Byla 2A-205-513/2011

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Irmos Čuchraj, kolegijos teisėjų Albinos Pupeikienės, Almanto Padvelskio, sekretoriaujant Monikai Pociūtei, dalyvaujant atsakovo V. R. atstovams V. R. ir advokatui Rimvydui Paulauskui, žodinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo V. R. apeliacinį skundą dėl 2010-07-09 Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, VĮ Registrų centro Klaipėdos filialui, V. R., R. O., M. O. dėl administracinio akto, pirkimo–pardavimo sutarties bei viešojo registro įrašo panaikinimo ir

Nustatė

2Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas gindamas viešąjį interesą, prašo:

31.

4Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2005-12-02 įsakymą Nr. 13.6-5484 „D. R. O. žemės sklypo duomenų patikslinimo Grumblių kaime, Klaipėdos rajone“.

52.

6Panaikinti žemės sklypo kadastriniu ( - ) registro įrašą valstybės įmonės Registrų centre, kurio juridinis įregistravimo pagrindas – 2005-12-02 Klaipėdos apskrities viršininko administracijos įsakymas Nr. 13.6-5484.

73.

8Pripažinti negaliojančia Klaipėdos m. 13-ojo notarų biuro patvirtintą 2008-02-14 pirkimo–pardavimo sutartį Nr. VJ-1161, kuria R. O. ir M. O. pardavė

9V. R. 0,23 ha žemės sklypą kadastriniu Nr. ( - ).

104.

11Taikyti restituciją ir priteisti iš R. O. ir M. O. V. R. 5 000 Lt, o žemės sklypą grąžinti R. O. ir M. O..

12Savo reikalavimus ieškovas grindžia tuo, kad R. O. žemės sklypo ribos buvo patikslintos neteisėtai, nes atlikus jo kadastrinius matavimus buvo pakeistos sklypo gretimybės – vietoje 5 m pločio kelio pažymėtas gretimas sklypas. Teigia, kad buvo pažeistas viešasis interesas – trukdoma prieiti prie Minijos upės, pažeista Žemės reformos įstatymo 21 str. 3 d. ir 2002-12-30 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 522 patvirtintų Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 11 p., 2002-04-15 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 534 patvirtintų Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 65 p. Teigia, kad turi būti apgintas viešasis interesas, panaikintas administracinis aktas, viešojo registro įrašas apie jį ir suformuoto žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis (t. 1, b. l. 2–6).

13Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2010-07-09 sprendimu ieškinį patenkino iš dalies, nes nustatė, kad 2005-12-02 Klaipėdos apskrities viršininko administracijos įsakymu Nr. 13.6-5484 „D. R. O. žemės sklypo duomenų patikslinimo Grumblių kaime, Klaipėdos rajone“, buvo patvirtinti neteisėti kadastriniai matavimai, kurių metu buvo pakeistos sklypo gretimybės – 5 m pločio kelias, pažymėtas Venckų kadastrinės vietovės žemėtvarkos projekte. Teismas vertino, kad taip buvo pažeista Žemės reformos įstatymo 21 str. 3 d. ir Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo ir tikslinimo taisyklių 11 p. ir kad tai yra viešojo intereso pažeidimas, nors yra ir neatitikimų bei prieštaravimų teritorijų planavimo dokumentuose, todėl panaikino administracinį aktą, žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį ir taikė restituciją. Teismas pažymėjo, kad Nekilnojamojo turto registras įstatymo nepažeidė. Teismas konstatavo, kad kito viešojo intereso aspekto pažeidimo – priėjimo prie vandens telkinio kliūčių – byloje nėra (t. 2, b. l. 94–100).

