Byla e2-1097-777/2015
Dėl neturtinės žalos atlyginimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolanta Gailevičienė, sekretoriaujant Rasai Jenkutei, dalyvaujant ieškovei A. D., jos atstovui advokatui Mindaugui Martinaičiui, atsakovės atstovams direktorės pavaduotojai medicinai J. S., teisininkui P. V., tretiesiems asmenims gydytojui chirurgui V. G., gydytojai D. D., trečiojo asmens AAS „Gjensidige Baltic“ atstovui D. J., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės A. D. ieškinį atsakovei VšĮ ( - ) ligoninei, tretieji asmenys AAS „Gjensidige Baltic“, gydytojas chirurgas V. G. ir gydytoja D. D., dėl neturtinės žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovė 2015-03-16 kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu prašydama iš atsakovės priteisti 11 585 Eur neturtinės žalos atlyginimą, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos už 1 metus 3 mėnesius ir 23 dienas iki kreipimosi į teismą su ieškiniu dienos, t. y. nuo

32013-10-28 iki 2015-02-20, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo kreipimosi į teismą su ieškiniu iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad yra mirusiosios R. D. (toliau – pacientė) įpėdinė pagal įstatymą – duktė. Atsakovės gydytojai netinkamai atliko jiems pavestas pareigas, susijusias su pacientės gydymu bei medicininės pagalbos suteikimu laiku, dėl to pacientę ištiko staigi mirtis. Atsakovės medicinos specialistai nustatė ligonei neteisingą diagnozę – ( - ), nors pagal žodinius pacientės paaiškinimus apie sunkią ( - ) ligą bei ( - ) tyrimo rezultatus gydytojai

4D. D. ir V. G. turėjo galimybę nustatyti tikslią ligos diagnozę – ( - ) – bei skirti tinkamą gydymą. Be to, atsakovės medicinos specialistai nesiemė jokių priemonių tam, kad nedelsiant pacientė greitosios medicinos pagalbos (toliau – GMP) autombiliu būtų išgabenta į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikas (toliau – VUL SK) toliau gydyti. Gydytoja D. D. neturėjo teisės išleisti iš ligoninės sunkiai sergančios pacientės, neskirti GMP automobilio sunkiam ligoniui transportuoti į aukštesnio lygio ligoninę. Nurodė ir tai, kad atsakovės specialistų neveikimas ir nepagrįstai uždelstas laikas turėjo tiesioginės įtakos tam, kad pacientė mirė nesulaukusi reikiamos medicininės pagalbos. Šis įvykis neigiamai paveikė ieškovę ir kitus mirusiosios šeimos narius, kurie labai išgyveno dėl savo artimo žmogaus netekties, nors turėjo realią viltį, jog medikai tinkamai suteiks pagalbą sergančiai pacientei. Bylos nagrinėjimo metu ieškovė, jos atstovas ieškinį palaikė. Nurodė, kad pacientei laiku nebuvo suteikta visa įmanoma pagalba. Pacientė buvo atidi ir rūpestinga.

5Atsakovė su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ieškovė kreipėsi į teismą praleidusi Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 24 str. 8 p. nurodytą 30 dienų terminą. Pažymėjo, kad sutinka vykdyti LR sveikatos apsaugos ministerijos Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos (toliau – PSPŽNK) 2015-01-15 sprendimą ir atlyginti ieškovei 200 Eur dydžio neturtinę žalą. Bylos nagrinėjimo metu atsakovės atstovai su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad pacientei laiku buvo suteikta visa įmanoma pagalba. Atsakovės gydytojų veiksmai neturėjo tiesioginės įtakos pacientės mirties priežasčiai.

6Trečiasis asmuo AAS „Gjensidige Baltic“ su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad nėra visų civilinės atsakomybės sąlygų. Bylos nagrinėjimo metu trečiojo asmens atstovas su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ieškovės prašomas priteisti žalos atlyginimas apima ir jos artimųjų (tėvo ir brolio) patirtą žalą. Tačiau ieškovės artimieji nedalyvavo privalomoje ikiteisminio ginčo sprendimo procedūroje, nagrinėjamoje byloje nepareiškė reikalavimų atsakovei, todėl ieškovės prašoma suma turi būti dalijama iš trijų. Pacientė pati buvo nepakankamai rūpestinga ir atidi. Atsakovės gydytojai neatliko jokių neteisėtų veiksmų.

7Bylos nagrinėjimo metu trečiasis asmuo gydytojas chirurgas V. G. su ieškiniu nesutiko, palaikė atsakovės poziciją. Nurodė, kad pacientė GMP mašina 2013-10-27 19.40 val. buvo atvežta į atsakovės Priėmimo – skubios pagalbos skyrių dėl skausmų pilve (diagnozė ( - )). Tuo metu gydytojas budėjo Chirurgijos skyriuje, todėl buvo pakviestas konsultuoti. Apžiūrėjo pacientę (pjūvis, geltonumas), suprato ligos eigą. Ūmios chirurginės patologijos nebuvo (chirurginio įsikišimo nereikėjo). Pacientės būklė buvo stabili (tai patvirtina ir objektyvūs duomenys – kraujo spaudimas). Nustatė preliminarią diagnozę (sindromą) – ( - ). Pacientė toliau gydyti buvo pasiųsta pas Priėmimo – skubios pagalbos skyriaus budinčią gydytoją (gydytoją – terapeutę D. D.).

8Bylos nagrinėjimo metu trečiasis asmuo gydytoja D. D. su ieškiniu nesutiko, palaikė atsakovės poziciją. Nurodė, kad pacientė atvyko skųsdamasi pilvo skausmu, viduriavimu. Todėl visų pirma buvo apžiūrėta budinčio gydytojo chirurgo, buvo diagnozuotas ( - ). Pacientė toliau gydyti ir konsultuoti buvo perduota jai (terepeutei). Įvertinus pacientės būklę ir iš pacientės gautą informaciją apie jos sveikatą, LPS skubos tvarka pakartotinai atlikti ( - ) tyrimai, išryškėjus ( - ) nepakankamumui, įvertinus tai, kad VUL SK pacientei 2012 m. rugsėjį buvo atlikta ( - ) operacija, pacientei ir ją atlydėjusiai marčiai (A. V.) paaiškintas situacijos sudėtingumas ir nurodyta, kad pacientė skubiai turi vykti į VUL SK stacionariam gydymui. Esant stabilioms pacientės gyvybės funkcijoms (transportabiliai būsenai), aptarus su lydinčia artimąja, jog pacientė su artimųjų pagalba skubiai bus gabenama į VUL SK, duotas siuntimas stacionariam gydymui.

9Ieškinys atmestinas.

10Faktinės aplinkybės

11Iš rašytinės bylos medžiagos nustatyta, kad pacientei 2011 m. liepą diagnozuota pirmą kartą (medicininiai duomenys neskelbtini). Nuo 2013-10-07 pacientės būklė pradėjo blogėti, progresavo bendras silpnumas. 2013-10-27, apie 19.40 val., GMP mašina pacientė buvo atvežta į atsakovės Priėmimo – skubios pagalbos skyrių su diagnoze ( - ). Pirmas pacientę apžiūrėjo gydytojas chirurgas V. G.. Išvada buvo – ( - ) ir pacientė toliau gydyti nusiųsta Priėmimo – skubios pagalbos skyriaus budinčiai gydytojai (gydytojai – terapeutei) D. D.. Pacientei buvo taikyta ambulatorinė paslauga, taikyta infuzoterapija, sulaukus kraujo, šlapimo tyrimo atsakymo, buvo įvertinti pakitimai ir pacientė skubiai nusiųsta į trečio lygio stacionarą. Artimieji pacientę iš atsakovės Priėmimo – skubios pagalbos skyriaus 22.00 val. pasiėmė. Į VUL SK pacientę vežė ieškovės draugė (kaimynė) D. M., iš gyvenamosios vietos išvyko 2015-10-28 apie 00.30 val.. Ties Panevėžiu pacienetės sveikatos būklė pablogėjo (pasidarė silpna, labai skaudėjo pilvą), buvo iškvietsas GMP automobilis. VšĮ Panevėžio m. greitosios pagalbos stotyje 2013-10-28 2.28 val. užregistruotas iškvietimas. Pacientė buvo paimta iš gatvės (nuo „Babilono“) ir atvežta į Panevėžio ligoninę, 2013-10-28 2.55 val. atvyko į VšĮ Respublikinę Panevėžio ligoninę. 2013-10-28 8.30 val. reanimobiliu transportuota į VUL SK. Į VUL SK atvyko 2013-10-28 10.23 val. ir buvo paguldyta į 1-ąjį reanimacijos ir intensyvios terapijos skyrių. 2013-10-28 12.40 val. konstatuota fiziologinė mirtis.

12Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklos tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Pacientų teisių priežiūros skyriaus 2014-05-05 ataskaitos Nr. T3-50/2014 pagrindu 2014-05-15 priėmusi įsakymą „Dėl pacientei R. D. teiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugos kokybės“ Nr. TI-633 nustatė, kad 2013-10-27 pacientei R. D. VšĮ ( - ) ligoninėje asmens sveikatos priežiūros paslaugos buvo teiktos pažeidžiant teisės aktų reikalavimus bei pacientės R. D. teisę į kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Įspėjo VšĮ ( - ) ligoninę dėl teisės aktų pažeidimų.

13LR sveikatos apsaugos ministerijos Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija 2015-01-15 sprendimu Nr. 56-2 nusprendė, kad žala, teikiant skundžiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacientei R. D. VšĮ ( - ) ligoninėje, buvo padaryta. Pareiškėjos prašymą atlyginti neturtinę žalą tenkino iš dalies ir įpareigojo VšĮ ( - ) ligoninę atlyginti pareiškėjai 200 Eur dydžio neturtinę žalą.

14Dėl ieškinio senaties

15Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 24 str. 8 p. nustatyta, kad pacientas ar kiti asmenys, turintys teisę į šio įstatymo 1 dalyje nurodytos žalos atlyginimą, ir (ar) sveikatos priežiūros įstaiga, nesutikdami su Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sprendimu, per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos, o sprendimo priėmimo metu nedalyvavę asmenys – per 30 dienų nuo tos dienos, kai jie sužinojo apie sprendimą, turi teisę Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl ginčo tarp sveikatos priežiūros įstaigos ir pareiškimą pateikusio asmens nagrinėjimo iš esmės.

16Pagal LR CK 1.130 str. 3 d. ieškinio senaties terminą nutraukia ieškinio pareiškimas, todėl ieškinio senaties terminas prasideda iš naujo nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, jeigu iš ginčo teisinio santykio galima pareikšti tapatų ieškinį. Iki senaties termino nutraukimo praėjęs laikas į naują terminą nesįkaičiuojamas.

17Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija (toliau – PSPŽNK) dėl ieškovės pareiškimo sprendimą priėmė 2015-01-15. Svarstant pareiškimą komisijoje ieškovė ar jos astsovas nedalyvavo. PSPŽNK sprendimą ieškovės atstovas gavo 2015-01-22. Ieškinys dėl neturtinės žalos atlyginimo 2015-02-23 (pirmadienį) per EPP buvo pateiktas Klaipėdos miesto apylinkės teismui, nepraleidus anksčiau aptarto 30 dienų termino kreiptis į teismą dėl ginčo tarp sveikatos priežiūros įstaigos ir pareiškimą pateikusios asmens nagrinėjimo iš esmės. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-03-06 nutartimi atsisakė priimti ieškinį kaip neteismingą. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ nustatyta, kad minėta nutartis ieškovės atstovui per EPP sistemą buvo išsiųsta 2015-03-09. Įteikta 2015-03-10 (LR CPK 175¹ str. 10 d.). Nutartis įsiteisėjo 2015-03-18. Ieškinys Klaipėdos apygardos teismui per EPP sistemą pateiktas 2015-03-16.

18Esant anksčiau nurodytoms faktinėms aplinkybėms ir teisiniam reglamentavimui, teismas konstatuoja, kad atsakovės argumentai, jog ieškovė kreipėsi į teismą praleidusi Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 24 str. 8 p. nurodytą 30 dienų terminą, yra nepagrįsti. Ieškinio senaties terminas nėra praleistas.

19Dėl bylos nagrinėjimo ribų

20Bylos nagrinėjimo metu ieškovės atstovas patvirtino, kad nagrinėjamoje byloje reikalavimų ( - ) pirminės sveikatos priežiūros įstaigai, kitoms gydymo įstaigoms nereiškia. Todėl teismas nagrinėja bylą neperžengdamas pareikštų reikalavimų ribų.

21Dėl ieškovės brolio ir tėvo įtraukimo į bylą

22Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad ieškovė turi brolį A. D. ir tėvą V. D.. Ieškovė pateikė teismui jų 2015-09-24 rašytinius pareiškimus, adresuotus teismui, kuriuose nurodyta, jog pritaria sesers (dukters) A. D. iškeltam ieškiniui VšĮ ( - ) ligoninei dėl mamos (ir sutuoktinės) R. D. mirties neturtinei žalai atlyginti. Paveda bylą vesti seseriai (ir dukrai) A. D.. Atskirų pretenzijų VšĮ ( - ) ligoninei neturi. Ieškovė, jos atstovas nurodė, kad jie nepageidauja būti įtraukti į bylą nei ieškovais, nei trečiaisiais asmenimis, nenori dalyvauti procese. Trečiojo asmens AAS „Gjensidige Baltic“ atstovas bylos nagrinėjimo metu kėlė klausimą dėl šių asmenų įtraukimo, galiausiai šį klausimą paliko spręsti teismo nuožiūra. Esant nurodytoms aplinkybėms, įvertinęs faktines bylos aplinkybes ir tai, kad ieškovės brolis ir tėvas nedalyvavo privalomoje ikiteisminio ginčo sprendimo procedūroje, nagrinėjamoje byloje nepareiškė savarankiškų reikalavimų atsakovei, teismas konstatuoja, kad nagrinėjama byla neturi įtakos jų teisėms ir pareigoms, todėl nėra pagrindo jų įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis.

23Dėl ieškinio pagrįstumo

24Kasacinės instancijos teismas yra išaiškinęs, kad konkrečių gydytojų veiksmų (neveikimo) atitikties sąžiningo, protingo ir atidaus profesionalo veiksmų standartui klausimas reikalauja specialių žinių, todėl tik patys konkrečios specifinės srities specialistai gali įvertinti, ar konkrečioje situacijoje buvo elgtasi adekvačiai pagal visas diagnostikos ir gydymo galimybes. <...> Tačiau ekspertų išvados, atliktos tos srities gydytojų specialistų, neatleidžia teismo nuo pareigos gydytojų veiksmų teisėtumą analizuoti teisiškai, vertinti visus byloje esančius reikšmingus įrodymus – esperto išvadą, šalių paaiškinimus, medicininių tyrimų ir jų analizės paciento medicininiuose dokumetuose duomenis, ir iš šių įrodymų visumos spręsti dėl gydytojų veiksmų teisėtumo, įrodymus vertinti įstatymo nustatyta tvarka (CPK185, 218 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-06-26 nutartis 3K-3-337/2013).

25Ieškovė nurodė, kad atsakovės medicinos specialistai nustatė ligonei neteisingą dignozę – ( - ), nors pagal žodinius pacientės paaiškinimus apie sunkią ( - ) ligą bei ( - ) tyrimo rezultatus gydytojai D. D. ir V. G. turėjo galimybę nustatyti tikslią ligos diagnozę – ( - ) – bei skirti tinkamą gydymą. Ieškovė iš esmės šiuos savo argumentus grindė tuo, kad Panevėžio ligoninės bei VUL SK specialistai pagal turimą informaciją bei išorinius požymius konstatavo pacienetei ( - ). Minėtus argumentus ieškovė grindė ir Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklos tarnybos prie Sveikatos apsaugos minsiterijos Pacientų teisių priežiūros skyriaus 2014-05-05 ataskaita Nr. T3-50/2014 (toliau VASPVT ataskaita).

26Įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, t. y. faktines bylos aplinkybes, šalių paaiškinimus, pacientės medicininius dokumentus, VASPVT ataskaitą, PSPŽNK sprendimą, teismas konstatuoja, kad pacientei 2013-10-27 ligoninėje buvo atlikti visi tyrimai, tinkamai nustatyta diagnozė, skirtas gydymas buvo adekvatus pacientės sveikatos būklei, diagnostinių ir gydymo klaidų teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas nebuvo padaryta.

27VASPVT ataskaitos 8 punkte nurodytos aplinkybės, kad 2013-10-27 Priėmimo – skubios pagalbos skyriuje pacientę dėl pilvo skausmo konsultavęs gydytojas chirurgas V. G. nenustatė teisingos diagnozės (( - )), neteikė rekomendacijų dėl tolesnio pacientės tyrimo ir gydymo, pažeidė išvardytus teisės aktus, nėra pakankamos daryti priešingą išvadą. Medicinos specialistas konsultantas A. G. (toliau – konsultantas), išnagrinėjęs klinikinį atvejį ir raštu atsakęs į VASPVT pateiktus klausimus, paaiškino, kad gydytojas pacientės būklę vertino kaip chirurgas, nenustatęs ūmios chirurginės patalogijos, reikalaujančios chirurginio gydymo, gydytojas pacientę pasiuntė pas gydytoją terapeutą konsultuoti, todėl rekomendacijų dėl tolesnio pacientės tyrimo ir gydymo neteikė. Tai atliko gydytoja D. D.. Pažymėtina ir tai, kad konsultantas nurodė, kad 2013-10-27 ( - ) ligoninės Priėmimo skubios pagalbos skyriuje pacientė buvo ištirta tinkamai, buvo konsultuota gydytojų specialistų, teisingai nustatyta diagnozė, buvo laiku ir kokybiškai gydyta.

28Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, jog ieškovės argumentai, kad atsakovės medicinos specialistai nustatė ligonei neteisingą diagnozę bei skyrė netinkamą gydymą, yra nepagrįsti.

29Ieškovė nurodė ir tai, kad atsakovės medicinos specialistai nesiemė jokių priemonių tam, kad nedelsiant pacientė GMP autombiliu būtų išgabenta į VUL SK toliau gydyti. Gydytoja

30D. D. neturėjo teisės išleisti iš ligoninės sunkiai sergančios pacientės, neskirti GMP automobilio sunkiam ligoniui transportuoti į aukštesnio lygio ligoninę. Šiuos argumentus ieškovė grindė tiek VASPVT ataskaita, tiek ir PSPŽNK sprendimu.

31Konsultantas nurodė, kad pacientė į aukštesnio lygio paslaugas teikiančią asmens priežiūros įstaigą turėjo būti transportuojama medicininiu transportu su pacientę lydinčiu medicinos personalu, t. y. ( - ) ligoninės ar Greitosios medicinos pagalbos transportu. Nesant galimybės to atlikti, pacientę buvo tikslinga hospitalizuoti į VšĮ ( - ) ligoninę.

32VASPVT ataskaitos 7 p. nurodyta, kad 2013-10-27 gydytoja D. D. neorganizavo pacientės pervežimo iš VšĮ ( - ) ligoninės Priėmimo – skubios pagalbos skyriaus į aukštesnio lygio paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą VUL SK VšĮ ( - ) ligoninės ar Greitosios medicinos pagalbos transportu su pacientę lydinčiu medicinos personalu, tuo pažeidė: 7.1 p. VšĮ ( - ) ligoninės direktoriaus 2012-01-18 įsakymo Nr. VI-6 „Dėl pacientų pervežimo į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas“ 3 d. – galutinį sprendimą dėl ligonio transportavimo skubotumo, transportavimo formos pasirinkimo, suderinimo su kita asmens sveikatos gydymo įstaiga priima to skyriaus gydytojas, iš kurio vežamas ligonis; 7.2 p. VšĮ ( - ) ligoninės direktoriaus 2011-03-29 įsakymu Nr. VI-69 patvirtintų VšĮ ( - ) ligoninės Priėmimo – skubios pagalbos skyriaus Vidaus darbo tvarkos taisyklių 9 p. – jei VšĮ ( - ) ligoninė neteikia paslaugų, kurios būtinos pacientui, Priėmimo – skubios pagalbos skyriaus gydytojas, suderinęs telefonu ar kitomis ryšio priemonėmis, organizuoja paciento gabenimą į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Už paciento būklės ir transportabilumo įvertinimą atsako Priėmimo – skubios pagalbos skyriaus gydytojas.

33PSPŽNK sprendimo IV dalyje (įvertinusi visą turimą informaciją ir komisiją konsultavusių specialistų išvadas) konstatavo, kad atsakovė turėjo organizuoti skubų pacientės pervežimą GMP automobiliu į VUL SK. Nurodė, kad 2013-10-27 budėję gydytojai žinojo, kad pacientei prieš metus buvo atlikta (medicininiai duomenys neskelbtini), pacientės būklė keletą dienų blogėjo, atsirado (medicininiai duomenys neskelbtini), atlikus tyrimus buvo konstatuotas ( - ). Todėl net ir stabilizavus pacientės sveikatos būklę ligoninė turėjo pareigą organizuoti skubų pacientės pervežimą specialiu transportu, t. y. GMP automobiliu, į VU SK arba aiškiai ir suprantamai, pasirašytinai išaiškinti pacientei ir jos artimiesiems apie pacientės sveikatos būklę ir galimas rizikas išrašant iš ligoninės tokios būklės, kokios buvo pacientė.

34Įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, t. y. faktines bylos aplinkybes, šalių paaiškinimus, pacientės medicininius dokumentus, VASPVT ataskaitą, PSPŽNK sprendimą, kitą rašytinę bylos medžiagą, teismas konstatuoja, kad byloje nėra duomenų, kad VšĮ ( - ) ligoninės direktoriaus 2012-01-18 įsakymas Nr. VI-6 „Dėl pacientų pervežimo į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas“ (jo I. 4.1 p. – Esant stabiliai paciento būklei, užtikrinus jo transportavimą ir sutikus ligonį lydintiems asmenims dėl ligonio transportavimo skubotumo, pacientai gali būti vežami į kitą gydymo įstaigą nuosavu transportu), prieštarautų kitiems teisės aktams ir juo vadovautis nebūtų galima. Tokia apinkybė nėra nustatatyta nei VASPVT ataskaitoje, nei PSPŽNK sprendime. Byloje nėra duomenų, paneigiančių atsakovės atstovų, taip pat gydytojos

35D. D. paaiškinimus, jog pacientės būklė 2013-10-27 22.00 val. (pasiimant pacientę artimiesiems iš ligoninės) buvo stabili, pacientė buvo transportabili. Byloje nėra duomenų, kad pacientės artimieji (ją atlydėjusi A. V. telefonu bendravo su ieškove, kai pacientė buvo ligoninėje, ir nuolat teikė informaciją ieškovei apie įvykių eigą) būtų nurodę, jog neturi galimybės nuosavu transportu vykti į VUL SK ar išsakę nesutikimą vykti nuosavu transportu Į VU SK. Juolab kad ir 2013-10-28, apie 00.30 val. (po 2,5 val.), nuosavu transportu (vežė ieškovės draugė ir kaimynė D. M.) išvyko į VUL SK. Vadinasi, gydytoja D. D. turėjo pasirinkimo galimybę, t. y. siūlyti pacientės artimiesiems dėl pacientės transportavimo skubotumo į VUL SK vykti nuosavu transportu. Todėl yra pagrindas konstatuoti, kad nagrinėjamu atveju pacientės transportavimas į VUL SK GMP automobiliu nebuvo vienintelis teisingas sprendimas.

36Tačiau liudytoja A. V. nurodė, kad nesuprato pacientės sveikatos būklės rimtumo, galimų rizikų ir būtinumo nedelsiant (skubos tvarka) vykti į VUL SK. Suprato, kad vykti reikia artimiausiomis dienomis. Byloje nėra duomenų, jog gydytoja D. D. aiškiai ir suprantamai, pasirašytinai išaiškino pacientei ir jos artimiesiems apie pacientės sveikatos būklę ir galimas rizikas išrašant iš ligoninės tokios būklės, kokios buvo pacientė. Kasacinės instancijos teismas yra išaiaškinęs, kad gydytojo veiksmai vertinami ne pagal protingo ir atidaus žmogaus, bet pagal protingo ir atidaus profesionalo elgesio standartą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo

372013-06-26 nutartis 3K-3-337/2013). Todėl vien tik gydytojos D. D. paaiškinimai, kad pacientei ir ją atlydėjusiam asmeniui buvo paaiškintas situacijos sudėtingumas ir nurodyta, kad pacientė skubos tvarka turi vykti į VUL SK stacionariam gydymui, nėra pakankami konstatuoti, jog gydytojos veiksmai esamoje situacijoje atitiko protingo ir atidaus profesionalo elgesio standartą.

38Esant nurodytoms aplinkybėms teismas sutinka su PSPŽNK išvada, kad žala, teikiant skundžiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacientei R. D. VšĮ ( - ) ligoninėje, buvo padaryta, tačiau atsakovės suteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos (gydytojų padaryti norminių aktų pažeidimai) mirties priežasčiai, ligos eigai tiesioginės įtakos neturėjo.

39Kasacinės instancijos teismas yra išaiškinęs, kad asmuo, pareiškęs sveikatos priežiūros įstaigai ieškinį dėl jos darbuotojų kaltais veiksmais teikiant sveikatos priežiūros paslaugas padarytos žalos atlyginimo, turi įrodyti neteisėtus veiksmus, žalos faktą ir dydį bei priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir padarytos žalos (CK 6.246, 6.247, 6.249 str.). Žalą padariusio asmens kaltė preziumuojama, taigi tik tais atvejais, kai kaltės prezumpcija yra paneigiama, ieškovas turi įrodyti ir žalą padariusio asmens kaltę (CK 6.248 str. 1 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo

402013-06-26 nutartis 3K-3-337/2013).

41LR CK 6.250 str. 1 d. nustatyta, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais.

42Ieškovė ieškinyje nurodė, kad sužinojusi apie mamos mirtį patyrė šoką, buvo sutrikusi, ją kamavo nežinia ir bejėgiškumas, t. y. patyrė stiprius dvasinius išgyvenimus. Nurodė, kad šie padariniai jaučiami ir ieškinio pateikimo metu, nes ieškovę su mama siejo stiprus dvasinis ryšys, tarpusavio supratimas ir palaikymas. Nurodė, kad jos patirti neturtinės žalos padariniai nėra laikini, todėl žala turi būti didinama. Ieškovė nurodė ir tai, kad PSPŽNK įpareigojo atsakovę atlyginti ieškovei 200 Eur neturtinę žalą. Anot ieškovės, tokio dydžio žalos atlyginimas yra aiškiai per mažas, neatitinka teismų praktikos, formuojamos tokio pobūdžio bylose, nes žala buvo padaryta žmogaus gyvybei. Bylos nagrinėjimo metu ieškovė palaikė ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir nurodė, kad mamai nebuvo suteikta visa įmanoma pagalba. Nesuprato, kad mama skubiai turi vykti į VUL SK, mama iki sekmadienio vakaro nesiskundė, kad jaučiasi blogai. Mašinoje sunku buvo sėdėti, su GMP būtų lengviau, galbūt greičiau mama būtų nuvykusi VUL SK, medikų priežiūra važiuojant galbūt būtų padėjusi mamai.

43Įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, t. y. faktines bylos aplinkybes, šalių paaiškinimus, pacientės medicininius dokumentus, VASPVT ataskaitą, PSPŽNK sprendimą, kitą rašytinę bylos medžiagą, taip pat įvertinęs tai, kad ieškovė turi įrodyti žalos dydį bei priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir padarytos žalos, atsižvelgęs į anksčiau sprendime teismo padarytas išvadas (atsakovės suteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos mirties priežasčiai, ligos eigai tiesioginės įtakos neturėjo), vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, teismas konstatuoja, kad ieškovė neįrodė, jog PSPŽNK sprendimu nustatytas 200 Eur neturtinės žalos dydis yra nepakankamas (per mažas) jos patirtai neturtinei žalai, kilusiai dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pacientei R. D. VšĮ ( - ) ligoninėje, kompensuoti.

44Dėl kitų byloje dalyvaujančių asmenų argumentų, susijusių su ieškinio pagrįstumu, teismas nepasisako, nes jie nepaneigia ir nepatvirtina anksčiau sprendime teismo padarytų išvadų, t. y. teisiškai nereikšmingi.

45Dėl procesinių palūkanų

46Ieškovės reikalavimai dėl procesinių palūkanų priteisimo yra išvestiniai iš ieškovės pagrindinio reikalavimo dėl neturtinės žalos atlyginimo priteisimo. Atmetus pagrindinį ieškovės reikalavimą, atmestini ir išvestiniai ieškovės reikalavimai.

47Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, ieškinys kaip nepagrįstas atmestinas.

48Dėl bylinėjimosi išlaidų

49Rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovė turėjo 1 100 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Ieškinį atmetus, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos.

50Duomenų apie kitų byloje dalyvaujančių asmenų turėtas bylinėjimosi išlaidas nėra, todėl jų atlyginimo klausimas nespręstinas.

51Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263–270 str., teismas

Nutarė

52ieškinį atmesti.

53Sprendimui įsiteisėjus, grąžinti šiuos originalius dokumentus, pateiktus teismui:

  1. VšĮ ( - ) pirminės sveikatos priežiūros centrui – R. D. asmens sveikatos istoriją ir 2013-10-23 siuntimą į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministreijos (yra suformuoto priedo prie bylos e2-1097-777/2015 gale esančiame voke).
  2. VšĮ ( - ) ligoninei – asmens ambulatorinę gydymo apskaitos kortelę, pateiktą 2015-07-14 teismo posėdžio metu (yra suformuoto priedo prie bylos

    54e2-1097-777/2015 gale esančiame voke).

  3. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikoms – R. D. gydymo stacionare istorijas Nr. 12-10360, Nr. 12-28301, Nr. 12-33054 ir Nr. 13-34668.

55Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolanta... 2. ieškovė 2015-03-16 kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu... 3. 2013-10-28 iki 2015-02-20, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos... 4. D. D. ir V. G. turėjo galimybę nustatyti tikslią ligos diagnozę – ( - )... 5. Atsakovė su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ieškovė kreipėsi į teismą... 6. Trečiasis asmuo AAS „Gjensidige Baltic“ su ieškiniu nesutiko. Nurodė,... 7. Bylos nagrinėjimo metu trečiasis asmuo gydytojas chirurgas V. G. su ieškiniu... 8. Bylos nagrinėjimo metu trečiasis asmuo gydytoja D. D. su ieškiniu nesutiko,... 9. Ieškinys atmestinas.... 10. Faktinės aplinkybės... 11. Iš rašytinės bylos medžiagos nustatyta, kad pacientei 2011 m. liepą... 12. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklos tarnyba prie Sveikatos... 13. LR sveikatos apsaugos ministerijos Pacientų sveikatai padarytos žalos... 14. Dėl ieškinio senaties... 15. Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 24 str. 8 p.... 16. Pagal LR CK 1.130 str. 3 d. ieškinio senaties terminą nutraukia ieškinio... 17. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Pacientų sveikatai... 18. Esant anksčiau nurodytoms faktinėms aplinkybėms ir teisiniam... 19. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 20. Bylos nagrinėjimo metu ieškovės atstovas patvirtino, kad nagrinėjamoje... 21. Dėl ieškovės brolio ir tėvo įtraukimo į bylą... 22. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad ieškovė turi brolį A. D. ir tėvą V.... 23. Dėl ieškinio pagrįstumo... 24. Kasacinės instancijos teismas yra išaiškinęs, kad konkrečių gydytojų... 25. Ieškovė nurodė, kad atsakovės medicinos specialistai nustatė ligonei... 26. Įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, t. y. faktines bylos... 27. VASPVT ataskaitos 8 punkte nurodytos aplinkybės, kad 2013-10-27 Priėmimo –... 28. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, jog ieškovės... 29. Ieškovė nurodė ir tai, kad atsakovės medicinos specialistai nesiemė jokių... 30. D. D. neturėjo teisės išleisti iš ligoninės sunkiai sergančios... 31. Konsultantas nurodė, kad pacientė į aukštesnio lygio paslaugas teikiančią... 32. VASPVT ataskaitos 7 p. nurodyta, kad 2013-10-27 gydytoja D. D. neorganizavo... 33. PSPŽNK sprendimo IV dalyje (įvertinusi visą turimą informaciją ir... 34. Įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, t. y. faktines bylos... 35. D. D. paaiškinimus, jog pacientės būklė 2013-10-27 22.00 val. (pasiimant... 36. Tačiau liudytoja A. V. nurodė, kad nesuprato pacientės sveikatos būklės... 37. 2013-06-26 nutartis 3K-3-337/2013). Todėl vien tik gydytojos D. D.... 38. Esant nurodytoms aplinkybėms teismas sutinka su PSPŽNK išvada, kad žala,... 39. Kasacinės instancijos teismas yra išaiškinęs, kad asmuo, pareiškęs... 40. 2013-06-26 nutartis 3K-3-337/2013).... 41. LR CK 6.250 str. 1 d. nustatyta, kad neturtinė žala yra asmens fizinis... 42. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad sužinojusi apie mamos mirtį patyrė šoką,... 43. Įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, t. y. faktines bylos... 44. Dėl kitų byloje dalyvaujančių asmenų argumentų, susijusių su ieškinio... 45. Dėl procesinių palūkanų... 46. Ieškovės reikalavimai dėl procesinių palūkanų priteisimo yra išvestiniai... 47. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, ieškinys kaip nepagrįstas atmestinas.... 48. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 49. Rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovė turėjo 1 100 Eur išlaidų... 50. Duomenų apie kitų byloje dalyvaujančių asmenų turėtas bylinėjimosi... 51. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263–270... 52. ieškinį atmesti.... 53. Sprendimui įsiteisėjus, grąžinti šiuos originalius dokumentus, pateiktus... 54. e2-1097-777/2015 gale esančiame voke).
  • VšĮ Vilniaus universiteto... 55. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...