Byla e2-1514-196/2018
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 25 d. nutarties, priimtos individualios įmonės „Viešųjų pirkimų sprendimai“ bankroto byloje (civilinė byla Nr. eB2-2216-640/2018)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas Gurinas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal trečiojo asmens A. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 25 d. nutarties, priimtos individualios įmonės „Viešųjų pirkimų sprendimai“ bankroto byloje (civilinė byla Nr. eB2-2216-640/2018),

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gegužės 29 d. nutartimi iškėlė individualiai įmonei ,,Viešųjų pirkimų sprendimai“ bankroto bylą.

72.

8Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gruodžio 8 d. nutartimi įtraukė byloje trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje, A. M..

93.

10Trečiasis asmuo A. M. 2018 m. liepos 23 d. Vilniaus apygardos teismui pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 1 d. ir 2018 m. vasario 23 d. nutartis. Atskirajame skunde nurodė, jog Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 8 d. nutartimi A. M. buvo įtrauktas byloje trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, todėl bylos nagrinėjimas turėjo būti atidėtas ir byla pradėta nagrinėti iš naujo. Nepaisant to, nesant asmens sutikimo, byla buvo nagrinėjama toliau, atlikta daugybė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo pažeidimų, o taip pat neįteiktos A. M. teisėms ir pareigoms neigiamas pasekmes sukeliančios Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 1 d. ir 2018 m. vasario 23 d. nutartys.

11II.

12Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

134.

14Vilniaus apygardos teismas 2018 m. liepos 25 d. nutartimi A. M. 2018 m. liepos 23 d. atskirąjį skundą atsisakė priimti.

155.

16Teismas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 1 d. nutartimi buvo patvirtintas IĮ „Viešųjų pirkimų sprendimai“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, ši nutartis buvo įteikta bankroto administratoriui, kuris buvo įpareigotas informuoti apie nutarties priėmimą ir jos turinį kreditorius. Teismo teigimu, iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2017 m. rugsėjo 4 d. administratorius pateikė teismui įrodymus, jog supažindino kreditorius su priimta nutartimi. Taip pat Vilniaus apygardos teismas 2017 m. lapkričio 27 d. nutartyje nustatė, kad bankroto administratorius minėtą nutartį 2017 m. rugsėjo 4 d. 09:18 išsiuntė I. M., tai teismo teigimu, reiškia, kad minėta nutartis įsiteisėjo 2017 m. rugsėjo 12 d. ir todėl A. M. 2017 m. gruodžio 8 d. įtraukus byloje trečiuoju asmeniu, jau buvo įsiteisėjusi, o dėl įsiteisėjusios nutarties negali būti paduodamas atskirasis skundas.

176.

18Taip pat teismas nurodė, kad A. M. yra EPP vartotojas, kuriam yra suteikta prieiga prie visos byloje esančios informacijos, šio asmens teikiamų skundų turinys patvirtina, kad jis yra puikiai susipažinęs su bylos procesu, jos medžiaga, taip pat jam yra siūlytą pasinaudoti teise susipažinti su byla, jis nuo 2018 m. gegužės 28 d. aktyviai dalyvauja byloje, skundžia nutartis, teikia prašymus, reikalavimus, skundus.

197.

20Atsižvelgdamas į tai, teismas nurodė, kad nėra pateisinamas toks asmens pasyvumas, kai skundas dėl 2017 m. rugsėjo 1 d. nutarties teismui pateikiamas praėjus daugiau nei 10 mėnesių nuo bankroto nutarties priėmimo, daugiau nei 6 mėnesiams nuo asmens dalyvavimo byloje pradžios, bei beveik 2 mėnesiams nuo aktyvaus dalyvavimo byloje pradžios nurodant tik formalų pagrindą, kad asmeniui nebuvo įteikta minėta nutartis (CPK 335 str. 1 d., 75 str., 78 str.).

218.

22Teismas pažymėjo, kad 2018 m. vasario 23 d. nutartimi IĮ „Viešųjų pirkimų sprendimai“ buvo pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. A. M. 2018 m. birželio 15 d. pateikė atskirąjį skundą dėl bankroto byloje priimtų nutarčių, tarp jų, ir dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 23 d. nutarties, panaikinimo. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. birželio 20 d. spręsdamas skundo priėmimo klausimą, jį priimti atsisakė, dėl šios nutarties buvo paduotas trečiojo asmens atskirasis skundas, kuris perduotas Lietuvos apeliaciniam teismui. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, kad yra pagrindas atsisakyti priimti A. M. 2018 m. liepos 23 d. atskirojo skundo dalį dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 23 d. nutarties panaikinimo, nes teismo žinioje jau yra 2018 m. birželio 15 d. atskirasis skundas dėl tos pačios nutarties panaikinimo ir šio skundo priėmimo klausimas dar nėra galutinai išspręstas (CPK 137 str. 2 d. 5 p. sistemiškai taikomas su CPK 3 str. 6 d.).

23III.

24Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

259.

26Trečiasis asmuo A. M. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 25 d. nutartį. Atskirąjį skundą grindžia šiais pagrindiniais argumentais:

279.1.

28Trečiajam asmeniui Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 23 d. nutartis nebuvo ir net šiuo metu CPK nustatyta tvarka nėra įteikta. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, šių aplinkybių nepaneigė. Dėl to teismas nepagrįstai atsisakė priimti atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 23 d. nutarties, kadangi trečiojo asmens teisė atlikti tokį procesinį veiksmą nebuvo ir nėra išnykusi, nes nėra pasibaigęs CPK 335 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas atskirajam skundui paduoti. Skundžiamos nutarties argumentas, kad teismo žinioje jau yra trečiojo asmens paduotas atskirasis skundas dėl tos pačios nutarties, nesudaro pagrindo atsisakyti priimti 2018 m. liepos 23 d. atskirąjį skundą. CPK teisės normos neriboja byloje dalyvaujančio trečiojo suinteresuoto asmens teisės per įstatymo nustatytą terminą dėl teismo nutarties paduoti daugiau nei vieną atskirąjį skundą.

299.2.

30Vilniaus apygardos teismui 2017 m. gruodžio 8 d. nutartimi įtraukus į bylą trečiuoju asmeniu A. M., tačiau šiam trečiajam asmeniui nepateikus prašymo, kad byla būtų nagrinėjama toliau, teismas, vadovaudamasis CPK 45 straipsnio 4 dalimi, privalėjo bylos nagrinėjimą atidėti ir bylą nagrinėti iš pradžių. Tačiau teismas šį įstatymu nustatytą reikalavimą pažeidė, o tai yra laikytina savarankišku Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 1 d. nutarties panaikinimo pagrindu. Šioje byloje susiklostė tokia situacija, kad į bylą įtrauktam naujam joje dalyvaujančiam asmeniui, dėl teismo padaryto grubaus proceso teisės normų pažeidimo, buvo užkirsta galimybė apeliacine tvarka ginčyti pirmosios instancijos priimtą nutartį, kuri sukėlė neigiamus padarinius naujai į bylą įstojusiam asmeniui.

3110.

32Atsakovė BIĮ ,,Viešųjų pirkimų sprendimai“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad teismas pagrįstai atsisakė priimti trečiojo asmens skundą. Iš trečiojo asmens skundo turinio darytina išvada, kad tiek ankstesniais skundais, tiek šiuo skundu trečiasis asmuo siekia ne apginti savo neva pažeistas teises, o tik vilkinti bankroto procesą.

3311.

34Atsakovė I. M. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą tenkinti. Nurodo, kad sutinka su skunde nurodytais argumentais.

konstatuoja:

35IV.

36Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3712.

38Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalimis, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Neatsižvelgdamas į apeliacinio (atskirojo) skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

3913.

40Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti trečiojo asmens atskirąjį skundą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

4114.

42Viena iš sudėtinių teisės į teisminę gynybą dalių yra dalyvaujančio byloje asmens teisė apeliacine tvarka apskųsti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą. Kita vertus, bylinėjimosi procesas negali trukti neapibrėžtą laiką, o apeliacijos teisė turi būti įgyvendinta per įstatymo nustatytą terminą, tai yra teisės įgyvendinimas yra ribojamas laike. Įstatymo leidėjas, siekdamas užkirsti kelią byloje dalyvaujantiems asmenims nepagrįstai vilkinti procesą bei turėdamas tikslą užtikrinti greitą ir efektyvų teisminių ginčų nagrinėjimą, byloje dalyvaujančių asmenų procesiniams veiksmams atlikti nustatė konkrečius procesinius terminus (CPK 73 str. 1 d.).

4315.

44CPK 335 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad atskirieji skundai paduodami per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos, o kai skundžiama teismo nutartis yra priimta rašytinio proceso tvarka, atskirasis skundas gali būti paduodamas per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos. Praleidus įstatymo nustatytą septynių dienų terminą, teisė paduoti atskirąjį skundą išnyksta, tačiau, remiantis CPK 78 straipsnio 1 dalimi, asmeniui, praleidusiam šį terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, jis gali būti atnaujinamas.

4516.

46Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad procesiniams veiksmams atlikti įstatyme nustatyti terminai drausmina proceso dalyvius, užtikrina sklandesnę, operatyvesnę teismo veiklą, civilinių teisinių santykių stabilumą, proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principų laikymąsi, užkerta kelią procesui vilkinti. Dėl svarbių priežasčių praleistus procesinius terminus galima atnaujinti (CPK 78 str.), tačiau tais atvejais, kai neribota termino atnaujinimo galimybė gali pažeisti didelę reikšmę visuomenei turinčius interesus, civilinių santykių dalyvių teises, įstatyme nustatoma galutinė termino atnaujinimo riba (naikinamasis terminas). Neatlikus procesinio veiksmo ilgiau nei nustatyta šios galutinės ribos, asmuo praranda teisę jį atlikti, o terminas jam atlikti nebegali būti atnaujinamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-143/2008).

4717.

48Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 1 d. nutartimi buvo patvirtintas IĮ „Viešųjų pirkimų sprendimai“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gruodžio 8 d. nutartimi įtraukė byloje trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje, A. M..

4918.

50Kasacinis teismas, aiškindamas kreditorių teisę skųsti teismo nutartis kreditorių reikalavimų tvirtinimo ar tikslinimo klausimais, yra nurodęs, kad kreditorius nuo jo tapimo byloje dalyvaujančiu asmeniu momento turi galimybę susipažinti su visomis byloje priimtomis nutartimis, todėl terminas atskirajam skundui paduoti pradedamas skaičiuoti nuo nutarties, kuria patvirtinti jo finansiniai reikalavimai dienos, t. y. nuo įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu dienos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-328/2012).Vadovaujantis civilinio proceso šalių lygiateisiškumo principu (CPK 17 str.), kuris užtikrina proceso dalyvių vienodą teisių apsaugą, kasacinio teismo nurodyta termino atskirajam skundui paduoti skaičiavimo tvarka taikytina ne tik trečiaisiais asmenimis įtrauktiems kreditoriams, bet ir kitiems asmenims, kurie įrodė materialinį teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi ir yra įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2013).

5119.

52Kaip minėta, apeliantas trečiuoju asmeniu į bylą įtrauktas Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gruodžio 8 d. nutartimi, tuo tarpu skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 1 d. nutarties pateikė tik 2018 m. liepos 23 d., t. y. praėjus daugiau nei septyniems mėnesiams nuo jo įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu. Nors apeliantas teigia, kad jam nebuvo įteikta nei Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 8 d. nutartis, nei 2017 m. rugsėjo 1 d. nutartis, tačiau kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, apeliantas yra Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalo (toliau – EPP) vartotojas ir nuo 2018 m. gegužės 28 d. aktyviai dalyvauja byloje, teikia prašymus ir skundus, kurių turinys patvirtina, kad jam yra žinoma bylos eiga bei byloje priimami procesiniai teismo sprendimai. Šią išvadą patvirtina ir 2018 m. gegužės 28 d. apelianto pateikto teismui prašymo per EPP turinys, kuriame apeliantas nurodė, kad jam teismo skirtuose dokumentuose nurodytas teismo priimtų procesinių dokumentų siuntimo adresas buvo (duomenys neskelbtini), yra apelianto sutuoktinės tėvų gyvenamosios vietos adresas, todėl apeliantas, atsižvelgdamas į tai, kad teismo priimti procesiniai sprendimai, tame tarpe ir 2017 m. gruodžio 8 d. nutartis yra išsiųsta ir bus įteikiama minėtu adresu, nedelsdamas ėmėsi priemonių užtikrinti, kad jam siųsti teismo dokumentai būtų įteikti, t. y. asmeniškai susisiekė su savo sutuoktinės tėvais ir įspėjo apie apelianto vardu gautiną korespondenciją iš Vilniaus apygardos teismo. Nors apeliantas teigia, kad minėtų jam teismo siųstų nutarčių negavo, tačiau paties apelianto nurodytos aplinkybės patvirtina pirmosios instancijos išvadas, kad apeliantas buvo susipažinęs su bylos procesu. Dėl nurodytų aplinkybių pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad apeliantas tik 2018 m. liepos 23 d. pateikdamas atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 1 d. nutarties elgėsi pasyviai, dėl ko pagrįstai atsisakė priimti apelianto pateiktą atskirąjį skundą.

5320.

54Atskirajame skunde nurodyti argumentai, kad įtraukus į bylą trečiuoju asmeniu A. M., teismas, vadovaudamasis CPK 45 straipsnio 4 dalimi, privalėjo bylos nagrinėjimą atidėti ir bylą nagrinėti iš pradžių, nėra susiję su nagrinėjamos bylos apeliacijos dalyku, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl šių apelianto argumentų nepasisako.

5521.

56Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi taip pat buvo atsisakyta priimti trečiojo asmens A. M. 2018 m. liepos 23 d. pateiktą atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 23 d. nutarties. Iš bylos duomenų nustatyta (CPK 179 str. 3 d.), kad trečiasis asmuo A. M. jau 2018 m. birželio 15 d. Vilniaus apygardos teismui buvo pateikęs atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 23 d. nutarties. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. birželio 20 d. nutartimi trečiojo asmens atskirąjį skundą atsisakė priimti. Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 2 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 20 d. nutartis palikta nepakeista.

5722.

58Pagal CPK 182 straipsnio 2 punktą nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisinių padarinių ir nedalyvaujantiems byloje asmenims; tokios aplinkybės yra prejudiciniai faktai. Aiškindamas prejudicinių faktų instituto turinį ir tikslą, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad tai CPK 18 straipsnyje įtvirtinto įsiteisėjusio teismo sprendimo privalomumo principo išraiška individualios bylos atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausio Teismo 2015 m. lapkričio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-584-378/2015). Teismo sprendimo prejudicinė galia reiškia, kad įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytų faktų ir teisinių santykių šalys, kiti dalyvaujantys byloje asmenys ir jų teisių perėmėjai nebegali ginčyti kitose bylose (CPK 279 str. 4 d.).

5923.

60Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. spalio 2 d. nutartyje nurodė, kad apeliacinį (atskirąjį) skundą paduodantis asmuo, be kita ko, turi būti teisiškai suinteresuotas, kad būtų pakeistas ar panaikintas skundžiamas teismo sprendimas (nutartis), kitaip tariant, apeliacinį (atskirąjį) skundą gali paduoti tas dalyvaujantis byloje asmuo, kuriam skundžiamas teismo sprendimas (nutartis) yra nepalankus – varžo jo teises ar nustato papildomas pareigas. Minėtoje nutartyje Lietuvos apeliacinis teismas konstatavo, kad trečiasis asmuo A. M. byloje nėra pareiškęs savarankiškų materialinių teisinių reikalavimų, todėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 23 d. nutartis nėra susijusi su jo materialiosiomis teisėmis ar pareigomis.

6124.

62Nagrinėjamu atveju Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 2 d. nutartis yra įsiteisėjusi ir nagrinėjamos bylos atžvilgiu turi prejudicinę reikšmę. Tokia teismo nutarties savybė lemia, kad apeliantas negali kitoje civilinėje byloje nustatytų aplinkybių kvestionuoti šioje byloje. Minėtoje įsiteisėjusioje nutartyje teismui konstatavus, kad Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 23 d. nutartis nėra susijusi su apelianto materialiosiomis teisėmis ar pareigomis, todėl jis neturi teisės skųsti nurodytą nutartį, nagrinėjamoje byloje atskirajame skunde nurodyti argumentai dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 23 d. nutarties apeliantui įteikimo neturi teisinės reikšmės. Be to, kaip minėta, apeliantui buvo žinoma bylos eiga bei byloje esantys duomenys, tačiau apeliantas atskirąjį skundą pateikė praleidęs terminą atskirajam skundui pateikti (žr. nutarties19 p.) .

6325.

64Kadangi kiti atskirojo skundo argumentai nedaro įtakos bylos išnagrinėjimo teisniam rezultatui, apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako.

6526.

66Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nėra pagrindo naikinti ar keisti teisėtą ir pagrįstą skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį.

67Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

68Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gegužės 29 d. nutartimi iškėlė... 7. 2.... 8. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gruodžio 8 d. nutartimi įtraukė byloje... 9. 3.... 10. Trečiasis asmuo A. M. 2018 m. liepos 23 d. Vilniaus apygardos teismui pateikė... 11. II.... 12. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 4.... 14. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. liepos 25 d. nutartimi A. M. 2018 m. liepos... 15. 5.... 16. Teismas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 1 d. nutartimi... 17. 6.... 18. Taip pat teismas nurodė, kad A. M. yra EPP vartotojas, kuriam yra suteikta... 19. 7.... 20. Atsižvelgdamas į tai, teismas nurodė, kad nėra pateisinamas toks asmens... 21. 8.... 22. Teismas pažymėjo, kad 2018 m. vasario 23 d. nutartimi IĮ „Viešųjų... 23. III.... 24. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 25. 9.... 26. Trečiasis asmuo A. M. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 27. 9.1.... 28. Trečiajam asmeniui Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 23 d. nutartis... 29. 9.2.... 30. Vilniaus apygardos teismui 2017 m. gruodžio 8 d. nutartimi įtraukus į bylą... 31. 10.... 32. Atsakovė BIĮ ,,Viešųjų pirkimų sprendimai“ atsiliepime į atskirąjį... 33. 11.... 34. Atsakovė I. M. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą... 35. IV.... 36. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 37. 12.... 38. Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalimis, bylos nagrinėjimo... 39. 13.... 40. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 41. 14.... 42. Viena iš sudėtinių teisės į teisminę gynybą dalių yra dalyvaujančio... 43. 15.... 44. CPK 335 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad atskirieji skundai paduodami per... 45. 16.... 46. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad procesiniams veiksmams atlikti... 47. 17.... 48. Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 1 d.... 49. 18.... 50. Kasacinis teismas, aiškindamas kreditorių teisę skųsti teismo nutartis... 51. 19.... 52. Kaip minėta, apeliantas trečiuoju asmeniu į bylą įtrauktas Vilniaus... 53. 20.... 54. Atskirajame skunde nurodyti argumentai, kad įtraukus į bylą trečiuoju... 55. 21.... 56. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi taip pat buvo atsisakyta... 57. 22.... 58. Pagal CPK 182 straipsnio 2 punktą nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų... 59. 23.... 60. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. spalio 2 d. nutartyje nurodė, kad... 61. 24.... 62. Nagrinėjamu atveju Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 2 d. nutartis... 63. 25.... 64. Kadangi kiti atskirojo skundo argumentai nedaro įtakos bylos išnagrinėjimo... 65. 26.... 66. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 67. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 68. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 25 d. nutartį palikti nepakeistą....