14A. V. R. apeliaciniu skundu prašo sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti, nes jo žemės sklypo kadastriniai matavimai neprieštarauja Venckų žemėtvarkos projektui, ginčo administraciniu aktu nebuvo keičiamos ankstesniu administraciniu aktu patvirtintos žemės sklypo, suformuoto pagal paminėtą žemėtvarkos projektą, ribos. Apeliantas pažymi, kad byloje įrodyta, kad faktiškai keliukas ėjo iki sklypo Nr. 231 ribos ir toliau nepažymėtas, kaimyninio žemės sklypo plane (A. A. žemės sklypas) pažymėta, kad jis ribojasi su ginčo žemės sklypu, o ne su keliu. Apeliantas nurodo, kad visas žemės sklypas patenka į vandens telkinių apsaugos zoną, jis nedaro jokių kliūčių prieiti prie Minijos upės, todėl viešasis interesas nepažeistas. Teigia, kad patenkinus ieškinį faktinis žemės sklypas sumažėtų 161 kv. m., už tai žemės reformą vykdantį instituciją privalėtų kompensuoti žemės savininkui. Pažymi, kad palikti ginčo sklype kelią, kurio nėra, neprotinga, nes nėra jo tęsinio prie upės, o realiai kelias prieiti prie Minijos upės eina per abu jo sklypus yra kitoje vietoje. Be to, panaikinti visą žemės pirkimo–pardavimo sutartį nėra pagrindo, nes ginčo dalykas yra 5 metrų pločio žemės sklypo dalis, tai sudaro 161 kv. m. (t. 2, b. l. 105–108).

15Atsiliepimų į apeliacinį skundą negauta, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujama Klaipėdos rajono žemėtvarkos skyriaus, prašo bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant (t. 2, b. l. 119).

16

17

18Apeliacinis skundas tenkintinas

19

20

21Viešojo intereso gynimo ieškinys buvo pateiktas teismui po privataus asmens

22I. L. skundo Seimo kontrolieriui (skundas vėliau buvo nukreiptas Nacionalinei žemės tarnybai tirti) dėl patekimo prie Minijos upės per ieškovui priklausantį žemės sklypą. Pirmosios instancijos teismas turėjo nustatyti, ar buvo pažeistas viešasis interesas tikslinant ieškovo žemės sklypo duomenis (atliekant kadastrinius matavimus).

23Viešuoju interesu laikytinas ne bet koks teisėtas asmens ar grupės asmenų interesas, o tik toks, kuris atspindi ir išreiškia pamatines visuomenės vertybes, kurias įtvirtina, saugo ir gina Lietuvos Respublikos Konstitucija. Prokuroras kreipdamasis dėl viešojo intereso gynimo nurodė, jog Klaipėdos apskrities viršininko administracija, patikslinusi atsakovo V. R. žemės sklypo duomenis pagal kadastrinius matavimus, pažeidė asmenų teisę prieiti prie vandens telkinio ir imperatyvias teisės normas, reguliuojančias tokių patikslinimų tvarką ir pagrindus. Imperatyvių teisės normų pažeidimas taip pat siejamas su Žemės įstatymo 21 str. 10 p. nuostata, kad žemės savininkai ir kiti naudotojai privalo leisti kitiems asmenims prieiti prie paviršinio vandens telkinių nustatytomis pakrantės apsaugos juostomis, lankyti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus bei objektus ir bendro naudojimo rekreacinius objektus (teritorijas), nes teigiama, kad žemės sklypo duomenų patikslinimas atėmė galimybę patekti prie vandens telkinio, o Venckų kadastro vietovės žemėtvarkos projekte buvo numatyta, kad asmeninio ūkio žemės sklypas Nr. 21 ribojasi su keliu; atlikus kadastrinius matavimus ribojimo su keliu nebeliko, todėl teigiama, kad žemės sklypas suformuotos kelio sąskaita. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai konstatavo, jog ginčijami sandoriai nepažeidė asmenų teisės laisvai prieiti prie Minijos upės, nes byloje tokių aplinkybių nenustatyta, todėl viešasis interesas nepažeistas (b. l. 67; t. 2, b. l. 19–23). Pareiškėjas paminėto viešojo intereso pažeidimą įrodinėja taip pat teigdamas, kad buvo pažeisti Žemės reformos įstatymo 21 str. 3 d. ir 2002-12-30 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 522 patvirtintų Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 11 p. Kolegijos vertinimu, pažeidimai neįrodyti (CPK 185 str.).

