Byla 1-64-517/2016

1sekretoriaujant K. Stamulienei,

2dalyvaujant prokurorui D. Krogertui,

3gynėjoms D. Dudėnienei ir V. Bradulskienei,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

5T. B., a/k ( - ), gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, turintis vidurinį išsilavinimą, nevedęs, ne karo prievolininkas, iki būdamas suimtas buvęs registruotas darbo biržoje kaip asmuo, ieškantis darbo, iki būdamas suimtas gyvenęs adresu: ( - ), teistas: 1) 1998m. birželio 23d. Ukmergės raj. apyl. teismo pagal LR BK 16 str. 2d. 271 str. 2d.(LR BK, galiojusio iki 2003m. gegužės 01d., redakcija)-2m l/a, LR BK 471 str.(pagal iki 1995m. sausio 01d. galiojusį LR BK su pakeitimais ir papildymais) bausmės vykdymą atidedant vienerių metų ir šešių mėnesių laikotarpiui, teistumas išnykęs; 2) 2001m. balandžio 26d. Vilniaus m. 3-ios apyl. teismo pagal LR BK 16 str. 2d. 271 str. 2d., 271 str. 2d., 3271 str.(LR BK, galiojusio iki 2003m. gegužės 01d., redakcija)-2m l/a, LR BK 471 str.(pagal iki 1995m. sausio 01d. galiojusį LR BK su pakeitimais ir papildymais) bausmės vykdymą atidedant dviejų metų laikotarpiui, teistumas išnykęs; 3) 2004m. balandžio 19d. Ukmergės raj. apyl. teismo pagal LR BK 182 str. 1d., 182 str. 3d., 253 str. 1d.-1m l/a, LR BK 75 str. pagrindu bausmės vykdymą atidedant dviejų metų laikotarpiui, teistumas neišnykęs; 4) 2005m. sausio 20d. Ukmergės raj. apyl. teismo pagal LR BK 178 str. 1d., pritaikius LR BK 64 str. 1 ir 3d.d.,-1m. ir 2 mėn. l/a, LR BK 75 str. pagrindu bausmės vykdymą atidedant trejų metų laikotarpiui, 2007m. rugsėjo 25d. Ukmergės raj. apyl. teismo nutartimi bausmės vykdymo atidėjimas panaikintas ir pasiųstas atlikti nuosprendžiu paskirtą 1m. ir 2 mėn. laisvės atėmimo baumę, 2008m. rugpjūčio 13d. paleistas pagal Kaišiadorių raj. apyl. teismo 2008m. rugpjūčio 04d. nutartį, pritaikius LR BVK 157 str, lygtinai 4 mėn. ir 1d. l/a, teistumas neišnykęs; 5) 2010m. kovo 22d. Vilniaus m. 1-os apyl. teismo pagal LR BK 22 str. 1d. 178 str. 2d.-areštu 30(trisdešimčiai) parų, teistumas neišnykęs; 6) 2011m. kovo 15d. Ukmergės raj. apyl. teismo pagal LR BK 178 str. 4d.-areštu 35(trisdešimt penkioms ) paroms, neturintis teistumo; 7) 2011m. birželio 17d. Ukmergės raj. apyl. teismo pagal LR BK 178 str. 2d.-7 mėn. l/a, teistumas neišnykęs; 8) 2012m. balandžio 02d. Ukmergės raj. apyl. teismo pagal LR BK 178 str. 1d., pritaikius LR BK 63 str. 9d.,-10 mėn. l/a, teistumas neišnykęs; 9) 2012m. rugsėjo 07d. Ukmergės raj. apyl. teismo pagal LR BK 259 str. 1d.(teismo baudžiamasis įsakymas)-areštu 70(septyniasdešimčiai) parų, paleistas 2012m. gruodžio 31d. iš Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos, atlikęs arešto bausmės laiką, teistumas neišnykęs,

6A. B., a/k ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, turintis 10 kl. išsilavinimą, nevedęs, ne karo prievolininkas, iki būdamas suimtas buvęs registruotas darbo biržoje kaip asmuo, ieškantis darbo, be pastovios gyvenamosios vietos, iki būdamas suimtas laikinai gyvenęs adresu: ( - ), teistas: 1) 2001m. spalio 16d. Ukmergės raj. apyl. teismo pagal LR BK 271 str. 2d.(LR BK, galiojusio iki 2003m. gegužės 01d., redakcija)-1m. ir 6 mėn. l/a, LR BK 471 str.(LR BK, galiojusio iki 2003m. gegužės 01d., redakcija) bausmės vykdymą atidedant dviejų metų laikotarpiui; 2) 2004m. lapkričio 04d. Ukmergės raj. apyl. teismo pagal LR BK 178 str. 1d. 180 str. 1d., pritaikius LR BK 63 str. 4d.,-1m l/a, LR BK 75 str. 1-3d.d. bausmės vykdymą atidedant dviejų metų ir šešių mėnesių laikotarpiui; 3) 2005m. gegužės 17d. Ukmergės raj. apyl. teismo pagal LR BK 178 str. 1d., pritaikius LR BK 64 str. 1-2d.d.,-1m. ir 6 mėn. l/a, LR BK 75 str. pagrindu bausmės vykdymą atidedant trejų metų laikotarpiui; 4) 2008m. sausio 14d. Ukmergės raj. apyl. teismo pagal LR BK 178 str. 4d., pritaikius LR BK 64 str. 3d.,-1m. 6 mėn. 10d. l/a; 5) 2008m. rugsėjo 23d. Ukmergės raj. apyl. teismo pagal LR BK 178 str. 1d., perkvalifikuojant iš LR BK 178 str. 2d., pritaikius LR BK 63 str. 4 ir 9d.d.,-1m. 11 mėn. ir 10d. l/a, 2009m. birželio 10d. lygtinai paleistas pagal 2009m. birželio 01d. Kaišiadorių raj. apyl. teismo nutartį, pritaikius LR BVK 157 str, 6 mėn. ir 21d. iš Pravieniškių 1-ųjų pataisos namų, 2009m. gruodžio 21d. Ukmergės raj. apyl. teismo nutartimi lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigos panaikintas ir pasiųstas atlikti likusią neatliktos bausmės dalį-6 mėn. ir 21d. l/a; 6) 2010m. balandžio 29d. Ukmergės raj. apyl. teismo pagal LR BK 178 str. 2d., 180 str. 1d., 259 str. 2d., pritaikius LR BK 64 str. 1 ir 3d.d.,-3m. ir 5d. l/a; 7) 2013m. gegužės 28d. Ukmergės raj. apyl. teismo pagal LR BK 178 str. 4d.-areštu 25(dvidešimt penkioms) paroms; 8) 2013m. spalio 16d. Ukmergės raj. apyl. teismo pagal LR BK 178 str. 1d.-9 mėn. l/a, 2013m. gruodžio 19d. Ukmergės raj. apyl. teismo nutartimi, subendrinus bausmes pagal kelis neįvykdytus nuosprendžius LR BPK 347 str. nustatyta tvarka, galutinė bausmė nustatyta-1m. ir 10 mėn. l/a, 2015m. vasario 18d. Ukmergės raj. apyl. teismo nutartimi, perkvalifikavus bausmę pagal 2013m. spalio 16d. Ukmergės raj. apyl. teismo nuosprendį, taikant nuo 2015m. sausio 01d. įsigaliojusios naujos LR BK 190 str. redakcijos nuostatas, ir, pritaikius LR BK 63 str. 2d., 4d., 5d. 2p., 6 ir 9d.d., 65 str. 1d. 1p. papunkčio „ a “ nuostatas, nustatyta nauja galutinė subendrinta bausmė-1m. ir 6 mėn. l/a, septyni paskutiniai teistumai neišnykę,

7kaltinami pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 1d., ir

Nustatė

8Kaltinamieji T. B. ir A. B. kartu pagrobė svetimą turtą, o būtent:

92015m. gruodžio 08d., tarpe 1428-1429 val., dienos metu, kaltinamieji T. B. ir A. B., būdami iš anksto susitarę ir veikdami bendrininkų grupėje, turėdami tikslą pagrobti svetimą turtą, atėję į UAB „ PALINK “ priklausantį prekybos centrą „ IKI-440 “, esantį adresu: Vilniaus gt. Nr. 62, Ukmergės m., iš alkoholinių gėrimų skyriaus paėmė keturis butelius alkoholinių gėrimų: du po 0,7 l talpos butelius viskio „ Glenfiddich 15YO “, kurių bendra vertė yra 105,42 Eur.(vieno butelio vertė yra 52,71 Eur.), vieną 0,7 l talpos butelį konjako „ Cognac Marteli VSOP “, kurio vertė yra 55,- Eur., ir vieną 0,7 l talpos butelį konjako „ Cognac Courvoisier VSOP “, kurio vertė yra 51,99 Eur.(viso paėmė alkoholinių gėrimų bendrai 212,41 Eur. sumai), ir, nesusimokėję, praėjo pro kasas, tokiu būdu pagrobdami šiuos alkoholinius gėrimus, ko pasekoje UAB „ PALINK “ buvo padaryta 212,41 Eur. turtinė žala, po ko vienas iš kaltinamųjų A. B., tęsdamas savo nusikalstamus veiksmus, tą pačią dieną, po kelių minučių, t.y. tarpe 1432-1434 val., dienos metu, vienas pats vėl sugrįžęs į prekybos centrą, iš alkoholinių gėrimų skyriaus dar paėmė vieną 0,7 l talpos butelį viskio „ Balvenie Doublewood 12 YO “, kurio vertė yra 49,99 Eur., ir, nesusimokėjęs, vėl praėjo pro kasas, tokiu būdu pagrobdamas šį butelį viskio, ko pasekoje UAB „ PALINK “ dar buvo padaryta 49,99 Eur. turtinė žala.

10Kaltinamasis T. B. kaltu, padarius jam inkriminuojamą nusikaltimą, dalinai prisipažino ir parodė, kad tikslios datos neatsimena, įvykio dieną, po pietų, jis ėjo iš Veterinarijos gt., Ukmergės m., kur gyvena, link Užupio rajone, Vilniaus gatvėje esančio prekybos centro „ IKI “, nes tą dieną buvo pagiringas, todėl turėjo sumanymą iš parduotuvės pavogti išgerti. Jis iš anksto nebuvo nusprendęs vogti kokius nors konkrečius alkoholinius gėrimus. Prie prekybos centro atsitiktinai sutiko iš matymo pažįstamą A. B., su kuriuo tik pasisveikino, nežinodamas kokiu tikslu šis taip pat eina į prekybos centrą, nes su A. B. apie tai nesikalbėjo. Jie kartu užėjo į prekybos centrą, tačiau ne pro pagrindinį įėjimą, o iš kitos pusės, pro parduotuvėje įsikūrusios vaistinės „ Camelia “ patalpas, pro kurias į prekybos centrą jie užeidavo ir anksčiau. Jiems nuėjus į alkoholinių gėrimų skyrių, jis iš viršutinės lentynos paėmė du butelius konjako, gėrimų pavadinimų neatsimena, kurie buvo dėžutėse. Paimtus butelius užsikišo už striukės. A. B. taip pat buvo priėjęs prie lentynos, tačiau kokius alkoholinius gėrimus ir kiek butelių paėmė, jis nematė. Iš parduotuvės, pro kasas kartu su A. B. išėjo vienas paskui kitą. Išėjus iš prekybos centro, kartu su A. B. nuėjo link Antakalnio gatvės, perėjo per gatvę ir išsiskyrė, tačiau kur nuėjo A. B., jis nežino. Vogtus alkoholinius gėrimus išgėrė kartu su dviem iš matymo pažįstamais asmenimis garaže, esančiame netoli S. Dariaus ir S. Girėno g., Ukmergės m. Vogti kartu su A. B. nesitarė, o tai, kad susitiko prie prekybos centro, ir tai, kad abu vogė alkoholinius gėrimus, buvo tik sutapimas.

11Kaltinamasis A. B., patvirtindamas kito kaltinamojo T. B. duotus parodymus teisme apie alkoholinių gėrimų vagystės iš prekybos centro „ IKI “ aplinkybes, taip pat nurodė, jog vogti kartu su A. B. nesitarė, o tai, kad susitiko prie prekybos centro, ir tai, kad abu vogė alkoholinius gėrimus, buvo tik sutapimas. Be to, kaltinamasis A. B. papildomai nurodė, kad, dar einant pro kasas su paslėptais už striukės dviem buteliais dėžutėse vogtų alkoholiniaų gėrimų pirmo apsilankymo prekybos centre metu, jis jau buvo sugalvojęs dar kartą pasivogti alkoholinių gėrimų, ką iš karto ir padarė, sugrįžęs į parduotuvę praėjus vos kelioms minutėms po pirmos vagystės, kada, kaltinamojo A. B. žodžiais, po išsiskyrimo su T. B. Antakalnio gatvėje, savo išsineštus du butelius alkoholinių gėrimų jis paslėpė netoliese esančio vieno gyvenamojo namo kieme, prie tvoros. Antro apsilankymo prekybos centre metu jis iš alkoholinių gėrimų skyriaus, iš tos pačios viršutinės lentynos paėmė dar vieną butelį alkoholinio gėrimo, kuris irgi buvo dėžutėje, užsikišo už striukės ir, neapsimokėjęs, vėl praėjo pro kasas. Išėjęs iš parduotuvės, nuėjo pasiimti paslėptų butelių ir visus vogtus butelius nusinešė prie parduotuvės „ Pivonija “, kur pardavė nepažįstamiems asmenims.

12Nežiūrint į tai, kad abu kaltinamieji dalinai prisipažino padarę nusikaltimą, numatytą LR BK 178 str. 1d., jų kaltė yra pilnai įrodyta liudytojo V. B. parodymais, UAB „ PALINK “ priklausančio prekybos centro „ IKI-440 “ vadovės rašytu pareiškimu dėl alkoholinių gėrimų vagystės fakto(b.l. 7) ir priedais prie minėto pareiškimo, t.y. sudarytos komisijos prekių(nuostolių) nurašymo aktu dėl įvykdytos vagystės ir vaizdo medžiaga, įrašyta į 3 vnt. kompaktinių CD diskų(laikmenas)(b.l. 8, 11), įvykio vietos apžiūros protokolu(b.l. 14-15) ir fotolentelėmis prie minėto protokolo(b.l. 16), vaizdo medžiagos apie alkoholinių gėrimų vagystės faktą, įrašytos į kompaktinius CD diskus(laikmenas), apžiūros protokolais(b.l. 18-21, parodymų patikrinimo vietoje protokolais(b.l. 78, 161) ir fotolentelėmis prie minėtų protokolų(b.l. 79-81, 162-165) bei visa kita byloje esančia medžiaga.

13Liudytojas V. B. parodė, kad jis dirba prekybos centre „ IKI “ apsaugos darbuotojo pareigose. Tikslios datos neatsimena, savo darbo pamainos metu, per pietus su vadove K. V. praėjo pro alkoholinių gėrimų skyrių ir pastebėjo, kad lentynoje, kurioje buvo sudėti brangūs alkoholinia gėrimai, nėra dalies butelių. Iš pradžių buvo galvota, kad butelius nupirko, tačiau kad įsitikinti, jog alkoholiniai gėrimai nebuvo pavogti, jis pradėjo atsukinėti ir peržiūrinėti vaizdo stebėjimo kamerų įrašus. 2015m. gruodžio 08d. įraše jis pamatė, kaip dienos metu du vyriškiai įeina pro prekybos centre įsikūrusios vaistinės patalpų įėjimą ir eina tiesiai prie alkoholinių gėrimų skyriaus, kur iš viršutinės lentynos, kurioje yra sudėti brangūs alkoholiniai gėrimai, abu vyriškiai pasiima po du butelius alkoholio ir, paėję į šoną, užsikiša juos už striukių, po ko, neapsimokėję, išeina pro kasas. Po kelių minučių vienas iš apsivogusių vyriškių vėl sugrįžo į parduotuvę, kur alkoholinių gėrimų skyriuje, iš tos pačios lentynos pasiėmė dar vieną butelį alkoholio, jį užsikišo už striukės ir, vėl neapimokėjęs, išėjo pro kasas, o po to ir pro pagrindinį parduotuvės įėjimą. Kokie buteliai alkoholinių gėrimų buvo pagrobti, jis negali pasakyti.

14Iš UAB „ PALINK “ priklausančio prekybos centro „ IKI-440 “, esančio adresu: Vilniaus gt. Nr. 62, Ukmergės m., vadovės 2015m. gruodžio 10d. rašyto pareiškimo dėl alkoholinių gėrimų vagystės fakto matyti, kad, minėtą dieną peržiūrėjus vaizdo stebėjimo kamerų įrašus, buvo nustatyta, jog 2015m. gruodžio 08d., apie 1430 val., du vyriškos lyties asmenys iš prekybos centro alkoholinių gėrimų skyriaus, nuo lentynų pasiėmė alkoholinius gėrimus ir, už juos neapsimokėję, praeidami pro kasas, pasišalina iš prekybos centro(b.l. 5, 7). 2015m. gruodžio 10d. atlikus patikrinimą, sudaryta komisija surašė prekių(nuostolių) nurašymo aktą dėl nustatyto 8 vnt. alkoholinių gėrimų, tarp kurių buvo ir kaltinamųjų T. B. ir A. B. pagrobti penki buteliai alkoholio, t.y. du po 0,7 l talpos buteliai viskio „ Glenfiddich 15YO “, vienas 0,7 l talpos butelys konjako „ Cognac Marteli VSOP “, vienas 0,7 l talpos butelys konjako „ Cognac Courvoisier VSOP “ ir vienas 0,7 l talpos butelys viskio „ Balvenie Doublewood 12 YO “, kurių bendra vertė yra 262,40 Eur., trūkumo(b.l. 6, 8).

15Iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad įvykio vieta yra UAB „ PALINK “ priklausantis prekybos centras „ IKI-440 “, esantis adresu: Vilniaus gt. Nr. 62, Ukmergės m. Apžiūrint alkoholinių gėrimų skyrių, nustatyta, kad lentynos, iš kurios buvo pavogti alkoholiniai gėrimai(viskis, konjakas, brendis), buvusios tuščios vietos šiuo metu yra užpildytos(b.l. 14-16).

16Iš UAB „ PALINK “ priklausančiame prekybos centre „ IKI-440 “ adresu: Vilniaus gt. Nr. 62, Ukmergės m. įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų įrašų, įrašytų į kompaktinius CD diskus(laikmenas), kuriuos pateikė prekybos centro administracija, apžiūros protokolo matyti, kaip 2015m. gruodžio 08d., 1428 val., du vyriškiai ateina į prekybos centro „ IKI “ alkoholinių gėrimų skyrių. Vienas jaunesnis vyriškis, apsiavęs šviesiais sportbačiais, vilkintis pilkos spalvos sportinėmis kelnėmis ir tamsios spalvos striuke bei mūvintis žieminę kepurę, iš viršutinės lentynos dešinės pusės paima du butelius alkoholinių gėrimų žalios spalvos, ritinio formos dėžutėse, pavadinimų nesimato, o antras vyresnis vyras, apsiavęs tamsios spalvos batais, vilkintis džinsinėmis kelnėmis ir tamsios spalvos striuke bei mūvintis tamsios spalvos žieminę kepurę, iš tos pačios viršutinės lentynos vidurio paima du butelius alkoholinių gėrimų tamsios spalvos stačiakampio formos dėžutėse su auksinės spalvos juosta šone, pavadinimų nesimato. Išeidami iš alkoholinių gėrimų skyriaus, abu vyriškiai gėrimus užsikiša už striukių. Toliau fiksuojamas vaizdas, kaip 1429 val. abu vyriškiai, neapsimokėję, su vogtais gėrimais praeina pro kasas. Stebint sekančius vaizdo įrašus, matyti, kad 1432 vai. jaunesnis vyriškis vėl sugrįžta į alkoholinių gėrimų skyrių, kur iš viršutinės lentynos vidurio vėl paima du butelius alkoholinių gėrimų tamsios spalvos stačiakampio formos dėžutėse, pavadinimų nesimato, po ko paeina į šoną ir vieną butelį užsikiša už striukės, o su kitu buteliu rankose, kurio pavadinimo nesimato, grįžta prie lentynos, padeda butelį į viršutinę lentyną ties viduriu, po to šį butelį vėl paima ir perkelia į kitą viršutinės lentynos vietą. Šis vyriškis toliau yra stebimas, kaip 1434 val., neapsimokėjęs, su vogtu buteliu alkoholio praeina pro kasas, kur išsitraukia mobilaus ryšio telefoną. Po kelių sekundžių šis vyriškis yra stebimas išeinantis iš prekybos centro, kur, paėjęs kelis metrus, pradeda bėgti nuo prekybos centro tolyn. Iš vaizdo medžiagos buvo atpažinti kaltinamieji T. B. ir A. B., kaip asmenys, iš prekybos centro pavogę alkoholinius gėrimus(b.l. 7, 11, 18-21).

17Parodymų patikrinimo vietoje metu abu kaltinamieji T. B. ir A. B. parodė prekybos centrą „ IKI-440 “, esantį adresu: Vilniaus gt. Nr. 62, Ukmergės m., ir įėjimo į jame įsikūrusios vaistinės ,, Camelia “ patalpų duris, pro kurias jie abu pateko į prekybos centrą. Tęsiant parodymų patikrinimą vietoje prekybos centro alkoholinių gėrimų skyriuje, abu kaltinamieji parodė viršutinę lentyną ir kiekvienas iš jų vietas joje, iš kur jie paėmė butelius su alkoholiniais gėrimais, iš kurių kaltinamasis A. B. užėjęs į prekybos centrą du kartus, o po to parodė prekybos centro pagrindinio įėjimo duris, pro kurias jie abu išėjo su vogtais alkoholiniais gėrimais. Tęsiant parodymų patikrinimą vietoje, abu kaltinamieji parodė vietą Antakalnio gatvėje, kur jie, išėjus iš prekybos centro, išsiskyrė, o vienas iš kaltinamųjų A. B. parodė ir namų valdą adresu: Miškų gt. Nr. 6, Ukmergės m., kurios kieme, prie tvoros jis buvo paslėpęs pirmo apsilankymo prekybos centre metu buvusius pavogtus du butelius alkoholinių gėrimų(b.l. 78-81, 161-165). Šie kaltinamųjų T. B. ir A. B. duoti parodymai sutapo tiek tarpusavyje, tiek ir su įvykio vietos apžiūros metu apžiūrėtomis pasigestų alkoholinių gėrimų, kurie buvo pavogti, stovėjimo viršutinėje lentynoje vietomis(b.l. 14-16).

18Byloje nustatyta, kad 2015m. gruodžio 08d., tarpe 1428-1429 val., dienos metu, kaltinamieji T. B. ir A. B., būdami iš anksto susitarę ir veikdami bendrininkų grupėje, turėdami tikslą pagrobti svetimą turtą, atėję į UAB „ PALINK “ priklausantį prekybos centrą „ IKI-440 “, esantį adresu: Vilniaus gt. Nr. 62, Ukmergės m., iš alkoholinių gėrimų skyriaus paėmė keturis butelius alkoholinių gėrimų: du po 0,7 l talpos butelius viskio „ Glen- fiddich 15YO “, vieną 0,7 l talpos butelį konjako „ Cognac Marteli VSOP “ ir vieną 0,7 l talpos butelį konjako „ Cognac Courvoisier VSOP “(viso paėmė alkoholinių gėrimų bendrai 212,41 Eur. sumai), ir, nesusimokėję, praėjo pro kasas, tokiu būdu pagrobdami šiuos alkoholinius gėrimus, ko pasekoje UAB „ PALINK “ buvo padaryta 212,41 Eur. turtinė žala. Nors abu kaltinamieji T. B. ir A. B., neneigdami alkoholinių gėrimų vagystės iš parduotuvės „ Iki “ fakto, teigia, kad tarp jų jokio išankstinio susitarimo kartu vogti alkoholinius gėrimus nebuvo, nes įvykio dieną prie pardutoyvės „ Iki “ jie susitiko atsitiktinai ir apie vienas kito ketinimus, t.y. sumanymą pavogti alkoholinius gėrimus, nieko nežinojo, tačiau tikėti tokiu abiejų kaltinamųjų aiškinimu nėra jokio pagrindo, nes jų nurodomas alkoholinių gėrimų vagystės aplinkybes paneigia visos bylos išaiškintos aplinkybės ir kiti ikiteisminio tyrimo metu byloje surinkti įrodymai. Visų pirma, bylos duomenimis nustatyta, kad abu kaltinamieji įvykio dieną į prekybos centrą „ IKI “ užėjo ne pro pagrindinį įėjimą, o pro prekybos centre įsikūrusios vaistinės „ Ca-melia “ patalpų duris, esančias kitoje prekybos centro pusėje, pro kurias, pasak teisme apklausto V. B., dirbančio prekybos centre „ IKI “ apsaugos darbuotojo pareigose, prekybos centre apsiperkantys pirkėjai paprastai nevaikšto, šios durys nuo pagrindinio įėjimo į prekybos centrą pusės nėra matomos, nes daugumai pirkėjų apie galimybę patekti į prekybos centrą pro vaistinės patalpas iš viso nėra žinoma, juolab, kad įėjimas į prekybos centrą iš vaistinės pusės nėra stebimas ir prekybos centre įrengų vaizdo stebėjimo kamerų. Apie tai kaltinamiesiems T. B. ir A. B. tikrai buvo žinoma, nes, pasak abiejų kaltinamųjų, jie ir anksčiau vagystės tikslu į minėtą prekybos centrą užeidavo būtent pro jame įsikūrusios vaistinės patalpų duris. Be to, kaip matyti iš prekybos centro administracijos pateiktos vaizdo medžiagos, įrašytos į kompaktinius CD diskus(laikmenas), kurioje yra užfiksuotas alkoholinių gėrimų vagystės faktas(b.l. 11, 18-21), šią medžiagą peržiūrėjus ir bylos nagrinėjimo teisme metu, matyti, kad abu kaltinamieji, užėję į prekybos centrą, kartu prieina prie alkoholinių gėrimų skyriaus, kur iš pradžių vienas iš kaltinamųjų A. B. iš viršutinės lentynos galo, kurioje yra sudėti brangūs alkoholiniai gėrimai, paima du butelius alkoholinių gėrimų. Visa tai stebi kitas kaltinamasis T. B., kuris žvilgsniu palydi pro jį praeinantį kaltinamąjį A. B.. Po to stebimas vaizdas, kaip kitas kaltinamasis T. B. iš tos pačios viršutinės lentynos vidurio taip pat paima du butelius alkoholinių gėrimų ir, atsisukęs į vaizdo kameros pusę, juos užsikiša už vilkėtos striukės. Jau kitame vaizdo stebėjimo kamerų užfiksuotame kadre matyti, kaip abu kaltinamieji, užėję už alkoholinių gėrimų skyriaus, stovėdami veidais viena prieš kitą, apie kažką kalbasi, iš kurių kaltinamasis T. B. taisosi striukę, o kitas kaltinamasis A. B. tuo metu už striukės dar užsikišinėja vogtus alkoholinius gėrimus, po ko abu kaltinamieji, atsisukdami į vaizdo stebėjimo kameros pusę, šnekučiuodamiesi, kartu išeina iš skyriaus, o po to kartu, vienas paskui kitą, nesusimokėję už paimtus alkoholinius gėrimus, pro kasas išeina ir iš prekybos centro salės. Pasak abiejų kaltinamųjų, su vogtais alkoholiniais gėrimais jie kartu ėjo iki šalia prekybos centro esančios Antakalnio gavės, kur perėję gatvę, jie išsiskyrė ir pasuko į skirtingas puses. Visų aukščiau paminėtų aplinkybių visuma duoda pakankamą pagrindą daryti išvadą, kad tarp kaltinamųjų T. B. ir A. B. buvo išankstinis susitarimas pavogti alkoholinius gėrimus, veikiant bendrininkų grupėje, nes tiek vieno, tiek ir kito kaltinamojo aiškinimu, jų apsilankymo prekybos centre tikslas buvo vienas ir tas pats-pavogti alkoholinius gėrimus, o kaltinamųjų T. B. ir A. B. kiekvieno iš jų skirtingose vietose sudėtų alkoholinių gėrimų paėmimas, jiems stovint per atstumą vienas nuo kito, yra vertintinas tik kaip kaltinamųjų siekimas sudaryti klaidingą vaizdą, jog neva į alkoholinių gėrimų skyrių jie užėjo vagystės tikslu ne veikdami kartu, o kiekvienas iš jų atskirai, nes taip teigti kaltinamiesiems yra naudinga, juolab, kad kaltinamieji, pasak jų pačių, kaip ne vieną kartą parduotuvėse buvę apsivogę asmenys, ką patvirtina ir byloje esantys administracinių teisės pažeidimų registro duomenys apie abiejų kaltinamųjų baustumą administracine tvarka(b.l. 29-41, 90-116), žinojo apie tai, už kokią sumą galima pavogti, kad išvengti baudžiamosios atsakomybės. Tuo tarpu pačių kaltinamųjų T. B. ir A. B., davusių nenuoseklius ir prieštaringus parodymus byloje, aiškinamos alkoholinių gėrimų vagystės aplinkybės yra vertintinos tik kaip kaltinamųjų pasirinkta gynybos taktika, kuria yra siekiama suklaidinti teismą ir tokiu būdu išvengti baudžiamosios atsakomybės už savo padarytus nusikalstamus veiksmus, todėl teismas turi pakankamą pagrindą netikėti abijų kaltinamųjų parodymais, kuriuos vertina kritiškai.

19Tokiu būdu, įvertinus visų byloje išaiškintų aplinkybių visumą, laikytina, kad kaltinamųjų T. B. ir A. B., kaip įvykdyto nusikaltimo bendrininkų, kaltė dėl 2015m. gruodžio 08d. įvykdytos alkoholinių gėrimų vagystės iš prekybos centro ,, IKI “ yra pilnai įrodyta, todėl abiejų kaltinamųjų padaryti nusikalstami veiksmai yra teisingai kvalifikuoti ir pilnai atitinka nusikaltimo, numatyto LR BK 178 str. 1d., požymius, t.y. svetimo turto pagrobimas, kaltinime patikslinant nusikaltimo padarymo laiką ir jo aplinkybes.

20Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamųjųj T. B. ir A. B. padarytus nusikalstamus veiksmus kvalifikuojant pagal LR BK 178 str. 1d., jiems yra inkriminuojamas iš anksto susitarusių bendrininkų grupėje įvykdytas penkių butelių alkoholinių gėrimų vagystės faktas.

21Išaiškinus visas bylos aplinkybes matyti, kad 2015m. gruodžio 08d. po kaltinamųjų T. B. ir A. B. apsilankymo prekybos centre „ IKI-440 “, esančiame adresu: Vilniaus gt. Nr. 62, Ukmergės m., iš alkoholinių gėrimų skyriaus buvo pavogti penki buteliai įvairių alkoholinių gėrimų, kurie iš prekybos salės, pro kasas buvo išnešti per du kartus. Pirmo abiejų kaltinamųjų apsilankymo prekybos centre metu buvo pavogti keturi buteliai alkoholinių gėrimų, iš kurių kaltinamasis T. B. paėmė du butelius konjako, t.y. vieną 0,7 l talpos butelį konjako „ Cognac Marteli VSOP “ ir vieną 0,7 l talpos butelį konjako „ Cognac Courvoisier VSOP “, o kitas kaltinamasis A. B.-du butelius po 0,7 l talpos butelius viskio „ Glenfiddich 15YO “, ką pastarieji pagal pavogtų gėrimų apibūdinimą ir jų stovėjimo alkoholinių gėrimų skyriaus lentynoje vietas patvirtino ir su abiem kaltinamaisiais atliktų parodymų patikrinimo vietoje metu, kas atitinka ir įvykio vietos apžiūros metu apžiūrėtas pasigestų alkoholinių gėrimų, kurie buvo pavogti, stovėjimo viršutinėje lentynoje vietas(b.l. 14-16, 77-81, 161-166). Kaip matyti iš prekybos centro administracijos pateiktos vaizdo medžiagos, įrašytos į kompaktinius CD diskus(laikmenas), kurioje yra užfiksuotas alkoholinių gėrimų vagystės faktas(b.l. 11, 18-21), šią medžiagą peržiūrėjus ir bylos nagrinėjimo teisme metu, praėjus kelioms minutėms po pirmos vagystės, vienas iš kaltinamųjų A. B. vėl sugrįžo į prekybos centrą, kur iš alkoholinių gėrimų skyriaus, iš tos pačios viršutinės lentynos paimdamas, pagrobė dar vieną butelį alkoholinio gėrimo, t.y. 0,7 l talpos butelį viskio „ Balvenie Doublewood 12 YO “. Pasak paties kaltinamojo A. B., dar einant pro kasas su paslėptais už striukės dviem buteliais dėžutėse alkoholinių gėrimų pirmo apsilankymo prekybos centre metu, jis jau buvo sugalvojęs dar kartą pasivogti alkoholinių gėrimų, ką iš karto ir padarė, sugrįžęs į parduotuvę praėjus vos kelioms minutėms po pirmos vagystės, kada, kaltinamojo A. B. žodžiais, po išsiskyrimo su kitu kaltinamuoju T. B. Antakalnio gatvėje, savo išsineštus du butelius alkoholinių gėrimų jis paslėpė netoliese esančio vieno gyvenamojo namo kieme, prie tvoros. Abiejų kaltinamųjų aiškinamos aplinkybės apie tai, kad po jų apsilankymo prekybos centre, kada buvo pavogti keturi buteliai alkoholinių gėrimų, jie abu išsiskyrė Antakalnio gatvėje ir pasuko į skirtingas puses, nėra paneigta jokiais byloje surinktais įrodymais. Byloje nėra jokių tvirtų ir nenuginčijamų įrodymų, patvirtinančių ir tai, kad vieno iš kaltinamųjų A. B. sugrįžimas į parduotuvę vagystės tikslu antrą kartą buvo būtent abiejų kaltinamųjų išankstinio susitarimo dalis, juolab, kad iš byloje esančios vaizdo medžiagos matyti, kad, kaltinamajam A. B. vagiant antrą kartą, kito kaltinamojo T. B. buvimas paties prekybos centro viduje ar jo prieigose(lauke, prie įėjimo) vaizdo stebėjimo kamerų nėra užfiksuotas. Esant tokioms aplinkybėms ir įvertinus paties kaltinamojo A. B. aiškinamas tyčios susiformavimo vogti alkoholinius gėrimus aplinkybes, laikytina, kad šis kaltinamasis vienas pats(vykdytojo ekscesas), tęsdamas savo nusikalstamus veiksmus, nesusimokėjęs, išnešdamas iš prekybos salės, pro kasas, pagrobė dar vieną butelį viskio, kas yra vertintina kaip kaltinamojo A. B. padarytas tęstinis nusikaltimas, numatytas LR BK 178 str. 1d., o iš kaltinimo kito kaltinamojo T. B. atžvilgiu yra pašalintinas iš anksto susitarusių bendrininkų grupėje įvykdytas 0,7 l talpos butelio viskio „ Balvenie Doublewood 12 YO “ vagystės faktas.

22Baudžiamojoje byloje yra pareikštas juridinio asmens-UAB „ PALINK “, kaip nukentėjusiojo, civilinis ieškinys 262,40 Eur.(dviejų šimtų šešiasdešimt dviejų eurų ir 40 eur/ct.) sumai iš bendrovei priklausančio prekybos centro pagrobtų alkoholinių gėrimų vertei atlyginti(b.l.7-10).

23Civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje yra pareiškiamas kaltinamajam arba už jo veikas materialiai atsakingiems asmenims(LR BPK 109 str.). LR CK 6.279 straipsnis reglamentuoja kelių asmenų bendrai padarytos žalos atsakomybę, kurio pirmoje dalyje yra nurodyta, kad bendrai padarę žalos asmenys nukentėjusiajam asmeniui atsako solidariai.

24Bylos duomenimis nustatyta, kad kaltinamieji T. B. ir A. B., veikdami bendrininkų grupėje, tyčiniais nusikalstamais veiksmais kartu pagrobė keturis butelius alkoholinių gėrimų, t.y. du butelius viskio ir du butelius konjako, bendrai 212,41 Eur. sumai, todėl abu kaltinamieji privalo visiškai atlyginti dokumentais pagrįstą keturių butelių alkoholinių gėrimų vertę bendrais pagrindais, šiai nusikaltimu padarytai turtinei žalai atlyginti kaltinamųjų atžvilgiu atikant solidarinės atsakomybės formą(LR CK 6.263 str. 2d., 6.279 str. 1d.), iš vieno iš kaltinamųjų A. B. dar priteisiant ir 49,99 Eur. sumą pagrobto 0,7 l talpos butelio viskio „ Balvenie Doublewood 12 YO “ vertei atlyginti, šiam kaltinamajam antro apsilankymo prekybos centre metu vienam pačiam pavogus dar vieną butelį alkoholio(LR CK 6.263 str. 1d.).

25Spręsdamas kaltinamųjų T. B. ir A. B. baudžiamosios atsakomybės klausimą, teismas atsižvelgia į padaryto nusikaltimo pobūdį ir pavojingumo visuomenei laipsnį, kaltinamųjų asmenybes, atsakomybę sunkinančias ir lengvinančias aplinkybes ir į kitus bausmės skyrimo pagrindus, numatytus LR BK 54 str.

26Kaltinamųjų T. B. ir A. B. bendrais veiksmais padarytas nusikaltimas baudžiamojo įstatymo yra priskirtas prie nesunkių nusikaltimų(LR BK 11 str. 3d.). Svarstant klausimą dėl baudžiamosios atsakomybės nuostatų abiejų kaltinamųjų atžvilgiu taikymo, yra atsižvelgtina į tai, kad tiek kaltinamasis T. B., tiek kaltinamasis A. B. nusikalsta jau nebe pirmą kartą, iš kurių pirmasis praeityje yra buvęs teistas devynis kartus, o antrasis-aštuonis kartus, tame tarpe ir už analogiškas veikas nuosavybei, tačiau abu kaltinamieji, turėdami neišnykusį teistumą, visiškai nepasimokė iš savo ankstesnių gyvenimo klaidų, jokių pozityvių išvadų nepadarė ir, abu grįžę iš paskutinių įkalinimo vietų, toliau vedė amoralų nusikalstamą gyvenimo būdą, šioje baudžiamojoje byloje vėl būdami kaltinami naujos veikos nuosavybei padarymu. Visa tai rodo abiejų kaltinamųjų nemažą pavojingumą visuomenei, nenorą paklusti įstatymų reikalavimams, nesistengimą pasitaisyti, nes valstybinės prievartos priemonės jiems nedaro jokio poveikio. Veika buvo padaryta bendrininkų grupėje, kas sunkina tiek kaltinamojo T. B., tiek ir kito kaltinamojo A. B. atsakomybę. Lengvinančių aplinkybių abiejų kaltinamųjų atžvilgiu byloje nėra.

27Įstatymas numato, kad bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo nuosprendžiu nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą padariusiam asmeniui, kurios paskirtis yra ne tik nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, bet ir užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą(LR BK 41 str. 1-2d.d.).

28Kadangi kaltinamieji T. B. ir A. B. jau nebe pirmą kartą yra teisiami asmenys, kurie pastoviai vagiliauja iš parduotuvių, nes eilę kartų yra buvę patraukti ir administracinėn atsakomybėn už smulkiuosius svetimo turto pagrobimus(b.l. 29-41, 90-116), iš kurių kaltinamasis A. B. už vagystes iš parduotuvių Vilniaus apskrities VPK Ukmergės raj. PK areštinėje šiuo metu ir atieka jam paskirtą administracinį areštą, o kaltinamųjų nusikalstamais veiksmais padaryta turtinė žala nukentėjusiam juridiniam asmeniui nėra arlyginta, teismas, atsižvelgdamas į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį, vagystės objekto dydį ir nusikaltimu padarytos turtinės žalos dydį bei į pačių kaltinamųjų, kaip niekur nedirbančių, pastovaus pragyvenimo šaltinio neturinčių ir nusikalstamą gyvenimo būdą vedančių asmenų, iš kurių kaltinamasis A. B. neturi ir pastovios gyvenamosios vietos, asmenybes bei vadovaudamasis bausmės paskirtimi, laiko, kad tiek kaltinamasis T. B., tiek ir kitas kaltinamasis A. B. gali būti pataisyti ir perauklėti, tik juos abu izoliavus nuo visuomenės, nes kitos rūšies bausmių kaltinamųjų nusikalstamiems polinkiams pakeisti jau nebepakanka. Tokiu būdu, įvertinus visų aukščiau paminėtų aplinkybių visumą, kaltinamiesiems T. B. ir A. B., kaip toliau linkusiems nusikalsti asmenims, už padarytą nusikaltimą nuosavybei yra paskirtina tik griežčiausia sankcijoje numatytos bausmės rūšis-terminuotas laisvės atėmimas, tačiau paskiriant mažesnę kaip straipsnio sankcijoje už padarytą veiką numatytos bausmės vidurkis laisvės atėmimo bausmę(LR BK 61 str.).

29Ikiteisminio tyrimo metu abiems kaltinamiesiems baudžiamojoje byloje buvo paskirtos kardomosios priemonės-įpareigojimai periodiškai registruotis policijos įstaigoje, iš kurių kaltinamajam T. B., kaip be svarbių priežasčių į 2016m. balandžio 11d. paskirtą teismo posėdį neatvykusiam asmeniui, minėta kardomoji priemonė buvo pakeista į griežčiausią kardomąją priemonę-suėmimą(b.l. 72, 156, 196, 205). Kadangi abu kaltinamieji praeityje yra ne vieną kartą buvę teisti asmenys, todėl, atsižvelgiant į kaltinamųjų T. B. ir A. B., kaip toliau linkusių nusikalsti asmenų, asmenybes ir į nuosprendyje išdėstytus motyvus dėl terminuotos laisvės atėmimo bausmės už padarytą veiką šioje baudžiamojoje byloje jiems paskyrimo, kaltinamajam T. B. iki nuosprendžio įsiteisėjimo yra paliktina galioti jam buvusi paskirta kardomoji priemonė-suėmimas, o kitam kaltinamajam A. B. iki nuosprendžio įsiteisėjimo yra tikslinga ikiteisminio tyrimo metu buvusią paskirtą kardomąją priemonę-įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje irgi pakeisti į griežčiausią kardomąją priemonę-suėmimą, šį kaltinamąjį areštuojant teismo posėdžių salėje(LR BPK 123 str. 6d., 233 str. 5d.).

30Abiejų kaltinamųjų, ikiteisminio tyrimo metu atsisakiusių gynėjų paslaugų, interesus nagrinėjant baudžiamąją bylą teisme gynėjai atstovavo pagal paskyrimą atitinkamai LR BPK 51 str. 1d. 4 it 7p.p.(kaltinamasis T. B.) pagrindu ir LR BPK 51 str. 1d. 4p.(kaltinamasis A. B.) pagrindu(b.l. 200-201, 203, 207-210).

31Baudžiamosios bylos nagrinėjimo teisme metu 2016m. gegužės 03-04d.d. buvo gauti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos prašymai dėl byloje turėtų antrinės teisinės pagalbos išlaidų priteisimo, kurios dėl kaltinamajam T. B. suteiktos antrinės teisinės pagalbos sudaro 57,90 Eur.(penkiasdešimt septynių eurų ir 90 eur/ct.) sumą, o dėl kitam kaltinamajam A. B. suteiktos antrinės teisinės pagalbos sudaro 65,66 Eur.(šešiasdešimt penkių eurų ir 66 eur/ct.) sumą(b.l. ). LR BPK 106 straipsnis(LR 2013m. gegužės 09d. įstatymo Nr. XII-275, įsigaliojusio 2014m. sausio 01d., redakcija) reglamentuoja advokato darbo apmokėjimo tvarką, kurio 2 dalyje yra numatyta, kad teismas, pripažinęs kaltinamąjį kaltu, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti iš kaltinamojo išieškoti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas, susidariusias dėl būtino gynėjo dalyvavimo, išskyrus LR BPK 51 str. 1d. 1 ir 2 punktuose numatytus atvejus, tačiau, atsižvelgdamas į nuteistojo turtinę padėtį, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų kaltinamajam gali nepriteisti ar jų dydį sumažinti(LR BPK 106 str. 2d.).

32Vertinant šių nuostatų taikymo galimybes, atkreiptinas dėmesys į Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos(toliau-Konvencija) 6 straipsnį, kurio 3 dalies punkte „ c “ nurodyta, kad kiekvienas asmuo, kaltinamas nusikaltimo padarymu, turi teisę gintis pats arba per savo paties pasirinktą gynėją arba, jei jis neturi pakankamai lėšų tam gynėjui atsilyginti, turi gauti pagalbą nemokamai, kai to reikalauja teisingumo interesai. T. K. nuostatos tiesiogiai įtvirtintos ir Lietuvos Respublikos BPK 44 straipsnio 8 dalyje, numatančioje įtariamojo, kaltinamojo, nuteistojo teisę į nemokamą teisinę pagalbą. Sistemiškai vertinant baudžiamojo proceso nuostatas, darytina išvada, kad teisingumo interesai reikalauja būtino gynėjo dalyvavimo tais atvejais, kurie yra išvardinti Lietuvos Respublikos BPK 51 straipsnio 1 dalyje. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001m. vasario 12d. nutarime yra konstatuota, kad asmens teisė į gynybą bei teisė turėti advokatą yra absoliuti, ji negali būti paneigta ar suvaržyta jokiais pagrindais ir jokiomis sąlygomis. Iš konstitucinės teisės į gynybą, taip pat ir teisės turėti advokatą, kyla valstybės pareiga užtikrinti, kad galimybė įgyvendinti šias teises būtų reali. Siekiant šios konstitucinės teisės užtikrinimo, Baudžiamojo proceso įstatyme numatyta teisė įtariamiesiems, kaltinamiesiems ir nuteistiesiems, neturintiems pakankamai lėšų pasikviesti savo norimą gynėją, prašyti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą teikiančio advokato dalyvavimo užtikrinimo.

33Baudžiamojo proceso įstatyme nuo 2014m. sausio 01d. galiojanti galimybė pripažinti proceso išlaidomis ir išieškoti iš nuteistojo valstybės antrinės teisinės pagalbos išlaidas ir tais atvejais, kai gynėjo dalyvavimas yra būtinas. Kita vertus, minėto straipsnio nuostatos nėra imperatyvios, nes teisė nuspręsti, ar antrinės teisinės pagalbos išlaidos pripažintinos proceso išlaidomis ir priteisiamos iš nuteistojo, priskiriama teismo diskrecijai.

34Kadangi nagrinėtinu atveju tiek kaltinamasis A. B., šiuo metu atliekantis administracinį areštą, tiek ir kitas kaltinamasis T. B., laikomas suimtas kardomosios priemonės-suėmimo taikymo tvarka, būdami laisvėje, iki jų sulaikymo niekur oficialiai nedirbo ir registravosi darbo biržoje kaip asmenys, ieškantys darbo, iš kurių kaltinamajam T. B., kaip suimtam asmeniui, baudžiamasis įstatymas numato privalomą gynėjo dalyvavimą(LR BPK 51 str. 1d. 7p.), o abiems kaltinamiesiems gynėjai buvo paskirti paties teismo iniciatyva, todėl, atsižvelgiant į kaltinamųjų T. B. ir A. B. padarytos grupinės veikos, dėl kurios atsiradusios pasekmės nėra pašalintos, t.y. padaryta turtinė žala dar nėra atlyginta, pobūdį bei įvertinus abiejų kaltinamųjų dabartinę esamą turtinę padėtį, iš tiek kaltinamojo T. B., tiek ir iš kito kaltinamojo A. B. nėra priteistinos baudžiamojo byloje turėtos pastariesiems suteiktos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos(LR BPK 106 str. 2d.). Kaltinamųjų T. B. ir A. B. interesus baudžiamojoje byloje atstovavusių advokačių, kaip gynėjų pagal paskyrimą, turėtos išlaidos yra atlygintinos Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka(LR BPK 106 str. 1d.).

35Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 297-298, 301, 304-305, 307 str.str. teismas

Nutarė

36T. B. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 178 str. 1d., ir nuteisti laisvės atėmimu penkiems mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

37Bausmės pradžią skaičiuoti nuo 2016m. balandžio 13d., t.y. kaltinamojo T. B. sulaikymo dienos.

38Kardomąją priemonę-suėmimą iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti nepakeistą.

39A. B. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 178 str. 1d., ir nuteisti laisvės atėmimu šešiems mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

40Bausmės pradžią skaičiuoti nuo 2016m. gegužės 13d., t.y. nuosprendžio paskelbimo dienos.

41Kardomąją priemonę-įpareigojimą periodiškai resgitruotis policijos įstaigoje pakeisti į suėmimą ir kaltinamąjį A. B. areštuoti teismo posėdžių salėje.

42Baudžiamojoje byloje pareikštą juridinio asmens-UAB „ PALINK “, kaip nukentėjusiojo, civilinį ieškinį tenkinti pilnai, priteisiant iš kaltinamųjų T. B. ir A. B. solidariai 212,41 Eur.(dviejų šimtų dvylikos eurų ir 41 eur/ct.) sumą jų bendrais nusikalstamais veiksmais padarytai turtinei žalai dėl keturių butelių alkoholinių gėrimų vagystės atlyginti, iš kaltinamojo A. B. nukentėjusio juridinio asmens naudai dar priteisiant ir 49,99 Eur.(keturiasdešimt devynių eurų ir 99 eur/ct.) sumą jo vieno paties pagrobto 0,7 l talpos butelio viskio „ Balvenie Doublewood 12 YO “ vertei atlyginti.

43Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos prašymų dėl byloje turėtų antrinės teisinės pagalbos išlaidų, gynėjoms pagal paskyrimą atstovaujant kaltinamųjų T. B. ir A. B. interesus byloje, priteisimo netenkinti.

44Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos, o kaltinamiesiems T. B. ir A. B.-nuo jo nuorašų įteikimo dienos, gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. sekretoriaujant K. Stamulienei,... 2. dalyvaujant prokurorui D. Krogertui,... 3. gynėjoms D. Dudėnienei ir V. Bradulskienei,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 5. T. B., a/k ( - ), gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, turintis... 6. A. B., a/k ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, turintis... 7. kaltinami pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 1d., ir... 8. Kaltinamieji T. B. ir A. B. kartu pagrobė svetimą turtą, o būtent:... 9. 2015m. gruodžio 08d., tarpe 1428-1429 val., dienos metu, kaltinamieji T. B. ir... 10. Kaltinamasis T. B. kaltu, padarius jam inkriminuojamą nusikaltimą, dalinai... 11. Kaltinamasis A. B., patvirtindamas kito kaltinamojo T. B. duotus parodymus... 12. Nežiūrint į tai, kad abu kaltinamieji dalinai prisipažino padarę... 13. Liudytojas V. B. parodė, kad jis dirba prekybos centre „ IKI “ apsaugos... 14. Iš UAB „ PALINK “ priklausančio prekybos centro „ IKI-440 “, esančio... 15. Iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad įvykio vieta yra UAB „... 16. Iš UAB „ PALINK “ priklausančiame prekybos centre „ IKI-440 “ adresu:... 17. Parodymų patikrinimo vietoje metu abu kaltinamieji T. B. ir A. B. parodė... 18. Byloje nustatyta, kad 2015m. gruodžio 08d., tarpe 1428-1429 val., dienos metu,... 19. Tokiu būdu, įvertinus visų byloje išaiškintų aplinkybių visumą,... 20. Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamųjųj T. B. ir A. B. padarytus nusikalstamus... 21. Išaiškinus visas bylos aplinkybes matyti, kad 2015m. gruodžio 08d. po... 22. Baudžiamojoje byloje yra pareikštas juridinio asmens-UAB „ PALINK “, kaip... 23. Civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje yra pareiškiamas kaltinamajam arba... 24. Bylos duomenimis nustatyta, kad kaltinamieji T. B. ir A. B., veikdami... 25. Spręsdamas kaltinamųjų T. B. ir A. B. baudžiamosios atsakomybės klausimą,... 26. Kaltinamųjų T. B. ir A. B. bendrais veiksmais padarytas nusikaltimas... 27. Įstatymas numato, kad bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama... 28. Kadangi kaltinamieji T. B. ir A. B. jau nebe pirmą kartą yra teisiami... 29. Ikiteisminio tyrimo metu abiems kaltinamiesiems baudžiamojoje byloje buvo... 30. Abiejų kaltinamųjų, ikiteisminio tyrimo metu atsisakiusių gynėjų... 31. Baudžiamosios bylos nagrinėjimo teisme metu 2016m. gegužės 03-04d.d. buvo... 32. Vertinant šių nuostatų taikymo galimybes, atkreiptinas dėmesys į Žmogaus... 33. Baudžiamojo proceso įstatyme nuo 2014m. sausio 01d. galiojanti galimybė... 34. Kadangi nagrinėtinu atveju tiek kaltinamasis A. B., šiuo metu atliekantis... 35. Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 297-298, 301,... 36. T. B. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 178 str. 1d., ir... 37. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo 2016m. balandžio 13d., t.y. kaltinamojo T.... 38. Kardomąją priemonę-suėmimą iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti... 39. A. B. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 178 str. 1d., ir... 40. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo 2016m. gegužės 13d., t.y. nuosprendžio... 41. Kardomąją priemonę-įpareigojimą periodiškai resgitruotis policijos... 42. Baudžiamojoje byloje pareikštą juridinio asmens-UAB „ PALINK “, kaip... 43. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos prašymų dėl byloje... 44. Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos, o kaltinamiesiems...