra ir negali būti laikomi civiline atsakomybe, nuo kurios ieškovę būtų galima atleisti. Šiuo atveju civiline atsakomybe gali būti laikomi tik apskaičiuoti delspinigiai, tačiau dėl jų šalys susitarė sutartyse ir sumažinti delspinigius ar atleisti nuo jų mokėjimo teismas galėtų tik esant įstatyminiams ir (ar) sutartiniams pagrindams. Taip pat AB „Šiaulių bankas“ teismui buvo pažymėjęs, kad Klaipėdos apygardos teisme nagrinėtoje ieškovės restruktūrizavimo byloje buvo patvirtintinas visas AB „Šiaulių bankas“ teiktas finansinis reikalavimas, įskaitant ir netesybas. Klaipėdos apygardos teismas, tvirtindamas AB „Šiaulių bankas“finansinį reikalavimą, pripažino šio reikalavimo, taip pat ir į jį įtrauktų delspinigių, teisėtumą ir pagrįstumą.Ieškovė, prašydama atleisti ją nuo civilinės atsakomybės, privalėjo pagrįsti, kokiais pagrindais ji turėtų (galėtų) būti nuo jos atleista, tačiau tokie argumentai ir įrodymai su ieškiniu pateikti nebuvo. Apeliaciniame skunde taip pat nebuvo nurodyta naujų pagrindų, kurie leistų pagrįsti ieškovės reikalavimą atleisti ją nuo skolos grąžinimo, palūkanų ir delspinigių sumokėjimo.

8621.10.

87Atsakovė pateikė teismui prašymą priteisti jos patirtas bylinėjimosi išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti, pateikdama patirtų išlaidų išklotinę. Patirtos išlaidos iš esmės atitinka Rekomendacijose nustatytus dydžius. Teismas turi diskreciją nuspręsti, ar proceso dalyvio prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas yra pagrįstas. Šiuo atveju teismas tenkino atsakovės prašymą išlaidas priteisti. AB „Šiaulių bankas“ vertinimu, ieškovė nepateikė argumentų, kodėl pirmosios instancijos teismo sprendimas šiuo klausimu galėtų būti laikomas nepagrįstu.

8821.11.

89UAB „Grimeda“ veiksmai, teikiant iš anksto žinomai nepagrįstą ieškinį ir iš anksto žinomai nepagrįstą apeliacinį skundą, yra piktnaudžiavimas teise. Ieškovė pateikė ieškinį, kuris iš dalies tapatus jau anksčiau išnagrinėtam ieškiniui, pakartotinai formuluojant jau teismuose išspręstą ir atmestą reikalavimą, ieškovė procesiniuose dokumentuose savaip interpretuoja prejudicinius, anksčiau teismų jau nustatytus, faktus. Ieškovė nepagrindė, kokius neteisėtus veiksmus, iš kurių ieškovė kildina žalą, yra padarę kiti atsakovai. Iš karto po ieškinio padavimo, ieškovė pradėjo šį faktą naudoti Klaipėdos apygardos teisme, kuriame buvo sprendžiamas bankroto bylos iškėlimo klausimas. Atsakovės vertinimu, šios aplinkybės patvirtina, kad UAB „Grimeda“, pradėdama neperspektyvų teisinį ginčą, piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis. Atsakovė prašo pripažinti ieškovės veiksmus, teikiant iš anksto žinomai nepagrįstą ieškinį ir iš anksto žinomai nepagrįstą apeliacinį skundą, piktnaudžiavimu teise.

9022.

91Atsakovai D. Š. (K.), L. N., UAB „STIV“, UAB „Eriadas“, UAB „SLEZVB“, UAB „Šiaulių banko investicijų valdymas“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą ir Šiaulių apygardos teismo 2019 m. gegužės 24 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais atsikirtimais:

9222.1.

93Nors ieškovė apeliaciniame skunde nesutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad ji neįrodė ir nepagrindė, kokius neteisėtus veiksmus, galimai sukėlusius žalą, jai padarė atsakovai, tačiau apeliaciniame skunde taip pat šių aplinkybių neįrodinėja.

9422.2.

95Tam tikrų pareigų turėjimas atitinkamu laikotarpiu – D. Š. (K.) ir L. N. buvo UAB „Grimeda“ valdybos nariais nuo 2017 m. gruodžio 20 d. iki 2008 m. gegužės 9 d.,nenurodžius, kokius galbūt neteisėtus veiksmus atliko atsakovai, nesudaro pagrindo teigti, kad dėl savo užimamų pareigų jie gali būti atsakingi už UAB „Grimeda“ galimai padarytą žalą. Kitos ieškovės nurodomos aplinkybės, kad atsakovai buvo smulkieji AB „Šiaulių bankas“ akcininkai ar darbo santykiais susiję su UAB „Šiaulių banko investicijų valdymas“, taip pat negali būti laikomos neteisėtomis. Atsakovai D. Š. (K.) ir L. N. nebuvo ieškinyje minimų sandorių šalys, nedalyvavo restruktūrizavimo procese, neinicijavo bankroto bylos iškėlimo.

9622.3.

97Ieškovė nepagrindė ir neįrodė, kaip atsakovės UAB „STIV“, UAB „Eriadas“, UAB „SLEZVB“ ir UAB „Šiaulių banko investicijų valdymas“ laikotarpiu nuo 2007 m. lapkričio 9 d. iki 2008 m. kovo 26 d. buvusios UAB „Grimeda“ akcininkėmis, yra susijusios su UAB „Grimeda“ žala.

9822.4.

99Atsakovai prašo taikyti ieškinio senaties terminą ir ieškinio netenkinti. Jokių aplinkybių, kurios būtų pagrindas ieškinio senaties netaikyti, atsakovų manymu, nėra.

100Teisėjų kolegija

konstatuoja:

101IV.

102Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados Dėl apeliacinės instancijos teismui pateiktų procesinių prašymų

10323.

104Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 321 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas apeliacinį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas (CPK 322 straipsnis). Dalyvaujantys byloje asmenys gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas. Bylos nagrinėjimą žodinio proceso tvarka lemia tokio proceso būtinybės konstatavimas, o išimtinė teisė ją konstatuoti skirta teismui. Byloje dalyvaujančių asmenų prašymas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka pats savaime nesuponuoja žodinio proceso būtinumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2013).

10524.

106Ieškovė apeliaciniame skunde išdėstė prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau tokio savo prašymo nepagrindė, nenurodė aplinkybių, sudarančių pagrindą vertinti, kad byla negalės būti tinkamai ir išsamiai išnagrinėta rašytinio proceso tvarka. Teismo vertinimu, šiuo atveju neiškilo būtinybė nagrinėti bylą apeliacinės instancijos teisme žodinio proceso tvarka, nes byloje pakanka duomenų tam, kad būtų galima įvertinti skundžiamo teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Dėl šios priežasties ieškovės prašymas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka netenkinamas.

10725.

108Ieškovė apeliaciniame skunde prašo išreikalauti iš atsakovėsAB „Šiaulių bankas“ UAB „Grimeda“ kredito suteikimo bylos medžiagą, AB „Šiaulių bankas“ vidaus taisykles ir su jomis susijusius dokumentus, kuriuos pirmosios instancijos teismas išreikalauti atsisakė. Iš apeliacinio skundo turinio galima spręsti, kad minėtais dokumentais ieškovė siekia pagrįsti atsakovės AB „Šiaulių bankas“ veiksmų nepratęsiant kredito sutarčių neteisėtumą (pvz., apeliacinio skundo 35, 42 punktai). Tačiau, kaip pagrįstai nurodo atsakovė AB „Šiaulių bankas“ atsiliepime į apeliacinį skundą, prašomi išreikalauti dokumentai savo pobūdžiu yra banko vidaus dokumentai, jie skirti banko darbuotojams, tretiesiems asmenims jie teisinių pasekmių sukurti negali, todėl tokie dokumentai negali pagrįsti atsakovės veiksmų neteisėtumo. Be to, kaip bus išsamiau nurodyta šios nutarties 45 – 51 punktuose, ginčas dėl kredito sutarčių nutraukimo teisėtumo jau yra baigtas įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė išreikalauti minėtus dokumentus, pagrindo išreikalauti šiuos dokumentus apeliacinės instancijos teisme taip pat nėra (CPK 314 straipsnis).

10926.

110Atsakovė AB „Šiaulių bankas“ atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, kad ieškovės apeliacinis skundas neturėjo būti priimtas, kadangi jį pasirašė M. M., nors pagal Juridinių asmenų registro duomenis ieškovės vadovu yra A. V. .

11127.

112Bylas juridinių asmenų vardu teisme veda jų vienasmeniai valdymo organai, o įstatymuose ir steigimo dokumentuose nustatyta tvarka – kitų organų nariai ir dalyviai fiziniai asmenys, veikiantys pagal įstatymuose ir steigimo dokumentuosejiems suteiktas teises ir pareigas. Šiaisatvejaislaikoma, kadbyląveda pats juridinisasmuo (CPK 55 straipsnis).

11328.

114Nustatyta, kad ieškovės vardu apeliacinį skundą pasirašė laikinai einantis UAB „Grimeda“ direktoriaus pareigas M. M., tačiau kartu su apeliaciniu skundu nebuvo pateikti duomenys, patvirtinantys, jog šis asmuo įstatymų nustatyta tvarka buvo paskirtas eiti šias pareigas. Todėl pirmosios instancijos teismas apeliacinio skundo negalėjo priimti, o turėjo taikyti apeliacinio skundo trūkumų šalinimo institutą (CPK 316 straipsnis). Nors pirmosios instancijos teismas apeliacinį skundą priėmė ir perdavė nagrinėti apeliacinės instancijos teismui, ši aplinkybė nesudaro pagrindo nutraukti apeliacinio proceso. Ieškovė apeliacinės instancijos teismui 2019 m. rugpjūčio 2 d. pateikė rašytinius paaiškinimus ir neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą, iš kurio matyti, kad M. M. nuo 2019 m. balandžio 5 d. paskirtas laikinai eiti UAB „Grimeda“ direktoriaus pareigas. Taigi, teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovė apeliacinės instancijos teisme pašalino apeliacinio skundo trūkumą ir pateikė įrodymus, kad apeliacinį skundą pateikė tam įgaliojimus turintis asmuo. Dėl bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribų

11529.

116Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, nagrinėdama šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skundenustatytos ribos (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis). Dėl esminių faktinių aplinkybių

11730.

118R. G. įmonė Juridinių asmenų registre buvo įregistruota 1995 m. birželio 12 d., o 2002 m. gegužės 6 d. buvo pertvarkyta į UAB „Grimeda“ (1 t., b. l. 28–41, 3 t., b. l. 101). Pagrindinė UAB „Grimeda“ veikla – termiškai apdorotų mėsos produktų gamyba.

11931.

120UAB „Grimeda“ ir AB „Šiaulių bankas“ 2004 m. balandžio 27 d. sudarė kredito sutartį Nr. IL-2004-006-07, pagal kurią atsakovė suteikė ieškovei 3 753 562,33 Eur kreditą, kurio paskirtis – turimų kreditų refinansavimas, įrengimų pirkimas ir apyvartinių lėšų papildymas; 2006 m. birželio 23 d. sudarė kredito sutartį Nr. IL-2006-025-07, pagal kurią atsakovė suteikė ieškovei 1 274 328,08 Eur kreditą, kurio paskirtis – žemės ūkio produktams supirkti; 2007 m. kovo 8 d. sudarė kredito sutartį Nr. IL-2007-010-07, pagal kurią atsakovė suteikė ieškovei 1 013 670,06 Eur kreditą, kurio paskirtis – apyvartinių lėšų papildymui ir žemės ūkio produkcijos supirkimui. Kredito sutarčių pabaigos terminas – 2016 m. gruodžio 30 d. (1 t., b. l. 44–201).

12132.

122UAB „Šiaulių banko investicijų valdymas“ ir UAB „Grimeda“ akcininkas R. G., turintis 100 procentų bendrovės akcijų, 2007 m. lapkričio 9 d. sudarė akcijų pirkimo–pardavimo sutartį, kuria UAB „Šiaulių banko investicijų valdymas“ įsigijo 4 060 ieškovės paprastųjų vardinių akcijų. 2007 m. lapkričio 9 d. iš R. G. 24 640 ieškovės akcijų įsigijo UAB „STIV“. UAB „STIV“ dalį įsigytų akcijų pardavė UAB „Eriadas“ ir UAB „SLEZVB“. UAB „Grimeda“ akcijos 2007 m. buvo valdomos tokiomis dalimis: R. G. turėjo 30 procentų visų akcijų, UAB „STIV“ – 24 procentus, UAB „SLEZVB“ – 20 procentų, UAB „Eriadas“ – 16 procentų, UAB „Šiaulių banko investicijų valdymas“ – 10 procentų.

12333.

1242007 m. lapkričio 19 d. ieškovės visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti nauji įstatai, kuriais numatyta 3 asmenų valdyba. Valdybos nariais buvo išrinkti L. N., D. Š. (K.) ir R. G. (ieškovės direktorius). 2008 m. vasario 21 d. valdybos sprendimu bendrovės direktoriaus pareigos buvo pavestos akcijų pirkėjos L. G. nurodytam asmeniui – R. Č..

12534.

126UAB „Šiaulių banko investicijų valdymas“, UAB „Eriadas“, UAB „SLEZVB“, UAB „STIV“ ir L. G. 2008 m. sausio 29 d. sudarė preliminariąją UAB „Grimeda“ akcijų pirkimo – pardavimo sutartį, pagal kurią L. G. ketino įsigyti 70 procentų bendrovės akcijų (1 t., b. l. 318–323).

12735.

128AB „Šiaulių bankas“ ir L. G. 2008 m. vasario 29 d. pasirašė sutartį, kurios dalykas – banko patvirtinimai dėl bendrovės būklės akcijų pardavimo metu (2.1 papunktis) ir bendrovės būklės patikrinimo metu nustatytų esminių neigiamų pasekmių atlyginimo ir kompensavimo tvarka bei sąlygos (2.2 papunktis). Sutartimi buvo suderinta esminių neigiamų pasekmių kompensavimo tvarka ir sąlygos (7.1. – 8.7 papunkčiai) (1 t., b. l. 306–313). Sutarties Priede Nr. 1 – tarp AB „Šiaulių bankas“ ir UAB „Grimeda“ 2008 m. vasario 29 d. sudarytoje sutartyje – buvo susitarta dėl ieškovei suteiktų kreditų restruktūrizavimo ir garantijų (1 t., b. l. 314–317).

12936.

130Ieškovės akcininkai UAB „Šiaulių banko investicijų valdymas“, UAB „STIV“, UAB „Eriadas“ ir UAB „SLEZVB“ (pardavėjai) ir L. G. (pirkėja) 2008 m. kovo 26 d. pasirašė UAB „Grimeda“ akcijų pirkimo – pardavimo sutartį, pagal kurią pardavėjai pardavė pirkėjai visas jų turėtas ieškovės akcijas. Nuosavybės teisės į bendrovės akcijas pirkėjai L. G. perėjo nuo šios sutarties pasirašymo dienos. Po šios sutarties sudarymo jai priklausė 70 procentų ieškovės akcijų, o R. G. – 30 procentų. L. G. nuo 2008 m. liepos 17 d. viešajame registre įregistruota kaip vienintelė ieškovės akcininkė, turinti 100 procentųieškovės akcijų.

13137.

132AB „Šiaulių bankas“ ir UAB „Grimeda“ 2015 m. kovo 24 d. sudarė finansinio užtikrinimo susitarimą, kuriuo užstato davėja UAB „Grimeda“ pateikė banko naudai užstatą – visas pinigines lėšas, esančias ar būsiančias ateityje UAB „Grimeda“ banko sąskaitose, nurodytose susitarimo 1.2 papunktyje (1.1, 2.1 papunkčiai) (3 t., b. l. 25–29).

13338.

134Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. gegužės 18 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1201-479/2016 buvo priimtas UAB „Grimeda“ direktoriaus pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Šia nutartimi taip pat buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytas UAB „Grimeda“ turto bei piniginių lėšų išieškojimas, areštuotas UAB „Grimeda“ turtas ir piniginės lėšos iki teismo nutarties iškelti ar atsisakyti iškelti UAB „Grimeda“ restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos (1 t., b. l. 220–222). Laikinosios apsaugos priemonės galiojo iki Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. rugpjūčio 25 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1615-157/2016 priėmimo, kuria Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. birželio 21 d. nutartis atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą UAB „Grimeda“buvo palikta nepakeista.

13539.

136Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1561-777/2016 (vėliau ši byla prijungta prie civilinės bylos Nr. eB2-1472-777/2016) buvo priimtas UAB „Grimeda“ direktoriaus pareiškimas dėl restrūktūrizavimo bylos iškėlimo ir taikytos laikinosios apsaugos priemonės – iki nutarties iškelti ar atsisakyti iškelti UAB „Grimeda“ restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos sustabdytas bendrovės turto realizavimas pagal išduotus vykdomuosiuos dokumentus ar nurodymus, nustatyta suma ūkinei – komercinei veiklai, privalomiems mokėjimams vykdyti(1 t., b. l. 229–232).

13740.

138AB „Šiaulių bankas“ 2016 m. rugsėjo 29 d. pranešimais nurodė nutraukiantis kredito sutartis nuo 2016 m. spalio 13 d. (1 t., b. l. 233–238). Ieškovė 2016 m. spalio 11 d. raštu nesutiko dėl kredito sutarčių nutraukimo (1 t., b. l. 239–242). Ieškovė 2016 m. spalio 12 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti kredito sutarčių nutraukimą neteisėtu ir pakeisti kredito sutarčių sąlygas – nustatytus kredito grąžinimo grafikus, negrąžintą paskolos dalį išdėstant septyniems metams iki 2023 m. gruodžio 30 d., pagal 2016 m. sausio 11 d. UAB „Grimeda“ prašymą. Šiaulių apylinkės teismas 2017 m. gegužės 24 d. sprendimu ieškovės ieškinį atmetė, Šiaulių apygardos teismas 2017 m. spalio 23 d. nutartimi Šiaulių apylinkės teismas 2017 m. gegužės 24 d. sprendimą paliko nepakeistą.

13941.

140Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. lapkričio 2 d. nutartimi UAB „Grimeda“ iškelta restruktūrizavimo byla (1 t., b. l. 245–258). Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 19 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. lapkričio 2 d. nutartis panaikinta ir byla perduoda pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

14142.

142Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. gegužės 23 d. nutartimi UAB „Grimeda“ buvo iškelta restruktūrizavimo byla (1 t., b. l. 259–269), Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. gegužės 23 d. nutartį paliko nepakeistą (1 t., b. l. 271–280). UAB „Grimeda“ restruktūrizavimo byla buvo nutraukta Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartimi. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. gruodžio 12 d. nutartimi šią Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarties dalį paliko nepakeistą.

14343.

144Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis, Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 24 d. nutartimi, kuri palikta nepakeista Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. lapkričio 11 d. nutartimi, UAB „Grimeda“ buvo iškelta bankroto byla.

14544.

146Byloje nagrinėjamas ginčas pagal ieškovės BUAB „Grimeda“ patikslintą ieškinį, kuriuo prašoma: 1) pripažinti neteisėtais veiksmus, kuriais atsakovė AB „Šiaulių bankas“ savavališkai nusirašė lėšas nuo UAB „Grimeda“ banko sąskaitų, esančių AB „Šiaulių bankas“ iratkurti buvusią iki teisės pažeidimo padėtį; 2) priteisti solidariai iš atsakovų AB „Šiaulių bankas“, D. Š., L. N., UAB „Šiaulių banko investicijų valdymas“, UAB „Eriadas“, UAB „SLEZVB“, UAB „STIV“, UAB „Šiaulių banko investicijų valdymas“ 10 299 528 Eur nuostolių atlyginimą; 3) pripažinti, kad atsakovė AB „Šiaulių bankas“ pažeidė savo priešpriešines prievoles pagal sutartis su ieškove ir netinkamai bendradarbiavo su UAB „Grimeda“; 4) nustatyti ieškovės UAB „Grimeda“ neįvykdytos prievolės atsakovei AB „Šiaulių bankas“ vykdymo tvarką; 5) netaikyti civilinės atsakomybės UAB Grimeda“ už kredito sutarčių, sudarytų su atsakove AB „Šiaulių bankas“, numatytais terminais neįvykdymą ir visiškai ar iš dalies atleisti UAB „Grimeda“ nuo palūkanų ir delspinigių mokėjimo pagal kredito sutartis, sudarytas su atsakove AB „Šiaulių bankas“. Trečiasis ieškinio reikalavimas (dėl pripažinimo, kad atsakovė pažeidė prievoles) negali būti laikomas savarankišku materialaus pobūdžio reikalavimu, tai – ieškovės nurodoma kitus ieškinio reikalavimus pagrindžianti aplinkybė, jos konstatavimas pats savaime teisinių pasekmių nesukuria. Dėl skundžiamo teismo sprendimo dalies, kuria nutraukta civilinė byla

14745.

148Pirmosios instancijos teismas cvilinės bylos dalį dėl ieškovės UAB „Grimeda“ reikalavimo nustatyti ieškovės neįvykdytos prievolės atsakovei AB „Šiaulių bankas“ vykdymo tvarką nutraukė, kadangi iš esmės tapatus ieškovės reikalavimas jau buvo išspręstas kitoje civilinėje byloje. Ieškovė apeliaciniame skunde nesutinka su šia teismo sprendimo dalimi ir nurodo, kad Šiaulių apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. e2-1411-641/2017 ir Šiaulių apygardos teismas civilinėje byloje Nr. e2A-772-368/2017 nenagrinėjo ir nesustatė sąlygų, kuriomis turėtų būti įvykdyta prievolė nutraukus kredito sutartis. Ieškovės teigimu, ankstesnėje byloje ji siekė, kad būtų pakeistos kredito sutartys, o jų nutraukimas būtų pripažintas negaliojančiu.

14946.

150Pagal CPK 293 straipsnio 1 dalies 3 punktą teismas nutraukia bylą, jeigu yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Taigi, įstatyme ieškinių tapatumas siejamas su trimis kriterijais (požymiais): tomis pačiomis šalimis, tuo pačiu ieškinio dalyku ir tuo pačiu ieškinio pagrindu.

15147.

152Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų nustatyta, kad ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama atsakovės AB „Šiaulių bankas“ vienašalį kredito sutarčių nutraukimą pripažinti neteisėtu, pakeisti kredito sutarčių sąlygas – nustatytus kredito grąžinimo grafikus, negrąžintą paskolos dalį išdėstant septyniems metams iki 2023 m. gruodžio 30 d., t. y. pagal 2016 m. sausio 11 d. UAB „Grimeda“ prašymą. Šiaulių apylinkės teismas 2017 m. gegužės 24 d. sprendimu išnagrinėjo civilinę bylą ir ieškinį atmetė. Šiaulių apygardos teismas 2017 m. spalio 23 d. nutartimi Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. gegužės 24 d. sprendimą paliko nepakeistą.

15348.

154Nagrinėjamu atveju nekyla ginčas dėl to, kad abejose civilinėse bylose ginčas vyko tarp tų pačių šalių. Be to, tiek nagrinėjamoje civilinėje byloje, tiek ankstesnėje civilinėje byloje ieškovė buvo pareiškusi atsakovei iš esmės analogišką reikalavimą dėl kredito sumų išdėstymo: ankstesnėje civilinėje byloje ieškovė prašė išdėstyti negrąžintą paskolos dalį septyniems metams, iki 2023 m. gruodžio 30 d., o šioje civilinėje byloje – nustatyti neįvykdytos prievolės atsakovei AB „Šiaulių bankas“ vykdymo tvarką, skolą išdėstant 48 mėnesių laikotarpiui, pirmąją įmoką atidedant 6 mėnesiams.

15549.

156Nors ieškovė akcentuoja, kad nagrinėjamoje byloje ieškinio reikalavimą ji grindžia kitomis faktinėmis aplinkybėmis (prašo nustatyti sąlygas, kuriomis turėtų būti įvykdyta prievolė nutraukus kredito sutartis, o kredito sutarčių nutraukimo teisėtumo ji neginčija), teisėjų kolegijos vertinimu, tokie ieškovės argumentai nepagrindžia, kad jos reiškiamo reikalavimo pagrindas iš esmės skiriasi. Kadangi ieškinio pagrindą sudaro faktinės aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą, naujas ieškinys galimas tik kai nurodomos tokios aplinkybės, kurios nebuvo teisminio nagrinėjimo dalyku jau nagrinėtoje byloje. Ieškinio pagrindas pripažįstamas tapačiu, kai ieškinys grindžiamas tais pačiais juridiniais faktais. Reikalavimo grindimas iš esmės tais pačiais, tačiau papildytais ar (ir) patikslintais faktais taip pat reiškia tapataus ieškinio pareiškimo situaciją (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-300-421/2015).

15750.

158Teisėjų kolegija vertina, kad ieškovė prašymą išdėstyti skolos mokėjimą grindžia iš esmės tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis, kurios jau buvo išnagrinėtos ankstesnėje civilinėje byloje. Reikalavimai išdėstyti kredito įmokų mokėjimą ieškovės prašoma tvarka tiek ankstesnėje byloje, tiek nagrinėjamoje byloje grindžiami iš esmės tuo, kad ieškovės negalėjimą laiku mokėti kredito įmokų nulėmė objektyvios priežastys – 2013 m. kiaulienos eksporto draudimas iš Lietuvos Respublikos į Rusijos Federaciją bei 2014 m. rugpjūčio mėnesį Rusijos Federacijos taikytas embargas mėsos produkcijai, taip pat aplinkybėmis, kad atsakovė nebendradarbiavo su ieškove. Šioje civilinėje byloje nurodytos papildomos aplinkybės, kad ieškovė neginčija kredito sutarčių nutraukimo teisėtumo, o tik prašo nustatyti sąlygas, kuriomis turėtų būti įvykdyta prievolė nutraukus kredito sutartis, laikytinos tik papildomomis, bet ne naujomis, esminėmis aplinkybėmis. Aptariamu reikalavimu ieškovė siekia iš esmės tų pačių teisinių pasekmių, kaip ir anksčiau nagrinėtoje byloje – kad paskolinti pinigai atsakovei nebūtų grąžinti iš karto, kad būtų išdėstytas negrąžintų paskolos sumų mokėjimas. Nagrinėjamoje byloje tenkinus ieškinio reikalavimą iš esmės netektų prasmės ankstesnis teismo sprendimas, kuriuo kredito sutarčių nutraukimas buvo pripažintas teisėtu.

15951.

160Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovė, prašydama nustatyti neįvykdytos prievolės atsakovei AB „Šiaulių bankas“ vykdymo tvarką, pareiškė iš esmės tapatų reikalavimą tam, kuris jau buvo išnagrinėtas Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. gegužės 24 d. sprendimu ir Šiaulių apygardos teismo 2017 m. spalio 23 d. nutartimi, kadangi sutapo ginčo šalys, ieškinio (reikalavimo) dalykas ir pagrindas. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai, vadovaudamasis CPK 293 straipsnio 1 dalies 3 punktu, civilinę bylą dėl šio ieškinio reikalavimo nutraukė. Dėl banko atliktų lėšų nurašymų nuo ieškovės sąskaitų teisėtumo

16152.

162Ieškovė ieškinyje nurodė, kad atsakovė AB „Šiaulių bankas“ nepagrįstai nurašė pinigines lėšas nuo ieškovės banko sąskaitų. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad tarp šalių buvo sudarytas finansinio užtikrinimo susitarimas, todėl bankas turėjo teisę patenkinti savo reikalavimus iš užstato pirmiau už kitus užstato davėjo kreditorius. Ieškovė apeliaciniame skunde su šia pozicija nesutinka, jos teigimu, piniginės lėšos buvo nurašytos neteisėtai, kadangi galiojo teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, be to, piniginės lėšos turėjo būti skirstomos ĮRĮ nustatyta tvarka.

16353.

164Pagal FUSĮ finansinio užtikrinimo susitarimas – tai finansinio užtikrinimo neperduodant užstato nuosavybės teisės susitarimas arba finansinio užtikrinimo perduodant užstato nuosavybės teisę susitarimas, neatsižvelgiant į tai, ar jis sudarytas kaip atskiras susitarimas ar yra pagrindinės (dėl bendrųjų principų) sutarties, iš kurios atsiranda pagrindinis įsipareigojimas, dalis. Finansinio užtikrinimo susitarime turi būti nurodomi užtikrinamieji finansiniai įsipareigojimai (FUSĮ 2 straipsnio 10 dalis). Finansinio užtikrinimo neperduodant užstato nuosavybės teisės susitarimas – tai susitarimas, kai užstato davėjas pateikia finansinį užstatą užstato gavėjui ar jo naudai užtikrindamas užtikrinamųjų finansinių įsipareigojimų užstato gavėjui įvykdymą, bet visa arba apribota nuosavybės teisė į finansinį užstatą lieka jo davėjui (FUSĮ 2 straipsnio 8 dalis). Finansinis užstatas – tai pinigai, finansinės priemonės ar kredito reikalavimas, pagal finansinio užtikrinimo susitarimą užtikrinantys užtikrinamojo finansinio įsipareigojimo įvykdymą (FUSĮ 2 straipsnio 11 dalis). FUSĮ priimtas įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos 2002 m. birželio 6 d. direktyvą 2002/47/EB dėl susitarimų dėl finansinio įkaito (toliau – Direktyva), kurioje nustatytos visoms Europos Sąjungos valstybėms narėms taikytinos vienodos finansinio užstato teikimo taisyklės, taip siekiant palengvinti tokio užstato realizavimą.

16554.

166Pagal FUSĮ 9 straipsnį priverstinio vykdymo įvykio atveju, kuris apibrėžiamas kaip įsipareigojimų nevykdymas ar kitas šalių sutartas įvykis, kuriam įvykus, pagal finansinio užtikrinimo susitarimo sąlygas ar teisės aktų nustatyta tvarka užstato turėtojas vienašališkai realizuoja finansinį užstatą (2 straipsnio 23 dalis), užstato davėjui neįvykdžius atitinkamų finansinių įsipareigojimų, kurie yra užtikrinti finansiniu užstatu, užstato turėtojas pirmiau už kitus kreditorius turi teisę iš karto vienašališkai, nedelsdamas realizuoti finansinį užstatą įstatyme nurodytais būdais be atskiro perspėjimo ir papildomų administracinių priemonių. Taigi, vadovaujantis minėto įstatymo nuostatomis, nereikalaujama, kad būtų tam tikros teismo ar kitos institucijos patvirtintos finansinio užstato realizavimo sąlygos ar kad būtų taikomi tam tikri to realizavimo būdai. Užstato turėtojas turi teisę priverstinio įvykio atveju vienašališkai realizuoti turimą užstatą net ir tada, kai kitai minėto susitarimo šaliai – užstato davėjui yra iškelta bankroto arba restruktūrizavimo byla (FUSĮ 9 straipsnio 8 dalis). Pažymėtina, kad analogiškas teisinis reglamentavimas yra nustatytas ir Direktyvos 4 straipsnio 5 dalyje, numatančioje, kad valstybės narės turi užtikrinti, jog susitarimas dėl finansinio įkaito gali būti vykdomas nustatytomis sąlygomis, nepaisant įkaito davėjo ar įkaito gavėjo likvidavimo ar reorganizavimo proceso pradėjimo ar tęsimo.

16755.

168Lėšų nurašymo metu galiojusio ĮRĮ 1 straipsnio 6 dalis numatė, kad ĮRĮ taikomas tiek, kiek jis neprieštarauja FUSĮ, taigi, FUSĮ yra lex specialis (specialus įstatymas) ĮRĮ teisės normų atžvilgiu. Todėl ĮRĮ 8 straipsnyje nustatyti ribojimai, inter alia (taip pat) draudimas vykdyti pinigines prievoles, priešingai, nei teigia ieškovė apeliaciniame skunde, neturėjo būti taikomi. Pažymėtina, kad pradėjus restruktūrizavimo procesą, netaikomas draudimas nevykdyti jokių finansinių prievolių: pagal FUSĮ 9 straipsnio 8 dalį finansinio užtikrinimo susitarimo šalis – finansinio užstato turėtojas turi teisę, įvykus priverstinio vykdymo įvykiui, vienašališkai, nedelsdamas, be papildomų administracinių priemonių susitarime numatytais terminais realizuoti jam pateiktą užstatą, neatsižvelgdamas į pradėtas užstato davėjo restruktūrizavimo procedūras ir nepaisydamas minėto draudimo restruktūrizuojamai įmonei nevykdyti jokių finansinių prievolių (ĮRĮ 1 straipsnio 6 dalis, FUSĮ 3 straipsnio 2 dalies 9 punktas, 9 straipsnio 8 dalis). Tai reiškia, kad kreditorių, esančių finansinio užtikrinimo susitarimų šalimis, interesai tenkinami ne taikant ĮRĮ įtvirtintas procedūras, o vadovaujantis FUSĮ – specialaus įstatymo – nuostatomis.

16956.

170Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2013 m. gegužės 24 d. nutarime, pasisakydamas dėl FUSĮ įtvirtinto teisinio reguliavimo atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatoms, nurodė, kad įstatymų leidėjas, FUSĮ 3 straipsnio 2 dalies 9 punkte, 9 straipsnio 8 dalyje įtvirtindamas tokį teisinį reguliavimą, siekė sureguliuoti šalies ūkinę finansinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei, inter alia išlaikyti finansų sistemos saugumą, stabilumą ir patikimumą, veiksmingą jos funkcionavimą, mažinti sisteminę finansų sektoriaus riziką, ir taip užtikrinti ne tik tam tikrų kreditorių interesų apsaugą, bet ir visos visuomenės interesus turėti stabilią ir patikimą finansų sistemą.

17157.

172Kaip jau buvo minėta anksčiau, ieškovė ir atsakovė AB „Šiaulių bankas“ 2015 m. kovo 24 d. sudarė finansinio užtikrinimo susitarimą, kuriuo UAB „Grimeda“ pateikė banko naudai užstatą – visas pinigines lėšas, esančias ar būsiančias ateityje UAB „Grimeda“ banko sąskaitose, nurodytose susitarimo 1.2 papunktyje (finansinio užtikrinimo susitarimo 1.1, 2.1 papunkčiai). Šalys taip pat nustatė priverstinio vykdymo įvykius, kuriems esant bankas turi teisę vienašališkai realizuoti užstatą ir padengti užstato davėjo finansinius įsipareigojimus (finansinio užtikrinimo susitarimo 4.1, 4.1.1 – 4.1.5 papunkčiai). Šalys finansinio užtikrinimo susitarime, be kita ko, numatė, kad priverstinio vykdymo įvykiu bus laikoma, kai užstato davėjas nevykdo arba netinkamai vykdo savo finansinius įsipareigojimus (4.1.1 papunktis), taip pat, kai, neturint rašytinio banko sutikimo, užstato davėjui inicijuojamos restruktūrizavimo, reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo procedūros (4.1.4 papunktis).

17358.

174Byloje nėra ginčo, kad AB „Šiaulių bankas“ vienašališkai nusirašė lėšas nuo ieškovės sąskaitų laikotarpiais nuo 2016 m. gegužės 19 d. iki 2016 m. rugpjūčio 25 d. ir nuo 2018 m. rugsėjo 8 d. iki 2018 m. gruodžio 4 d., iš viso 6 357,48 Eur sumą (1 t., b. l. 335–336). Iš civilinės bylos medžiagos nustatyta, kad piniginės lėšos nuo ieškovės banko sąskaitų buvo nurašytos inicijavus ir vykstant UAB „Grimeda“ restruktūrizavimo procesui. Duomenų, kad bankas būtų davęs sutikimą dėl restruktūrizavimo ir pritaręs šioms procedūroms, į bylą nėra pateikta. Priešingai, pati ieškovė procesiniuose dokumentuose pažymėjo, kad bankas ne tik nepritarė restruktūrizavimo procesui, balsavo prieš restruktūrizavimo plano patvirtinimą, taip pat inicijavo restruktūrizavimo bylos nutraukimą. Byloje taip pat nėra ginčo dėl to, kad ieškovė sutartinių prievolių atsakovei nuo 2015 m. gruodžio mėnesio iš esmės nevykdė. Taigi, piniginių lėšų nurašymas nuo ieškovės banko sąskaitų, priešingai nei teigiama apeliaciniame skunde, buvo atliktas laikantis įstatymų ir finansinio užtikrinimo susitarimo sąlygų, tai pagrįstai konstatavo pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime. Dėl reikalavimo atlyginti žalą

17559.

176Ieškovės teigimu, atsakovė AB „Šiaulių bankas“, veikdama su susijusiais asmenimis, nebendradarbiavo su ieškove, nesilaikė 2008 m. vasario 29 d. sutartyje prisiimtų įsipareigojimų restruktūrizuoti bendrovei paskolas ir nekelti bendrovei bankroto bylos, nepagrįstai nutraukė kredito sutartis, nusirašė pinigines lėšas nuo ieškovės sąskaitų, bei, tikėtina, nesilaikė vidaus teisės aktų, nustatančių sprendimų dėl kredito sutarčių pratęsimo, restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir restruktūrizavimo plano tvirtinimo tvarką.

17760.

178Civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius ar sumokėti netesybas (CK 6.245 straipsnio 1 dalis). Civilinės atsakomybės taikymui turi būti nustatytos visos bendrosios civilinės atsakomybės sąlygos: atsakovo neteisėti veiksmai, ieškovo patirta žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir prašomos priteisti žalos atsiradimo ir, tam tikrais atvejais, atsakovo kaltė (CK 6.246 – 6.249 straipsniai).

17961.

180Pagal CK 6.246 straipsnio 1 dalį, neteisėtais veiksmais laikoma įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos neįvykdymas (neteisėtas neveikimas) arba veiksmų, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti, atlikimas (neteisėtas veikimas), arba bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimas. Sutartinės civilinės atsakomybės pagrindas – netinkamas sutartinių prievolių vykdymas (CK 6.256 straipsnis).

18162.

182Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovės argumentai, susiję su tuo, kad atsakovėAB „Šiaulių bankas“ nepagrįstai nutraukė kredito sutartis su ieškove, nepratęsė kredito grąžinimo terminų, galimai nesilaikė vidaus teisės aktų priimdama sprendimą nepratęsti kredito grąžinimo termino, neįrodo atsakovės neteisėtų veiksmų. Kaip jau buvo minėta anksčiau, kredito sutarčių nutraukimo pagrįstumo ir kredito sąlygų pakeitimo klausimai buvo išspręsti Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. gegužės 24 d. sprendimu ir Šiaulių apygardos teismo 2017 m. spalio 23 d. nutartimi. Bylą nagrinėję teismai, be kita ko, konstatavo, kad kredito sutartys buvo nutrauktos pagrįstai, kadangi ieškovė laiku nevykdė kreditų įmokų mokėjimų, nuo 2015 m. pabaigos iki vienašalio kredito sutarčių nutraukimo, tai yra ilgiau nei 60 kalendorinių dienų, jų iš viso nebevykdė, nevykdė kreditorės reikalavimų atkurti įkeisto pagal kredito sutartis kilnojamojo turto vertę ir nepasiūlė jokių kitų alternatyvių prievolių užtikrinimo būdų, taip pat pablogėjo ieškovės ūkinė – finansinė būklė. Likus 2 mėnesiams iki ginčo sutarčių pabaigos (2016 m. gruodžio 30 d.) ieškovė buvo įvykdžiusi tik apie 12 procentų savo finansinių prievolių atsakovei, tai akivaizdžiai rodo, jog atsakovė didžiąja dalimi negavo to, ko pagal kredito sutartis per visą jų terminą pagrįstai tikėjosi gauti. Atsakovė AB „Šiaulių bankas“ pagrįstai pažymi, kad dalis ieškinio ir apeliacinio skundo argumentų iš esmės skirti įsiteisėjusiam teismo sprendimui ir įsiteisėjusiai apeliacinės instancijos teismo nutarčiai kvestionuoti, ieškovė bando naujai aiškinti faktus, kurie yra prejudiciniai ir jie iš naujo nebeturi būti bei nebegali būti nustatinėjami. Įsiteisėjusiais teismų sprendimais yra konstatuota, kad kredito sutartys yra nutrauktos pagrįstai, todėl nėra pagrindo teigti, kad atsakovė, nutraukdama kredito sutartis, atliko kokius nors neteisėtus veiksmus.

18363.

184Ieškovės teigimu, atsakovės AB „Šiaulių bankas“ neteisėti veiksmai taip pat pasireiškė tuo, kad atsakovė nevykdė 2008 m. vasario 29 d. sutarties ir jos 4.1.3, 8.7 papunkčiuose numatytų įsipareigojimų, o būtent, nepratęsė kredito grąžinimo termino, nesilaikė įsipareigojimų restruktūrizuoti kreditus ir neinicijuoti UAB „Grimeda“ bankroto. Teisėjų kolegija pažymi, kad 2008 m. vasario 29 d. buvo pasirašytos dvi sutartys – tarp AB „Šiaulių bankas“ ir L. G., kuri pagal 2008 m. sausio 29 d. preliminariąją sutartį ketino įsigyti 70 procentų bendrovės akcijų (1 t., b. l. 306–313), bei tarp AB „Šiaulių bankas“ ir UAB „Grimeda“(1 t., b. l. 314–317). Ieškovė klaidingai teigia, kad atsakovė pagal sutarties 8.7 papunktį įsipareigojo ieškovei neinicijuoti bankroto, kadangi tokio sutarties punkto tarp šalių – ieškovės ir atsakovės AB „Šiaulių bankas“ – sudarytoje sutartyje nėra. Atsakovės neteisėtus veiksmus ieškovė įrodinėja remdamasi tarp AB „Šiaulių bankas“ ir L. G. 2008 m. vasario 29 d. sudaryta sutartimi, tačiau atsakovė šia sutartimi ieškovės atžvilgiu jokių įsipareigojimų neprisiėmė, UAB „Grimeda“ nebuvo šios sutarties šalimi. Kita vertus, ieškovė taip pat klaidingai interpretuoja šios sutarties sąlygas, kadangi jos 8.7 papunktyje bankas įsipareigojo neinicijuoti bankroto ir nenutraukti kredito sutarčių iki sandorio užbaigimo dienos, tai yra tol, kol šalys atliks veiksmus ir nustatys galutinę esminių neigiamų pasekmių sumą (sutarties 6.1, 1.1 papunkčiai). Atsakovė AB „Šiaulių bankas“ atsiliepime į apeliacinį skundą pagrįstai pažymi, kad įsipareigojimas nekelti bankroto bylos ir nenutraukti kredito sutarčių buvo priimtas ir galiojo ribotą terminą – iki sandorio užbaigimo dienos, kuris turėjo įvykti ne vėliau kaip 2009 m. kovo 1 d. (sutarties 6.1 papunktis). Ieškovės minimi neva neteisėti atsakovės veiksmai – kredito sutarčių nutraukimas ir bankroto bylos iniciavimas – įvyko tik po 7 metų nuo sandorio užbaigimo.

18564.

186Sutarties, 2008 m. vasario 29 d. sudarytos tarp AB „Šiaulių bankas“ ir UAB „Grimeda“, 4 punkte bankas įsipareigojo restruktūrizuoti bendrovės paskolas, be kita ko, padidinti kredito sumą, kuria būtų refinansuojami kiti bendrovės įsipreigojimai (sutarties 4.1.1 papunktis), atidėti kredito mokėjimo terminus (4.1.2, 4.2.1 papunkčiai), pratęsti kredito grąžinimo terminus iki 2016 m. lapkričio 21 d. ir 2014 m. spalio 18 d. (4.1.3, 4.2.2 papunkčiai). Pažymėtina, kad kredito sutartys buvo nutrauktos tik nuo 2016 m. spalio 13 d., nagrinėjamoje civilinėje byloje nėra ginčo dėl to, kad ieškovė mokėjo atsakovei kredito įmokas be žymesnių nukrypimų iki 2015 m. gruodžio mėnesio, taigi, kredito sutarčių įsipareigojimus vykdė dar 7 metus po 2008 m. vasario 29 d. sutarties sudarymo. Ieškovė nepateikė įrodymų, kad atsakovė įsipareigojimų, kurie buvo numatyti 2008 m. vasario 29 d. sutartyje, nevykdė, nepateikė duomenų, kad iki kredito sutarčių nutraukimo ieškovė būtų kreipusis į atsakovę dėl tinkamo 2008 m. vasario 29 d. susitarimo vykdymo, ieškovė nereiškė atsakovei dėl to jokių pretenzijų. Priešingai, iš byloje esančios Konsultacinio pobūdžio išvados dėl UAB „Grimeda“ ūkinės – finansinės veiklos nustatyta, kad, 2008 metais perėmus įmonės valdymą naujiems akcininkams, buvo atnaujintos turimų kredito sutarčių sąlygos bei suderinti kredito dengimo grafikai (1 t., b. l. 211). Taigi, teisėjų kolegija neturi pagrindo laikyti, kad atsakovė pažeidė tarp šalių sudarytos sutarties nuostatas ir dėl to atliko neteisėtus veiksmus.

18765.

188Ieškovės teigimu, atsakovė taip pat atliko neteisėtus veiksmus – nebendradarbiavo su ieškove, nepritarė restruktūrizavimo procesui ir įvairiomis priemonėmis siekė, kad bendrovei būtų iškelta bankroto byla. Teisėjų kolegija šiuos apeliacinio skundo argumentus atmeta kaip nepagrįstus.

18966.

190Restruktūrizavimo bylai iškelti pagal iki 2020 m. sausio 1 d. galiojusio ĮRĮ nuostatas turėjo būti nustatytos materialaus (ĮRĮ 4 straipsnis) ir procesinio pobūdžio sąlygos (ĮRĮ 5, 6 straipsniai) bei nebūti ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje nustatytų pagrindų atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą, inter alia, bendrovė neturėjo būti nemoki.

19167.

192Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų nustatyta, kad, pavyzdžiui, ieškovei pirmą kartą kreipiantis dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. birželio 21 d. nutartimi buvo atsisakyta kelti restruktūrizavimo bylą ne tik dėl to, kad didžiausias bendrovės kreditorius AB „Šiaulių bankas“ nepritarė restruktūrizavimui, tačiau buvo įvertinti bendrovės finansiniai rodikliai, kurie, teismo vertinimu, buvo itin prasti. Be to, teismas pažymėjo, kad UAB „Grimeda“ nepateikė teismui restruktūrizavimo bylos metmenų, kurie patvirtintų realų atsakovės veiklos pertvarkymą, nuostolingos veiklos atsisakymą, verslo plėtrą ir apyvartinių lėšų padidinimą. Dėl to teismas padarė išvadą, kad restruktūrizavimo bylos iškėlimas pagal tokius metmenis pažeistų atsakovės kreditorių teisėtų interesus. Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. birželio 21 d. nutartis atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą UAB „Grimeda“ buvo palikta nepakeista.

19368.

194Pati ieškovė apeliaciniame skunde pažymi, kad finansų įstaigai tenka pareiga stebėti, ar klientas vykdo įsipareigojimus ir ar jo finansinė ir ekonominė būklė nekelia grėsmės tinkamam sutartinių įsipareigojimų vykdymui (Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 31 straipsnis). Taigi, ieškovės finansinės padėties stebėjimas ir tinkamas jos įvertinimas yra atsakovės pareiga, o AB „Šiaulių bankas“ veiksmų išraiška – atsisakymas pritarti restruktūrizavimo planui ar atsiliepimų, kuriuose teikiama nuomonė dėl ieškovės finansinės padėties, teikimas, yra atsakovės pasirinktas jos teisių ir interesų gynybos būdas, o ne bendradarbiavimo pareigos pažeidimas. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovės nurodomi argumentai, jog bendrovės finansinė padėtis 2016 metais buvo daug geresnė nei 2008 metais, tačiau atsakovė 2008 metais neinicijavo bankroto proceso, o nuo 2017 metų aktyviai įrodinėjo, kad UAB „Grimeda“ yra nemoki, vertinant atsakovės veiksmų neteisėtumą, nagrinėjamoje civilinėje byloje yra teisiškai nereikšmingi. Teisėjų kolegijos vertinimu, pritarimas ar nepritarimas kelti bendrovei restruktūrizavimo bylą savaime negali būti laikomas nebendradarbiavimu su ieškove ir juo labiau vertinamas kaip neteisėti atsakovės veiksmai.

19569.

196Dėl atsakovės AB „Šiaulių bankas“ veiksmų nusirašant lėšas nuo ieškovės banko sąskaitų teisėtumo jau yra pasisakyta šioje nutartyje, todėl teisėjų kolegija šių argumentų papildomai nekartoja.

19770.

198Ieškovė nei ieškinyje, nei apeliaciniame skunde konkrečiai nenurodo, kokius neteisėtus veiksmus atliko kiti atsakovai – D. Š. (K.) (buvusi UAB „Grimeda“ valdybos narė bei AB „Šiaulių banko“ administracijos vadovo pavaduotoja), L. N. (buvęs UAB „Grimeda“ valdybos narys, AB „Šiaulių bankas“ akcininkas bei UAB „Šiaulių banko investicijų valdymas“ direktorius), UAB „Šiaulių banko investicijų valdymas“, UAB „Eriadas“, UAB „SLEZVB“ ir UAB „STIV“ (buvę ieškovės akcininkai). Iš apeliacinio skundo turinio galima būtų teigti, kad ieškovė atsakovų neteisėtus veiksmus kildina iš jų 2008 metais priimtų sprendimų, kadangi jie, būdami susiję su didžiuoju bendrovės kreditoriumi – atsakove AB „Šiaulių bankas“, priiminėjo sprendimus tiek AB „Šiaulių bankas“, tiek UAB „Grimeda“ vardu, pavyzdžiui, balsavo už kredito paėmimą iš AB „Šiaulių bankas“. Iš civilinės bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovai, kaip akcininkai ir valdybos nariai, galėjo daryti įtaką ieškovės veiklai nuo 2007 m. lapkričio mėnesio, kada iš R. G. buvo nupirktos akcijos bei kada D. Š. ir L. N. buvo paskirti valdybos nariais, iki vėliausiai 2008 m. gegužės 9 d., kada buvo išregistruotas ieškovės valdymo organas – valdyba. Tačiau ieškovė nenurodo jokių konkrečių atsakovų priimtų sprendimų, kurie nurodytu laikotarpiu galėtų būti pripažinti kaip neteisėti atsakovų veiksmai, nepaaiškina, kaip ir kokie atsakovų priimti sprendimai buvo žalingi ir ekonomiškai nenaudingi ieškovei ar kokiais nors kitais būdais galėjo sukelti ieškovei žalos. Vien aplinkybė, kad atsakovai galimai buvo tarpusavyje susiję asmenys, savaime nelemia jų priimtų sprendimų neteisėtumo. Taigi, ieškovė neįrodė, kad atsakovai – D. Š., L. N., UAB „Šiaulių banko investicijų valdymas“, UAB „Eriadas“, UAB „SLEZVB“ ir UAB „STIV“ – atliko kokius nors neteisėtus veiksmus, todėl nėra teisinio pagrindo šių atsakovų civilinei atsakomybei kilti.

19971.

200CK 6.249 straipsnio 1 dalyje pateikta žalos samprata, kurioje nurodoma, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos. Žala suprantama kaip išlaidos, kurių atsirado dėl atsakovo neteisėtų veiksmų ar neveikimo, t. y. kurių asmuo nebūtų patyręs, jeigu atsakovas nebūtų atlikęs neteisėtų veiksmų. Žalos dydis nėra preziumuojamas, todėl kiekvienu konkrečiu atveju žalos dydį turi įrodyti pareiškėjas, o teismas privalo patikrinti, ar jis tinkamai apskaičiavo žalos dydį. Nuostolių, kaip piniginės žalos išraiškos, turi būti atlyginama tiek, kiek nukentėjęs asmuo dėl padarytos žalos prarado, nes toks atlyginimas atitiktų žalos kompensavimo funkciją.??? Atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu (CK 6.247 straipsnis).

20172.

202Pirmosios instancijos teismas nustatė ir ieškovė apeliaciniame skunde patvirtino, kad ji 10 299 528 Eur dydžio žalą kildina iš trijų pozicijų – 6 166 451 Eur, kuriuos sudaro ieškovės atsakovei AB „Šiaulių bankas“ grąžintos kredito įmokos, sumokėtos palūkanos ir kiti mokėjimai; 2 021 547 Eur – ieškovės akcininkų investicijos į bendrovės veiklą (įvairiais laikotarpiais, nuo 2008 m.); 2 111 530 Eur – suma, kuria išaugo kitų kreditorių reikalavimai ieškovei. Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovės nurodytos sumos negali būti pripažįstamos ieškovei padaryta žala.

20373.

204Sutiktina su atsakovės AB „Šiaulių bankas“ argumentais, kad ieškovė žala įvardina tai, kas savo esme žala negali būti laikoma. Ieškovės sumokėtos kredito įmokos ir kiti su kredito sutarčių vykdymu susiję mokėjimai yra atlikti vykdant teisėtai sudarytas kredito sutartis, todėl šiuo atveju tokie mokėjimai neatitinka įstatyme įtvirtintos žalos sampratos. Mokėjimus pagal teisėtai sudarytas kredito sutartis ieškovė atliko vykdydama prisiimtus įsipareigojimus, todėl nėra pagrindo teigti, kad kredito ir kitokių įmokų mokėjimas gali būti laikomas ieškovės turto netekimu.

20574.

206Laikotarpiu nuo 2009 m. kovo 6 d. iki 2014 m. gegužės 12 d. naujųjų bendrovės akcininkų atliktos investicijos į bendrovę taip pat negali būti vertinamos kaip bendrovės patirta žala. Nei iš ieškinio, nei iš apeliacinio skundo nėra aišku, kokiu būdu ir dėl kokių konkrečių atsakovų atliktų veiksmų ieškovė minėtą sumą įvardija kaip bendrovės patirtą žalą (nuostolius). Ieškovė pati pripažįsta, kad iki 2013 metų bendrovės finansinė padėtis nuolat gėrėjo, o su rimtais finansiniais sunkumais bendrovė pradėjo susidurti tuomet, kai Rusijos Federacija įvedė sankcijas mėsos gaminių eksportui iš Europos Sąjungos šalių, tokiu būdu UAB „Grimeda“ neteko apie 29 536 511 Eur pajamų, gautinų pagal sutartis iš pirkėjų iš Rusijos Federacijos, liko neišnaudotas didelis produkcijos gamybos ir eksporto potencialas. Iš 2017 m. birželio 23 d. Konsultacinio pobūdžio išvados dėl UAB „Grimeda“ ūkinės – finansinės veiklos 2006 m. – 2016 m. laikotarpiu matyti, kad nuo 2013 metų bendrovės pajamos kiekvienais metais ėmė mažėti, o 2016 metus bendrovė baigė turėdama 519 tūkst. Eur didesnį nuostolį nei 2013 metais. Išvadoje pažymėta, kad esminė priežastis, nulėmusi bendrovės pajamų sumažėjimą, buvo ekonomikos nuosmukis šalies pramonės šakoje, Rusijos Federacijos rinkų užsidarymas, produkcijos kainos kritimas (1 t., b. l. 208–209, 213). Taigi, teisėjų kolegijos vertinimu, bendrovės akcininkų investicijų praradimą iš esmės lėmė ne kokie nors atsakovų atlikti veiksmai (kredito sutarčių nutraukimas, lėšų nuo bendrovės sąskaitų nurašymas, nepritarimas restrūkturizavimoprocedūroms), o tai, kad ieškovė laiku ir efektyviai nesugebėjo prisitaikyti prie pasikeitusių rinkos sąlygų ir toliau sėkmingai tęsti ūkinės veiklos. Šiuo atveju ieškovės nurodomi žalingi padariniai – investicijų praradimas – nekyla iš nurodomų atsakovės veiksmų, tarp jų nėra faktinio ir teisinio priežastinio ryšio (CK 6.247 straipsnis).

20775.

208Ieškovė taip pat nurodo, kad 2008 metais kreditorių finansiniai reikalavimai sudarė 798 346,75 Eur sumą. Žinodami apie kredito sutarčių restruktūrizavimą ir įsipareigojimą neinicijuoti bankroto, gerėjant UAB „Grimeda“ finansinei būklei, kreditoriai tęsė bendradarbiavimą ir kreditavo bendrovę. Tai lėmė, kad 2017 m. gruodžio 31 d. kreditorių finansiniai reikalavimai sudarė 2 909 877,18 Eur sumą, taigi, lyginant su 2008 metais, jie padidėjo 2 111 530,43 Eur suma. Ieškovė šią sumą taip pat vertina kaip nuostolius. Tačiau, kaip jau buvo minėta anksčiau, žala (nuostoliai) yra turto netekimas arba turėtos išlaidos, negautos pajamos dėl neteisėtų veiksmų. Šiuo atveju ieškovė gavo kreditorių paramą, kuri yra ieškovės veiklos rezultatas ir kuri negali būti laikoma turto netekimu. Tai, kad ieškovė negalėjo šios sumos kreditoriams grąžinti, kaip jau buvo minėta anksčiau, iš esmės yra susiję su pačios ieškovės nesėkminga ūkine veikla ir patirtais finansiniais sunkumais, todėl tarp ieškovės nurodomos žalos – negalėjimo padengti finansinių įsipareigojimų kreditoriams – ir atsakovų veiksmų – kredito sutarčių nutraukimo, nebendradarbiavimo su ieškove, piniginių lėšų nusirašymo ir kt. – nėra faktinio ir teisinio priežastinio ryšio (CK 6.247 straipsnis).

20976.

210Apibendrinusi išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškinio reikalavimą dėl žalos priteisimo, nes ieškovė neįrodė atsakovų civilinės atsakomybės sąlygų. Dėl ieškovės atleidimo nuo palūkanų ir delspinigių mokėjimo

21177.

212Ieškovė ieškiniu taip pat prašė netaikyti civilinės atsakomybės UAB „Grimeda“ už kredito sutarčių, sudarytų su atsakove AB „Šiaulių bankas“, numatytais terminais neįvykdymą bei visiškai/iš dalies atleisti UAB „Grimeda“ nuo palūkanų ir delspinigių mokėjimo pagal kredito sutartis, sudarytas su atsakove AB „Šiaulių bankas“. Ieškovė ieškinį grindė CK 6.64 straipsniu bei tuo, kad atsakovė AB „Šiaulių bankas“ pažeidė profesinius standartus, elgėsi nerūpestingai ir savo pareigą bendradarbiauti vykdė netinkamai, nurašė pinigines lėšas ir stūmė ieškovę į bankroto procesą. Ieškovės teigimu, ne tik ieškovė turi prisiimti atsakomybę už netinkamą prievolių vykdymą, bet ir atsakovė, kadangi ji, kaip profesionali finansų rinkų dalyvė turėjo galimybę prognozuoti tiek šalies, tiek pasaulio ekonominę situaciją. Šiuos apeliacinio skundo argumentus teisėjų kolegija taip pat atmeta kaip nepagrįstus.

21378.

214Pagal CK 6.64 straipsnio 1 dalies 1 punktą kreditorius laikomas pažeidusiu prievolę, kai skolininkas negali įvykdyti prievolės dėl nepakankamo kreditoriaus bendradarbiavimo su skolininku arba dėl kitokios kreditoriaus kaltės. Pagal to paties straipsnio 2 dalį, kai kreditorius pažeidžia prievolę, skolininkas gali kreiptis į teismą ir prašyti visiškai ar iš dalies, su sąlyga ar besąlygiškai jį atleisti nuo prievolės įvykdymo. Taigi, pagal aptariamą normą atleidimas nuo prievolės (jos dalies) galimas, kai skolininko negalėjimą įvykdyti prievolę priežastiniu ryšiu lemia ne kokios nors kitos aplinkybės, o būtent kreditoriaus nebendradarbiavimas ar kitokie jo neteisėti veiksmai.

21579.

216Nagrinėjamoje civilinėje byloje jau buvo išsamiai pasisakyta dėl to, kad atsakovė bendradarbiavimo pareigos nei vykdydama kredito sutartį, nei ją nutraukusi nepažeidė. Taip pat buvo akcentuota aplinkybė, kad ieškovės finansinius sunkumus ir negalėjimą vykdyti kredito sutarčių lėmė nuo atsakovės valios nepriklausę veiksniai, be kita ko, ieškovės negebėjimas prisitaikyti prie pasikeitusių rinkos sąlygų. Taigi, atsakovės veiksmai nelėmė ieškovės negalėjimo įvykdyti prievolių. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovė netinkamai vykdė įsipareigojimus pagal kredito sutartis ir anksčiau minėti ieškovės argumentai – tariamas atsakovės bendradarbiavimo pareigos pažeidimas – nesudaro pagrindo spręsti dėl skolininko atleidimo nuo prievolės vykdymo pagal CK 6.64 straipsnį.

21780.

218Atsakovė AB „Šiaulių bankas“ atsiliepime į ieškinį pažymėjo, kad ieškovė šiuo metu skolinga atsakovei 6 275 902,02 Eur sumą pagal kredito sutartis. Skolą sudaro pasiskolintos ir negrąžintos lėšos, mokėjimai už naudojimąsi kreditu (palūkanos) ir sankcijos už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą – 546 371,30 Eur delspinigių. Ieškovė prašė atleisti ją nuo palūkanų ir delspinigių mokėjimo pagal kredito sutartis.

21981.

220Palūkanas pagal prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai (CK 6.37 straipsnio 1 dalis). Kai palūkanų dydį nustato įstatymai, šalys gali raštu susitarti ir dėl didesnių palūkanų, jeigu toks susitarimas neprieštarauja įstatymams ir sąžiningumo bei protingumo principams (CK 6.37 straipsnio 3 dalis).

22182.

222Sutarties šalys, nustačiusios mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų dydį (CK 6.872 straipsnio 1 dalis), įgyvendina sutarties laisvės principą (CK 6.156 straipsnis). Šios palūkanos yra mokėjimo funkciją atliekančios (pelno) palūkanos, kurių paskirtis – nustatyti mokestį už naudojimąsi kreditoriaus pinigais. Kadangi mokėjimo (pelno) palūkanos yra prievolės vykdymas natūra, šalių sutartas pelno (mokėjimo) palūkanų dydis gali būti mažinamas vadovaujantis taikant sutarčių teisės normas (pavyzdžiui, CK 6.223, 6.228 straipsniai ir kt.). Spręsdamas, ar yra pagrindas mažinti palūkanas, teismas turi atsižvelgti į sutarties pobūdį, jos trukmę, paskolos paskirtį, skolininko riziką, taip pat į tai, ar palūkanos prieštarauja viešajai tvarkai, į sutarties sudarymo metu buvusias bankų palūkanų normas ir kitas aplinkybes.

22383.

224Šalys taip pat turi teisę susitarti dėl netesybų (CK 6.71 straipsnis). Teisė iš anksto susitarti dėl netesybų skirta tam, kad kreditoriui nereikėtų įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Be to, netesybomis siekiama sukurti teisinį aiškumą tarp šalių dėl civilinės atsakomybės apimties, nes netesybos riboja prievolę pažeidusios šalies atsakomybę tam tikra sutartine ir iš anksto žinoma pinigų suma. Netesybos skirtos skatinti skolininką laiku ir tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus (žr., pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 13 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-275-248/2015, 2016 m. gegužės 3 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-235-690/2016 ir kt.)

22584.

226Įstatyme įtvirtinti du netesybų mažinimo pagrindai: netesybos mažinamos, kai jos aiškiai per didelės arba kai prievolė iš dalies įvykdyta (CK6.73 straipsnio2 dalis,6.258 straipsnio3 dalis).

22785.

228Nagrinėjamoje civilinėje byloje ieškovė prašė atleisti ją nuo delspinigių ir nuo palūkanų mokėjimo, tačiau nenurodė jokių delspinigių ir palūkanų mažinimo pagrindų, iš esmės rėmėsi argumentu, kad atsakovė nebendradarbiavo su ieškove. Pažymėtina, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, jog įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Taigi, remiantis vien ieškovės nurodomu argumentu, kad atsakovė nebendradarbiavo su ieškove, tenkinti ieškovės reikalavimo atleisti ją nuo delspinigių ir nuo palūkanų nėra pagrindo.

22986.

230Iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, kad BUAB „Grimeda“ bankroto byloje Kaipėdos apygardos teismas 2020 m. kovo 12 d. nutartimi patvirtino AB „Šiaulių bankas“ reikalavimą dėl 5 963 309,90 Eur skolos už negrąžintą kreditą bei 993 670,09 Eur nesumokėtų palūkanų, tuo tarpu klausimas dėl AB „Šiaulių bankas“ reikalavimo, susijusio su ieškovei apskaičiuotais delspinigiais, patvirtinimo bankroto byloje dar bus nagrinėjamas, kadangi ieškovės bankroto administratorė su tokiu reikalavimu iš dalies nesutinka. Taigi, tai, ar šiuo atveju yra CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir CK 6.258 straipsnio 3 dalyje įtvirtinti pagrindai sumažinti delspinigius, bus sprendžiama ieškovės bankroto byloje. Dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis

23187.

232Teisėjų kolegija nepritaria atsakovės AB „Šiaulių bankas“ argumentams, kad ieškovė pareiškė iš anksto žinomai nepagrįstą ieškinį ir apeliacinį skundą, todėl yra piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis požymių. Ieškovė ieškinyje pareiškė ne vieną reikalavimą – atlyginti žalą, grąžinti pinigines lėšas, kurios buvo nurašytos nuo ieškovės sąskaitų, atleisti nuo palūkanų ir delspinigių pagal kredito sutartis, kt. Nors ieškovė neįrodė, kad yra pagrindas šiuos reikalavimus tenkinti, tačiau tai savaime negali būti traktuojama kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis.Todėl atsakovės prašymas pripažinti UAB „Grimeda“ veiksmus, teikiant iš anksto žinomai nepagrįstą ieškinį ir iš anksto žinomai nepagrįstą apeliacinį skundą, piktnaudžiavimu procesu, netenkintinas. Dėl procesinės bylos baigties ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

23388.

234Įvertinusi pirmosios instancijos teismo sprendimo turinį, apeliacinio skundo argumentus, išanalizavusi faktinius bylos duomenis, teisėjų kolegija prieina prie išvados, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai įvertino faktines bylos aplinkybes, tinkamai taikė civilinę atsakomybę reglamentuojančias teisės normas, FUSĮ nuostatas, proceso teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo.

23589.

236Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu paskirstė bylinėjimosi išlaidas: iš ieškovės UAB „Grimeda“ atsakovei AB „Šiaulių bankas“ priteisė 6 731,20 Eur bylinėjimosi išlaidų, o kitiems atsakovams UAB „Eriadas“, UAB „STIV“, UAB „Šiaulių banko investicijų valdymas“ ir UAB „SLEZVB“ priteisė po 250 Eur bylinėjimosi išlaidų. Be to, teismas iš ieškovės valstybės naudai priteisė 15 044,85 Eur žyminio mokesčio, mokėtino už ieškinį. Ieškovė apeliaciniame skunde nesutinka su bylinėjimosi išlaidų paskirstymu, nurodo, kad atsakovės AB „Šiaulių bankas“ naudai priteistos bylinėjimosi išlaidos viršija Rekomendacijose nustatytus dydžius, yra pernelyg didelės ir neprotingos. Kitus atsakovus atstovavo ta pati advokatė, kuri surašė iš esmės vienodus procesinius dokumentus, todėl, ieškovės manymu, teismas nepagrįstai kiekvienam iš atsakovų priteisė po 250 Eur bylinėjimosi išlaidų. Be to, ieškovė mano, kad teismas nepagrįstai priteisė žyminį mokestį valstybei, nes ieškinio pateikimo metu ieškovė turėjo restruktūrizuojamos bendrovės statusą, todėl buvo atleista nuo žyminio mokesčio. Su šiais apeliacinio skundo argumentais teisėjų kolegija iš dalies sutinka.

23790.

238Atsakovė AB „Šiaulių bankas“ pirmosios instancijos teismui pateikė prašymą dėl 6 231,20 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidų priteisimo, nurodė, kad patyrė 2 783 Eur išlaidas už advokato teisinę pagalbą rengiant atsiliepimą į ieškinį, 423,50 Eur už procesinio prašymo parengimą, 2 420 Eur už tripliko parengimą bei 605 Eur už dalyvavimą teismo posėdyje (3 t., b. l. 65–70).

23991.

240Remiantis CPK 98 straipsnio 2 dalimi, šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

24192.

242Nagrinėjamu atveju už atsiliepimo į ieškinį parengimą maksimali atsakovei priteistina suma pagal Rekomendacijų 8.2 papunktį sudaro 2 339,25 Eur (2,5× 935,70 Eur), už procesinio pobūdžio prašymą (dėl civilinės bylos dalies nutraukimo) maksimali priteistina suma pagal Rekomendacijų 8.16 papunktį sudaro 374,28 Eur (0,4 × 935,70 Eur), už tripliko parengimą maksimali priteistina suma pagal Rekomendacijų 8.3 papunktį sudaro 1 403,55 Eur (1,5 × 935,70 Eur), už dalyvavimą 2019 m. balandžio 1 d. ir 2019 m. gegužės 6 d. vykusiuose teismo posėdžiuose, kurie bendrai truko apie 3,5 val., maksimali atsakovei priteistina suma pagal Rekomendacijų 8.19 papunktį sudaro 339,60 Eur (0,1 × 3,5 val. × 970,30 Eur). Taigi, atsakovei AB „Šiaulių bankas“ už advokato suteiktas teisines paslaugas maksimali rekomenduojama priteisti suma sudaro 4 456,68 Eur, pagrindo priteisti didesnes bylinėjimosi išlaidas teisėjų kolegija nenustatė, todėl atsakovės prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos advokato teisinei pagalbai pirmosios instancijos teisme apmokėti turėjo būti mažinamos iki šios sumos.

24393.

244Pirmosios instancijos teismas atsakovių UAB „Eriadas“, UAB „STIV“, UAB „Šiaulių banko investicijų valdymas“ ir UAB „SLEZVB“ naudai už atstovavimą pirmosios instancijos teisme bendrą 1 000 Eur sumą priteisė pagrįstai, mažinti šios sumos nėra pagrindo, ji neviršija maksimalios pagal Rekomendacijų 8.2 papunktį už atsiliepimo į ieškinį parengimą apskaičiuotos priteistinos sumos (2 339,25 Eur).

24594.

246Ieškovė ieškinį padavė 2018 m. gruodžio 5 d., esant iškeltai restruktūrizavimo bylai. Ieškinio padavimo metu ieškovė buvo atleista nuo žyminio mokesčio sumokėjimo CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu kaip įmonė, kuriai yra (tuo metu buvo) iškelta restruktūrizavimo byla. Civilinių bylų procesas vyksta pagal bylos nagrinėjimo, atskirų procesinių veiksmų atlikimo arba teismo sprendimo vykdymo metu galiojančius civilinio proceso įstatymus, t. y. taikomos tos proceso teisės normos, kurios galioja proceso ar konkretaus procesinio veiksmo atlikimo momentu (CPK 3 straipsnio 8 dalis). Vadinasi, ieškinio priėmimo klausimas, taip pat ir klausimas dėl žyminio mokesčio už ieškinį sumokėjimo, turėjo būti sprendžiamas pagal tas procesines taisykles, kurios ieškovei galiojo ieškinio padavimo metu. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad ieškovė bylos nagrinėjimo eigoje neteko restruktūrizuojamos bendrovės statuso, nepagrįstai iš atsakovės priteisė 15 044,85 Eur žyminio mokesčio, mokėtino už ieškinį. Pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tikslintina.

24795.

248CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Atmetus ieškovės apeliacinį skundą, atsakovėms priteistinos bylinėjimosi išlaidos, patirtos apeliacinės instancijos teisme. Atsakovės UAB „Eriadas“, UAB „STIV“, UAB „Šiaulių banko investicijų valdymas“ pateikė prašymą priteisti po 200 Eur bylinėjimosi išlaidų, o UAB „SLEZVB“ – prašymą priteisti 250 Eur, patirtų už atsiliepimų į apeliacinį skundą parengimą. Kadangi šios atsakovių prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos neviršija maksimalių Rekomendacijose nustatytų dydžių, jos priteistinos iš ieškovės. Atsakovė AB „Šiaulių bankas“ pateikė prašymą priteisti 1 815 Eur bylinėjimosi išlaidas už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą. Ši atsakovės prašoma priteisti suma viršija pagal Rekomendacijų 8.11 papunktį apskaičiuotą maksimalią rekomenduojamą priteisti sumą, todėl mažina iki šios sumos, t. y. iki 1 641,51 Eur (1,3 × 1 262,70 Eur).

24996.

250Pirmosios instancijos teismo 2019 m. birželio 27 d. nutartimi ieškovei buvo atidėtas žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimas iki apeliacinio teismo sprendimo (nutarties) priėmimo. Kadangi šiuo metu ieškovei yra iškelta bankroto byla, žyminis mokestis už apeliacinį skundą iš ieškovės nepriteisiamas (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas).

251Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

252Šiaulių apygardos teismo 2019 m. gegužės24 d. sprendimą palikti iš esmės nepakeistą.

253Patikslinti Šiaulių apygardos teismo 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir ją išdėstyti taip:

254„Priteisti iš ieškovės UAB „Grimeda“ (juridinio asmens kodas 176603349) atsakovei AB „Šiaulių bankas“ (juridinio asmens kodas 112025254)4 456,68 Eur (keturis tūkstančius keturis šimtus penkiasdešimt šešis eurus 68 ct), atsakovei UAB „Eriadas“ (juridinio asmens kodas 145883189) 250 Eur (du šimtus penkiasdešimt eurų), atsakovei UAB „STIV“ (juridinio asmens kodas 300514691) 250 Eur (du šimtus penkiasdešimt eurų), atsakovei UAB „Šiaulių banko investicijų valdymas“ (juridinio asmens kodas 1456490650) 250 Eur (du šimtus penkiasdešimt eurų), atsakovei UAB „SLEZVB“ (juridinio asmens kodas 110698191) 250 Eur (du šimtus penkiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme“.

255Priteisti iš ieškovės UAB „Grimeda“ (juridinio asmens kodas 176603349) atsakovei AB „Šiaulių bankas“ (juridinio asmens kodas 112025254)1 641,51 Eur (vieną tūkstantį šešis šimtus keturiasdešimt vieną eurą51 ct), atsakovei UAB „Eriadas“ (juridinio asmens kodas 145883189) 200 Eur (du šimtus eurų), atsakovei UAB „STIV“ (juridinio asmens kodas 300514691) 200 Eur (du šimtus eurų), atsakovei UAB „Šiaulių banko investicijų valdymas“ (juridinio asmens kodas 1456490650) 200 Eur (du šimtus penkiasdešimt eurų), atsakovei UAB „SLEZVB“ (juridinio asmens kodas 110698191) 250 Eur (du šimtus penkiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė (toliau –... 8. 2.... 9. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad ji yra daugiau nei 23 metus veikianti... 10. 3.... 11. 2008 m. sausio 29 d. buvo pasirašyta preliminarioji UAB „Grimeda“ akcijų... 12. 4.... 13. 2008 m. vasario 29 d. buvo pasirašyta sutartis su AB „Šiaulių banko“... 14. 5.... 15. Nuo 2008 m. UAB „Grimeda“ mokumo rodikliai akivaizdžiai gerėjo, todėl AB... 16. 6.... 17. Ieškovės teigimu, AB „Šiaulių bankas“siekė sukliudyti UAB... 18. 7.... 19. Ieškovės teigimu, AB „Šiaulių bankas“, nutraukdamas kredito sutartis... 20. 8.... 21. Ieškovės teigimu, AB „Šiaulių bankas“ ir su juo susiję asmenys... 22. 9.... 23. Ieškovė pažymėjo, kad AB „Šiaulių bankas“ iki tol, kol ieškovė... 24. 10.... 25. Nutraukus kredito sutartis su UAB „Grimeda“, nesibaigė AB „Šiaulių... 26. 11.... 27. Atsakovė AB „Šiaulių bankas“ su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad... 28. 12.... 29. Atsakovė D. Š. (K.) atsiliepime į ieškinį atkreipė dėmesį, kad UAB... 30. 13.... 31. Atsakovė UAB „STIV“ su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad jei UAB... 32. 14.... 33. Atsakovė UAB „SLEZVB“ prašė ieškinį atmesti tokiais pat argumentais,... 34. II.... 35. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 36. 15.... 37. Šiaulių apygardos teismas 2019 m. gegužės 24 d. sprendimu civilinės bylos... 38. 16.... 39. Dėl ieškinio reikalavimo pripažinti neteisėtais atsakovės AB „Šiaulių... 40. 17.... 41. Dėl ieškinio reikalavimo priteisti 10 299 528 Eur sumą solidariai iš... 42. 18.... 43. Teismas sprendė, kad ieškovė nepagrįstai teigia, jog atsakovė... 44. 19.... 45. Dėl ieškinio reikalavimų, kad atsakovė AB „Šiaulių bankas“ pažeidė... 46. III.... 47. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 48. 20.... 49. Apeliaciniame skunde ieškovė UAB „Grimeda“ prašo panaikinti Šiaulių... 50. 20.1.... 51. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nutraukė dalį civilinės bylos.... 52. 20.2.... 53. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai iš ieškovės valstybei priteisė... 54. 20.3.... 55. Ieškovės manymu, AB „Šiaulių bankas“ naudai priteistos 6 731,20 Eur... 56. 20.4.... 57. Bankas laikotarpiais nuo 2016 m. gegužės 19 d. iki 2016 m. rugpjūčio 25 d.... 58. 20.5.... 59. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad ieškovė prašo... 60. 20.6.... 61. Įsigyjant akcijų paketą iš banko ir su juo susijusių asmenų, buvo... 62. 20.7.... 63. Bankas, nesilaikydamas jo profesinę veiklą reglamentuojančių teisės... 64. 20.8.... 65. Bankas ne tik nepateisinamai nesiėmė bendradarbiavimo iniciatyvos, tačiau... 66. 21.... 67. Atsakovė AB „Šiaulių bankas“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį... 68. 21.1.... 69. Apeliacinį skundą pasirašė laikinai einantis UAB „Grimeda“ direktoriaus... 70. 21.2.... 71. Ieškovė kitoje civilinėje byloje buvo reiškusi reikalavimą pripažinti tų... 72. 21.3.... 73. Atsakovė laikosi pozicijos, kad ieškovės reikalavimas atidėti kredito... 74. 21.4.... 75. ĮRĮ numatyti draudimai yra netaikomi finansinio užstato turėtojo teisėms... 76. 21.5.... 77. Ieškovė klaidingai nurodo, kad pagal 2008 m. vasario 29 d. sutarties 8.7... 78. 21.6.... 79. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino perteklinių ir su... 80. 21.7.... 81. Ieškovės akcininkai UAB „Šiualių banko investicuijų valdymas“, UAB... 82. 21.8.... 83. Dalis apeliacinio skundo yra skirta įrodinėjimui, kad bankas tariamai... 84. 21.9.... 85. Ieškovė pagal kredito sutartis AB „Šiaulių bankas“ buvo skolinga 6 275... 86. 21.10.... 87. Atsakovė pateikė teismui prašymą priteisti jos patirtas bylinėjimosi... 88. 21.11.... 89. UAB „Grimeda“ veiksmai, teikiant iš anksto žinomai nepagrįstą ieškinį... 90. 22.... 91. Atsakovai D. Š. (K.), L. N., UAB „STIV“, UAB „Eriadas“, UAB... 92. 22.1.... 93. Nors ieškovė apeliaciniame skunde nesutinka su pirmosios instancijos teismo... 94. 22.2.... 95. Tam tikrų pareigų turėjimas atitinkamu laikotarpiu – D. Š. (K.) ir L. N.... 96. 22.3.... 97. Ieškovė nepagrindė ir neįrodė, kaip atsakovės UAB „STIV“, UAB... 98. 22.4.... 99. Atsakovai prašo taikyti ieškinio senaties terminą ir ieškinio netenkinti.... 100. Teisėjų kolegija... 101. IV.... 102. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 103. 23.... 104. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 321 straipsnio... 105. 24.... 106. Ieškovė apeliaciniame skunde išdėstė prašymą nagrinėti bylą žodinio... 107. 25.... 108. Ieškovė apeliaciniame skunde prašo išreikalauti iš atsakovėsAB... 109. 26.... 110. Atsakovė AB „Šiaulių bankas“ atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė,... 111. 27.... 112. Bylas juridinių asmenų vardu teisme veda jų vienasmeniai valdymo organai, o... 113. 28.... 114. Nustatyta, kad ieškovės vardu apeliacinį skundą pasirašė laikinai... 115. 29.... 116. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 117. 30.... 118. R. G. įmonė Juridinių asmenų registre buvo įregistruota 1995 m. birželio... 119. 31.... 120. UAB „Grimeda“ ir AB „Šiaulių bankas“ 2004 m. balandžio 27 d. sudarė... 121. 32.... 122. UAB „Šiaulių banko investicijų valdymas“ ir UAB „Grimeda“ akcininkas... 123. 33.... 124. 2007 m. lapkričio 19 d. ieškovės visuotiniame akcininkų susirinkime buvo... 125. 34.... 126. UAB „Šiaulių banko investicijų valdymas“, UAB „Eriadas“, UAB... 127. 35.... 128. AB „Šiaulių bankas“ ir L. G. 2008 m. vasario 29 d. pasirašė sutartį,... 129. 36.... 130. Ieškovės akcininkai UAB „Šiaulių banko investicijų valdymas“, UAB... 131. 37.... 132. AB „Šiaulių bankas“ ir UAB „Grimeda“ 2015 m. kovo 24 d. sudarė... 133. 38.... 134. Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. gegužės 18 d. nutartimi civilinėje... 135. 39.... 136. Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 7 d. nutartimi civilinėje byloje... 137. 40.... 138. AB „Šiaulių bankas“ 2016 m. rugsėjo 29 d. pranešimais nurodė... 139. 41.... 140. Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. lapkričio 2 d. nutartimi UAB „Grimeda“... 141. 42.... 142. Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. gegužės 23 d. nutartimi UAB „Grimeda“... 143. 43.... 144. Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis, Klaipėdos... 145. 44.... 146. Byloje nagrinėjamas ginčas pagal ieškovės BUAB „Grimeda“ patikslintą... 147. 45.... 148. Pirmosios instancijos teismas cvilinės bylos dalį dėl ieškovės UAB... 149. 46.... 150. Pagal CPK 293 straipsnio 1 dalies 3 punktą teismas nutraukia bylą, jeigu yra... 151. 47.... 152. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų nustatyta,... 153. 48.... 154. Nagrinėjamu atveju nekyla ginčas dėl to, kad abejose civilinėse bylose... 155. 49.... 156. Nors ieškovė akcentuoja, kad nagrinėjamoje byloje ieškinio reikalavimą ji... 157. 50.... 158. Teisėjų kolegija vertina, kad ieškovė prašymą išdėstyti skolos... 159. 51.... 160. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovė, prašydama... 161. 52.... 162. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad atsakovė AB „Šiaulių bankas“... 163. 53.... 164. Pagal FUSĮ finansinio užtikrinimo susitarimas – tai finansinio užtikrinimo... 165. 54.... 166. Pagal FUSĮ 9 straipsnį priverstinio vykdymo įvykio atveju, kuris... 167. 55.... 168. Lėšų nurašymo metu galiojusio ĮRĮ 1 straipsnio 6 dalis numatė, kad ĮRĮ... 169. 56.... 170. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2013 m. gegužės 24 d. nutarime,... 171. 57.... 172. Kaip jau buvo minėta anksčiau, ieškovė ir atsakovė AB „Šiaulių... 173. 58.... 174. Byloje nėra ginčo, kad AB „Šiaulių bankas“ vienašališkai nusirašė... 175. 59.... 176. Ieškovės teigimu, atsakovė AB „Šiaulių bankas“, veikdama su... 177. 60.... 178. Civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę... 179. 61.... 180. Pagal CK 6.246 straipsnio 1 dalį, neteisėtais veiksmais laikoma įstatymuose... 181. 62.... 182. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovės argumentai, susiję su tuo, kad... 183. 63.... 184. Ieškovės teigimu, atsakovės AB „Šiaulių bankas“ neteisėti veiksmai... 185. 64.... 186. Sutarties, 2008 m. vasario 29 d. sudarytos tarp AB „Šiaulių bankas“ ir... 187. 65.... 188. Ieškovės teigimu, atsakovė taip pat atliko neteisėtus veiksmus –... 189. 66.... 190. Restruktūrizavimo bylai iškelti pagal iki 2020 m. sausio 1 d. galiojusio... 191. 67.... 192. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų nustatyta,... 193. 68.... 194. Pati ieškovė apeliaciniame skunde pažymi, kad finansų įstaigai tenka... 195. 69.... 196. Dėl atsakovės AB „Šiaulių bankas“ veiksmų nusirašant lėšas nuo... 197. 70.... 198. Ieškovė nei ieškinyje, nei apeliaciniame skunde konkrečiai nenurodo, kokius... 199. 71.... 200. CK 6.249 straipsnio 1 dalyje pateikta žalos samprata, kurioje nurodoma, kad... 201. 72.... 202. Pirmosios instancijos teismas nustatė ir ieškovė apeliaciniame skunde... 203. 73.... 204. Sutiktina su atsakovės AB „Šiaulių bankas“ argumentais, kad ieškovė... 205. 74.... 206. Laikotarpiu nuo 2009 m. kovo 6 d. iki 2014 m. gegužės 12 d. naujųjų... 207. 75.... 208. Ieškovė taip pat nurodo, kad 2008 metais kreditorių finansiniai reikalavimai... 209. 76.... 210. Apibendrinusi išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 211. 77.... 212. Ieškovė ieškiniu taip pat prašė netaikyti civilinės atsakomybės UAB... 213. 78.... 214. Pagal CK 6.64 straipsnio 1 dalies 1 punktą kreditorius laikomas pažeidusiu... 215. 79.... 216. Nagrinėjamoje civilinėje byloje jau buvo išsamiai pasisakyta dėl to, kad... 217. 80.... 218. Atsakovė AB „Šiaulių bankas“ atsiliepime į ieškinį pažymėjo, kad... 219. 81.... 220. Palūkanas pagal prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai... 221. 82.... 222. Sutarties šalys, nustačiusios mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų... 223. 83.... 224. Šalys taip pat turi teisę susitarti dėl netesybų (CK 6.71 straipsnis).... 225. 84.... 226. Įstatyme įtvirtinti du netesybų mažinimo pagrindai: netesybos mažinamos,... 227. 85.... 228. Nagrinėjamoje civilinėje byloje ieškovė prašė atleisti ją nuo... 229. 86.... 230. Iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, kad BUAB... 231. 87.... 232. Teisėjų kolegija nepritaria atsakovės AB „Šiaulių bankas“ argumentams,... 233. 88.... 234. Įvertinusi pirmosios instancijos teismo sprendimo turinį, apeliacinio skundo... 235. 89.... 236. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu paskirstė bylinėjimosi... 237. 90.... 238. Atsakovė AB „Šiaulių bankas“ pirmosios instancijos teismui pateikė... 239. 91.... 240. Remiantis CPK 98 straipsnio 2 dalimi, šalies išlaidos, susijusios su advokato... 241. 92.... 242. Nagrinėjamu atveju už atsiliepimo į ieškinį parengimą maksimali atsakovei... 243. 93.... 244. Pirmosios instancijos teismas atsakovių UAB „Eriadas“, UAB „STIV“, UAB... 245. 94.... 246. Ieškovė ieškinį padavė 2018 m. gruodžio 5 d., esant iškeltai... 247. 95.... 248. CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 249. 96.... 250. Pirmosios instancijos teismo 2019 m. birželio 27 d. nutartimi ieškovei buvo... 251. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 252. Šiaulių apygardos teismo 2019 m. gegužės24 d. sprendimą palikti iš esmės... 253. Patikslinti Šiaulių apygardos teismo 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo dalį... 254. „Priteisti iš ieškovės UAB „Grimeda“ (juridinio asmens kodas... 255. Priteisti iš ieškovės UAB „Grimeda“ (juridinio asmens kodas 176603349)...