24Remiantis bylos duomenimis nustatyta ir įrodyta, kad iki 2004-12-23 Klaipėdos apskrities viršininko administracija patikėjimo teise valdė valstybei priklausantį 0,23 ha žemės sklypą, esantį Grumblių k., Klaipėdos r., suformuotą atliekant preliminarius matavimus pagal Venckų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą, patvirtintą 2000-06-30 Klaipėdos apskrities viršininko įsakymu Nr. 1584. Gretimybėse pagal 25 m liniją 4–5 buvo pažymėtas 5 m kelias, tačiau faktiškai kelias įbrėžtas į žemės sklypą (t. 1, b. l. 30–32, Nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų bylos (toliau – Kadastro bylos) l. 4, 10–11). Abrise kelias pažymėtas tarp A. A. ir R. O. priklausančių sklypų ir per kitą žemės sklypą iki R. O. žemės sklypo ribos bei nurodyta, kad į sodybą (reikia suprasti, į R. O. sodybą) veda servitutinis kelias, tačiau nenurodyta, kuris iš jų (t. 1, b. l. 33). Venckų kadastro vietovės asmeninio ūkio žemės plano, patvirtinto 1998-07-10 Klaipėdos apskrities viršininko administracijos įsakymu Nr. 1154, fragmente, kelias nepažymėtas (t. 1, b. l. 83). Klaipėdos r. „Gegužės pirmosios“ kolūkio plane, ištraukoje iš nepatvirtinto Venckų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto ir ištraukoje iš Venckų kadastro vietovės valstybės išperkamos ir neprivatizuotinos žemės plano, patvirtinto 1998-11-30 Klaipėdos apskrities viršininko įsakymu Nr. 2050, kelias pažymėtas, tačiau jo lokalizacijos R. O. sklypo atžvilgiu nustatyti negalima (t. 2, b. l. 10–14, 82; t. 2, b. l. 37–39). Kolegija pažymi, kad byloje patekta tik nepatvirtinto Venckų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto ištrauka, tačiau byloje nėra ginčo, kad jis neatitinka patvirtintam projektui, byloje yra 2000-06-30 Klaipėdos apskrities viršininko administracijos įsakymo Nr. 1584 kopija (t. 2, b. l. 39), todėl teismas vadovaujasi byloje esančia projekto ištrauka (t. 1, b. l. 10).

252004-12-23 Klaipėdos apskrities viršininko įsakymu Nr. 136-4565 Klaipėdos apskrities viršininkas pardavė žemės sklypą R. O. (Kadastro bylos l. 7–8), 2005-02-17 buvo sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis, R. O. žemės sklypą iš valstybės nusipirko už valstybės vienkartines išmokas (Nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų bylos l. 17–19). Iš A. A. 1,69 ha žemės sklypo plano matyti, kad linijoje 1–6 jis ribojasi su 5 m keliu, kuris neina iki upės (t. 23, b. l. 66). 2005-05-12 R. O. ir V. R. sudarė neterminuotą žemės sklypo panaudos sutartį (Kadastro bylos l. 26–28), o žemės naudotojas V. R. 2005-08-09 užsakė žemės sklypo kadastrinius matavimus. Kaip matyti iš padaryto žemės sklypo plano, kelias (pravažiavimas) buvo įbrėžtas į gretimą sklypą, tačiau ties R. O. sklypo riba jis baigėsi, ties linija 5–6 (ankstesniame plane tai buvo linija 4–5) žemės sklypas ribojasi su kitu žemės sklypu (Kadastro bylos l. 32). 2005-12-02 Klaipėdos apskrities viršininko įsakymu Nr. 13.6–5484 buvo sumažintas ariamos žemės plotas iki 0,2231 ha, patikslinta, kad 0,0069 ha yra užstatyta teritorija, bendras žemės sklypo plotas nepasikeitė, padidinta elektros linijų apsaugos zona nuo 0,02 ha iki 0,0226 ha, kitos specialiosios žemės sklypo naudojimo sąlygos nepakito. 2008-01-16 Klaipėdos apskrities viršininko administracija konstatavo, kad žemės sklypas nepriskirtinas valstybei išpirkti, 2008-02-14 R. O. ir M. O. už 5 000 Lt pardavė žemės sklypą V. R. (Kadastro bylos l. 45, 50–55).

26Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismo išvada apie tai, kad ginčijami sandoriai pažeidė Žemės reformos įstatymo 21 str. 3 d., yra nepagrįsta, nes byloje nėra įrodymų, kad vietovėje paženklintos R. O. priklausančios privačios žemės sklypo ribos atliekant kadastrinius matavimus buvo keičiamos. Priešingai, nepasikeitė nei sklypo konfigūracija, nei plotas, nei ribos. Kadastriniais matavimais buvo tik patikslinta, kad dalį žemės sklypo užima statiniai. Kadastriniai matavimai atliekami pagal teritorijų planavimo detaliuosius ir specialiuosius planus, institucijų, atsakingų už žemės sklypų formavimo valstybinėje žemėje organizavimą, patvirtintus žemės sklypų planus, naudojant topografinius planus bei kitą geodezinę ir topografinę medžiagą (Žemės ūkio ministro 2002-12-30 įsakymu Nr. 522 patvirtintų Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 11 p.). Kadastrinių duomenų patikslinimo metu galiojo 2000-06-30 Klaipėdos apskrities viršininko įsakymu Nr. 1584 patvirtintas Venckų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas, kuriame yra pažymėtas kelias, tačiau patikimų įrodymų apie jo vietą nėra, ginčo žemės sklypo ribos į projektą neperkelti, neatitinka mastelis, todėl negalima nustatyti, kurioje vietoje pagal šį projektą yra ginčo žemės sklypas ir kelias, o kiti byloje esantys planai prieštarauja vieni kitiems. 2004-12-23 Klaipėdos apskrities viršininko įsakymu Nr. 136-4565, kurio ieškovas neginčija, įrodyta, kad ginčo žemės sklypas R. O. buvo suformuotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymu, 1998-04-01 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 385 „Dėl žemės reformos vykdymo kaimo vietovėje“, 1999-03-09 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 260 „Dėl naudojamų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai)“ ir 2003-02-18 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 236 „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos žemės ūkio paskirčiai (veiklai)“, žemės reformos žemėtvarkos projektais patvirtintais Klaipėdos apskrities viršininko įsakymais. Darytina išvada, kad žemės sklypas buvo suformuotas pagal 2000-06-30 Klaipėdos apskrities viršininko įsakymu Nr. 154 patvirtintą Venckų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą. Be to, ankstesnio administracinio akto pagrindu valstybė pardavė R. O. ginčo žemės sklypą, šios pirkimo–pardavimo sutarties ieškovas taip pat neginčija. Faktas, kad ankstesniame žemės sklypo plane pažymėta, kad gretimybėse su taškais 4–5 yra kelias, pats savaime nereiškia, kad toks kelias yra numatytas būtent šioje vietoje pagal Venckų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą, nes, kaip jau buvo paminėta anksčiau, kelio žymėjimas Venckų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte ir projekto mastelis neleidžia daryti kategoriškos išvados, kad kelias ribojasi su ginčo žemės sklypu. Be to, pirmosios instancijos teisme kaip liudytojas apklaustas žemėtvarkos projekto autorius P. Ž. paaiškino, kad projektas buvo paruoštas pagal sklypų paženklinimus, kadastrinių matavimų plano rengėjas liudytojas M. J. paaiškino, kad nei ginčo sklype, nei gretimame žemės sklype kelio nėra ir nebuvo. Byloje neįrodyta, kad kadastriniai matavimai atlikti pažeidus Venckų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą, o faktas, kad kadastrinių matavimų plane linijos 5–6 ribojimo žymėjimas (kitas sklypas) nesutampa su ankstesnio žemės sklypo plano nurodytu žymėjimu (kelias) toje pačioje vietoje, pats savaime nereiškia, kad ginčo administracinis aktas ir jo pagrindu sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis neteisėti. Kolegijos vertinimu, faktas, kad vienodo lygmens teritorijų planavimo dokumentai nesutampa, nereiškia, kad vėlesnis iš jų yra neteisėtas. Neįrodžius ginčo administraciniu aktu patvirtinto plano prieštaravimo specialiojo teritorijų planavimo dokumentui ieškinys turėjo būti atmestas. Teismas nesiremia Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos išvadomis, nes tarnyba nagrinėjo fizinio asmens skundą, susijusį su žemės sklypo ribų keitimais, priėjimo prie upės, servituto nustatymu ir pan. (CPK 176 str., 177 str. 1 d.).

27Teismui nustačius, kad kadastriniais matavimais paruoštas planas neprieštaravo Venckų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektui, nėra pagrindo teigti, kad yra pažeistas viešasis interesas ir ginčijamas administracinis aktas bei sandoris yra neteisėti. Tokiomis aplinkybėmis pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas (CPK 326 str. 1 d. 3 p.).

28V. C. proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 331 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

29Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2010 m. liepos 9 d. sprendimą pakeisti.

30Sprendimo dalį, kuria buvo patenkintas Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo ieškinys, panaikinti ir ieškinį atmesti.

31Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas gindamas viešąjį... 3. 1.... 4. Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko administracijos... 5. 2.... 6. Panaikinti žemės sklypo kadastriniu ( - ) registro įrašą valstybės... 7. 3.... 8. Pripažinti negaliojančia Klaipėdos m. 13-ojo notarų biuro patvirtintą... 9. V. R. 0,23 ha žemės sklypą kadastriniu Nr. ( - ).... 10. 4.... 11. Taikyti restituciją ir priteisti iš R. O. ir M. O. V. R. 5 000 Lt, o žemės... 12. Savo reikalavimus ieškovas grindžia tuo, kad R. O. žemės sklypo ribos buvo... 13. Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2010-07-09 sprendimu ieškinį patenkino... 14. A. V. R. apeliaciniu skundu prašo sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti,... 15. Atsiliepimų į apeliacinį skundą negauta, Nacionalinė žemės tarnyba prie... 16. ... 17. ... 18. Apeliacinis skundas tenkintinas ... 19. ... 20. ... 21. Viešojo intereso gynimo ieškinys buvo pateiktas teismui po privataus asmens... 22. I. L. skundo Seimo kontrolieriui (skundas vėliau buvo nukreiptas Nacionalinei... 23. Viešuoju interesu laikytinas ne bet koks teisėtas asmens ar grupės asmenų... 24. Remiantis bylos duomenimis nustatyta ir įrodyta, kad iki 2004-12-23 Klaipėdos... 25. 2004-12-23 Klaipėdos apskrities viršininko įsakymu Nr. 136-4565 Klaipėdos... 26. Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismo išvada apie tai, kad... 27. Teismui nustačius, kad kadastriniais matavimais paruoštas planas... 28. V. C. proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 331 straipsniu,... 29. Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2010 m. liepos 9 d. sprendimą pakeisti.... 30. Sprendimo dalį, kuria buvo patenkintas Klaipėdos apygardos vyriausiojo... 31. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą....